×
Nobelprys vir Chemie

Die Nobelprys vir Chemie (Sweeds: Nobelpriset i kemi) is ’n jaarlikse prys wat deur die Koninklike Sweedse Akademie vir Wetenskappe toegeken word aan mense wat wêreldwyd die uitmuntendste bydraes op die gebied van chemie gelewer het. Dit is een van vyf pryse waarvoor Alfred Nobel in sy testament voorsiening gemaak en sedert 1901 toegeken word; die ander is die Nobelpryse vir fisika, fisiologie of geneeskunde, letterkunde en vrede.

Nobelprys vir Chemie

Die Sweedse chemikus Alfred Nobel, wat in sy testament voorsiening vir die Nobelprys gemaak het.
Toegeken vir Uitstaande bydraes vir die mensdom in chemie
Borg Koninklike Sweedse Akademie vir Wetenskappe
Land Swede
Datum 10 Desember
Eerste toekenning 10 Desember 1901 (1901-12-10) (119 jaar oud)
Webtuiste
Hoofgebou van die Koninklike Sweedse Akademie vir Wetenskappe

Die akademie kondig die naam van die Nobelpryswenners jaarliks vroeg in Oktober aan, met die Nobelprys vir Chemie tradisioneel derde en op 'n Woensdag. Die prys word jaarliks in Stockholm, Swede, toegeken op 10 Desember, die herdenking van Nobel se dood. Tot en met 2020 is die prys aan altesaam 185 individue toegeken. Nog net sewe vroue het dit gekry: Marie Curie en Irène Joliot-Curie in 1935, Dorothy Crowfoot Hodgkin in 1964, Ada Yonath in 2009, Frances Arnold in 2018, asook Emmanuelle Charpentier en Jennifer Doudna in 2020.

Twee Nobelprys vir Chemie-wenners, naamlik die Duitsers Richard Kuhn (1938) en Adolf Butenandt (1939), was deur hul regering, die destydse Nazi-Duitsland, nie toegelaat om die prys te aanvaar nie. Hulle sou later, ná die afloop van die Tweede Wêreldoorlog, 'n medalje en diploma ontvang, maar nie die prysgeld nie. Frederick Sanger is een van twee bekroondes wat twee keer die Nobelprys in dieselfde vak toegeken is, in 1958 en in 1980. John Bardeen is die ander en is twee keer met die Nobelprys vir fisika bekroon, in 1956 en in 1972. Twee ander het Nobelpryse twee keer gewen, een in chemie en een in 'n ander vak: Maria Skłodowska-Curie (fisika in 1903 en chemie in 1911) en Linus Pauling (chemie in 1954 en vrede in 1962).

Die 2020-Nobelprys vir Chemie is toegeken aan Emmanuelle Charpentier en Jennifer Doudna "vir die ontwikkeling van 'n metode vir genoomredigering".

Die pryse, wat 'n bedrag geld (SEK9 miljoen, omtrent VSA$1 miljoen per pryskategorie, wat dan gelykop onder die Bekroondes verdeel word), 'n goue medalje en 'n diploma insluit, word op 10 Desember, die herdenking van Nobel se sterfdag in 1896, tydens 'n seremonie deur die Sweedse koning, tans Carl XVI Gustaf van Swede, in die Stockholmse Konsertsaal uitgedeel.

Hieronder volg 'n lys van die ontvangers van die Nobelprys vir Chemie vanaf 1901 tot op hede. In 1916–1917, 1919, 1924, 1933 en 1940–1942 is die prys nie toegeken nie.


1900's1910's1920's1930's1940's1950's1960's1970's1980's1990's2000's2010's2020's

Nobelprys vir Chemie, 1900's
Jaar Naam Land Beweegrede
1901 Jacobus Henricus van 't Hoff Nederland "uit erkenning vir die buitengewone dienste wat hy gelewer het deur die ontdekking van die wette van chemiese dinamika en die osmotiese druk in oplossings"
1902 Hermann Emil Fischer Duitse Keiserryk "uit erkenning vir die buitengewone dienste wat hy gelewer het deur sy werk ten opsigte van suiker- en puriensintese"
1903 Svante Arrhenius Swede "uit erkenning vir die buitengewone dienste wat hy gelewer het ten opsigte van die bevordering van chemie deur sy elektrolitiese teorie van dissosiasie"
1904 William Ramsay Verenigde Koninkryk "uit erkenning vir sy dienste deur die ontdekking van die onreaktiewe gasvormige elemente in lug en sy bepaling van hul posisie in die Periodieke Stelsel"
1905 Adolf von Baeyer Duitse Keiserryk "uit erkenning vir sy dienste ter bevordering van organiese chemie en die chemiese nywerheid deur sy werk ten opsigte van organiese kleurstowwe en hidro-aromatiese verbindings"
1906 Henri Moissan Frankryk "uit erkenning vir die reuse-dienste deur hom gelewer in sy navorsing en vir die isolering van die element fluoor, asook vir die ingebruikname in diens van die wetenskap van die elektriese oond wat na hom genoem is"
1907 Eduard Buchner Duitse Keiserryk "vir sy biochemiese navorsing en sy ontdekking van selvrye fermentasie"
1908 Ernest Rutherford Verenigde Koninkryk
Nieu-Seeland
"vir sy ondersoeke na die disintegrasie van die elemente en die chemie van radioaktiewe stowwe"
1909 Wilhelm Ostwald Duitse Keiserryk "uit erkenning vir sy werk ten opsigte van katalise en vir sy ondersoeke na die fundamentele beginsels wat chemiese ekwilibria en reaksietempo beheer"
Nobelprys vir Chemie, 1910's
Jaar Naam Land Beweegrede
1910 Otto Wallach Duitse Keiserryk "uit erkenning vir sy dienste aan organiese chemie en die chemiese nywerheid deur sy pionierswerk op die gebied van alisikliese verbinding"
1911 Marie Curie Pole
Frankryk
"uit erkenning vir haar dienste ten opsigte van die bevordering van chemie deur die ontdekking van die elemente radium en polonium deur die isolering van radium en die bestudering van die aard en die verbindings van hierdie merkwaardige element"
1912 Victor Grignard Frankryk "vir die ontdekking van die sogenaamde Grignard-reagens wat die vordering van organiese chemie grootliks bevorder het"
Paul Sabatier "vir sy metode om organiese verbindings in die teenwoordigheid van fyn gedisintegreerde metale te hidrogeniseer, waardeur die vooruitgang van organiese chemie grootliks bevorder is"
1913 Alfred Werner Switserland "uit erkenning vir sy werk ten opsigte van die binding van atome in molekule, waardeur hy nuwe lig op vroeëre navorsing gewerp en nuwe navorsingsvelde in veral anorganiese chemie toeganklik gemaak het"
1914 Theodore William Richards Verenigde State "uit erkenning vir sy akkurate vasstelling van die atoomgewig van 'n groot aantal chemiese elemente"
1915 Richard Willstätter Duitse Keiserryk "vir sy navorsing ten opsigte van plantpigmente, en in die besonder chlorofil"
1918 Fritz Haber "vir die sintese van ammoniak en die elemente daarvan"
Nobelprys vir Chemie, 1920's
Jaar Naam Land Beweegrede
1920 Walther Nernst Republiek van Weimar "uit erkenning vir sy werk in termochemie"
1921 Frederick Soddy Verenigde Koninkryk "vir sy bydrae tot ons kennis van die chemie van radioaktiewe stowwe en sy navorsing ten opsigte van die oorsprong en aard van isotope"
1922 Francis William Aston "vir sy ontdekking – deur middel van sy massaspektograaf – van isotope in 'n groot aantal nie-radioaktiewe elemente, en vir sy formulering van die heelgetalreël"
1923 Fritz Pregl Oostenryk
Joego-Slawië
"vir die uitvind van die metode van mikroanalise van organiese stowwe"
