fbpx
Wikipedia

Lys van pouse

Dit is 'n kronologiese lys van die Pouse van die Rooms-Katolieke Kerk.

Wapen van die Vatikaanstaat
Lys van Pouse in die domkerk van Rome

Probleme met die lys

Benaming

Die eerste biskop van Rome wat homself Pous genoem het, was Siricius (384-399). Sy voorgangers word egter met terugwerkende krag gewoonlik as Pous aangedui.

Pous en Teenpous

Vanaf die derde eeu tot die vyftiende eeu was daar met tussenposes meer as een pous gelyktydig. In die gevalle erken die Katolieke Kerk een van die pouse as regmatig en reduseer die ander daardeur tot teenpous. In baie gevalle is dit egter nie moontlik om bo alle twyfel vas te stel of 'n pous regmatig was of nie. Party pouse wat in hulle eie tyd as regmatig beskou is, word tans as teenpouse beskou of word om een of ander rede nie getel nie.

Nommering

Deur die problematiek van teenpouse kom daar in die nommering van pouse verskeie onreëlmatighede voor. Die latere naamgenote van Pous Felix II wat eers as 'n teenpous beskou is, moes almal hernommer word toe hy as wettige pous erken is. Die teenpouse Alexander V en Johannes XVI word in die nommering wel getel, daarom is daar nie “wettige” pouse met die name nie en gaan die poustelling van Alexander IV na Alexander VI en van Johannes XV na Johannes XVII. Deur die verwarring met die telling bestaan Johannes XX glad nie as pous of teenpous nie.

'n Ander problem is veroorsaak deur foute wat gemaak is in die kopiëring van dokumente. Ouer lyste verwys na 'n Pous Donus II. Later het geblyk dat dit 'n fout was weens verwarring met die titel “dominus” (heer). In werklikheid was daar maar een pous met die naam Donus. Die name Martinus II en Martinus III ontbreek op die lys en na Martinus I kom Martinus IV. Dit is veroorsaak deur verwarring met die naam Marinus. Marinus I en Marinus II is verkeerdelik as Martinus benoem. 'n Spesiale geval is die van die Pousin Johanna, wat waarskynlik nie werklik bestaan het nie en dus glad nie in hierdie lys opgeneem is nie.

Die spesiale gevalle van Pous Stefanus (II) en Vicedomino de Vicedominis

In die tyd van die verkiesing van Pous Stefanus (II) is die pous gekies vanuit die priesters en diakens van Rome. Per definisie was die pous biskop van Rome en is as wettig aanvaar as hy in die amp bevestig word. Stefanus (II) is dus nie as wettige pous beskou nie omdat hy drie dae na sy verkiesing aan 'n beroerte dood is en nooit as biskop gewy is nie. Sy opvolger was Pous Stefanus II want daar was reeds 'n Pous Stefanus I (254257). Pous Marinus I was in 882 eerste biskop wat as pous verkies is, wat nie uit Rome gekom het nie.

Van 752 tot 942 was daar sewe pouse met die naam Stefanus. Oorspronklik is hulle nie verder onderskei nie. Nommering van name van pouse tydens hulle pontifikaat het eers in die 10de eeu begin. Die sewe pouse is na hulle dood as Stefanus II tot VIII respektiewelik aangedui. In 1057 toe nommering van name standaard geword het, het Pous Stefanus IX homself met die ordinale nommer beskrywe en sy dokumente geteken as "Stefanus Nonus Papa".

Ongeveer aan die begin van die 13de eeu is die verkiesing as Pous (eerder as die wyding as biskop) as die begin van 'n pontifikaat gesien. Teen die tyd was die meeste pouse reeds biskop ten tye van hulle verkiesing. Dit het 'n duidelike oordrag van die pouslike mag tot gevolg gehad, sonder inmenging van buite. Wyding as biskop het dus 'n formaliteit vir die pous geword. Die laaste pous wat nie 'n biskop was toe hy verkies is, was Pous Gregorius XVI in 1831. Die pous was dus 'n wettige pous na sy verkiesing, selfs voor sy kroning. Pouse Celestinus IV (1241) en Urbanus VII (1590) was dus wettige pouse alhoewel hulle gesterf het voordat hulle gekroon is. Die mees ekstreme geval is die van Pous Adrianus V wat as pous verkies is in 1276 sonder dat hy eers 'n priester was. Hy is 'n maand later dood sonder ooit gewy te word, maar word steeds as wettige pous erken. Die beleid is vol slaggate soos die geval van Vicedomino de Vicedominis [1] bevestig. Die kardinaal is op 5 September 1276 as pous gekies, maar sterf voordat die verkiesing bekend gemaak is. Hy word nie as wettige pous getel nie.

In die 16de eeu, tydens die konsilie van Trente en die Roomse kontra-reformasie het die kerk die leierskap van die pous probeer versterk deur aan te dui dat die pous se verkiesing die werk van die Heilige Gees is en dat hy dus pous is vanaf die oomblik dat hy verkies is. Pous Stefanus (II) is toe as wettig getel en die volgende pouse hernommer as Stefanus III tot Stefanus X selfs teen die feit dat die laaste een as Pous Stefanus IX bekend gestaan het gedurende sy leeftyd.

