×
Russies
Hierdie artikel handel oor die taal. Vir die etniese groep, sien Russe.

Russies (ру́сский язы́к, roesski jazik, [ˈruskʲɪj jɪˈzɨk](hulp·inligting)) is een van die grootste tale ter wêreld. Dit behoort tot die Indo-Europese taalfamilie en binne dié taalfamilie tot die Slawiese tale. Russies, Oekraïens en Belarussies vorm die Oos-Slawiese taalgroep.

Russies
русский язык
roesski jazik
Uitspraak: [ˈruskʲɪj jɪˈzɨk]
Gepraat in: Rusland
Armenië
Azerbeidjan
Estland
Finland
Georgië
Kasakstan
Kirgisië
Letland
Litaue
Moldowa
Oekraïne
Tadjikistan
Belarus
Duitsland
Israel
Gebied: Oos-Europa en Noord-Asië
Totale sprekers: 165 miljoen (moedertaal)
110 miljoen (tweede taal)
Rang: 7
Taalfamilie: Indo-Europees
Slawies
Oos-Slawies
Suidoos-Slawies
Russies
Skrifstelsel: Cyrilliese alfabet
Amptelike status
Amptelike taal in: Verenigde Nasies
GOS
Rusland
Kasakstan
Kirgisië
Tadjikistan
Belarus
Abchasië
Suid-Ossetië
Transnistrië
Gagaoesië
Gereguleer deur: Russiese Akademie vir Wetenskap
Taalkodes
ISO 639-1: ru
ISO 639-2: rus
ISO 639-3:
Nota: Hierdie bladsy kan IFA fonetiese simbole in Unicode bevat.

Russies is by verre die grootste en belangrikste Slawiese taal met meer as 160 miljoen moedertaalsprekers en meer as 110 miljoen wat Russies as tweede taal magtig is. Al het Russies sy bloeitydperk as literêre taal reeds in die 19de eeu beleef en val die periode van sy grootste uitbreiding as belangrikste amps-, vreemde en verkeerstaal in die Sowjetunie en die Oosbloklande, insluitende Kuba, in die 20ste eeu, speel die taal steeds 'n belangrike rol as die medium met die tweede grootste inhoud op die internet na Engels en as die tweede of derde mees gesproke taal in lande soos Duitsland en Israel waar groot getalle Russiessprekendes hulle gevestig het. As huistaal vir 881 723 Amerikaners (van wie 'n derde in die deelstaat New York woonagtig was) was Russies in 2009 volgens die Amerikaanse Sensusburo daarnaas een van die tien mees gebesigde tale in die Verenigde State.

Die moderne Russiese skryftaal baseer op die Moskouse dialek van Russies, terwyl sy Cyrilliese alfabet met 33 letters uit die seremoniële Griekse skrif ontwikkel is en godsdienstig-kulturele bande met die Middeleeuse Grieks-Bisantynse wêreld weerspieël. Die beginpunt van moderne Russies word deur wetenskaplikes nie verder terug gedateer as die middel van die 17de eeu nie; in vroeëre taalperiodes oorweeg die invloed van Kerkslawies. Ondanks hervormings is die spelling van moderne Russies nie heeltemal aangepas aan die uitspraak nie en het dit sodoende 'n historiese karakter. Dit beteken dat bepaalde besonderhede nie deur die skryftaal aangedui word nie en derhalwe deur vreemde sprekers aangeleer moet word - net soos die vrye woordaksent van Russies en die harde en sagte (gepalatiseerde) weergawes van Russiese medeklinkers.

Inhoud

Russies is die amptelike taal van Rusland. Dit word ook in onder meer Estland (saam met Estnies), Georgië (saam met Georgies, Abchasies, Osseties, Armeens en Turks), Letland (saam met Lets), Litaue (saam met Litaus en Pools), Moldowa (saam met Roemeens, Oekraïens, Bulgaars, Turks en Gagaoesies), Oekraïne (saam met Oekraïens, Krim-Tataars, Gagaoesies, Roemeens, Hongaars, Bulgaars, Pools, Duits, Slowaaks, Belarussies en Grieks) en Belarus (saam met Belarussies, Oekraïens en Pools) gepraat en is een van die ses amptelike tale van die Verenigde Nasies.

In Rusland word naas Russies ook nog tale soos Tsjetsjnies, Tartaars, Kirgisies, Basjkiries en byna honderd ander tale gepraat.

Vroeë geskiedenis

Streke waar Russies gepraat word. Die donkerblou dele is waar Russies 'n amptelike taal is
Wêreldwye verspreiding van Russies

Die Protoslawiese dialek het waarskynlik in die tweede millennium v.C. binne die Indo-Europese taalfamilie ontstaan. In die eerste millennium n.C. het Protoslawies getransformeer in Oudslawies. In die sesde tot sewende eeu het drie groepe dialekte ontstaan: Oos-, Wes- en Suid-Slawies. Uit die Oos-Slawiese dialekte het Russies, Oekraïens en Belarussies in die veertiende tot vyftiende eeu ontstaan. Oekraïens toon groter afwykings van Russies as Belarussies.

Kerkslawies

'n Belangrike gebeurtenis in die Russiese taalgeskiedenis was die aanvaarding van die Grieks-Ortodokse Christelike geloof deur Wladimir, grootvors van Kyiv (Kiëf) in die laat 10de eeu. Vervolgens het die Christendom ook ingang gevind tot die gebied van die huidige Rusland. Die Slawiese taalvorm, wat deur geestelikes saamgebring is, was Oud-Bulgaars, 'n Suid-Slawiese dialek wat deur die sogenaamde Slawe-apostels Cyrillus en Methodios gebruik is om die Evangelies in die Slawiese volkstaal te vertaal. Tot vandag het hierdie Kerkslawies sy status as kerktaal in Rusland bewaar - veral danksy die feit dat Slawiese tale, in teenstelling met byvoorbeeld die Germaanse taalfamilie, nie so sterk uitmekaar beweeg het nie en onderling verstaanbaar gebly het.

Die gebruik van 'n geskrewe taalvorm as kommunikasiemiddel was aanvanklik byna uitsluitlik die domein van die kerk en die klerus sodat Kerkslawies as vroegste Russiese skryftaal beskou word. Die oudste literêre monument van Russies, die Ostromir-evangelie wat tussen 1056 en 1057 ontstaan het, is oorwegend in Kerkslawies geskryf, met slegs enkele besonderhede wat uit die gesproke Russiese volkstaal oorgeneem is.