1925 Richard Adolf Zsigmondy Republiek van Weimar
Hongarye
"vir sy demonstrasie van die heterogene aard van kolloïedoplossings en vir die metodes wat hy gebruik het en wat sedertdien fundamenteel in moderne kolloïedchemie geword het"
1926 Theodor Svedberg Swede "vir sy werk ten opsigte van dispersiestelsels"
1927 Heinrich Otto Wieland Republiek van Weimar "vir sy navorsing ten opsigte van die samestelling van die galsure en verwante stowwe"
1928 Adolf Windaus "vir die dienste gelewer deur sy navorsing ten opsigte van sterole en hul verwantskap met vitamiene"
1929 Arthur Harden Verenigde Koninkryk "vir hul navorsing ten opsigte van die fermentasie van suiker en fermentatiewe ensieme"
Hans von Euler-Chelpin Swede
Nobelprys vir Chemie, 1930's
Jaar Naam Land Beweegrede
1930 Hans Fischer Republiek van Weimar "vir sy navorsing ten opsigte van die samestelling van hemien en chlorofil, en veral sy sintese van hemien"
1931 Carl Bosch "uit erkenning vir hul bydraes tot die uitvinding en ontwikkeling van chemiese hoëdrukmetodes"
Friedrich Bergius
1932 Irving Langmuir Verenigde State "vir sy ontdekkings en navorsing ten opsigte van oppervlakchemie"
1934 Harold Urey "vir sy ontdekking van swaar waterstof"
1935 Frédéric Joliot-Curie Frankryk "uit erkenning vir hul sintese van nuwe radioaktiewe elemente"
Irène Joliot-Curie
1936 Peter Debye Nederland "vir sy bydraes tot ons kennis van die molekulêre struktuur deur sy navorsing ten opsigte van dipoolmomente en die diffraksie van X-strale en elektrone in gasse"
1937 Norman Haworth Verenigde Koninkryk "vir sy navorsing ten opsigte van koolhidrate en vitamien C"
Paul Karrer Switserland "vir sy navorsing ten opsigte van karotenoïede, flavien en vitamiene A en B2"
1938 Richard Kuhn Nazi-Duitsland "vir sy werk ten opsigte van karotenoïede en vitamiene." Die owerheid van sy land het hom die prys van die hand laat wys, maar hy het later wel die diploma en die medalje ontvang
1939 Adolf Butenandt "vir sy werk ten opsigte van geslagshormone." Die owerheid van sy land het hom die prys van die hand laat wys, maar hy het wel later die diploma en die medalje ontvang.
Leopold Ružička Joego-Slawië
Switserland
"vir sy werk ten opsigte van polimetilene en hoëre terpene"
Nobelprys vir Chemie, 1940's
Jaar Naam Land Beweegrede
1943 George de Hevesy Nazi-Duitsland "vir sy werk ten opsigte van die gebruik van isotope as spoorders in die bestudering van chemiese prosesse"
1944 Otto Hahn "vir sy ontdekking van die splyting van swaar kerne"
1945 Artturi Ilmari Virtanen Finland "vir sy navorsing en uitvindings op die gebied van landbou- en voedingschemie, en veral vir sy metode om voer te preserveer"
1946 James B. Sumner Verenigde State "vir sy ontdekking dat ensieme gekristalliseer kan word"
John Howard Northrop "vir hul bereiding van ensieme en virusproteïene in 'n suiwer vorm"
Wendell Meredith Stanley
1947 Robert Robinson Verenigde Koninkryk "vir sy ondersoeke ten opsigte van plantprodukte van biologiese belang – veral die alkaloïede"
1948 Arne Tiselius Swede "vir sy navorsing ten opsigte van elektroforese en adsorpsieanalise, en veral vir sy ontdekkings aangaande die komplekse aard van die serumproteïene"
1949 William Giauque Verenigde State "vir sy bydrae op die gebied van chemiese termodinamika, veral wat die gedrag van stowwe teen uiters lae temperature betref"
Nobelprys vir Chemie, 1950's
Jaar Naam Land Beweegrede
1950 Otto Diels Wes-Duitsland "vir hul ontdekking en ontwikkeling van die dieensintese"
Kurt Alder
1951 Edwin McMillan Verenigde State "vir hul ontdekkings in die chemie van die transuraanelemente"
Glenn T. Seaborg
1952 Archer Martin Verenigde Koninkryk "vir hul uitvinding van verdelingschromatografie"
Richard Laurence Millington Synge
1953 Hermann Staudinger Wes-Duitsland "vir sy ontdekkings op die gebied van makromolekulêre chemie"
1954 Linus Pauling Verenigde State "vir sy navorsing ten opsigte van die chemiese binding en die toepassing daarvan in die opheldering van die struktuur van komplekse stowwe"
1955 Vincent du Vigneaud "vir sy werk ten opsigte van biochemies belangrike swaelverbindings, veral vir die eerste sintese van 'n polipeptiedhormoon"
1956 Cyril Norman Hinshelwood Verenigde Koninkryk "vir hul navorsing ten opsigte van die meganisme van chemiese reaksies"
Nikolai Semjonof Sowjetunie
1957 Alexander R. Todd Verenigde Koninkryk "vir sy werk ten opsigte van nukleotiede en nukleotied-koënsieme"
1958 Frederick Sanger "vir sy werk aan die struktuur van proteïene en veral dié van insulien"
1959 Jaroslav Heyrovský Tsjeggo-Slowakye "vir die ontdekking en ontwikkeling van die polarografiese ontledingsmetodes"
Nobelprys vir Chemie, 1960's
Jaar Naam Land Beweegrede
1960 Willard Libby Verenigde State "vir sy metode van die gebruik van koolstof-14 vir die vasstelling van ouderdom in argeologie, geofisika en ander vertakkinge van die wetenskap"
1961 Melvin Calvin "vir sy navorsing oor die assimilasie van koolstofdioksied in plante"
1962 Max Perutz Verenigde Koninkryk "vir hul ondersoeke na die strukture van globulêre proteïene"
John Kendrew
1963 Karl Ziegler Wes-Duitsland "vir hul ontdekkings op die gebied van die chemie en tegnologie van lang polimere"
Giulio Natta Italië
1964 Dorothy Crowfoot Hodgkin Verenigde Koninkryk "vir haar bepaling van die strukture van belangrike biochemiese stowwe deur middel van X-straaltegnieke"
1965 Robert Burns Woodward Verenigde State "vir sy hoogstaande prestasies op die gebied van organiese sintese"
1966 Robert S. Mulliken "vir sy fundamentele werk oor chemiese bindinge en die elektroniese strukture van molekule deur middel van die molekuul-orbitaalmetode"
1967 Manfred Eigen Wes-Duitsland "vir hul ondersoeke na uiters vinnige chemiese reaksies wat ontstaan deur die versteuring van die ewewig deur middel van baie kort energiepulse"
Ronald George Wreyford Norrish Verenigde Koninkryk
George Porter
1968 Lars Onsager Verenigde State "vir die ontdekking van die wederkerige verhoudings wat na hom genoem is en wat fundamenteel vir die termodinamika van onomkeerbare prosesse is"
1969 Derek Barton Verenigde Koninkryk "vir hul bydraes tot die ontwikkeling van die konsep konformasie en die toepassing daarvan in chemie"
Odd Hassel Noorweë
Nobelprys vir Chemie, 1970's
Jaar Naam Land Beweegrede
1970 Luis Federico Leloir Argentinië "vir sy ontdekking van suikernukleotiede en hul rol in die biosintese van koolhidrate"
1971 Gerhard Herzberg Kanada
Wes-Duitsland
"vir sy bydraes tot die kennis van die elektroniese strukture en geometrie van molekule, in die besonder vrye radikale"
