×
Universiteit van Suid-Afrika


Die Universiteit van Suid-Afrika is 'n universiteit in Pretoria, Gauteng, wat deur afstandsonderrig opleiding aan studente binne en buite Suid-Afrika verskaf. Die universiteit staan ook bekend as Unisa (Universiteit van Suid-Afrika). Dit was die eerste universiteit ter wêreld wat opleiding deur middel van korrespondensie verskaf het. In Desember 2017 het die universiteit 381 484 ingeskrewe studente vanoor die hele wêreld gehad, wat beteken dat hy die grootste universiteit in Afrika is en ook een van die wêreld se mega-universiteite. Volgens 'n peiling in 2010, was Unisa die agtste beste universiteit in Suid-Afrika, en die 1290e in die wêreld.

Universiteit van Suid-Afrika
Die Universiteit van Suid-Afrika

Leuse:Pro Gentibus Sapientia
Leuse in Afrikaans:(Kennis) In diens van die mensdom
Gestig:26 Junie 1873
Tipe:Openbare universiteit met afstandsonderrig
Kanselier:Thabo Mbeki
Personeel:5 762 (2017)
Studentetal:381 484 (2017)
Ligging:Pretoria, Gauteng
25°46′02″S28°11′58″O /25.76722°S 28.19944°O /-25.76722; 28.19944Koördinate:25°46′02″S28°11′58″O /25.76722°S 28.19944°O /-25.76722; 28.19944
Kleure: Oranje, rooi en blou
Webtuiste:


Inhoud

Die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop is in 1873 gestig. Na uniewording is dit in 1916 in die huidige Universiteit van Suid-Afrika omskep. In die 1940's het die behoefte aan afstandsonderrig ontstaan. In 1951 kom Unisa as 'n suiwer eksterne universiteit tot stand.

Die Universiteit van Suid-Afrika se hoofkampus in Muckleneuk, Pretoria

Unisa se Muckleneuk-kampus is geleë in Pretoria en is 'n belangrike landmerk van die hoofstad. Dit was in 1972 dat Unisa na hul nuwe tuiste op Muckleneuk Rif verhuis het en die ou kwartier in Sentraal-Pretoria ontruim was. Die kompleks van geboue is ontwerp deur Bryan Sandrock Architects in die 1960's en spreek 'n internasionale styl uit wat gekenmerk word deur monumentale verhoudings en ingenieurswese soos die cantilevered strukture. Die mees opvallende kenmerk is die lang projeksie van die kop van die heuwel, ondersteun deur 'n reuse staaldraer wat op 'n massiewe kolom rus.

Ook in Pretoria is die Sunnyside-kampus, die hoofarea van studente-aktiwiteit. Die Florida-kampus in Johannesburg is Unisa se wetenskapskampus. Die Fakulteit Landbou en Omgewingswetenskappe en sommige departemente van die Fakulteit Wetenskap, Ingenieurswese en Tegnologie word hier gehuisves. Die wetenskapkampus bevat 12 geboue, 'n biblioteek, twee ouditoriums en 'n groot leerarea. Dit sluit ook 'n tuinbou-sentrum en 'n veeldoelige navorsings- en opleidingsfasiliteit wat ontwerp is om die onderwys- en navorsingsbehoeftes van studente in 'n verskeidenheid programme, insluitende landbou, sierbou en natuurbewaring, te bevredig.

Universiteit van Suid-Afrika (UNISA) se embleem

Koning Edward VII het in 1903 'n heraldiese wapen aan die universiteit verleen. Dit is in 1904 by the College of Arms in Londen geregistreer : In goud, 'n anker met kabel dwarsbalksgewys geplaas en daaroorheen 'n oop boek waarop die woorde SPES IN ARDUIS, alles van natuurlike kleur; in die skildvoet 'n gekanteelde muur van natuurlike kleur belaai met 'n goue ring: op 'n rooi skildhoof 'n roos van silwer, geknop, gepunt en omgewe deur stralekrans, alles van natuurlike kleur en vergesel van twee goue ringe.

