×
Oksitaans

Oksitaans, bekend as Lenga d'òc [ˈlɛŋgɔ dɔk] en Occitan [utsiˈta] in Oksitaans, Langue d'oc in Frans, is 'n plurisentriese Romaanse taal wat in die Suid-Franse provinsies Languedoc, Provence, Limousin, Auvergne, Dauphiné en Gascogne op sowat 'n derde van die Franse staatsgebied asook in Monaco, in twaalf Italiaanse Alpevalleie en in die Katalaanse Val d'Aran gepraat word waar dit amptelike status geniet en ook as Aranees (er aranés) daarna verwys word. As Middeleeuse literêre taal is Oksitaans gewoonlik Provensaals genoem volgens een van sy hoofdialekte.

Oksitaans
lenga d'òc
Gepraat in: Frankryk
Spanje
Italië
Monaco
Gebied: Suid-Europa
Totale sprekers: 2 miljoen
Rang: 93
Taalfamilie: Indo-Europees
Romaans
Wes-Romaans
Galloiberies
Galloromaans
Oksitaans-Romaans
Oksitaans
Skrifstelsel: Latynse alfabet
Amptelike status
Amptelike taal in: Katalonië ( Spanje)
Gereguleer deur: Conselh de la Lenga Occitana; Congrès Permanent de la Lenga Occitana; Institut d'Estudis Aranesi
Taalkodes
ISO 639-1: oc
ISO 639-2: oci
ISO 639-3:
Nota: Hierdie bladsy kan IFA fonetiese simbole in Unicode bevat.
Aranese padwysers in Bossòst, Val d'Aran

Die (Noord-Franse) benaming Langue d'Oc – "Taal van die Oc" – verwys na die woord oc (òc in moderne Oksitaans, afgelei van die Latynse hoc waarmee toestemming uitgedruk is) wat suid van die Loire vir "ja" gebruik is. Noord van die rivier was oïl (Oud-Frans, afgelei van die Latynse hoc ille) gebruiklik waaruit die moderne oui sou ontwikkel. Vir Noord-Franse dialekte is die taalkundige term Langues d'oïl ingevoer. Die Oksitaanssprekende gebied is vanaf die laat 13de eeu Oksitanië (Oksitaans: Occitània) genoem.

Van die totale plaaslike bevolking van veertien miljoen het na ramings sowat ses miljoen kennis van Oksitaans, terwyl sowat drie miljoen dit vlot kan praat. Die laaste moedertaalsprekers, wat geen kennis van Frans (die amptelike taal) gehad het nie, is al in die dertigerjare van die twintigste eeu oorlede. Omdat die gebruik van Standaardfrans ook op skool afgedwing is, glo baie ou mense nog steeds dat Oksitaans niks meer as 'n verbasterde plaaslike variant van die Franse taal is nie.

Die presiese beraming van die sprekertal word bemoeilik deur die afwykende kategorisering van Oksitaanse streeksvariante. So word Gaskonies, Limousin, Provensaals, Languedokies, Dauphinois en Auvergnat soms as Oksitaanse dialekte, soms as selfstandige tale geklassifiseer. Die grootste verskille bestaan tans tussen Gaskonies en Provensaals.

Oksitaanse dialekte het uit die Gallies-Romeinse variant van Vulgêrlatyn ontwikkel soos dit in die suide van die voormalige Romeinse Gallië gebesig is. Hulle toon min of geen Frankies-Germaanse invloede – in teenstelling met dialekte noord van die Loirerivier (die historiese vestigingsgebied van Franke). Uit die laasgenoemdes sou die moderne Franse standaardtaal voortspruit, gebaseer op die dialek van die Île de France, die streek rondom Parys. Oksitaans is nader verwant aan Katalaans as aan die moderne Standaardfrans.

Inhoud

Romeinse tydperk

'n 6de eeuse gespe wat in 1868 in die Wes-Gotiese nekropool van Tressan, Provence opgegrawe is as een van min spore wat hierdie Germaanse volk in Oksitanië gelaat het
'n Deel van die Via Domitia, die eerste Romeinse pad op Galliese gebied, het in Narbonne bewaar gebly
Chronologiese kaart van die taalkundige evolusie in Suidwes-Europa tussen 1000 en 2000

Die Romeinse tydperk was van historiese belang vir die Oksitaanse taalgebied. Die Provincia Romana (dikwels kort Provincia genoem, waarvan die Franse Provence afgelei is), 'n gebied wat rofweg ooreenkom met die huidige Provence en waarvan die naam eers in 22 v.C. na Gallia Narbonensis gewysig is, is reeds tussen 125 v.C. en 118 v.C. deur Rome verower. Hierdie streek was van strategiese belang weens die handelsroetes wat Italië met Spanje verbind het – twee Romeinse paaie, die Via Domitia, wat by die Via Aurelia op Italiaanse gebied aansluit, het deur die Provincia Romana gelei. Die grootskaalse vestiging van Romeinse veterane, aan wie grond geskenk is, het bygedra tot die vroeë en intensiewe Romanisering van die streek wat dus nouer bande met Rome sou handhaaf as die latere Noord-Galliese gebiede (die huidige noorde van Frankryk).

Beslissend vir die taalkundige ontwikkeling van Noord- en Suid-Frankryk was die omvang van Germaanse invloede waaraan die streke blootgestel is. Die suide, die Pays d'Oc, het vanaf 413 onder Wes-Gotiese bewind gekom. Die Wes-Gote was klein in getalle – groot genoeg om as heersers administratiewe strukture te vestig, maar te klein om enige taalkundige invloed uit te oefen. Hulle is reeds in 507 deur die Franke verdryf wat op hul beurt beperkte militêre en administratiewe strukture geskep het.

