×
Openbare betrekkinge as sakefunksie in ondernemings

Die openbare betrekkingefunksie van ondernemings is daarvoor verantwoordelik om 'n gunstige openbare beeld van die onderneming te skep. Dit bevorder die ontwikkeling van goeie betrekkinge tussen die publiek (of sy kliënte) en die onderneming. Alle aktiwiteite wat die onderneming aan die gang sit, behoort die deelname van belangegroepe in te sluit om 'n klimaat en omgewing te skep waarbinne dit maklik en sonder probleme kan funksioneer.

Goeie verhoudinge met die gemeenskap kan tot verhoogde verkope lei, wat 'n kringloop van ekonomiese vooruitgang in 'n spesifieke gemeenskap tot gevolg sal hê.

Inhoud

'n Onderneming wat dit kan bekostig, sal sy eie openbare betrekkingedepartement hê om te verseker dat die korrekte klimaat en omgewing geskep word. Kenners in openbare betrekkinge kan ook genader word

Belangegroepe sluit in:

  • Voorsieners van kapitaal: eienaar, vennote, lede, aandeelhouers, ensovoorts.
  • Finansiële instellings
  • Werknemers
  • Klante en kliënte
  • Handelaars
  • Verskaffers van grondstowwe
  • Verskaffers van bystandsdienste
  • Regering: belasting en wetgewing
  • Die gemeenskap
  • Mededingers.

Openbare betrekkinge moet verseker dat 'n onderneming status en 'n goeie beeld, sowel as goeie werksverhoudinge met sy belangegroepe het. Hulle moet enige wanopvattings oor die onderneming uit die weg ruim en aktivisme voorkom. Die korrekte skakelbeleid moet geformuleer word om die volgende doelwitte te bereik:

Om 'n gunstige, winsgewende beleggingsklimaat te skep

Voorsieners van kapitaal wil winsgewend belê. Openbare betrekkinge moet die korrekte klimaat en omgewing skep waarbinne dit kan gebeur. Hulle kan ook nuwe beleggers nooi om by 'n vennootskap of beslote korporasie aan te sluit, of om aandele in 'n maatskappy uit te neem.

Om 'n veilige finansieringsgeleentheid te skep

Verskaffers van leenkapitaal moet seker wees dat hulle 'n veilige finansieringsgeleentheid benut as hulle lenings aan 'n spesifieke onderneming toestaan of hul skuldbriewe koop.

Om die geleentheid vir werksekuriteit te bied

Werknemers wil van 'n permanente werk en vaste inkomste verseker wees. Openbare betrekkinge kan vir 'n gunstige atmosfeer in 'n onderneming en 'n ontspanne, goed toegeruste werksomgewing sorg. Dit sal arbeidsprobleme en ongelukkigheid voorkom en die beste werknemers lok.

Om te help om 'n goeie produk te bemark

'n Goeie produk lok gereelde klante en tevrede kliënte. Openbare betrekkinge kan help om 'n gunstige houding teenoor produkte op te bou deur geskikte reklameveldtogte te onderneem. Op hierdie manier is verbruikers seker dat hul behoeftes bevredig sal word as hulle die produkte koop wat die onderneming aanbied.

Om handelaars te oortuig dat 'n produk sal verkoop

Handelaars sal net 'n produk aanhou as hulle oortuig is dat dit sal verkoop. Openbare betrekkinge moet sorg dat 'n vertrouensverhouding met handelaars wat die produkte koop, gevestig word. Handelaars wil ook seker wees van goeie en doeltreffende rugsteundiens en die beskikbaarheid van onderdele vir die produk.

Om verskaffers te verseker van 'n vaste mark vir grondstowwe of halfverwerkte stowwe

'n Onderneming kan 'n mark vir grond- of halfverwerkte stowwe bied as hulle die produkte vir vervaardiging nodig het. Verskaffers van sulke stowwe maak op die ondersteuning van die onderneming staat.

Om 'n mark vir verskaffers van hulpdienste te verseker

Openbare betrekkinge moet verseker dat skakeling met verskaffers van hulpdienste, soos vervoer, finansiering, versekering, berging, verspreiding, en reklame gesond is. Hierdie hulpdienste kan vir die onderneming onmisbaar wees en daarom moet hul welwillendheid uitgebrei en aangemoedig word.