Die wapen is in 1955 by die Departement van Binnelandse Sake en in 1983 by die Buro vir Heraldiek geregistreer. Nadat 'n paar wysigings aangebring is, is dit in 1986 weer by die Buro geregistreer. Die wysigings was (a) die woorde is van die boek na 'n krul onder die skild verskuif, (b) die goue stralekrans is verwyder, en (c) 'n helmteken bestaande uit 'n anker vergesel van 'n goue ring en 'n silwer roos is bygevoeg.

Die Universiteit het deur 'n herposisionering proses gegaan in 2005 waartydens 'n nuwe logo en leuse gekies is in lyn met nuwe doelwitte vir die Universiteit. Die nuwe logo (wat die wapen vervang) word voorgestel deur die universiteit kleure naamlik Oranje, Rooi en Blou en die leuse word verander van Spes in ardius na Pro Gentibus Sapientia wat vertaal na In diens van die mensdom.


As 'n ope-afstandonderrig-instansie, en een van die wêreld se mega-universiteite, het Unisa akademiese aanbiedinge wat verband hou met beide tegnologiese en tradisionele universiteite. Dit sluit in, maar is nie beperk nie tot, 'n kombinasie van loopbaangeoriënteerde kursusse wat gewoonlik geassosieer word met 'n universiteit van tegnologie en formatiewe akademiese programme wat tipies gekoppel is aan 'n tradisionele universiteit.

Die universiteit beskik oor 8 fakulteite (of kolleges) en 'n nagraadse bestuurskool, naamlik:

 • Die Fakulteit Rekeningkundige Wetenskappe
 • Die Fakulteit Landbou en Omgewingswetenskappe
 • Die Fakulteit Onderwys
 • Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Die Fakulteit Nagraadse Studies
 • Die Fakulteit Menswetenskappe
 • Die Fakulteit Regte
 • Die Fakulteit Wetenskap, Ingenieurswese en Tegnologie
 • Die Nagraadse Leierskap en Bestuurskool (oftewel Unisa SBL)

Benewens die agt fakulteite en nagraadse bestuurskool het Unisa talle buro's, sentrums, institute, museums en eenhede wat akademiese ontwikkeling en navorsing ondersteun.

In 2018 is die Universiteit van Suid-Afrika deur die Times Higher Education as die 8ste beste universiteit in Suid-Afrika aangewys. Dit maak die universiteit die 11de beste universiteit in Afrika, uit 30.


