×
Satelliet
Hierdie artikel beskryf kunsmatige satelliete. Vir natuurlike satelliete, meestal bekend as 'n voorwerp se maan, verwys na Natuurlike satelliet.

Die term satelliet (afgelei van Latyn satelles, "lyfwagter") verwys in die ruimtevaart na 'n mensgemaakte voorwerp wat vir wetenskaplike, kommersiële of militêre doeleindes in 'n elliptiese of ronde wentelbaan om 'n ander voorwerp soos byvoorbeeld ons aarde of die maan geplaas word.

NAVSTAR – Global Positioning System-satelliet van die tweede generasie
’n Replika van Spoetnik 1.
’n Replika van Spoetnik 2.

Gravitasie trek die satelliet nader aan die primêre voorwerp, maar die satelliet beweeg in 'n ander rigting sodat die satelliet heeltyd die primêre voorwerp vermy. Die woord word oor die algemeen gebruik om 'n kunsmatige satelliet te beskryf (in teenstelling met natuurlike satelliete). Alle voorwerpe wat deel vorm van die sonnestelsel, insluitend die aarde, is natuurlike satelliete van die son, of satelliete van daardie voorwerpe, soos byvoorbeeld die maan, en word in 'n aparte artikel behandel.

Die wêreld se eerste kunsmatige satelliet, Spoetnik 1 is in 1957 deur die Sowjetunie gelanseer. Sedertdien is duisende satelliete in wentelbane om die aarde geplaas. Sekere satelliete, soos groot ruimtestasies, is al gelanseer in dele en dan herbou in die ruimte. Kunsmatige satelliete is al ontwikkel deur meer as 40 lande en 10 lande is tans in staat om satelliete te lanseer. Omtrent 'n duisend van die satelliete wat tans om die aarde wentel, is steeds operasioneel terwyl duisende nie-operasionele satelliete en afgebreekte stukke om die aarde wentel as ruimterommel. Daar is al ook satelliete om ander hemelliggame geplaas, soos byvoorbeeld die Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Eros, Vesta, Ceres en die Son.

Omtrent 6600 satelliete is al gelanseer. Daar is onlangs geskat dat omtrent 3600 steeds wentel terwyl net 1000 van daardie satelliete steeds operasioneel is.

Inhoud

Dieselfde wette wat vir die beweging van byvoorbeeld die maan om die aarde geld, geld ook vir die beweging van 'n satelliet. Wanneer 'n satelliet in 'n min of meer sirkelvormige baan om die aarde beweeg, is die middelpuntvliedende krag as gevolg van die beweging in ewewig met die aarde se swaartekrag. Satelliete word gewoonlik eers in 'n elliptiese baan geplaas en dan, indien nodig, in 'n sirkelvormige baan gebring.

Die punt in die baan wat die verste van die aarde af is, heet die apogeum en die naaste punt die perigeum. Die hoek wat die baanvlak met die ewenaarvlak maak, staan bekend as die inklinasie en dit bepaal oor watter geografiese breedtegraad die satelliet wentel. Namate die satelliet verder van die aarde af is, neem dit langer om ’n omwenteling te voltooi en op ’n hoogte van 36 000 km is die omlooptyd ongeveer 24 uur.

Aangesien die aarde binne 24 uur om sy eie as wentel, kan die satelliet nou relatief tot 'n bepaalde punt op aarde saam met hierdie punt sy wenteling uitvoer en dus stasionêr raak ten opsigte van die aardposisie (geostatiese baan). 'n Satelliet wat ’n aantal omwentelings in 24 uur voltooi en op sekere tye presies weer op dieselfde plek is, volg ’n geosinchrone baan. 'n Satelliet se wentelbaan is nie presies ellips- of sirkelvormig nie aangesien die hemelliggaam (die aarde) waaromheen dit wentel, nie 'n reëlmatige vorm het nie.

Die wentelbaan word ook beïnvloed deur ander hemelliggame, die stralingsdruk van die son (sonwind) en die dampkring om die aarde. Die dampkring veroorsaak deur die wrywing wat dit bied, dat ’n satelliet geleidelik nader aan die aarde beweeg totdat dit uiteindelik daarop neerstort. Vanuit 'n hoogte van 100 km sal 'n satelliet byvoorbeeld na 10 uur neerstort, vanuit 300 km ongeveer na 15 dae, vanuit 450 km na 1 jaar en vanuit 650 km na 125 jaar.

By 'n snelheid van 11,2 km/s (40 320 km/ h) gaan 'n satelliet se elliptiese baan oor in 'n paraboliese baan en dit beland in 'n baan om die son. Teen 'n snelheid van 46 km/ s (165 600 km/h) sal 'n satelliet die sonnestelsel verlaat. Die tuig moet dan eerder 'n ruimtetuig as 'n satelliet genoem word.

Ontwikkeling In 1948 het die VSA ’n satellietprogram aangekondig wat waarskynlik meer op militêre as wetenskaplike gebruik gerig was. In 1950 is daar besluit om 'n Internasionale Geofisiese Jaar (IGJ) vir die periode 1957–1959 in te stel. In 1955 het president Dwight Eisenhower aangekondig dat ’n vuurpyl, die Vanguard, gebruik sou word om 'n wetenskaplike satelliet te lanseer. Die Sowjetunie het die VSA egter voorgespring en op 4 Oktober 1957 is die bolvormige Spoetnik 1 gelanseer.

Dit het 'n deursnee van 58 cm gehad en 83 kg geweeg. Na 92 dae het dit in die dampkring uitgebrand. Spoetnik 1 is opgevolg deur Spoetnik 2, met die hond Laika aan boord. Die satelliet het 508 kg geweeg. Die eerste Amerikaanse satelliet, Explorer 1, is in 1958 in 'n wentelbaan geplaas. Dit het slegs 14 kg geweeg, maar was toegerus met instrumente wat tot die ontdekking van die bekende Van Allen-gordel gelei het.

Al hoe meer satelliete is daarna gelanseer (tot 100 per jaar), waaraan ander lande ook begin deelneem het, waaronder Engeland (1962), Kanada (1962), Italië (1964), Frankryk (1965), Australië (1967), Japan (1970), die Volksrepubliek China (1970), Nederland (1974) en Indië (1975). Teenswoordig wentel duisende satelliete en dele van ruimtetuie om die aarde en daar word soms tereg daarna verwys as ruimte-afval of –rommel.

Vroeë voorstellings

Die eerste bekende navorsing oor die moontlikheid van 'n kunsmatige satelliet is deur Isaac Newton voorgestel as 'n gedagte-eksperiment in sy A Treatise of the System of the World.

Die eerste bekende fiktiewe beskrywing van 'n satelliet was in die kortverhaal The Brick Moon, geskryf deur Edward Everett Hale. Hierdie storie is reeds in 1869 gepubliseer en die konsep van 'n satelliet is weer beskryf in Jules Verne se verhaal The Begum's Fortune(1879).

Die konsep van 'n satelliet is in 1903 amptelik ondersoek deur Konstantin Tsiolkofski in sy artikel Exploring Space Using Jet Propulsion Devices. Hierdie artikel het beskryf hoe 'n vuurpyl wat vloeibare waterstof en suurstof as brandstof gebruik, gebruik kan word om 'n minimale wentelspoed van 8 km/s te bereik.

In 1928 het Herman Potočnik die boek Die probleem van Ruimtevaart – Die Vuurpylmotor bekend gestel. Die boek het 'n plan beraam om ruimtevaart te vergemaklik en permanente hawens vir mense in die ruimte te bou. Die boek het die wentelbaan van 'n geostasionêre ruimtestasie bepaal sowel as die andere nodige besonderhede vir die stasie. Die boek het verder gegaan deur te beskryf hoe satelliete vir waarnemingsdoeleindes gebruik kan word en die spesiale toestande in die ruimte gebruik kan word vir 'n verskeidenheid wetenskaplike ondersoeke. Daar was ook kort beskrywings van kommunikasie, maar die boek het nie die moderne toepassings van satelliete vir massakommunikasie en uitsending voorspel nie.

Arthur C. Clarke het in 1945 in 'n artikel 'n wye beskrywing van die moontlike gebruike van kommunikasiesatelliete vir grootskaalse kommunikasie gegee. Clarke het uitgebrei oor lanseringsmetodiek, moontlike wentelbane en ander aspekte van die moontlikhede met 'n netwerk van satelliete. Een van sy groot argumente was oor die voordele van wêreldwye dekking, wat hy voorgestel het deur drie geostasionêre satelliete gelewer kan word.