1972 Christian B. Anfinsen Verenigde State "vir sy werk aan ribonuklease, veral wat die verband tussen die aminosuurvolgorde en sy biologies-aktiewe bevestiging betref"
Stanford Moore "vir hul bydrae tot die begrip van die verband tussen die chemiese strukture en katalitiese aktiwiteit van die aktiewe sentrum van die ribonuklease-molekuul"
William Howard Stein
1973 Ernst Otto Fischer Wes-Duitsland "vir hul baanbrekerswerk wat onafhanklik van mekaar uitgevoer is ten opsigte van die chemie van die organometaalverbindings – die sogenaamde toebroodjieverbindings"
Geoffrey Wilkinson Verenigde Koninkryk
1974 Paul Flory Verenigde State "vir sy fundamentele prestasies, beide teoreties en eksperimenteel, in die fisiese chemie van makromolekule"
1975 John Cornforth Australië
Verenigde Koninkryk
"vir sy werk oor die stereochemie van ensiemgekataliseerde reaksies"
Vladimir Prelog Joego-Slawië
Switserland
"vir sy navorsing oor die stereochemie van organiese molekule en reaksies"
1976 William Lipscomb Verenigde State "vir sy ondersoeke na die struktuur van borane wat die probleme van chemiese binding toelig"
1977 Ilya Prigogine België "vir sy bydraes tot nie-ewewigstermodinamika en in die besonder die teorie van dissiperende strukture"
1978 Peter D. Mitchell Verenigde Koninkryk "vir sy bydrae tot die insig in biologiese energie-oordrag deur die formulering van die chemiosmotiese teorie"
1979 Herbert C. Brown Verenigde State "vir hul ontwikkeling van die gebruik van verbindings wat boron en fosfor bevat in belangrike reagense in organiese sintese"
Georg Wittig Wes-Duitsland
Nobelprys vir Chemie, 1980's
Jaar Naam Land Beweegrede
1980 Paul Berg Verenigde State "vir sy basiese ondersoeke ten opsigte van die biochemie van nukleïensure, met bepaalde betrekking tot rekombinante Deoksiribonukleïensuur"
Walter Gilbert "vir hul bydraes ten opsigte van die bepaling van basisvolgordes in nukleïensure"
Frederick Sanger Verenigde Koninkryk
1981 Kenichi Fukui Japan "vir die teorieë wat hulle onafhanklik van mekaar ontwikkel het aangaande die verloop van chemiese reaksies"
Roald Hoffmann Verenigde State
Pole
1982 Aaron Klug Verenigde Koninkryk "vir die ontwikkeling van kristallografiese elektronmikroskopie en sy struktuuropheldering van biologies belangrike nukleïensuur-proteïen-komplekse"
1983 Henry Taube Verenigde State "vir sy werk ten opsigte van die meganismes van elektronoordragreaksies, veral in metaalkomplekse"
1984 Robert Bruce Merrifield "vir die ontwikkeling van metodologie vir chemiese sintese op 'n vaste matrys"
1985 Herbert A. Hauptman "vir hul uitsonderlike prestasies ten opsigte van die ontwikkeling van direkte metodes vir die bepaling van kristalstruktuur"
Jerome Karle
1986 Dudley R. Herschbach "vir hul bydraes ten opsigte van die dinamika van chemies-elementêre prosesse"
Yuan T. Lee Verenigde State
Republiek van China
John Polanyi Kanada
Hongarye
1987 Donald J. Cram Verenigde State "vir hul ontwikkeling en gebruik van molekule met struktuurspesifieke interaksies van hoë selektiwiteit"
Jean-Marie Lehn Frankryk
Charles J. Pedersen Verenigde State
1988 Johann Deisenhofer Wes-Duitsland "vir die bepaling van die driedimensionele struktuur van 'n fotosintetiese reaksiesentrum"
Robert Huber
Hartmut Michel
1989 Sidney Altman Kanada
Verenigde State
"vir hul ontdekking van die katalitiese eienskappe van ribonukleïensuur (DNS)"
Thomas Cech Verenigde State
Nobelprys vir Chemie, 1990's
Jaar Naam Land Beweegrede
1990 Elias James Corey Verenigde State "vir sy ontwikkeling van die teorie en metodologie van organiese sintese"
1991 Richard R. Ernst Switserland "vir sy bydraes tot die ontwikkeling van die metodologie van hoë-resolusie kernmagnetiese resonansiespektroskopie (KMR-spektroskopie)"
1992 Rudolph A. Marcus Verenigde State
Kanada
"vir sy bydraes tot die teorie van elektronoordragreaksies in chemiese stelsels"
1993 Kary Mullis Verenigde State "toegeken vir bydraes tot die ontwikkeling van metodes binne DNS-gebaseerde chemie […] vir sy uitvind van die polimerase kettingreaksiemetode (PKR)"
Michael Smith Kanada "vir bydraes tot die ontwikkeling van metodes binne DNS-gebaseerde chemie […] vir sy fundamentele bydraes tot die totstandkoming van oligonukleotied-gebaseerde, teikengerigte mutagenese en die ontwikkeling daarvan vir proteïenondersoeke"
1994 George Andrew Olah Verenigde State
Hongarye
"vir sy bydrae tot karbokatioonchemie"
1995 Paul J. Crutzen Nederland "vir hul werk in atmosferiese chemie, veral wat die vorming en afbreek van osoon betref"
Mario J. Molina Meksiko
F. Sherwood Rowland Verenigde State
1996 Robert Curl "vir hul ontdekking van Buckminsterfullerene"
Harry Kroto Verenigde Koninkryk
Richard Smalley Verenigde State
1997 Paul D. Boyer "vir hul opheldering van die ensimatiese meganisme onderliggend aan die sintese van adenosientrifosfatase (ATPase)"
John E. Walker Verenigde Koninkryk
Jens Christian Skou Denemarke "vir die eerste ontdekking van 'n ioondraende ensiem, Na+, K+-ATPase"
1998 Walter Kohn Verenigde State "vir sy ontwikkeling van die digtheidsfunksionele teorie"
John Pople Verenigde Koninkryk "vir sy ontwikkeling van berekeningsmetodes in kwantumchemie"
1999 Ahmed Zewail Verenigde State
Egipte
"vir sy ondersoeke na die oorgangstoestande van chemiese reaksies met behulp van femtosekondspektroskopie"
Nobelprys vir Chemie, 2000's
Jaar Naam Land Beweegrede
2000 Alan J. Heeger Verenigde State "vir die ontdekking en ontwikkeling van geleidende polimere"
Alan MacDiarmid Verenigde State
Nieu-Seeland
Hideki Shirakawa Japan
2001 William Standish Knowles Verenigde State "vir hul werk aan chiraalgekataliseerde hidrogenasiereaksies"
Ryōji Noyori Japan
Karl Barry Sharpless Verenigde State "vir sy werk aan chiraalgekataliseerde oksidasiereaksies"
2002 John Fenn "vir hul ontwikkeling van sagte desorbering-ionisasiemetodes vir massaspektrometriese analises van biologiese makromolekule"
Koichi Tanaka Japan
Kurt Wüthrich Switserland "vir sy ontwikkeling van kernmagnetiese resonansiespektroskopie vir die bepaling van die driedimensionele struktuur van biologiese makromolekule in oplossing"
2003 Peter Agre Verenigde State "vir ontdekkings rakende kanale in selmembrane […] vir die ontdekking van waterkanale"
Roderick MacKinnon "vir ontdekkings rakende kanale in selmembrane […] vir strukturele en meganistiese studies van ioon-kanale"
2004 Aaron Ciechanover Israel "vir die ontdekking van ubikitien-bemiddelde proteïen-afbreking." Hierdie chemici het aan die begin van die 1980's een van die sel se mees belangrike sikliese prosesse, naamlik die afbreking van die proteïne waaruit alle lewende wesens opgebou is, ontdek.
