fbpx
Wikipedia

NAVO-spelalfabet

Die NAVO-spelalfabet is 'n algemene naam vir die radiotelefonie-spelalfabet van die Internasionale Burgerlugvaartorganisasie (ICAO), wat woorde aan letters in die alfabet toeken sodat kritiese kombinasies van letters uitgespreek en verstaan kan word deur vliegtuigbemannings en lugvaartbeheer ongeag van hulle moedertaal. Die Internasionale Telekommunikasie-unie (ITU), die Federal Aviation Administration (FAA) van die V.S.A. asook die American National Standards Institute (ANSI) het soortgelyke weergawes.

Radiotelefonie-spelalfabet

Alfabet en uitspraak

Letter Woord Uitspraak
A Alfa (ICAO, ITU, FAA)
Alpha (ANSI)
AL FA
B Bravo BRA WOU
C Charlie CHAR LIE
of TJAAR LIE (ICAO, ITU)
D Delta DEL TA
E Echo ÊK KOU
F Foxtrot FOKS TROT
G Golf GHOLF
H Hotel HOU TEL
I India IEN DIE A
J Juliett (ICAO, ITU, FAA)
Juliet (ANSI)
JOE LIE ET
K Kilo KIE LOU
L Lima LIE MA
M Mike MAAIK
N November NOU WEM BIR
O Oscar OS KAR
P Papa PA PA
Q Quebec Q BÊK
R Romeo ROU MIE OU
S Sierra SIE Ê RA
T Tango TÊNG GO
U Uniform JOE NIE VORM
V Victor WIEK TAR
W Whiskey HOE IS KIE
X X-ray EKS RY
Y Yankee JÊNG KIE
Z Zulu ZOE LOE
0 Zero (ICAO, FAA)
Nadazero (ITU)
ZEE ROU (ICAO, FAA)
NA-DA-ZY-ROU (ITU)
1 One (ICAO, FAA)
Unaone (ITU)
HOE AN (ICAO, FAA)
OE-NA-WAN (ITU)
2 Two (ICAO, FAA)
Bissotwo (ITU)
TOE (ICAO, FAA)
BIES-SOU-TOE (ITU)
3 Three (ICAO, FAA)
Terrathree (ITU)
TRIE (ICAO, FAA)
TY-RA-TRIE (ITU)
4 Four (ICAO, FAA)
Kartefour (ITU)
VOW IR (ICAO, FAA)
KAR-TY-VOWIR (ITU)
5 Five'r (ICAO, FAA)
Pantafive (ITU)
FAAIFER (ICAO, FAA)
PAN-TA-FAAIF (ITU)
6 Six'r (ICAO, FAA)
Soxisix (ITU)
SIEKSER (ICAO, FAA)
SOK-SIE-SIEKS (ITU)
7 Seven (ICAO, FAA)
Setteseven (ITU)
WIN (ICAO, FAA)
SY-TEI-SÊWIN (ITU)
8 Eight (ICAO, FAA)
Oktoeight (ITU)
YT (ICAO, FAA)
OK-TOU-YT (ITU)
9 Nine'r (ICAO, FAA)
Novenine (ITU)
NAAINER IR (ICAO, FAA)
NOU-WEI-NAAINIR (ITU)

Tensy anders gespesifiseer, is die spelling en uitspraak soos amptelik deur die ICAO voorgeskryf en aanvaar deur die FAA en die ITU. Die ICAO dui onbeklemtoonde numeriese lettergrepe in kleinletters aan (en beklemtoonde lettergrepe in Hoofletters). In belang van eenvormigheid, word beklemtoonde lettergrepe hier, net soos met die FAA lettergreepstyl, in VETLETTERS aangedui.

Let wel bogenoemde uitspraak is nie die amptelike FAA se uitspraakwyse nie maar slegs die skrywer se poging om die korrekte weergawe weer te gee volgens Afrikaanssprekendes se spraakgewoontes.