Vanaf 720 het die streek met die verowering van Narbonne onder Moorse bewind gekom. Die Arabiese heerskappy het voortgeduur tot in die 9de eeu en enkele spore in die vorm van leenwoorde in Oksitaans gelaat.

Die vroeë geskiedenis

Die eerste Oksitaanse woorde in Latynse geskrifte verskyn in die tydperk tussen 700 en 800. Die eerste bekende teks, wat volledig in Oksitaans geskryf is, dateer uit die jaar 1002. Tussen 1229 en 1232 verower Jaume I "El Conqueridor" ("Die Veroweraar") die eiland Mallorca en Valencia van die Almohadiese Moslem-heersers. Katalaans, wat in hierdie tydperk nog grootliks ooreenkom met die Middeleeuse Oksitaans, vervang Arabies as amptelike taal.

Die vroegste verwysing na 'n kategorisering volgens die verskillende woorde vir "ja" (oïl, òc en si) kom voor in Dante Alighieri se onvoltooide werk oor destydse Romaanse volkstale waarmee hy self vertroud was, De Vulgari eloquentia, wat tussen 1303 en 1305 ontstaan het. Alighieri se taalkundige ondersoek oor die gesproke tale van sy tyd gooi lig op die lingua d'oco, die taal van Suid-Frankryk; die lingua d'oil, soos gebesig in die noorde van die land; en die lingua del sì as voorloper van moderne Italiaans. Kastilies of Spaans is nie ingesluit in Alighieri se ontleding nie.

Die vroegste voorbeelde vir die benamings "Oksitaans" en "Oksitanië" is veral in Latynse tekste vanaf die laat 13de eeu gedokumenteer, maar hulle word tot in die vroeë 20ste eeu nouliks gebruik. Eers met die stigting van die Oksitanistebeweging raak hierdie name ingeburger.

Die bloeitydperk in die Middeleeue

Die taal en letterkunde van Oksitanië speel 'n belangrike rol in die Middeleeuse geskiedenis van Wes-Europa. Die geskiedenis van die Oksitaanse letterkunde begin met die digter Willem IX van Akwitanië (1071–1127). As die taal van die trobadors, digter-musikante wat in hul liedere van hoë ideale, sosiale gelykheid van ryk en arm en van man en vrou, en van hoofse liefde sing, wek Oksitaans vanaf die 11de eeu belangstelling by hoofse gehore in dele van Frankryk, Italië, Spanje, Duitsland en Engeland. Vir die Engelse koning Richard I Leeuehart, seun van Eleonore van Akwitanië, was Oksitaans die moeder- en gunstelingtaal. Die groot ridderlike liefdesverhale vind vanuit Oksitaans ingang tot die Europese literatuur, die sage van Tristaan en Isolde, 'n liefdesverhaal wat naas die Artusepiek onder die belangrikste literêre werke van die Middeleeue gereken word, is – ondanks die feit dat dit van Keltiese oorsprong is – vanuit Oksitanië dwarsoor die vasteland versprei.

Vroueverering en 'n kosmopolitiese kultuur word versterk onder die invloed van die Kathare, 'n gnostiese beweging wat 'n eie soort christendom ontwikkel het. Die Oksitaanse kultuur van vryheid en verdraagsaamheid het van die gebied die vooruitstrewendste en welvarendste in Europa gemaak, en sy boodskap het vinnig versprei en feitlik alle Europese howe beïnvloed.

Kulturele bande met Katalonië

Die graafskap Barcelona het noue betrekkinge onderhou met Oksitaanse graafskappe en ander geweste oos van die Pireneëreeks. Katalaans en Oksitaans is deur Middeleeuse sprekers as sustertale of selfs as dialekte van 'n gemeensaplike taal waargeneem. So kon Oksitaanse trobadors hul kulturele invloed reeds vroeg maklik laat geld in die Katalaans-Aragonese Konfederasie waar nuwe konsepte van ridderlikheid en hoofsheid, wat saam met die nuwe liefdesliriek aanklank in adellike kringe gevind het, beslissende invloed op die Katalaanse koningshof uitgeoefen het. Katalaanse heersers en hoë adellikes het nie net na die liedere van Oksitaanse trobadors en joglars geluister nie, maar ook self begin om gedigte en melodieë te skryf. Koning Alfonso II van Aragón (omstreeks 1162–1196) het die trobadorkuns aktief bevorder en liedere uit sy eie pen bygedra. Hy is deur sy tydgenote met die bynaam "die trobador" vereer.

Die kruistog teen die Kathare

Gedurende die kruistog teen die Albigensers of Kathare tussen 1209 en 1229/44 het Oksitanië, wat tot dusver de facto onafhanklik was en onder Katalaans-Aragonese invloed gestaan het (veral die graafskap Tolosa), onder die bewind van Franse konings gekom. Die Franse besetting van Oksitanië het 'n einde gemaak aan die noue betrekkinge met Aragón-Katalonië. Die heersers van Aragón en Katalonië het hulle belangesfeer vervolgens uitgebrei na die Iberiese Skiereiland, waar hulle aktief betrokke was by die Christelike herowering, die sogenaamde Reconquista, en die westelike Middellandse Seegebied.

