×
Nederlands
Hierdie artikel handel oor die taal. Vir die etniese groep, sien Nederlanders.

Nederlands ([ˈneːdərlɑnts](hulp·inligting)) is 'n Wes-Germaanse taal wat deur meer as 24 miljoen moedertaalsprekers in die wêreld gepraat word. Die totale aantal sprekers word geskat op omtrent 29 miljoen. Behalwe dat Nederlands die amptelike taal van Nederland is, is dit ook 'n amptelike taal in België (amptelike taal van die Belgiese deelstaat Vlaandere en naas Frans is Nederlands ook een van die twee amptelike tale in die Brusselse Hoofstedelike deelstaat) en Suriname.

Nederlands
Uitspraak: [ˈneːdərlɑnts]
Gepraat in: Nederland, België en Suriname, ook op Aruba, Curaçao en Sint Maarten, daarna vooral in die Verenigde State, Kanada, Frankryk, Duitsland, Australië, Nieu-Seeland, Indonesië en Suid-Afrika.
Gebied: Wêreldwyd
Totale sprekers: 24 miljoen (moedertaal)
29 miljoen (totaal)
Rang: 37–48
Taalfamilie: Indo-Europees
Germaans
Wes-Germaans
Nederfrankies
Nederlands
Skrifstelsel: Latynse alfabet
Amptelike status
Amptelike taal in: Benelux
Europese Unie
Unie van Suid-Amerikaanse Nasies
Aruba
België
Curaçao
Nederland
Sint Maarten
Suriname
Gereguleer deur: Nederlandse Taalunie
Taalkodes
ISO 639-1: nl
ISO 639-2: nld
ISO 639-3:
Nota: Hierdie bladsy kan IFA fonetiese simbole in Unicode bevat.

Nederlands is verder die amptelike taal van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Suid-Amerika en die Karibiese gebied. In samewerkingsorganisasies word die taal erken in die Benelux, die Europese Unie, die Karibiese Gemeenskap en die Unie van Suid-Amerikaanse Nasies. 'n Beraamde 95 persent van die Afrikaanse woordeskat is van Nederlandse oorsprong. Afrikaans het kenmerke van verskeie Nederlandse dialekte.

Die woord Nederlands word dikwels gebruik as sinoniem vir Standaardnederlands, wat deur die media gebruik en op skole onderrig word. Nederlands het egter ook 'n breëre betekenis en word ook gebruik vir die Nederfrankiese variasies uit die Lae Lande, en soms ook die Nederlandse Kreole en Afrikaans (ook beskou as 'n halfkreool).

Inhoud

In die Middeleeue word die Nederlandse taal meesal Duuts (Noord) of Diets (Suid) genoem, wat eintlik "volkstaal" beteken (diet "volk") en ter onderskeiding van die Latynse taal van die kerk en Frans wat die adel dien.

In sy gediftongeerde vorm Duits word hierdie term nog tot in die 17de eeu gebruik; later word na die Germaanse taal van die Nederlande as Nederduits verwys, in teenstelling met Opperduits (die Hoogduitse taal in Duitsland).

Nederduits is vandag net die taalkundige term vir die dialekte van Noord-Duitsland, wat nie aan die tweede Germaanse klankverskuiwing deelgeneem het nie. Die Engelse benaming vir Nederlands, Dutch, en ook die term Nederduits of Nederduitsch in die name van die Afrikaanse drie Susterskerke van Suid-Afrika, herinner nog aan die ou benaming.

In die ou Boererepublieke en die ou Kaapkolonie is Nederlands ook Hoog-Afrikaans genoem deur mense wat Afrikaans praat.

Nederfrankiese taalgebied in Europa

Nederlands is saam met Engels, Duits en ander taalvariante soos Fries en Luxemburgs 'n Wes-Germaanse taal. Nederlands is sterk verwant aan die Duitse taal, maar bevat ook vele ooreenkomste met Engels. Saam met Nedersaksies, Nederduits en Hoogduits (tans die standaardtaal in Duitstalige lande) behoort Nederlands tot die Kontinentale Wes-Germaanse groep van die Indo-Europese tale.

Verdeling

Verwante tale

Nederlands het die meeste ooreenkomste met Afrikaans. Afrikaans is dan ook 'n vermenging van Nederlandse dialekte wat 'n eie skryftaal ontwikkel het. Wes-Fries en Duits is die afsonderlike tale wat na aan die Standaardnederlandse taal staan en nog digterby sommige dialekte. Seeus, Nedersaksies en Limburgs word beskou as streektale; spesiale dialekte wat naby Nederlands staan. Die verwantskap met Engels is baie kleiner.

Die grootste Nederlands- en Afrikaanstalige gemeenskappe in die wêreld.

In Europa en ook ter wêreld is Nederlands, na Engels en Duits die grootste Germaanse taal. Nederlands het egter meer sprekers as die Noord-Germaanse tale gekombineer, Sweeds, Deens, Noors, Yslands en Faroëes.

Die grootste Nederlandstalige land is Nederland met meer as 16 miljoen moedertaal- of kultuurtaalsprekers. Daar is meer as ses miljoen eerstetaalsprekers in België en nog 'n paar miljoen wat Nederlands as tweede of derde taal kan praat. In die grensgebiede van Duitsland, Wallonië en Frankryk word Nederlands in dialekvorm gepraat. Besonder in Duitsland en Frankryk het hierdie sprekers meestal geen kennis van die Nederlandse standaardtaal nie en gebruik hulle hul dialekte steeds minder.

In Suriname is Nederlands die amptelike taal en omtrent almal kan die taal baie goed praat. Nederlands dien ook as omgangstaal tussen die verskeie bevolkingsgroepe en omtrent 60% van die bevolking praat Nederlands as eerste taal.

Op die Nederlandse Antille is Nederlands nie oorwegend die moedertaal of omgangstaal nie, maar wel Papiaments ('n Portugese kreool met Nederlandse en andere invloede) op die Benedewindse eilande (die ABC-eilande - Aruba, Bonaire en Curaçao) en Engels op die Bowindse eilande (die SSS-Eilande). Die meeste Antiliane praat vlot Nederlands, Engels, Papiaments en Spaans.

In die Verenigde State van Amerika, Suid-Afrika, Kanada, Nieu-Seeland en Australië woon Nederlandse en Vlaamse immigrante wat nog Nederlands praat. In Afrika is Nederlands verteenwoordig deur sy dogtertaal Afrikaans wat in Suid-Afrika deur meer as ses miljoen moedertaalsprekers gebesig word - en nog baie meer wat Afrikaans as tweede of derde taal aangeleer het. In Namibië kan ongeveer 85% van die populasie Afrikaans verstaan.

Status

Nederlands is dikwels genoem as die kleinste wêreldtaal en is teenwoordig in Europa, Amerika en Afrika. Ook in 'n historiese opsig het Nederlands 'n relatief groot rol gespeel.

Huidige amptelike status

Nederlandstalige gebiede
Land Sprekers
Europa
Nederland 16 606 000
België 6 286 600 (1ste taal) (totaal)
Frankryk (Frans Vlaandere) +/- 100 000
Duitsland (Nederryn) ?
Amerikas
Suriname 291 971 (1ste taal, 60%) 486 618 (totaal)
Curaçao 8 245 (1ste taal), 142 000 (totaal)
Aruba 6 286 (1ste taal), 103 065 (totaal)
BES-eilande (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) 1 044 (1ste taal), 10 185 (totaal)
Sint Maarten 1 324 (1ste taal), 33 119 (totaal)
Kanada 160 000
Verenigde State 150 396
Oseanië
Australië 36 179
Nieu-Seeland 16 347

Nederlands word sedert 1612 as amptelike taal in Nederland erken. In België is Nederlands die amptelike taal naas Frans en Duits en in Vlaandere die enigste amptelike taal. In die Brusselse Hoofstedelike deelstaat moet Nederlands die status deel met Frans. In Duitsland en Frankryk word Nederlands nie erken as minderheidstaal nie. In Suriname en op Aruba, Curaçao en Sint Maarten (die voormalige Nederlandse Antille) geniet Nederlands ook die status as amptelike taal. Afrikaans, 'n dogtertaal, is een van die amptelike tale in Suid-Afrika en een van die erkende streektale van Namibië.

In internasionale samewerkingsorganisasies is Nederlands een van die amptelike tale in die Benelux, die Europese Unie (deur die lidmaatskap van België en Nederland) en in die Karibiese Gemeenskap en die Unie van Suid-Amerikaanse Nasies deur die lidmaatskap van Suriname.

Volgens die Nederlandse Taalunie se navorsingsverslag bevind Nederlands hom in die jaar 2017 nog in 'n gunstige, handhawende posisie as vernaamste voertaal in Nederland en Vlaandere. Die taal word in alle maatskaplike gebiede en situasies gebruik. Skaafplekkies sluit wel die handhawende rol op die internet (vernaamlik Wikipedia), musiek, die internasionaal georiënteerde universiteite en as wetenskapstaal in. Die Taalunie stel voor Wikipedia-artikels moet verryk word, Nederlandse musiek moet in 'n bepaalde deel van die taalgebied stimuleer word, asook Nederlandstalige terminologie moet ontwikkel word wat ook goed genoeg vir populêre wetenskapstydskrifte is.

Vroeëre amptelike status

Nederland en België was koloniale groot moondhede en het die Nederlandse taal oorsee saamgeneem. Die Nederlandse taal is erken as amptelike taal in:

Die Afrikaners of Boere in Suider-Afrika is grotendeels van Nederlandse afkoms en het hulself in Nederland vir die erkenning van Nederlands as amptelike taal beywer. Nederlands was in Afrika die amptelike taal in:

Die enigste taalmonument wat aan die Nederlandse taal gewy is, is in 1893 opgerig om die erkenning van Nederlands in die Britse kaapkolonie te gee.

Ook in Suid-Afrika was Nederlands amptelik erken. Die Oranje-Vrystaat sou Nederlands in 1854 as die enigste amptelike taal erken het. Die Kaapkolonie het Nederlands in 1882 erken as amptelike taal naas Engels en in 1893 is die Eerste Taalmonument opgerig om hierdie gebeurtenis te herdenk. Die Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) het Nederlands as die enigste amptelike taal in 1888 erken.

In 1909 is die Zuid-Afrika-wet deur al vier provinsies aangeneem wat sou lei tot die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika. Volgens art. 137 van die Unie-grondwet, is "De engelse alsmede de hollandse talen" as amptelike tale van die Unie erken. Op 8 Mei 1925 is Afrikaans erken as amptelike taal van die Unie van Suid-Afrika. Volgens Wet 9 van 1925 is Afrikaans aan Nederlands gelykgestel, met terugwerkende krag tot 1910.