Volkstaal en taalhervormings

Michail Lomonosof se gesaghebbende Russiese Grammatika is reeds nege jaar ná sy publikasie in Duits vertaal. Die foto wys die Sint Petersburgse uitgawe van 1764, die Rußische Grammatick

Die laasgenoemde het weens die gebrek aan 'n geskrewe standaardvariant 'n meer dinamiese karakter getoon as die kerktaal wat in die loop van tyd in toenemende mate as argaïes waargeneem is. Buite die Russies-Ortodokse Kerk het elemente uit die volkstaal steeds meer ingang gevind tot geskrewe kommunikasie soos oorkondes en verdrae. Die 17de eeuse Moskouse kanselarytaal, geskrewe kommunikasie in die sakewêreld en die wêreldlike literatuur toon sterk invloede van gesproke Russies (prostorečie) - 'n taal waarin die outobiografie van die priester Awwakoem uit die tweede helfte van die sewentiende eeu geskryf is wat as die eerste werk van die moderne Russiese letterkunde beskou word. Die hervorming van die Russiese alfabet deur tsaar Pieter die Grote tussen 1708 en 1710 was die eerste belangrike maatreël om 'n selfstandige Russiese skryftaal vir nie-godsdienstige publikasies te help vestig - onafhanklik van Kerkslawies en sy historiese alfabet, die Kirillitsa - en ook die begin van 'n skeiding tussen kerk en staat op kulturele gebied.

Vir Pieter se nuwe wêreldlike alfabet (гражданскій шрифтъ graždanskij šrift) is enkele Griekse letters soos ξ (ksi), ψ (psi) en ώ (omega), wat saam met Grieks-Christelike leenwoorde ingang gevind het tot Russies, saam met klemtoontekens (sogenaamde силы) en afkortingstekens geskrap en twee nuwe letters, з en я, ingevoer. Ook is konsekwent oorgegaan tot die gebruik van groot- en kleinletters en Arabiese syfers (in plaas van letters). Die Kirilliese alfabet is aangepas by die klassisistiese Antiqua-lettertipes van tale met Latynse skryfstelsels.

'n Omvattende hervorming van Russies, wat as grondslag van die moderne taal beskryf mag word, word egter eers verbind met die naam van die geleerde en "Vader van die Russiese letterkunde", Michail Lomonosof (1711−1765). In sy retoriese en grammatikale werke (in 1755 het sy befaamde Russiese Grammatika (Rossijskaja grammatika) verskyn; in 1783 het die Russiese Akademie die eerste verklarende woordeboek van Russies saamgestel) ontwikkel hy sy teorie van drie taalstyle in Russies (Kerkslawies, Russiese skryf- en Russiese omgangstaal) en trek hy 'n lyn tussen die oorgelewerde Kerkslawies en Russies. Aan die eersgenoemde sou volgens hom die status van 'n seremoniële taal en hoë stylvorm toegeken word, terwyl die gewone skryftaal van Russies as 'n middelpad ontwikkel sou word - met 'n eg Russiese karakter. Nie-Russiese Slawiese elemente sou met groot versigtigheid bygemeng word.

Daarnaas het Lomonosof ook groot aandag aan Russiese poësie geskenk. Hier is tot Lomonosof se hervormings, afgesien van enkele onsuksesvolle pogings, vasgehou aan die sillabiese versmaat wat uit Pools ontleen is - en in elk geval onversoenbaar was met die vrye woordaksent van Russies. Vir sy swierige odes het Lomonosof vir die eerste keer die toniese beginsel toegepas wat as enigste geskik is vir Russies.

Lomonosof, Karamzin, Poesjkin en die Goue Tydperk van Russiese literatuur

Lomonosof se hervormingswerk is deur sy opvolgers voortgesit, onder wie die geskiedkundige Nikolai Karamzin (1766−1826) wat, vol bewondering vir die elegansie van Franse meesterwerke, die oorgelewerde styl van Russies as "barbaars" waargeneem en dit volgens die voorbeeld van Frans begin omvorm het. Vir 18de en 19de eeuse Russiese elites was Frans, net soos vir die adels- en hoërklas van ander Europese lande in hierdie tydperk, die voorkeur- of tweede taal wat vir 'n verskeidenheid doelwitte gebruik is.

Karamzin se ideaal van Russies - die Nuwe Styl of novyj slog wat op Lomonosof se "middelpad" gesteun het - is deur hom gesuiwer van oorbodige ontlenings uit vreemde tale en slawismes waarvoor hy Russiese terme ingevoer het. Waar hy dit nodig geag het, is die Russiese sintaks en woordeskat volgens die voorbeeld van ander Europese tale, hoofsaaklik Frans, aangepas. Sodoende het Karamzin die letterkundige norm daargestel waarop Aleksander Poesjkin en ander literêre persoonlikhede soos die digter Michail Lermontof (1814−1841) en die prosaskrywers Nikolai Gogol (1809−1852), Iwan Toergenef (1818−1883), Fjodor Dostojefski (1821−1881) en Leo Tolstoi (1828−1910) kon voortbou.

Die stabilisering en standaardisering van Russies as literêre en skryftaal het gou vrugte afgewerp. Die laat 18de en 19de eeu sou later as die "Goue Tydperk" van Russiese literatuur beskryf word waartydens werke van wêreldfaam in 'n volmaakte Russies ontstaan het. Poesjkin se rykdom van stylmiddels, klank- en ritmiese vorme was so gesofistikeerd dat sy werke as onvertaalbaar beskou word.

Sowjet-Russiese tydperk

Die voor-rewolusionêre Russiese alfabet en sleutelborduitleg op 'n tikmasjien van 1912, vervaardig deur die Amerikaanse Fox Typewriter Company, Grand Rapids, Michigan

In die Sowjetunie was Russies die "taal van interetniese kommunikasie" en sodoende die de facto-ampstaal.

Ontwikkelinge in moderne Russies

Die ingrypende maatskaplike veranderinge, wat die Sowjetunie vanaf die 1980's begin deurloop het en ook in die huidige Russiese Federasie steeds plaasvind, het gepaard gegaan met strukturele veranderinge en die toevoeging van nuwe betekenisse van die Russiese woordeskat. Terwyl die politieke stabiliteit (of stilstand) van die Sowjettydperk in 'n hoogs beperkte variabiliteit van die woordeskat weerspieël is, het die dinamiek van sosiale omwentelinge daartoe gelei dat Russiessprekendes 'n stortvloed ontlenings uit die Amerikaanse variant van Engels bereidwillig begin aanvaar het - dikwels regstreekse ontlenings van leefstyl-, rekenaar-, internet- en ekonomiese vakterme soos fast food, business, business lunch, dress code, online of broker.

In moderne Russies vind daarnaas toenemend terme, wat tradisioneel by Substandaard-Russies of - as jargon - by bepaalde groepstale gereken is, of as dialektismes of vulgarismes bestempel is, ingang tot Standaardrussies - insluitende die literêre taal. Hierdie proses word deur taalkundiges dikwels as 'n liberalisering of demokratisering van Russies beskryf.