Gedurende die pontifikaat van Pous Johannes XXIII is Pous Stefanus (II) weer van die lys verwyder. Die "Annuario pontificio" wat die Kerk se amptelike lys van pouse bevat, is gewysig in die 1961 uitgawe en die nommers van die Stefanus pouse is weer van II na IX getel.

Hoewel Pous Stefanus (II) nie sedert 1961 in die "Annuario pontificio" voorkom nie, word hy in baie bronne steeds as pous aangegee omdat baie staatmaak op die 1913 uitgawe van die "Catholic Encyclopedia" wat in die publieke domein is. Selfs die "Encyclopedia Brittannica" verwys na hom as die "unconsacrated pope Stephen (II)" en gee sy opvolger aan as "Stephen (II) III" of as "Stephen II (III)".

Die hele stryery is van geen historiese of teologiese belang nie, omdat Pous Stefanus (II) dood is voordat hy enige besluite kon neem. Dit is dus sleg van belang vir die lys van Pouse.

Name

In die eerste eeue na Christus het pouse gewoon hulle doopname behou nadat hulle pous geword het. Die eerste pous waarvan ons weet dat hy sy naam verander het, was Johannes II (533-535). Sy eintlike naam was Mercurius, maar die verwysing naar die heidense god Mercurius is ongepas geag. Vanaf Gregorius V (996-999) en Silvester II (999-1003), wat beide Germaanse name gehad het, is dit gebruiklik dat pouse by hulle verkiesing 'n nuwe naam aanneem. Die laaste pous wat sy doopnaam behou het was Adrianus VI (1522–1523), sy naam was Adriaan. Na Pous Lando (913-914) het geen pous ooit 'n naam gekies wat nie deur 'n vorige pous gedra is nie. 'n Klein uitsondering op die reël was Johannes Paulus I (1978), wat twee vorige name gekombineer het.

Die pouse se name word in die meeste Europese tale vertaal indien 'n lokale ekwivalent bestaan. So word pouse met die Latynse naam “Gregorius” in Engels “Gregory” in Duits “Gregor” en in Frans “Grégoire”. In baie van die nie-westerse tale word name uit 'n ander taal gebruik soos Franse name in Turks en Spaanse name in Tagalog. In Afrikaans is daar nie 'n gestandaardiseerde spelling vir die name van pouse nie en word die Nederlandse ekwivalente met aangepaste spelling meestal gebruik.

In navolging van Nederlands word in Afrikaans byna uitsluitend die Latynse name gebruik. Hier is sowel die Nederlandse as die Afrikaanse gebruik nie konsekwent nie. In Afrikaans spel ons (?) Nicolaas (Nicolaus), Johannes (Ioannes), Adrianus (Hadrianus) en Celestinus (Coelestinus) en word ph deur f vervang, soos in Stefanus (Stephanus). Veral die spelling van name wat nie alleen by pouse maar ook by ander persone voorkom is nie konsekwent nie. Name soos “Alexander” (Aleksander) word in verskeie bronne waaronder die WAT en die HAT op verskillende plekke verskillend gespel sonder om aan te dui wat verkies word.

Ook in Latyn kom variasies voor. Die eerste drie pouse wat nou “Sixtus” genoem word, was aanvanklik Xystus. Ander voorbeelde van variasies is Cono/Conon, Cletus/Anacletus en Deusdedit/Adeodatus. Spellingvariasies kom ook voor soos Bonifatius/Bonifacius en Silvester/Sylvester.

Statistiek

 • In totaal 309 pouse, van wie:
  • 267 deur die Katolieke Kerk erken (Teenpous Felix II word deesdae as pous erken hoewel hy saam met Pous Liberius regeer het),
  • 32 teenpouse in Rome, twee in Pisa en vyf in Avignon,
  • drie se legitimiteit is omstrede.
 • Die mees algemene naam is Johannes (26 keer tot XXIII en twee keer in die kombinasie Johannes Paulus), waarvan VIII en XXIII dubbel voorkom (regmatig en teenpous), XVI slegs deur 'n teenpous is gebruik en XX nie voorkom nie. Die tweede plek word gedeel deur die name Gregorius en Benedictus (beide 18 keer tot XVI), gevolg door Clemens (17 keer tot XIV) op die derde plek.
 • Die kortste pontifikaat was die van Urbanus VII, met twaalf dae in 1590. Totdat sy naam in 1961 geskrap is, was Stefanus (II) se pontifikaat die kortste. Hy was net drie dae lank pous.
 • Die langste pontifikaat was die van Petrus, wat volgens historiese bronne 34 of 37 jaar regeer het. As Petrus buite rekening gelaat word, was die pontifikaat van Pius IX, met 31 jaar, 7 maande en 23 dae van 1846 tot 1878, die langste.