Avram Hershko
Irwin Rose Verenigde State
2005 Yves Chauvin Frankryk "vir die ontwikkeling van die metatese-metode in organiese sintese"
Robert H. Grubbs Verenigde State
Richard R. Schrock
2006 Roger D. Kornberg "vir sy studies van die molekulêre basis van eukariotiese transkripsie"
2007 Gerhard Ertl Duitsland "vir sy studies van chemiese prosesse op vaste oppervlakke"
2008 Osamu Shimomura Japan "vir die ontdekking en ontwikkeling van die groen fluoresserende proteïen, GFP"
Martin Chalfie Verenigde State
Roger Y. Tsien
2009 Venkatraman Ramakrishnan Verenigde State
Indië
Verenigde Koninkryk
"vir die studie van die struktuur en funksie van die ribosoom"
Thomas A. Steitz Verenigde State
Ada Yonath Israel
Nobelprys vir Chemie, 2010's
Jaar Naam Land Beweegrede
2010 Richard F. Heck Verenigde State "vir palladium gekataliseerde kruis koppelings in organiese sintese"
Ei-ichi Negishi Japan
Akira Suzuki
2011 Dan Shechtman Israel "vir die ontdekking van bykans-kristalle"
2012 Robert Lefkowitz Verenigde State "vir studies van G-proteïen-gekoppelde reseptore"
Brian Kobilka
2013 Martin Karplus Verenigde State
Oostenryk
"vir die ontwikkeling van multiskaal modelle vir komplekse chemiese stelsels"
Michael Levitt Verenigde State
Verenigde Koninkryk
Israel
Arieh Warshel Verenigde State
Israel
2014 Eric Betzig Verenigde State "vir die ontwikkeling van super-oplossende fluoressensie mikroskopie"
Stefan Hell Duitsland
Roemenië
William E. Moerner Verenigde State
2015 Tomas Lindahl Swede
Verenigde Koninkryk
"vir meganistiese studies van DNA-herstelling"
Paul L. Modrich Verenigde State
Aziz Sancar Verenigde State
Turkye
2016 Jean-Pierre Sauvage Frankryk "vir die ontwerp en sintese van molekulêre masjiene"
Fraser Stoddart Verenigde State
Verenigde Koninkryk
Ben Feringa Nederland
2017 Jacques Dubochet Switserland "vir die ontwikkeling van krio-elektronmikroskopie vir die hoë-resolusie struktuurbepaling van biomolekules in oplossing"
Joachim Frank Duitsland
Verenigde State
Richard Henderson Verenigde Koninkryk
2018 Frances Arnold Verenigde State "vir die gerigte evolusie van ensieme"
George P. Smith "vir die fagevertoning van peptiede en teenliggaampies"
Greg Winter Verenigde Koninkryk
2019 John B. Goodenough Duitsland
Verenigde State
"vir die ontwikkeling van litiumioonbatterye"
M. Stanley Whittingham Verenigde Koninkryk
Verenigde State
Akira Yoshino Japan
Nobelprys vir Chemie, 2020's
Jaar Naam Land Beweegrede
2020 Emmanuelle Charpentier Frankryk "vir die ontwikkeling van 'n metode vir genoomredigering"
Jennifer Doudna Verenigde State
 1. (en) . Nobelprize.org. Nobel Media 2020. 7 Oktober 2020. vanaf die oorspronklike op 10 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 2. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 23 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 3. (en) . Nobelprize.org. Nobel Media 2020. 7 Oktober 2020. vanaf die oorspronklike op 6 November 2018. Besoek op7 Oktober 2020.
 4. (en) . Nobelprize.org. 7 Oktober 2020. vanaf die oorspronklike op 17 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 5. (en) . Nobelprize.org. Besoek op7 Oktober 2020.
 6. (en) (PDF). Nobelprize.org. (PDF) vanaf die oorspronklike op 2 Oktober 2018. Besoek op7 Oktober 2020.
 7. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 8. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 9. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 10. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 11. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 12. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 13. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 14. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 15. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 16. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 17. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 18. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 19. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 20. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 21. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 22. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 23. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 17 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 24. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 25. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 26. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 27. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 28. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 29. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 30. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 31. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 32. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 33. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 34. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 35. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 36. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 37. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 38. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 39. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 40. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 41. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 42. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 43. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 44. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 45. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 46. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 47. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 48. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 49. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 50. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 51. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 52. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 53. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 54. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 55. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 56. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 57. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 58. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 59. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 17 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 60. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 61. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 62. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 63. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 64. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 65. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 66. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 67. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 68. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 69. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 70. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 71. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 72. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 73. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 74. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 75. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 76. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 77. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 78. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 79. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 80. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 81. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 82. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 83. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 84. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 85. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 86. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 87. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 88. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 89. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 90. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 3 April 2019. Besoek op7 Oktober 2020.
 91. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 8 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 92. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 3 April 2019. Besoek op7 Oktober 2020.
 93. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 94. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 4 April 2019. Besoek op7 Oktober 2020.
 95. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 96. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 97. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 98. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 99. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 100. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 101. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 102. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 103. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 104. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 105. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 106. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 107. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 108. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 109. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 110. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 111. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 112. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 113. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 114. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 115. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 116. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 11 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.
 117. (en) . Nobelprize.org. vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020. Besoek op7 Oktober 2020.