Met die kerstening van Rusland het met die oorname van nuwe godsdienstige konsepte en instellings vir die eerste keer vreemde leenwoorde uit Grieks in groter omvang ingang tot die Russiese woordeskat gevind. Ook die eeue lange Tataarse bewind tussen die 13de en 16de eeu het merkbare spore gelaat. So is terme in die geld- en vervoerwese, vir behuising en huisgereedskap, asook klerasie en wapens dikwels uit Tataars ontleen.

Terme wat uit Engels ontleen is

Interessant genoeg is die Russiese woord vir treinstasie, Вокзал (wokzal), niks meer as die Russiese weergawe van Vauxhall-stasie in Londen nie. Toe tsaar Nikolaas I teen die middel van die 19de eeu besluit het om 'n spoorwegnetwerk in sy uitgestrekte ryk te bou, het hy 'n afvaardiging van deskundiges na die Verenigde Koninkryk gestuur om die Britse spoorwegstelsel te bestudeer. Die Russiese besoekers het op die South Western Railway gery en was verbaas dat elke trein op Vauxhall-stasie gestop het. Sodoende het hulle onder die indruk verkeer dat Vauxhall die belangrikste spoorspilpunt moes wees. In waarheid was Vauxhall die stasie waar passasiers hul treinkaartjies kon wys om dan verder te ry tot die oop Waterloo-stasie waar hulle sonder kontroles uit die trein kon klim.

Nederlands en Duits in die Russiese taal

Vanweë die belangstelling van tsaar Pieter die Grote in die Nederlandse skeepvaart en ook vanweë buitelanders wat in Rusland gewoon het, is talle woorde in Russies opgeneem wat ook in Afrikaans heel bekend lyk, soos:

актёр (aktjor) – akteur
аптека (aptjeka) - apteek
балкон (balkon) - balkon
батат (batat) - patat
библиотека (bibliotjeka) – biblioteek
боцман (botsman) - bootsman
брюки (brjoeki – net mv.) - broek
бутерброд (boeterbrod) - toebroodjie
ватерпас (waterpas) - waterpas
галстук (galstoek = halsdoek) - das
герцог (gertsog) – hertog
кабельтов (kabeltof) – kabeltou
каюта (kajoeta) - kajuit
контора (kantora) - kantoor
кафе (kafe) - kafee
кофе (kofe) - koffie
Картофель (kartofel) - aartappels

мебель (mjebel) - meubels
мода (moda) - mode
музыкант (moezikant) - musikant
номер (nomer) - nommer
пассажир (passazjir) - passasier
результат (rezoeltat) - resultaat
роман (roman) - roman
спортзал (sportzal) - sportsaal
стадион (stadion) - stadion
стул (stoel) - stoel
табак (tabak) - tabak
театр (teatr) - teater
трап (trap) - leer
университет (oeniwersitjet) - universiteit
фабрика (fabrika) - fabriek
фейерверк (fejerwerk) - vuurwerk

флаг (flag) - vlag
флагшток (flagsjtok) – vlagpaal
шкипер (sjkiper) - skipper
школа (sjkola) – skool
штраф (sjtraf) - boete
норд (nord - skeepvaart) - noord
ост (ost - skeepvaart) - oos
зюйд (zjoed - skeepvaart) - suid
вест (west - skeepvaart) – wes
парикмахер (parikmacher = pruikmaker) - haarkapper
портрет (portret) - portret
студент (stoedent) - student
банкрот (bankrot) - bankrot
реклама (reklama) – reklame
рюкзак (rjoekzak) - rugsak
прейскурант (preiskoerant) - pryslys

Net so is ’n hele paar Russiese woorde ook in Afrikaans opgeneem, soos baboesjka, glasnost, perestroika, oekase, tolk, intelligentsia, tsaar, borsjt, balalaika, bistro, steppe, taiga, troika, wodka, koelak, sowjet, ens.

Alfabet

Die huidige Russiese weergawe van die Cyrilliese alfabet bestaan sedert 1918, toe die nuwe kommunistiese bewind se Raad van Volkskommissarisse die Russiese Akademie van Wetenskappe se voorstelle vir 'n spellingshervorming, wat deur 'n kommissie tussen 1904 en 1912 saamgestel is, op 10 Oktober 1918 per dekreet verwesenlik het en sekere letters uitgelaat is. Die huidige alfabet het 33 letters:

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й
К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у Ф ф
Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ ъ ы ь Э э Ю ю Я я

Fonetiek en fonologie

Die Russiese klankstelsel het 5 klinkers (wat elk op twee verskillende maniere geskryf kan word na gelang van of die voorafgaande medeklinker gepalatiseer is of nie) en 36 medeklinkers. Veral twee kenmerke kan onderskei word: vokaalreduksie en ’n fonologiese verskil tussen "harde" en "sagte" medeklinkers.

Harde en sagte medeklinkers

Die meeste medeklinkers het ’n "harde" en "sagte" (gepalatiseerde) weergawe. Die verskil tussen die twee soorte kan ’n woord se betekenis verander en word weerspieël in die spelling. By die uitspraak van ’n sagte medeklinker druk die tong byna teen die harde verhemelte, waardeur ’n ligte j-klank gehoor kan word. So klink ’n sagte "n" soos "nj" in mañana.

Vokaalreduksie

’n Beklemtoonde lettergreep word halflank uitgespreek en die onbeklemtoonde lettergrepe kort. Feitlik alle woorde het net een beklemtoonde lettergreep en dit het ’n groot invloed op die uitspraak van die woord; die verskynsel word vokaalreduksie genoem. Daardeur smelt ’n groep klinkers buite die lettergreep met die aksent saam en hulle word dan "dowwer" uitgespreek. Ná harde medeklinkers word die "o" en die "a" albei uitgespreek as [a] of [ə]); ná sagte medeklinkers word "je", "ja" en die sagte "i" as ’n kort i uitgespreek. By die "oe" en die harde "e" en "i" en sagte "joe" vind geen reduksie plaas nie. Die letter "jo" is altyd beklemtoon.

Hoe verder ’n klinker van die beklemtoonde lettergreep af staan, hoe groter die mate van reduksie. So word ’n onbeklemtoonde "o" uitgespreek as [a] as dit reg voor die beklemtoonde lettergreep staan; as dit verder weg staan, klink dit soos [ə]. Die woord молокó (moloko, "melk") word dus uitgespreek as [məla'ko], вóдка ("wodka") as ['votkə]. Klinkers aan die begin van ’n woord word egter nie heeltemal gereduseer nie: автомáт klink soos [aftamat].

Stemhebbende en stemlose medeklinkers

Die volgende stemhebbende en stemlose pare word in Russies aangetref: b en p, w en f, g en k, d en t, zj en sj, z en s. Nes in Afrikaans word stemhebbende medeklinkers aan die einde van ’n woord stemloos; ’n woord soos хлеб (chleb, "brood") klink dus soos chlep (vergelyk die Afrikaanse woord "brood" wat "broot" uitgespreek word) en юг (joeg, "suid") word joek.