Om gesonde skakeling met die regering te verseker

Openbare betrekkinge moet verseker dat die onderneming die wette van die land gehoorsaam en dat betalings aan die staat, byvoorbeeld BTW, lopende betaalstelsel en inkomstebelasting, op die toepaslike tye geskied.

Om gesonde skakeling met die gemeenskap te verseker

Enige onderneming, ongeag hóé groot of hóé klein, het 'n invloed op die gemeenskap. Ondernemings gebruik die gemeenskap en bied produkte of dienste aan die gemeenskap. Die openbarebetrekkinge-afdeling het hier 'n belangrike taak, aangesien openbare mening ál hoe belangriker word en 'n bepalende faktor in die voortgesette bestaan van die onderneming kan wees. In baie gevalle moet openbare betrekkinge verseker dat die lede van die gemeenskap opgevoed word om te voorkom dat onkunde omtrent die onderneming en sy produkte 'n negatiewe beeld by hulle skep. Nóg die ligging van 'n onderneming nóg sy produkte moet die plaaslike ekologie versteur en dit is die taak van die openbare betrekkinge-afdeling om toe te sien dat dit nie gebeur nie. Betrokkenheid by gemeenskapsprojekte, soos byvoorbeeld die bou van gesondheidsorgsgeriewe, die finansiering van skoolaktiwiteite, en die oprigting van ontspanningsgeriewe, is 'n manier om die gemeenskap se goedsgesindheid te wen.

Hierdie artikel is ’n saadjie. Voel vry om Wikipedia te help deur dit uit te brei.