Geskiedenis en gebruik

Ondanks sy algemene naam, verskyn die alfabet skynbaar nêrens in enige amptelike publikasies van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie nie. Dit mag dalk sy naam Navo spelalfabet gekry het vanweë die wye aanvaarding daarvan deur elkeen van NAVO se hooflande en word dus gebruik tydens NAVO-oefeninge.

Al hierdie woorde is herkenbaar deur Engelse moedertaalsprekers en omdat Engels die voertaal moet wees waar 'n vliegtuig en beheertoring van twee verskillende nasies betrokke is, ongeag van wat hulle onderskeie moedertale is. Dit is egter nie 'n vereiste vir plaaslike vlugte nie, in welke geval die nasie sy eie spelalfabet mag gebruik.

Die eerste internasionale spelalfabet is deur die ITU in 1927 aangeneem. Die ervaring wat sodoende opgedoen is met die alfabet het tot gevolg gehad dat verskeie verandering deur die ITU in 1932 gemaak is. Die gevolglike alfabet is deur die voorloper van die ICAO in gebruik geneem en is in burgerlugvaartkringe gebruik tot en met die Tweede Wêreldoorlog. Dit was in gebruik deur internasionale skeepsvaart tot ongeveer 1959:

Amsterdam Baltimore Casablanca Denmark Edison Florida Gallipoli Havana Italia Jerusalem Kilogramme Liverpool Madagascar New_York Oslo Paris Quebec Roma Santiago Tripoli Upsala Valencia Washington Xanthippe Yokohama Zurich

Tydens die Tweede Wêreldoorlog, het die vereistes van gesamentlike operasies deur Geallieerde magte gelei tot die ontwikkeling van die "Joint Army/Navy Phonetic Alphabet" (able baker), alhoewel die Britse lugmag nog hulle eie weergawe gebruik het. Na die oorlog met die baie lede van die Geallieerde gewapende magte wat as lug- en grondpersoneel vir lugrederye gaan werk het, is able baker steeds gebruik vir burgerlugvaart. Baie van die klanke was egter uniek aan Engels en dus is 'n alternatiewe Ana Brazil ontwikkel vir gebruik in Latyns Amerika. Die Internasionale Lugvervoer Assosiasie (IATA) het egter die behoefte aan 'n enkele universele alfabet erken en 'n konsepvoorstel aan die ICAO in 1947 voorgestel wat klanke bevat het wat dieselfde in Engels, Frans en Spaans geklink het. Ná verdere studie en veranderinge deur elke goedkeuringsinstansie, is die veranderde alfabet op 1 November 1951 geïmplementeer:

Alfa Bravo Coca Delta Echo Foxtrot Golf Hotel India Juliett Kilo Lima Metro Nectar Oscar Papa Quebec Romeo Sierra Tango Union Victor Whisky Extra Yankee Zulu

Onmiddellik is probleme met die lys ervaar—sommige gebruikers het gevoel dat dit ernstig genoeg was dat hulle weer teruggeslaan het na die able baker-alfabet. Om die gebreke te identifiseer is toetse uitgevoer onder sprekers van 31 verskillende nasies, hoofsaaklik deur die regerings van die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State. Verwarring tussen woorde soos Delta, Nectar, Victor en Extra of die uitlaat van woorde onder swak opvangstoestande was die hoofprobleme gewees. Na vele studie is slegs vyf woorde verander, wat die letters C, M, N, U en X vervang. Die finale weergawe is op 1 Maart, 1956 geïmplementeer en is ongetwyfeld kort daarna deur die ITU aanvaar, aangesien dit in hulle "Radioregulasies" van 1959 verskyn as 'n gevestigde fonetiese alfabet. Omdat die ITU alle internasionale radiokommunikasie beheer, is dit ook deur alle radio-operateurs aangeneem, hetsy militêre, burgelike of amateuroperateurs.

In die amptelike internasionale weergawe van die alfabet, word die nie-Engelse spellings van Alfa en Juliett gevind. "Alfa" word met 'n "f" gespel omdat Spaanse sprekers die "ph" meer soos die "p-klank" uitspreek. "Juliett" word met twee t's ("tt") gespel aangesien Franssprekendes 'n enkele t aan die einde van 'n woord nie uitspreek nie.

