×
Mercurius
Hierdie artikel handel oor die planeet Mercurius. Vir ander betekenisse van die naam, sien Mercurius (dubbelsinnig).

Mercurius is die naaste planeet aan die son, en is ook die kleinste planeet in ons sonnestelsel. Mercurius wissel in helderheid van tussen -0,4 (baie helder) en 5,5 (baie dof) wanneer dit vanaf die aarde waargeneem kan word. Aangesien die planeet baie na aan die son geleë is, beteken dit dat dit slegs sigbaar is kort na sonsondergang.

Mercurius

Mercurius, soos waargeneem deur die Messenger-wenteltuig op 14 Januarie 2008.
Wentelbaaneienskappe
Epog J2000
Afelium 69 817 079 km
0,466 698 35 AE
Perihelium 46 001 272 km
0,307 499 51 AE
Semihoofas 57 909 176 km
0,387 098 93 AE
Sinodiese periode 115 8776 dae
Gem. omwentelingspoed 47,36 km/s
Hellingshoek 7,004 87°
(3,38° tot die son se ewenaar)
Natuurlike satelliete 0
Fisiese eienskappe
Radius by ewenaar 2439,7 km
(0,383 Aardes)
Oppervlakte 7,5×107 km²
(0,147 Aardes)
Volume 6,083×1010 km³
(0,056 Aardes)
Massa 3,302×1023 kg
(0,055 Aardes)
Gem. digtheid 5,427 g/cm³
Oppervlak-
aantrekkingskrag
3,7 m/s2
0,38 g
Ontsnapping-
snelheid
4,249 km/s
Sideriese
rotasieperiode
58,6462 dae (58 dae, 15,5088 uur)
Rotasiespoed
by ewenaar
10.892 km/h (by die ewenaar)
Ashelling ~0.01°
Regte styging van noordpool 18 h 44 min 2 s
281,01°
Deklinasie 61,45°
0,068 (Bond)
0,142 (geometries)
Oppervlak-temp.
0°N, 0°W
85°N, 0°W
mingem.maks
100 K340 K700 K
80 K200 K380 K
Skynmagnitude −2,6 tot 5,7
Hoekgrootte 4,5" – 13"
Atmosfeer
Oppervlakdruk Spoor
Samestelling 31.7% Kalium
24.9% Natrium
9.5% Atomiese suurstof
7.0% Argon
5.9% Helium
5.6% Molekulêre suurstof
5.2% Stikstof
3.6% Koolstofdioksied
3.4% Water
3.2% Waterstof
Vergelyking in grootte met die Aarde

Daar is relatief min bekend oor Mercurius. Die enigste ruimtetuig wat ooit naby Mercurius was, is Mariner 10 wat tydens 1974 tot 1975 ongeveer 40-45% van die planeet se oppervlakte gekarteer het. Daar is tans 'n nuwe sending (Messenger) onder leiding van NASA en ESA onderweg na Mercurius.

Die oppervlakte van Mercurius het dieselfde voorkoms as die van ons maan, vol kraters. Mercurius het geen atmosfeer nie en is ook een van die min planete wat nie oor 'n maan beskik nie. Mercurius bestaan grootliks uit 'n ysterkern, wat 'n magnetiese veld van ongeveer 1% die sterkte van die aarde se magnetiese veld genereer. Temperature op die oppervlakte wissel tussen 90-700 K (-173/427 °C) met die pole wat die hoogste temperatuur ervaar en die bodems van die kraters die laagste.

Die ou Romeine het die planeet na die boodskappergod, Mercurius vernoem danksy die vinnige beweging van die planeet tydens sonsondergang. Die sterrekundige simbool van Mercurius is (). Voor die 5de eeu v.C., het Griekse sterrekundiges geglo dat die planeet twee aparte voorwerpe was en dit het bekend gestaan as Hermes in die aand, en Apollo in die oggend. Pythagoras was die eerste persoon wat voorgestel het dat dit dieselfde voorwerp was wat slegs in verskillende posisies waargeneem is.