Die Oksitaans-Katalaanse neerlag in die Albigensiese oorlog, waarvolgens Oksitaanse adelshowe verdwyn of aan belangrikheid verloor het, het die trobadors van hul kulturele en finansiële basis ontneem. Die Dominikaanse Orde, wat namens die Rooms-Katolieke Kerk die godsdienstige vervolging van Kathare bedryf het, het ook die trobadorliriek as "goddelose kunsvorm" geteiken. So het baie trobadors, saam met ander Oksitaniërs, na Katalonië gevlug waar hul kunsvorm steeds hoë aansien geniet het – veral omdat Katalaanse heersers Oksitaans, die taal van trobadorliriek, as die poëtiese variant van hul eie taal gewaardeer het. Opvallend genoeg is die destydse Katalaanse letterkunde deur diglossie (tweetaligheid) gekenmerk – Prosa is in Katalaans geskryf, terwyl digters die voorkeur aan Oksitaans gegee het. Naas Katalonië was ook Italië en lande so ver as Hongarye veilige toevlugsoorde vir trobadors.

Oksitaniërs, wat in hul geboorteland gebly het, het die Noord-Franse steeds as buitelanders beskou en in die volgende eeue argwanend teenoor die Paryse regering gebly. Die Franse Rewolusie van 1789 is in die gebied ewe sterk ondersteun soos die gedagtes van die antiklerikalisme en radikale sosialisme. Vandag is daar weer 'n klein maar groeiende beweging wat die nagedagtenis en erfenis van die Kathare in die plaaslike publiek bevorder.

Die Katalaanse parlement het aan Oksitaans naas Katalaans en Kastilies(es) in 2010 die status van derde ampstaal verleen.

Ontwikkeling in die moderne tyd

Sedert die kruistogte het die Oksitaanse bevolking hulle identiteit min of meer deur die gebruik van die eie taal bewaar, terwyl ook die naam Oksitanië vir die taalgebied vanaf die 13de eeu algemeen aanvaar is. Met die edik van Villers-Cotterêts is Frans in 1539 tot die enigste ampstaal in Frankryk verklaar en Oksitaans afgeskaal tot 'n eenvoudige streeks- en omgangstaal (Frans: patois). Oksitaanse intellektueles en skrywers soos Michel Eyquem de la Montaigne en Charles baron de Montesquieu het vervolgens na Frans oorsgekakel. Terwyl dit eeue lank beperk gebly het tot die omgangstaal van die Oksitaanse platteland, het Romantiese strominge in die 19de eeuse literatuur- en kultuurbedryf nuwe belangstelling in Oksitaans gewek.

Geografiese verspreiding van die Oksitaanse dialekgroepe
Oksitaanse dialekte volgens Frédéric Mistral

Die hoofsaaklike taalvariëteite of dialekgroepe van die Oksitaanse taal is

 • Noord-Oksitaans (Nòrd-Occitan) met Limousiens (in die Limousin), Auvergnaties (in die Auvergne) en Alpynse dialekte in die suidelike deel van die Franse Alpe,
 • Suid-Oksitaans (Occitan Meridional) met Languedokies (in die Languedoc), Provensaals (in Provence) en Nissart in die omgewing van Nice (waarby Nissart dikwels ook by Provensaals gereken word) en
 • Gaskonies (Gascon) (in Gascogne) met onder meer Aranees in die Spaanse Val d'Aran (Aranvallei). Weens sy talle afwykende taalkundige besonderhede word Gaskonies soms ook as 'n eie taal beskou.

Die vorming van Oksitaanse dialekte is in sy vroegste fases beïnvloed deur Kelties-Gallies in die noorde en Ibero-Akwitaans of Proto-Baskies in die suidweste van die taalgebied. Oksitaanse dialekte het sedert die Middeleeue geen ingrypende taalkundige veranderinge ervaar nie, alhoewel Frans as standaardtaal sy invloed op onder meer die woordeskat laat geld. 'n Nou verwantskap bestaan tussen Oksitaans en Katalaans, waarby die meeste verskille wat tans bestaan onder die invloed van die oorheersende Franse en Spaanse taal ontstaan het. Die spelling van Oksitaans neem gewoonlik Frans as sy voorbeeld, terwyl Spaanse skryfwyses na Katalaans oorgedra is.

Vanaf die eerste helfte van die 20ste eeu is in Frankryk met die normering van Oksitaans begin om 'n oorkoepelende standaardtaal (L'occitan estandard) en spelwyse vir alle Oksitaanse dialekgebiede te skep. Die drywende krag agter hierdie proses was die Instituut vir Oksitaanse Studies (Institut d'Estudis Occitans) in Toulouse (Tolosa). Standaardoksitaans berus op twee taalkundige pilare waarby die klem op etimologiese wortels val:

 • die Middeleeuse koiné of algemene volkstaal soos dit uit die bloeitydperk van die trobadors oorgelewer is, en
 • die Sentraal-Oksitaanse dialek (Languedokies) soos dit tans in Languedoc gebesig word (as die mees behoudende van alle Oksitaanse dialekte).

Standaardoksitaans word intussen as norm in die hele taalgebied aanvaar, met uitsondering van Provence waar steeds voorkeur gegee word aan fonetiese spelwyses, soos gevestig deur die gewilde digter Frédéric Mistral en sy Felibritge-beweging.