Die lys

 1. Pous Petrus (32-67)
 2. Pous Linus (67-76)
 3. Pous Anacletus I (76-88)
 4. Pous Clemens I (88-97)
 5. Pous Evaristus (97-105)
 6. Pous Alexander I (105-115)
 7. Pous Sixtus I (115-125)
 8. Pous Telesforus (125-136)
 9. Pous Higinus (136-140)
 10. Pous Pius I (140-155)
 11. Pous Anicetus (155-166)
 12. Pous Soter (166-175)
 13. Pous Eleuterus (175-189)
 14. Pous Victor I (189-199)
 15. Pous Zefirinus (199-217)
 16. Pous Callixtus I (217-222)
 17. Pous Urbanus I (222-230)
 18. Pous Pontianus (230-235)
 19. Pous Anterus (235-236)
 20. Pous Fabianus (236-250)
 21. Pous Cornelius (251-253)
 22. Pous Lucius I (253-254)
 23. Pous Stefanus I (254-257)
 24. Pous Sixtus II (257-258)
 25. Pous Dionisius (260-268)
 26. Pous Felix I (269-274)
 27. Pous Eutichianus (275-283)
 28. Pous Gajus (283-296)
 29. Pous Marcellinus (296-304)
 30. Pous Marcellus I (308-309)
 31. Pous Eusebius (309-310)
 32. Pous Miltiades (311-314)
 33. Pous Silvester I (314-335)
 34. Pous Markus (336-336)
 35. Pous Julius I (337-352)
 36. Pous Liberius (352-366)      Teenpous Felix II wat saam met Liberius regeer het, word tans as wettig erken.
 37. Pous Damasus I (366-383)
 38. Pous Siricius (384-399)
 39. Pous Anastasius I (399-401)
 40. Pous Innocentius I (401-417)
 41. Pous Zosimus (417-418)
 42. Pous Bonifatius I (418-422)
 43. Pous Celestinus I (422-432)
 44. Pous Sixtus III (432-440)
 45. Pous Leo I (440-461)
 46. Pous Hilarius (461-468)
 47. Pous Simplicius (468-483)
 48. Pous Felix III (483-492)
 49. Pous Gelasius I (492-496)
 50. Pous Anastasius II (496-498)
 51. Pous Simmachus (498-514)
 52. Pous Hormisdas (514-523)
 53. Pous Johannes I (523-526)
 54. Pous Felix IV (526-530)
 55. Pous Bonifatius II (530-532)
 56. Pous Johannes II (533-535)
 57. Pous Agapetus I (535-536)
 58. Pous Silverius (536-537)
 59. Pous Vigilius (537-555)
 60. Pous Pelagius I (556-561)
 61. Pous Johannes III (561-574)
 62. Pous Benedictus I (575-579)
 63. Pous Pelagius II (579-590)
 64. Pous Gregorius I die Grote (590-604)
 65. Pous Sabinianus (604-606)
 66. Pous Bonifatius III (607)
 67. Pous Bonifatius IV (608-615)
 68. Pous Deusdedit (615-618) ook Adeodatus I genoem.
 69. Pous Bonifatius V (619-625)
 70. Pous Honorius I (625-638)
 71. Pous Severinus (640)
 72. Pous Johannes IV (640-642)
 73. Pous Theodorus I (642-649)
 74. Pous Martinus I (649-655)
 75. Pous Eugenius I (654-657)
 76. Pous Vitalianus (657-672)
 77. Pous Adeodatus (672-676) ook Adeodatus II genoem.
 78. Pous Donus (676-678)
 79. Pous Agato (678-681)
 80. Pous Leo II (682-683)
 81. Pous Benedictus II (684-685)
 82. Pous Johannes V (685-686)
 83. Pous Konon (686-687)
 84. Pous Sergius I (687-701)
 85. Pous Johannes VI (701-705)
 86. Pous Johannes VII (705-707)
 87. Pous Sisinnius (708)
 88. Pous Konstantyn (708-715)
 89. Pous Gregorius II (715-731)
 90. Pous Gregorius III (731-741)
 91. Pous Sagarias (741-752)                     (Pous Stefanus (II) (752)) net 3 dae; geskrap in 1961
 92. Pous Stefanus II (III) (752-757)