Inhoud

Mercurius is een van vier aardse planete, dit wil sê dat die planeet se liggaam rotsagtig is, net soos die Aarde s'n. Dit is die kleinste van die vier aardse planete, met 'n deursnee van 4879 km by die ewenaar. Mercurius bestaan uit ongeveer 70% metaliese en 30% silikaatsmateriaal. Die digtheid van die planeet is die tweede hoogste in ons sonnestelsel met 5.43 g/cm³: net 'n klein bietjie minder as die Aarde se digtheid.

1. Kors – 100-200km dik
2. Mantel – 600 km dik
3. Kern of nukleus – 1,800 km radius

Mercurius se digtheid van gebruik word om details aangaande die planeet se interne struktuur af te lei. Terwyl 'n groot deel van die aarde se hoë digtheid te danke is aan swaartekragsamepersing (vera; die planeet se kern), is Mercurius baie kleiner en sy binneste dele nie naastenby so sterk saamgepers nie. Om dus die planeet se hoë digtheid te regverdig, moet die kern baie groot en ryk aan yster wees. Geoloë skat dat Mercurius se kern so veel as 42% van die planeet se volume in beslag neem (hierde verhouding is slegs 17% vir die Aarde). Onlangse studies stel voor dat Mercurius 'n gesmelte kern het.

Om die kern is 'n 600 km mantel. Dit word beweer dat daar, vroeg in Mercurius se geskiedenis, 'n groot botsing was met 'n liggaam wat honderde kilometers wyd was. Dié botsing sou veroorsaak dat die planeet 'n groot deel van sy oorspronklike mantel verloor het, wat 'n relatiewe dun mantel in verhouding met die kern sou veroorsaak.

Daar word beraam dat Mercurius se kors 100–200 km dik is. Een uitsonderlike kenmerk van Mercurius se oppervlak is talle nou rande het; sommige van honderde kilometers lank. Dit word geglo dat hulle gevorm was soos Mercurius se kern en mantel afgekoel het en ineengekrim het op 'n tyd toe die kors reeds verhard was.

Die planeet kan met die blote oog dus slegs net na sonsondergang of net voor sonop gesien word. Mercurius is een van die planete wat al in die Oudheid waargeneem is. Omdat die planeet altyd so na aan die son geleë is, was dit nog altyd die moeilikste om raak te sien. Selfs na die ontdekking van die teleskoop het dit lank geduur voordat ʼn suksesvolle poging aangewend is om die oppervlak van Mercurius te bestudeer.

Gedurende die tagtigerjare van die 19e eeu het Giovanni Schiaparelli die oppervlak van die planeet noukeurig bestudeer, ʼn taak wat bemoeilik is weens diameter (5 tot 13 boogsekondes). Hy het nietemin genoeg detail oor die oppervlak ingewin om die afleiding te kon maak dat dieselfde kant van die planeet altyd na die son gekeer is. Dit sou beteken het dat die planeet in dieselfde periode om sy eie as wentel as wat dit hom neem om om die son te wentel (88 dae).

Latere ondersoeke deur E.M. Antoniadi het hierdie bevinding skynbaar bevestig. Onlangse ondersoeke met behulp van radar het egter aangetoon dat die rotasietydperk 58,646 dae is. presies ⅔ van die omloopperiode. "Dag" op Mercurius duur dus 176 aardse dae (2 omwentelings).

Hierdie verhouding tussen die rotasietyd en die om loop periode het miskien ontstaan omdat die rotasie, wat aanvanklik vinniger geskied het, deur die getywerking van die son afgerem is. Omdat Mercurius 'n binneplaneet is, beweeg hy af en toe voor die son verby. Dit gebeur met reëlmatige tussenpose van 13, 7, 10, 3, 10, 3 en dan weer 13 jaar, en elke keer om en by op 7 Mei en 9 November.

Die laaste keer dat dit gebeur het, was op 10 November 1973, en dit sal weer op 13 November 1986 plaasvind. Tydens so 'n oorgang van Mercurius kan sy diameter en posisie noukeurig bepaal word. Net soos die maan het Mercurius, sover vasgestel kon word, geen atmosfeer nie. As gevolg hiervan is daar 'n groot verskil tussen die dag en nagtemperature op die planeet (die gemiddelde dagtemperatuur is 650 K of 400 °C en die nagtemperatuur 100 K of - 170°C).