 • Sir Langham Dale, 1873 - 1877; 1879 - 1882; 1884 - 1889
 • Die Hon. Sir Charles Abercrombie Smith, 1877 - 1879; 1905 - 1911
 • Die Ven. Hopkins Badnall, 1882 - 1884
 • Justisie Charles Thomas Smith, 1889 - 1893
 • Die ds. Canon George Ogilvie, 1893 - 1897
 • Sir Thomas Muir, 1897 - 1901
 • Die Hon. Meneer Ebenezer John Buchanan, 1901 - 1905
 • Eerw. Prof Thomas Walker, 1911 - 1913
 • Prof William Ritchie, 1913 - 1916
 • Die Hon. Sir Malcolm William Searle, 1916 - 1918
 • Veld-Marshal H. R., Duke of Connaught en Strathearn, 1918 - 1942
 • Hoofregter die Reg. Nicolaas Jacobus de Wet, 1943 - 1951
 • Regter President die Ere. Gerhardus Jacobus Maritz, 1951 - 1957
 • Dr. Francois Jean de Villiers, 1957 - 1977
 • Regter Victor Gustav Hiemstra, 1977 - 1987
 • Vakant 1988
 • Prof. Theo van Wijk, 1989 - 1990
 • Dr. Christoph Friedrich Garbers, September 1990 - 2000
 • Regter Bernard Ngoepe, 2001-2016
 • President Thabo Mbeki, 2016 - hede
 • Prof. Willem Jacobus Viljoen, 1918 - 1922
 • Meneer. John Ernest Adamson, 1922 - 1926
 • Die Eerw. John Daniel Kestell, 1926 - 1928
 • Hugh Bryan, 1928 - 1930
 • Dr. Nicolaas Marais Hoogenhout, 1930 - 1932
 • Samuel Henri Pellissier, 1932 - 1934
 • Prof. Marthinus Christoffel Botha, 1934 -1936
 • François Daniël Hugo, 1936 - 1938
 • Senator François Stephanus Malan, 1938 - 1940
 • Prof. Ferdinand Postma, 1940 - 1944
 • Adv. Alfred Adrian Roberts, 1944 - 1946
 • Dr. Herman Heinrich Gerhard Kreft, 1946 - 1948
 • Dr. Albertus Johannes Roux van Rhijn, 1948 - 1952
 • Prof. Stephanus Petrus Erasmus Boshoff, 1952 - 1955
 • Prof. Andries Jacobus Hendrik Johannes Van der Walt, Hoof, 1953 - 1955
 • Prof. Andries Jacobus Hendrik Johannes Van der Walt, Hoof- en Visekanselier, 1956
 • Prof. Samuel Pauw, Rektor en Visekanselier, 1956 - 1972
 • Prof. Theo van Wijk, Hoof- en Visekanselier, 1972 - 1988
 • Prof. Jan Casper Gerhardus Janse van Vuuren, Hoof- en Visekanselier, 1989 - 1993
 • Prof. Marinus Wiechers, Hoof- en Visekanselier, 1994 - 1997
 • Prof. Antony Patrick Melck, Hoof- en Visekanselier, 1998 (waarnemend) en 1999 - 2001
 • Prof. Nyameko Barney Pityana, Hoof- en Visekanselier, 2002 - 2010
 • Prof. Mandla Makhanya, Hoof- en Visekanselier, 2011-hede
 • Jean-Bertrand Aristide, Haïtiaanse politikus, het in 2007 'n Doktorsgraad in Letterkunde en Filosofie (D. Litt et Phil.) In Afrikatale ontvang.
 • Walter Battiss, Suid-Afrikaanse abstrakte skilder, het in 1973 'n Eredoktorsgraad in Letterkunde en Filosofie (D. Litt et Phil. Honoris Causa) ontvang.
 • Edwin Cameron, regter van die Konstitusionele Hof van Suid-Afrika, het in 1981 'n Baccalaureus in die Regte (LL.B. Cum Laude) ontvang.
 • Ergun Caner, Amerikaanse Evangeliese en Southern Baptist apoloog en spreker
 • Alan Clark, hoof uitvoerende beampte van SABMiller, MA in Kliniese Sielkunde en 'n doktorsgraad in Letterkunde en Filosofie
 • Johan Froneman, regter van die Konstitusionele Hof van Suid-Afrika, het in 1977 'n Baccalaureus Scientiae (LL.B.) ontvang.
 • Koning George V, in 1899, 'n Eredoktorsgraad van Regte (LL.D. Honoris Causa), twee jaar voor die kanselier van die Universiteit
 • Pravin Gordhan, Suid-Afrikaanse Minister van Finansies, het in 2007 'n Eredoktorsgraad (D.Com. Honoris Causa) ontvang.