 93. Pous Paulus I (757-767)
 94. Pous Stefanus III (IV) (767-772)
 95. Pous Adrianus I (772-795)
 96. Pous Leo III (795-816)
 97. Pous Stefanus IV (V) (816-817)
 98. Pous Paschalis I (817-824)
 99. Pous Eugenius II (824-827)
 100. Pous Valentinus (827)
 101. Pous Gregorius IV (827-844)
 102. Pous Sergius II (844-847)
 103. Pous Leo IV (847-855)
 104. Pous Benedictus III (855-858)
 105. Pous Nicolaas I die Grote (858-867)
 106. Pous Adrianus II (867-872)
 107. Pous Johannes VIII (872-882)
 108. Pous Marinus I (882-884)
 109. Pous Adrianus III (884-885)
 110. Pous Stefanus V (VI) (885-891)
 111. Pous Formosus (891-896)
 112. Pous Bonifatius VI (896-896)
 113. Pous Stefanus VI (VII) (896-897)
 114. Pous Romanus (897)
 115. Pous Theodorus II (897)
 116. Pous Johannes IX (898-900)
 117. Pous Benedictus IV (900-903)
 118. Pous Leo V (903)
 119. Pous Sergius III (904-911)
 120. Pous Anastasius III (911-913)
 121. Pous Lando (913-914)
 122. Pous Johannes X (914-928)
 123. Pous Leo VI (928-928)
 124. Pous Stefanus VII (VIII) (928-931)
 125. Pous Johannes XI (931-935)
 126. Pous Leo VII (936-939)
 127. Pous Stefanus VIII (IX) (939-942)
 128. Pous Marinus II (942-946)
 129. Pous Agapetus II (946-955)
 130. Pous Johannes XII (955-963)
 131. Pous Leo VIII (963-964)
 132. Pous Benedictus V (964)
 133. Pous Johannes XIII (965-972)
 134. Pous Benedictus VI (973-974)
 135. Pous Benedictus VII (974-983)
 136. Pous Johannes XIV (983-984)
 137. Pous Johannes XV (985-996)
 138. Pous Gregorius V (996-999)
 139. Pous Silvester II (999-1003)
 140. Pous Johannes XVII (1003)
 141. Pous Johannes XVIII (1003–1009)
 142. Pous Sergius IV (1009–1012)
 143. Pous Benedictus VIII (1012–1024)
 144. Pous Johannes XIX (1024–1032)
 145. Pous Benedictus IX (1032–1045)
 146. Pous Silvester III (1045)
 147. Pous Benedictus IX (1045)
 148. Pous Gregorius VI (1045–1046)
 149. Pous Clemens II (1046–1047)
 150. Pous Benedictus IX (1047–1048)
 151. Pous Damasus II (1048)
 152. Pous Leo IX (1049–1054)
 153. Pous Victor II (1055–1057)
 154. Pous Stefanus IX (X) (1057–1058)
 155. Pous Nicolaas II (1058–1061)
 156. Pous Alexander II (1061–1073)
 157. Pous Gregorius VII (1073–1085)
 158. Pous Victor III (1086–1087)
 159. Pous Urbanus II (1088–1099)
 160. Pous Paschalis II (1099–1118)
 161. Pous Gelasius II (1118–1119)
 162. Pous Callixtus II (1119–1124)
 163. Pous Honorius II (1124–1130)
 164. Pous Innocentius II (1130–1143)
 165. Pous Celestinus II (1143–1144)
 166. Pous Lucius II (1144–1145)
 167. Pous Eugenius III (1145–1153)
 168. Pous Anastasius IV (1153–1154)
 169. Pous Adrianus IV (1154–1159)
 170. Pous Alexander III (1159–1181)
 171. Pous Lucius III (1181–1185)
 172. Pous Urbanus III (1185–1187)
 173. Pous Gregorius VIII (1187)
 174. Pous Clemens III (1187–1191)
 175. Pous Celestinus III (1191–1198)
 176. Pous Innocentius III (1198–1216)
 177. Pous Honorius III (1216–1227)
 178. Pous Gregorius IX (1227–1241)
 179. Pous Celestinus IV (1241)
 180. Pous Innocentius IV (1243–1254)