Publikasie datum: Augustus 25, 2021

openbare, betrekkinge, sakefunksie, ondernemings, openbare, betrekkingefunksie, ondernemings, daarvoor, verantwoordelik, gunstige, openbare, beeld, onderneming, skep, bevorder, ontwikkeling, goeie, betrekkinge, tussen, publiek, kliënte, onderneming, alle, akti. Die openbare betrekkingefunksie van ondernemings is daarvoor verantwoordelik om n gunstige openbare beeld van die onderneming te skep Dit bevorder die ontwikkeling van goeie betrekkinge tussen die publiek of sy kliente en die onderneming Alle aktiwiteite wat die onderneming aan die gang sit behoort die deelname van belangegroepe in te sluit om n klimaat en omgewing te skep waarbinne dit maklik en sonder probleme kan funksioneer Goeie verhoudinge met die gemeenskap kan tot verhoogde verkope lei wat n kringloop van ekonomiese vooruitgang in n spesifieke gemeenskap tot gevolg sal he Inhoud 1 Die rol van openbare betrekkinge in ondernemings 1 1 Om n gunstige winsgewende beleggingsklimaat te skep 1 2 Om n veilige finansieringsgeleentheid te skep 1 3 Om die geleentheid vir werksekuriteit te bied 1 4 Om te help om n goeie produk te bemark 1 5 Om handelaars te oortuig dat n produk sal verkoop 1 6 Om verskaffers te verseker van n vaste mark vir grondstowwe of halfverwerkte stowwe 1 7 Om n mark vir verskaffers van hulpdienste te verseker 1 8 Om gesonde skakeling met die regering te verseker 1 9 Om gesonde skakeling met die gemeenskap te versekerDie rol van openbare betrekkinge in ondernemings Wysig n Onderneming wat dit kan bekostig sal sy eie openbare betrekkingedepartement he om te verseker dat die korrekte klimaat en omgewing geskep word Kenners in openbare betrekkinge kan ook genader word Belangegroepe sluit in Voorsieners van kapitaal eienaar vennote lede aandeelhouers ensovoorts Finansiele instellings Werknemers Klante en kliente Handelaars Verskaffers van grondstowwe Verskaffers van bystandsdienste Regering belasting en wetgewing Die gemeenskap Mededingers Openbare betrekkinge moet verseker dat n onderneming status en n goeie beeld sowel as goeie werksverhoudinge met sy belangegroepe het Hulle moet enige wanopvattings oor die onderneming uit die weg ruim en aktivisme voorkom Die korrekte skakelbeleid moet geformuleer word om die volgende doelwitte te bereik Om n gunstige winsgewende beleggingsklimaat te skep Wysig Voorsieners van kapitaal wil winsgewend bele Openbare betrekkinge moet die korrekte klimaat en omgewing skep waarbinne dit kan gebeur Hulle kan ook nuwe beleggers nooi om by n vennootskap of beslote korporasie aan te sluit of om aandele in n maatskappy uit te neem Om n veilige finansieringsgeleentheid te skep Wysig Verskaffers van leenkapitaal moet seker wees dat hulle n veilige finansieringsgeleentheid benut as hulle lenings aan n spesifieke onderneming toestaan of hul skuldbriewe koop Om die geleentheid vir werksekuriteit te bied Wysig Werknemers wil van n permanente werk en vaste inkomste verseker wees Openbare betrekkinge kan vir n gunstige atmosfeer in n onderneming en n ontspanne goed toegeruste werksomgewing sorg Dit sal arbeidsprobleme en ongelukkigheid voorkom en die beste werknemers lok Om te help om n goeie produk te bemark Wysig n Goeie produk lok gereelde klante en tevrede kliente Openbare betrekkinge kan help om n gunstige houding teenoor produkte op te bou deur geskikte reklameveldtogte te onderneem Op hierdie manier is verbruikers seker dat hul behoeftes bevredig sal word as hulle die produkte koop wat die onderneming aanbied Om handelaars te oortuig dat n produk sal verkoop Wysig Handelaars sal net n produk aanhou as hulle oortuig is dat dit sal verkoop Openbare betrekkinge moet sorg dat n vertrouensverhouding met handelaars wat die produkte koop gevestig word Handelaars wil ook seker wees van goeie en doeltreffende rugsteundiens en die beskikbaarheid van onderdele vir die produk Om verskaffers te verseker van n vaste mark vir grondstowwe of halfverwerkte stowwe Wysig n Onderneming kan n mark vir grond of halfverwerkte stowwe bied as hulle die produkte vir vervaardiging nodig het Verskaffers van sulke stowwe maak op die ondersteuning van die onderneming staat Om n mark vir verskaffers van hulpdienste te verseker Wysig Openbare betrekkinge moet verseker dat skakeling met verskaffers van hulpdienste soos vervoer finansiering versekering berging verspreiding en reklame gesond is Hierdie hulpdienste kan vir die onderneming onmisbaar wees en daarom moet hul welwillendheid uitgebrei en aangemoedig word Om gesonde skakeling met die regering te verseker Wysig Openbare betrekkinge moet verseker dat die onderneming die wette van die land gehoorsaam en dat betalings aan die staat byvoorbeeld BTW lopende betaalstelsel en inkomstebelasting op die toepaslike tye geskied Om gesonde skakeling met die gemeenskap te verseker Wysig Enige onderneming ongeag hoe groot of hoe klein het n invloed op die gemeenskap Ondernemings gebruik die gemeenskap en bied produkte of dienste aan die gemeenskap Die openbarebetrekkinge afdeling het hier n belangrike taak aangesien openbare mening al hoe belangriker word en n bepalende faktor in die voortgesette bestaan van die onderneming kan wees In baie gevalle moet openbare betrekkinge verseker dat die lede van die gemeenskap opgevoed word om te voorkom dat onkunde omtrent die onderneming en sy produkte n negatiewe beeld by hulle skep Nog die ligging van n onderneming nog sy produkte moet die plaaslike ekologie versteur en dit is die taak van die openbare betrekkinge afdeling om toe te sien dat dit nie gebeur nie Betrokkenheid by gemeenskapsprojekte soos byvoorbeeld die bou van gesondheidsorgsgeriewe die finansiering van skoolaktiwiteite en die oprigting van ontspanningsgeriewe is n manier om die gemeenskap se goedsgesindheid te wen Hierdie artikel is n saadjie Voel vry om Wikipedia te help deur dit uit te brei Die verskillende sakefunksies in ondernemings Administrasie Finansies Aankope Bemarking Produksie Menslike Hulpbronne Openbare Betrekkinge Algemene BestuurOntsluit van https af wikipedia org w index php title Openbare betrekkinge as sakefunksie in ondernemings amp ol,