Kunsmatige satelliete

Die eerste gelanseerde kunsmatige satelliet was Spoetnik 1, gelanseer deur die Sowjetunie op 4 Oktober 1957 as deel van die Sowjet Spoetnikprogram waarvan Sergei Korolef die hoofontwerper was. Daar is 'n krater op die duskant van die maan wat in sy eer vernoem is. Hierdie het die intensiteit van die ruimtewedloop tussen die Sowjetunie en die Verenigde State van Amerika verhoog en het 'n sogenaamde Spoetnikkrisis by die laasgenoemde veroorsaak. Hierdie was te danke aan die Amerikaanse bekendstelling dat hulle 'n satelliet in die lente van 1958 sal lanseer. Die Sowjetunie het twee dae na die bekendstelling aangekondig dat hulle 'n satelliet so vroeg soos die herfs van 1957 sal lanseer.

Spoetnik 1 het inligting oor die atmosferiese lae se digthede verkry deur sy eie wentelbaanveranderings te meet sowel as om data oor radioseindistribusie in die ionosfeer te verkry.

Spoetnik 2 is op 3 November 1957 gelanseer en het die eerste lewende wese in 'n wentelbaan geplaas, 'n hond genaamd Laika.

Die Amerikaners het daarna onder geweldige interne druk hul eie satelliet ontwikkel onder twee kompeterende ontwikkelingsprogramme. Alhoewel die eerste poging misluk het, het die Amerikaners wel op 31 Januarie 1958 hul eerste satelliet Explorer 1 in 'n wentelbaan geplaas.

Slegs drie jaar en ses maande na die suksesvolle lansering van Spoetnik het die Amerikaners 115 kunsmatige satelliete aangeteken. Volgens gegewens van die Amerikaanse NASA was daar op 31 Mei 1969 altesaam sowat 1 950 mensgemaakte voorwerpe in die ruimte, waarvan 1 889 op 'n ronde wentelbaan om die aarde, 17 in 'n ellips en 38 op 'n wentelbaan rondom die son. Van hierdie voorwerpe was 394 aardsatelliete en ruimtetuie, waarvan 289 deur die Verenigde State, 83 deur die Sowjetunie, vyf deur Frankryk, twee deur die Verenigde Koninkryk en drie deur die European Space Research Organisation gelanseer is.

In 2006 het die aantal bekende aktiewe satelliete meer as 800 beloop. Daar is ook enkele duisend ander mensgemaakte voorwerpe soos uitgediende satelliete, dele van vuurpyle en ander ruimte-afval in 'n wentelbaan om die aarde – volgens ESA-gegewens het hul aantal in 1996 sowat 8 500 beloop. Die United States Strategic Command se Joint Space Operations Center verwys na 18 500 mensgemaakte voorwerpe wat ons planeet in Februarie 2009 omsirkel het. Ongeag die groot aantal voorwerpe kom botsings nouliks voor. Die eerste bekende botsing van 'n aktiewe satelliet met 'n uitgediende voorwerp het vroeg in 2009 plaasgevind: 'n Russiese Cosmos-2251-satelliet, wat in 1993 gelanseer is en vanaf 1999 buite werking was, het met 'n kommunikasie-satelliet van die Amerikaanse maatskappy Iridium Satellite gebots. Die Amerikaanse satelliet is hiermee ernstig beskadig.

Die grootste kunsmatige satelliet wat tans om die aarde wentel is die Internasionale Ruimtestasie.

Die United States Space Surveillance Network (SSN) verkry data oor alle voorwerpe wat om die aarde wentel. Hierdie netwerk was reeds in 1957 ingestel met die lansering van Spoetnik en het sedertdien reeds meer as 26 000 voorwerpe gemonitor. Daar is tans meer as 8000 mensgemaakte voorwerpe wat steeds gemonitor word. Die ander voorwerpe sou die aarde se atmosfeer weereens binne gedring het en of uitgebrand het of die wrywing oorleef het en die aarde getref het.

Die SSN moniteer voorwerpe wat groter as 10 cm in deursnee is (dit is belangrik om te stel dat teen 8 km/s het selfs sulke klein voorwerp 'n geweldige hoeveelheid kinetiese energie en kan dus 'n bedreiging vir ander satelliete wees). Slegs omtrent 7% van die voorwerp is operasionele satelliete (rofweg 560 satelliete) terwyl die res ruimterommel is. Die SSN se hoofdoelwit is om die aktiwiteite van werkende satelliete te moniteer, maar hulle hou ook data oor ruimterommel wat andersins verkeerd geïdentifiseer kan word as missiele wanneer dit weer die atmosfeer binnedring.

Vaste satellietdienste

Vaste satellietdienste verskaf dataoordrag tussen verskeie lande en selfs kontinente. Dit kan data in die vorm van video, suiwer data of spraakdata insluit en word gedoen deur gebruik te maak van geosinkrone satelliete, soos byvoorbeeld DStv wat deur Intelsat 20 uitgesaai word.

Mobiele satellietdienste

Mobiele satellietstelsels laat kommunikasie toe tussen geïsoleerde landelike gebiede, skepe ter see, vliegtuie en die res van die wêreld. Hierdie satelliete sal nie geosinkroon wees nie weens die beperkte hoeveelheid plek in daardie wentelbaan en die gebrek aan aanvraag in die gebiede, maar sal wisselvallige dienste lewer. Partykeer kan effektief konstante dekking gelewer word deur van verskeie satelliete gebruik te maak. Die hoofdoel van hierdie dienste is om kommunikasie moontlik te maak en navigasiedata te verskaf.

Navorsingsatelliete

Navorsingsatelliete kan gebruik word om 'n wye verskeidenheid data te versamel. Hulle kan niekommersieel wees (gewoonlik deur Universiteite befonds) of kommersieel (meestal vir navigasie-inligting). Sulke satelliete, veral niekommersiële satelliete is gewoonlik heelwat kleiner met universiteite wat tans meestal net gebruik maak van CubeSat-tegnologie.

 • Astronomiesesatelliete word gebruik vir die waarneming van planete en ander hemelliggame.
 • Biosatelliete is satellite wat ontwerp is om lewende organismes te kan dra(meestal bakterie). Hierdie word gedoen vir wetenskaplike navorsing.
 • Kommunikasiesatelliete word gebruik om kommunikasie toe te laat deur heruitsending of deur massaseine uit te saai. Meeste kommunikasiesatelliete gebruik geosinkrone of lae-aardwentelbane.
 • Waarnemingsatelliete word gebruik vir niemilitêre waarneming, soos byvoorbeeld om die omgewing waar te neem en kaarte te maak.
 • Navigasiesatelliete is satelliete wat gebruikers op die grond toelaat om hul eie posisie te bepaal. Die gebrek aan obstruksies tussen die gebruiker en die satelliet, sowel as die verbetering van tegnologie het daartoe gelei dat die gebruiker sy posisie relatief akkuraat tot binne 'n paar meter kan bepaal.
 • Aanvalsatelliete is satelliete wat ontwerp is om ander satelliete, missiele en ruimte-eiendom te vernietig.
 • Ruimtestasies is groot kunsmatige strukture wat om die aarde wentel en ontwerp is sodat mense daarbinne kan bly. 'n Ruimtestasie word onderskei van 'n ruimtetuig deur dat dit geen grootskaalse aandrywingstelsel het nie.
 • Weersatelliete word gebruik om die aarde se weer- en klimaatpatrone waar te neem.

Wentelbane kan op verskeie maniere geklassifiseer word en word gegroepeer soos nodig. Om die nut van verskillende wentelbane te verduidelik, moet 'n paar eienskappe van die wentelbane verduidelik word. Eerstens, die aarde is 'n satelliet van die son. Dis beteken dat teen alle tye is die aarde besig om te beweeg in 'n wentelbaan om die son. Tweedens, die aarde draai om sy eie as.

Dus as 'n satelliet om die aarde wentel in 'n rigting teenoor die draairigting sal dit vir 'n waarnemer op die grond lyk asof die satelliet teen 'n ver groter snelheid as wat hy wel beweeg weg van die waarnemer af beweeg. Vir 'n waarnemer om 'n satelliet te sien asof dit op 'n vaste posisie is, moet die satelliet se snelheid gelyk wees aan die aarde se draaisnelheid.

So 'n wentelbaan word 'n geosinkrone wentelbaan genoem en bestaan uit satelliete uit wat 35,786 km bo die aarde is. Enige ander wentelbaan het dan 'n beperkte kommunikasiegleuf met 'n waarnemer op die grond, wanneer sig moontlik is tussen die satelliet en die waarnemer.

Sentriese klassifiserings

'n Sentriese klassifisering beskryf 'n wentelbaan met betrekking tot die groter voorwerp waarom die satelliet wentel. Die algemeenste wentelbane deur mense gebruik is om die aarde, maar ander wentelbane is moontlik.