In 1961 het Suid-Afrika 'n nuwe grondwet gekry. Hiervolgens was Afrikaans en Engels die amptelike tale van die land, maar 'n klousule het bepaal dat by Afrikaans ook Nederlands bedoel word. Die grondwet van 1983 het Nederlands nie as amptelike taal erken nie. Ook is die sinonimiteit tussen Afrikaans en Nederlands in 1983 nie meer bevestig nie. Tussen 1910 en 1983 was Nederlands en Afrikaans egter amptelik sinonieme.

Standaardnederlands ken omtrent 40 foneme. In fonologiese opsig word sy spesiale karakter deur die Nederfrankiese grondslag bepaal. Die Nederfrankiese variasies het nie alle klankverskuiwinge (soos die tweede Germaanse klankverskuiwing wat Hoogduits beïnvloed het) meegemaak nie.

Woorde

Nederlands is 'n ryk taal wat woorde betref, en bevat nou meer as een miljoen woorde, alhoewel vele nie juis meer in gebruik is nie. Nederlands het dikwels 2 woorde die as sinonieme funksioneer, 'n Germaanse erfwoord en 'n Romaanse leenwoord. Die Germaanse woord kom meestal in die spreektaal voor terwyl die Romaanse woord dikwels net vir formele tekste gebruik word.

Nederlands en ander Germaanse tale

Engels Fries Afrikaans Nederlands Nederduits Duits Sweeds Deens Noors
apple appel appel appel Appel Apfel äpple æble eple
beech boek beuk beuk Böök Buche bok bøg bøk
book boek boek boek Book Buch bok bog bok
brown brún bruin bruin bruun braun brun brun brun
day dei dag dag Dag Tag dag dag dag
dead dea dood dood doot tot död død død, daud
enough genôch genoeg genoeg noog genug nog nok nok
finger finger vinger vinger Finger Finger finger finger finger
glass glês glas glas Glas Glas glas glas glass, glas
gold goud goud goud Gold Gold guld guld gull
hand hân hand hand Hand Hand hand hånd hånd, hand
head holle hoof, kop hoofd, kop Höövd, Kopp Haupt, Kopf huvud hoved hode, hovud
high heech hoog hoog hoog hoch hög høj høy, høg
home hiem heim, tuis heim, thuis Haim Heim, Zuhause hem hjem hjem, heim
hook heak haak haak Haak Haken hake, krok hage, krog hake, krok
house hûs huis huis Huus Haus hus hus hus
many mennich menige menige mannig, mennig viele många mange mange
moon moanne maan maan Maan Mond måne måne måne
no, nay nee nee nee nee Nein nej nej nei
old âld oud oud oolt alt gammal (äldre, äldst) gammel (ældre, ældst) gammel (eldre, eldst)
one ien een een een eins en en en, ein
ounce ûns ons ons - Unze uns unse unse
snow snie sneeu sneeuw Snee Schnee snö sne snø
stone stien steen steen Steen Stein sten sten stein
two, twain twa twee twee twee zwei, zwo två to to
who wa wie wie wer wer vem hvem hvem
worm wjirm wurm wurm, worm Worm Wurm orm orm orm
Engels Fries Afrikaans Nederlands Nederduits Duits Sweeds Deens Noors

Spelling

Die Nederlandse spellingswyse is gebaseer op die Nederlandse Statebybel (wat in 1637 die eerste maal verskyn het), wat vandag baie verouderd is. In 1804 is die eerste amptelike spelling deur Mathijs Siegenbeek vasgestel. Hier is die Nederlandse letter IJ bekendgestel, wat as Y geskryf is, soos in Afrikaans.

Matthias de Vries en Lammart Allart te Winkel is die eerste redakteurs van die Woordenboek der Nederlandsche Taal en het in 1864 'n nuwe spelling ontwerp. Dit is in 1864 deur België en later in 1883 ook deur Nederland aanvaar. Dié spelling was moeilik en het naamvalle en dubbele klinkers bevat. In 1934 is die spelling verander en vereenvoudig tot die huidige weergawe.

In 1891 is egter 'n nuwe spelling deur Kollewijn ontwerp. Hierdie spelling was 'n vereenvoudiging van die moeilike Nederlandse spelling. Russisch moet nou Russies word en moeilijk moeilik, 'n spelling gebaseer op die beginsel skryf hoe jy praat. Hierdie spelling was in sekere gemeenskappe, veral in Vlaandere en in Suid-Afrika in gebruik geneem, maar nie amptelik aanvaar nie. In 1925 is die Kollewijn spelling as die spelling vir Afrikaans in Suid-Afrika aanvaar.

Status van Nederlands in verskillende gebiede:██ Moedertaal (Lae Lande & Suriname)██ Ampstaal (administratief)██ Moedertaal en tweede taal (nie-amptelik, uitsluitende Afrikaans in Suid-Afrika)

Die Nederlandse taal word veral in Wes-Europa, en in 'n mindere mate in Suid-Amerika en die Karibiese gebied gepraat. Aruba, Curaçao en Sint Maarten is dan ook Nederlandse oorsese gebiede. In Suidoos-Asië is kennis van die Nederlandse taal dikwels 'n voorvereiste vir werk in handel, geskiedenis, regswetenskappe en toerisme. Amsterdam is die grootste Nederlandstalige stad in die wêreld gevolg deur Rotterdam, Den Haag en Antwerpen (België). As Suider-Afrika in Nederlandse verband opgeneem word, is Kaapstad die grootste stad, Pretoria is dan die eerste stad agter Antwerpen. Die meeste vorme van die Nederlandse kreoletale het reeds uitgesterf, Afrikaans word soms beskou as 'n halfkreool. Nederlands word in 40 lande aan 220 universiteite onderrig en dié onderwys sluit dikwels ook Afrikaans in.

België

Tweetalige borde in Brussel

Nederlands is die grootste taal van België en word in sy dialekvorm nog steeds as omgangstaal gebruik. Van die totale Belgiese bevolking van tien miljoen praat ses miljoen Nederlands as moedertaal. Sedert 1970 word België amptelik in vier taalgebiede verdeel, 'n eentalig Nederlandse (Vlaandere), 'n eentalig Franse (Wallonië), 'n tweetalig Frans-Nederlandse (Brussel) en 'n Duitstalige gebied. Die taalgrens is in 1963 afgebaken.

Die taalkundige situasie van Brussel is tot 'n mate ingewikkeld. Alhoewel statistieke suggereer dat Nederlands hier nog net 'n ondergeskikte rol speel (slegs tussen sewe en vyftien persent van Brusselaars praat Nederlands as huistaal, veral in die noord-weste van die Brusselse agglomerasie), terwyl twee derdes van die bevolking Franssprekend is en 'n groeiende aantal medewerkers van Europese organisasies ander tale soos Engels praat, is Nederlands in 'n amptelik tweetalige hoofstad nogtans 'n voorvereiste in die arbeidswêreld.

Na raming kan 95 persent van alle Brusselaars vlot Frans en 28 persent vlot Nederlands praat. By sowat 'n derde van alle werkadvertensies is 'n uitgebreide kennis van albei tale 'n voorvereiste, en sowat 35 persent van alle ondernemings gebruik Nederlands vir hul interne kommunikasie en hul kontak met die owerheid. Nederlandskursusse is derhalwe meer gewild as ander taalkursusse.

In Wallonië is Nederlands nie 'n amptelike taal nie, maar Nederlandstaliges het in enkele munisipaliteite langs die taalgrens (sogenaamde faciliteitengemeenten) die reg om met die owerheid in Nederlands te kommunikeer. Ook is daar aan die Nederlands-Waalse grens 'n gebied waar sowel Nederlandse asook Duitse en Franse dialekte gepraat word. Hierdie gebied in Franssprekende België word die Platdietse streek genoem.

Nederland

Nederlands word in Nederland deur die oorgrote meerderheid van die bevolking as moeder- of tweede taal gebesig. In Friesland het ook Wes-Fries amptelike status.

Die gebruik van die Nederlandse standaardtaal (Algemeen Beschaafd Nederlands, ABN) het danksy die invloed van onderwys en die media steeds meer toegeneem – ten koste van die dialekte. Intussen oefen ook Engels sterk invloed op Nederlands uit. Die omgangstaal van jongmense toon soms sterk invloede van immigrantetale soos Turks, Arabies, Papiaments en Sranantongo.

Nederlandse Antille

Op die Nederlandse Antille, (Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba) is Nederlands veral 'n onderwys- en bestuurstaal. Die onderlinge bevolking praat op die ABC-eilande veral Papiaments, 'n Portugese kreoolse taal met Nederlandse en andere invloede. Op die S-eilande word Engels gepraat. Nederlands is die taal van die skole en baie Antiliane wil in Nederland kom werk of studeer. Vir 'n klein aantal mense is Nederlands op die Antille die huistaal.

Suriname

Suriname was tot 1975 'n Nederlandse kolonie en Nederlands is die grootste taal van die land. 60 % van die bevolking gebruik Nederlands as eerste taal en vrywel alle mense praat Nederlands. Die verskeie bevolkingsgroepe in Suriname het egter ook hulle eie taal, maar Nederlands word, saam met Sranan, gebruik as omgangstaal. Nederlands is in Suriname beter veranker as op die Antille. Sedert 2005 is Suriname saam met België en Nederland lid van die Nederlandse Taalunie.

Frankryk

Die taalsituasie in Frans-Vlaandere

Frans Vlaams is die dialek wat gepraat word in die noordweste van Frankryk aan die Belgiese grens. Die aantal moontlike sprekers word geskat op 80 000 tot 100 000 mense, met 20 000 mense wat daagliks die taal gebruik en 40 000 wat die taal goed kan praat. Die taal het geen erkenning nie, die Nederlandse standaardtaal word nie gebruik nie en niks gebeur om die taal te bevorder of selfs te red nie. Die sprekers is dikwels ouer as 60 jaar alhoewel die jongeres nou Nederlands in die skool leer. Duinkerken en Rijsel (Lille) is oorspronklik Nederlandstalige stede wat verfrans het.

Duitsland

Verspreiding van Kleverlands in Duitsland

Die oorspronklike dialekte in die Duitse Nederrynstreek, die westelike Ruhrgebied asook dele van die Bergisches Land-streek kan in geskiedkundige opsig as Nederfrankies of Nederlands geklassifiseer word - alle Frankiese dialekte noord van die sogenaamde Uerdingse Lyn val in hierdie kategorie. Veral die Kleverlandse dialekte in Duitsland word dikwels as Nederlandse dialekte beskou.

In die meeste skole van die huidige administratiewe distrik Kleve (Nederlands Kleef) is Nederlands of Kleverlands nog in die 19de eeu as onderrigmedium gebruik. Volgens sosio-linguistieke beginsels word die Nederfrankiese dialekte, wat deur die Duitse standaardtaal oorkoepel word, tans nie meer by Nederlands gereken nie en maak dus deel uit van die Duitse dialekkontinuüm. Klein invloede van Nederlands kan nog steeds in plaaslike Duitse dialekte aangewys word.