Publikasie datum: Augustus 28, 2021

nobelprys, chemie, sweeds, nobelpriset, kemi, jaarlikse, prys, deur, koninklike, sweedse, akademie, wetenskappe, toegeken, word, mense, wêreldwyd, uitmuntendste, bydraes, gebied, chemie, gelewer, pryse, waarvoor, alfred, nobel, testament, voorsiening, gemaak, . Die Nobelprys vir Chemie Sweeds Nobelpriset i kemi is n jaarlikse prys wat deur die Koninklike Sweedse Akademie vir Wetenskappe toegeken word aan mense wat wereldwyd die uitmuntendste bydraes op die gebied van chemie gelewer het Dit is een van vyf pryse waarvoor Alfred Nobel in sy testament voorsiening gemaak en sedert 1901 toegeken word die ander is die Nobelpryse vir fisika fisiologie of geneeskunde letterkunde en vrede Nobelprys vir Chemie Die Sweedse chemikus Alfred Nobel wat in sy testament voorsiening vir die Nobelprys gemaak het Toegeken vir Uitstaande bydraes vir die mensdom in chemieBorg Koninklike Sweedse Akademie vir WetenskappeLand SwedeDatum 10 DesemberEerste toekenning 10 Desember 1901 1901 12 10 119 jaar oud Webtuiste nobelprize org Hoofgebou van die Koninklike Sweedse Akademie vir Wetenskappe Die akademie kondig die naam van die Nobelpryswenners jaarliks vroeg in Oktober aan 1 met die Nobelprys vir Chemie tradisioneel derde en op n Woensdag Die prys word jaarliks in Stockholm Swede toegeken op 10 Desember die herdenking van Nobel se dood Tot en met 2020 is die prys aan altesaam 185 individue toegeken 2 Nog net sewe vroue het dit gekry Marie Curie en Irene Joliot Curie in 1935 Dorothy Crowfoot Hodgkin in 1964 Ada Yonath in 2009 Frances Arnold in 2018 asook Emmanuelle Charpentier en Jennifer Doudna in 2020 3 Twee Nobelprys vir Chemie wenners naamlik die Duitsers Richard Kuhn 1938 en Adolf Butenandt 1939 was deur hul regering die destydse Nazi Duitsland nie toegelaat om die prys te aanvaar nie Hulle sou later na die afloop van die Tweede Wereldoorlog n medalje en diploma ontvang maar nie die prysgeld nie Frederick Sanger is een van twee bekroondes wat twee keer die Nobelprys in dieselfde vak toegeken is in 1958 en in 1980 John Bardeen is die ander en is twee keer met die Nobelprys vir fisika bekroon in 1956 en in 1972 Twee ander het Nobelpryse twee keer gewen een in chemie en een in n ander vak Maria Sklodowska Curie fisika in 1903 en chemie in 1911 en Linus Pauling chemie in 1954 en vrede in 1962 4 Die 2020 Nobelprys vir Chemie is toegeken aan Emmanuelle Charpentier en Jennifer Doudna vir die ontwikkeling van n metode vir genoomredigering 5 Die pryse wat n bedrag geld SEK9 miljoen omtrent VSA 1 miljoen per pryskategorie wat dan gelykop onder die Bekroondes verdeel word 6 n goue medalje en n diploma insluit word op 10 Desember die herdenking van Nobel se sterfdag in 1896 tydens n seremonie deur die Sweedse koning tans Carl XVI Gustaf van Swede in die Stockholmse Konsertsaal uitgedeel Hieronder volg n lys van die ontvangers van die Nobelprys vir Chemie vanaf 1901 tot op hede In 1916 1917 1919 1924 1933 en 1940 1942 is die prys nie toegeken nie 1900 s 1910 s 1920 s 1930 s 1940 s 1950 s 1960 s 1970 s 1980 s 1990 s 2000 s 2010 s 2020 s1900 s WysigNobelprys vir Chemie 1900 s Jaar Naam Land Beweegrede1901 7 Jacobus Henricus van t Hoff Nederland uit erkenning vir die buitengewone dienste wat hy gelewer het deur die ontdekking van die wette van chemiese dinamika en die osmotiese druk in oplossings 1902 8 Hermann Emil Fischer Duitse Keiserryk uit erkenning vir die buitengewone dienste wat hy gelewer het deur sy werk ten opsigte van suiker en puriensintese 1903 9 Svante Arrhenius Swede uit erkenning vir die buitengewone dienste wat hy gelewer het ten opsigte van die bevordering van chemie deur sy elektrolitiese teorie van dissosiasie 1904 10 William Ramsay Verenigde Koninkryk uit erkenning vir sy dienste deur die ontdekking van die onreaktiewe gasvormige elemente in lug en sy bepaling van hul posisie in die Periodieke Stelsel 1905 11 Adolf von Baeyer Duitse Keiserryk uit erkenning vir sy dienste ter bevordering van organiese chemie en die chemiese nywerheid deur sy werk ten opsigte van organiese kleurstowwe en hidro aromatiese verbindings 1906 12 Henri Moissan Frankryk uit erkenning vir die reuse dienste deur hom gelewer in sy navorsing en vir die isolering van die element fluoor asook vir die ingebruikname in diens van die wetenskap van die elektriese oond wat na hom genoem is 1907 13 Eduard Buchner Duitse Keiserryk vir sy biochemiese navorsing en sy ontdekking van selvrye fermentasie 1908 14 Ernest Rutherford Verenigde Koninkryk Nieu Seeland vir sy ondersoeke na die disintegrasie van die elemente en die chemie van radioaktiewe stowwe 1909 15 Wilhelm Ostwald Duitse Keiserryk uit erkenning vir sy werk ten opsigte van katalise en vir sy ondersoeke na die fundamentele beginsels wat chemiese ekwilibria en reaksietempo beheer 1910 s WysigNobelprys vir Chemie 1910 s Jaar Naam Land Beweegrede1910 16 Otto Wallach Duitse Keiserryk uit erkenning vir sy dienste aan organiese chemie en die chemiese nywerheid deur sy pionierswerk op die gebied van alisikliese verbinding 1911 17 Marie Curie Pole Frankryk uit erkenning vir haar dienste ten opsigte van die bevordering van chemie deur die ontdekking van die elemente radium en polonium deur die isolering van radium en die bestudering van die aard en die verbindings van hierdie merkwaardige element 1912 18 Victor Grignard Frankryk vir die ontdekking van die sogenaamde Grignard reagens wat die vordering van organiese chemie grootliks bevorder het Paul Sabatier vir sy metode om organiese verbindings in die teenwoordigheid van fyn gedisintegreerde metale te hidrogeniseer waardeur die vooruitgang van organiese chemie grootliks bevorder is 1913 19 Alfred Werner Switserland uit erkenning vir sy werk ten opsigte van die binding van atome in molekule waardeur hy nuwe lig op vroeere navorsing gewerp en nuwe navorsingsvelde in veral anorganiese chemie toeganklik gemaak het 1914 20 Theodore William Richards Verenigde State uit erkenning vir sy akkurate vasstelling van die atoomgewig van n groot aantal chemiese elemente 1915 21 Richard Willstatter Duitse Keiserryk vir sy navorsing ten opsigte van plantpigmente en in die besonder chlorofil 1918 22 Fritz Haber vir die sintese van ammoniak en die elemente daarvan 1920 s WysigNobelprys vir Chemie 1920 s Jaar Naam Land Beweegrede1920 23 Walther Nernst Republiek van Weimar uit erkenning vir sy werk in termochemie 1921 24 Frederick Soddy Verenigde Koninkryk vir sy bydrae tot ons kennis van die chemie van radioaktiewe stowwe en sy navorsing ten opsigte van die oorsprong en aard van isotope 1922 25 Francis William Aston vir sy ontdekking deur middel van sy massaspektograaf van isotope in n groot aantal nie radioaktiewe elemente en vir sy formulering van die heelgetalreel 1923 26 Fritz Pregl Oostenryk Joego Slawie vir die uitvind van die metode van mikroanalise van organiese stowwe 1925 27 Richard Adolf Zsigmondy Republiek van Weimar Hongarye vir sy demonstrasie van die heterogene aard van kolloiedoplossings en vir die metodes wat hy gebruik het en wat sedertdien fundamenteel in moderne kolloiedchemie geword het 1926 28 Theodor Svedberg Swede vir sy werk ten opsigte van dispersiestelsels 1927 29 Heinrich Otto Wieland Republiek van Weimar vir sy navorsing ten opsigte van die samestelling van die galsure en verwante stowwe 1928 30 Adolf Windaus vir die dienste gelewer deur sy navorsing ten opsigte van sterole en hul verwantskap met vitamiene 1929 31 Arthur Harden Verenigde Koninkryk vir hul navorsing ten opsigte van die fermentasie van suiker en fermentatiewe ensieme Hans von Euler Chelpin Swede1930 s WysigNobelprys vir Chemie 1930 s Jaar Naam Land Beweegrede1930 32 Hans Fischer Republiek van Weimar vir sy navorsing ten opsigte van die samestelling van hemien en chlorofil en veral