Le Verrier het in 1845 ontdek dat die perihelium van die planeet elke honderd jaar met 41" opskuif. Later is noukeuriger vasgestel dat dit met 43" opskuif. Gedurende die 19e eeu is veronderstel dat die planeet deur Vulcanus, toe nog 'n onbekende planeet, gesteur sou word omdat dit moontlik binne dieselfde baan as Mercurius beweeg. Die oplossing vir die probleem is gegee in Einstein se relatiwiteitsteorie (1915), waarvolgens die lang as van die baan van 'n liggaam wat vinnig beweeg, stadig moet roteer.

In 1970 is ondersoeke met behulp van radar uitgevoer en daar is bevind dat Mercurius, net soos die maan, heuwelagtige gebiede en kraters het. Afgesien van die ooreenkomste is ook bevind dat Mercurius byna net so groot soos die maan is en dat hy ook geen atmosfeer het nie.

Hierdie bevindinge is almal bevestig toe Mariner 10 op 29 Maart 1974 sowat 700 km van Mercurius verbybeweeg en beelde van die oppervlak na die aarde gesein het. Mariner het 500 kg geweeg en is op 3 November 1973 van Kaap Kennedy gelanseer.

Die ruimtetuig is eers by Venus verby voordat dit in die regte baan na Mercurius geplaas is. Tydens die verbyvlug kon detail tot 'n grootte van 100 m gefotografeer word. Mariner is in so 'n baan geplaas dat sy omloopperiode om die son presies twee maal so groot soos die van Mercurius was, sodat dit op 21 September 1974 en 16 Maart 1975 opnuut by die planeet verbybeweeg het. In 1975 het die ruimtetuig slegs 327 km van Mercurius af verbybeweeg.

Volgens die foto's het Mercurius 'n oppervlak wat baie soos die van die maan lyk, met kraters, gebergtes en valleie. Daar is geen teken van atmosferiese erosie nie, wat beteken dat die planeet sedert die vorming van sy oppervlak soos dit nou daar uitsien, geen atmosfeer gehad het nie. Die aanduidings is ook dat daar in die een of ander stadium vulkaniese aktiwiteite op Mercurius was.

Uit die baanveranderinge wat Mariner 10 in sy vlug om Mercurius ervaar het, kon die presiese massa en die gemiddelde digtheid (5,45) van die planeet bereken word. Aangesien die digtheid aan die oppervlak waarskynlik kleiner is, sal dit in die kern groter moet wees en daar kan dus aanvaar word dat Mercurius 'n ysteragtige kern moet hê.

Mariner 10 het ook aangetoon dat Mercurius 'n baie swak magneetveld het (ongeveer 1 % van die sterkte van die by die aardoppervlak). In die geval van die aarde word die bestaan van 'n magnetiese veld gekoppel aan die veronderstelling dat die aarde 'n nikkelysterkern het wat vinnig roteer. Mercurius sou ook so 'n magnetiese kern kon hê, maar dat die kern so vinnig roteer, is onwaarskynlik, omdat die planeet self binne 58 dae roteer.

Die magneetveld is waarskynlik 'n oorblyfsel uit 'n vroeër periode toe Mercurius miskien vinniger om sy eie as gedraai het. Algemene gegewens van Mercurius (Astrophysical Quantities, Londen 1973) is: gemiddelde afstand