Padteken met die stadsnaam Marseillan in albei die Franse en die Oksitaanes tale met die Oksitaanse teks in die Oksitaanse kleure (goud en maroen). Die wapen van Oksitanië verskyn ook op die padteken
'n Betoging ten gunste van Oksitaans as amps- en onderwystaal in 2005
Die titelblad van Frédéric Mistral se Provensaals-Franse woordeboek Lou Tresor dóu Felibrige

Oksitaans word aan die begin van die 21ste eeu nog in Frankryk steeds nie as ampstaal gebruik nie – die tweede artikel van die Franse grondwet erken uitsluitlik Frans as staatstaal. So berus alle aktiwiteite ter bewaring van Oksitaans op privaat insiatiewe. 'n Eie televisie- en radiostasie is gevestig (TV Occitània en Ràdio Occitània), terwyl die openbare Franse televisiekanaal France 3 gereeld nuusberigte in Oksitaans uitsaai. Suid-Franse kinders kan die Oksitaanse taal in besondere kleuterskole, die sogenaamde calandretas, aanleer. Oksitaans verskyn ook af en toe op die ingangspadborde van verskeie dorpe.

Dit was veral die werk van die digter Frédéric Mistral (Oksitaanse spelling: Frederic Mistral, 1830–1914) wat aan die beginpunt van die nuwe bloeitydperk van die Oksitaanse taal staan. Saam met ander jong skrywers het hy op 25 Mei 1854 die kultureel-politieke beweging Felibritge (Frans: Félibrige) gestig wat pogings onderneem het om op die grondslag van die Provensaalse dialek 'n nuwe standaardtaal te skep wat ook vir literêre doeleindes geskik sou wees – saam met 'n spelling wat Mistral se naam dra, die gràfia mistralenca. Daarnaas is die mees volledige Oksitaanse woordeboek ooit saamgestel, Lou Tresor dóu Felibritge. Saam met voorlopers soos Abbé Joseph Roux wat die spelling gestandaardiseer het, Prosper Estieu en Antonin Perbosc word Mistral die belangrikste Oksitaanse digter beskou. Vir die gedig Mirèio, wat hy reeds in 1851 geskryf het, het Mistral in 1904 die Nobelprys vir Letterkunde ontvang.

Max Rouquette (Oksitaans: Max Roqueta) is 'n ander groot Oksitaans-Provensaalse digter van die 20ste eeu. Sy werk omvat talle romans, kortverhale, gedigte en toneelstukke, wat hy steeds ook self na Frans vertaal. Max Rouquette sterf in Junie 2005 op 96-jarige leeftyd in Montpellier.

Afrikaans Latyn Frans Italiaans Spaans Oksitaans (Sentraal-)Katalaans Portugees Roemeens
sleutel Vierde naamval clavem clef/clé chiave llave clau clau chave cheie
nag Vierde naamval noctem nuit notte noche nuèit nit noite noapte
sing cantare chanter cantare cantar cantar cantar cantar cânta
bok capra chèvre capra cabra cabra cabra cabra capră
taal, tong lingua langue lingua lengua lenga llengua lingua limbă
plein platea place piazza plaza plaça plaça praça piaţă
brug Vierde naamval pontem pont ponte puente pont pont ponte pod
kerk ecclesia (<Grieks) église chiesa iglesia glèisa església igreja biserică
hospitaal hospitalis hôpital ospedale hospital espital hospital hospital spital
kaas Vulgêrlatyn formaticum fromage formaggio queso formatge formatge queijo caş, brânză
 1. .
 2. CLO's statements in Lingüistica Occitana , 2007,
 3. . Région Nouvelle-Aquitaine – Aquitaine Limousin Poitou-Charentes (in Frans). vanaf die oorspronklike op 2 November 2013.
 4. . Conselh Generau d'Aran (in Katalaans). 2 April 2014. vanaf die oorspronklike op 26 Februarie 2020.
 5. Hans-Ingo Radatz (red. vert.): Jordi de Sant Jordi: Der letzte Trobador. Eine Anthologie. Berlin: Lit Verlag 2011. Barcelona: Editorial Barcino, bl. 12
 6. Radatz (2011), bl. 12-13
 7. Twee moontlike spellings
 • Bec, Pierre: La Langue Occitane. Parys: Presses Universitaires de France 1994
 • Stephens, Meic: Linguistic Minorities in Western Europe. Llandysul: Gomer Press 1976
Algemene inligting

  Taalkundige, letterkundige en kulturele instellings

   Woordeboeke

   Sien gerus Wikipedia se uitgawe in Oksitaans
   Aflaaibare volledige woordeboeke

    Oksitaanse taalstudies


     Indo-Europese tale: Kentum-tale: Italiese tale
     Italiese groep Oskies | Umbries | Faliskies | Latyn
     Romaanse tale
     Iberoromaans Aragonees | Asturies | Galicies | Katalaans | Ladino | Leonees | Portugees | Spaans
     Galloromaans Langues d'oil: Frans | Gallo | Lorreins | Normandies (Auregnais | Guernésiais | Jèrriais | Sercquiais) Pikardies | Champenois | Waals | Anglo-Normandies
     Oksitaans: Aranees | Auvergnat | Gaskons | Languedokies | Limousin | Provensaals
     Frankoprovensaals
     Galloitalies Lombardies | Monegaskies | Piëmontees | Venesiaans
     Retoromaans Romansch | Ladinies | Friulaans
     Italoromaans Dalmaties | Italiaans | Napolitaans
     Suid-Romaans Korsikaans | Sardies (Campidanies, Galluraans, Logudories, Sassaries) | Sisiliaans
     Balkanromaans Aroemeens | Istro-Roemaans | Meglenoroemaans | Roemeens
     Romaanse
     Kunstale
     Interlingua | Interlingue | Lingua Franca Nova

