×
Ahasveros

Ahasveros, ook bekend as Xerxes I van Persië of Xerxes die Grote, (uitspraak ˈksɛrksɛs; خشایارشا, Ḫšayāršā, uitspraak xʃajaːrʃaː); was die vierde Zoroastriaanse koning van konings van die Achaimeense ryk.

Ahasveros van Persië
Koning van konings van Persië

Ahasveros, sjahansjah (keiser) van die Achaimeense ryk, op 'n munt afgebeeld
Vorstehuis Achaimeense dinastie
Titels Groot Koning (Sjah) van Persië
Farao van Egipte
Regeer 486 v.C.465 v.C.
Voorganger Dareios I die Grote
Opvolger Artasasta I
Gebore 518 v.C.; Persië
Oorlede 465 v.C.; Persië
Eggenote Amestris, Esther
Kinders
Vader Dareios I die Grote
Moeder Atossa
Godsdiens Zoroastrisme

Inhoud

Die naam Ahasveros is ekwivalent aan sy Griekse naam Xerxes, aangesien albei afgelei is van Khasjajarsja in die Ou-Persiese taal. Die vorm Xerxes het egter nie tradisioneel in westerse bybels verskyn nie, maar is eerder aangedui as Ahasveros (of Ahasuerus in Engels). Baie ander vertalings en parafrases het wel die naam Xerxes gebruik.

Die naam Xerxes is aan ons oorgelewer uit die Grieks, Ξέρξης. Die westerse naam Ahasveros is afgelei van 'n gelatiniseerde vorm van die Hebreeus ʼĂḥašwērôš (אחשורוש), wat 'n Hebreeuse artikulering is van die Babiloniese Agsjijarsjoe: hierdie sowel as die Griekse Ξέρξης is weergawes van die Ou-Persiese Xšajāršā (of Khsajârsjâ). Hierdie transliterasie het dus vorm aangeneem namate die naam oorgedra is van een taal na die ander, in 'n westelike rigting vanuit Persië, totdat dit in westerse bybelvertalings opgeneem is.

Jeug en bewindsname

Onmiddellik na beslaglegging op die koningskap het Dareios I van Persië (seun van Hystaspes) getrou met Atossa, dogter van Kores die Grote. Hulle was albei afstammelinge van Achaimenes uit afsonderlike Achaimeense stamlyne. Deur 'n dogter van Kores as gade te neem, het Dareios sy koningsposisie versterk. Dareios was 'n aktiewe keiser, bedrywig met bouprogramme in Persepolis, Soesa, Egipte en elders. Voor die einde van sy heerskappy het hy voorbereidings getref vir 'n strafekspedisie teen Athene, maar 'n nuwe opstand in Egipte (moontlik deur 'n Persiese satraap) moes ondergesit word. Volgens Persiese wet, is van Achaimeense konings verwag om 'n opvolger aan te dui voordat hulle op omvangryke ekspedisies sou vertrek. Met sy voorneme om te vertrek (487-486 v.C.), het Dareios sy graftombe te Naqsj-e Rostam voorberei en Ahasveros, sy oudste seun by Atossa, as opvolger aangestel. Dareios se kwynende gesondheid het hom toe verhoed om die kampanjes aan te voer, en hy sterf in Oktober 486 v.C..

Ahasveros was nie Dareios se oudste seun nie, en volgens ou-Irannese tradisies moes hy nie die koning opgevolg het nie. Ahasveros was egter die oudste seun van Dareios en Atossa, en gevolglik 'n afstammeling van Kores. Dit het van Ahasveros die gekose koning van Persië gemaak. Sekere moderne geleerdes beskou die ongewone keuse van Dareios, om die troon aan Ahasveros oor te laat, in die lig van die unieke ererang wat Kores die Grote en sy dogter Atossa beklee het. Artobazan is gebore as seun van "Dareios die onderdaan ", terwyl Ahasveros die oudste seun was van Dareios na sy troonbestyging, in die purper, terwyl Artobazan se moeder 'n nie-adellike was, teenoor Ahasveros se moeder, wat dogter van die rykstigter was.

Ahasveros is gekroon en het sy vader opgevolg in Oktober-Desember 486 v.C. toe hy omtrent 36 jaar oud was. Die oorgang van mag na Ahasveros was onbestrede, en dit weereens deels te danke aan die groot gesag van Atossa. Sy koninklike bewindsname is nie betwis deur enige persoon in die hof, òf onder die Achaimeense familie, òf deur enige van die onderworpe nasies nie.

