fbpx
Wikipedia

Oranje-Vrystaat

Oranje-Vrijstaat
Oranje-Vrystaat

1854-1902
Volkslied: Volkslied van den Oranjevrijstaat
Die Oranje-Vrystaat in 1890
Hoofstad Bloemfontein
29°06′S 26°13′O / 29.100°S 26.217°O / -29.100; 26.217Koördinate: 29°06′S 26°13′O / 29.100°S 26.217°O / -29.100; 26.217
Taal/Tale Nederlands, Engels, Suid-Sotho, Zoeloe
Godsdiens Nederduits Gereformeerde Kerkfamilie
Anglikaanse Kerk
Baptisme
Rooms-Katolieke Kerk
Gereformeerde Kerk
Regering Republiek
President
 - 1854–1855 Sias Hoffman
 - 1855-1859 Jacobus Nicolaas Boshoff
 - 1860-1863 Marthinus Wessel Pretorius
 - 1864–1888 Jan Brand
 - 1889-1895 Francis William Reitz
 - 1896-1902 Marthinus Theunis Steyn
Wetgewer Volksraad van die Oranje-Vrystaat
Geskiedenis
 - Sandrivierkonvensie 17 Januarie 1852
 - Stigting 17 Februarie 1854
 - Eerste Vryheidsoorlog 16 Desember 188023 Maart 1881
 - Tweede Vryheidsoorlog 11 Oktober 189931 Mei 1902
 - Verdrag van Vereeniging 31 Mei 1902
 - Oranjerivierkolonie opgeneem in Unie van Suid-Afrika 31 Mei 1910
Oppervlakte
 - 1875[1][2] 181 299 km2
70 000 sq mi
Bevolking
 - 1875[1][2] skatting 100 000 
     Digtheid 0,6 /km² 
1,4 /sq mi
Geldeenheid Pond

Die Oranje-Vrystaat (Nederlands: Oranje-Vrijstaat) was een van die onafhanklike Boererepublieke. Die Oranje-Vrystaat was een van die provinsies van die Republiek van Suid-Afrika. Dit bestaan vandag steeds as 'n provinsie van Suid-Afrika met die verkorte naam Vrystaat.

Kaart van die Boererepublieke

Die Oranje-Vrystaat (OVS) was 'n onafhanklike staat in Suidelike-Afrika gedurende die tweede helfte van die negentiende eeu, en het later 'n provinsie geword van die hedendaagse Suid-Afrika. Dit was die geskiedkundige voorloper van die huidige Vrystaatprovinsie. Dit is geleë tussen die Oranje- en Vaalrivier, en is gestig as 'n Vrye staat deur die Afrikaner Boere, nadat hulle die Britse beheerde Kaapkolonie gedurende die Groot Trek verlaat het. Die Vrystaat is geannekseer deur Brittanje in 1848, en op 17 Februarie 1854 het Brittanje die onafhanklikheid van die Oranje Vrystaat erken. Op 23 Februarie 1854 het die Oranje-Vrystaat amptelik onafhanklikheid verkry by die ondertekening van die Konvensie van Bloemfontein. Die Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal), 'n susterstaat van die Boere, het ongeveer op dieselfde tyd onafhanklikheid verkry.

Die Oranje Vrystaat het as 'n politieke en ekonomiese suksesvolle staat ontwikkel, maar desnieteenstaande het dit voortdurende konflik met Brittanje ervaar, totdat dit uiteindelik amptelik gedurende die Tweede Vryheidsoorlog deur Brittanje geannekseer was as die Oranjerivierkolonie in 1900. Dit het by die Unie van Suid-Afrika aangesluit in 1910. Die Republiek se naam het gedeeltelik ontstaan vanuit die naam van die Oranjerivier, net soos die Republiek van Transvaal sy naam vanuit die Vaalrivier verkry het. Beide name is deur die Boere ter ere van die Hollandse Monarg, die Huis van Oranje-Nassau, gegee.