 • Geosentriese wentelbaan: 'n Wentelbaan om die aarde. Die maan en meeste kunsmatige satelliet val in hierdie kategorie.
 • Heliosentriese wentelbaan: 'n Wentelbaan om die son. Die aarde is 'n natuurlike satelliet van die son, en daar is kunsmatige son satelliet sowel as ruimterommel wat dit tans wentel.
 • Aerosentriese wentelbaan: 'n Wentelbaan om 'n ander hemelliggaam, soos byvoorbeeld Mars.

Hoogteklassifiserings

Die hoogte van die satelliet word gewoonlik gemeet as verskil tussen die afstand tussen die aarde se middelpunt en die satelliet en die afstand tussen die aardoppervlak en die satelliet. Omdat die atmosfeer se digtheid eksponensieel af neem, is daar geweldig minder wrywingskragte op hoër wentelbane as laeres. Dit het die gevolg dat groter satelliete gewoonlik hoër geplaas word as kleineres.

 • Lae Aarde Wentelbaan (LAW) – geosentriese wentelbane met 'n hoogte van laer as 350 km en tot omtrent 2000 km.
 • Medium Aarde Wentelbaan (MAW) – geosentriese wentelbaan tussen 2000 km en 35,786 km.
 • Geosinkrone Wentelbaan (GEO) – 'n belangrike wentelbaan teen 'n hoogte van 35786 km. Die satelliet sal hier nie relatief tot die punt onder hom op die grond beweeg nie (daar is 'n klein hoeveelheid beweging maar nie genoeg om meeste aannames te affekteer nie)
 • Hoë Aarde Wentelbaan (HAW) – enige wentelbaan bo 'n geosinkrone wentelbaan se 35786 km hoogte.

Helling klassifiserings

Die helling van 'n wentelbaan verwys na die hoek die helling en 'n plat vlak wat deur die ewenaar loop. 'n Satelliet met 'n helling van 0 grade sal dus altyd in lyn met die ewenaar bly.

 • Polêre wentelbaan: 'n Wentelbaan wat die satelliet min of meer bokant beide pole verby laat beweeg in 'n enkele omwenteling. So 'n wentelbaan sal 'n helling van min of meer 90 grade hê.
 • Polêre sonsinkrone wentelbaan: 'n Wentelbaan waar die satelliet die ewenaar teen dieselfde plaaslike tyd elke dag sal sny. Hierdie wentelbaan word gebruik deur satelliete wat beelde wil neem, aangesien die skaduwees baie soortgelyk sal wees vir elke omwenteling.

Spesiale klasifiserings

 • Sonsinkrone wentelbaan: 'n Wentelbaan wat se hoogte en helling so gekies is dat dit teen dieselfde plaaslike tyd oor enige punt van die aardoppervlak sal beweeg. Dit kan gebruik word om die satelliet in konstante sonlig te plaas en is nuttig vir spioenasie, weervoorspelling en beeldneming.

Elke satelliet wat gelanseer word, word gekenmerk deur sy loonvraag. Vir 'n satelliet wat verskille in plantegroeistreke ondersoek, kan dit byvoorbeeld 'n kragtige beeldnemer wees. Eenvoudig gestel is die loonvraag dit wat die satelliet toelaat om sy primêre funksie te verrig. Verder moet alle satelliete 'n ADCS(Attittude Determination and Control System) stelsels hê, sowel as 'n drywingsbeheerstelsel en 'n kommunikasie loonvraag. Elke stelsel het 'n unieke doel wat bydrae tot die primêre funksie van die satelliet.

ADCS

Die ADCS van 'n satelliet beheer die beweging en oriëntasie van die satelliet. Wanneer 'n satelliet in 'n wentelbaan geplaas word is daar steeds baie onsekerheid oor sy spesifieke posisie. Die satelliet sal ook gewoonlik tuimel (dit wil sê in 'n onbeheerde manier draai om een van sy asse) totdat die ADCS dit kan beheer.

Die doel van die ADCS is om relatief akkurate inligting oor die satelliet se posisie te kry (dit word gewoonlik gedoen deur gebruik te maak van die sterre – twee beelde van sterre word geneem en bekende sterre word geïdentifiseer. Met informasie oor die satelliet se snelheid kan daar dan wiskundig 'n skatting van die satelliet se posisie gemaak word), sowel as om die oriëntasie van die satelliet te beheer. 'n Satelliet wat vry wentel (sonder enige menslike invloed) sal tuimel op so 'n manier om die meeste energie te behou. Dus moet daar aktief krag deur die ADCS op die satelliet toegepas word om die satelliet in 'n gewenste rigting te laat wys.

Drywingsbeheerstelsel

Enige satelliet het 'n beperkte hoeveelheid drywing beskikbaar. Satelliete het gewoonlik ook sonpanele wat gebruik kan word om hul batterye te herlaai. Dit is belangrik om by te voeg dat die satelliet 'n totale sonsverduistering sal ervaar weens die aarde wat tussen die son en die satelliet is. Die effektiewe bestuur van 'n satelliet se drywing laat dit toe om gewoonlik 'n effektiewe leeftyd te hê waartydens dit genoeg drywing sal hê om sy primêre funksie te vervul. Daarna sal die meerderheid van die satelliet se stelsels afgeskakel moet word of in 'n laedrywyingsmodus moet werk.

Kommunikasieloonvrag

Die kommunikasie bestaan uit die antennas en senders wat gebruik word om data te stuur en te ontvang. 'n Satelliet se kommunikasie word verdeel tussen bevele aan die satelliet en die aflaai van nuttige data wat deur die satelliet ingesamel is (byvoorbeeld beelde wat deur die satelliet geneem is).

Missiespesifieke loonvrag

Die missiespesifieke loongvrag sal spesifieke komponente behels wat uniek is tot elke satelliet en die satelliet toelaat om sy primêre funksie te verrig. Vir 'n kommunikasiesatelliet kan dit 'n kragtige uitsaaier wees, vir 'n verkenningsatelliet kan dit 'n beeldopnemer wees.

Die Wet van Swaartekrag, wat vir die eerste keer in die 17de eeu deur die grootste wetenskaplike van alle tye, Isaac Newton, geformuleer is, se dat die aarde enige voorwerp in sy omgewing wat vry kan beweeg, aantrek. Wanneer ons ’n klip in die lug in gooi, trek dit nie onbepaald opwaarts nie; dit beweeg al hoe stadiger, stop en val dan na die aarde terug. Die rede hiervoor is dat die aarde, wat soos 'n groot magneet optree, die klip deur swaartekrag terugtrek.

Almal van ons weet dat hoe vinniger die klip beweeg, hoe verder sal dit trek voordat dit na die aarde terugkeer. As ons dus 'n klip vinnig – genoeg van die aarde kan wegskiet dat dit in 'n baan om die aarde beland, en die snelheid van die klip sodanig is dat die middelpuntvliedende krag, wat die klip van die aarde wil wegvoer, net so groot is soos die swaartekrag, wat die klip afwaarts dwing, sal die klip in 'n wentelbaan om die aarde beweeg.

Ons kan dit met ’n eenvoudige proef verduidelik: as mens 'n emmer half met water vul en dit vinnig in die rondte swaai, bly die water in die emmer, selfs al is laasgenoemde onderstebo. As die emmer te stadig geswaai word, sal die water uitloop. As ons dus wil hê dat die water in die emmer moet bly, moet die emmer vinnig genoeg beweeg. In hierdie proef stel die water die satelliet voor; die snelheid waarmee ons die emmer swaai, verteenwoordig die snelheid van die satelliet in sy wentelbaan om die aarde en ons arm verteenwoordig die swaartekrag van die aarde.

Om na die klip terug te keer: die klip sal nie naby die aarde se oppervlak in 'n wentelbaan kan beweeg nie, aangesien sy snelheid deur wrywing met die lugdeeltjies gou sou afneem en hy dus sy wentelsnelheid sou verloor. Maar op enige hoogte hoër as 150 km bo die aarde is die lug so dun dat wrywing nie meer ’n rol speel nie. Op so 'n hoogte sal die klip of ’n satelliet in 'n elliptiese (ovaalvormige) baan om die aarde beweeg indien dit 'n snelheid van sowat 29 000 km/h (of omtrent 8 km/s) kan handhaaf Indien dit nie hierdie snelheid kan handhaaf nie word dit teruggetrek in die aarde se atmosfeer en die geweldige wrywing veroorsaak dat dit uitbrand.

Satelliete het 'n beperkte tyd waarvoor hulle een of meer doele probeer verrig vir hul unieke missie. Nadat 'n sekere tyd verstryk het of die satelliet nie meer in staat is om sy missie te verrig nie, het die satelliet die einde van sy leeftyd bereik. Die satelliet kan dan uit sy wentelbaan verwyder word of geskuif word na 'n wentelbaan wat nie van belang is nie. (Sekere wentelbane is van baie meer nut met betrekking tot menslike belang as ander.)