Byna dadelik het hy opstande in Egipte en Babilon ondergesit, wat reeds die vorige jaar uitgebreek het, en het sy broer Achaimenes as goewerneur of satraap (Ou-Persies: khsjathrapavan) oor Egipte aangestel. In 484 v.C., het hy die Babiloniërs onthuts deur gewelddadig beslag te lê op die goue standbeeld van Bel (Mardoek, Merodach), wat dan opgesmelt is. Volgens tradisie moes die regmatige koning oor Babilon die hande van die beeld vashou op elke nuwejaarsdag, en hierdie heiligskending het die Babiloniërs aangevuur tot opstande in 484 v.C. en 482 v.C., aangesien, volgens eietydse Babiloniese dokumente, Ahasveros sy vader se Koningstitel oor Babilon afgewys het, deur eerder as Koning van Persië en Medië bekend te staan, Groot Koning, Koning van Konings (Sjahansjah) en Koning van Nasies (d.w.s. van die wêreld).

Alhoewel Herodotos se verslag in die Geskiedenisse sekere vrae opgelewer het betreffende Ahasveros se godsdienstige beskouinge, word hy deur moderne geleerdes gesien as 'n Zoroastriaan.

In die jaar 465 v.C. is Ahasveros vermoor deur Artabanos, die kommandeur van die koninklike lyfwag en die mees gesaghebbende amptenaar in die Persiese hofhouding (Hazarapat beteken kommandeur van duisend). Artabanos is bevorder na hierdie mees vername amp in die Achaimeense hofhouding ná sy weiering om Mardonios in Plataia by te staan, gevolg deur sy suksesvolle onttrekking van die tweede Persiese weermag uit Griekeland. Alhoewel hy dieselde naam gedra het as die beroemde oom van Ahasveros, 'n Hyrkaniër, was sy opgang na die prominente posisie te danke aan sy gewildheid in godsdienstige kringe van die hofhouding, maar ook danksy harem-intriges. Hy het sy sewe seuns in sleutelposisies aangestel en het 'n doeltreffende meesterplan beraam om die Achaimeners uit die kussings te lig. In Augustus, 465 v.C., het Artabanos vir Ahasveros om die lewe gebring met die hulp van die eunug Aspamitres. Griekse historici lewer teenstrydige verslae van die volle verhaal. Volgens Ctesias (in Persica 20), het Artabanos hierop kroonprins Dareios (Ahasveros se oudste seun) beskuldig van die moord; hy het verder vir Artasasta ('n ander seun van Ahasveros) aangehits om die vadersmoord te wreek. Maar volgens Aristoteles (in Politiek 5.1311b), het Artabanos eers vir Dareios dood gemaak, en toe die koning self. Later, toe die gebeure op die lappe kom, en sy aanslag op die koningskap onthul is, is Artabanos saam met sy seuns dood gemaak deur Artasasta I. 'n Deelnemer aan die harwar was ook generaal Megabyzos (Baghabukhsja) wie se oorlopery miskien die intrige in die guns van die Achaimeners beklink het.

Inval van die Griekse vasteland

Die hoofartikel vir hierdie afdeling is: Grieks-Persiese oorloë.
Ahasveros laat die Hellespont striem

Dareios het aan sy seun die taak nagelaat om 'n strafekspedisie teen die Atheners, Naxiane en Eretriane uit te voer, weens hul bemoeienis met die Ioonse opstand en hul oorwinning oor die Perse te Marathon. Vanaf 483 v.C. het Ahasveros sy ekspedisie voorberei: 'n Kanaal is gegrawe deur die landbrug van die skiereiland van Berg Athos, voorrade is weggelê in die stasies langs die pad deur Thrakië, en twee brue is aangebring oor die Hellespont. Soldate van baie nasionaliteite het in die magte van Ahasveros diens gedoen, insluitend die Assiriërs, Fenisiërs, Babiloniërs, Indiërs, Egiptenare, Jode en Arabiere.

Volgens die Griekse historikus Herodotos, het Ahasveros se eerste poging om die Hellespont oor te steek misluk weens 'n storm wat die flas- en papirusbrug laat opbreek het; Ahasveros het opdrag gegee dat die Hellespont (die seestraat self) driehonderd keer gekasty word en het ysterboeie in die water laat werp. Ahasveros se tweede poging om die Hellespont te oorbrug was suksesvol. Ahasveros het 'n bondgenootskap met Kartago aangegaan, en hierdeur vir Griekeland ontsê van ondersteuning van die magtige heersers van Syrakuse en Agrigentum. Baie van die kleiner Griekse state het verder die kant van die Perse gekies, veral Thessalië, Thebe en Argos. Ahasveros het in die lente van 480 v.C. uit Sardis opgeruk met 'n vloot en weermag wat Herodotos beweer meer as twee miljoen sterk was met minstens 10,000 elite krygers, genaamd die Persiese onsterflikes. Ahasveros het die aanvanklike veldslae in sy guns beklink.