 • Danny Jordaan, hoof uitvoerende beampte van die 2010 FIFA Wêreldbeker, het in 2006 'n Eredoktor in Administrasie (D.Admin. Honoris Causa) ontvang.
 • Elson Kaseke, die voormalige Solicitor-General of Belize, het in 2006 'n doktorsgraad (LL.D.) ontvang.
 • Ahmed Kathrada, Suid-Afrikaanse politikus, het in 1968 'n Baccalaureus Artium (B.A.) in Kriminologie en Geskiedenis en 'n Baccalaureus Biblioteek (B.Bib.) In Afrika Politiek en Biblioteekkunde in 1975
 • F. W. de Klerk, voormalige Staatspresident van Suid-Afrika, het in 1995 'n Eredoktorsgraad van Regte (LL.D. Honoris Causa) ontvang.
 • Pius Langa, voormalige Hoofregter van Suid-Afrika, het in 1973 'n Baccalaureus in die Regsleer (B.Iuris) en 'n Baccalaureus in die Regte (LL.B.) in 1976
 • Kai Lossgott, interdissiplinêre kunstenaar
 • Nelson Mandela, voormalige president van die Republiek van Suid-Afrika, het in 1942 'n Baccalaureus Artium (BA) verwerf en 'n Baccalaureus in die Regte (LL.B.) in 1988
 • Cleopatra Koheirwe, Ugandese aktrise, sanger en media persoonlikheid
 • Gwede Mantashe, Suid-Afrikaanse politikus, het in 1997 'n Baccalaureus Commercieel (B.Com.) En 'n Baccalaureus Commerciaat met Honneurs (B.Com. Hons) in 2002 ontvang.
 • Trevor Manuel, Suid-Afrikaanse politikus, het in 2002 'n eredoktorsgraad van tegnologie (D.Tech. Honoris Causa) ontvang.
 • Anja Marais, Suid-Afrikaanse beeldhouer, 1998 B.F.A (Honneurs)
 • Mogoeng Mogoeng, huidige Hoofregter van Suid-Afrika, het in 1989 'n Meester van Wette (LL.M.) ontvang.
 • Dikgang Moseneke, huidige Adjunk Hoofregter van Suid-Afrika, het 'n Baccalaureus Artium (BA) in Engels en Politieke Wetenskap, Baccalaureus in die Regsleer (B.Iuris), 'n Baccalaureus in die Regte (LL .B.), En 'n Eredoktor in die Regte (LL.D. Honoris Causa) in 2011
 • Bulelani Ngcuka, eerste nasionale direkteur van openbare vervolging in Suid-Afrika, het in 1985 'n BA-graad (LL.B.) ontvang.
 • Georgia Papageorge, Suid-Afrikaanse installasie kunstenaar, het in 1979 'n Baccalaureus Artium (B.A.) in Beeldende Kunste ontvang.
 • Mark Pilgrim, Suid-Afrikaanse radio- en televisiepersoonlikheid, het in 1994 'n Baccalaureus Commercieel (B.Com.) In Bedryfsielkunde ontvang.
 • Cyril Ramaphosa, huidige president van Suid-Afrika, het in 1981 'n Baccalaureus Procurationis (B.Proc.) Ontvang.
 • Mamphela Ramphele, Suid-Afrikaanse politikus, het in 1983 'n Baccalaureus Commerce (B.Com.) In Administrasie ontvang.
 • Stan Schmidt, Suid-Afrikaanse meester van Shotokan karate, gekrediteer met stigtingskarate in Suid-Afrika, en hoogste posisie westerling in die Japan Karate Association, het 'n meestersgraad in Kommunikasie
 • Justisie Raymond Zondo, regter van die Konstitusionele Hof van Suid-Afrika, het 'n Meester van Wette (LL.M.) in Handelsreg, 'n Meester van Wette (LL.M.) in die Arbeidsreg, en 'n Magister in die Regsgeleerdheid (LL.M.)
 1. . Ranking Web of World Universities. Geargiveer vanaf op 25 Junie 2012. Besoek op26 Februarie 2010.
 2. www.techcentral.co.za/unisa-opens-r1bn-science-campus/42379/
 3. Boucher, M. (1973). Spes in Arduis.
 4. .
 5. Boucher, Maurice. 1973. Spes in Arduis: 'n geskiedenis van die Universiteit van Suid-Afrika . Pretoria: UNISA. Bladsye 74 en 114.