sy sintese van hemien 1931 33 Carl Bosch uit erkenning vir hul bydraes tot die uitvinding en ontwikkeling van chemiese hoedrukmetodes Friedrich Bergius1932 34 Irving Langmuir Verenigde State vir sy ontdekkings en navorsing ten opsigte van oppervlakchemie 1934 35 Harold Urey vir sy ontdekking van swaar waterstof 1935 36 Frederic Joliot Curie Frankryk uit erkenning vir hul sintese van nuwe radioaktiewe elemente Irene Joliot Curie1936 37 Peter Debye Nederland vir sy bydraes tot ons kennis van die molekulere struktuur deur sy navorsing ten opsigte van dipoolmomente en die diffraksie van X strale en elektrone in gasse 1937 38 Norman Haworth Verenigde Koninkryk vir sy navorsing ten opsigte van koolhidrate en vitamien C Paul Karrer Switserland vir sy navorsing ten opsigte van karotenoiede flavien en vitamiene A en B2 1938 39 Richard Kuhn Nazi Duitsland vir sy werk ten opsigte van karotenoiede en vitamiene Die owerheid van sy land het hom die prys van die hand laat wys maar hy het later wel die diploma en die medalje ontvang1939 40 Adolf Butenandt vir sy werk ten opsigte van geslagshormone Die owerheid van sy land het hom die prys van die hand laat wys maar hy het wel later die diploma en die medalje ontvang Leopold Ruzicka Joego Slawie Switserland vir sy werk ten opsigte van polimetilene en hoere terpene 1940 s WysigNobelprys vir Chemie 1940 s Jaar Naam Land Beweegrede1943 41 George de Hevesy Nazi Duitsland vir sy werk ten opsigte van die gebruik van isotope as spoorders in die bestudering van chemiese prosesse 1944 42 Otto Hahn vir sy ontdekking van die splyting van swaar kerne 1945 43 Artturi Ilmari Virtanen Finland vir sy navorsing en uitvindings op die gebied van landbou en voedingschemie en veral vir sy metode om voer te preserveer 1946 44 James B Sumner Verenigde State vir sy ontdekking dat ensieme gekristalliseer kan word John Howard Northrop vir hul bereiding van ensieme en virusproteiene in n suiwer vorm Wendell Meredith Stanley1947 45 Robert Robinson Verenigde Koninkryk vir sy ondersoeke ten opsigte van plantprodukte van biologiese belang veral die alkaloiede 1948 46 Arne Tiselius Swede vir sy navorsing ten opsigte van elektroforese en adsorpsieanalise en veral vir sy ontdekkings aangaande die komplekse aard van die serumproteiene 1949 47 William Giauque Verenigde State vir sy bydrae op die gebied van chemiese termodinamika veral wat die gedrag van stowwe teen uiters lae temperature betref 1950 s WysigNobelprys vir Chemie 1950 s Jaar Naam Land Beweegrede1950 48 Otto Diels Wes Duitsland vir hul ontdekking en ontwikkeling van die dieensintese Kurt Alder1951 49 Edwin McMillan Verenigde State vir hul ontdekkings in die chemie van die transuraanelemente Glenn T Seaborg1952 50 Archer Martin Verenigde Koninkryk vir hul uitvinding van verdelingschromatografie Richard Laurence Millington Synge1953 51 Hermann Staudinger Wes Duitsland vir sy ontdekkings op die gebied van makromolekulere chemie 1954 52 Linus Pauling Verenigde State vir sy navorsing ten opsigte van die chemiese binding en die toepassing daarvan in die opheldering van die struktuur van komplekse stowwe 1955 53 Vincent du Vigneaud vir sy werk ten opsigte van biochemies belangrike swaelverbindings veral vir die eerste sintese van n polipeptiedhormoon 1956 54 Cyril Norman Hinshelwood Verenigde Koninkryk vir hul navorsing ten opsigte van die meganisme van chemiese reaksies Nikolai Semjonof Sowjetunie1957 55 Alexander R Todd Verenigde Koninkryk vir sy werk ten opsigte van nukleotiede en nukleotied koensieme 1958 56 Frederick Sanger vir sy werk aan die struktuur van proteiene en veral die van insulien 1959 57 Jaroslav Heyrovsky Tsjeggo Slowakye vir die ontdekking en ontwikkeling van die polarografiese ontledingsmetodes 1960 s WysigNobelprys vir Chemie 1960 s Jaar Naam Land Beweegrede1960 58 Willard Libby Verenigde State vir sy metode van die gebruik van koolstof 14 vir die vasstelling van ouderdom in argeologie geofisika en ander vertakkinge van die wetenskap 1961 59 Melvin Calvin vir sy navorsing oor die assimilasie van koolstofdioksied in plante 1962 60 Max Perutz Verenigde Koninkryk vir hul ondersoeke na die strukture van globulere proteiene John Kendrew1963 61 Karl Ziegler Wes Duitsland vir hul ontdekkings op die gebied van die chemie en tegnologie van lang polimere Giulio Natta Italie1964 62 Dorothy Crowfoot Hodgkin Verenigde Koninkryk vir haar bepaling van die strukture van belangrike biochemiese stowwe deur middel van X straaltegnieke 1965 63 Robert Burns Woodward Verenigde State vir sy hoogstaande prestasies op die gebied van organiese sintese 1966 64 Robert S Mulliken vir sy fundamentele werk oor chemiese bindinge en die elektroniese strukture van molekule deur middel van die molekuul orbitaalmetode 1967 65 Manfred Eigen Wes Duitsland vir hul ondersoeke na uiters vinnige chemiese reaksies wat ontstaan deur die versteuring van die ewewig deur middel van baie kort energiepulse Ronald George Wreyford Norrish Verenigde Koninkryk George Porter1968 66 Lars Onsager Verenigde State vir die ontdekking van die wederkerige verhoudings wat na hom genoem is en wat fundamenteel vir die termodinamika van onomkeerbare prosesse is 1969 67 Derek Barton Verenigde Koninkryk vir hul bydraes tot die ontwikkeling van die konsep konformasie en die toepassing daarvan in chemie Odd Hassel Noorwee1970 s WysigNobelprys vir Chemie 1970 s Jaar Naam Land Beweegrede1970 68 Luis Federico Leloir Argentinie vir sy ontdekking van suikernukleotiede en hul rol in die biosintese van koolhidrate 1971 69 Gerhard Herzberg Kanada Wes Duitsland vir sy bydraes tot die kennis van die elektroniese strukture en geometrie van molekule in die besonder vrye radikale 1972 70 Christian B Anfinsen Verenigde State vir sy werk aan ribonuklease veral wat die verband tussen die aminosuurvolgorde en sy biologies aktiewe bevestiging betref Stanford Moore vir hul bydrae tot die begrip van die verband tussen die chemiese strukture en katalitiese aktiwiteit van die aktiewe sentrum van die ribonuklease molekuul William Howard Stein1973 71 Ernst Otto Fischer Wes Duitsland vir hul baanbrekerswerk wat onafhanklik van mekaar uitgevoer is ten opsigte van die chemie van die organometaalverbindings die sogenaamde toebroodjieverbindings Geoffrey Wilkinson Verenigde Koninkryk1974 72 Paul Flory Verenigde State vir sy fundamentele prestasies beide teoreties en eksperimenteel in die fisiese chemie van makromolekule 1975 73 John Cornforth Australie Verenigde Koninkryk vir sy werk oor die stereochemie van ensiemgekataliseerde reaksies Vladimir Prelog Joego Slawie Switserland vir sy navorsing oor die stereochemie van organiese molekule en reaksies 1976 74 William Lipscomb Verenigde State vir sy ondersoeke na die struktuur van borane wat die probleme van chemiese binding toelig 1977 75 Ilya Prigogine Belgie vir sy bydraes tot nie ewewigstermodinamika en in die besonder die teorie van dissiperende strukture 1978 76 Peter D Mitchell Verenigde Koninkryk vir sy bydrae tot die insig in biologiese energie oordrag deur die formulering van die chemiosmotiese teorie 1979 77 Herbert C Brown Verenigde State vir hul ontwikkeling van die gebruik van verbindings wat boron en fosfor bevat in belangrike reagense in organiese sintese Georg Wittig Wes Duitsland1980 s WysigNobelprys vir Chemie 1980 s Jaar Naam Land Beweegrede1980 78 Paul Berg Verenigde State vir sy basiese ondersoeke ten opsigte van die biochemie van nukleiensure met bepaalde betrekking tot rekombinante Deoksiribonukleiensuur Walter Gilbert vir hul bydraes ten opsigte van die bepaling van basisvolgordes in nukleiensure Frederick Sanger Verenigde Koninkryk1981 79 Kenichi Fukui Japan vir die teoriee wat hulle onafhanklik van mekaar ontwikkel het aangaande die verloop van chemiese reaksies Roald Hoffmann