Vlag

Die nasionale vlag van die Oranje Vrystaat is in 1856 aangeneem. Die OVS se nasionale vlag het bestaan uit oranje en wit horisontale strepe wat mekaar afwissel (3 oranje en 4 wit met die wit strepe aan die buitekant), met 'n weergawe van die Hollandse vlag (oorspronklik gebruik by Graaff-Reinet en Swellendam in 1795) in die een kwart. Die vlag is ontwerp deur die Nederlandse koning Willem III na 'n versoek van die bevolking van die Oranje Vrystaat. Die voormalige nasionale Vlag van Suid-Afrika (vanaf 1927 tot 1994) het die vlag van die OVS wat vertikaal hang, ingesluit in die sentrale wit baan van die vlag.

Posseëls

 
Posseël van 1 penny

Die Republiek het verskeie posseëls uitgereik gedurende sy bestaan, van 1868 tot 1897. Die ontwerp wat gebruik is, was 'n lemoenboom met die inskrywing “ Oranje Vrij Staat” in die kantlyn. Die seëls is gedruk deur De La Rue en Kie, en het in denominasies vanaf een pennie tot vyf sjiellings, in verskeie kleure voorgekom. Sporadiese tekorte het gelei tot die herdruk van seëls in 1877, 1881, 1882, 1888, 1890, 1892, 1896 en 1897. Die seëls van die Republiek is geredelik bekombaar vandag, maar sommige van die herdrukte seëls is skaars en verhandel vir ongeveer US$200. Verskillende foute is gedurende die herdrukproses begaan en sommige van hierdie foutiewe seëls kan vandag hoë pryse behaal.

Amptelike taal

In die Oranje Vrystaat is in 1854 'n ordonnansie aanvaar waarin bepaal was dat "de Nederduitsche of Hollandsche taal als de wettige hoofdtaal van den Oranjevrijstaat" sou geld. Die aanhef van hierdie wet het as volg gelui: "Nademaal het gemak en de geregeldheid der publieke bezigheid vereischen; dat in alle Geregtshoven en Kantoren en dezen Staat eene officieele taal bepaald - en vastgesteld worde; en aangezien de groote meerderheid der bewoners van dit land van Hollandsche afkomst en weinig met andere talen bekend is, en dat het dus ongelegen zou zijn dat eenige andere dan de Hollandsche taal in regterlijke verrigtingen, zoowel als in de civiele dienst gebezigd zou worden".

Nademaal dit alles, sou Hollands vanaf 1 Junie 1854 "de hoofdtaal" in alle geregshowe, en staatskantore van die staat wees, en alle dagvaardings, vonnisse, uitsprake, orders, lasskrifte, instruksies, ordonnansies, proklamasies, ensovoorts sou in die Hollandse taal uitgevaardig en gepubliseer moes word, en sou alle briewe, notules of ander skriftelike kommunikasie, van 'n Hollandse vertaling vergesel moes wees, indien dit in 'n ander taal opgestel was.[3] Die Nedelandstalige "Volkslied van den Oranjevrijstaat" was vanaf 1854 tot en met 1902 amptelik in gebruik.

Verwysings

  1. (en) Sketch of the Orange Free State of South Africa. Bloemfontein: Orange Free State. Commission at the International Exhibition, Philadelphia, 1876. 1876. p. 5-6.
  2. (en) Sketch of the Orange Free State of South Africa. Bloemfontein: Orange Free State. Commission at the International Exhibition, Philadelphia, 1876. 1876. p. 10.
  3. J.C. Steyn: Taalideologie en Taalbeleid in die Suid-Afrikaanse Geskiedenis - Oorwegings en Ampstaaldebat?, Acta Academia, Supplement 1,1-107, 1993, bl.32

Bronne

  • (en) Davenport, T.R.H. South Africa. A modern history, 1978
  • (en) Pakenham, Th. The Boer War, 1979
  • (en) Pakenham, Th. The scramble for Africa 1876-1912, London, Abacus 1991
  • (nl) Wesseling, H.L. Verdeel en heers. De deling van Africa 1880-1914, Amsterdam, Bert Bakker 1991
  • (en) Wilson, M. en L. eds. The Oxford history of South-Africa II: 1870-1966, Oxford, Clarendon 1971