  Publikasie datum: September 11, 2021

  universiteit, suid, afrika, universiteit, pretoria, gauteng, deur, afstandsonderrig, opleiding, studente, binne, buite, suid, afrika, verskaf, universiteit, staan, bekend, unisa, eerste, universiteit, wêreld, opleiding, deur, middel, korrespondensie, verskaf, . Die Universiteit van Suid Afrika is n universiteit in Pretoria Gauteng wat deur afstandsonderrig opleiding aan studente binne en buite Suid Afrika verskaf Die universiteit staan ook bekend as Unisa Universiteit van Suid Afrika Dit was die eerste universiteit ter wereld wat opleiding deur middel van korrespondensie verskaf het In Desember 2017 het die universiteit 381 484 ingeskrewe studente vanoor die hele wereld gehad wat beteken dat hy die grootste universiteit in Afrika is en ook een van die wereld se mega universiteite Volgens n peiling in 2010 was Unisa die agtste beste universiteit in Suid Afrika en die 1290e in die wereld 4 Universiteit van Suid AfrikaDie Universiteit van Suid AfrikaLeuse Pro Gentibus Sapientia 1 Leuse in Afrikaans Kennis In diens van die mensdomGestig 26 Junie 1873Tipe Openbare universiteit met afstandsonderrigKanselier Thabo MbekiPersoneel 5 762 2017 2 Studentetal 381 484 2017 3 Ligging Pretoria Gauteng 25 46 02 S 28 11 58 O 25 76722 S 28 19944 O 25 76722 28 19944 Koordinate 25 46 02 S 28 11 58 O 25 76722 S 28 19944 O 25 76722 28 19944Kleure Oranje rooi en blouWebtuiste unisa ac za Inhoud 1 Geskiedenis 2 Ligging en geboue 3 Voormalige wapen en nuwe logo 4 Akademiese gemeenskap 5 Rang 6 Visekanseliers van die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop vanaf 1873 tot 1918 7 Kanseliers van die Universiteit van Suid Afrika vanaf 1918 tot hede 8 Visekanseliers van die Universiteit van Suid Afrika 1918 tot 1955 9 Hoofde en Visekanseliers van die Universiteit van Suid Afrika vanaf 1953 tot nou 10 Kenmerkende alumni studente en fakulteit 11 Sien ook 12 Verwysings 13 Eksterne skakelsGeskiedenis WysigDie Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop is in 1873 gestig Na uniewording is dit in 1916 in die huidige Universiteit van Suid Afrika omskep In die 1940 s het die behoefte aan afstandsonderrig ontstaan In 1951 kom Unisa as n suiwer eksterne universiteit tot stand Ligging en geboue Wysig Die Universiteit van Suid Afrika se hoofkampus in Muckleneuk Pretoria Unisa se Muckleneuk kampus is gelee in Pretoria en is n belangrike landmerk van die hoofstad Dit was in 1972 dat Unisa na hul nuwe tuiste op Muckleneuk Rif verhuis het en die ou kwartier in Sentraal Pretoria ontruim was Die kompleks van geboue is ontwerp deur Bryan Sandrock Architects in die 1960 s en spreek n internasionale styl uit wat gekenmerk word deur monumentale verhoudings en ingenieurswese soos die cantilevered strukture Die mees opvallende kenmerk is die lang projeksie van die kop van die heuwel ondersteun deur n reuse staaldraer wat op n massiewe kolom rus Ook in Pretoria is die Sunnyside kampus die hoofarea van studente aktiwiteit Die Florida kampus in Johannesburg is Unisa se wetenskapskampus Die Fakulteit Landbou en Omgewingswetenskappe en sommige departemente van die Fakulteit Wetenskap Ingenieurswese en Tegnologie word hier gehuisves Die wetenskapkampus bevat 12 geboue n biblioteek twee ouditoriums en n groot leerarea Dit sluit