Indonesië

Kaart van Nederlands-Indië in 1893

Toe die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie in 1799 bankrot gespeel het, is sy besittings in Oos-Indië deur die Nederlandse staat oorgeneem. Groot dele van Sumatra, dele van Borneo, later ook Bali, is vervolgens verower. Nederlands-Oos-Indië het uit 'n verskeidenheid gebiede sonder sentrale koloniale administrasie bestaan, waaronder handelsposte, plantasies en militêre basisse. Die koloniale owerhede het min belang in die bevordering van die Nederlandse taal en kultuur, die opbou van 'n onderwysstelsel met Nederlands as voertaal of enige ander nie-ekonomiese aktiwiteit gestel. Die hoofdoelwit was die ontginning van en handel met Oos-Indië se natuurlike hulpbronne om maksimum-wins uit die kolonie te haal. Eers vanaf die vroeë 20ste eeu het Nederland begin om 'n moderne infrastruktuur met 'n skool- en gesondheidsstelsel op te bou.

Nederland se taalkundige en kulturele invloed was dus beperk, die gebruik van Nederlands as verkeers- en kultuurtaal selfs ongewens. Die taalbeleid van die koloniale owerheid was daarop gemik om Nederlandse taalkennis as 'n voorreg van die blanke bevolking en 'n klein inheemse elite te beskerm om enige eise van gelyke regte vir Javane, Balinese en ander inheemse volke te voorkom.

So het die getal Nederlandsprekendes eers in die 20ste eeu van slegs 5 000 in 1900 tot sowat 860 000 in 1942 gestyg. 'n Belangrike voorvereiste vir dié groei was die toelating van inheemse leerders tot onderwys in Nederlands. In 'n totale bevolking van 70 miljoen het Nederlandssprekendes egter 'n klein minderheid gebly.

In Indonesië, 'n Nederlandse kolonie tot 1949, is Nederlands tans dikwels 'n voorvereiste vir die studie van die geskiedenis en die regswetenskappe van Indonesië. Nederlands is dus 'n belangrike akademiese bronnetaal. In Indonesië self is daar nog steeds heelwat ou mense wat Nederlands verstaan en/of kan praat. Van die mense praat die kenmerkende Petjoh; 'n gekreoliseerde vorm van Nederlands. Dit word ook onder ouer mense van gemengde Nederlandse en Indonesiese afkoms (die sogenaamde Indo's of Indische Nederlanders) in Nederland gepraat. 'n Ander kreoolse vorm van Nederlands was Javindo, hierdie vorm is nou uitgesterf. Die Nederlandse taal word geleer op spesiale skole in Djakarta, Bandoeng, Soerabaja en Jogjakarta. Jaarliks leer meer as 10 000 studente Nederlands in Indonesië. In die dorp Depok is Nederlands nog die dominante taal.

Verenigde State van Amerika

Verspreiding van Nederlands in die Verenigde State

In Noord-Amerika word teen die begin van die 20ste eeu nog wel Nederlands in 'n aantal dorpe gepraat; Nederlands dien toe dikwels as preektaal in die kerke, en daar verskyn ook Nederlandse koerante. Hierdie klein taalgemeenskappe het intussen verengels. Party van hierdie verengelste gemeenskappe -- soos in New Jersey en New York Stad -- dateer van groepe mense wat in die sewentiende eeu soontoe getrek het (Bergen County, Ramapough) en hul dialekte het baie na Seeus (Zeeland se dialek) gelyk.

Nederlands is egter nog steeds die huistaal van klein groepe immigrante in Kanada, Australië, Nieu-Seeland en die Verenigde State, soos in Michigan (Holland, Overisel) en Iowa (Pella), wat van die 19de eeu stam. Nederlands is hierby 'n klein wêreldtaal.

Hoofartikels: Geskiedenis van Nederlands en Erkenning van Nederlands.
Die taalgrens in Noord-Frankryk.
Die Nederlandse taalgebied in Europa
Die verspreiding van Nederlands (en Afrikaans)

Nederlands is 'n Wes-Germaanse taal. Die oudste taalvorm is Oudnederfrankies of Wesnederfrankies, wat in die "Lae Lande" van die Frankiese Ryk ontwikkel, alhoewel die taal ook onder die invloed van Fries en Saksies kom. Met die uitbreiding van die Saliese of Wes-Franke na die gebied van die huidige Nederland en Vlaandere ontstaan reeds vanaf die vierde eeu 'n Germaanse taalgebied op Romeinse gebied, wat later met die verowering van Noord-Gallië (486) ook na die Romaanstalige gebiede van die suide uitgebrei word. Die kontak met die Wesfranke oefen 'n groot invloed op die ontwikkeling van die Noord-Franse taal, die langue d'oïl, uit en lei tot die taalkundige skeiding van die suide, wat met onder meer Oksitaans, die langue d'oc sy eie taalvorm en kultuur ontwikkel (oïl en oc is die sjibboletwoorde vir 'ja', onderskeidelik in Noord- en Suid-Frankryk).

Die Indo-Europese taalwetenskap beskou Nederlands naas Nedersaksies en Oosnederduits as die westelike tak van die Nederduitse dialekgroep. Nederlands en die Nederduitse dialekte is nou verwant sodat sprekers van albei tale mekaar maklik kan verstaan. Nederduits is ook die taal waarin tydens die Tweede Vryheidsoorlog die politieke gesprekke tussen president Paul "Oom Paul" Kruger en die Duitse keiser Wilhelm II plaasvind.

In die 17de eeu is daar nog steeds inheemse bronne wat Nederlands by die Duitse taalgebied reken. Alhoewel Nederlands aanvanklik net soos Nederduits ondanks die klankverskuiwing nog nouverwant is aan Hoogduits en die Nederlandse dialekte geleidelik oorgaan na Nederduitse, is daar besondere omstandighede wat verseker dat Nederlands as 'n eie taalvorm kan ontwikkel.

Anders as die yl bevolkte Nederduitse vlaktes is Nederland en veral Vlaandere reeds vanaf die middeleeue digbevolkte gebiede met 'n groot verstedelikte bevolking en 'n ryk kulturele lewe en literatuur in die landstaal. Daar is minder kontak met die Hoogduitse taalgebied, aangesien die suidelike Nederlande (veral Vlaandere) al vroeg hul eie identiteit en kultuur ontwikkel en na die noorde uitbrei. Ook die vryheidsoorlog teen die Spanjaarde en die afsonderlike godsdienstige ontwikkeling deur die uitbreiding van die calvinisme in die noorde skep 'n klimaat wat die vorming van 'n eie nasionale bewussyn bevorder.

Die oudste Nederlandse grammatika, die Twe-Spraack dateer uit die 16de eeu. Hierdie boek is 'n aanset om die volkstaal te ontwikkel tot 'n standaardtaal. Begin 17de eeu word 'n vertaling van die bybel in Nederlands begin. Hierdie vertaling is in 1635 gereed en omdat dit 'n boek is wat in die hele taalgebied versprei het, het dit taalkundig 'n belangrike invloed gehad op die standaardtaal; baie woorde en uitdrukkinge wat vandag in die standaardtaal aanwesig is, is oorspronklik afkomstig uit die Statenbybel.

Die huidige Nederlandse standaardtaal berus op die Nederduitse skryftaal van die 17de eeu, waarby die woordeskat geleidelik met Brabantse en Hollandse vorme uitgebou is. 'n Ouer taalvorm is die verkeerstaal van die Hanse, wat vir die handel en wetenskap ontwikkel is en net soos in Noord-Duitsland ook eeue lank in Antwerpen, Brugge en Holland gebruik word.

In teenstelling met die huidige Hoogduits bewaar Nederlands talle Ou-Duitse woordvorme soos oorlog, lenen, kiezen (vergelyk Duits Kurfürst en auserkoren) en verbazen. Nederlands is nie deur die tweede Germaanse klankverskuiwing beïnvloed nie, waarby byvoorbeeld "t" tot "ss" en "z" (/ts/), "p" tot "f" en "pf" en "k" tot "ch" ontwikkel: Vergelyk Nederlands water met Duits Wasser, zout met Salz (/zalts/), kopen met kaufen, paard met Pferd en zoeken met suchen. Nederlands ondergaan ook party eie veranderings. In woorde soos zout (sout) het -al- of -ol- na -ou- verander.

Aan die begin van die 19de eeu word begin met die standaardisering van die spelling; die eerste spelling wat in groot gebruik raak is die spelling van Siegenbeek. Die spelling word nog verskeie male aangepas, waarna gestandaardiseer word op die spelling van De Vries en Te Winkel, in 1864 in België en in 1883 in Nederland. Die spelling van De Vries en Te Winkel blyk dusdanig bruikbaar dat, alhoewel daar enkele moderniseringe was, hy vandag nog altyd gebruik word. Ook in die Afrikaanse spelling is nog baie elemente uit die spelling van De Vries & Te Winkel aanwesig.

Danksy die kontak met die Franse taalgebied is daar vroeër 'n groot aantal woorde uit Frans ontleen, waarby die Franse taal nog steeds 'n invloed op die Nederlands van Vlaandere uitoefen. Die wedersydse beïnvloeding tussen Frans en Nederlands kan byvoorbeeld gesien word in 'n woord soos mitrailleur; hierdie Franse leenwoord het as basis die Franse mitraille, wat op sy beurt afkomstig is uit die Germaanse woord maitan, wat binne Nederlands geëvolueer het tot mijt. Vandag kom die meeste leenwoorde in Nederlands uit die Engelse taal.

Die struktuur van die Nederlandse taal stem grotendeels ooreen met Nederduits, alhoewel die grammatika geleidelik vereenvoudig is. Die sinsbou is feitlik onveranderd.

In die Middeleeue word die Nederlandse taal meesal Duuts of Diets genoem, wat eintlik "volkstaal" beteken ('diet' = volk) en ter onderskeiding van die Latynse taal van die kerk en die Frans van die adel dien.

In sy gediftongeerde vorm Duits word hierdie term nog in die 17de eeu gebruik; later word na die Germaanse taal van die Nederlande as Nederduits verwys, in teenstelling met Opperduits (die Hoogduitse taal in Duitsland).

Nederduits is vandag net die taalkundige term vir die dialekte van Noord-Duitsland, wat nie aan die tweede Germaanse klankverskuiwing deelgeneem het nie. Die Engelse benaming vir Nederlands, Dutch, en ook die term "Nederduits" of "Nederduitsch" in die name van die Afrikaanse drie Susterskerke van Suid-Afrika, herinner nog aan die ou benaming.