     Publikasie datum: Augustus 08, 2021

     oksitaans, bekend, lenga, ˈlɛŋgɔ, dɔk, occitan, utsiˈta, langue, frans, plurisentriese, romaanse, taal, suid, franse, provinsies, languedoc, provence, limousin, auvergne, dauphiné, gascogne, sowat, derde, franse, staatsgebied, asook, monaco, twaalf, italiaanse. Oksitaans bekend as Lenga d oc ˈlɛŋgɔ dɔk en Occitan utsiˈta in Oksitaans Langue d oc in Frans is n plurisentriese Romaanse taal wat in die Suid Franse provinsies Languedoc Provence Limousin Auvergne Dauphine en Gascogne op sowat n derde van die Franse staatsgebied asook in Monaco in twaalf Italiaanse Alpevalleie en in die Katalaanse Val d Aran gepraat word waar dit amptelike status geniet en ook as Aranees er aranes daarna verwys word As Middeleeuse literere taal is Oksitaans gewoonlik Provensaals genoem volgens een van sy hoofdialekte Oksitaans lenga d ocGepraat in Frankryk Spanje Italie Monaco Gebied Suid EuropaTotale sprekers 2 miljoen 1 Rang 93Taalfamilie Indo Europees Romaans Wes Romaans Galloiberies Galloromaans Oksitaans Romaans Oksitaans Skrifstelsel Latynse alfabet Amptelike statusAmptelike taal in Katalonie Spanje Gereguleer deur Conselh de la Lenga Occitana 2 Congres Permanent de la Lenga Occitana 3 Institut d Estudis Aranesi 4 TaalkodesISO 639 1 ocISO 639 2 ociISO 639 3 oci Nota Hierdie bladsy kan IFA fonetiese simbole in Unicode bevat Aranese padwysers in Bossost Val d Aran Die Noord Franse benaming Langue d Oc Taal van die Oc verwys na die woord oc oc in moderne Oksitaans afgelei van die Latynse hoc waarmee toestemming uitgedruk is wat suid van die Loire vir ja gebruik is Noord van die rivier was oil Oud Frans afgelei van die Latynse hoc ille gebruiklik waaruit die moderne oui sou ontwikkel Vir Noord Franse dialekte is die taalkundige term Langues d oil ingevoer Die Oksitaanssprekende gebied is vanaf die laat 13de eeu Oksitanie Oksitaans Occitania genoem Van die totale plaaslike bevolking van veertien miljoen het na ramings sowat ses miljoen kennis van Oksitaans terwyl sowat drie miljoen dit vlot kan praat Die laaste moedertaalsprekers wat geen kennis van Frans die amptelike taal gehad het nie is al in die dertigerjare van die twintigste eeu oorlede Omdat die gebruik van Standaardfrans ook op skool afgedwing is glo baie ou mense nog steeds dat Oksitaans niks meer as n verbasterde plaaslike variant van die Franse taal is nie Die presiese beraming van die sprekertal word bemoeilik deur die afwykende kategorisering van Oksitaanse streeksvariante So word Gaskonies Limousin Provensaals Languedokies Dauphinois en Auvergnat soms as Oksitaanse dialekte soms as selfstandige tale geklassifiseer Die grootste verskille bestaan tans tussen Gaskonies en Provensaals Oksitaanse dialekte het uit die Gallies Romeinse variant van Vulgerlatyn ontwikkel soos dit in die suide van die voormalige Romeinse Gallie gebesig is Hulle toon min of geen Frankies Germaanse invloede in teenstelling met dialekte noord van die Loirerivier die historiese vestigingsgebied van Franke Uit die laasgenoemdes sou die moderne Franse standaardtaal voortspruit gebaseer op die dialek van die Ile de France die streek rondom Parys Oksitaans is nader verwant aan Katalaans as aan die moderne Standaardfrans Inhoud 1 Geskiedenis 1 1 Romeinse tydperk 1 2 Die vroee geskiedenis 1 3 Die bloeitydperk in die Middeleeue 1 4 Kulturele bande met Katalonie 1 5 Die kruistog teen die Kathare 1 6 Ontwikkeling in die moderne tyd 2 Dialekte 3 Normtaal 4 Amptelike status 5 Moderne digters 6 Vergelyking met ander Romaanse tale 7 Verwysings 8 Verdere leesstof 9 Eksterne skakelsGeskiedenis WysigRomeinse tydperk Wysig n 6de eeuse gespe wat in 1868 in die Wes Gotiese nekropool van Tressan Provence opgegrawe is as een van min spore wat hierdie Germaanse volk in Oksitanie gelaat het n Deel van die Via Domitia die eerste Romeinse pad op Galliese gebied het in Narbonne bewaar gebly Chronologiese kaart van die taalkundige evolusie in Suidwes Europa tussen 1000 en 2000 Die Romeinse tydperk was van historiese belang vir die Oksitaanse taalgebied Die Provincia Romana dikwels kort Provincia genoem waarvan die Franse Provence afgelei is n gebied wat rofweg ooreenkom met die huidige Provence en waarvan die naam eers in 22 v C na Gallia Narbonensis gewysig is is reeds tussen 125 v C en 118 v C deur Rome verower Hierdie streek was van strategiese belang weens die handelsroetes wat Italie met Spanje verbind het twee Romeinse paaie die Via Domitia wat by die Via Aurelia op Italiaanse gebied aansluit het deur die Provincia Romana gelei Die grootskaalse vestiging van Romeinse veterane aan wie grond geskenk is het bygedra tot die vroee en intensiewe Romanisering van die streek wat dus nouer bande met Rome sou handhaaf as die latere Noord Galliese gebiede die huidige noorde van Frankryk Beslissend vir die taalkundige ontwikkeling van Noord en Suid Frankryk was die omvang van Germaanse invloede waaraan die