ook n tuinbou sentrum en n veeldoelige navorsings en opleidingsfasiliteit wat ontwerp is om die onderwys en navorsingsbehoeftes van studente in n verskeidenheid programme insluitende landbou sierbou en natuurbewaring te bevredig 5 Voormalige wapen en nuwe logo Wysig Universiteit van Suid Afrika UNISA se embleem Koning Edward VII het in 1903 n heraldiese wapen aan die universiteit verleen Dit is in 1904 by the College of Arms in Londen geregistreer In goud n anker met kabel dwarsbalksgewys geplaas en daaroorheen n oop boek waarop die woorde SPES IN ARDUIS alles van natuurlike kleur in die skildvoet n gekanteelde muur van natuurlike kleur belaai met n goue ring op n rooi skildhoof n roos van silwer geknop gepunt en omgewe deur stralekrans alles van natuurlike kleur en vergesel van twee goue ringe 6 Die wapen is in 1955 by die Departement van Binnelandse Sake en in 1983 by die Buro vir Heraldiek geregistreer Nadat n paar wysigings aangebring is is dit in 1986 weer by die Buro geregistreer Die wysigings was a die woorde is van die boek na n krul onder die skild verskuif b die goue stralekrans is verwyder en c n helmteken bestaande uit n anker vergesel van n goue ring en n silwer roos is bygevoeg 7 Die Universiteit het deur n herposisionering proses gegaan in 2005 8 waartydens n nuwe logo en leuse gekies is in lyn met nuwe doelwitte vir die Universiteit Die nuwe logo wat die wapen vervang word voorgestel deur die universiteit kleure naamlik Oranje Rooi en Blou en die leuse word verander van Spes in ardius na Pro Gentibus Sapientia wat vertaal na In diens van die mensdom Akademiese gemeenskap WysigAs n ope afstandonderrig instansie en een van die wereld se mega universiteite het Unisa akademiese aanbiedinge wat verband hou met beide tegnologiese en tradisionele universiteite Dit sluit in maar is nie beperk nie tot n kombinasie van loopbaangeorienteerde kursusse wat gewoonlik geassosieer word met n universiteit van tegnologie en formatiewe akademiese programme wat tipies gekoppel is aan n tradisionele universiteit Die universiteit beskik oor 8 fakulteite of kolleges en n nagraadse bestuurskool naamlik 9 Die Fakulteit Rekeningkundige Wetenskappe Die Fakulteit Landbou en Omgewingswetenskappe Die Fakulteit Onderwys Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Die Fakulteit Nagraadse Studies Die Fakulteit Menswetenskappe Die Fakulteit Regte Die Fakulteit Wetenskap Ingenieurswese en Tegnologie Die Nagraadse Leierskap en Bestuurskool oftewel Unisa SBL Benewens die agt fakulteite en nagraadse bestuurskool het Unisa talle buro s sentrums institute museums en eenhede 10 wat akademiese ontwikkeling en navorsing ondersteun Rang WysigIn 2018 is die Universiteit van Suid Afrika deur die Times Higher Education as die 8ste beste universiteit in Suid Afrika aangewys Dit maak die universiteit die 11de beste universiteit in Afrika uit 30 11 Visekanseliers van die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop vanaf 1873 tot 1918 WysigSir Langham Dale 1873 1877 1879 1882 1884 1889 Die Hon Sir Charles Abercrombie Smith 1877 1879 1905 1911 Die Ven Hopkins Badnall 1882 1884 Justisie Charles Thomas Smith 1889 1893 Die ds Canon George Ogilvie 1893 1897 Sir Thomas Muir 1897 1901 Die Hon Meneer Ebenezer John Buchanan 1901 1905 Eerw Prof Thomas Walker 