van die son 57,9 miljoen km

eksentrisiteit van die baan 0,205628

omloopperiode 87,969 dae

diameter by die ewenaar 4 850 km

rotasietyd 58,646 dae

afplatting 0,0

massa (aarde = 1) 0,0554

digtheid (water = 1) 5,4

ontsnapsnelheid 4,2 km/sek

Mercurius se perihelium skuif aan. Aanvanklik is gedink dat dit agv donker materie is in die vorm van planeet Vulcan.
 • Gemiddelde afstand van die son: 57 909 175 km
 • Perihelion (naaste): 46 000 000 km
 • Aphelion (verste): 69 820 000 km
 • Ewenaarsradius: 2 439,7 km
 • Ewenaarsomtrek: 15 329,1 km
 • Massa: 330 220 000 000 000 000 000 000 kg
 • Volume: 60 827 200 000 km3
 • Digtheid: 5,427 g/cm3
 • Oppervlak: 74 800 000 km2
 • Oppervlakswaartekrag by die ewenaar: 3,7 m/s2
 • Ontsnapsnelheid: 15 300 km/h
 • Lengte van 'n dag: 176 aardedae (4224 uur)
 • Lengte van 'n jaar: 87,97 aardedae
 • Gemiddeldie Omwentelingsnelheid: 172 341 km/h
 • Middelpuntafwyking van Wentelbaan: 0,20563069
 • Hellingshoek van wentelbaan ten opsigte van die sonnebaan: 7 grade
 • Hellingshoek van as ten opsigte van wentelbaan: 0 grade
 • Omtrek van Wentelbaan: 356 000 000 km
 • Minimum/Maksimum oppervlaktemperature: -173/427 °C
 • Mane: 0
 1. Yeomans, Donald K. (7 April 2008). (in Engels). NASA JPL. vanaf die oorspronklike op 20 Mei 2020. Besoek op7 April 2008.
 2. (in Engels). NASA Goddard Space Flight Center. 30 November 2007. vanaf die oorspronklike op 20 Mei 2020. Besoek op28 Mei 2008.
 3. . 2009-04-03. Besoek op2009-04-03. (geproduseer met geskryf van Aldo Vitagliano
 4. Munsell, Kirk (28 Mei 2009). . Solar System Exploration. NASA. Geargiveer vanaf op 16 November 2015. Besoek op7 April 2008.
 5. Margot, L.J. (2007). "Large Longitude Libration of Mercury Reveals a Molten Core". Science. 316 (5825): 710–714. Bibcode:. doi:. PMID .Onbekende parameter |coauthors= geïgnoreer (help)
 6. Mallama, A.; Wang, D.; Howard, R.A. (2002). "Photometry of Mercury from SOHO/LASCO and Earth". Icarus. 155 (2): 253–264. Bibcode:. doi:.AS1-onderhoud: meer as een naam: authors list (link)
 7. Vasavada, Ashwin R.; Paige, David A.; Wood, Stephen E. (19 February 1999). (PDF). Icarus. 141: 179–193. Figure 3 with the "TWO model"; Figure 5 for pole.
 8. Mallama, A. (2011). "Planetary magnitudes". Sky and Telescope. 121(1): 51–56.
 9. Espenak, Fred (25 Julie 1996). . NASA Reference Publication 1349. NASA. vanaf die oorspronklike op 20 Mei 2020. Besoek op23 Mei 2008.
 10. Lyttleton, R. A.; On the Internal Structures of Mercury and Venus, Astrophysics and Space Science, Vol. 5 (1969), bl. 18
 11. Cornell University (3 Mei 2007). . Chronicle Online (in Engels). vanaf die oorspronklike op 17 Junie 2012.
 12. Benz, W.; Slattery, W. L.; Cameron, A. G. W.; Collisional stripping of Mercury’s mantle, Icarus, Vol. 74 (1988), bl. 516-528
 13. Schenk, P.; Melosh, H. J.; Lobate Thrust Scarps and the Thickness of Mercury’s Lithosphere, Abstracts of the 25th Lunar and Planetary Science Conference (1994), 1994LPI....25.1203S