Verenigde State Pole1982 80 Aaron Klug Verenigde Koninkryk vir die ontwikkeling van kristallografiese elektronmikroskopie en sy struktuuropheldering van biologies belangrike nukleiensuur proteien komplekse 1983 81 Henry Taube Verenigde State vir sy werk ten opsigte van die meganismes van elektronoordragreaksies veral in metaalkomplekse 1984 82 Robert Bruce Merrifield vir die ontwikkeling van metodologie vir chemiese sintese op n vaste matrys 1985 83 Herbert A Hauptman vir hul uitsonderlike prestasies ten opsigte van die ontwikkeling van direkte metodes vir die bepaling van kristalstruktuur Jerome Karle1986 84 Dudley R Herschbach vir hul bydraes ten opsigte van die dinamika van chemies elementere prosesse Yuan T Lee Verenigde State Republiek van China John Polanyi Kanada Hongarye1987 85 Donald J Cram Verenigde State vir hul ontwikkeling en gebruik van molekule met struktuurspesifieke interaksies van hoe selektiwiteit Jean Marie Lehn FrankrykCharles J Pedersen Verenigde State1988 86 Johann Deisenhofer Wes Duitsland vir die bepaling van die driedimensionele struktuur van n fotosintetiese reaksiesentrum Robert Huber Hartmut Michel1989 87 Sidney Altman Kanada Verenigde State vir hul ontdekking van die katalitiese eienskappe van ribonukleiensuur DNS Thomas Cech Verenigde State1990 s WysigNobelprys vir Chemie 1990 s Jaar Naam Land Beweegrede1990 88 Elias James Corey Verenigde State vir sy ontwikkeling van die teorie en metodologie van organiese sintese 1991 89 Richard R Ernst Switserland vir sy bydraes tot die ontwikkeling van die metodologie van hoe resolusie kernmagnetiese resonansiespektroskopie KMR spektroskopie 1992 90 Rudolph A Marcus Verenigde State Kanada vir sy bydraes tot die teorie van elektronoordragreaksies in chemiese stelsels 1993 91 Kary Mullis Verenigde State toegeken vir bydraes tot die ontwikkeling van metodes binne DNS gebaseerde chemie vir sy uitvind van die polimerase kettingreaksiemetode PKR Michael Smith Kanada vir bydraes tot die ontwikkeling van metodes binne DNS gebaseerde chemie vir sy fundamentele bydraes tot die totstandkoming van oligonukleotied gebaseerde teikengerigte mutagenese en die ontwikkeling daarvan vir proteienondersoeke 1994 92 George Andrew Olah Verenigde State Hongarye vir sy bydrae tot karbokatioonchemie 1995 93 Paul J Crutzen Nederland vir hul werk in atmosferiese chemie veral wat die vorming en afbreek van osoon betref Mario J Molina Meksiko F Sherwood Rowland Verenigde State1996 94 Robert Curl vir hul ontdekking van Buckminsterfullerene Harry Kroto Verenigde Koninkryk Richard Smalley Verenigde State1997 95 Paul D Boyer vir hul opheldering van die ensimatiese meganisme onderliggend aan die sintese van adenosientrifosfatase ATPase John E Walker Verenigde Koninkryk Jens Christian Skou Denemarke vir die eerste ontdekking van n ioondraende ensiem Na K ATPase 1998 96 Walter Kohn Verenigde State vir sy ontwikkeling van die digtheidsfunksionele teorie John Pople Verenigde Koninkryk vir sy ontwikkeling van berekeningsmetodes in kwantumchemie 1999 97 Ahmed Zewail Verenigde State Egipte vir sy ondersoeke na die oorgangstoestande van chemiese reaksies met behulp van femtosekondspektroskopie 2000 s WysigNobelprys vir Chemie 2000 s Jaar Naam Land Beweegrede2000 98 Alan J Heeger Verenigde State vir die ontdekking en ontwikkeling van geleidende polimere Alan MacDiarmid Verenigde State Nieu Seeland Hideki Shirakawa Japan2001 99 William Standish Knowles Verenigde State vir hul werk aan chiraalgekataliseerde hidrogenasiereaksies Ryōji Noyori Japan Karl Barry Sharpless Verenigde State vir sy werk aan chiraalgekataliseerde oksidasiereaksies 2002 100 John Fenn vir hul ontwikkeling van sagte desorbering ionisasiemetodes vir massaspektrometriese analises van biologiese makromolekule Koichi Tanaka Japan Kurt Wuthrich Switserland vir sy ontwikkeling van kernmagnetiese resonansiespektroskopie vir die bepaling van die driedimensionele struktuur van biologiese makromolekule in oplossing 2003 101 Peter Agre Verenigde State vir ontdekkings rakende kanale in selmembrane vir die ontdekking van waterkanale Roderick MacKinnon vir ontdekkings rakende kanale in selmembrane vir strukturele en meganistiese studies van ioon kanale 2004 102 Aaron Ciechanover Israel vir die ontdekking van ubikitien bemiddelde proteien afbreking Hierdie chemici het aan die begin van die 1980 s een van die sel se mees belangrike sikliese prosesse naamlik die afbreking van die proteine waaruit alle lewende wesens opgebou is ontdek Avram Hershko Irwin Rose Verenigde State2005 103 Yves Chauvin Frankryk vir die ontwikkeling van die metatese metode in organiese sintese Robert H Grubbs Verenigde State Richard R Schrock2006 104 Roger D Kornberg vir sy studies van die molekulere basis van eukariotiese transkripsie 2007 105 Gerhard Ertl Duitsland vir sy studies van chemiese prosesse op vaste oppervlakke 2008 106 Osamu Shimomura Japan vir die ontdekking en ontwikkeling van die groen fluoresserende proteien GFP Martin Chalfie Verenigde State Roger Y Tsien2009 107 Venkatraman Ramakrishnan Verenigde State Indie Verenigde Koninkryk vir die studie van die struktuur en funksie van die ribosoom Thomas A Steitz Verenigde State Ada Yonath Israel2010 s WysigNobelprys vir Chemie 2010 s Jaar Naam Land Beweegrede2010 108 Richard F Heck Verenigde State vir palladium gekataliseerde kruis koppelings in organiese sintese Ei ichi Negishi Japan Akira Suzuki2011 109 Dan Shechtman Israel vir die ontdekking van bykans kristalle 2012 110 Robert Lefkowitz Verenigde State vir studies van G proteien gekoppelde reseptore Brian Kobilka2013 111 Martin Karplus Verenigde State Oostenryk vir die ontwikkeling van multiskaal modelle vir komplekse chemiese stelsels Michael Levitt Verenigde State Verenigde Koninkryk Israel Arieh Warshel Verenigde State Israel2014 112 Eric Betzig Verenigde State vir die ontwikkeling van super oplossende fluoressensie mikroskopie Stefan Hell Duitsland Roemenie William E Moerner Verenigde State2015 113 Tomas Lindahl Swede Verenigde Koninkryk vir meganistiese studies van DNA herstelling Paul L Modrich Verenigde State Aziz Sancar Verenigde State Turkye2016 114 Jean Pierre Sauvage Frankryk vir die ontwerp en sintese van molekulere masjiene Fraser Stoddart Verenigde State Verenigde Koninkryk Ben Feringa Nederland2017 115 Jacques Dubochet Switserland vir die ontwikkeling van krio elektronmikroskopie vir die hoe resolusie struktuurbepaling van biomolekules in oplossing Joachim Frank Duitsland Verenigde State Richard Henderson Verenigde Koninkryk2018 116 Frances Arnold Verenigde State vir die gerigte evolusie van ensieme George P Smith vir die fagevertoning van peptiede en teenliggaampies Greg Winter Verenigde Koninkryk2019 117 John B Goodenough Duitsland Verenigde State vir die ontwikkeling van litiumioonbatterye M Stanley Whittingham Verenigde Koninkryk Verenigde State Akira Yoshino Japan2020 s WysigNobelprys vir Chemie 2020 s Jaar Naam Land Beweegrede2020 5 Emmanuelle Charpentier Frankryk vir die ontwikkeling van n metode vir genoomredigering Jennifer Doudna Verenigde StateSien ook WysigNobelprys vir Ekonomiese Wetenskappe Nobelprys vir fisika Nobelprys vir Fisiologie of Geneeskunde Nobelprys vir Letterkunde Nobelprys vir VredeVerwysings Wysig en Nomination and selection of Chemistry Laureates Nobelprize org Nobel Media 2020 7 Oktober 2020 Geargiveer vanaf die oorspronklike op 10 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en All Nobel Laureates in Chemistry Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 23 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en Nobel Prize Awarded Women Nobelprize org Nobel Media 2020 7 Oktober 2020 Geargiveer vanaf die oorspronklike op 6 November 2018 Besoek op 7 Oktober 2020 en Nobel Laureates Facts Nobelprize org 7 Oktober 