 181. Pous Alexander IV (1254–1261)
 182. Pous Urbanus IV (1261–1264)
 183. Pous Clemens IV (1265–1268)
 184. Pous Gregorius X (1271–1276)
 185. Pous Innocentius V (1276)
 186. Pous Adrianus V (1276)
 187. Pous Johannes XXI (1276–1277)     Pous Johannes XX het nooit bestaan nie.
 188. Pous Nicolaas III (1277–1280)
 189. Pous Martinus IV (1281–1285)
 190. Pous Honorius IV (1285–1287)
 191. Pous Nicolaas IV (1288–1292)
 192. Pous Celestinus V (1294)
 193. Pous Bonifatius VIII (1294–1303)
 194. Pous Benedictus XI (1303–1304)
 195. Pous Clemens V (1305–1314)
 196. Pous Johannes XXII (1316–1334)
 197. Pous Benedictus XII (1334–1342)
 198. Pous Clemens VI (1342–1352)
 199. Pous Innocentius VI (1352–1362)
 200. Pous Urbanus V (1362–1370)
 201. Pous Gregorius XI (1370–1378)
 202. Pous Urbanus VI (1378–1389)
 203. Pous Bonifatius IX (1389–1404)
 204. Pous Innocentius VII (1404–1406)
 205. Pous Gregorius XII (1406–1415)
 206. Pous Martinus V (1417–1431)
 207. Pous Eugenius IV (1431–1447)
 208. Pous Nicolaas V (1447–1455)
 209. Pous Callixtus III (1455–1458)
 210. Pous Pius II (1458–1464)
 211. Pous Paulus II (1464–1471)
 212. Pous Sixtus IV (1471–1484)
 213. Pous Innocentius VIII (1484–1492)
 214. Pous Alexander VI (1492–1503)
 215. Pous Pius III (1503)
 216. Pous Julius II (1503–1513)
 217. Pous Leo X (1513–1521)
 218. Pous Adrianus VI (1522–1523)
 219. Pous Clemens VII (1523–1534)
 220. Pous Paulus III (1534–1549)
 221. Pous Julius III (1550–1555)
 222. Pous Marcellus II (1555)
 223. Pous Paulus IV (1555–1559)
 224. Pous Pius IV (1559–1565)
 225. Pous Pius V (1566–1572)
 226. Pous Gregorius XIII (1572–1585)
 227. Pous Sixtus V (1585–1590)
 228. Pous Urbanus VII (1590)
 229. Pous Gregorius XIV (1590–1591)
 230. Pous Innocentius IX (1591)
 231. Pous Clemens VIII (1592–1605)
 232. Pous Leo XI (1605)
 233. Pous Paulus V (1605–1621)
 234. Pous Gregorius XV (1621–1623)
 235. Pous Urbanus VIII (1623–1644)
 236. Pous Innocentius X (1644–1655)
 237. Pous Alexander VII (1655–1667)
 238. Pous Clemens IX (1667–1669)
 239. Pous Clemens X (1670–1676)
 240. Pous Innocentius XI (1676–1689)
 241. Pous Alexander VIII (1689–1691)
 242. Pous Innocentius XII (1691–1700)
 243. Pous Clemens XI (1700–1721)
 244. Pous Innocentius XIII (1721–1724)
 245. Pous Benedictus XIII (1724–1730)
 246. Pous Clemens XII (1730–1740)
 247. Pous Benedictus XIV (1740–1758)
 248. Pous Clemens XIII (1758–1769)
 249. Pous Clemens XIV (1769–1774)
 250. Pous Pius VI (1775–1799)
 251. Pous Pius VII (1800–1823)
 252. Pous Leo XII (1823–1829)
 253. Pous Pius VIII (1829–1830)
 254. Pous Gregorius XVI (1831–1846)
 255. Pous Pius IX (1846–1878)
 256. Pous Leo XIII (1878–1903)
 257. Pous Pius X (1903–1914)
 258. Pous Benedictus XV (1914–1922)
 259. Pous Pius XI (1922–1939)
 260. Pous Pius XII (1939–1958)
 261. Pous Johannes XXIII (1958–1963)
 262. Pous Paulus VI (1963–1978)
 263. Pous Johannes Paulus I (1978)
 264. Pous Johannes Paulus II (1978–2005)
 265. Pous Benedictus XVI (2005–2013)
 266. Pous Franciscus (2013)