Thermopylai en Athene

Met die Veldslag van Thermopylai, het 'n klein mag van Griekse krygers onder aanvoering van Koning Leonidas van Sparta, die veel groter Persiese magte teëgestaan, maar is uiteindelik verslaan. Volgens Herodotos, het die Perse deur die Spartaanse falanks gebreek nadat 'n Griekse man, by name Ephialtes, sy land verraai het deur die Perse van 'n alternatiewe pas oor die berge in te lig. Ná Thermopylai is Athene ingeneem en is die Atheners en Spartane teruggedryf na hul laaste verdedigingslyne by die Landbrug van Korinthe en in die Saroniese Golf. Die vertraging danksy die Spartaanse weerstand, het die Atheners in staat gestel om die stad te ontruim.

Wat volgende gebeur het is gehul in 'n mate van omstredenheid. Volgens Herodotos, het Ahasveros by sy aantref van die ontruimde stad, in 'n onkenmerkende woedeuitbarsting, veral vir 'n Persiese koning, gelas dat Athene afgebrand word.

Inskripsie van Ahasveros naby die Wan-vesting

Anti-Persiese sentiment het hoog geloop onder baie vastelandse Grieke, en die gerug dat Ahasveros die stad sou vernietig was dan ook gewild, of dit was dalk van 'n "verskroeide aarde" beleid om Ahasveros se weermag van enige buit in die stad te ontsê.

Groot storms wat Griekse skepe te Artemisium vernietig het, asook die nuus van die neerlaag by Thermopylai, het die terugval van Griekse magte ten gevolg gehad, en 'n vroeë einde aan die konflikte gebring. Ahasveros is genoop deur 'n boodskap van Themistokles om (teen die raad van Artemisia van Halikarnassos) die Griekse vloot onder gunstige omstandighede aan te val, eerder as om 'n afdeling van sy skepe na die Peloponnese te stuur in afwagting van die ontbinding van die Griekse magte. Die Seeslag van Salamis op 29 September, 480 v.C., het uitgeloop op 'n Griekse oorwinning.

Weens onrus in Babilon was Ahasveros gedwonge om sy weermag terug te stuur ten einde 'n opstand af te weer. 'n Mag onder aanvoering van Mardonios is in Griekeland agtergelaat, wat die volgende jaar te Plataia verslaan is. Die Grieke het ook die oorblywende Persiese vloot, wat te Mykale op anker gelê het, aangeval en verbrand. Dit het die Perse afgesny van die voorrade wat benodig is vir onderhoud van hul reuse weermag, sodat 'n terugtrekking hul enigste opsie was. Die terugtrekking het op sy beurt gelei tot 'n opruiing van die Griekse stadstate van Asië.

Die rotsgekerfde tombe te Naqsj-e Rostam noord van Persepolis, na die voorbeeld van Dareios s'n, word meestal beskou as dié van Ahasveros

Ná die militêre blapse in Griekeland, het Ahasveros na Persië teruggekeer en 'n groot getal bouprojekte voltooi wat deur sy vader by Soesa en Persepolis begin is. Hy het die Poort van alle Nasies en die Saal van 'n Honderd Suile by Persepolis opgerig, die grootste en mees indrukwekkende van die paleisstrukture. Hy het die Apadana voltooi, die Paleis van Dareios en die Tessourie, wat almal deur Dareios begin is, maar ook sy paleis opgerig wat twee keer die grote van sy vader s'n was. Sy voorkeure in argitektuur was soortgelyk aan dié van Dareios, alhoewel op 'n selfs meer kolossale skaal. Hy het ook die Koninklike Pad onderhou wat deur sy vader aangelê is, die Soesapoort voltooi, en 'n paleis in Soesa gebou.

Ahasveros is die hoofkarakter in die opera Serse deur die Duits-Engelse Barok-komponis Georg Friedrich Händel. Die opera is die eerste keer opgevoer in die King's Theatre in London op 15 April 1738.

By koningin Amestris

 • Amytis, gade van Megabyzus
 • Artasasta I
 • Dareios, die eersgeborene, vermoor deur Artasasta I en Artabanos
 • Hystaspes, vermoor deur Artasasta I
 • Achaimenes, vermoor deur Egiptenare
 • Rhodogune

By onbekende gades

 • Artarios, satraap van Babilon
 • Tithraustes
 • Arsames of Arsamenes, of Arxanes, of Sarsamas satraap van Egipte
 • Parysatis
 • Ratasjah

Latere geslagte se bekoring met antieke Sparta, en spesifiek die Veldslag van Thermopylai, het gelei tot Ahasveros se uitbeelding in 'n aantal werke in die gewilde media. Byvoorbeeld is sy rol vertolk deur David Farrar in die 1962 film The 300 Spartans, waar hy voorgestel is as 'n wrede, magsbehepte despoot en 'n onbekwame aanvoerder. Hy word ook opsigtelik uitgebeeld in die strokiesprentnovelle 300 deur Frank Miller, asook in die verfilming daarvan, waar sy rol vertolk word deur Brasiliaanse akteur Rodrigo Santoro.