Wanneer ’n stemhebbende en ’n stemlose medeklinker langs mekaar staan, tree regressiewe assimilasie in (dus van agter na voor). Albei letters word dan óf stemhebbend óf stemloos uitgespreek (dit word bepaal deur die laaste letter). So word die letters "dk" as "tk" uitgspreek en die letters "tb" as "db". Wodka word "wotka" uitgespreek en foetbol word "voedbol".

Grammatika

Verbuigings is ’n belangrike deel van Russies. In die moderne taal is daar ses naamvalle: nominatief, genitief, datief, akkusatief, instrumentalis en preposisioneel/lokatief. Daar is drie geslagte: manlik, vroulik en onsydig. In verbuigings word onderskeid getref tussen die geslagte, asook tussen enkel- en meervoud. Dit lei tot ’n groot aantal uitgange. Daar is geen lidwoorde in Russies nie.

Russiese werkwoorde het drie tye: die teenswoordige, verlede en toekomstige tyd. Die teenswoordige en toekomstige tyd word vervoeg volgens persoon (1e, 2e, 3e), enkel- en meervoud; in die verlede tyd word onderskeid getref tussen manlik, vroulik, onsydig en meervoud.

Die moeilikste deel van Russiese grammatika is die sogenaamde woordaspekte, die imperfektum en perfektum. Feitlik alle werkwoorde het twee verskillende vorme vir die imperfektum en die perfektum. Die imperfektum dui op ’n handeling en die perfektum op die resultaat. Voorbeeld: Die werkwoord oopmaak se twee vorms is otkriwat (imperfektum) en otkrit (perfektum). In die sin "Ja dolgo otkriwal dwer', no ne otkril jejo" ("Ek was lank besig om die deur oop te maak, maar het dit nie oopgemaak nie") word vir die handeling van "die deur oopmaak" die imperfektum gebruik en vir die resultaat (of gebrek daaraan) die perfektum.

Russies het ’n baie vry woordvolgorde. ’n Woord kan byvoorbeeld op ’n sekere plek in die sin geplaas word om daaraan ’n belangriker of minder belangrike betekenis te gee.

Min vaste reëls bestaan vir die voorkoms van aksente op woorde. Aksente is dikwels onvoorspelbaar; dit kan binne ’n verbuiging of vervoeging rondspring. ’n Voorbeeld is die verbuiging van die woord woda (water): wodá, wodí, wodjé, wódoe, wodói, wodjé, wódi, wod, wódam, wódi, wódami, wódach.

Dialekte

In die Europese deel van Rusland word drie dialekgroepe onderskei: die Noord-, Sentraal- en Suid-Russiese dialekte. Die Sentraal-Russiese dialek word as die oorgangsdialek beskou aangesien dit elemente van albei ander groepe bevat. Tog verskil die dialekte nie soveel van die standaardtaal (Moskouse norm) dat dialeksprekers vir iemand uit Moskou onverstaanbaar is nie. Vanweë verstedeliking en unifikasie in die onderwys gedurende die Sowjet-tydperk word die dialekte nou minder gepraat. Veral jonger Russe praat eerder Standaardrussies met dialek-elemente.

 1. Timothy J. Colton: Russia. What Everyone Needs to Know. New York, NY: Oxford University Press 2016, bl. 19
 2. Oksana Laleko: Assessing Heritage Language Vitality: Russian in the United States. In: Heritage Language Journal, 10 (3), Winter 2013, bl. 89
 3. Max Vasmer, Erich Berneker: Russische Grammatik. Sesde onveranderde uitgawe. Berlin: Walter de Gruyter 1947, bl. 12
 4. Derek Offord, Vladislav Rjéoutski, and Gesine Argent: The French Language in Russia. A Social, Political, Cultural, and Literary History. Amsterdam: Amsterdam University Press 2018, bl. 11

In Engels

 • Comrie, Bernard, Gerald Stone, Maria Polinsky (1996). The Russian Language in the Twentieth Century (2nd uitg.). Oxford: Oxford University Press. 019824066X.Cite has empty unknown parameter: |1= (help)AS1-onderhoud: meer as een naam: authors list (link)
 • Timberlake, Alan (2003). A Reference Grammar of Russian. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 0521772923.Cite has empty unknown parameter: |1= (help)
 • Carleton, T.R. (1991). Introduction to the Phonological History of the Slavic Languages. Columbus, Ohio: Slavica Press.Cite has empty unknown parameter: |1= (help)
 • Cubberley, P. (2002). Russian: A Linguistic Introduction (1st uitg.). Cambridge: Cambridge University Press.Cite has empty unknown parameter: |1= (help)
 • Halle, Morris (1959). Sound Pattern of Russian. MIT Press.Cite has empty unknown parameter: |1= (help)
 • Ladefoged, Peter en Maddieson, Ian (1996). The Sounds of the World's Languages. Blackwell Publishers.Cite has empty unknown parameter: |1= (help)AS1-onderhoud: meer as een naam: authors list (link)
 • Matthews, W.K. (1960). Russian Historical Grammar. London: University of London, Athlone Press.
 • Stender-Petersen, A. (1954). Anthology of old Russian literature. New York: Columbia University Press.Cite has empty unknown parameter: |1= (help)
 • Wade, Terrence (2000). A Comprehensive Russian Grammar (2nd uitg.). Oxford: Blackwell Publishing. ISBN 0631207570.Cite has empty unknown parameter: |1= (help)

In Russies

 • Востриков О.В., Финно-угорский субстрат в русском языке: Учебное пособие по спецкурсу.- Свердловск, 1990. – 99c. – В надзаг.: Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького.
 • Жуковская Л.П., отв. ред. Древнерусский литературный язык и его отношение к старославянскому. М., «Наука», 1987.
 • Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. М., «Просвещение», 1990.
 • Михельсон Т.Н. Рассказы русских летописей XV–XVII веков. М., 1978.?
 • Новиков Л.А. Современный русский язык: для высшей школы.- Москва: Лань, 2003.
 • Филин Ф. П., ; Вопросы языкознания. - М., 1982, № 5. - С. 18–28
 • Цыганенко Г.П. Этимологический словарь русского языка, Киев, 1970.
 • Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка. М. 1961.
 • Шицгал А., Русский гражданский шрифт, М., «Исскуство», 1958, 2-e изд. 1983.
Sien gerus Wikipedia se uitgawe in Russies
Inligting vir taalaanleerders