Publikasie datum: September 27, 2021

mercurius, hierdie, artikel, handel, planeet, ander, betekenisse, naam, sien, dubbelsinnig, naaste, planeet, kleinste, planeet, sonnestelsel, wissel, helderheid, tussen, baie, helder, baie, wanneer, vanaf, aarde, waargeneem, word, aangesien, planeet, baie, gel. Hierdie artikel handel oor die planeet Mercurius Vir ander betekenisse van die naam sien Mercurius dubbelsinnig Mercurius is die naaste planeet aan die son en is ook die kleinste planeet in ons sonnestelsel Mercurius wissel in helderheid van tussen 0 4 baie helder en 5 5 baie dof wanneer dit vanaf die aarde waargeneem kan word Aangesien die planeet baie na aan die son gelee is beteken dit dat dit slegs sigbaar is kort na sonsondergang Mercurius Mercurius soos waargeneem deur die Messenger wenteltuig op 14 Januarie 2008 Wentelbaaneienskappe 1 Epog J2000Afelium 69 817 079 km 0 466 698 35 AEPerihelium 46 001 272 km 0 307 499 51 AESemihoofas 57 909 176 km 0 387 098 93 AESinodiese periode 115 8776 dae 2 Gem omwentelingspoed 47 36 km s 2 Hellingshoek 7 004 87 3 38 tot die son se ewenaar 3 Natuurlike satelliete 0Fisiese eienskappeRadius by ewenaar 2439 7 km 4 0 383 Aardes Oppervlakte 7 5 10 4 7 km 0 147 Aardes Volume 6 083 10 4 10 km 0 056 Aardes Massa 3 302 10 4 23 kg 0 055 Aardes Gem digtheid 5 427 g cm 4 Oppervlak aantrekkingskrag 3 7 m s2 0 38 g 4 Ontsnapping snelheid 4 249 km s 4 Sideriese rotasieperiode 58 6462 dae 58 dae 15 5088 uur 4 Rotasiespoed by ewenaar 10 892 km h by die ewenaar Ashelling 0 01 5 Regte styging van noordpool 18 h 44 min 2 s 281 01 2 Deklinasie 61 45 2 0 068 Bond 6 0 142 geometries 6 Oppervlak temp 0 N 0 W 7 85 N 0 W 7 mingem maks100 K340 K700 K80 K200 K380 KSkynmagnitude 2 6 8 tot 5 7 2 9 Hoekgrootte 4 5 13 2 AtmosfeerOppervlakdruk SpoorSamestelling 31 7 Kalium 24 9 Natrium 9 5 Atomiese suurstof 7 0 Argon 5 9 Helium 5 6 Molekulere suurstof 5 2 Stikstof 3 6 Koolstofdioksied 3 4 Water 3 2 Waterstof Vergelyking in grootte met die Aarde Daar is relatief min bekend oor Mercurius Die enigste ruimtetuig wat ooit naby Mercurius was is Mariner 10 wat tydens 1974 tot 1975 ongeveer 40 45 van die planeet se oppervlakte gekarteer het Daar is tans n nuwe sending Messenger onder leiding van NASA en ESA onderweg na Mercurius Die oppervlakte van Mercurius het dieselfde voorkoms as die van ons maan vol kraters Mercurius het geen atmosfeer nie en is ook een van die min planete wat nie oor n maan beskik nie Mercurius bestaan grootliks uit n ysterkern wat n magnetiese veld van ongeveer 1 die sterkte van die aarde se magnetiese veld genereer Temperature op die oppervlakte wissel tussen 90 700 K 173 427 C met die pole wat die hoogste temperatuur ervaar en die bodems van die kraters die laagste Die ou Romeine het die planeet na die boodskappergod Mercurius vernoem danksy die vinnige beweging van die planeet tydens sonsondergang Die sterrekundige simbool van Mercurius is Voor die 5de eeu v C het Griekse sterrekundiges geglo dat die planeet twee aparte voorwerpe was en dit het bekend gestaan as Hermes in die aand en Apollo in die oggend Pythagoras was die eerste persoon wat voorgestel het dat dit dieselfde voorwerp was wat slegs in verskillende posisies waargeneem is Inhoud 1 Interne struktuur 2 Ruimteondersoek 3 Feite en syfers 4 Verwysings 5 Eksterne skakelsInterne struktuur WysigMercurius is een van vier aardse planete dit wil se dat die planeet se liggaam rotsagtig is net soos die Aarde s n Dit is die