Ander media wat handel oor die Persiese Ryk of die Bybelverhaal van Ester, verwys ook na Ahasveros, soos byvoorbeeld die videospeletjie Assassin's Creed II en die film One Night with the King, waarin Ahasveros vertolk word deur Britse akteur Luke Goss. Hy is die leier van die Persiese ryk in die videospeletjie Civilization II (tesame met Scheherazade) en III, alhoewel Civilization IV hom vervang met Kores die Grote.

Ahasveros
Achaimeense dinastie
Gebore: 519 v.C. Oorlede: 465 v.C.
Voorafgegaan deur
Dareios I die Grote
Groot Koning (Sjah) van Persië
485 v.C.–465 v.C.
Opgevolg deur
Artasasta I
Farao van Egipte
485 v.C.–465 v.C.
 • Gore Vidal, in sy historiese fiksienovelle Creation, beskryf die opgang van die Achaimeners uitvoerig, en veral Dareios I, en bied 'n uitbeelding van die lewens- en sterwensomstandighede van Ahasveros. Sy geskiedenisbeskouing gaan teen die grein van Griekse geskiednisse.
 1. KJV, NASB, Amplified Bible, ESV, 21st Century KJV, ASV, Young's Literal Translation, Darby Translation, Holman Christian Standard Bible, ens.
 2. NIV, The Message, NLT, CEV, NCV, NIRV, Today's NIV, ens.
 3. Nichol, F.D., Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 3, Review and Herald Publishing Association, (Washington, D.C., 1954 uitgawe), p.459, "Historical Setting"
 4. Schmitt, R., Atossa in Encyclopaedia Iranica.
 5. Dandamaev, M. A., A political history of the Achaemenid empire, p. 180.
 6. A. Sh. Shahbazi, Darius I the Great, in Encyclopaedia Iranica.
 7. Herodotos Boek 7, Hoofst. 2. Uittreksel: Artabazanes het as oudste van al die kinders aanspraak op die kroon gemaak, aangesien dit 'n gevestigde norm was die wêreld oor, dat die oudste die voorrang sal geniet; met Ahasveros daarteenoor, wat aangedring het dat sy herkoms uit Atossa was, die dogter van Kores, en dat dit Kores was wat vryheid vir die Perse verkry het.
 8. R. Shabani Hoofstuk I, p. 15
 9. Olmstead: the history of Persian empire
 10. The cambridge history of Iran vol. 2. p. 509.
 11. The Cambridge ancient history vol. V p. 72.
 12. R. Ghirshman, Iran, p.191
 13. M. Boyce, Achaemenid Religion in Encyclopædia Iranica. Kyk ook Boardman, J. (1988). The Cambridge Ancient History Vol. IV (2 uitg.). Cambridge University Press. ISBN 0521228042. p. 101.
 14. Iran-e-Bastan/Pirnia boek 1 p. 873
 15. Dandamayev
 16. History of Persian Empire-Olmstead p 289/90
 17. Farrokh 2007: 77
 18. Bailkey, Nels, ed. Readings in Ancient History, p. 175. D.C. Heath and Co., USA, 1992.
 19. Ghirshman, Iran, p.172
 20. Herodotos VII.11
 21. Ctesias
 22. M. Brosius, Women in ancient Persia.

Antieke bronne

Moderne bronne

 • Dandamaev, M. A. (1989). A political history of the Achaemenid empire. Brill Publishers. p. 373. ISBN 9004091726.
 • Macaulay, G. C. (2004). The Histories. Spark Educational Publishing. ISBN 1593081022.
 • Shabani, Reza (1386). Khshayarsha (Xerxes). (in Persian). Cultural Research Burreau. p. 120. ISBN 9643791092.AS1-onderhoud: onerkende taal (link)
 • Shahbazi, A. Sh. "". Encyclopaedia Iranica vol. 7. Routledge & Kegan Paul.

 • Schmitt, Rüdiger "". Encyclopaedia Iranica vol. 3. Routledge & Kegan Paul.

 • Schmitt, Rüdiger "". Encyclopaedia Iranica vol. 3. Routledge & Kegan Paul.

 • McCullough, W. S "". Encyclopaedia Iranica vol. 1. Routledge & Kegan Paul.

 • Boyce, Mary "". Encyclopaedia Iranica vol. 1. Routledge & Kegan Paul.

 • Dandamayev, M. A (1999). "". Encyclopædia Iranica. Routledge & Kegan Paul. URL besoek op 2009-02-25.

 • Frye, Richard N. (1963). The Heritage of Persia. Weidenfeld en Nicolson. p. 301. ISBN 0297167278.
 • Schmeja, H. (1975). "Dareios, Xerxes, Artaxerxes. Drei persische Königsnamen in griechischer Deutung (Zu Herodot 6,98,3)". Die Sprache. 21. pp. 184–88.
 • Gershevitch, Ilya; Bayne Fisher, William; A. Boyle, J. (1985). The Cambridge history of Iran. 2. Cambridge University Press. ISBN 0521200911.
 • Boardman, John; al., et (1988). The Cambridge ancient history. V. Cambridge University Press. ISBN 0521228042.