Weens die geskiedenis van die ruimtewedloop en beperkings tot algemene begrotings is daar nie genoegsame beplanning gedoen met betrekking tot die verwydering van satelliete uit 'n wentelbaan nie. Dus is die meerderheid van ouer satelliete steeds in wentelbane om die aarde, en dra so by tot die probleem van ruimterommel. Indien 'n satelliet lank genoeg wentel sal hy egter van self vernietig word deur die toenemende kragte wat daarop uitgeoefen word.

Hierdie lys beskryf lande wat onafhanklik van ander lande satelliete binne wentelbane kan plaas. Let wel: Talle ander lande het die vermoë om satelliete volledig te ontwerp en te bou, maar is afhanklik van ander lande om die satelliete te lanseer. Hierdie lys dek nie daardie lande nie, maar lys slegs lande wat heeltemal op hul eie satelliete kan lanseer sowel as die datum van die eerste keer toe hulle suksesvol gelanseer het.

Eerste lansering deur land
Orde Land Eerste lanseringsdatum Vuurpyl Satelliet
1 Sowjetunie 4 Oktober 1957 Spoetnik-PS Spoetnik 1
2 Verenigde State 1 Februarie 1958 Juno I Explorer 1
3 Frankryk 26 November 1965 Diamant-A Astérix
4 Japan 11 Februarie 1970 Lambda-4S Osumi
5 China 24 April 1970 Long March 1 Dong Fang Hong I
6 Verenigde Koninkryk 28 Oktober 1971 Black Arrow Prospero
7 Indië 18 Julie 1980 SLV Rohini D1
8 Israel 19 September 1988 Shavit Ofeq 1
- Rusland 21 Januarie 1992 Soyuz-U Kosmos 2175
- Oekraïne 13 Julie 1992 Tsyklon-3 Strela
9 Iran 2 Februarie 2009 Safir-1 Omid
10 Noord-Korea 12 Desember 2012 Unha-3 Kwangmyongsong-3 Unit 2

Mislukte eerste lanserings

 • Die Verenigde State van Amerika het onsuksesvol probeer lanseer in 1957, voor hul sukses behaal het in 1958.
 • Republiek China het onsuksesvol in 1969 probeer lanseer voordat hulle suksesvol was teen 1970.
 • Indië het wel 'n satelliet met buitelandse hulp gelanseer in 1975, voor 'n onsuksesvolle onafhanklike poging in 1979 en het daarna in 1980 sukses behaal.
 • Brasilië het 'n satelliet met buitelandse hulp gelanseer in 1985, maar was onsuksesvol in al drie hul onafhanklike pogings in 1997, 1999 en 2003 onderskeidelik.
 • Noord-Korea het al verskeie kere voor hul suksesvolle lansering voorgegee dat hulle wel suksesvol gelanseer het, maar hierdie was bevraagteken deur die Verenigde State van Amerika, Japan en Suid-Korea, wat voorgestel het dat dit eerder toetse was vir missieloperasies.
 • Suid-Korea het in 1992 'n satelliet met buitelandse hulp gelanseer. Hulle was daarna onsuksesvol in hul ontwikkeling van hul eie lanseerder. Hulle het egter hul eerste lanseerder volledig ontwikkel met Russiese hulp in 2013 (Naro-3).
Lande se eerste satelliete insluitend die wat met buitelandse hulp gelanseer is
Land Lanseringsjaar Eerste Satelliet Loonvragte wat in April 2016 wentel
Sowjetunie

( Rusland)

1957

(1992)

Spoetnik 1

(Kosmos 2175)

1457
Verenigde State 1958 Explorer 1 1252
Verenigde Koninkryk 1962 Ariel 1 40
Kanada 1962 Alouette 1 43
Italië 1964 San Marco 1 22
Frankryk 1965 Astérix 60
Australië 1967 WRESAT 14
Duitsland 1969 Azur 49
Japan 1970 Ōsumi 153
China 1970 Dong Fang Hong I 210
Nederland 1974 ANS 5
Spanje 1974 Intasat 9
Indië 1975 Aryabhata 65
Indonesië 1976 Palapa A1 13
Tsjeggoslowakye 1978 Magion 1 5
Bulgarye 1981 Intercosmos Bulgaria 1300 1
Saoedi-Arabië 1985 Arabsat-1A 12
Brasilië 1985 Brasilsat A1 15
Meksiko 1985 Morelos 1 9
Swede 1986 Viking 11
Israel 1988 Ofeq 1 11
Luxemburg 1988 Astra 1A 5
Argentinië 1990 Lusat 9
Hongkong 1990 AsiaSat 1 9
Pakistan 1990 Badr-1 3
Suid-Korea 1992 Kitsat A 11
Portugal 1993 PoSAT-1 1
Thailand 1993 Thaicom 1 7
Turkye 1994 Turksat 1B 8
Tsjeggië 1995 Magion 4 5
Oekraïne 1995 Sich-1 6
Maleisië 1996 MEASAT 6
Noorweë 1997 Thor 2 3
Filippyne 1997 Mabuhay 1 2
Egipte 1998 Nilesat 101 4
Chili 1998 FASat-Bravo 2
Singapoer 1998 ST-1 3
Taiwan 1999 ROCSAT-1 8
Denemarke 1999 Ørsted 4
Suid-Afrika 1999 SUNSAT 2
Verenigde Arabiese Emirate 2000 Thuraya 1 6
Marokko 2001 Maroc-Tubsat 1
Tonga 2002 Esiafi 1 (voormalige Comstar D4) 1
Algerië 2002 Alsat 1 1
Griekeland 2003 Hellas Sat 2 2
Siprus 2003 Hellas Sat 2 2
Nigerië 2003 Nigeriasat 1 4
Iran 2005 Sina-1 1
Kasakstan 2006 KazSat 1 2
Colombia 2007 Libertad 1 1
Mauritius 2007 Rascom-QAF 1 2
Viëtnam 2008 Vinasat-1 3
Venezuela 2008 Venesat-1 2
Switserland 2009 SwissCube-1 2
Man (eiland) 2011 ViaSat-1 1
Pole 2012 PW-Sat 2
Hongarye 2012 MaSat-1 1
Roemenië 2012 Goliat 1
Wit-Rusland 2012 BKA (BelKA-2)[ -
Noord-Korea 2012 Kwangmyŏngsŏng-3 Eenheid 2 1
Azerbeidjan 2013 Azerspace 1
Oostenryk 2013 TUGSAT-1/UniBRITE 2
Bermuda 2013 Bermudasat 1 (voormalige EchoStar VI) 1
Ecuador 2013 NEE-01 Pegaso 1
Estland 2013 ESTCube-1 1
Jersey 2013 O3b-1,-2,-3,-4 4
Katar 2013 Es'hailSat1 1
Peru 2013 PUCPSAT-1 1
Bolivië 2013 TKSat-1 1
Litaue 2014 LituanicaSAT-1 en LitSat-1 2
België 2014 QB50P1 en QB50P2 2
Uruguay 2014 Antelsat 1
Irak 2014 Tigrisat 1
Turkmenistan 2015 TurkmenAlem52E/MonacoSAT 1
Laos 2015 Laosat-1 1

Dit is in die moderne tyd moontlik om satelliete te kraak en hul data te steel of effektief hulle kommunikasies af te luister. Dit het die gevolg dat sekuriteit in satellietkommunikasie ook ontwikkel moet word.

Om te wys dat hulle die vermoë het om satelliete uit hul wentelbane uit te verwyder, het Rusland, China en die Verenigde State satelliete in lae-aardwentelbane vernietig met missiele. In 2007 het China 'n verouderde weersatelliet met 'n missiel vernietig, wat meer as 40 000 stukke ruimterommel geskep het. Die Verenigde State het ook in 2008 'n ongebruikte spionasiesatelliet met missiele vernietig.

 • Data verkry oor oesskattings en ander landboutoepassings
 • Satellietgedrewe toegang tot die internet
 • Satelliettelevisie
 • Satelliettelefoondienste
 • Satellietnavigasie
 1. . Geargiveer vanaf op 9 Mei 2008. Besoek op17 Februarie 2009.
 2. ">(de)
 3. (en) James R. Wertz et al "Space Mission Engineering: The New SMAD", 2011, ISBN 978-1-881883-16-6
 4. . Geargiveer vanaf op 2008-03-20. Besoek op2008-03-20.
Hierdie artikel is in sy geheel of gedeeltelik vanuit dieEngelse Wikipedia vertaal.