1911 1913 Prof William Ritchie 1913 1916 Die Hon Sir Malcolm William Searle 1916 1918Kanseliers van die Universiteit van Suid Afrika vanaf 1918 tot hede WysigVeld Marshal H R Duke of Connaught en Strathearn 1918 1942 Hoofregter die Reg Nicolaas Jacobus de Wet 1943 1951 Regter President die Ere Gerhardus Jacobus Maritz 1951 1957 Dr Francois Jean de Villiers 1957 1977 Regter Victor Gustav Hiemstra 1977 1987 Vakant 1988 Prof Theo van Wijk 1989 1990 Dr Christoph Friedrich Garbers September 1990 2000 Regter Bernard Ngoepe 2001 2016 President Thabo Mbeki 2016 hedeVisekanseliers van die Universiteit van Suid Afrika 1918 tot 1955 WysigProf Willem Jacobus Viljoen 1918 1922 Meneer John Ernest Adamson 1922 1926 Die Eerw John Daniel Kestell 1926 1928 Hugh Bryan 1928 1930 Dr Nicolaas Marais Hoogenhout 1930 1932 Samuel Henri Pellissier 1932 1934 Prof Marthinus Christoffel Botha 1934 1936 Francois Daniel Hugo 1936 1938 Senator Francois Stephanus Malan 1938 1940 Prof Ferdinand Postma 1940 1944 Adv Alfred Adrian Roberts 1944 1946 Dr Herman Heinrich Gerhard Kreft 1946 1948 Dr Albertus Johannes Roux van Rhijn 1948 1952 Prof Stephanus Petrus Erasmus Boshoff 1952 1955Hoofde en Visekanseliers van die Universiteit van Suid Afrika vanaf 1953 tot nou WysigProf Andries Jacobus Hendrik Johannes Van der Walt Hoof 1953 1955 Prof Andries Jacobus Hendrik Johannes Van der Walt Hoof en Visekanselier 1956 Prof Samuel Pauw Rektor en Visekanselier 1956 1972 Prof Theo van Wijk Hoof en Visekanselier 1972 1988 Prof Jan Casper Gerhardus Janse van Vuuren Hoof en Visekanselier 1989 1993 Prof Marinus Wiechers Hoof en Visekanselier 1994 1997 Prof Antony Patrick Melck Hoof en Visekanselier 1998 waarnemend en 1999 2001 Prof Nyameko Barney Pityana Hoof en Visekanselier 2002 2010 Prof Mandla Makhanya Hoof en Visekanselier 2011 hedeKenmerkende alumni studente en fakulteit WysigJean Bertrand Aristide Haitiaanse politikus het in 2007 n Doktorsgraad in Letterkunde en Filosofie D Litt et Phil In Afrikatale ontvang Walter Battiss Suid Afrikaanse abstrakte skilder het in 1973 n Eredoktorsgraad in Letterkunde en Filosofie D Litt et Phil Honoris Causa ontvang Edwin Cameron regter van die Konstitusionele Hof van Suid Afrika het in 1981 n Baccalaureus in die Regte LL B Cum Laude ontvang Ergun Caner Amerikaanse Evangeliese en Southern Baptist apoloog en spreker Alan Clark hoof uitvoerende beampte van SABMiller MA in Kliniese Sielkunde en n doktorsgraad in Letterkunde en Filosofie 12 Johan Froneman regter van die Konstitusionele Hof van Suid Afrika het in 1977 n Baccalaureus Scientiae LL B ontvang Koning George V in 1899 n Eredoktorsgraad van Regte LL D Honoris Causa twee jaar voor die kanselier van die Universiteit 13 Pravin Gordhan Suid Afrikaanse Minister van Finansies het in 2007 n Eredoktorsgraad D Com Honoris Causa ontvang Danny Jordaan hoof uitvoerende beampte van die 2010 FIFA Wereldbeker het in 2006 n Eredoktor in Administrasie D Admin Honoris Causa ontvang Elson Kaseke die voormalige Solicitor General of Belize het in 2006 n doktorsgraad LL D ontvang Ahmed Kathrada Suid Afrikaanse politikus het in 1968 n Baccalaureus Artium B A in Kriminologie en Geskiedenis en n Baccalaureus Biblioteek B Bib In Afrika Politiek en Biblioteekkunde in 1975 F W de Klerk voormalige Staatspresident van