Verspreiding van Nederduits in Denemarke, Noord-Duitsland en Nederland. Die gebied wordt soms ook Nedersaksies genoemd
Verspreiding van Nedersaksies in Noord-Duitsland en Nederland

Nederlandse en Vlaamse immigrante het hulle al in die 12de eeu in 'n aantal gebiede in Noord- en Sentraal-Duitsland gevestig, waaronder die streek tussen die Weser- en Elberiviermondings, in Oos-Holstein en veral in Brandenburg, Sakse en Thüringen. Dikwels is Nederlandse immigrante vanweë hulle vaardighede as ambagsmanne en kunstenaars, maar ook vir die bou van dyke en die kolonisasie van Oos-Duitse grensgebiede deur Duitse vorste uitgenodig. Enkele generasies lank het Nederlands as die skryf- en omgangstaal van hele dorpsgemeenskappe gedien, maar is uiteindelik deur Duits verdring. Klein invloede van Nederfrankies kan nog steeds in plaaslike Nedersaksiese dialekte aangewys word.

In die 16de en 17de eeu het Nederlands nog eens 'n belangrike rol as kultuurtaal in Nederduitse gebiede gespeel. Reisende toneelgeselskappe uit Nederland het hulle opvoerings in Noord-Duitsland soms in Nederlands aangebied. In die Nederduitse en Pruisiese kusgebiede, veral in hawestede soos Emden, Bremen, Hamburg, Lübeck, Rostock, Stettyn, Danzig en Königsberg (tans Kaliningrad), het Nederlands daarnaas ook as korrespondensie- en verkeerstaal en in die Skandinawiese en Baltiese gebiede as die taal van die skeepvaart gedien. Nederlandse skeeps-, seemans- en navigasieterme is vanaf die "Goue Eeu" (omtrent 1650) tot by die 19de eeu ontleen. Vir die navigasie-onderwys in Hamburg is in die tydperk tussen 1749 en 1810 Nederlandse vakboeke gebruik.

Nederlands het sy grootste invloed vanaf die tydperk van die Protestantse Hervorming tot by die eerste helfte van die 19de eeu op die Duitse gebiede langs die Nederlandse grens uitgeoefen - in Oos-Friesland, die graafskappe Bentheim, Lingen en Steinfurt, die gebiede Gronau, Gemen, Werth en Anholt, die hertogdomme Kleve, Geldern en Jülich, die graafskap Moers en die keurvorstelike Keulense gebied Rheinberg het Nederlands as inheemse of vreemde skryf-, onderwys- en kerktaal gedien. In gevalle waar die plaaslike Nederduitse dialek nou verwant was aan Nederlands, het die taal naas Hoogduits 'n funksie as standaardtaal vervul, terwyl ook gereformeerde kerkgemeentes en Mennoniete om godsdienstige redes die voorkeur aan Nederlands gegee het.

Tans bied sowat 250 universiteite wêreldwyd kursusse in Nederlands aan. Skole in Wallonië (die Franssprekende gewes van Suid-België), Brussel en Noord-Frankryk bied Nederlands as 'n eerste of tweede vreemde taal aan.

Daar is tientalle sekondêre skole in die Duitse deelstate Nedersakse en Noordryn-Wesfale (wat aan die Nederlandse taalgebied grens) waar Nederlands as 'n verpligte of addisionele taalvak aangebied word.

Die Nederlandse Taalunie:██ Lidlande██ Nie-Nederlandse taalgebied in lidlande██ Spesiale verhoudings met die Taalunie██ Andere gebiede waar Nederlands (of Afrikaans) gepraat word

Die Nederlandse Taalunie sorg vir die behoud en die bevordering van die Nederlandse taal. Die lede is Nederland, België en Suriname. Die Taalunie het ook 'n spesiale band met Suid-Afrika en Indonesië. Daar het in die verlede dikwels stemme opgegaan om Suid-Afrika ook as lid te aanvaar. Suid-Afrika kan steeds lid word van die Nederlandse Taalunie, maar die huidige Suid-Afrikaanse regering sien daar geen heil in nie. Om die onwillige Suid-Afrikaanse regering te omseil, kan die Afrikaners as "groep" aansluit. Tog is daar baie min Afrikaners wat belangstel in nouer bande met Nederlands. Die Nederlandse vaktydskrif Onze Taal speel 'n aktiewe rol in die bekendstelling van Afrikaans in Nederland en Vlaandere.

Nederlanders, Vlaminge, Surinamers, Antilliane en Afrikaners kan mekaar sonder veel moeite begryp. Afrikaans staan dikwels digter by die Nederlandse Standaardtaal as menige Nederlandse dialekte in Europa. Sommige mense wil Afrikaans en Nederlands weer nouer sien saamwerk om sodoende 'n wal op te werp teen die toenemende verengelsing in die Suid-Afrikaanse- en Nederlandse bedryfslewe.

Nederlandse dialekte
Suriname
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Die kaart aan die regterkant gee 'n oorsig oor die verspreiding van die Nederlandse dialekte, alhoewel die meeste oorgangsdialekte nie vertoon word nie.

A. Suidwestelike dialekgroep (Seeus/Wes-Vlaams)

1. Wes-Vlaams, insluitende Frans-Vlaams en Seeus-Vlaams
2. Seeus

B. Noordwestelike dialekgroep (Hollands)

3. Suid-Hollands
4. Weshoeks
5. Waterlands en Volendams
6. Saans
7. Kennemerlands
8. Wes-Fries
9. Bildts, Midslands, Stadsfries en Amelands

C. Noordoostelike dialekgroep (Nedersaksies)

10. Kollumerlands
11. Gronings en Noord-Drents
12. Stellingwerfs
13. Midden-Drents
14. Suid-Drents
15. Twents
16. Twents-Graafskaps
17. Gelders-Overyssels
18. Veluws

D. Noordelik-sentrale dialekgroep

19. Utrechts-Alblasserwaards

E. Suidelik-sentrale dialekgroep

20. Suid-Gelders
21. Noord-Brabants en Noord-Limburgs
22. Brabants
23. Oos-Vlaams

F. Suidoostelike dialekgroep

24. Limburgs

G. Suriname (nie in die prent nie)

25. Surinaams-Nederlands

H. Aruba, Curaçao en Sint Maarten (nie in die prent nie)

26. Antiliaans-Nederlands
Suid-Afrikaanse provinsies met 'n meerderheid van Afrikaanstaliges. Daar is ook groot Afrikaanse gemeenskappe in die ander provinsies.

(* = bestaan nie meer)

 1. (in Engels). Ethnologue. vanaf die oorspronklike op 17 Mei 2020. Besoek op25 April 2016.
 2. (in Nederlands). Nederlandse Taalunie. 2010. vanaf die oorspronklike op 21 Oktober 2012. Besoek op16 Januarie 2012.
 3. (en) Europese Kommissie (2006). (PDF). Europa. Besoek op16 Januarie 2012. "1% of the EU population claims to speak Dutch well enough in order to have a conversation." (bladsy 153)
 4. . Statistics South Africa. Besoek op2 Februarie 2010.[dooie skakel]
 5. (PDF). Statistics South Africa. Statistics South Africa. 2001. p. 19. Geargiveer vanaf (PDF) op 20 Desember 2014. Besoek op26 Oktober 2010.AS1-onderhoud: ref=harv (link)
 6. Bromber, Katrin; Smieja, Birgit (2004), "Globalisation and African languages: risks and benefits", Trends in Linguistics (Walter de Gruyter), bl. 1
 7. (nl)
 8. (nl)
 9. (nl)
 10. Petrus van Eeden: Afrikaans hoort by Nederlands. Brevitas 1998, bl.20.
 11. Betekent 'slang'. Het Zweedse woord voor 'worm' is mask.
 12. Kan zowel 'slang' als 'worm' betekenen. Het gewone Noorse woord voor 'worm' is makk.
 13. Jan Goossens: Niederdeutsche Sprache - Versuch einer Definition. In: Jan Goossens (red.): Niederdeutsch - Sprache und Literatur. Neumünster: Karl Wachholtz 1973, bl. 9-27
 14. Herman Vekeman en Andreas Ecke: Geschichte der niederländischen Sprache. Bern: Lang 1993, bl. 213-214
 15. Mitzka, W.: Das Niederländische in Deutschland. In: Niederdeutsche Studien. Festschrift für Conrad Borchling, Neumünster 1932, bl. 208
 16. Mitzka (1932), bl. 211; Steppes, O.: Het Nederlandsch als zeemanstaal in Neder-Duitschland. In: Wetenschap in Vlaanderen 4 (1939), bl. 134-139; Kluge, F.: Seemannssprache. Wortgeschichtliches Handbuch deutscher Schifferausdrücke älterer und neuerer Zeit. Halle 1911. Herdrukte uitgawe Kassel 1973
 17. Kremer, Ludwig: Nachbarn. Das Niederländische als Kultursprache deutscher Gebiete. Bonn: Presse- und Kulturabteilung der Kgl. Niederländischen Botschaft 1983, bl. 9-22
 18. Nederlandse Departement van Buitelandse Sake
Sien gerus Wikipedia se uitgawe in Nederlands
 • (af) Nederlands, Afrikaanse Wikiboeke
 • (en) Dutch, Engelse Wikiboeke
 • (nl) , Majstro.com
 • (nl) , Woordenboek.EU
 • (nl) , Woordentrainer.nl
 • (en) , Travlang.com
 • (en) , Travlang.com
 • (nl) , De/Die Roepstem
 • (nl) 2 November 2010 op Wayback Machine, Suidafrika.nl
 • (af) , Google translate
 • (nl) , Dicts.info
 • (nl) , Wikitravel
 • (en) , Dutch 101
 • (nl) , beslisorgaan oor die Nederlandse taalsake
 • (af) , Petrus van Eeden