Publikasie datum: September 26, 2021

satelliet, hierdie, artikel, beskryf, kunsmatige, satelliete, natuurlike, satelliete, meestal, bekend, voorwerp, maan, verwys, natuurlike, satelliet, term, satelliet, afgelei, latyn, satelles, lyfwagter, verwys, ruimtevaart, mensgemaakte, voorwerp, wetenskapli. Hierdie artikel beskryf kunsmatige satelliete Vir natuurlike satelliete meestal bekend as n voorwerp se maan verwys na Natuurlike satelliet Die term satelliet afgelei van Latyn satelles lyfwagter verwys in die ruimtevaart na n mensgemaakte voorwerp wat vir wetenskaplike kommersiele of militere doeleindes in n elliptiese of ronde wentelbaan om n ander voorwerp soos byvoorbeeld ons aarde of die maan geplaas word NAVSTAR Global Positioning System satelliet van die tweede generasie n Replika van Spoetnik 1 n Replika van Spoetnik 2 Gravitasie trek die satelliet nader aan die primere voorwerp maar die satelliet beweeg in n ander rigting sodat die satelliet heeltyd die primere voorwerp vermy Die woord word oor die algemeen gebruik om n kunsmatige satelliet te beskryf in teenstelling met natuurlike satelliete Alle voorwerpe wat deel vorm van die sonnestelsel insluitend die aarde is natuurlike satelliete van die son of satelliete van daardie voorwerpe soos byvoorbeeld die maan en word in n aparte artikel behandel Die wereld se eerste kunsmatige satelliet Spoetnik 1 is in 1957 deur die Sowjetunie gelanseer Sedertdien is duisende satelliete in wentelbane om die aarde geplaas Sekere satelliete soos groot ruimtestasies is al gelanseer in dele en dan herbou in die ruimte Kunsmatige satelliete is al ontwikkel deur meer as 40 lande en 10 lande is tans in staat om satelliete te lanseer Omtrent n duisend van die satelliete wat tans om die aarde wentel is steeds operasioneel terwyl duisende nie operasionele satelliete en afgebreekte stukke om die aarde wentel as ruimterommel Daar is al ook satelliete om ander hemelliggame geplaas soos byvoorbeeld die Maan Mercurius Venus Mars Jupiter Saturnus Eros Vesta Ceres 1 en die Son Omtrent 6600 satelliete is al gelanseer Daar is onlangs geskat dat omtrent 3600 steeds wentel 2 terwyl net 1000 van daardie satelliete steeds operasioneel is 3 4 Inhoud 1 Inleiding 2 Geskiedenis 2 1 Vroee voorstellings 2 2 Kunsmatige satelliete 3 Ruimtewaarnemingsnetwerk 4 Nie militere satellietdienste 4 1 Vaste satellietdienste 4 2 Mobiele satellietdienste 4 3 Navorsingsatelliete 5 Satelliettipes 6 Wentelbane 6 1 Sentriese klassifiserings 6 2 Hoogteklassifiserings 6 3 Helling klassifiserings 6 4 Spesiale klasifiserings 7 Satellietsubstelsels 7 1 ADCS 7 2 Drywingsbeheerstelsel 7 3 Kommunikasieloonvrag 7 4 Missiespesifieke loonvrag 8 Hoe bly satelliete in die lug 9 Einde van leeftyd 10 Lande met lanseervermoe 10 1 Mislukte eerste lanserings 11 Lande se eerste satelliete 12 Aanvalle op satelliete 13 Dienste deur satelliete gelewer 14 Verwysing 15 Bronnelys 16 Eksterne skakelsInleiding WysigDieselfde wette wat vir die beweging van byvoorbeeld die maan om die aarde geld geld ook vir die beweging van n satelliet Wanneer n satelliet in n min of meer sirkelvormige baan om die aarde beweeg is die middelpuntvliedende krag as gevolg van die beweging in ewewig met die aarde se swaartekrag Satelliete word gewoonlik eers in n elliptiese baan geplaas en dan indien nodig in n sirkelvormige baan gebring Die punt in die baan wat die verste van die aarde af is heet die apogeum en die naaste punt die perigeum Die hoek wat die baanvlak met die ewenaarvlak maak staan bekend as die inklinasie en dit bepaal oor watter geografiese breedtegraad die satelliet wentel Namate die satelliet verder van die aarde af is neem dit langer om n omwenteling te voltooi en op n hoogte van 36 000 km is die omlooptyd ongeveer 24 uur Aangesien die aarde binne 24 uur om sy eie as wentel kan die satelliet nou relatief tot n bepaalde punt op aarde saam met hierdie punt sy wenteling uitvoer en dus stasioner raak ten opsigte van die aardposisie geostatiese baan n Satelliet wat n aantal omwentelings in 24 uur voltooi en op sekere tye presies weer op dieselfde plek is volg n geosinchrone baan n Satelliet se wentelbaan is nie presies ellips of sirkelvormig nie aangesien die hemelliggaam die aarde waaromheen dit wentel nie n reelmatige vorm het nie Die wentelbaan word ook beinvloed deur ander hemelliggame die stralingsdruk van die son sonwind en die dampkring om die aarde Die dampkring veroorsaak deur die wrywing wat dit bied dat n satelliet geleidelik nader aan die aarde beweeg totdat dit uiteindelik daarop neerstort Vanuit n hoogte van 100 km sal n satelliet byvoorbeeld na 10 uur neerstort vanuit 300 km ongeveer na 15 dae vanuit 450 km na 1 jaar en vanuit 650 km na 125 jaar By n snelheid van 11 2 km s 40 320 km h gaan n satelliet se elliptiese baan oor in n paraboliese baan en dit beland in n baan om die son Teen n snelheid van 46 km s 165 600 km h sal n satelliet die sonnestelsel verlaat Die tuig moet dan eerder n ruimtetuig as n satelliet genoem word Ontwikkeling In 1948 het die VSA n satellietprogram aangekondig wat waarskynlik meer op militere as wetenskaplike gebruik gerig was In 1950 is daar besluit om n Internasionale Geofisiese Jaar IGJ vir die periode 1957 1959 in te stel In 1955 het president Dwight Eisenhower aangekondig dat n vuurpyl die Vanguard gebruik sou word om n wetenskaplike satelliet te lanseer Die Sowjetunie het die VSA egter voorgespring en op 4 Oktober 1957 is die bolvormige Spoetnik 1 gelanseer Dit het n deursnee van 58 cm gehad en 83 kg geweeg Na 92 dae het dit in die dampkring uitgebrand Spoetnik 1 is opgevolg deur Spoetnik 2 met die hond Laika aan boord Die satelliet het 508 kg geweeg Die eerste Amerikaanse satelliet Explorer 1 is in 1958 in n wentelbaan geplaas Dit het slegs 14 kg geweeg maar was toegerus met instrumente wat tot die ontdekking van die bekende Van Allen gordel gelei het Al hoe meer satelliete is daarna gelanseer tot 100 per jaar waaraan ander lande ook begin deelneem het waaronder Engeland 1962 Kanada 1962 Italie 1964 Frankryk 1965 Australie 1967 Japan 1970 die Volksrepubliek China 1970 Nederland 1974 en Indie 1975 Teenswoordig wentel duisende satelliete en dele van ruimtetuie om die aarde en daar word soms tereg daarna verwys as ruimte afval of rommel Geskiedenis WysigVroee voorstellings Wysig Die eerste bekende navorsing oor die moontlikheid van n kunsmatige satelliet is deur Isaac Newton voorgestel as n gedagte eksperiment in sy A Treatise of the System of the World Die eerste bekende fiktiewe beskrywing van n satelliet was in die kortverhaal The Brick Moon geskryf deur Edward Everett Hale Hierdie storie is reeds in 1869 gepubliseer en die konsep van n satelliet is weer beskryf in Jules Verne se verhaal The Begum s Fortune 1879 Die konsep van n satelliet is in 1903 amptelik ondersoek deur Konstantin Tsiolkofski in sy artikel Exploring Space Using Jet Propulsion Devices Hierdie artikel het beskryf hoe n vuurpyl wat vloeibare waterstof en suurstof as brandstof gebruik gebruik kan word om n minimale wentelspoed van 8 km s te bereik In 1928 het Herman Potocnik die boek Die probleem van Ruimtevaart Die Vuurpylmotor bekend gestel Die boek het n plan beraam om ruimtevaart te vergemaklik en permanente hawens vir mense in die ruimte te bou Die boek het die wentelbaan van n geostasionere ruimtestasie bepaal sowel as die andere nodige besonderhede vir die stasie Die boek het verder gegaan deur te beskryf hoe satelliete vir waarnemingsdoeleindes gebruik kan word en die spesiale toestande in die ruimte gebruik kan word vir n verskeidenheid wetenskaplike ondersoeke Daar was ook kort beskrywings van kommunikasie maar die