kleinste van die vier aardse planete met n deursnee van 4879 km by die ewenaar Mercurius bestaan uit ongeveer 70 metaliese en 30 silikaatsmateriaal Die digtheid van die planeet is die tweede hoogste in ons sonnestelsel met 5 43 g cm net n klein bietjie minder as die Aarde se digtheid 1 Kors 100 200km dik 2 Mantel 600 km dik 3 Kern of nukleus 1 800 km radius Mercurius se digtheid van gebruik word om details aangaande die planeet se interne struktuur af te lei Terwyl n groot deel van die aarde se hoe digtheid te danke is aan swaartekragsamepersing vera die planeet se kern is Mercurius baie kleiner en sy binneste dele nie naastenby so sterk saamgepers nie Om dus die planeet se hoe digtheid te regverdig moet die kern baie groot en ryk aan yster wees 10 Geoloe skat dat Mercurius se kern so veel as 42 van die planeet se volume in beslag neem hierde verhouding is slegs 17 vir die Aarde Onlangse studies stel voor dat Mercurius n gesmelte kern het 11 Om die kern is n 600 km mantel Dit word beweer dat daar vroeg in Mercurius se geskiedenis n groot botsing was met n liggaam wat honderde kilometers wyd was Die botsing sou veroorsaak dat die planeet n groot deel van sy oorspronklike mantel verloor het wat n relatiewe dun mantel in verhouding met die kern sou veroorsaak 12 Daar word beraam dat Mercurius se kors 100 200 km dik is Een uitsonderlike kenmerk van Mercurius se oppervlak is talle nou rande het sommige van honderde kilometers lank Dit word geglo dat hulle gevorm was soos Mercurius se kern en mantel afgekoel het en ineengekrim het op n tyd toe die kors reeds verhard was 13 Die planeet kan met die blote oog dus slegs net na sonsondergang of net voor sonop gesien word Mercurius is een van die planete wat al in die Oudheid waargeneem is Omdat die planeet altyd so na aan die son gelee is was dit nog altyd die moeilikste om raak te sien Selfs na die ontdekking van die teleskoop het dit lank geduur voordat ʼn suksesvolle poging aangewend is om die oppervlak van Mercurius te bestudeer Gedurende die tagtigerjare van die 19e eeu het Giovanni Schiaparelli die oppervlak van die planeet noukeurig bestudeer ʼn taak wat bemoeilik is weens diameter 5 tot 13 boogsekondes Hy het nietemin genoeg detail oor die oppervlak ingewin om die afleiding te kon maak dat dieselfde kant van die planeet altyd na die son gekeer is Dit sou beteken het dat die planeet in dieselfde periode om sy eie as wentel as wat dit hom neem om om die son te wentel 88 dae Latere ondersoeke deur E M Antoniadi het hierdie bevinding skynbaar bevestig Onlangse ondersoeke met behulp van radar het egter aangetoon dat die rotasietydperk 58 646 dae is presies van die omloopperiode Dag op Mercurius duur dus 176 aardse dae 2 omwentelings Hierdie verhouding tussen die rotasietyd en die om loop periode het miskien ontstaan omdat die rotasie wat aanvanklik vinniger geskied het deur die getywerking van die son afgerem is Omdat Mercurius n binneplaneet is beweeg hy af en toe voor die son verby Dit gebeur met reelmatige tussenpose van 13 7 10 3 10 3 en dan weer 13 jaar en elke keer om en by op 7 Mei en 9 November Die laaste keer dat dit gebeur het was op 10 November 1973 en dit sal weer op 13 November 1986 plaasvind Tydens so n oorgang van Mercurius kan sy diameter en posisie noukeurig bepaal word Net soos die maan het Mercurius sover vasgestel kon word geen atmosfeer nie As gevolg hiervan is daar n groot verskil tussen die dag en nagtemperature op die planeet die gemiddelde