×
Skaal van Pauling
Skaal van Pauling
2,1
H
-
He
1,0
Li
1,5
Be
2,0
B
2,5
C
3,0
N
3,5
O
4,0
F
-
Ne
0,9
Na
1,2
Mg
1,5
Al
1,8
Si
2,1
P
2,5
S
3,0
Cl
-
Ar
0,8
K
1,0
Ca
1,3
Sc
1,5
Ti
1,6
V
1,6
Cr
1,5
Mn
1,8
Fe
1,8
Co
1,8
Ni
1,9
Cu
1,6
Zn
1,6
Ga
1,8
Ge
2,0
As
2,4
Se
2,8
Br
-
Kr
0,8
Rb
1,0
Sr
1,3
Y
1,4
Zr
1,6
Nb
1,8
Mo
1,9
Tc
2,2
Ru
2,2
Rh
2,2
Pd
1,9
Ag
1,7
Cd
1,7
In
1,8
Sn
1,8
Sb
1,9
Te
2,5
I
-
Xe
0,7
Cs
0,9
Ba
1,3
Hf
1,5
Ta
1,7
W
1,9
Re
2,2
Os
2,2
Ir
2,2
Pt
2,4
Au
1,9
Hg
1,8
Tl
1,8
Pb
1,9
Bi
2,0
Po
2,2
At
-
Rn
0,7
Fr
0,9
Ra
?
Rf
?
Db
?
Sg
?
Bh
?
Hs
?
Mt
?
Ds
?
Rg
?
Cn
?
Nh
?
Fl
?
Mc
?
Lv
?
Ts
?
Og
1,1
La
1,1
Ce
1,1
Pr
1,2
Nd
?
Pm
1,2
Sm
?
Eu
1,1
Gd
1,2
Tb
?
Dy
1,2
Ho
1,2
Er
1,2
Tm
1,1
Yb
?
Lu
1,1
Ac
1,3
Th
1,5
Pa
1,7
U
1,3
Np
1,3
Pu
1,3
Am
?
Cm
?
Bk
?
Cf
?
Es
?
Fm
?
Md
?
No
?
Lr

Legende:

Publikasie datum: September 26, 2021

skaal, pauling, legende, 0ontsluit, https, wikipedia, index, title, skaal, pauling, skaal van pauling 2 1 h he1 0 li 1 5 be 2 0 b 2 5 c 3 0 n 3 5 o 4 0 f ne0 9 na 1 2 mg 1 5 al 1 8 si 2 1 p 2 5 s 3 0 cl ar0 8 k 1 0 ca 1 3 sc 1 5 ti 1 6 v 1 6 cr 1 5 mn 1 8 fe 1. Skaal van Pauling 2 1 H He1 0 Li 1 5 Be 2 0 B 2 5 C 3 0 N 3 5 O 4 0 F Ne0 9 Na 1 2 Mg 1 5 Al 1 8 Si 2 1 P 2 5 S 3 0 Cl Ar0 8 K 1 0 Ca 1 3 Sc 1 5 Ti 1 6 V 1 6 Cr 1 5 Mn 1 8 Fe 1 8 Co 1 8 Ni 1 9 Cu 1 6 Zn 1 6 Ga 1 8 Ge 2 0 As 2 4 Se 2 8 Br Kr0 8 Rb 1 0 Sr 1 3 Y 1 4 Zr 1 6 Nb 1 8 Mo 1 9 Tc 2 2 Ru 2 2 Rh 2 2 Pd 1 9 Ag 1 7 Cd 1 7 In 1 8 Sn 1 8 Sb 1 9 Te 2 5 I Xe0 7 Cs 0 9 Ba 1 3 Hf 1 5 Ta 1 7 W 1 9 Re 2 2 Os 2 2 Ir 2 2 Pt 2 4 Au 1 9 Hg 1 8 Tl 1 8 Pb 1 9 Bi 2 0 Po 2 2 At Rn0 7 Fr 0 9 Ra Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og1 1 La 1 1 Ce 1 1 Pr 1 2 Nd Pm 1 2 Sm Eu 1 1 Gd 1 2 Tb Dy 1 2 Ho 1 2 Er 1 2 Tm 1 1 Yb Lu1 1 Ac 1 3 Th 1 5 Pa 1 7 U 1 3 Np 1 3 Pu 1 3 Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Legende 0 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 3 0 3 2 3 4 3 6 3 8 4 0Ontsluit van https af wikipedia org w index php title Skaal van Pauling amp ol,
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0