  Aanlyn-woordeboeke

  Russiese alfabet

   Aanlyn-kursusse

    Name


     Publikasie datum: September 26, 2021

     russies, hierdie, artikel, handel, taal, etniese, groep, sien, russe, ру, сский, язы, roesski, jazik, ˈruskʲɪj, jɪˈzɨk, luister, hulp, inligting, grootste, tale, wêreld, behoort, indo, europese, taalfamilie, binne, dié, taalfamilie, slawiese, tale, oekraïens, . Hierdie artikel handel oor die taal Vir die etniese groep sien Russe Russies ru sskij yazy k roesski jazik ˈruskʲɪj jɪˈzɨk luister hulp inligting is een van die grootste tale ter wereld Dit behoort tot die Indo Europese taalfamilie en binne die taalfamilie tot die Slawiese tale Russies Oekraiens en Belarussies vorm die Oos Slawiese taalgroep Russies russkij yazyk roesski jazik Uitspraak ˈruskʲɪj jɪˈzɨk Gepraat in Rusland Armenie Azerbeidjan Estland Finland Georgie Kasakstan Kirgisie Letland Litaue Moldowa Oekraine Tadjikistan Belarus Duitsland Israel Gebied Oos Europa en Noord AsieTotale sprekers 165 miljoen moedertaal 110 miljoen tweede taal Rang 7Taalfamilie Indo Europees Slawies Oos Slawies Suidoos Slawies Russies Skrifstelsel Cyrilliese alfabet Amptelike statusAmptelike taal in Verenigde Nasies GOS Rusland Kasakstan Kirgisie Tadjikistan Belarus Abchasie Suid Ossetie Transnistrie GagaoesieGereguleer deur Russiese Akademie vir WetenskapTaalkodesISO 639 1 ruISO 639 2 rusISO 639 3 rus Nota Hierdie bladsy kan IFA fonetiese simbole in Unicode bevat Russies is by verre die grootste en belangrikste Slawiese taal met meer as 160 miljoen moedertaalsprekers en meer as 110 miljoen wat Russies as tweede taal magtig is 1 Al het Russies sy bloeitydperk as literere taal reeds in die 19de eeu beleef en val die periode van sy grootste uitbreiding as belangrikste amps vreemde en verkeerstaal in die Sowjetunie en die Oosbloklande insluitende Kuba in die 20ste eeu speel die taal steeds n belangrike rol as die medium met die tweede grootste inhoud op die internet na Engels en as die tweede of derde mees gesproke taal in lande soos Duitsland en Israel waar groot getalle Russiessprekendes hulle gevestig het As huistaal vir 881 723 Amerikaners van wie n derde in die deelstaat New York woonagtig was was Russies in 2009 volgens die Amerikaanse Sensusburo daarnaas een van die tien mees gebesigde tale in die Verenigde State 2 Die moderne Russiese skryftaal baseer op die Moskouse dialek van Russies terwyl sy Cyrilliese alfabet met 33 letters uit die seremoniele Griekse skrif ontwikkel is en godsdienstig kulturele bande met die Middeleeuse Grieks Bisantynse wereld weerspieel Die beginpunt van moderne Russies word deur wetenskaplikes nie verder terug gedateer as die middel van die 17de eeu nie in vroeere taalperiodes oorweeg die invloed van Kerkslawies Ondanks hervormings is die spelling van moderne Russies nie heeltemal aangepas aan die uitspraak nie en het dit sodoende n historiese karakter Dit beteken dat bepaalde besonderhede nie deur die skryftaal aangedui word nie en derhalwe deur vreemde sprekers aangeleer moet word net soos die vrye woordaksent van Russies en die harde en sagte gepalatiseerde weergawes van Russiese medeklinkers Inhoud 1 Geografiese verspreiding 2 Geskiedenis 2 1 Vroee geskiedenis 2 2 Kerkslawies 2 3 Volkstaal en taalhervormings 2 4 Lomonosof Karamzin Poesjkin en die Goue Tydperk van Russiese literatuur 2 5 Sowjet Russiese tydperk 2 6 Ontwikkelinge in moderne Russies 3 Invloede en ontlenings uit ander tale 3 1 Terme wat uit Engels ontleen is 3 2 Nederlands en Duits in die Russiese taal 4 Kenmerke 4 1 Alfabet 4 2 Fonetiek en fonologie 4 2 1 Harde en sagte medeklinkers 4 2 2 Vokaalreduksie 4 2 3 Stemhebbende en stemlose medeklinkers 4 3 Grammatika 4 4 Dialekte 5 Sien ook 6 Verwysings 6 1 In Engels 6 2 In Russies 7 Eksterne skakelsGeografiese verspreiding WysigRussies is die amptelike taal van Rusland Dit word ook in onder meer Estland saam met Estnies Georgie saam met Georgies Abchasies Osseties Armeens en Turks Letland saam met Lets Litaue saam met Litaus en Pools Moldowa saam met Roemeens Oekraiens Bulgaars Turks en Gagaoesies Oekraine saam met Oekraiens Krim Tataars Gagaoesies Roemeens Hongaars Bulgaars Pools Duits Slowaaks Belarussies en Grieks en Belarus saam met Belarussies Oekraiens en Pools gepraat en is een van die ses amptelike tale van die Verenigde Nasies In Rusland word naas Russies ook nog tale soos Tsjetsjnies Tartaars Kirgisies Basjkiries en byna honderd ander tale gepraat Geskiedenis WysigVroee geskiedenis Wysig Streke waar Russies gepraat word Die donkerblou dele is waar Russies n amptelike taal is Wereldwye verspreiding van Russies Die Protoslawiese dialek het waarskynlik in die tweede millennium v C binne die Indo Europese taalfamilie ontstaan In die eerste millennium n C het Protoslawies getransformeer in Oudslawies In die sesde tot sewende eeu het drie groepe dialekte ontstaan Oos Wes en Suid Slawies Uit die Oos Slawiese dialekte het Russies Oekraiens en Belarussies in die veertiende tot vyftiende eeu ontstaan Oekraiens toon groter afwykings van Russies as Belarussies Kerkslawies Wysig n Belangrike gebeurtenis in die Russiese taalgeskiedenis was die aanvaarding van die Grieks Ortodokse Christelike geloof deur Wladimir grootvors van Kyiv Kief in die laat 10de eeu Vervolgens het die Christendom ook ingang gevind tot die gebied van die huidige Rusland Die Slawiese taalvorm wat deur geestelikes saamgebring is was Oud Bulgaars n Suid Slawiese dialek wat deur die sogenaamde Slawe apostels Cyrillus en Methodios gebruik is om die Evangelies in die Slawiese volkstaal te vertaal Tot vandag het hierdie Kerkslawies sy status as kerktaal in Rusland bewaar veral danksy die feit dat Slawiese tale in teenstelling met byvoorbeeld die Germaanse taalfamilie nie so sterk uitmekaar beweeg het nie en onderling verstaanbaar gebly het Die gebruik van n geskrewe taalvorm as kommunikasiemiddel was aanvanklik byna uitsluitlik die domein van die kerk en die klerus sodat Kerkslawies as vroegste Russiese skryftaal beskou word Die oudste literere monument van Russies die Ostromir evangelie wat tussen 1056 en 1057 ontstaan het is oorwegend in Kerkslawies geskryf met