streke blootgestel is Die suide die Pays d Oc het vanaf 413 onder Wes Gotiese bewind gekom Die Wes Gote was klein in getalle groot genoeg om as heersers administratiewe strukture te vestig maar te klein om enige taalkundige invloed uit te oefen Hulle is reeds in 507 deur die Franke verdryf wat op hul beurt beperkte militere en administratiewe strukture geskep het Vanaf 720 het die streek met die verowering van Narbonne onder Moorse bewind gekom Die Arabiese heerskappy het voortgeduur tot in die 9de eeu en enkele spore in die vorm van leenwoorde in Oksitaans gelaat Die vroee geskiedenis Wysig Die eerste Oksitaanse woorde in Latynse geskrifte verskyn in die tydperk tussen 700 en 800 Die eerste bekende teks wat volledig in Oksitaans geskryf is dateer uit die jaar 1002 Tussen 1229 en 1232 verower Jaume I El Conqueridor Die Veroweraar die eiland Mallorca en Valencia van die Almohadiese Moslem heersers Katalaans wat in hierdie tydperk nog grootliks ooreenkom met die Middeleeuse Oksitaans vervang Arabies as amptelike taal Die vroegste verwysing na n kategorisering volgens die verskillende woorde vir ja oil oc en si kom voor in Dante Alighieri se onvoltooide werk oor destydse Romaanse volkstale waarmee hy self vertroud was De Vulgari eloquentia wat tussen 1303 en 1305 ontstaan het Alighieri se taalkundige ondersoek oor die gesproke tale van sy tyd gooi lig op die lingua d oco die taal van Suid Frankryk die lingua d oil soos gebesig in die noorde van die land en die lingua del si as voorloper van moderne Italiaans Kastilies of Spaans is nie ingesluit in Alighieri se ontleding nie Die vroegste voorbeelde vir die benamings Oksitaans en Oksitanie is veral in Latynse tekste vanaf die laat 13de eeu gedokumenteer maar hulle word tot in die vroee 20ste eeu nouliks gebruik Eers met die stigting van die Oksitanistebeweging raak hierdie name ingeburger Die bloeitydperk in die Middeleeue Wysig Die taal en letterkunde van Oksitanie speel n belangrike rol in die Middeleeuse geskiedenis van Wes Europa Die geskiedenis van die Oksitaanse letterkunde begin met die digter Willem IX van Akwitanie 1071 1127 As die taal van die trobadors digter musikante wat in hul liedere van hoe ideale sosiale gelykheid van ryk en arm en van man en vrou en van hoofse liefde sing wek Oksitaans vanaf die 11de eeu belangstelling by hoofse gehore in dele van Frankryk Italie Spanje Duitsland en Engeland Vir die Engelse koning Richard I Leeuehart seun van Eleonore van Akwitanie was Oksitaans die moeder en gunstelingtaal Die groot ridderlike liefdesverhale vind vanuit Oksitaans ingang tot die Europese literatuur die sage van Tristaan en Isolde n liefdesverhaal wat naas die Artusepiek onder die belangrikste literere werke van die Middeleeue gereken word is ondanks die feit dat dit van Keltiese oorsprong is vanuit Oksitanie dwarsoor die vasteland versprei Vroueverering en n kosmopolitiese kultuur word versterk onder die invloed van die Kathare n gnostiese beweging wat n eie soort christendom ontwikkel het Die Oksitaanse kultuur van vryheid en verdraagsaamheid het van die gebied die vooruitstrewendste en welvarendste in Europa gemaak en sy boodskap het vinnig versprei en feitlik alle Europese howe beinvloed Kulturele bande met Katalonie Wysig Die graafskap Barcelona het noue betrekkinge onderhou met Oksitaanse graafskappe en ander geweste oos van die Pireneereeks Katalaans en Oksitaans is deur Middeleeuse sprekers as sustertale of selfs as dialekte van n gemeensaplike taal waargeneem So kon Oksitaanse trobadors hul kulturele invloed reeds vroeg maklik laat geld in die Katalaans Aragonese Konfederasie waar nuwe konsepte van ridderlikheid en hoofsheid wat saam met die nuwe liefdesliriek aanklank in adellike kringe gevind het beslissende invloed op die Katalaanse koningshof uitgeoefen het Katalaanse heersers en hoe adellikes het nie net na die liedere van Oksitaanse trobadors en joglars geluister nie maar ook self begin om gedigte en melodiee te skryf Koning Alfonso II van Aragon omstreeks 1162 1196 het die trobadorkuns aktief bevorder en liedere uit sy eie pen bygedra Hy is deur sy tydgenote met die bynaam die trobador vereer 5 Die kruistog teen die Kathare Wysig Gedurende die kruistog teen die Albigensers of Kathare tussen 1209 en 1229 44 het Oksitanie wat tot dusver de facto onafhanklik was en onder Katalaans Aragonese invloed gestaan het veral die graafskap Tolosa onder die bewind van Franse konings gekom Die Franse besetting van Oksitanie het n einde gemaak aan die noue betrekkinge met Aragon Katalonie Die heersers van Aragon en Katalonie het hulle belangesfeer vervolgens uitgebrei na die Iberiese Skiereiland waar hulle aktief betrokke was by die Christelike herowering die sogenaamde Reconquista en die westelike Middellandse Seegebied Die Oksitaans Katalaanse neerlag in die Albigensiese oorlog waarvolgens Oksitaanse adelshowe verdwyn of aan belangrikheid verloor het het die trobadors van hul