Die alfabet word gebruik om dele van 'n boodskap of roepsein wat van kritiese belang is, uit te spel tydens woordelikse kommunikasie. 'n Boodskap soos gaan na koördinaat DH98 kan uitgespreek word as beweeg na koördinaat Delta-Hotel-Niner-Eight en 'n C-130 Hercules vliegtuig kan beskryf word as 'n Charlie-One-Three-Zero op twaalfuur. Verskeie letterkodes en afkortings wat die Navo spelalfabet gebruik, het baie bekend geword soos Bravo Zulu (letterkode BZ) vir Goed gedoen, Checkpoint Charlie (Checkpoint C) in Berlyn, en Zulu vir Greenwich Mean Time of Coordinated Universal Time.

Variasies

By sommige lughawes in die V.S.A word die gebruik van Delta vir D vermy aangesien dit ook gebruik word vir die lugredery met dieselfde naam. Dixie word dan as plaasvervanger gebruik.

Die Britse polisiemag gebruik Indigo in plaas van India.

Bibliografie

  • L.J. Rose, "Aviation's ABC: The development of the ICAO spelling alphabet", ICAO Bulletin 11/2 (1956) 12-14
  • Aeronautical Telecommunications: Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation, Volume II, Chapter 5
  • International Telecommunication Union, "Appendix 16: Phonetic Alphabet and Figure Code", Radio Regulations (Geneva, 1959) 430-431

Eksterne skakels

  • ICAO Radiotelephony Spelling Alphabet (pp A-6 & A-10) 16 April 2005 op Wayback Machine (an official source, but in Microsoft Word format (332KB), not HTML)
  • ICAO Phonetics by the FAA 28 Januarie 2007 op Wayback Machine
  • American National Standard T1.523-2001, Telecom Glossary 2000 7 Februarie 2005 op Wayback Machine (English version of alphabet)
  • ICAO phonetic alphabet by Canada
  • ITU Phonetic Alphabet and Figure Code
  • Most comprehensive collection of phonetic alphabets