slegs enkele besonderhede wat uit die gesproke Russiese volkstaal oorgeneem is Volkstaal en taalhervormings Wysig Michail Lomonosof se gesaghebbende Russiese Grammatika is reeds nege jaar na sy publikasie in Duits vertaal Die foto wys die Sint Petersburgse uitgawe van 1764 die Russische Grammatick Die laasgenoemde het weens die gebrek aan n geskrewe standaardvariant n meer dinamiese karakter getoon as die kerktaal wat in die loop van tyd in toenemende mate as argaies waargeneem is Buite die Russies Ortodokse Kerk het elemente uit die volkstaal steeds meer ingang gevind tot geskrewe kommunikasie soos oorkondes en verdrae Die 17de eeuse Moskouse kanselarytaal geskrewe kommunikasie in die sakewereld en die wereldlike literatuur toon sterk invloede van gesproke Russies prostorecie n taal waarin die outobiografie van die priester Awwakoem uit die tweede helfte van die sewentiende eeu geskryf is wat as die eerste werk van die moderne Russiese letterkunde beskou word Die hervorming van die Russiese alfabet deur tsaar Pieter die Grote tussen 1708 en 1710 was die eerste belangrike maatreel om n selfstandige Russiese skryftaal vir nie godsdienstige publikasies te help vestig onafhanklik van Kerkslawies en sy historiese alfabet die Kirillitsa en ook die begin van n skeiding tussen kerk en staat op kulturele gebied Vir Pieter se nuwe wereldlike alfabet grazhdanskij shrift grazdanskij srift is enkele Griekse letters soos 3 ksi ps psi en w omega wat saam met Grieks Christelike leenwoorde ingang gevind het tot Russies saam met klemtoontekens sogenaamde sily en afkortingstekens geskrap en twee nuwe letters z en ya ingevoer Ook is konsekwent oorgegaan tot die gebruik van groot en kleinletters en Arabiese syfers in plaas van letters Die Kirilliese alfabet is aangepas by die klassisistiese Antiqua lettertipes van tale met Latynse skryfstelsels n Omvattende hervorming van Russies wat as grondslag van die moderne taal beskryf mag word word egter eers verbind met die naam van die geleerde en Vader van die Russiese letterkunde Michail Lomonosof 1711 1765 In sy retoriese en grammatikale werke in 1755 het sy befaamde Russiese Grammatika Rossijskaja grammatika verskyn in 1783 het die Russiese Akademie die eerste verklarende woordeboek van Russies saamgestel ontwikkel hy sy teorie van drie taalstyle in Russies Kerkslawies Russiese skryf en Russiese omgangstaal en trek hy n lyn tussen die oorgelewerde Kerkslawies en Russies Aan die eersgenoemde sou volgens hom die status van n seremoniele taal en hoe stylvorm toegeken word terwyl die gewone skryftaal van Russies as n middelpad ontwikkel sou word met n eg Russiese karakter Nie Russiese Slawiese elemente sou met groot versigtigheid bygemeng word Daarnaas het Lomonosof ook groot aandag aan Russiese poesie geskenk Hier is tot Lomonosof se hervormings afgesien van enkele onsuksesvolle pogings vasgehou aan die sillabiese versmaat wat uit Pools ontleen is en in elk geval onversoenbaar was met die vrye woordaksent van Russies Vir sy swierige odes het Lomonosof vir die eerste keer die toniese beginsel toegepas wat as enigste geskik is vir Russies 3 Lomonosof Karamzin Poesjkin en die Goue Tydperk van Russiese literatuur Wysig Lomonosof se hervormingswerk is deur sy opvolgers voortgesit onder wie die geskiedkundige Nikolai Karamzin 1766 1826 wat vol bewondering vir die elegansie van Franse meesterwerke die oorgelewerde styl van Russies as barbaars waargeneem en dit volgens die voorbeeld van Frans begin omvorm het Vir 18de en 19de eeuse Russiese elites was Frans net soos vir die adels en hoerklas van ander Europese lande in hierdie tydperk die voorkeur of tweede taal wat vir n verskeidenheid doelwitte gebruik is 4 Karamzin se ideaal van Russies die Nuwe Styl of novyj slog wat op Lomonosof se middelpad gesteun het is deur hom gesuiwer van oorbodige ontlenings uit vreemde tale en slawismes waarvoor hy Russiese terme ingevoer het Waar hy dit nodig geag het is die Russiese sintaks en woordeskat volgens die voorbeeld van ander Europese tale hoofsaaklik Frans aangepas Sodoende het Karamzin die letterkundige norm daargestel waarop Aleksander Poesjkin en ander literere persoonlikhede soos die digter Michail Lermontof 1814 1841 en die prosaskrywers Nikolai Gogol 1809 1852 Iwan Toergenef 1818 1883 Fjodor Dostojefski 1821 1881 en Leo Tolstoi 1828 1910 kon voortbou Die stabilisering en standaardisering van Russies as literere en skryftaal het gou vrugte afgewerp Die laat 18de en 19de eeu sou later as die Goue Tydperk van Russiese literatuur beskryf word waartydens werke van wereldfaam in n volmaakte Russies ontstaan het Poesjkin se rykdom van stylmiddels klank en ritmiese vorme was so gesofistikeerd dat sy werke as onvertaalbaar beskou word Sowjet Russiese tydperk Wysig Die voor rewolusionere Russiese alfabet en sleutelborduitleg op n tikmasjien van 1912 vervaardig deur die Amerikaanse Fox Typewriter Company Grand Rapids Michigan In die Sowjetunie was Russies die taal van interetniese kommunikasie en sodoende die de facto ampstaal Ontwikkelinge in moderne Russies Wysig Die ingrypende maatskaplike veranderinge wat die Sowjetunie vanaf die 1980 s begin deurloop het en ook in die huidige Russiese Federasie steeds plaasvind het gepaard gegaan met strukturele veranderinge en die toevoeging van nuwe betekenisse van die Russiese woordeskat Terwyl die politieke stabiliteit of stilstand van die Sowjettydperk in n hoogs beperkte variabiliteit van die woordeskat weerspieel is het die dinamiek van sosiale omwentelinge daartoe gelei dat Russiessprekendes n stortvloed ontlenings uit die Amerikaanse variant van Engels bereidwillig begin aanvaar het dikwels regstreekse ontlenings van leefstyl rekenaar internet en ekonomiese vakterme soos fast food business business lunch dress code online of broker In moderne Russies vind daarnaas toenemend terme wat tradisioneel by Substandaard Russies of as jargon by bepaalde groepstale gereken is of as dialektismes of vulgarismes bestempel is ingang tot Standaardrussies insluitende die literere taal Hierdie proses word deur taalkundiges dikwels as n liberalisering of demokratisering van Russies beskryf Invloede