Verwysings

 1. The Cardinals of the Holy Roman Church http://www.fiu.edu/~mirandas/bios1273.htm besoek op 17 Februarie 2009

Bronne

 • Vertaal uit die Nederlandse Wikipedia.
 • Maxwell-Stuart, P.G. (1997). Chronicle of the Popes. Thames Hudson Ltd., London. ISBN 0-500-01798-0

Lys van pouse
pouse, kronologiese, pouse, rooms, katolieke, kerk, wapen, vatikaanstaat, pouse, domkerk, rome, inhoud, probleme, benaming, pous, teenpous, nommering, spesiale, gevalle, pous, stefanus, vicedomino, vicedominis, name, statistiek, verwysings, bronneprobleme, wys. Dit is n kronologiese lys van die Pouse van die Rooms Katolieke Kerk Wapen van die Vatikaanstaat Lys van Pouse in die domkerk van Rome Inhoud 1 Probleme met die lys 1 1 Benaming 1 2 Pous en Teenpous 1 3 Nommering 1 3 1 Die spesiale gevalle van Pous Stefanus II en Vicedomino de Vicedominis 2 Name 3 Statistiek 4 Die lys 5 Verwysings 6 BronneProbleme met die lys WysigBenaming Wysig Die eerste biskop van Rome wat homself Pous genoem het was Siricius 384 399 Sy voorgangers word egter met terugwerkende krag gewoonlik as Pous aangedui Pous en Teenpous Wysig Vanaf die derde eeu tot die vyftiende eeu was daar met tussenposes meer as een pous gelyktydig In die gevalle erken die Katolieke Kerk een van die pouse as regmatig en reduseer die ander daardeur tot teenpous In baie gevalle is dit egter nie moontlik om bo alle twyfel vas te stel of n pous regmatig was of nie Party pouse wat in hulle eie tyd as regmatig beskou is word tans as teenpouse beskou of word om een of ander rede nie getel nie Nommering Wysig Deur die problematiek van teenpouse kom daar in die nommering van pouse verskeie onreelmatighede voor Die latere naamgenote van Pous Felix II wat eers as n teenpous beskou is moes almal hernommer word toe hy as wettige pous erken is Die teenpouse Alexander V en Johannes XVI word in die nommering wel getel daarom is daar nie wettige pouse met die name nie en gaan die poustelling van Alexander IV na Alexander VI en van Johannes XV na Johannes XVII Deur die verwarring met die telling bestaan Johannes XX glad nie as pous of teenpous nie n Ander problem is veroorsaak deur foute wat gemaak is in die kopiering van dokumente Ouer lyste verwys na n Pous Donus II Later het geblyk dat dit n fout was weens verwarring met die titel dominus heer In werklikheid was daar maar een pous met die naam Donus Die name Martinus II en Martinus III ontbreek op die lys en na Martinus I kom Martinus IV Dit is veroorsaak deur verwarring met die naam Marinus Marinus I en Marinus II is verkeerdelik as Martinus benoem n Spesiale geval is die van die Pousin Johanna wat waarskynlik nie werklik bestaan het nie en dus glad nie in hierdie lys opgeneem is nie Die spesiale gevalle van Pous Stefanus II en Vicedomino de Vicedominis Wysig In die tyd van die verkiesing van Pous Stefanus II is die pous gekies vanuit die priesters en diakens van Rome Per definisie was die pous biskop van Rome en is as wettig aanvaar as hy in die amp bevestig word Stefanus II is dus nie as wettige pous beskou nie omdat hy drie dae na sy verkiesing aan n beroerte dood is en nooit as biskop gewy is nie Sy opvolger was Pous Stefanus II want daar was reeds n Pous Stefanus I 254 257 Pous Marinus I was in 882 eerste biskop wat as pous verkies is wat nie uit Rome gekom het nie Van 752 tot 942 was daar sewe pouse met die naam Stefanus Oorspronklik is hulle nie verder onderskei nie Nommering van name van pouse tydens hulle pontifikaat het eers in die 10de eeu begin Die sewe pouse is na hulle dood as Stefanus II tot VIII respektiewelik aangedui In 1057 toe nommering van name standaard geword het het Pous Stefanus IX homself met die ordinale nommer beskrywe en sy dokumente geteken as Stefanus Nonus Papa Ongeveer aan die begin van die 13de eeu is die verkiesing as Pous eerder as die wyding as biskop as die begin van n pontifikaat gesien Teen die tyd was die meeste pouse reeds biskop ten tye van hulle verkiesing Dit het n duidelike oordrag van die pouslike mag tot gevolg gehad sonder inmenging van buite Wyding as biskop het dus n formaliteit vir die pous geword Die laaste pous wat nie n biskop was toe hy verkies is was Pous Gregorius XVI in 1831 Die pous was dus n wettige pous na sy verkiesing selfs voor sy kroning Pouse Celestinus IV 1241 en Urbanus VII 1590 was dus wettige pouse alhoewel hulle gesterf het voordat hulle gekroon is Die mees ekstreme geval is die van Pous Adrianus V wat as pous verkies is in 1276 sonder dat hy eers n priester was Hy is n maand later dood sonder ooit gewy te word maar word steeds as wettige pous erken Die beleid is vol slaggate soos die geval