NAVO-spelalfabet
navo, spelalfabet, algemene, naam, radiotelefonie, spelalfabet, internasionale, burgerlugvaartorganisasie, icao, woorde, letters, alfabet, toeken, sodat, kritiese, kombinasies, letters, uitgespreek, verstaan, word, deur, vliegtuigbemannings, lugvaartbeheer, on. Die NAVO spelalfabet is n algemene naam vir die radiotelefonie spelalfabet van die Internasionale Burgerlugvaartorganisasie ICAO wat woorde aan letters in die alfabet toeken sodat kritiese kombinasies van letters uitgespreek en verstaan kan word deur vliegtuigbemannings en lugvaartbeheer ongeag van hulle moedertaal Die Internasionale Telekommunikasie unie ITU die Federal Aviation Administration FAA van die V S A asook die American National Standards Institute ANSI het soortgelyke weergawes Radiotelefonie spelalfabet Inhoud 1 Alfabet en uitspraak 2 Geskiedenis en gebruik 3 Variasies 4 Bibliografie 5 Eksterne skakelsAlfabet en uitspraak WysigLetter Woord UitspraakA Alfa ICAO ITU FAA Alpha ANSI AL FAB Bravo BRA WOUC Charlie CHAR LIE of TJAAR LIE ICAO ITU D Delta DEL TAE Echo EK KOUF Foxtrot FOKS TROTG Golf GHOLFH Hotel HOU TELI India IEN DIE AJ Juliett ICAO ITU FAA Juliet ANSI JOE LIE ETK Kilo KIE LOUL Lima LIE MAM Mike MAAIKN November NOU WEM BIRO Oscar OS KARP Papa PA PAQ Quebec Q BEKR Romeo ROU MIE OUS Sierra SIE E RAT Tango TENG GOU Uniform JOE NIE VORMV Victor WIEK TARW Whiskey HOE IS KIEX X ray EKS RYY Yankee JENG KIEZ Zulu ZOE LOE0 Zero ICAO FAA Nadazero ITU ZEE ROU ICAO FAA NA DA ZY ROU ITU 1 One ICAO FAA Unaone ITU HOE AN ICAO FAA OE NA WAN ITU 2 Two ICAO FAA Bissotwo ITU TOE ICAO FAA BIES SOU TOE ITU 3 Three ICAO FAA Terrathree ITU TRIE ICAO FAA TY RA TRIE ITU 4 Four ICAO FAA Kartefour ITU VOW IR ICAO FAA KAR TY VOWIR ITU 5 Five r ICAO FAA Pantafive ITU FAAIFER ICAO FAA PAN TA FAAIF ITU 6 Six r ICAO FAA Soxisix ITU SIEKSER ICAO FAA SOK SIE SIEKS ITU 7 Seven ICAO FAA Setteseven ITU SE WIN ICAO FAA SY TEI SEWIN ITU 8 Eight ICAO FAA Oktoeight ITU YT ICAO FAA OK TOU YT ITU 9 Nine r ICAO FAA Novenine ITU NAAINER IR ICAO FAA NOU WEI NAAINIR ITU Tensy anders gespesifiseer is die spelling en uitspraak soos amptelik deur die ICAO voorgeskryf en aanvaar deur die FAA en die ITU Die ICAO dui onbeklemtoonde numeriese lettergrepe in kleinletters aan en beklemtoonde lettergrepe in Hoofletters In belang van eenvormigheid word beklemtoonde lettergrepe hier net soos met die FAA lettergreepstyl in VETLETTERS aangedui Let wel bogenoemde uitspraak is nie die amptelike FAA se uitspraakwyse nie maar slegs die skrywer se poging om die korrekte weergawe weer te gee volgens Afrikaanssprekendes se spraakgewoontes Geskiedenis en gebruik WysigOndanks sy algemene naam verskyn die alfabet skynbaar nerens in enige amptelike publikasies van die Noord Atlantiese Verdragsorganisasie nie Dit mag dalk sy naam Navo spelalfabet gekry het vanwee die wye aanvaarding daarvan deur elkeen van NAVO se hooflande en word dus gebruik tydens NAVO oefeninge Al hierdie woorde is herkenbaar deur Engelse moedertaalsprekers en omdat Engels die voertaal moet wees waar n vliegtuig en beheertoring van twee verskillende nasies betrokke is ongeag van wat hulle onderskeie moedertale is Dit is egter nie n vereiste vir plaaslike vlugte nie in welke geval die nasie sy eie spelalfabet mag gebruik Die eerste internasionale spelalfabet is deur die ITU in 1927 aangeneem Die ervaring wat sodoende opgedoen is met die alfabet het tot gevolg gehad dat verskeie verandering deur die ITU in 1932 gemaak is Die gevolglike alfabet is deur die voorloper van die ICAO in gebruik geneem en is in burgerlugvaartkringe gebruik tot en met die Tweede Wereldoorlog Dit was in gebruik deur internasionale skeepsvaart tot ongeveer 1959 Amsterdam Baltimore Casablanca Denmark Edison Florida Gallipoli Havana Italia Jerusalem Kilogramme Liverpool Madagascar New York Oslo Paris Quebec Roma Santiago Tripoli Upsala Valencia Washington Xanthippe Yokohama ZurichTydens die Tweede Wereldoorlog het die vereistes van gesamentlike operasies