Suid Afrika het in 1995 n Eredoktorsgraad van Regte LL D Honoris Causa ontvang Pius Langa voormalige Hoofregter van Suid Afrika het in 1973 n Baccalaureus in die Regsleer B Iuris en n Baccalaureus in die Regte LL B in 1976 Kai Lossgott interdissiplinere kunstenaar Nelson Mandela voormalige president van die Republiek van Suid Afrika het in 1942 n Baccalaureus Artium BA verwerf en n Baccalaureus in die Regte LL B in 1988 Cleopatra Koheirwe Ugandese aktrise sanger en media persoonlikheid Gwede Mantashe Suid Afrikaanse politikus het in 1997 n Baccalaureus Commercieel B Com En n Baccalaureus Commerciaat met Honneurs B Com Hons in 2002 ontvang Trevor Manuel Suid Afrikaanse politikus het in 2002 n eredoktorsgraad van tegnologie D Tech Honoris Causa ontvang Anja Marais Suid Afrikaanse beeldhouer 1998 B F A Honneurs Mogoeng Mogoeng huidige Hoofregter van Suid Afrika het in 1989 n Meester van Wette LL M ontvang Dikgang Moseneke huidige Adjunk Hoofregter van Suid Afrika het n Baccalaureus Artium BA in Engels en Politieke Wetenskap Baccalaureus in die Regsleer B Iuris n Baccalaureus in die Regte LL B En n Eredoktor in die Regte LL D Honoris Causa in 2011 Bulelani Ngcuka eerste nasionale direkteur van openbare vervolging in Suid Afrika het in 1985 n BA graad LL B ontvang Georgia Papageorge Suid Afrikaanse installasie kunstenaar het in 1979 n Baccalaureus Artium B A in Beeldende Kunste ontvang Mark Pilgrim Suid Afrikaanse radio en televisiepersoonlikheid het in 1994 n Baccalaureus Commercieel B Com In Bedryfsielkunde ontvang Cyril Ramaphosa huidige president van Suid Afrika het in 1981 n Baccalaureus Procurationis B Proc Ontvang Mamphela Ramphele Suid Afrikaanse politikus het in 1983 n Baccalaureus Commerce B Com In Administrasie ontvang Stan Schmidt Suid Afrikaanse meester van Shotokan karate gekrediteer met stigtingskarate in Suid Afrika en hoogste posisie westerling in die Japan Karate Association het n meestersgraad in Kommunikasie Justisie Raymond Zondo regter van die Konstitusionele Hof van Suid Afrika het n Meester van Wette LL M in Handelsreg n Meester van Wette LL M in die Arbeidsreg en n Magister in die Regsgeleerdheid LL M Sien ook WysigUnisa kunsgaleryVerwysings Wysig http lsa unisa ac za news archive april vol1 thenew html https www unisa ac za sites corporate default About Facts amp figures Staff statistics https www unisa ac za sites corporate default About Facts amp figures Student enrolments Top Africa Ranking Web of World Universities Geargiveer vanaf die oorspronklike op 25 Junie 2012 Besoek op 26 Februarie 2010 www techcentral co za unisa opens r1bn science campus 42379 Boucher M 1973 Spes in Arduis National Archives of South Africa Data of the Bureau of Heraldry http lsa unisa ac za news archive april vol1 thenew html https www unisa ac za sites corporate default Colleges http www unisa ac za cems http www webometrics info en Africa https www bloomberg com research stocks people person asp personId 8673765 Boucher Maurice 1973 Spes in Arduis n geskiedenis van die Universiteit van Suid Afrika Pretoria UNISA Bladsye 74 en 114 Eksterne skakels WysigWikimedia Commons bevat media in verband met Universiteit van Suid Afrika Amptelike webwerfOntsluit van https af wikipedia org w index php title Universiteit van Suid Afrika amp ol,