van Vicedomino de Vicedominis 1 bevestig Die kardinaal is op 5 September 1276 as pous gekies maar sterf voordat die verkiesing bekend gemaak is Hy word nie as wettige pous getel nie In die 16de eeu tydens die konsilie van Trente en die Roomse kontra reformasie het die kerk die leierskap van die pous probeer versterk deur aan te dui dat die pous se verkiesing die werk van die Heilige Gees is en dat hy dus pous is vanaf die oomblik dat hy verkies is Pous Stefanus II is toe as wettig getel en die volgende pouse hernommer as Stefanus III tot Stefanus X selfs teen die feit dat die laaste een as Pous Stefanus IX bekend gestaan het gedurende sy leeftyd Gedurende die pontifikaat van Pous Johannes XXIII is Pous Stefanus II weer van die lys verwyder Die Annuario pontificio wat die Kerk se amptelike lys van pouse bevat is gewysig in die 1961 uitgawe en die nommers van die Stefanus pouse is weer van II na IX getel Hoewel Pous Stefanus II nie sedert 1961 in die Annuario pontificio voorkom nie word hy in baie bronne steeds as pous aangegee omdat baie staatmaak op die 1913 uitgawe van die Catholic Encyclopedia wat in die publieke domein is Selfs die Encyclopedia Brittannica verwys na hom as die unconsacrated pope Stephen II en gee sy opvolger aan as Stephen II III of as Stephen II III Die hele stryery is van geen historiese of teologiese belang nie omdat Pous Stefanus II dood is voordat hy enige besluite kon neem Dit is dus sleg van belang vir die lys van Pouse Name WysigIn die eerste eeue na Christus het pouse gewoon hulle doopname behou nadat hulle pous geword het Die eerste pous waarvan ons weet dat hy sy naam verander het was Johannes II 533 535 Sy eintlike naam was Mercurius maar die verwysing naar die heidense god Mercurius is ongepas geag Vanaf Gregorius V 996 999 en Silvester II 999 1003 wat beide Germaanse name gehad het is dit gebruiklik dat pouse by hulle verkiesing n nuwe naam aanneem Die laaste pous wat sy doopnaam behou het was Adrianus VI 1522 1523 sy naam was Adriaan Na Pous Lando 913 914 het geen pous ooit n naam gekies wat nie deur n vorige pous gedra is nie n Klein uitsondering op die reel was Johannes Paulus I 1978 wat twee vorige name gekombineer het Die pouse se name word in die meeste Europese tale vertaal indien n lokale ekwivalent bestaan So word pouse met die Latynse naam Gregorius in Engels Gregory in Duits Gregor en in Frans Gregoire In baie van die nie westerse tale word name uit n ander taal gebruik soos Franse name in Turks en Spaanse name in Tagalog In Afrikaans is daar nie n gestandaardiseerde spelling vir die name van pouse nie en word die Nederlandse ekwivalente met aangepaste spelling meestal gebruik In navolging van Nederlands word in Afrikaans byna uitsluitend die Latynse name gebruik Hier is sowel die Nederlandse as die Afrikaanse gebruik nie konsekwent nie In Afrikaans spel ons Nicolaas Nicolaus Johannes Ioannes Adrianus Hadrianus en Celestinus Coelestinus en word ph deur f vervang soos in Stefanus Stephanus Veral die spelling van name wat nie alleen by pouse maar ook by ander persone voorkom is nie konsekwent nie Name soos Alexander Aleksander word in verskeie bronne waaronder die WAT en die HAT op verskillende plekke verskillend gespel sonder om aan te dui wat verkies word Ook in Latyn kom variasies voor Die eerste drie pouse wat nou Sixtus genoem word was aanvanklik Xystus Ander voorbeelde van variasies is Cono Conon Cletus Anacletus en Deusdedit Adeodatus Spellingvariasies kom ook voor soos Bonifatius Bonifacius en Silvester Sylvester Statistiek WysigIn totaal 309 pouse van wie 267 deur die Katolieke Kerk erken Teenpous Felix II word deesdae as pous erken hoewel hy saam met Pous Liberius regeer het 32 teenpouse in Rome twee in Pisa en vyf in Avignon drie se legitimiteit is omstrede Die mees algemene naam is Johannes 26 keer tot XXIII en twee keer in die kombinasie Johannes Paulus waarvan VIII en XXIII dubbel voorkom regmatig en teenpous XVI slegs deur n teenpous is gebruik en XX nie voorkom nie Die tweede plek word gedeel deur die name Gregorius en Benedictus beide 18 keer tot XVI gevolg door Clemens 17 keer tot XIV op die derde plek Die kortste pontifikaat was die van Urbanus VII met twaalf dae in 1590 Totdat sy naam in 1961 geskrap is was Stefanus II se pontifikaat die kortste Hy was net drie dae lank pous Die langste pontifikaat was die van Petrus wat volgens historiese bronne 34 of 37 jaar regeer het As Petrus buite rekening gelaat word was die pontifikaat van Pius IX met 31 jaar 7 maande en 23 dae van 1846 tot 1878 die langste Die lys WysigPous Petrus 32 67 Pous Linus 67 76 Pous Anacletus I 76 88 Pous Clemens