Eksterne skakels

Oranje-Vrystaat
oranje, vrystaat, oranje, vrijstaat, 1854, 1902, vlag, wapenvolkslied, volkslied, oranjevrijstaatdie, 1890hoofstad, bloemfontein, koördinate, 217taal, tale, nederlands, engels, suid, sotho, zoeloegodsdiens, nederduits, gereformeerde, kerkfamilieanglikaanse, ke. Oranje Vrijstaat Oranje Vrystaat 1854 1902 Vlag WapenVolkslied Volkslied van den OranjevrijstaatDie Oranje Vrystaat in 1890Hoofstad Bloemfontein 29 06 S 26 13 O 29 100 S 26 217 O 29 100 26 217 Koordinate 29 06 S 26 13 O 29 100 S 26 217 O 29 100 26 217Taal Tale Nederlands Engels Suid Sotho ZoeloeGodsdiens Nederduits Gereformeerde KerkfamilieAnglikaanse KerkBaptismeRooms Katolieke KerkGereformeerde KerkRegering RepubliekPresident 1854 1855 Sias Hoffman 1855 1859 Jacobus Nicolaas Boshoff 1860 1863 Marthinus Wessel Pretorius 1864 1888 Jan Brand 1889 1895 Francis William Reitz 1896 1902 Marthinus Theunis SteynWetgewer Volksraad van die Oranje VrystaatGeskiedenis Sandrivierkonvensie 17 Januarie 1852 Stigting 17 Februarie 1854 Eerste Vryheidsoorlog 16 Desember 1880 23 Maart 1881 Tweede Vryheidsoorlog 11 Oktober 1899 31 Mei 1902 Verdrag van Vereeniging 31 Mei 1902 Oranjerivierkolonie opgeneem in Unie van Suid Afrika 31 Mei 1910Oppervlakte 1875 1 2 181 299 km2 70 000 sq miBevolking 1875 1 2 skatting 100 000 Digtheid 0 6 km 1 4 sq miGeldeenheid Pond Die Oranje Vrystaat Nederlands Oranje Vrijstaat was een van die onafhanklike Boererepublieke Die Oranje Vrystaat was een van die provinsies van die Republiek van Suid Afrika Dit bestaan vandag steeds as n provinsie van Suid Afrika met die verkorte naam Vrystaat Kaart van die Boererepublieke Die Oranje Vrystaat OVS was n onafhanklike staat in Suidelike Afrika gedurende die tweede helfte van die negentiende eeu en het later n provinsie geword van die hedendaagse Suid Afrika Dit was die geskiedkundige voorloper van die huidige Vrystaatprovinsie Dit is gelee tussen die Oranje en Vaalrivier en is gestig as n Vrye staat deur die Afrikaner Boere nadat hulle die Britse beheerde Kaapkolonie gedurende die Groot Trek verlaat het Die Vrystaat is geannekseer deur Brittanje in 1848 en op 17 Februarie 1854 het Brittanje die onafhanklikheid van die Oranje Vrystaat erken Op 23 Februarie 1854 het die Oranje Vrystaat amptelik onafhanklikheid verkry by die ondertekening van die Konvensie van Bloemfontein Die Zuid Afrikaansche Republiek Transvaal n susterstaat van die Boere het ongeveer op dieselfde tyd onafhanklikheid verkry Die Oranje Vrystaat het as n politieke en ekonomiese suksesvolle staat ontwikkel maar desnieteenstaande het dit voortdurende konflik met Brittanje ervaar totdat dit uiteindelik amptelik gedurende die Tweede Vryheidsoorlog deur Brittanje geannekseer was as die Oranjerivierkolonie in 1900 Dit het by die Unie van Suid Afrika aangesluit in 1910 Die Republiek se naam het gedeeltelik ontstaan vanuit die naam van die Oranjerivier net soos die Republiek van Transvaal sy naam vanuit die Vaalrivier verkry het Beide name is deur die Boere ter ere van die Hollandse Monarg die Huis van Oranje Nassau gegee Inhoud 1 Vlag 2 Posseels 3 Amptelike taal 4 Verwysings 5 Bronne 6 Eksterne skakelsVlag WysigDie nasionale vlag van die Oranje Vrystaat is in 1856 aangeneem Die OVS se nasionale vlag het bestaan uit oranje en wit horisontale strepe wat mekaar afwissel 3 oranje en 4 wit met die wit strepe aan die buitekant met n weergawe van die Hollandse vlag oorspronklik