deur Geallieerde magte gelei tot die ontwikkeling van die Joint Army Navy Phonetic Alphabet able baker alhoewel die Britse lugmag nog hulle eie weergawe gebruik het Na die oorlog met die baie lede van die Geallieerde gewapende magte wat as lug en grondpersoneel vir lugrederye gaan werk het is able baker steeds gebruik vir burgerlugvaart Baie van die klanke was egter uniek aan Engels en dus is n alternatiewe Ana Brazil ontwikkel vir gebruik in Latyns Amerika Die Internasionale Lugvervoer Assosiasie IATA het egter die behoefte aan n enkele universele alfabet erken en n konsepvoorstel aan die ICAO in 1947 voorgestel wat klanke bevat het wat dieselfde in Engels Frans en Spaans geklink het Na verdere studie en veranderinge deur elke goedkeuringsinstansie is die veranderde alfabet op 1 November 1951 geimplementeer Alfa Bravo Coca Delta Echo Foxtrot Golf Hotel India Juliett Kilo Lima Metro Nectar Oscar Papa Quebec Romeo Sierra Tango Union Victor Whisky Extra Yankee ZuluOnmiddellik is probleme met die lys ervaar sommige gebruikers het gevoel dat dit ernstig genoeg was dat hulle weer teruggeslaan het na die able baker alfabet Om die gebreke te identifiseer is toetse uitgevoer onder sprekers van 31 verskillende nasies hoofsaaklik deur die regerings van die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State Verwarring tussen woorde soos Delta Nectar Victor en Extra of die uitlaat van woorde onder swak opvangstoestande was die hoofprobleme gewees Na vele studie is slegs vyf woorde verander wat die letters C M N U en X vervang Die finale weergawe is op 1 Maart 1956 geimplementeer en is ongetwyfeld kort daarna deur die ITU aanvaar aangesien dit in hulle Radioregulasies van 1959 verskyn as n gevestigde fonetiese alfabet Omdat die ITU alle internasionale radiokommunikasie beheer is dit ook deur alle radio operateurs aangeneem hetsy militere burgelike of amateuroperateurs In die amptelike internasionale weergawe van die alfabet word die nie Engelse spellings van Alfa en Juliett gevind Alfa word met n f gespel omdat Spaanse sprekers die ph meer soos die p klank uitspreek Juliett word met twee t s tt gespel aangesien Franssprekendes n enkele t aan die einde van n woord nie uitspreek nie Die alfabet word gebruik om dele van n boodskap of roepsein wat van kritiese belang is uit te spel tydens woordelikse kommunikasie n Boodskap soos gaan na koordinaat DH98 kan uitgespreek word as beweeg na koordinaat Delta Hotel Niner Eight en n C 130 Hercules vliegtuig kan beskryf word as n Charlie One Three Zero op twaalfuur Verskeie letterkodes en afkortings wat die Navo spelalfabet gebruik het baie bekend geword soos Bravo Zulu letterkode BZ vir Goed gedoen Checkpoint Charlie Checkpoint C in Berlyn en Zulu vir Greenwich Mean Time of Coordinated Universal Time Variasies WysigBy sommige lughawes in die V S A word die gebruik van Delta vir D vermy aangesien dit ook gebruik word vir die lugredery met dieselfde naam Dixie word dan as plaasvervanger gebruik Die Britse polisiemag gebruik Indigo in plaas van India Bibliografie WysigL J Rose Aviation s ABC The development of the ICAO spelling alphabet ICAO Bulletin 11 2 1956 12 14 Aeronautical Telecommunications Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation Volume II Chapter 5 International Telecommunication Union Appendix 16 Phonetic Alphabet and Figure Code Radio Regulations Geneva 1959 430 431Eksterne skakels WysigICAO Radiotelephony Spelling Alphabet pp A 6 amp A 10 Geargiveer 16 April 2005 op Wayback Machine an official source but in Microsoft Word format 332KB not HTML ICAO Phonetics by the FAA Geargiveer 28 Januarie 2007 op Wayback Machine American National Standard T1 523 2001 Telecom Glossary 2000 Geargiveer 7 Februarie 2005 op Wayback Machine English version of alphabet ICAO phonetic alphabet by Canada ITU Phonetic Alphabet and Figure Code Most comprehensive collection of phonetic alphabetsOntsluit van https af wikipedia org w index php title NAVO spelalfabet amp oldid 2446219,