Publikasie datum: Augustus 25, 2021

nederlands, hierdie, artikel, handel, taal, etniese, groep, sien, nederlanders, ˈneːdərlɑnts, luister, hulp, inligting, germaanse, taal, deur, meer, miljoen, moedertaalsprekers, wêreld, gepraat, word, totale, aantal, sprekers, word, geskat, omtrent, miljoen, b. Hierdie artikel handel oor die taal Vir die etniese groep sien Nederlanders Nederlands ˈneːderlɑnts luister hulp inligting is n Wes Germaanse taal wat deur meer as 24 miljoen moedertaalsprekers in die wereld gepraat word Die totale aantal sprekers word geskat op omtrent 29 miljoen Behalwe dat Nederlands die amptelike taal van Nederland is is dit ook n amptelike taal in Belgie amptelike taal van die Belgiese deelstaat Vlaandere en naas Frans is Nederlands ook een van die twee amptelike tale in die Brusselse Hoofstedelike deelstaat en Suriname Nederlands Uitspraak ˈneːderlɑnts Gepraat in Nederland Belgie en Suriname ook op Aruba Curacao en Sint Maarten daarna vooral in die Verenigde State Kanada Frankryk Duitsland Australie Nieu Seeland Indonesie en Suid Afrika Gebied WereldwydTotale sprekers 24 miljoen moedertaal 1 2 29 miljoen totaal 3 Rang 37 48Taalfamilie Indo Europees Germaans Wes Germaans Nederfrankies Nederlands Skrifstelsel Latynse alfabet Amptelike statusAmptelike taal in Benelux Europese Unie Unie van Suid Amerikaanse Nasies Aruba Belgie Curacao Nederland Sint Maarten SurinameGereguleer deur Nederlandse TaalunieTaalkodesISO 639 1 nlISO 639 2 nldISO 639 3 nld Nota Hierdie bladsy kan IFA fonetiese simbole in Unicode bevat Nederlands is verder die amptelike taal van Aruba Curacao en Sint Maarten in Suid Amerika en die Karibiese gebied In samewerkingsorganisasies word die taal erken in die Benelux die Europese Unie die Karibiese Gemeenskap en die Unie van Suid Amerikaanse Nasies n Beraamde 95 persent van die Afrikaanse woordeskat is van Nederlandse oorsprong Afrikaans het kenmerke van verskeie Nederlandse dialekte Die woord Nederlands word dikwels gebruik as sinoniem vir Standaardnederlands wat deur die media gebruik en op skole onderrig word Nederlands het egter ook n breere betekenis en word ook gebruik vir die Nederfrankiese variasies uit die Lae Lande en soms ook die Nederlandse Kreole en Afrikaans ook beskou as n halfkreool Inhoud 1 Taalkundige terme 2 Klassifikasie 2 1 Verdeling 2 2 Verwante tale 3 Sprekers 3 1 Status 3 2 Huidige amptelike status 3 3 Vroeere amptelike status 4 Kenmerke 4 1 Woorde 4 2 Nederlands en ander Germaanse tale 4 3 Spelling 5 Verspreiding 5 1 Belgie 5 2 Nederland 5 3 Nederlandse Antille 5 4 Suriname 5 5 Frankryk 5 6 Duitsland 5 7 Indonesie 5 8 Verenigde State van Amerika 6 Geskiedenis van Nederlands in Suid Afrika 7 Nederlandse taalgeskiedenis 8 Taalkundige terme 9 Nederlands as kultuurtaal in Duitse gebiede 10 Nederlands as vreemde taal 11 Taalunie 12 Nederlandse dialekte 13 Nederlandse Kreoolse tale 14 Sien ook 15 Verwysings 16 Eksterne skakelsTaalkundige terme WysigIn die Middeleeue word die Nederlandse taal meesal Duuts Noord of Diets Suid genoem wat eintlik volkstaal beteken diet volk en ter onderskeiding van die Latynse taal van die kerk en Frans wat die adel dien In sy gediftongeerde vorm Duits word hierdie term nog tot in die 17de eeu gebruik later word na die Germaanse taal van die Nederlande as Nederduits verwys in teenstelling met Opperduits die Hoogduitse taal in Duitsland Nederduits is vandag net die taalkundige term vir die dialekte van Noord Duitsland wat nie aan die tweede Germaanse klankverskuiwing deelgeneem het nie Die Engelse benaming vir Nederlands Dutch en ook die term Nederduits of Nederduitsch in die name van die Afrikaanse drie Susterskerke van Suid Afrika herinner nog aan die ou benaming In die ou Boererepublieke en die ou Kaapkolonie is Nederlands ook Hoog Afrikaans genoem deur mense wat Afrikaans praat Klassifikasie Wysig Nederfrankiese taalgebied in Europa Nederlands is saam met Engels Duits en ander taalvariante soos Fries en Luxemburgs n Wes Germaanse taal Nederlands is sterk verwant aan die Duitse taal maar bevat ook vele ooreenkomste met Engels Saam met Nedersaksies Nederduits en Hoogduits tans die standaardtaal in Duitstalige lande behoort Nederlands tot die Kontinentale Wes Germaanse groep van die Indo Europese tale Verdeling Wysig Indo Europees Germaans Wes Germaans Nederfrankies Nederlands Afrikaans Nederlandse kreole Verwante tale Wysig Nederlands het die meeste ooreenkomste met Afrikaans Afrikaans is dan ook n vermenging van Nederlandse dialekte wat n eie skryftaal ontwikkel het Wes Fries en Duits is die afsonderlike tale wat na aan die Standaardnederlandse taal staan en nog digterby sommige dialekte Seeus Nedersaksies en Limburgs word beskou as streektale spesiale dialekte wat naby Nederlands staan Die verwantskap met Engels is baie kleiner Sprekers Wysig Die grootste Nederlands en Afrikaanstalige gemeenskappe in die wereld In Europa en ook ter wereld is Nederlands na Engels en Duits die grootste Germaanse taal Nederlands het egter meer sprekers as die Noord Germaanse tale gekombineer Sweeds Deens Noors Yslands en Faroees Die grootste Nederlandstalige land is Nederland met meer as 16 miljoen moedertaal of kultuurtaalsprekers Daar is meer as ses miljoen eerstetaalsprekers in Belgie en nog n paar miljoen wat Nederlands as tweede of derde taal kan praat In die grensgebiede van Duitsland Wallonie en Frankryk word Nederlands in dialekvorm gepraat Besonder in Duitsland en Frankryk het hierdie sprekers meestal geen kennis van die Nederlandse standaardtaal nie en gebruik hulle hul dialekte steeds minder In Suriname is Nederlands die amptelike taal en omtrent almal kan die taal baie goed praat Nederlands dien ook as omgangstaal tussen die verskeie bevolkingsgroepe en omtrent 60 van die bevolking praat Nederlands as eerste taal Op die Nederlandse Antille is Nederlands nie oorwegend die moedertaal of omgangstaal nie maar wel Papiaments n Portugese kreool met Nederlandse en andere invloede op die Benedewindse eilande die ABC eilande Aruba Bonaire en Curacao en Engels op die Bowindse eilande die SSS Eilande Die meeste Antiliane praat vlot Nederlands Engels Papiaments en Spaans In die Verenigde State van Amerika Suid Afrika Kanada Nieu Seeland en Australie woon Nederlandse en Vlaamse immigrante wat nog Nederlands praat In Afrika is Nederlands verteenwoordig deur sy dogtertaal Afrikaans wat in Suid Afrika deur meer as ses miljoen moedertaalsprekers gebesig word en nog baie meer wat Afrikaans as tweede of derde taal aangeleer het 4 5 In Namibie kan ongeveer 85 van die populasie Afrikaans verstaan 6 Status Wysig Nederlands is dikwels genoem as die kleinste wereldtaal en is teenwoordig in Europa Amerika en Afrika Ook in n historiese opsig het Nederlands n relatief groot rol gespeel Huidige amptelike status Wysig Nederlandstalige gebiede Land SprekersEuropaNederland 16 606 000Belgie 6 286 600 1ste taal totaal Frankryk Frans Vlaandere 100 000Duitsland Nederryn AmerikasSuriname 291 971 1ste taal 60 486 618 totaal Curacao 8 245 1ste taal 142 000 totaal Aruba 6 286 1ste taal 103 065 totaal BES eilande Bonaire Sint Eustatius en Saba 1 044 1ste taal 10 185 totaal Sint Maarten 1 324 1ste taal 33 119 totaal Kanada 160 000Verenigde State 150 396OseanieAustralie 36 179Nieu Seeland 16 347 Nederlands word sedert 1612 as amptelike taal in Nederland erken In Belgie is Nederlands die amptelike taal naas Frans en Duits en in Vlaandere die enigste amptelike taal In die Brusselse Hoofstedelike deelstaat moet Nederlands die status deel met Frans In Duitsland en Frankryk word Nederlands nie erken as minderheidstaal nie In Suriname en op Aruba Curacao en Sint Maarten die voormalige Nederlandse Antille geniet Nederlands ook die status as amptelike taal Afrikaans n dogtertaal is een van die amptelike tale in Suid Afrika en een van die erkende streektale van Namibie In internasionale samewerkingsorganisasies is Nederlands een van die amptelike tale in die Benelux die Europese Unie deur die lidmaatskap van Belgie en Nederland en in die Karibiese Gemeenskap en die Unie van Suid Amerikaanse Nasies deur die lidmaatskap van Suriname Volgens die Nederlandse Taalunie se navorsingsverslag bevind Nederlands hom in die jaar 2017 nog in n gunstige handhawende posisie as vernaamste voertaal in Nederland en Vlaandere Die taal word in alle maatskaplike gebiede en situasies gebruik Skaafplekkies sluit wel die handhawende rol op die internet vernaamlik Wikipedia musiek die internasionaal georienteerde universiteite en as wetenskapstaal in Die Taalunie stel voor Wikipedia artikels moet verryk word Nederlandse musiek moet in n bepaalde deel van die taalgebied stimuleer word asook Nederlandstalige terminologie moet ontwikkel word wat ook goed genoeg vir populere wetenskapstydskrifte is 7 8 9 Vroeere amptelike status Wysig Nederland en Belgie was koloniale groot moondhede en het die Nederlandse taal oorsee saamgeneem Die Nederlandse taal is erken as amptelike taal in Nederlandse Kaapkolonie 1652 1795 tans Suid Afrika Nederlands Indie tot 1949 tans Indonesie Nederlands Nieu Guinea tot 1963 tans deel van Indonesie Belgies Kongo tot 1960 Frans het egter n amptelike taal gebly in die Demokratiese Republiek Kongo Belgies Rwanda Burundi tot 1962 Frans het egter n amptelike taal gebly in Boeroendi en Rwanda Nederlandse Antille 1953 2010 is ontmantel in lande en munisipaliteite binne die Koninkryk van die Nederlande Die Afrikaners of Boere in Suider Afrika is grotendeels van Nederlandse afkoms en het hulself in Nederland vir die erkenning van Nederlands as amptelike taal beywer Nederlands was in Afrika die amptelike taal in Boererepublieke van 1795 tot 1902 soos Zuid Afrikaansche Republiek 1888 1902 Oranje Vrystaat 1854 1902 Britse Kaapkolonie 1882 1902 Suid Afrika 1910 1983 vanaf 1925 is Afrikaans en