dagtemperatuur is 650 K of 400 C en die nagtemperatuur 100 K of 170 C Le Verrier het in 1845 ontdek dat die perihelium van die planeet elke honderd jaar met 41 opskuif Later is noukeuriger vasgestel dat dit met 43 opskuif Gedurende die 19e eeu is veronderstel dat die planeet deur Vulcanus toe nog n onbekende planeet gesteur sou word omdat dit moontlik binne dieselfde baan as Mercurius beweeg Die oplossing vir die probleem is gegee in Einstein se relatiwiteitsteorie 1915 waarvolgens die lang as van die baan van n liggaam wat vinnig beweeg stadig moet roteer Ruimteondersoek WysigIn 1970 is ondersoeke met behulp van radar uitgevoer en daar is bevind dat Mercurius net soos die maan heuwelagtige gebiede en kraters het Afgesien van die ooreenkomste is ook bevind dat Mercurius byna net so groot soos die maan is en dat hy ook geen atmosfeer het nie Hierdie bevindinge is almal bevestig toe Mariner 10 op 29 Maart 1974 sowat 700 km van Mercurius verbybeweeg en beelde van die oppervlak na die aarde gesein het Mariner het 500 kg geweeg en is op 3 November 1973 van Kaap Kennedy gelanseer Die ruimtetuig is eers by Venus verby voordat dit in die regte baan na Mercurius geplaas is Tydens die verbyvlug kon detail tot n grootte van 100 m gefotografeer word Mariner is in so n baan geplaas dat sy omloopperiode om die son presies twee maal so groot soos die van Mercurius was sodat dit op 21 September 1974 en 16 Maart 1975 opnuut by die planeet verbybeweeg het In 1975 het die ruimtetuig slegs 327 km van Mercurius af verbybeweeg Volgens die foto s het Mercurius n oppervlak wat baie soos die van die maan lyk met kraters gebergtes en valleie Daar is geen teken van atmosferiese erosie nie wat beteken dat die planeet sedert die vorming van sy oppervlak soos dit nou daar uitsien geen atmosfeer gehad het nie Die aanduidings is ook dat daar in die een of ander stadium vulkaniese aktiwiteite op Mercurius was Uit die baanveranderinge wat Mariner 10 in sy vlug om Mercurius ervaar het kon die presiese massa en die gemiddelde digtheid 5 45 van die planeet bereken word Aangesien die digtheid aan die oppervlak waarskynlik kleiner is sal dit in die kern groter moet wees en daar kan dus aanvaar word dat Mercurius n ysteragtige kern moet he Mariner 10 het ook aangetoon dat Mercurius n baie swak magneetveld het ongeveer 1 van die sterkte van die by die aardoppervlak In die geval van die aarde word die bestaan van n magnetiese veld gekoppel aan die veronderstelling dat die aarde n nikkelysterkern het wat vinnig roteer Mercurius sou ook so n magnetiese kern kon he maar dat die kern so vinnig roteer is onwaarskynlik omdat die planeet self binne 58 dae roteer Die magneetveld is waarskynlik n oorblyfsel uit n vroeer periode toe Mercurius miskien vinniger om sy eie as gedraai het Algemene gegewens van Mercurius Astrophysical Quantities Londen 1973 is gemiddelde afstand van die son 57 9 miljoen km eksentrisiteit van die baan 0 205628 omloopperiode 87 969 dae diameter by die ewenaar 4 850 km rotasietyd 58 646 dae afplatting 0 0 massa aarde 1 0 0554 digtheid water 1 5 4 ontsnapsnelheid 4 2 km sekFeite en syfers Wysig Mercurius se perihelium skuif aan Aanvanklik is gedink dat dit agv donker materie is in die vorm van planeet Vulcan Gemiddelde afstand van die son 57 909 175 km Perihelion naaste 46 000 000 km Aphelion verste 69 820 000 km Ewenaarsradius 2 439 7 km Ewenaarsomtrek 15 329 1 km Massa 330 220 000 000 000 000 000 000 kg Volume 60 827 200 