Publikasie datum: Augustus 09, 2021

ahasveros, bekend, xerxes, persië, xerxes, grote, uitspraak, ˈksɛrksɛs, خشایارشا, Ḫšayāršā, uitspraak, xʃajaːrʃaː, vierde, zoroastriaanse, koning, konings, achaimeense, persiëkoning, konings, persië, sjahansjah, keiser, achaimeense, munt, afgebeeldvorstehuis, . Ahasveros ook bekend as Xerxes I van Persie of Xerxes die Grote uitspraak ˈksɛrksɛs خشایارشا Ḫsayarsa uitspraak xʃajaːrʃaː was die vierde Zoroastriaanse koning van konings van die Achaimeense ryk Ahasveros van PersieKoning van konings van PersieAhasveros sjahansjah keiser van die Achaimeense ryk op n munt afgebeeldVorstehuis Achaimeense dinastieTitels Groot Koning Sjah van Persie Farao van EgipteRegeer 486 v C 465 v C Voorganger Dareios I die GroteOpvolger Artasasta IGebore 518 v C PersieOorlede 465 v C PersieEggenote Amestris EstherKindersVader Dareios I die GroteMoeder AtossaGodsdiens Zoroastrisme Inhoud 1 Ekwivalensie van die name Ahasveros en Xerxes 2 Lewe 2 1 Jeug en bewindsname 3 Dood 4 Veldtogte 4 1 Inval van die Griekse vasteland 4 2 Thermopylai en Athene 5 Bouprojekte 6 In klassieke musiek 7 Kinders 8 Voorstellings in gewilde media 9 Notas 10 Verwysings 10 1 Antieke bronne 10 2 Moderne bronneEkwivalensie van die name Ahasveros en Xerxes WysigDie naam Ahasveros is ekwivalent aan sy Griekse naam Xerxes aangesien albei afgelei is van Khasjajarsja in die Ou Persiese taal Die vorm Xerxes het egter nie tradisioneel in westerse bybels verskyn nie 1 maar is eerder aangedui as Ahasveros of Ahasuerus in Engels Baie ander vertalings en parafrases 2 het wel die naam Xerxes gebruik Die naam Xerxes is aan ons oorgelewer uit die Grieks 3er3hs Die westerse naam Ahasveros is afgelei van n gelatiniseerde vorm van die Hebreeus ʼĂḥasweros אחשורוש wat n Hebreeuse artikulering is van die Babiloniese Agsjijarsjoe hierdie sowel as die Griekse 3er3hs is weergawes van die Ou Persiese Xsajarsa of Khsajarsja 3 Hierdie transliterasie het dus vorm aangeneem namate die naam oorgedra is van een taal na die ander in n westelike rigting vanuit Persie totdat dit in westerse bybelvertalings opgeneem is Lewe WysigJeug en bewindsname Wysig Onmiddellik na beslaglegging op die koningskap het Dareios I van Persie seun van Hystaspes getrou met Atossa dogter van Kores die Grote Hulle was albei afstammelinge van Achaimenes uit afsonderlike Achaimeense stamlyne Deur n dogter van Kores as gade te neem het Dareios sy koningsposisie versterk 4 Dareios was n aktiewe keiser bedrywig met bouprogramme in Persepolis Soesa Egipte en elders Voor die einde van sy heerskappy het hy voorbereidings getref vir n strafekspedisie teen Athene maar n nuwe opstand in Egipte moontlik deur n Persiese satraap moes ondergesit word Volgens Persiese wet is van Achaimeense konings verwag om n opvolger aan te dui voordat hulle op omvangryke ekspedisies sou vertrek Met sy voorneme om te vertrek 487 486 v C 5 het Dareios sy graftombe te Naqsj e Rostam voorberei en Ahasveros sy oudste seun by Atossa as opvolger aangestel Dareios se kwynende gesondheid het hom toe verhoed om die kampanjes aan te voer 6 en hy sterf in Oktober 486 v C 6 Ahasveros was nie Dareios se oudste seun nie en volgens ou Irannese tradisies moes hy nie die koning opgevolg het nie Ahasveros was egter die oudste seun van Dareios en Atossa en gevolglik n afstammeling van Kores Dit het van Ahasveros die gekose koning van Persie gemaak 7 Sekere moderne geleerdes beskou die ongewone keuse van Dareios om die troon aan Ahasveros oor te laat in die lig van die unieke ererang wat Kores die Grote en sy dogter Atossa beklee het 8 Artobazan is gebore as seun van Dareios die onderdaan terwyl Ahasveros die oudste seun was van Dareios na sy troonbestyging in die purper terwyl Artobazan se moeder n nie adellike was teenoor Ahasveros se moeder wat dogter van die rykstigter was 9 Ahasveros is gekroon en het sy vader opgevolg in Oktober Desember 486 v C 10 toe hy omtrent 36 jaar oud was 5 Die oorgang van mag na Ahasveros was onbestrede en dit weereens deels te danke aan die groot gesag van Atossa 4 Sy koninklike bewindsname is nie betwis deur enige persoon in die hof of onder die Achaimeense familie of deur enige van die