en ontlenings uit ander tale WysigMet die kerstening van Rusland het met die oorname van nuwe godsdienstige konsepte en instellings vir die eerste keer vreemde leenwoorde uit Grieks in groter omvang ingang tot die Russiese woordeskat gevind Ook die eeue lange Tataarse bewind tussen die 13de en 16de eeu het merkbare spore gelaat So is terme in die geld en vervoerwese vir behuising en huisgereedskap asook klerasie en wapens dikwels uit Tataars ontleen Terme wat uit Engels ontleen is Wysig Interessant genoeg is die Russiese woord vir treinstasie Vokzal wokzal niks meer as die Russiese weergawe van Vauxhall stasie in Londen nie Toe tsaar Nikolaas I teen die middel van die 19de eeu besluit het om n spoorwegnetwerk in sy uitgestrekte ryk te bou het hy n afvaardiging van deskundiges na die Verenigde Koninkryk gestuur om die Britse spoorwegstelsel te bestudeer Die Russiese besoekers het op die South Western Railway gery en was verbaas dat elke trein op Vauxhall stasie gestop het Sodoende het hulle onder die indruk verkeer dat Vauxhall die belangrikste spoorspilpunt moes wees In waarheid was Vauxhall die stasie waar passasiers hul treinkaartjies kon wys om dan verder te ry tot die oop Waterloo stasie waar hulle sonder kontroles uit die trein kon klim 5 Nederlands en Duits in die Russiese taal Wysig Vanwee die belangstelling van tsaar Pieter die Grote in die Nederlandse skeepvaart en ook vanwee buitelanders wat in Rusland gewoon het is talle woorde in Russies opgeneem wat ook in Afrikaans heel bekend lyk soos aktyor aktjor akteur apteka aptjeka apteek balkon balkon balkon batat batat patat biblioteka bibliotjeka biblioteek bocman botsman bootsman bryuki brjoeki net mv broek buterbrod boeterbrod toebroodjie vaterpas waterpas waterpas galstuk galstoek halsdoek das gercog gertsog hertog kabeltov kabeltof kabeltou kayuta kajoeta kajuit kontora kantora kantoor kafe kafe kafee kofe kofe koffie Kartofel kartofel aartappels mebel mjebel meubels moda moda mode muzykant moezikant musikant nomer nomer nommer passazhir passazjir passasier rezultat rezoeltat resultaat roman roman roman sportzal sportzal sportsaal stadion stadion stadion stul stoel stoel tabak tabak tabak teatr teatr teater trap trap leer universitet oeniwersitjet universiteit fabrika fabrika fabriek fejerverk fejerwerk vuurwerk flag flag vlag flagshtok flagsjtok vlagpaal shkiper sjkiper skipper shkola sjkola skool shtraf sjtraf boete nord nord skeepvaart noord ost ost skeepvaart oos zyujd zjoed skeepvaart suid vest west skeepvaart wes parikmaher parikmacher pruikmaker haarkapper portret portret portret student stoedent student bankrot bankrot bankrot reklama reklama reklame ryukzak rjoekzak rugsak prejskurant preiskoerant pryslys Net so is n hele paar Russiese woorde ook in Afrikaans opgeneem soos baboesjka glasnost perestroika oekase tolk intelligentsia tsaar borsjt balalaika bistro steppe taiga troika wodka koelak sowjet ens Kenmerke WysigAlfabet Wysig Die huidige Russiese weergawe van die Cyrilliese alfabet bestaan sedert 1918 toe die nuwe kommunistiese bewind se Raad van Volkskommissarisse die Russiese Akademie van Wetenskappe se voorstelle vir n spellingshervorming wat deur n kommissie tussen 1904 en 1912 saamgestel is op 10 Oktober 1918 per dekreet verwesenlik het en sekere letters uitgelaat is Die huidige alfabet het 33 letters A a B b V v G g D d E e Yo yo Zh zh Z z I i J jK k L l M m N n O o P p R r S s T t U u F fH h C c Ch ch Sh sh Sh sh y E e Yu yu Ya yaFonetiek en fonologie Wysig Die Russiese klankstelsel het 5 klinkers wat elk op twee verskillende maniere geskryf kan word na gelang van of die voorafgaande medeklinker gepalatiseer is of nie en 36 medeklinkers Veral twee kenmerke kan onderskei word vokaalreduksie en n fonologiese verskil tussen harde en sagte medeklinkers Harde en sagte medeklinkers Wysig Die meeste medeklinkers het n harde en sagte gepalatiseerde weergawe Die verskil tussen die twee soorte kan n woord se betekenis verander en word weerspieel in die spelling By die uitspraak van n sagte medeklinker druk die tong byna teen die harde verhemelte waardeur n ligte j klank gehoor kan word So klink n sagte n soos nj in manana Vokaalreduksie Wysig n Beklemtoonde lettergreep word halflank uitgespreek en die onbeklemtoonde lettergrepe kort Feitlik alle woorde het net een beklemtoonde lettergreep en dit het n groot invloed op die uitspraak van die woord die verskynsel word vokaalreduksie genoem Daardeur smelt n groep klinkers buite die lettergreep met die aksent saam en hulle word dan dowwer uitgespreek Na harde medeklinkers word die o en die a albei uitgespreek as a of e na sagte medeklinkers word je ja en die sagte i as n kort i uitgespreek By die oe en die harde e en i en sagte joe vind geen reduksie plaas nie Die letter jo is altyd beklemtoon Hoe verder n klinker van die beklemtoonde lettergreep af staan hoe groter die mate van reduksie So word n onbeklemtoonde o uitgespreek as a as dit reg voor die beklemtoonde lettergreep staan as dit verder weg staan klink dit soos e Die woord moloko moloko melk word dus uitgespreek as mela ko vodka wodka as votke Klinkers aan die begin van n woord word egter nie heeltemal gereduseer nie avtomat klink soos aftamat Stemhebbende en stemlose medeklinkers Wysig Die volgende stemhebbende en stemlose pare word in Russies aangetref b en p w en f g en k d en t zj en sj z en s Nes in Afrikaans word stemhebbende medeklinkers aan die einde van n woord stemloos n woord soos hleb chleb brood klink dus soos chlep vergelyk die Afrikaanse woord brood wat broot uitgespreek word en yug joeg suid word joek Wanneer n stemhebbende en n stemlose medeklinker langs mekaar staan tree regressiewe assimilasie in dus van agter na voor Albei letters word dan of stemhebbend of stemloos uitgespreek dit word bepaal deur die laaste letter So word die letters dk as tk uitgspreek en die letters tb as db Wodka word wotka uitgespreek en foetbol word voedbol Grammatika Wysig Verbuigings is n belangrike deel van Russies In die moderne taal is daar ses naamvalle nominatief genitief datief akkusatief instrumentalis en preposisioneel lokatief Daar is drie geslagte