Nederlands as sinonieme beskou Suidwes Afrika tot 1983 Afrikaans tot 1990 Die enigste taalmonument wat aan die Nederlandse taal gewy is is in 1893 opgerig om die erkenning van Nederlands in die Britse kaapkolonie te gee Ook in Suid Afrika was Nederlands amptelik erken Die Oranje Vrystaat sou Nederlands in 1854 as die enigste amptelike taal erken het Die Kaapkolonie het Nederlands in 1882 erken as amptelike taal naas Engels en in 1893 is die Eerste Taalmonument opgerig om hierdie gebeurtenis te herdenk Die Zuid Afrikaansche Republiek ZAR het Nederlands as die enigste amptelike taal in 1888 erken In 1909 is die Zuid Afrika wet deur al vier provinsies aangeneem wat sou lei tot die totstandkoming van die Unie van Suid Afrika Volgens art 137 van die Unie grondwet is De engelse alsmede de hollandse talen as amptelike tale van die Unie erken Op 8 Mei 1925 is Afrikaans erken as amptelike taal van die Unie van Suid Afrika Volgens Wet 9 van 1925 is Afrikaans aan Nederlands gelykgestel met terugwerkende krag tot 1910 In 1961 het Suid Afrika n nuwe grondwet gekry Hiervolgens was Afrikaans en Engels die amptelike tale van die land maar n klousule het bepaal dat by Afrikaans ook Nederlands bedoel word Die grondwet van 1983 het Nederlands nie as amptelike taal erken nie Ook is die sinonimiteit tussen Afrikaans en Nederlands in 1983 nie meer bevestig nie Tussen 1910 en 1983 was Nederlands en Afrikaans egter amptelik sinonieme 10 Kenmerke WysigStandaardnederlands ken omtrent 40 foneme In fonologiese opsig word sy spesiale karakter deur die Nederfrankiese grondslag bepaal Die Nederfrankiese variasies het nie alle klankverskuiwinge soos die tweede Germaanse klankverskuiwing wat Hoogduits beinvloed het meegemaak nie Woorde Wysig Nederlands is n ryk taal wat woorde betref en bevat nou meer as een miljoen woorde alhoewel vele nie juis meer in gebruik is nie Nederlands het dikwels 2 woorde die as sinonieme funksioneer n Germaanse erfwoord en n Romaanse leenwoord Die Germaanse woord kom meestal in die spreektaal voor terwyl die Romaanse woord dikwels net vir formele tekste gebruik word Nederlands en ander Germaanse tale Wysig Engels Fries Afrikaans Nederlands Nederduits Duits Sweeds Deens Noorsapple appel appel appel Appel Apfel apple aeble eplebeech boek beuk beuk Book Buche bok bog bokbook boek boek boek Book Buch bok bog bokbrown brun bruin bruin bruun braun brun brun brunday dei dag dag Dag Tag dag dag dagdead dea dood dood doot tot dod dod dod daudenough genoch genoeg genoeg noog genug nog nok nokfinger finger vinger vinger Finger Finger finger finger fingerglass gles glas glas Glas Glas glas glas glass glasgold goud goud goud Gold Gold guld guld gullhand han hand hand Hand Hand hand hand hand handhead holle hoof kop hoofd kop Hoovd Kopp Haupt Kopf huvud hoved hode hovudhigh heech hoog hoog hoog hoch hog hoj hoy hoghome hiem heim tuis heim thuis Haim Heim Zuhause hem hjem hjem heimhook heak haak haak Haak Haken hake krok hage krog hake krokhouse hus huis huis Huus Haus hus hus husmany mennich menige menige mannig mennig viele manga mange mangemoon moanne maan maan Maan Mond mane mane maneno nay nee nee nee nee Nein nej nej neiold ald oud oud oolt alt gammal aldre aldst gammel aeldre aeldst gammel eldre eldst one ien een een een eins en en en einounce uns ons ons Unze uns unse unsesnow snie sneeu sneeuw Snee Schnee sno sne snostone stien steen steen Steen Stein sten sten steintwo twain twa twee twee twee zwei zwo tva to towho wa wie wie wer wer vem hvem hvemworm wjirm wurm wurm worm Worm Wurm orm 11 orm orm 12 Engels Fries Afrikaans Nederlands Nederduits Duits Sweeds Deens NoorsSpelling Wysig Die Nederlandse spellingswyse is gebaseer op die Nederlandse Statebybel wat in 1637 die eerste maal verskyn het wat vandag baie verouderd is In 1804 is die eerste amptelike spelling deur Mathijs Siegenbeek vasgestel Hier is die Nederlandse letter IJ bekendgestel wat as Y geskryf is soos in Afrikaans Matthias de Vries en Lammart Allart te Winkel is die eerste redakteurs van die Woordenboek der Nederlandsche Taal en het in 1864 n nuwe spelling ontwerp Dit is in 1864 deur Belgie en later in 1883 ook deur Nederland aanvaar Die spelling was moeilik en het naamvalle en dubbele klinkers bevat In 1934 is die spelling verander en vereenvoudig tot die huidige weergawe In 1891 is egter n nuwe spelling deur Kollewijn ontwerp Hierdie spelling was n vereenvoudiging van die moeilike Nederlandse spelling Russisch moet nou Russies word en moeilijk moeilik n spelling gebaseer op die beginselskryf hoe jy praat Hierdie spelling was in sekere gemeenskappe veral in Vlaandere en in Suid Afrika in gebruik geneem maar nie amptelik aanvaar nie In 1925 is die Kollewijn spelling as die spelling vir Afrikaans in Suid Afrika aanvaar Verspreiding Wysig Status van Nederlands in verskillende gebiede Moedertaal Lae Lande amp Suriname Ampstaal administratief Moedertaal en tweede taal nie amptelik uitsluitende Afrikaans in Suid Afrika Die Nederlandse taal word veral in Wes Europa en in n mindere mate in Suid Amerika en die Karibiese gebied gepraat Aruba Curacao en Sint Maarten is dan ook Nederlandse oorsese gebiede In Suidoos Asie is kennis van die Nederlandse taal dikwels n voorvereiste vir werk in handel geskiedenis regswetenskappe en toerisme Amsterdam is die grootste Nederlandstalige stad in die wereld gevolg deur Rotterdam Den Haag en Antwerpen Belgie As Suider Afrika in Nederlandse verband opgeneem word is Kaapstad die grootste stad Pretoria is dan die eerste stad agter Antwerpen Die meeste vorme van die Nederlandse kreoletale het reeds uitgesterf Afrikaans word soms beskou as n halfkreool Nederlands word in 40 lande aan 220 universiteite onderrig en die onderwys sluit dikwels ook Afrikaans in Belgie Wysig Tweetalige borde in Brussel Nederlands is die grootste taal van Belgie en word in sy dialekvorm nog steeds as omgangstaal gebruik Van die totale Belgiese bevolking van tien miljoen praat ses miljoen Nederlands as moedertaal Sedert 1970 word Belgie amptelik in vier taalgebiede verdeel n eentalig Nederlandse Vlaandere n eentalig Franse Wallonie n tweetalig Frans Nederlandse Brussel en n Duitstalige gebied Die taalgrens is in 1963 afgebaken Die taalkundige situasie van Brussel is tot n mate ingewikkeld Alhoewel statistieke suggereer dat Nederlands hier nog net n ondergeskikte rol speel slegs tussen sewe en vyftien persent van Brusselaars praat Nederlands as huistaal veral in die noord weste van die Brusselse agglomerasie terwyl twee derdes van die bevolking Franssprekend is en n groeiende aantal medewerkers van Europese organisasies ander tale soos Engels praat is Nederlands in n amptelik tweetalige hoofstad nogtans n voorvereiste in die arbeidswereld Na raming kan 95 persent van alle Brusselaars vlot Frans en 28 persent vlot Nederlands praat By sowat n derde van alle werkadvertensies is n uitgebreide kennis van albei tale n voorvereiste en sowat 35 persent van alle ondernemings gebruik Nederlands vir hul interne kommunikasie en hul kontak met die owerheid Nederlandskursusse is derhalwe meer gewild as ander taalkursusse In Wallonie is Nederlands nie n amptelike taal nie maar Nederlandstaliges het in enkele munisipaliteite langs die taalgrens sogenaamde faciliteitengemeenten die reg om met die owerheid in Nederlands te kommunikeer Ook is daar aan die Nederlands Waalse grens n gebied waar sowel Nederlandse asook Duitse en Franse dialekte gepraat word Hierdie gebied in Franssprekende Belgie word die Platdietse streek genoem Nederland Wysig Nederlands word in Nederland deur die oorgrote meerderheid van die bevolking as moeder of tweede taal gebesig In Friesland het ook Wes Fries amptelike status Die gebruik van die Nederlandse standaardtaal Algemeen Beschaafd Nederlands ABN het danksy die invloed van onderwys en die media steeds meer toegeneem ten koste van die dialekte Intussen oefen ook Engels sterk invloed op Nederlands uit Die omgangstaal van jongmense toon soms sterk invloede van immigrantetale soos Turks Arabies Papiaments en Sranantongo Nederlandse Antille Wysig Op die Nederlandse Antille Aruba Curacao Bonaire Sint Maarten Sint Eustatius en Saba is Nederlands veral n onderwys en bestuurstaal Die onderlinge bevolking praat op die ABC eilande veral Papiaments n Portugese kreoolse taal met Nederlandse en andere invloede Op die S eilande word Engels gepraat Nederlands is die taal van die skole en baie Antiliane wil in Nederland kom werk of studeer Vir n klein aantal mense is Nederlands op die Antille die huistaal Suriname Wysig Suriname was tot 1975 n Nederlandse kolonie en Nederlands is die grootste taal van die land 60 van die bevolking gebruik Nederlands as eerste taal en vrywel alle mense praat Nederlands Die verskeie bevolkingsgroepe in Suriname het egter ook hulle eie taal maar Nederlands word saam met Sranan gebruik as omgangstaal Nederlands is in Suriname beter veranker as op die Antille Sedert 2005 is Suriname saam met Belgie en Nederland lid van die Nederlandse Taalunie Frankryk Wysig Die taalsituasie in Frans Vlaandere Frans Vlaams is die dialek wat gepraat word in die noordweste van Frankryk aan die Belgiese grens Die aantal moontlike sprekers word geskat op 80 000 tot 100 000 mense met 20 000 mense wat daagliks die taal gebruik en 40 000 wat die taal goed kan praat Die taal het geen erkenning nie die Nederlandse standaardtaal word nie gebruik nie en niks gebeur om die taal te bevorder of selfs te red nie Die sprekers is dikwels ouer as 60 jaar alhoewel die jongeres nou Nederlands in die skool leer Duinkerken en Rijsel Lille is oorspronklik Nederlandstalige stede wat verfrans het Duitsland Wysig Verspreiding van Kleverlands in Duitsland Die oorspronklike dialekte in die Duitse Nederrynstreek die westelike Ruhrgebied asook dele van die Bergisches Land streek