onderworpe nasies nie 11 Byna dadelik het hy opstande in Egipte en Babilon ondergesit wat reeds die vorige jaar uitgebreek het en het sy broer Achaimenes as goewerneur of satraap Ou Persies khsjathrapavan oor Egipte aangestel In 484 v C het hy die Babiloniers onthuts deur gewelddadig beslag te le op die goue standbeeld van Bel Mardoek Merodach wat dan opgesmelt is 12 Volgens tradisie moes die regmatige koning oor Babilon die hande van die beeld vashou op elke nuwejaarsdag en hierdie heiligskending het die Babiloniers aangevuur tot opstande in 484 v C en 482 v C aangesien volgens eietydse Babiloniese dokumente Ahasveros sy vader se Koningstitel oor Babilon afgewys het deur eerder as Koning van Persie en Medie bekend te staan Groot Koning Koning van Konings Sjahansjah en Koning van Nasies d w s van die wereld Alhoewel Herodotos se verslag in die Geskiedenisse sekere vrae opgelewer het betreffende Ahasveros se godsdienstige beskouinge word hy deur moderne geleerdes gesien as n Zoroastriaan 13 Dood WysigIn die jaar 465 v C is Ahasveros vermoor deur Artabanos die kommandeur van die koninklike lyfwag en die mees gesaghebbende amptenaar in die Persiese hofhouding Hazarapat beteken kommandeur van duisend Artabanos is bevorder na hierdie mees vername amp in die Achaimeense hofhouding na sy weiering om Mardonios in Plataia by te staan gevolg deur sy suksesvolle onttrekking van die tweede Persiese weermag uit Griekeland Alhoewel hy dieselde naam gedra het as die beroemde oom van Ahasveros n Hyrkanier was sy opgang na die prominente posisie te danke aan sy gewildheid in godsdienstige kringe van die hofhouding maar ook danksy harem intriges Hy het sy sewe seuns in sleutelposisies aangestel en het n doeltreffende meesterplan beraam om die Achaimeners uit die kussings te lig 14 In Augustus 465 v C het Artabanos vir Ahasveros om die lewe gebring met die hulp van die eunug Aspamitres Griekse historici lewer teenstrydige verslae van die volle verhaal Volgens Ctesias in Persica 20 het Artabanos hierop kroonprins Dareios Ahasveros se oudste seun beskuldig van die moord hy het verder vir Artasasta n ander seun van Ahasveros aangehits om die vadersmoord te wreek Maar volgens Aristoteles in Politiek 5 1311b het Artabanos eers vir Dareios dood gemaak en toe die koning self Later toe die gebeure op die lappe kom en sy aanslag op die koningskap onthul is is Artabanos saam met sy seuns dood gemaak deur Artasasta I 15 n Deelnemer aan die harwar was ook generaal Megabyzos Baghabukhsja wie se oorlopery miskien die intrige in die guns van die Achaimeners beklink het 16 Veldtogte WysigInval van die Griekse vasteland Wysig Die hoofartikel vir hierdie afdeling is Grieks Persiese oorloe Ahasveros laat die Hellespont striem Dareios het aan sy seun die taak nagelaat om n strafekspedisie teen die Atheners Naxiane en Eretriane uit te voer weens hul bemoeienis met die Ioonse opstand en hul oorwinning oor die Perse te Marathon Vanaf 483 v C het Ahasveros sy ekspedisie voorberei n Kanaal is gegrawe deur die landbrug van die skiereiland van Berg Athos voorrade is weggele in die stasies langs die pad deur Thrakie en twee brue is aangebring oor die Hellespont Soldate van baie nasionaliteite het in die magte van Ahasveros diens gedoen insluitend die Assiriers Fenisiers Babiloniers Indiers Egiptenare Jode en Arabiere 17 Volgens die Griekse historikus Herodotos het Ahasveros se eerste poging om die Hellespont oor te steek misluk weens n storm wat die flas en papirusbrug laat opbreek het Ahasveros het opdrag gegee dat die Hellespont die seestraat self driehonderd keer gekasty word en het ysterboeie in die water laat werp Ahasveros se tweede poging om die Hellespont te oorbrug was suksesvol 18 Ahasveros het n bondgenootskap met Kartago aangegaan en hierdeur vir Griekeland ontse van ondersteuning van die magtige heersers van Syrakuse en Agrigentum Baie van die kleiner Griekse state het verder die kant van die Perse gekies veral Thessalie Thebe en Argos Ahasveros het in die lente van 480 v C uit Sardis opgeruk met n vloot en weermag wat Herodotos beweer meer as twee miljoen sterk was met minstens 10 000 elite krygers genaamd die Persiese onsterflikes Ahasveros