kulturele en finansiele basis ontneem Die Dominikaanse Orde wat namens die Rooms Katolieke Kerk die godsdienstige vervolging van Kathare bedryf het het ook die trobadorliriek as goddelose kunsvorm geteiken So het baie trobadors saam met ander Oksitaniers na Katalonie gevlug waar hul kunsvorm steeds hoe aansien geniet het veral omdat Katalaanse heersers Oksitaans die taal van trobadorliriek as die poetiese variant van hul eie taal gewaardeer het Opvallend genoeg is die destydse Katalaanse letterkunde deur diglossie tweetaligheid gekenmerk Prosa is in Katalaans geskryf terwyl digters die voorkeur aan Oksitaans gegee het 6 Naas Katalonie was ook Italie en lande so ver as Hongarye veilige toevlugsoorde vir trobadors 7 Oksitaniers wat in hul geboorteland gebly het het die Noord Franse steeds as buitelanders beskou en in die volgende eeue argwanend teenoor die Paryse regering gebly Die Franse Rewolusie van 1789 is in die gebied ewe sterk ondersteun soos die gedagtes van die antiklerikalisme en radikale sosialisme Vandag is daar weer n klein maar groeiende beweging wat die nagedagtenis en erfenis van die Kathare in die plaaslike publiek bevorder Die Katalaanse parlement het aan Oksitaans naas Katalaans en Kastilies es in 2010 die status van derde ampstaal verleen Ontwikkeling in die moderne tyd Wysig Sedert die kruistogte het die Oksitaanse bevolking hulle identiteit min of meer deur die gebruik van die eie taal bewaar terwyl ook die naam Oksitanie vir die taalgebied vanaf die 13de eeu algemeen aanvaar is Met die edik van Villers Cotterets is Frans in 1539 tot die enigste ampstaal in Frankryk verklaar en Oksitaans afgeskaal tot n eenvoudige streeks en omgangstaal Frans patois Oksitaanse intellektueles en skrywers soos Michel Eyquem de la Montaigne en Charles baron de Montesquieu het vervolgens na Frans oorsgekakel Terwyl dit eeue lank beperk gebly het tot die omgangstaal van die Oksitaanse platteland het Romantiese strominge in die 19de eeuse literatuur en kultuurbedryf nuwe belangstelling in Oksitaans gewek Dialekte Wysig Geografiese verspreiding van die Oksitaanse dialekgroepe Oksitaanse dialekte volgens Frederic Mistral Die hoofsaaklike taalvarieteite of dialekgroepe van die Oksitaanse taal is Noord Oksitaans Nord Occitan met Limousiens in die Limousin Auvergnaties in die Auvergne en Alpynse dialekte in die suidelike deel van die Franse Alpe Suid Oksitaans Occitan Meridional met Languedokies in die Languedoc Provensaals in Provence en Nissart in die omgewing van Nice waarby Nissart dikwels ook by Provensaals gereken word en Gaskonies Gascon in Gascogne met onder meer Aranees in die Spaanse Val d Aran Aranvallei Weens sy talle afwykende taalkundige besonderhede word Gaskonies soms ook as n eie taal beskou Die vorming van Oksitaanse dialekte is in sy vroegste fases beinvloed deur Kelties Gallies in die noorde en Ibero Akwitaans of Proto Baskies in die suidweste van die taalgebied Oksitaanse dialekte het sedert die Middeleeue geen ingrypende taalkundige veranderinge ervaar nie alhoewel Frans as standaardtaal sy invloed op onder meer die woordeskat laat geld n Nou verwantskap bestaan tussen Oksitaans en Katalaans waarby die meeste verskille wat tans bestaan onder die invloed van die oorheersende Franse en Spaanse taal ontstaan het Die spelling van Oksitaans neem gewoonlik Frans as sy voorbeeld terwyl Spaanse skryfwyses na Katalaans oorgedra is Normtaal WysigVanaf die eerste helfte van die 20ste eeu is in Frankryk met die normering van Oksitaans begin om n oorkoepelende standaardtaal L occitan estandard en spelwyse vir alle Oksitaanse dialekgebiede te skep Die drywende krag agter hierdie proses was die Instituut vir Oksitaanse Studies Institut d Estudis Occitans in Toulouse Tolosa Standaardoksitaans berus op twee taalkundige pilare waarby die klem op etimologiese wortels val die Middeleeuse koine of algemene volkstaal soos dit uit die bloeitydperk van die trobadors oorgelewer is en die Sentraal Oksitaanse dialek Languedokies soos dit tans in Languedoc gebesig word as die mees behoudende van alle Oksitaanse dialekte 8 Standaardoksitaans word intussen as norm in die hele taalgebied aanvaar met uitsondering van Provence waar steeds voorkeur gegee word aan fonetiese spelwyses soos gevestig deur die gewilde digter Frederic Mistral en sy Felibritge beweging Amptelike status Wysig Padteken met die stadsnaam Marseillan in albei die Franse en die Oksitaanes tale met die Oksitaanse teks in die Oksitaanse kleure goud en maroen Die wapen van Oksitanie verskyn ook op die padteken n Betoging ten gunste van Oksitaans as amps en onderwystaal in 2005 Die titelblad van Frederic Mistral se Provensaals Franse woordeboek Lou Tresor dou Felibrige Oksitaans word aan die begin van die 21ste eeu nog in Frankryk steeds nie as ampstaal gebruik nie die tweede artikel van die Franse grondwet erken uitsluitlik Frans as staatstaal So berus alle aktiwiteite ter bewaring van