gebruik by Graaff Reinet en Swellendam in 1795 in die een kwart Die vlag is ontwerp deur die Nederlandse koning Willem III na n versoek van die bevolking van die Oranje Vrystaat Die voormalige nasionale Vlag van Suid Afrika vanaf 1927 tot 1994 het die vlag van die OVS wat vertikaal hang ingesluit in die sentrale wit baan van die vlag Posseels Wysig Posseel van 1 penny Die Republiek het verskeie posseels uitgereik gedurende sy bestaan van 1868 tot 1897 Die ontwerp wat gebruik is was n lemoenboom met die inskrywing Oranje Vrij Staat in die kantlyn Die seels is gedruk deur De La Rue en Kie en het in denominasies vanaf een pennie tot vyf sjiellings in verskeie kleure voorgekom Sporadiese tekorte het gelei tot die herdruk van seels in 1877 1881 1882 1888 1890 1892 1896 en 1897 Die seels van die Republiek is geredelik bekombaar vandag maar sommige van die herdrukte seels is skaars en verhandel vir ongeveer US 200 Verskillende foute is gedurende die herdrukproses begaan en sommige van hierdie foutiewe seels kan vandag hoe pryse behaal Amptelike taal WysigIn die Oranje Vrystaat is in 1854 n ordonnansie aanvaar waarin bepaal was dat de Nederduitsche of Hollandsche taal als de wettige hoofdtaal van den Oranjevrijstaat sou geld Die aanhef van hierdie wet het as volg gelui Nademaal het gemak en de geregeldheid der publieke bezigheid vereischen dat in alle Geregtshoven en Kantoren en dezen Staat eene officieele taal bepaald en vastgesteld worde en aangezien de groote meerderheid der bewoners van dit land van Hollandsche afkomst en weinig met andere talen bekend is en dat het dus ongelegen zou zijn dat eenige andere dan de Hollandsche taal in regterlijke verrigtingen zoowel als in de civiele dienst gebezigd zou worden Nademaal dit alles sou Hollands vanaf 1 Junie 1854 de hoofdtaal in alle geregshowe en staatskantore van die staat wees en alle dagvaardings vonnisse uitsprake orders lasskrifte instruksies ordonnansies proklamasies ensovoorts sou in die Hollandse taal uitgevaardig en gepubliseer moes word en sou alle briewe notules of ander skriftelike kommunikasie van n Hollandse vertaling vergesel moes wees indien dit in n ander taal opgestel was 3 Die Nedelandstalige Volkslied van den Oranjevrijstaat was vanaf 1854 tot en met 1902 amptelik in gebruik Verwysings Wysig en Sketch of the Orange Free State of South Africa Bloemfontein Orange Free State Commission at the International Exhibition Philadelphia 1876 1876 p 5 6 en Sketch of the Orange Free State of South Africa Bloemfontein Orange Free State Commission at the International Exhibition Philadelphia 1876 1876 p 10 J C Steyn Taalideologie en Taalbeleid in die Suid Afrikaanse Geskiedenis Oorwegings en Ampstaaldebat Acta Academia Supplement 1 1 107 1993 bl 32Bronne Wysig en Davenport T R H South Africa A modern history 1978 en Pakenham Th The Boer War 1979 en Pakenham Th The scramble for Africa 1876 1912 London Abacus 1991 nl Wesseling H L Verdeel en heers De deling van Africa 1880 1914 Amsterdam Bert Bakker 1991 en Wilson M en L eds The Oxford history of South Africa II 1870 1966 Oxford Clarendon 1971Eksterne skakels WysigWikimedia Commons bevat media in verband met Orange Free State en Chronology South Africa Geargiveer 23 Julie 2011 op Wayback Machine en The discovery of gold and the Jewish community Geargiveer 1 Desember 2009 op Wayback MachineOntsluit van https af wikipedia org w index php title Oranje Vrystaat amp oldid 2440354,