het die aanvanklike veldslae in sy guns beklink Thermopylai en Athene Wysig Met die Veldslag van Thermopylai het n klein mag van Griekse krygers onder aanvoering van Koning Leonidas van Sparta die veel groter Persiese magte teegestaan maar is uiteindelik verslaan Volgens Herodotos het die Perse deur die Spartaanse falanks gebreek nadat n Griekse man by name Ephialtes sy land verraai het deur die Perse van n alternatiewe pas oor die berge in te lig Na Thermopylai is Athene ingeneem en is die Atheners en Spartane teruggedryf na hul laaste verdedigingslyne by die Landbrug van Korinthe en in die Saroniese Golf Die vertraging danksy die Spartaanse weerstand het die Atheners in staat gestel om die stad te ontruim Wat volgende gebeur het is gehul in n mate van omstredenheid Volgens Herodotos het Ahasveros by sy aantref van die ontruimde stad in n onkenmerkende woedeuitbarsting veral vir n Persiese koning gelas dat Athene afgebrand word Inskripsie van Ahasveros naby die Wan vesting Anti Persiese sentiment het hoog geloop onder baie vastelandse Grieke en die gerug dat Ahasveros die stad sou vernietig was dan ook gewild of dit was dalk van n verskroeide aarde beleid om Ahasveros se weermag van enige buit in die stad te ontse Groot storms wat Griekse skepe te Artemisium vernietig het asook die nuus van die neerlaag by Thermopylai het die terugval van Griekse magte ten gevolg gehad en n vroee einde aan die konflikte gebring Ahasveros is genoop deur n boodskap van Themistokles om teen die raad van Artemisia van Halikarnassos die Griekse vloot onder gunstige omstandighede aan te val eerder as om n afdeling van sy skepe na die Peloponnese te stuur in afwagting van die ontbinding van die Griekse magte Die Seeslag van Salamis op 29 September 480 v C het uitgeloop op n Griekse oorwinning Weens onrus in Babilon was Ahasveros gedwonge om sy weermag terug te stuur ten einde n opstand af te weer n Mag onder aanvoering van Mardonios is in Griekeland agtergelaat wat die volgende jaar te Plataia verslaan is 19 Die Grieke het ook die oorblywende Persiese vloot wat te Mykale op anker gele het aangeval en verbrand Dit het die Perse afgesny van die voorrade wat benodig is vir onderhoud van hul reuse weermag sodat n terugtrekking hul enigste opsie was Die terugtrekking het op sy beurt gelei tot n opruiing van die Griekse stadstate van Asie Bouprojekte Wysig Die rotsgekerfde tombe te Naqsj e Rostam noord van Persepolis na die voorbeeld van Dareios s n word meestal beskou as die van Ahasveros Na die militere blapse in Griekeland het Ahasveros na Persie teruggekeer en n groot getal bouprojekte voltooi wat deur sy vader by Soesa en Persepolis begin is Hy het die Poort van alle Nasies en die Saal van n Honderd Suile by Persepolis opgerig die grootste en mees indrukwekkende van die paleisstrukture Hy het die Apadana voltooi die Paleis van Dareios en die Tessourie wat almal deur Dareios begin is maar ook sy paleis opgerig wat twee keer die grote van sy vader s n was Sy voorkeure in argitektuur was soortgelyk aan die van Dareios alhoewel op n selfs meer kolossale skaal 20 Hy het ook die Koninklike Pad onderhou wat deur sy vader aangele is die Soesapoort voltooi en n paleis in Soesa gebou 21 In klassieke musiek WysigAhasveros is die hoofkarakter in die opera Serse deur die Duits Engelse Barok komponis Georg Friedrich Handel Die opera is die eerste keer opgevoer in die King s Theatre in London op 15 April 1738 Kinders WysigBy koningin Amestris Amytis gade van Megabyzus Artasasta I Dareios die eersgeborene vermoor deur Artasasta I en Artabanos Hystaspes vermoor deur Artasasta I Achaimenes vermoor deur Egiptenare Rhodogune By onbekende gades Artarios satraap van Babilon Tithraustes Arsames of Arsamenes of Arxanes of Sarsamas satraap van Egipte Parysatis 22 Ratasjah 23 Voorstellings in gewilde media WysigLatere geslagte se bekoring met antieke Sparta en spesifiek die Veldslag van Thermopylai het gelei tot Ahasveros se uitbeelding in n aantal werke in die gewilde media Byvoorbeeld is sy rol vertolk deur David Farrar in die 1962 film The 300 Spartans waar hy voorgestel is as n wrede magsbehepte despoot en n onbekwame aanvoerder Hy word ook