000 km3 Digtheid 5 427 g cm3 Oppervlak 74 800 000 km2 Oppervlakswaartekrag by die ewenaar 3 7 m s2 Ontsnapsnelheid 15 300 km h Lengte van n dag 176 aardedae 4224 uur Lengte van n jaar 87 97 aardedae Gemiddeldie Omwentelingsnelheid 172 341 km h Middelpuntafwyking van Wentelbaan 0 20563069 Hellingshoek van wentelbaan ten opsigte van die sonnebaan 7 grade Hellingshoek van as ten opsigte van wentelbaan 0 grade Omtrek van Wentelbaan 356 000 000 km Minimum Maksimum oppervlaktemperature 173 427 C Mane 0Verwysings WysigWereldspektrum 1982 ISBN 0908409591 volume 18 bl 119 Yeomans Donald K 7 April 2008 HORIZONS System in Engels NASA JPL Geargiveer vanaf die oorspronklike op 20 Mei 2020 Besoek op 7 April 2008 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 Mercury Fact Sheet in Engels NASA Goddard Space Flight Center 30 November 2007 Geargiveer vanaf die oorspronklike op 20 Mei 2020 Besoek op 28 Mei 2008 The MeanPlane Invariable plane of the Solar System passing through the barycenter 2009 04 03 Besoek op 2009 04 03 geproduseer met Solex 10 geskryf van Aldo Vitagliano 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 Munsell Kirk 28 Mei 2009 Mercury Facts amp Figures Solar System Exploration NASA Geargiveer vanaf die oorspronklike op 16 November 2015 Besoek op 7 April 2008 Margot L J 2007 Large Longitude Libration of Mercury Reveals a Molten Core Science 316 5825 710 714 Bibcode 2007Sci 316 710M doi 10 1126 science 1140514 PMID 17478713 Onbekende parameter coauthors geignoreer help 6 0 6 1 Mallama A Wang D Howard R A 2002 Photometry of Mercury from SOHO LASCO and Earth Icarus 155 2 253 264 Bibcode 2002Icar 155 253M doi 10 1006 icar 2001 6723 AS1 onderhoud meer as een naam authors list link 7 0 7 1 Vasavada Ashwin R Paige David A Wood Stephen E 19 February 1999 Near Surface Temperatures on Mercury and the Moon and the Stability of Polar Ice Deposits PDF Icarus 141 179 193 Figure 3 with the TWO model Figure 5 for pole Mallama A 2011 Planetary magnitudes Sky and Telescope 121 1 51 56 Espenak Fred 25 Julie 1996 Twelve Year Planetary Ephemeris 1995 2006 NASA Reference Publication 1349 NASA Geargiveer vanaf die oorspronklike op 20 Mei 2020 Besoek op 23 Mei 2008 Lyttleton R A On the Internal Structures of Mercury and Venus Astrophysics and Space Science Vol 5 1969 bl 18 Cornell University 3 Mei 2007 Mercury has molten core Cornell researcher shows Chronicle Online in Engels Geargiveer vanaf die oorspronklike op 17 Junie 2012 Benz W Slattery W L Cameron A G W Collisional stripping of Mercury s mantle Icarus Vol 74 1988 bl 516 528 Schenk P Melosh H J Lobate Thrust Scarps and the Thickness of Mercury s Lithosphere Abstracts of the 25th Lunar and Planetary Science Conference 1994 1994LPI 25 1203SEksterne skakels WysigWikimedia Commons bevat media in verband met Mercury planet Mercurius Foto Agtergronde Geargiveer 26 September 2007 op Wayback MachineDie Sonnestelsel Son Aardplanete Mercurius Venus Aarde Mars Gasreuse Jupiter Saturnus Ysreuse Uranus Neptunus Planete Reuseplanete Dwergplanete Pluto Ceres Haumea Makemake ErisMane Aarde Mars Kleinplanete Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto Haumea Eris Ringe Jupiter Saturnus Uranus NeptunusKlein Sonnestelselliggame Kleinplanete Asteroides Naby aarde voorwerpe Sentoure Trans Neptunus voorwerpe Komete Gordels en wolke Asteroidegordel Kuipergordel Verstrooide skyf Hillswolk OortwolkOntsluit van https af wikipedia org w index php title Mercurius amp ol,