Oksitaans op privaat insiatiewe n Eie televisie en radiostasie is gevestig TV Occitania en Radio Occitania terwyl die openbare Franse televisiekanaal France 3 gereeld nuusberigte in Oksitaans uitsaai Suid Franse kinders kan die Oksitaanse taal in besondere kleuterskole die sogenaamde calandretas aanleer Oksitaans verskyn ook af en toe op die ingangspadborde van verskeie dorpe Moderne digters WysigDit was veral die werk van die digter Frederic Mistral Oksitaanse spelling Frederic Mistral 1830 1914 wat aan die beginpunt van die nuwe bloeitydperk van die Oksitaanse taal staan Saam met ander jong skrywers het hy op 25 Mei 1854 die kultureel politieke beweging Felibritge Frans Felibrige gestig wat pogings onderneem het om op die grondslag van die Provensaalse dialek n nuwe standaardtaal te skep wat ook vir literere doeleindes geskik sou wees saam met n spelling wat Mistral se naam dra die grafia mistralenca Daarnaas is die mees volledige Oksitaanse woordeboek ooit saamgestel Lou Tresor dou Felibritge 9 Saam met voorlopers soos Abbe Joseph Roux wat die spelling gestandaardiseer het Prosper Estieu en Antonin Perbosc word Mistral die belangrikste Oksitaanse digter beskou Vir die gedig Mireio wat hy reeds in 1851 geskryf het het Mistral in 1904 die Nobelprys vir Letterkunde ontvang Max Rouquette Oksitaans Max Roqueta is n ander groot Oksitaans Provensaalse digter van die 20ste eeu Sy werk omvat talle romans kortverhale gedigte en toneelstukke wat hy steeds ook self na Frans vertaal Max Rouquette sterf in Junie 2005 op 96 jarige leeftyd in Montpellier Vergelyking met ander Romaanse tale WysigAfrikaans Latyn Frans Italiaans Spaans Oksitaans Sentraal Katalaans Portugees Roemeenssleutel Vierde naamval clavem clef cle 10 chiave llave clau clau chave cheienag Vierde naamval noctem nuit notte noche nueit nit noite noaptesing cantare chanter cantare cantar cantar cantar cantar cantabok capra chevre capra cabra cabra cabra cabra caprătaal tong lingua langue lingua lengua lenga llengua lingua limbăplein platea place piazza plaza placa placa praca piaţăbrug Vierde naamval pontem pont ponte puente pont pont ponte podkerk ecclesia lt Grieks eglise chiesa iglesia gleisa esglesia igreja bisericăhospitaal hospitalis hopital ospedale hospital espital hospital hospital spitalkaas Vulgerlatyn formaticum fromage formaggio queso formatge formatge queijo cas branzăVerwysings Wysig www ethnologue com CLO s statements in Linguistica Occitana Linguistica Occitana Preconizacions del Conselh de la Lenga Occitana 2007 http linguistica oc com wp content uploads 2013 07 Linguistica occitana 6 CLO pdf Page d accueil Region Nouvelle Aquitaine Aquitaine Limousin Poitou Charentes in Frans Geargiveer vanaf die oorspronklike op 2 November 2013 Reconeishenca der Institut d Estudis Aranesi coma academia e autoritat linguistica der occitan aranes en Aran Conselh Generau d Aran in Katalaans 2 April 2014 Geargiveer vanaf die oorspronklike op 26 Februarie 2020 Hans Ingo Radatz red vert Jordi de Sant Jordi Der letzte Trobador Eine Anthologie Berlin Lit Verlag 2011 Barcelona Editorial Barcino bl 12 Radatz 2011 bl 12 13 Oxford Bibliographies Troubadours and Trouveres Besoek op 24 Julie 2018 Universiteit van Freiburg Duitsland Departement Romanistiek Claus D Pusch 2006 Das aranesische Okzitanisch midi France info Occitan the Language Today Literature Besoek op 24 Julie 2018 Twee moontlike spellingsVerdere leesstof WysigBec Pierre La Langue Occitane Parys Presses Universitaires de France 1994 Stephens Meic Linguistic Minorities in Western Europe Llandysul Gomer Press 1976Eksterne skakels WysigWikimedia Commons bevat media in verband met Oksitaans Algemene inligtingAranese the language of the Aran ValleyTaalkundige letterkundige en kulturele instellingsAcademia OccitanWoordeboeke Wikiwoordeboek het n inskrywing vir Oksitaans Lexic occitan medieval oc frances Engels Oksitaanse woordelys Sien gerus Wikipedia se uitgawe in Oksitaans Aflaaibare volledige woordeboekeAcademia Occitana Diccionari General de la Lenga OccitanaOksitaanse taalstudiesOccitanism Occitan Language Study Indo Europese tale Kentum tale Italiese taleItaliese groep Oskies Umbries Faliskies LatynRomaanse taleIberoromaans Aragonees Asturies Galicies Katalaans Ladino Leonees Portugees SpaansGalloromaans Langues d oil Frans Gallo Lorreins Normandies Auregnais Guernesiais Jerriais Sercquiais Pikardies Champenois Waals Anglo Normandies Oksitaans Aranees Auvergnat Gaskons Languedokies Limousin Provensaals FrankoprovensaalsGalloitalies Lombardies Monegaskies Piemontees VenesiaansRetoromaans Romansch Ladinies FriulaansItaloromaans Dalmaties Italiaans NapolitaansSuid Romaans Korsikaans Sardies Campidanies Galluraans Logudories Sassaries SisiliaansBalkanromaans Aroemeens Istro Roemaans Meglenoroemaans RoemeensRomaanse Kunstale Interlingua Interlingue Lingua Franca NovaOntsluit van https af wikipedia org w index php title Oksitaans amp ol,