opsigtelik uitgebeeld in die strokiesprentnovelle 300 deur Frank Miller asook in die verfilming daarvan waar sy rol vertolk word deur Brasiliaanse akteur Rodrigo Santoro Ander media wat handel oor die Persiese Ryk of die Bybelverhaal van Ester verwys ook na Ahasveros soos byvoorbeeld die videospeletjie Assassin s Creed II en die film One Night with the King waarin Ahasveros vertolk word deur Britse akteur Luke Goss Hy is die leier van die Persiese ryk in die videospeletjie Civilization II tesame met Scheherazade en III alhoewel Civilization IV hom vervang met Kores die Grote AhasverosAchaimeense dinastieGebore 519 v C Oorlede 465 v C Voorafgegaan deur Dareios I die Grote Groot Koning Sjah van Persie 485 v C 465 v C Opgevolg deur Artasasta IFarao van Egipte 485 v C 465 v C Notas WysigGore Vidal in sy historiese fiksienovelle Creation beskryf die opgang van die Achaimeners uitvoerig en veral Dareios I en bied n uitbeelding van die lewens en sterwensomstandighede van Ahasveros Sy geskiedenisbeskouing gaan teen die grein van Griekse geskiednisse Verwysings Wysig KJV NASB Amplified Bible ESV 21st Century KJV ASV Young s Literal Translation Darby Translation Holman Christian Standard Bible ens NIV The Message NLT CEV NCV NIRV Today s NIV ens Nichol F D Seventh day Adventist Bible Commentary Volume 3 Review and Herald Publishing Association Washington D C 1954 uitgawe p 459 Historical Setting 4 0 4 1 Schmitt R Atossa in Encyclopaedia Iranica 5 0 5 1 Dandamaev M A A political history of the Achaemenid empire p 180 6 0 6 1 A Sh Shahbazi Darius I the Great in Encyclopaedia Iranica Herodotos Boek 7 Hoofst 2 Uittreksel Artabazanes het as oudste van al die kinders aanspraak op die kroon gemaak aangesien dit n gevestigde norm was die wereld oor dat die oudste die voorrang sal geniet met Ahasveros daarteenoor wat aangedring het dat sy herkoms uit Atossa was die dogter van Kores en dat dit Kores was wat vryheid vir die Perse verkry het R Shabani Hoofstuk I p 15 Olmstead the history of Persian empire The cambridge history of Iran vol 2 p 509 The Cambridge ancient history vol V p 72 R Ghirshman Iran p 191 M Boyce Achaemenid Religion in Encyclopaedia Iranica Kyk ook Boardman J 1988 The Cambridge Ancient History Vol IV 2 uitg Cambridge University Press ISBN 0521228042 p 101 Iran e Bastan Pirnia boek 1 p 873 Dandamayev History of Persian Empire Olmstead p 289 90 Farrokh 2007 77 Bailkey Nels ed Readings in Ancient History p 175 D C Heath and Co USA 1992 Battle of Salamis and aftermath Ghirshman Iran p 172 Herodotos VII 11 Ctesias M Brosius Women in ancient Persia Wikimedia Commons bevat media in verband met Ahasveros Antieke bronne Wysig Die sesde boek getiteld Erato in Geskiedenis van Herodotos Die sewende boek getiteld Polymnia in Geskiedenis van Herodotos Moderne bronne Wysig Dandamaev M A 1989 A political history of the Achaemenid empire Brill Publishers p 373 ISBN 9004091726 Macaulay G C 2004 The Histories Spark Educational Publishing ISBN 1593081022 Shabani Reza 1386 Khshayarsha Xerxes What do I know about Iran No 75 in Persian Cultural Research Burreau p 120 ISBN 9643791092 AS1 onderhoud onerkende taal link Shahbazi A Sh Darius I the Great Encyclopaedia Iranica vol 7 Routledge amp Kegan Paul Schmitt Rudiger Achaemenid dynasty Encyclopaedia Iranica vol 3 Routledge amp Kegan Paul Schmitt Rudiger Atossa Encyclopaedia Iranica vol 3 Routledge amp Kegan Paul McCullough W S Ahasuerus Encyclopaedia Iranica vol 1 Routledge amp Kegan Paul Boyce Mary Achaemenid Religion Encyclopaedia Iranica vol 1 Routledge amp Kegan Paul Dandamayev M A 1999 Artabanus Encyclopaedia Iranica Routledge amp Kegan Paul URL besoek op 2009 02 25 Frye Richard N 1963 The Heritage of Persia Weidenfeld en Nicolson p 301 ISBN 0297167278 Schmeja H 1975 Dareios Xerxes Artaxerxes Drei persische Konigsnamen in griechischer Deutung Zu Herodot 6 98 3 Die Sprache 21 pp 184 88 Gershevitch Ilya Bayne Fisher William A Boyle J 1985 The Cambridge history of Iran 2 Cambridge University Press ISBN 0521200911 Boardman John al et 1988 The Cambridge ancient history V Cambridge University Press ISBN 0521228042 Ontsluit van https af wikipedia org w index php title Ahasveros amp ol,