kan in geskiedkundige opsig as Nederfrankies of Nederlands geklassifiseer word alle Frankiese dialekte noord van die sogenaamde Uerdingse Lyn val in hierdie kategorie Veral die Kleverlandse dialekte in Duitsland word dikwels as Nederlandse dialekte beskou In die meeste skole van die huidige administratiewe distrik Kleve Nederlands Kleef is Nederlands of Kleverlands nog in die 19de eeu as onderrigmedium gebruik 13 Volgens sosio linguistieke beginsels word die Nederfrankiese dialekte wat deur die Duitse standaardtaal oorkoepel word tans nie meer by Nederlands gereken nie en maak dus deel uit van die Duitse dialekkontinuum 14 Klein invloede van Nederlands kan nog steeds in plaaslike Duitse dialekte aangewys word Indonesie Wysig Kaart van Nederlands Indie in 1893 Toe die Verenigde Oos Indiese Kompanjie in 1799 bankrot gespeel het is sy besittings in Oos Indie deur die Nederlandse staat oorgeneem Groot dele van Sumatra dele van Borneo later ook Bali is vervolgens verower Nederlands Oos Indie het uit n verskeidenheid gebiede sonder sentrale koloniale administrasie bestaan waaronder handelsposte plantasies en militere basisse Die koloniale owerhede het min belang in die bevordering van die Nederlandse taal en kultuur die opbou van n onderwysstelsel met Nederlands as voertaal of enige ander nie ekonomiese aktiwiteit gestel Die hoofdoelwit was die ontginning van en handel met Oos Indie se natuurlike hulpbronne om maksimum wins uit die kolonie te haal Eers vanaf die vroee 20ste eeu het Nederland begin om n moderne infrastruktuur met n skool en gesondheidsstelsel op te bou Nederland se taalkundige en kulturele invloed was dus beperk die gebruik van Nederlands as verkeers en kultuurtaal selfs ongewens Die taalbeleid van die koloniale owerheid was daarop gemik om Nederlandse taalkennis as n voorreg van die blanke bevolking en n klein inheemse elite te beskerm om enige eise van gelyke regte vir Javane Balinese en ander inheemse volke te voorkom So het die getal Nederlandsprekendes eers in die 20ste eeu van slegs 5 000 in 1900 tot sowat 860 000 in 1942 gestyg n Belangrike voorvereiste vir die groei was die toelating van inheemse leerders tot onderwys in Nederlands In n totale bevolking van 70 miljoen het Nederlandssprekendes egter n klein minderheid gebly 15 In Indonesie n Nederlandse kolonie tot 1949 is Nederlands tans dikwels n voorvereiste vir die studie van die geskiedenis en die regswetenskappe van Indonesie Nederlands is dus n belangrike akademiese bronnetaal In Indonesie self is daar nog steeds heelwat ou mense wat Nederlands verstaan en of kan praat Van die mense praat die kenmerkende Petjoh n gekreoliseerde vorm van Nederlands Dit word ook onder ouer mense van gemengde Nederlandse en Indonesiese afkoms die sogenaamde Indo s of Indische Nederlanders in Nederland gepraat n Ander kreoolse vorm van Nederlands was Javindo hierdie vorm is nou uitgesterf Die Nederlandse taal word geleer op spesiale skole in Djakarta Bandoeng Soerabaja en Jogjakarta Jaarliks leer meer as 10 000 studente Nederlands in Indonesie In die dorp Depok is Nederlands nog die dominante taal Verenigde State van Amerika Wysig Verspreiding van Nederlands in die Verenigde State In Noord Amerika word teen die begin van die 20ste eeu nog wel Nederlands in n aantal dorpe gepraat Nederlands dien toe dikwels as preektaal in die kerke en daar verskyn ook Nederlandse koerante Hierdie klein taalgemeenskappe het intussen verengels Party van hierdie verengelste gemeenskappe soos in New Jersey en New York Stad dateer van groepe mense wat in die sewentiende eeu soontoe getrek het Bergen County Ramapough en hul dialekte het baie na Seeus Zeeland se dialek gelyk Nederlands is egter nog steeds die huistaal van klein groepe immigrante in Kanada Australie Nieu Seeland en die Verenigde State soos in Michigan Holland Overisel en Iowa Pella wat van die 19de eeu stam Nederlands is hierby n klein wereldtaal Geskiedenis van Nederlands in Suid Afrika WysigHoofartikels Geskiedenis van Nederlands en Erkenning van Nederlands Nederlandse taalgeskiedenis Wysig Die taalgrens in Noord Frankryk Die Nederlandse taalgebied in Europa Die verspreiding van Nederlands en Afrikaans Nederlands is n Wes Germaanse taal Die oudste taalvorm is Oudnederfrankies of Wesnederfrankies wat in die Lae Lande van die Frankiese Ryk ontwikkel alhoewel die taal ook onder die invloed van Fries en Saksies kom Met die uitbreiding van die Saliese of Wes Franke na die gebied van die huidige Nederland en Vlaandere ontstaan reeds vanaf die vierde eeu n Germaanse taalgebied op Romeinse gebied wat later met die verowering van Noord Gallie 486 ook na die Romaanstalige gebiede van die suide uitgebrei word Die kontak met die Wesfranke oefen n groot invloed op die ontwikkeling van die Noord Franse taal die langue d oil uit en lei tot die taalkundige skeiding van die suide wat met onder meer Oksitaans die langue d oc sy eie taalvorm en kultuur ontwikkel oil en oc is die sjibboletwoorde vir ja onderskeidelik in Noord en Suid Frankryk Die Indo Europese taalwetenskap beskou Nederlands naas Nedersaksies en Oosnederduits as die westelike tak van die Nederduitse dialekgroep Nederlands en die Nederduitse dialekte is nou verwant sodat sprekers van albei tale mekaar maklik kan verstaan Nederduits is ook die taal waarin tydens die Tweede Vryheidsoorlog die politieke gesprekke tussen president Paul Oom Paul Kruger en die Duitse keiser Wilhelm II plaasvind In die 17de eeu is daar nog steeds inheemse bronne wat Nederlands by die Duitse taalgebied reken Alhoewel Nederlands aanvanklik net soos Nederduits ondanks die klankverskuiwing nog nouverwant is aan Hoogduits en die Nederlandse dialekte geleidelik oorgaan na Nederduitse is daar besondere omstandighede wat verseker dat Nederlands as n eie taalvorm kan ontwikkel Anders as die yl bevolkte Nederduitse vlaktes is Nederland en veral Vlaandere reeds vanaf die middeleeue digbevolkte gebiede met n groot verstedelikte bevolking en n ryk kulturele lewe en literatuur in die landstaal Daar is minder kontak met die Hoogduitse taalgebied aangesien die suidelike Nederlande veral Vlaandere al vroeg hul eie identiteit en kultuur ontwikkel en na die noorde uitbrei Ook die vryheidsoorlog teen die Spanjaarde en die afsonderlike godsdienstige ontwikkeling deur die uitbreiding van die calvinisme in die noorde skep n klimaat wat die vorming van n eie nasionale bewussyn bevorder Die oudste Nederlandse grammatika die Twe Spraack dateer uit die 16de eeu Hierdie boek is n aanset om die volkstaal te ontwikkel tot n standaardtaal Begin 17de eeu word n vertaling van die bybel in Nederlands begin Hierdie vertaling is in 1635 gereed en omdat dit n boek is wat in die hele taalgebied versprei het het dit taalkundig n belangrike invloed gehad op die standaardtaal baie woorde en uitdrukkinge wat vandag in die standaardtaal aanwesig is is oorspronklik afkomstig uit die Statenbybel Die huidige Nederlandse standaardtaal berus op die Nederduitse skryftaal van die 17de eeu waarby die woordeskat geleidelik met Brabantse en Hollandse vorme uitgebou is n Ouer taalvorm is die verkeerstaal van die Hanse wat vir die handel en wetenskap ontwikkel is en net soos in Noord Duitsland ook eeue lank in Antwerpen Brugge en Holland gebruik word In teenstelling met die huidige Hoogduits bewaar Nederlands talle Ou Duitse woordvorme soos oorlog lenen kiezen vergelyk Duits Kurfurst en auserkoren en verbazen Nederlands is nie deur die tweede Germaanse klankverskuiwing beinvloed nie waarby byvoorbeeld t tot ss en z ts p tot f en pf en k tot ch ontwikkel Vergelyk Nederlands water met Duits Wasser zout met Salz zalts kopen met kaufen paard met Pferd en zoeken met suchen Nederlands ondergaan ook party eie veranderings In woorde soos zout sout het al of ol na ou verander Aan die begin van die 19de eeu word begin met die standaardisering van die spelling die eerste spelling wat in groot gebruik raak is die spelling van Siegenbeek Die spelling word nog verskeie male aangepas waarna gestandaardiseer word op die spelling van De Vries en Te Winkel in 1864 in Belgie en in 1883 in Nederland Die spelling van De Vries en Te Winkel blyk dusdanig bruikbaar dat alhoewel daar enkele moderniseringe was hy vandag nog altyd gebruik word Ook in die Afrikaanse spelling is nog baie elemente uit die spelling van De Vries amp Te Winkel aanwesig Danksy die kontak met die Franse taalgebied is daar vroeer n groot aantal woorde uit Frans ontleen waarby die Franse taal nog steeds n invloed op die Nederlands van Vlaandere uitoefen Die wedersydse beinvloeding tussen Frans en Nederlands kan byvoorbeeld gesien word in n woord soos mitrailleur hierdie Franse leenwoord het as basis die Franse mitraille wat op sy beurt afkomstig is uit die Germaanse woord maitan wat binne Nederlands geevolueer het tot mijt Vandag kom die meeste leenwoorde in Nederlands uit die Engelse taal Die struktuur van die Nederlandse taal stem grotendeels ooreen met Nederduits alhoewel die grammatika geleidelik vereenvoudig is Die sinsbou is feitlik onveranderd Taalkundige terme WysigIn die Middeleeue word die Nederlandse taal meesal Duuts of Diets genoem wat eintlik volkstaal beteken diet volk en ter onderskeiding van die Latynse taal van die kerk en die Frans van die adel dien In sy gediftongeerde vorm Duits word hierdie term nog in die 17de eeu gebruik later word na die Germaanse taal van die Nederlande as Nederduits verwys in teenstelling met Opperduits die Hoogduitse taal in Duitsland Nederduits is vandag net die taalkundige term vir die dialekte van Noord Duitsland wat nie aan die tweede Germaanse klankverskuiwing deelgeneem het nie Die Engelse benaming vir Nederlands Dutch en ook die term Nederduits of Nederduitsch in die name van die Afrikaanse drie Susterskerke van Suid Afrika herinner nog