boek het nie die moderne toepassings van satelliete vir massakommunikasie en uitsending voorspel nie Arthur C Clarke het in 1945 in n artikel n wye beskrywing van die moontlike gebruike van kommunikasiesatelliete vir grootskaalse kommunikasie gegee Clarke het uitgebrei oor lanseringsmetodiek moontlike wentelbane en ander aspekte van die moontlikhede met n netwerk van satelliete Een van sy groot argumente was oor die voordele van wereldwye dekking wat hy voorgestel het deur drie geostasionere satelliete gelewer kan word Kunsmatige satelliete Wysig Die eerste gelanseerde kunsmatige satelliet was Spoetnik 1 gelanseer deur die Sowjetunie op 4 Oktober 1957 as deel van die Sowjet Spoetnikprogram waarvan Sergei Korolef die hoofontwerper was Daar is n krater op die duskant van die maan wat in sy eer vernoem is Hierdie het die intensiteit van die ruimtewedloop tussen die Sowjetunie en die Verenigde State van Amerika verhoog en het n sogenaamde Spoetnikkrisis by die laasgenoemde veroorsaak Hierdie was te danke aan die Amerikaanse bekendstelling dat hulle n satelliet in die lente van 1958 sal lanseer Die Sowjetunie het twee dae na die bekendstelling aangekondig dat hulle n satelliet so vroeg soos die herfs van 1957 sal lanseer Spoetnik 1 het inligting oor die atmosferiese lae se digthede verkry deur sy eie wentelbaanveranderings te meet sowel as om data oor radioseindistribusie in die ionosfeer te verkry Spoetnik 2 is op 3 November 1957 gelanseer en het die eerste lewende wese in n wentelbaan geplaas n hond genaamd Laika Die Amerikaners het daarna onder geweldige interne druk hul eie satelliet ontwikkel onder twee kompeterende ontwikkelingsprogramme Alhoewel die eerste poging misluk het het die Amerikaners wel op 31 Januarie 1958 hul eerste satelliet Explorer 1 in n wentelbaan geplaas Slegs drie jaar en ses maande na die suksesvolle lansering van Spoetnik het die Amerikaners 115 kunsmatige satelliete aangeteken Volgens gegewens van die Amerikaanse NASA was daar op 31 Mei 1969 altesaam sowat 1 950 mensgemaakte voorwerpe in die ruimte waarvan 1 889 op n ronde wentelbaan om die aarde 17 in n ellips en 38 op n wentelbaan rondom die son Van hierdie voorwerpe was 394 aardsatelliete en ruimtetuie waarvan 289 deur die Verenigde State 83 deur die Sowjetunie vyf deur Frankryk twee deur die Verenigde Koninkryk en drie deur die European Space Research Organisation gelanseer is In 2006 het die aantal bekende aktiewe satelliete meer as 800 beloop 5 Daar is ook enkele duisend ander mensgemaakte voorwerpe soos uitgediende satelliete dele van vuurpyle en ander ruimte afval in n wentelbaan om die aarde volgens ESA gegewens het hul aantal in 1996 sowat 8 500 beloop 6 Die United States Strategic Command se Joint Space Operations Center verwys na 18 500 mensgemaakte voorwerpe wat ons planeet in Februarie 2009 omsirkel het Ongeag die groot aantal voorwerpe kom botsings nouliks voor Die eerste bekende botsing van n aktiewe satelliet met n uitgediende voorwerp het vroeg in 2009 plaasgevind n Russiese Cosmos 2251 satelliet wat in 1993 gelanseer is en vanaf 1999 buite werking was het met n kommunikasie satelliet van die Amerikaanse maatskappy Iridium Satellite gebots Die Amerikaanse satelliet is hiermee ernstig beskadig Die grootste kunsmatige satelliet wat tans om die aarde wentel is die Internasionale Ruimtestasie Ruimtewaarnemingsnetwerk WysigDie United States Space Surveillance Network SSN verkry data oor alle voorwerpe wat om die aarde wentel Hierdie netwerk was reeds in 1957 ingestel met die lansering van Spoetnik en het sedertdien reeds meer as 26 000 voorwerpe gemonitor Daar is tans meer as 8000 mensgemaakte voorwerpe wat steeds gemonitor word Die ander voorwerpe sou die aarde se atmosfeer weereens binne gedring het en of uitgebrand het of die wrywing oorleef het en die aarde getref het Die SSN moniteer voorwerpe wat groter as 10 cm in deursnee is dit is belangrik om te stel dat teen 8 km s het selfs sulke klein voorwerp n geweldige hoeveelheid kinetiese energie en kan dus n bedreiging vir ander satelliete wees Slegs omtrent 7 van die voorwerp is operasionele satelliete rofweg 560 satelliete terwyl die res ruimterommel is Die SSN se hoofdoelwit is om die aktiwiteite van werkende satelliete te moniteer maar hulle hou ook data oor ruimterommel wat andersins verkeerd geidentifiseer kan word as missiele wanneer dit weer die atmosfeer binnedring Nie militere satellietdienste WysigVaste satellietdienste Wysig Vaste satellietdienste verskaf dataoordrag tussen verskeie lande en selfs kontinente Dit kan data in die vorm van video suiwer data of spraakdata insluit en word gedoen deur gebruik te maak van geosinkrone satelliete soos byvoorbeeld DStv wat deur Intelsat 20 uitgesaai word Mobiele satellietdienste Wysig Mobiele satellietstelsels laat kommunikasie toe tussen geisoleerde landelike gebiede skepe ter see vliegtuie en die res van die wereld Hierdie satelliete sal nie geosinkroon wees nie weens die beperkte hoeveelheid plek in daardie wentelbaan en die gebrek aan aanvraag in die gebiede maar sal wisselvallige dienste lewer Partykeer kan effektief konstante dekking gelewer word deur van verskeie satelliete gebruik te maak Die hoofdoel van hierdie dienste is om kommunikasie moontlik te maak en navigasiedata te verskaf Navorsingsatelliete Wysig Navorsingsatelliete kan gebruik word om n wye verskeidenheid data te versamel Hulle kan niekommersieel wees gewoonlik deur Universiteite befonds of kommersieel meestal vir navigasie inligting Sulke satelliete veral niekommersiele satelliete is gewoonlik heelwat kleiner met universiteite wat tans meestal net gebruik maak van CubeSat tegnologie Satelliettipes WysigAstronomiesesatelliete word gebruik vir die waarneming van planete en ander hemelliggame Biosatelliete is satellite wat ontwerp is om lewende organismes te kan dra meestal bakterie Hierdie word gedoen vir wetenskaplike navorsing Kommunikasiesatelliete word gebruik om kommunikasie toe te laat deur heruitsending of deur massaseine uit te saai Meeste kommunikasiesatelliete gebruik geosinkrone of lae aardwentelbane Waarnemingsatelliete word gebruik vir niemilitere waarneming soos byvoorbeeld om die omgewing waar te neem en kaarte te maak Navigasiesatelliete is satelliete wat gebruikers op die grond toelaat om hul eie posisie te bepaal Die gebrek aan obstruksies tussen die gebruiker en die satelliet sowel as die verbetering van tegnologie het daartoe gelei dat die gebruiker sy posisie relatief akkuraat tot binne n paar meter kan bepaal Aanvalsatelliete is satelliete wat ontwerp is om ander satelliete missiele en ruimte eiendom te vernietig Ruimtestasies is groot kunsmatige strukture wat om die aarde wentel en ontwerp is sodat mense daarbinne kan bly n Ruimtestasie word onderskei van n ruimtetuig deur dat dit geen grootskaalse aandrywingstelsel het nie Weersatelliete word gebruik om die aarde se weer en klimaatpatrone waar te neem Wentelbane WysigWentelbane kan op verskeie maniere geklassifiseer word en word gegroepeer soos nodig Om die nut van verskillende wentelbane te verduidelik moet n paar eienskappe van die wentelbane verduidelik word Eerstens die aarde is n satelliet van die son Dis beteken dat teen alle tye is die aarde besig om te beweeg in n wentelbaan om die son Tweedens die aarde draai om sy eie as Dus as n satelliet om die aarde wentel in n rigting teenoor die draairigting sal dit vir n waarnemer op die grond lyk asof die satelliet teen n ver groter snelheid as wat hy wel beweeg weg van die waarnemer af beweeg Vir n waarnemer om n satelliet te sien asof dit op n vaste posisie is moet die satelliet se snelheid gelyk wees aan die