manlik vroulik en onsydig In verbuigings word onderskeid getref tussen die geslagte asook tussen enkel en meervoud Dit lei tot n groot aantal uitgange Daar is geen lidwoorde in Russies nie Russiese werkwoorde het drie tye die teenswoordige verlede en toekomstige tyd Die teenswoordige en toekomstige tyd word vervoeg volgens persoon 1e 2e 3e enkel en meervoud in die verlede tyd word onderskeid getref tussen manlik vroulik onsydig en meervoud Die moeilikste deel van Russiese grammatika is die sogenaamde woordaspekte die imperfektum en perfektum Feitlik alle werkwoorde het twee verskillende vorme vir die imperfektum en die perfektum Die imperfektum dui op n handeling en die perfektum op die resultaat Voorbeeld Die werkwoord oopmaak se twee vorms is otkriwat imperfektum en otkrit perfektum In die sin Ja dolgo otkriwal dwer no ne otkril jejo Ek was lank besig om die deur oop te maak maar het dit nie oopgemaak nie word vir die handeling van die deur oopmaak die imperfektum gebruik en vir die resultaat of gebrek daaraan die perfektum Russies het n baie vry woordvolgorde n Woord kan byvoorbeeld op n sekere plek in die sin geplaas word om daaraan n belangriker of minder belangrike betekenis te gee Min vaste reels bestaan vir die voorkoms van aksente op woorde Aksente is dikwels onvoorspelbaar dit kan binne n verbuiging of vervoeging rondspring n Voorbeeld is die verbuiging van die woord woda water woda wodi wodje wodoe wodoi wodje wodi wod wodam wodi wodami wodach Dialekte Wysig In die Europese deel van Rusland word drie dialekgroepe onderskei die Noord Sentraal en Suid Russiese dialekte Die Sentraal Russiese dialek word as die oorgangsdialek beskou aangesien dit elemente van albei ander groepe bevat Tog verskil die dialekte nie soveel van die standaardtaal Moskouse norm dat dialeksprekers vir iemand uit Moskou onverstaanbaar is nie Vanwee verstedeliking en unifikasie in die onderwys gedurende die Sowjet tydperk word die dialekte nou minder gepraat Veral jonger Russe praat eerder Standaardrussies met dialek elemente Sien ook WysigTranskripsie van Russiese woorde en name in Afrikaans Padonki jargon Russiese internettaal met baie elemente uit die vulgere Russiese straattaal mat Glagolitiese alfabet voorloper van die Cyrilliese alfabet Lys van gedrukte Afrikaans vreemdtalige woordeboekeVerwysings Wysig Timothy J Colton Russia What Everyone Needs to Know New York NY Oxford University Press 2016 bl 19 Oksana Laleko Assessing Heritage Language Vitality Russian in the United States In Heritage Language Journal 10 3 Winter 2013 bl 89 Max Vasmer Erich Berneker Russische Grammatik Sesde onveranderde uitgawe Berlin Walter de Gruyter 1947 bl 12 Derek Offord Vladislav Rjeoutski and Gesine Argent The French Language in Russia A Social Political Cultural and Literary History Amsterdam Amsterdam University Press 2018 bl 11 The Independent 21 September 1997 From Vauxhall to Vokzal Besoek op 4 April 2020 In Engels Wysig Comrie Bernard Gerald Stone Maria Polinsky 1996 The Russian Language in the Twentieth Century 2nd uitg Oxford Oxford University Press 019824066X Cite has empty unknown parameter 1 help AS1 onderhoud meer as een naam authors list link Timberlake Alan 2003 A Reference Grammar of Russian Cambridge UK Cambridge University Press 0521772923 Cite has empty unknown parameter 1 help Carleton T R 1991 Introduction to the Phonological History of the Slavic Languages Columbus Ohio Slavica Press Cite has empty unknown parameter 1 help Cubberley P 2002 Russian A Linguistic Introduction 1st uitg Cambridge Cambridge University Press Cite has empty unknown parameter 1 help Halle Morris 1959 Sound Pattern of Russian MIT Press Cite has empty unknown parameter 1 help Ladefoged Peter en Maddieson Ian 1996 The Sounds of the World s Languages Blackwell Publishers Cite has empty unknown parameter 1 help AS1 onderhoud meer as een naam authors list link Matthews W K 1960 Russian Historical Grammar London University of London Athlone Press Stender Petersen A 1954 Anthology of old Russian literature New York Columbia University Press Cite has empty unknown parameter 1 help Wade Terrence 2000 A Comprehensive Russian Grammar 2nd uitg Oxford Blackwell Publishing ISBN 0631207570 Cite has empty unknown parameter 1 help In Russies Wysig Vostrikov O V Finno ugorskij substrat v russkom yazyke Uchebnoe posobie po speckursu Sverdlovsk 1990 99c V nadzag Uralskij gos un t im A M Gorkogo Zhukovskaya L P otv red Drevnerusskij literaturnyj yazyk i ego otnoshenie k staroslavyanskomu M Nauka 1987 Ivanov V V Istoricheskaya grammatika russkogo yazyka M Prosveshenie 1990 Mihelson T N Rasskazy russkih letopisej XV XVII vekov M 1978 Novikov L A Sovremennyj russkij yazyk dlya vysshej shkoly Moskva Lan 2003 Filin F P O slovarnom sostave yazyka Velikorusskogo naroda Voprosy yazykoznaniya M 1982 5 S 18 28 Cyganenko G P Etimologicheskij slovar russkogo yazyka Kiev 1970 Shanskij N M Ivanov V V Shanskaya T V Kratkij etimologicheskij slovar russkogo yazyka M 1961 Shicgal A Russkij grazhdanskij shrift M Isskustvo 1958 2 e izd 1983 Eksterne skakels Wysig Sien gerus Wikipedia se uitgawe in Russies Wikimedia Commons bevat media in verband met Russies Sien Russies in Wiktionary die vrye woordeboek Inligting vir taalaanleerdersRussia Beyond How Russian is taught as a foreign languageAanlyn woordeboekeThe Russian Dictionary Tree a learner s grammatical dictionary created at Cornell University Geargiveer 21 Mei 2020 op Wayback MachineRussiese alfabetRaskraska projek die Russiese alfabet met prente vir kindersAanlyn kursusserussky info A multilingual website to learn RussianNameRussia Beyond 4 Mei 2020 Why do some Russian surnames end with off Indo Europese tale Satem tale Slawiese taleWes Slawiese tale Kasjoebies Polabies Pools Slowaaks Silesies Sorbies Neder Sorbies Opper Sorbies Rusyn Rusnak TsjeggiesOos Slawiese tale Oud Oos Slawies Oekraiens Russies Rusyn Roeteens BelarussiesSuid Slawiese tale Bulgaars Masedonies Sloweens Serwo Kroaties Bosnies Kroaties Montenegryns Serwies Kunsmatige tale Protoslawies Kerkslawies Ou Kerkslawies Ontsluit van https af wikipedia org w index php title Russies amp ol,