2020 Geargiveer vanaf die oorspronklike op 17 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 5 0 5 1 en The Nobel Prize in Chemistry 2020 Nobelprize org Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize Amounts PDF Nobelprize org Geargiveer PDF vanaf die oorspronklike op 2 Oktober 2018 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1901 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1902 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1903 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1904 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1905 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1906 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1907 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1908 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1909 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1910 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1911 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1912 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1913 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1914 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1915 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1918 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1920 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 17 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1921 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1922 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1923 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1925 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1926 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1927 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1928 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1929 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1930 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1931 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1932 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1934 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1935 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1936 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1937 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1938 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1939 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1943 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1944 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1945 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1946 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1947 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1948 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1949 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1950 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1951 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1952 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1953 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1954 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1955 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1956 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1957 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1958 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1959 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1960 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1961 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 17 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1962 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1963 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1964 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1965 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1966 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1967 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1968 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1969 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1970 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1971 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1972 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1973 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1974 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1975 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1976 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1977 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1978 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1979 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1980 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1981 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1982 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1983 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1984 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1985 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1986 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1987 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1988 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1989 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1990 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1991 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1992 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 3 April 2019 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1993 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 8 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1994 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 3 April 2019 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1995 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1996 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 4 April 2019 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1997 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1998 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 1999 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 2000 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 2001 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 2002 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 2003 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 2004 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 2005 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 2006 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 2007 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 2008 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 2009 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 2010 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 2011 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 2012 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 2013 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 2014 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 2015 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 2016 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 2017 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 22 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 2018 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 11 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 en The Nobel Prize in Chemistry 2019 Nobelprize org Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Mei 2020 Besoek op 7 Oktober 2020 Eksterne skakels WysigWikimedia Commons bevat media in verband met Nobelprys vir Chemie en All Nobel Laureates in Chemistry Nobelprize org Nobel Media AB Besoek op 7 Oktober 2020 en Winners of the Nobel Prize for Chemistry Encyclopaedia Britannica Besoek op 7 Oktober 2020 Hierdie artikel is vertaal uit die Engelse WikipediaOntsluit van https af wikipedia org w index php title Nobelprys vir Chemie amp ol,