aarde se draaisnelheid So n wentelbaan word n geosinkrone wentelbaan genoem en bestaan uit satelliete uit wat 35 786 km bo die aarde is Enige ander wentelbaan het dan n beperkte kommunikasiegleuf met n waarnemer op die grond wanneer sig moontlik is tussen die satelliet en die waarnemer Sentriese klassifiserings Wysig n Sentriese klassifisering beskryf n wentelbaan met betrekking tot die groter voorwerp waarom die satelliet wentel Die algemeenste wentelbane deur mense gebruik is om die aarde maar ander wentelbane is moontlik Geosentriese wentelbaan n Wentelbaan om die aarde Die maan en meeste kunsmatige satelliet val in hierdie kategorie Heliosentriese wentelbaan n Wentelbaan om die son Die aarde is n natuurlike satelliet van die son en daar is kunsmatige son satelliet sowel as ruimterommel wat dit tans wentel Aerosentriese wentelbaan n Wentelbaan om n ander hemelliggaam soos byvoorbeeld Mars Hoogteklassifiserings Wysig Die hoogte van die satelliet word gewoonlik gemeet as verskil tussen die afstand tussen die aarde se middelpunt en die satelliet en die afstand tussen die aardoppervlak en die satelliet Omdat die atmosfeer se digtheid eksponensieel af neem is daar geweldig minder wrywingskragte op hoer wentelbane as laeres Dit het die gevolg dat groter satelliete gewoonlik hoer geplaas word as kleineres Lae Aarde Wentelbaan LAW geosentriese wentelbane met n hoogte van laer as 350 km en tot omtrent 2000 km Medium Aarde Wentelbaan MAW geosentriese wentelbaan tussen 2000 km en 35 786 km Geosinkrone Wentelbaan GEO n belangrike wentelbaan teen n hoogte van 35786 km Die satelliet sal hier nie relatief tot die punt onder hom op die grond beweeg nie daar is n klein hoeveelheid beweging maar nie genoeg om meeste aannames te affekteer nie Hoe Aarde Wentelbaan HAW enige wentelbaan bo n geosinkrone wentelbaan se 35786 km hoogte Helling klassifiserings Wysig Die helling van n wentelbaan verwys na die hoek die helling en n plat vlak wat deur die ewenaar loop n Satelliet met n helling van 0 grade sal dus altyd in lyn met die ewenaar bly Polere wentelbaan n Wentelbaan wat die satelliet min of meer bokant beide pole verby laat beweeg in n enkele omwenteling So n wentelbaan sal n helling van min of meer 90 grade he Polere sonsinkrone wentelbaan n Wentelbaan waar die satelliet die ewenaar teen dieselfde plaaslike tyd elke dag sal sny Hierdie wentelbaan word gebruik deur satelliete wat beelde wil neem aangesien die skaduwees baie soortgelyk sal wees vir elke omwenteling Spesiale klasifiserings Wysig Sonsinkrone wentelbaan n Wentelbaan wat se hoogte en helling so gekies is dat dit teen dieselfde plaaslike tyd oor enige punt van die aardoppervlak sal beweeg Dit kan gebruik word om die satelliet in konstante sonlig te plaas en is nuttig vir spioenasie weervoorspelling en beeldneming Satellietsubstelsels WysigElke satelliet wat gelanseer word word gekenmerk deur sy loonvraag Vir n satelliet wat verskille in plantegroeistreke ondersoek kan dit byvoorbeeld n kragtige beeldnemer wees Eenvoudig gestel is die loonvraag dit wat die satelliet toelaat om sy primere funksie te verrig Verder moet alle satelliete n ADCS Attittude Determination and Control System stelsels he sowel as n drywingsbeheerstelsel en n kommunikasie loonvraag Elke stelsel het n unieke doel wat bydrae tot die primere funksie van die satelliet ADCS Wysig Die ADCS van n satelliet beheer die beweging en orientasie van die satelliet Wanneer n satelliet in n wentelbaan geplaas word is daar steeds baie onsekerheid oor sy spesifieke posisie Die satelliet sal ook gewoonlik tuimel dit wil se in n onbeheerde manier draai om een van sy asse totdat die ADCS dit kan beheer Die doel van die ADCS is om relatief akkurate inligting oor die satelliet se posisie te kry dit word gewoonlik gedoen deur gebruik te maak van die sterre twee beelde van sterre word geneem en bekende sterre word geidentifiseer Met informasie oor die satelliet se snelheid kan daar dan wiskundig n skatting van die satelliet se posisie gemaak word sowel as om die orientasie van die satelliet te beheer n Satelliet wat vry wentel sonder enige menslike invloed sal tuimel op so n manier om die meeste energie te behou Dus moet daar aktief krag deur die ADCS op die satelliet toegepas word om die satelliet in n gewenste rigting te laat wys Drywingsbeheerstelsel Wysig Enige satelliet het n beperkte hoeveelheid drywing beskikbaar Satelliete het gewoonlik ook sonpanele wat gebruik kan word om hul batterye te herlaai Dit is belangrik om by te voeg dat die satelliet n totale sonsverduistering sal ervaar weens die aarde wat tussen die son en die satelliet is Die effektiewe bestuur van n satelliet se drywing laat dit toe om gewoonlik n effektiewe leeftyd te he waartydens dit genoeg drywing sal he om sy primere funksie te vervul Daarna sal die meerderheid van die satelliet se stelsels afgeskakel moet word of in n laedrywyingsmodus moet werk Kommunikasieloonvrag Wysig Die kommunikasie bestaan uit die antennas en senders wat gebruik word om data te stuur en te ontvang n Satelliet se kommunikasie word verdeel tussen bevele aan die satelliet en die aflaai van nuttige data wat deur die satelliet ingesamel is byvoorbeeld beelde wat deur die satelliet geneem is Missiespesifieke loonvrag Wysig Die missiespesifieke loongvrag sal spesifieke komponente behels wat uniek is tot elke satelliet en die satelliet toelaat om sy primere funksie te verrig Vir n kommunikasiesatelliet kan dit n kragtige uitsaaier wees vir n verkenningsatelliet kan dit n beeldopnemer wees 7 Hoe bly satelliete in die lug WysigDie Wet van Swaartekrag wat vir die eerste keer in die 17de eeu deur die grootste wetenskaplike van alle tye Isaac Newton geformuleer is se dat die aarde enige voorwerp in sy omgewing wat vry kan beweeg aantrek Wanneer ons n klip in die lug in gooi trek dit nie onbepaald opwaarts nie dit beweeg al hoe stadiger stop en val dan na die aarde terug Die rede hiervoor is dat die aarde wat soos n groot magneet optree die klip deur swaartekrag terugtrek Almal van ons weet dat hoe vinniger die klip beweeg hoe verder sal dit trek voordat dit na die aarde terugkeer As ons dus n klip vinnig genoeg van die aarde kan wegskiet dat dit in n baan om die aarde beland en die snelheid van die klip sodanig is dat die middelpuntvliedende krag wat die klip van die aarde wil wegvoer net so groot is soos die swaartekrag wat die klip afwaarts dwing sal die klip in n wentelbaan om die aarde beweeg Ons kan dit met n eenvoudige proef verduidelik as mens n emmer half met water vul en dit vinnig in die rondte swaai bly die water in die emmer selfs al is laasgenoemde onderstebo As die emmer te stadig geswaai word sal die water uitloop As ons dus wil he dat die water in die emmer moet bly moet die emmer vinnig genoeg beweeg In hierdie proef stel die water die satelliet voor die snelheid waarmee ons die emmer swaai verteenwoordig die snelheid van die satelliet in sy wentelbaan om die aarde en ons arm verteenwoordig die swaartekrag van die aarde Om na die klip terug te keer die klip sal nie naby die aarde se oppervlak in n wentelbaan kan beweeg nie aangesien sy snelheid deur wrywing met die lugdeeltjies gou sou afneem en hy dus sy wentelsnelheid sou verloor Maar op enige hoogte hoer as 150 km bo die aarde is die lug so dun dat wrywing nie meer n rol speel nie Op so n hoogte sal die klip of n satelliet in n elliptiese ovaalvormige baan om die aarde beweeg indien dit n snelheid van sowat 29 000 km h of omtrent 8 km s kan handhaaf Indien dit nie hierdie snelheid kan handhaaf nie word dit teruggetrek in die aarde se atmosfeer en die geweldige wrywing veroorsaak dat dit uitbrand