aan die ou benaming Nederlands as kultuurtaal in Duitse gebiede Wysig Verspreiding van Nederduits in Denemarke Noord Duitsland en Nederland Die gebied wordt soms ook Nedersaksies genoemd Verspreiding van Nedersaksies in Noord Duitsland en Nederland Nederlandse en Vlaamse immigrante het hulle al in die 12de eeu in n aantal gebiede in Noord en Sentraal Duitsland gevestig waaronder die streek tussen die Weser en Elberiviermondings in Oos Holstein en veral in Brandenburg Sakse en Thuringen Dikwels is Nederlandse immigrante vanwee hulle vaardighede as ambagsmanne en kunstenaars maar ook vir die bou van dyke en die kolonisasie van Oos Duitse grensgebiede deur Duitse vorste uitgenodig Enkele generasies lank het Nederlands as die skryf en omgangstaal van hele dorpsgemeenskappe gedien maar is uiteindelik deur Duits verdring Klein invloede van Nederfrankies kan nog steeds in plaaslike Nedersaksiese dialekte aangewys word In die 16de en 17de eeu het Nederlands nog eens n belangrike rol as kultuurtaal in Nederduitse gebiede gespeel Reisende toneelgeselskappe uit Nederland het hulle opvoerings in Noord Duitsland soms in Nederlands aangebied 16 In die Nederduitse en Pruisiese kusgebiede veral in hawestede soos Emden Bremen Hamburg Lubeck Rostock Stettyn Danzig en Konigsberg tans Kaliningrad het Nederlands daarnaas ook as korrespondensie en verkeerstaal en in die Skandinawiese en Baltiese gebiede as die taal van die skeepvaart gedien Nederlandse skeeps seemans en navigasieterme is vanaf die Goue Eeu omtrent 1650 tot by die 19de eeu ontleen Vir die navigasie onderwys in Hamburg is in die tydperk tussen 1749 en 1810 Nederlandse vakboeke gebruik 17 Nederlands het sy grootste invloed vanaf die tydperk van die Protestantse Hervorming tot by die eerste helfte van die 19de eeu op die Duitse gebiede langs die Nederlandse grens uitgeoefen in Oos Friesland die graafskappe Bentheim Lingen en Steinfurt die gebiede Gronau Gemen Werth en Anholt die hertogdomme Kleve Geldern en Julich die graafskap Moers en die keurvorstelike Keulense gebied Rheinberg het Nederlands as inheemse of vreemde skryf onderwys en kerktaal gedien In gevalle waar die plaaslike Nederduitse dialek nou verwant was aan Nederlands het die taal naas Hoogduits n funksie as standaardtaal vervul terwyl ook gereformeerde kerkgemeentes en Mennoniete om godsdienstige redes die voorkeur aan Nederlands gegee het 18 Nederlands as vreemde taal WysigTans bied sowat 250 universiteite wereldwyd kursusse in Nederlands aan Skole in Wallonie die Franssprekende gewes van Suid Belgie Brussel en Noord Frankryk bied Nederlands as n eerste of tweede vreemde taal aan 19 Daar is tientalle sekondere skole in die Duitse deelstate Nedersakse en Noordryn Wesfale wat aan die Nederlandse taalgebied grens waar Nederlands as n verpligte of addisionele taalvak aangebied word Taalunie Wysig Die Nederlandse Taalunie Lidlande Nie Nederlandse taalgebied in lidlande Spesiale verhoudings met die Taalunie Andere gebiede waar Nederlands of Afrikaans gepraat word Die Nederlandse Taalunie sorg vir die behoud en die bevordering van die Nederlandse taal Die lede is Nederland Belgie en Suriname Die Taalunie het ook n spesiale band met Suid Afrika en Indonesie Daar het in die verlede dikwels stemme opgegaan om Suid Afrika ook as lid te aanvaar Suid Afrika kan steeds lid word van die Nederlandse Taalunie maar die huidige Suid Afrikaanse regering sien daar geen heil in nie Om die onwillige Suid Afrikaanse regering te omseil kan die Afrikaners as groep aansluit Tog is daar baie min Afrikaners wat belangstel in nouer bande met Nederlands Die Nederlandse vaktydskrif Onze Taal speel n aktiewe rol in die bekendstelling van Afrikaans in Nederland en Vlaandere Nederlanders Vlaminge Surinamers Antilliane en Afrikaners kan mekaar sonder veel moeite begryp Afrikaans staan dikwels digter by die Nederlandse Standaardtaal as menige Nederlandse dialekte in Europa Sommige mense wil Afrikaans en Nederlands weer nouer sien saamwerk om sodoende n wal op te werp teen die toenemende verengelsing in die Suid Afrikaanse en Nederlandse bedryfslewe Nederlandse dialekte Wysig Nederlandse dialekte Suriname Aruba Curacao Sint Maarten Die kaart aan die regterkant gee n oorsig oor die verspreiding van die Nederlandse dialekte alhoewel die meeste oorgangsdialekte nie vertoon word nie A Suidwestelike dialekgroep Seeus Wes Vlaams 1 Wes Vlaams insluitende Frans Vlaams en Seeus Vlaams 2 Seeus B Noordwestelike dialekgroep Hollands 3 Suid Hollands 4 Weshoeks 5 Waterlands en Volendams 6 Saans 7 Kennemerlands 8 Wes Fries 9 Bildts Midslands Stadsfries en Amelands C Noordoostelike dialekgroep Nedersaksies 10 Kollumerlands 11 Gronings en Noord Drents 12 Stellingwerfs 13 Midden Drents 14 Suid Drents 15 Twents 16 Twents Graafskaps 17 Gelders Overyssels 18 Veluws D Noordelik sentrale dialekgroep 19 Utrechts Alblasserwaards E Suidelik sentrale dialekgroep 20 Suid Gelders 21 Noord Brabants en Noord Limburgs 22 Brabants 23 Oos Vlaams F Suidoostelike dialekgroep 24 Limburgs G Suriname nie in die prent nie 25 Surinaams Nederlands H Aruba Curacao en Sint Maarten nie in die prent nie 26 Antiliaans NederlandsNederlandse Kreoolse tale Wysig Suid Afrikaanse provinsies met n meerderheid van Afrikaanstaliges Daar is ook groot Afrikaanse gemeenskappe in die ander provinsies 1 Berbice Nederlands in Guyana 2 Skepi in Guyana 3 Negerhollands op die Maagde eilande en Puerto Rico 4 Petjoh in Indonesie 5 Javindo in Indonesie 6 Mohawk Nederlands in die Verenigde State 7 Jersey Nederlands in die Verenigde State 8 Albany Nederlands in die Verenigde State 9 Afrikaans in Suid Afrika en Namibie Halfkreool Oranjerivier Afrikaans Oosgrens Afrikaans Oorlangs Kaapse Afrikaans bestaan nie meer Sien ook WysigAfrikaans hoort by Nederlands Algemeen Nederlands Verbond Lys van gedrukte Afrikaans vreemdtalige woordeboeke Nederlandse dialekte Valse vriende Verskille tussen Afrikaans en NederlandsVerwysings Wysig Ethnologue Languages of the World Seventeenth edition Dutch in Engels Ethnologue Geargiveer vanaf die oorspronklike op 17 Mei 2020 Besoek op 25 April 2016 Nederlands wereldtaal in Nederlands Nederlandse Taalunie 2010 Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Oktober 2012 Besoek op 16 Januarie 2012 en Europese Kommissie 2006 Special Eurobarometer 243 Europeans and their Languages Survey PDF Europa Besoek op 16 Januarie 2012 1 of the EU population claims to speak Dutch well enough in order to have a conversation bladsy 153 Census 2001 Home language Statistics South Africa Besoek op 2 Februarie 2010 dooie skakel Census 2001 Primary tables South Africa Census 1996 and 2001 compared PDF Statistics South Africa Statistics South Africa 2001 p 19 Geargiveer vanaf die oorspronklike PDF op 20 Desember 2014 Besoek op 26 Oktober 2010 AS1 onderhoud ref harv link Bromber Katrin Smieja Birgit 2004 Globalisation and African languages risks and benefits Trends in Linguistics Walter de Gruyter bl 1 nl Taalunie Het Nederlands is springlevend maar 10 Mei 2017 nl Taalunie Publieksrapport Staat van het Nederlands 2017 nl Taalunie Onderzoeksrapport Staat van het Nederlands Over de taalkeuzes van Nederlanders en Vlamingen in het dagelijks leven pp 266 Petrus van Eeden Afrikaans hoort by Nederlands Brevitas 1998 bl 20 Betekent slang Het Zweedse woord voor worm is mask Kan zowel slang als worm betekenen Het gewone Noorse woord voor worm is makk Jan Goossens Niederdeutsche Sprache Versuch einer Definition In Jan Goossens red Niederdeutsch Sprache und Literatur Neumunster Karl Wachholtz 1973 bl 9 27 Herman Vekeman en Andreas Ecke Geschichte der niederlandischen Sprache Bern Lang 1993 bl 213 214 NEON Nederlands Online Freie Universitat Berlin Struktur und Geschichte des Niederlandischen Besoek op 18 Junie 2013 Mitzka W Das Niederlandische in Deutschland In Niederdeutsche Studien Festschrift fur Conrad Borchling Neumunster 1932 bl 208 Mitzka 1932 bl 211 Steppes O Het Nederlandsch als zeemanstaal in Neder Duitschland In Wetenschap in Vlaanderen 4 1939 bl 134 139 Kluge F Seemannssprache Wortgeschichtliches Handbuch deutscher Schifferausdrucke alterer und neuerer Zeit Halle 1911 Herdrukte uitgawe Kassel 1973 Kremer Ludwig Nachbarn Das Niederlandische als Kultursprache deutscher Gebiete Bonn Presse und Kulturabteilung der Kgl Niederlandischen Botschaft 1983 bl 9 22 Nederlandse Departement van Buitelandse Sake The Dutch LanguageEksterne skakels Wysig Sien gerus Wikipedia se uitgawe in Nederlands Wikimedia Commons bevat media in verband met Nederlands Sien Nederlands in Wiktionary die vrye woordeboek af Nederlands Afrikaanse Wikiboeke en Dutch Engelse Wikiboeke nl Woordeboek Afrikaans lt gt Nederlands Majstro com nl Woordeboek Afrikaans lt gt Nederlands Woordenboek EU nl Woordeboek Afrikaans lt gt Nederlands Woordentrainer nl en Woordeboek Afrikaans gt Nederlands Travlang com en Woordeboek Nederlands gt Afrikaans Travlang com nl Woordelys Afrikaans gt Nederlands De Die Roepstem nl Woordelys Afrikaans gt Nederlands Geargiveer 2 November 2010 op Wayback Machine Suidafrika nl af Vertaal Afrikaans lt gt Nederlands Google translate nl Sinne Afrikaans lt gt Nederlands Dicts info nl Sinne Nederlands lt gt Afrikaans Wikitravel en Learn Dutch online for free Dutch 101 nl Nederlandse Taalunie beslisorgaan oor die Nederlandse taalsake af Afrikaans hoort by Nederlands met gespreksforum Petrus van EedenIndo Europese tale Kentum tale Germaanse taleNoord Germaanse tale Deens Faroees Noors Bokmal Nynorsk Sweeds YslandsWes Germaanse tale Afrikaans Duits Engels Fries Noord Fries Oos Fries Saterfries Wes Fries Jiddisj Limburgs Luxemburgs Nederduits Nederlands Oos Vlaams Wes Vlaams Nedersaksies Wes Veluws SkotsOos Germaanse tale Boergondies Goties Vandaals Ontsluit van https af wikipedia org w index php title Nederlands amp ol,