Einde van leeftyd WysigSatelliete het n beperkte tyd waarvoor hulle een of meer doele probeer verrig vir hul unieke missie Nadat n sekere tyd verstryk het of die satelliet nie meer in staat is om sy missie te verrig nie het die satelliet die einde van sy leeftyd bereik Die satelliet kan dan uit sy wentelbaan verwyder word of geskuif word na n wentelbaan wat nie van belang is nie Sekere wentelbane is van baie meer nut met betrekking tot menslike belang as ander Weens die geskiedenis van die ruimtewedloop en beperkings tot algemene begrotings is daar nie genoegsame beplanning gedoen met betrekking tot die verwydering van satelliete uit n wentelbaan nie Dus is die meerderheid van ouer satelliete steeds in wentelbane om die aarde en dra so by tot die probleem van ruimterommel Indien n satelliet lank genoeg wentel sal hy egter van self vernietig word deur die toenemende kragte wat daarop uitgeoefen word Lande met lanseervermoe WysigHierdie lys beskryf lande wat onafhanklik van ander lande satelliete binne wentelbane kan plaas Let wel Talle ander lande het die vermoe om satelliete volledig te ontwerp en te bou maar is afhanklik van ander lande om die satelliete te lanseer Hierdie lys dek nie daardie lande nie maar lys slegs lande wat heeltemal op hul eie satelliete kan lanseer sowel as die datum van die eerste keer toe hulle suksesvol gelanseer het Eerste lansering deur land Orde Land Eerste lanseringsdatum Vuurpyl Satelliet1 Sowjetunie 4 Oktober 1957 Spoetnik PS Spoetnik 12 Verenigde State 1 Februarie 1958 Juno I Explorer 13 Frankryk 26 November 1965 Diamant A Asterix4 Japan 11 Februarie 1970 Lambda 4S Osumi5 China 24 April 1970 Long March 1 Dong Fang Hong I6 Verenigde Koninkryk 28 Oktober 1971 Black Arrow Prospero7 Indie 18 Julie 1980 SLV Rohini D18 Israel 19 September 1988 Shavit Ofeq 1 Rusland 21 Januarie 1992 Soyuz U Kosmos 2175 Oekraine 13 Julie 1992 Tsyklon 3 Strela9 Iran 2 Februarie 2009 Safir 1 Omid10 Noord Korea 12 Desember 2012 Unha 3 Kwangmyongsong 3 Unit 2Mislukte eerste lanserings Wysig Die Verenigde State van Amerika het onsuksesvol probeer lanseer in 1957 voor hul sukses behaal het in 1958 Republiek China het onsuksesvol in 1969 probeer lanseer voordat hulle suksesvol was teen 1970 Indie het wel n satelliet met buitelandse hulp gelanseer in 1975 voor n onsuksesvolle onafhanklike poging in 1979 en het daarna in 1980 sukses behaal Brasilie het n satelliet met buitelandse hulp gelanseer in 1985 maar was onsuksesvol in al drie hul onafhanklike pogings in 1997 1999 en 2003 onderskeidelik Noord Korea het al verskeie kere voor hul suksesvolle lansering voorgegee dat hulle wel suksesvol gelanseer het maar hierdie was bevraagteken deur die Verenigde State van Amerika Japan en Suid Korea wat voorgestel het dat dit eerder toetse was vir missieloperasies Suid Korea het in 1992 n satelliet met buitelandse hulp gelanseer Hulle was daarna onsuksesvol in hul ontwikkeling van hul eie lanseerder Hulle het egter hul eerste lanseerder volledig ontwikkel met Russiese hulp in 2013 Naro 3 Lande se eerste satelliete WysigLande se eerste satelliete insluitend die wat met buitelandse hulp gelanseer is 8 Land Lanseringsjaar Eerste Satelliet Loonvragte wat in April 2016 wentel 9 Sowjetunie Rusland 1957 1992 Spoetnik 1 Kosmos 2175 1457 Verenigde State 1958 Explorer 1 1252 Verenigde Koninkryk 1962 Ariel 1 40 Kanada 1962 Alouette 1 43 Italie 1964 San Marco 1 22 Frankryk 1965 Asterix 60 Australie 1967 WRESAT 14 Duitsland 1969 Azur 49 Japan 1970 Ōsumi 153 China 1970 Dong Fang Hong I 210 Nederland 1974 ANS 5 Spanje 1974 Intasat 9 Indie 1975 Aryabhata 65 Indonesie 1976 Palapa A1 13 Tsjeggoslowakye 1978 Magion 1 5 Bulgarye 1981 Intercosmos Bulgaria 1300 1 Saoedi Arabie 1985 Arabsat 1A 12 Brasilie 1985 Brasilsat A1 15 Meksiko 1985 Morelos 1 9 Swede 1986 Viking 11 Israel 1988 Ofeq 1 11 Luxemburg 1988 Astra 1A 5 Argentinie 1990 Lusat 9 Hongkong 1990 AsiaSat 1 9 Pakistan 1990 Badr 1 3 Suid Korea 1992 Kitsat A 11 Portugal 1993 PoSAT 1 1 Thailand 1993 Thaicom 1 7 Turkye 1994 Turksat 1B 8 Tsjeggie 1995 Magion 4 5 Oekraine 1995 Sich 1 6 Maleisie 1996 MEASAT 6 Noorwee 1997 Thor 2 3 Filippyne 1997 Mabuhay 1 2 Egipte 1998 Nilesat 101 4 Chili 1998 FASat Bravo 2 Singapoer 1998 ST 1 3 Taiwan 1999 ROCSAT 1 8 Denemarke 1999 Orsted 4 Suid Afrika 1999 SUNSAT 2 Verenigde Arabiese Emirate 2000 Thuraya 1 6 Marokko 2001 Maroc Tubsat 1 Tonga 2002 Esiafi 1 voormalige Comstar D4 1 Algerie 2002 Alsat 1 1 Griekeland 2003 Hellas Sat 2 2 Siprus 2003 Hellas Sat 2 2 Nigerie 2003 Nigeriasat 1 4 Iran 2005 Sina 1 1 Kasakstan 2006 KazSat 1 2 Colombia 2007 Libertad 1 1 Mauritius 2007 Rascom QAF 1 2 Vietnam 2008 Vinasat 1 3 Venezuela 2008 Venesat 1 2 Switserland 2009 SwissCube 1 2 Man eiland 2011 ViaSat 1 1 Pole 2012 PW Sat 2 Hongarye 2012 MaSat 1 1 Roemenie 2012 Goliat 1 Wit Rusland 2012 BKA BelKA 2 Noord Korea 2012 Kwangmyŏngsŏng 3 Eenheid 2 1 Azerbeidjan 2013 Azerspace 1 Oostenryk 2013 TUGSAT 1 UniBRITE 2 Bermuda 2013 Bermudasat 1 voormalige EchoStar VI 1 Ecuador 2013 NEE 01 Pegaso 1 Estland 2013 ESTCube 1 1 Jersey 2013 O3b 1 2 3 4 4 Katar 2013 Es hailSat1 1 Peru 2013 PUCPSAT 1 1 Bolivie 2013 TKSat 1 1 Litaue 2014 LituanicaSAT 1 en LitSat 1 2 Belgie 2014 QB50P1 en QB50P2 2 Uruguay 2014 Antelsat 1 Irak 2014 Tigrisat 1 Turkmenistan 2015 TurkmenAlem52E MonacoSAT 1 Laos 2015 Laosat 1 1Aanvalle op satelliete WysigDit is in die moderne tyd moontlik om satelliete te kraak en hul data te steel of effektief hulle kommunikasies af te luister 10 Dit het die gevolg dat sekuriteit in satellietkommunikasie ook ontwikkel moet word Om te wys dat hulle die vermoe het om satelliete uit hul wentelbane uit te verwyder het Rusland China en die Verenigde State satelliete in lae aardwentelbane vernietig met missiele In 2007 het China n verouderde weersatelliet met n missiel vernietig wat meer as 40 000 stukke ruimterommel geskep het 11 Die Verenigde State het ook in 2008 n ongebruikte spionasiesatelliet met missiele vernietig 12 Dienste deur satelliete gelewer WysigData verkry oor oesskattings en ander landboutoepassings Satellietgedrewe toegang tot die internet Satelliettelevisie Satelliettelefoondienste SatellietnavigasieVerwysing Wysig http www nasa gov press 2015 march nasa spacecraft becomes first to orbit a dwarf planet VPtPWbYrvcs https web archive org web 20131112013308 http seattletimes com html nationworld 2022236028 apxfallingsatellite html http www esa int Our Activities Operations Space Debris Global experts agree action needed on space debris http www ucsusa org nuclear weapons and global security space weapons technical issues ucs satellite database html What s in Space Satellites Types orbits countries and debris Geargiveer vanaf die oorspronklike op 9 Mei 2008 Besoek op 17 Februarie 2009 gt Russischer und US Satellit kollidieren Erster Satellitencrash im All de en James R Wertz et al Space Mission Engineering The New SMAD 2011 ISBN 978 1 881883 16 6 http www tbs satellite com tse online thema first html http www celestrak com satcat boxscore asp argiefkopie Geargiveer vanaf die oorspronklike op 2008 03 20 Besoek op 2008 03 20 http www nytimes com 2007 01 18 world asia 18cnd china html http www popularmechanics com blogs science news 4251430 htmlBronnelys WysigKennis 1980 ISBN 0 7981 0824 X volume 2 bl 266 Wereldspektrum 1982 ISBN 0 908409 66 4 volume 25 bl 11Eksterne skakels WysigWikimedia Commons bevat media in verband met Satelliet en Satellite communication Encyclopaedia Britannica Besoek op 22 Desember 2019 Hierdie artikel is in sy geheel of gedeeltelik vanuit die Engelse Wikipedia vertaal Ontsluit van https af wikipedia org w index php title Satelliet amp ol,