I 88 97 Pous Evaristus 97 105 Pous Alexander I 105 115 Pous Sixtus I 115 125 Pous Telesforus 125 136 Pous Higinus 136 140 Pous Pius I 140 155 Pous Anicetus 155 166 Pous Soter 166 175 Pous Eleuterus 175 189 Pous Victor I 189 199 Pous Zefirinus 199 217 Pous Callixtus I 217 222 Pous Urbanus I 222 230 Pous Pontianus 230 235 Pous Anterus 235 236 Pous Fabianus 236 250 Pous Cornelius 251 253 Pous Lucius I 253 254 Pous Stefanus I 254 257 Pous Sixtus II 257 258 Pous Dionisius 260 268 Pous Felix I 269 274 Pous Eutichianus 275 283 Pous Gajus 283 296 Pous Marcellinus 296 304 Pous Marcellus I 308 309 Pous Eusebius 309 310 Pous Miltiades 311 314 Pous Silvester I 314 335 Pous Markus 336 336 Pous Julius I 337 352 Pous Liberius 352 366 Teenpous Felix II wat saam met Liberius regeer het word tans as wettig erken Pous Damasus I 366 383 Pous Siricius 384 399 Pous Anastasius I 399 401 Pous Innocentius I 401 417 Pous Zosimus 417 418 Pous Bonifatius I 418 422 Pous Celestinus I 422 432 Pous Sixtus III 432 440 Pous Leo I 440 461 Pous Hilarius 461 468 Pous Simplicius 468 483 Pous Felix III 483 492 Pous Gelasius I 492 496 Pous Anastasius II 496 498 Pous Simmachus 498 514 Pous Hormisdas 514 523 Pous Johannes I 523 526 Pous Felix IV 526 530 Pous Bonifatius II 530 532 Pous Johannes II 533 535 Pous Agapetus I 535 536 Pous Silverius 536 537 Pous Vigilius 537 555 Pous Pelagius I 556 561 Pous Johannes III 561 574 Pous Benedictus I 575 579 Pous Pelagius II 579 590 Pous Gregorius I die Grote 590 604 Pous Sabinianus 604 606 Pous Bonifatius III 607 Pous Bonifatius IV 608 615 Pous Deusdedit 615 618 ook Adeodatus I genoem Pous Bonifatius V 619 625 Pous Honorius I 625 638 Pous Severinus 640 Pous Johannes IV 640 642 Pous Theodorus I 642 649 Pous Martinus I 649 655 Pous Eugenius I 654 657 Pous Vitalianus 657 672 Pous Adeodatus 672 676 ook Adeodatus II genoem Pous Donus 676 678 Pous Agato 678 681 Pous Leo II 682 683 Pous Benedictus II 684 685 Pous Johannes V 685 686 Pous Konon 686 687 Pous Sergius I 687 701 Pous Johannes VI 701 705 Pous Johannes VII 705 707 Pous Sisinnius 708 Pous Konstantyn 708 715 Pous Gregorius II 715 731 Pous Gregorius III 731 741 Pous Sagarias 741 752 Pous Stefanus II 752 net 3 dae geskrap in 1961 Pous Stefanus II III 752 757 Pous Paulus I 757 767 Pous Stefanus III IV 767 772 Pous Adrianus I 772 795 Pous Leo III 795 816 Pous Stefanus IV V 816 817 Pous Paschalis I 817 824 Pous Eugenius II 824 827 Pous Valentinus 827 Pous Gregorius IV 827 844 Pous Sergius II 844 847 Pous Leo IV 847 855 Pous Benedictus III 855 858 Pous Nicolaas I die Grote 858 867 Pous Adrianus II 867 872 Pous Johannes VIII 872 882 Pous Marinus I 882 884 Pous Adrianus III 884 885 Pous Stefanus V VI 885 891 Pous Formosus 891 896 Pous Bonifatius VI 896 896 Pous Stefanus VI VII 896 897 Pous Romanus 897 Pous Theodorus II 897 Pous Johannes IX 898 900 Pous Benedictus IV 900 903 Pous Leo V 903 Pous Sergius III 904 911 Pous Anastasius III 911 913 Pous Lando 913 914 Pous Johannes X 914 928 Pous Leo VI 928 928 Pous Stefanus VII VIII 928 931 Pous Johannes XI 931 935 Pous Leo VII 936 939 Pous Stefanus VIII IX 939 942 Pous Marinus II 942 946 Pous Agapetus II 946 955 Pous Johannes XII 955 963 Pous Leo VIII 963 964 Pous Benedictus V 964 Pous Johannes XIII 965 972 Pous Benedictus VI 973 974 Pous Benedictus VII 974 983 Pous Johannes XIV 983 984 Pous Johannes XV 985 996 Pous Gregorius V 996 999 Pous Silvester II 999 1003 Pous Johannes XVII 1003 Pous Johannes XVIII 1003 1009 Pous Sergius IV 1009 1012 Pous Benedictus VIII 1012 1024 Pous Johannes XIX 1024 1032 Pous Benedictus IX 1032 1045 Pous Silvester III 1045 Pous Benedictus IX 1045 Pous Gregorius VI 1045 1046 Pous Clemens II 1046 1047 Pous Benedictus IX 1047 1048 Pous Damasus II 1048 Pous Leo IX 1049 1054 Pous Victor II 1055 1057 Pous Stefanus IX X 1057 1058 Pous Nicolaas II 1058 1061 Pous Alexander II 1061 1073 Pous Gregorius VII 1073 1085 Pous Victor III 1086 1087 Pous Urbanus II 1088 1099 Pous Paschalis II 1099 1118 Pous Gelasius II 1118 1119 Pous Callixtus II 1119 1124 Pous Honorius II 1124 1130 Pous Innocentius II 1130 1143 Pous Celestinus II 1143 1144 Pous Lucius II 1144 1145 Pous Eugenius III 1145 1153 Pous Anastasius IV 1153 1154 Pous Adrianus IV 1154 1159 Pous Alexander III 1159 1181 Pous Lucius III 1181 1185 Pous Urbanus III 1185 1187 Pous Gregorius VIII 1187 Pous Clemens III 1187 1191 Pous Celestinus III 1191 1198 Pous Innocentius III 1198 1216 Pous Honorius III 1216 1227 Pous Gregorius IX 1227 1241 Pous Celestinus IV 1241 Pous Innocentius IV 1243 1254 Pous Alexander IV 1254 1261 Pous Urbanus IV 1261 1264 Pous Clemens IV 1265 1268 Pous Gregorius X 1271 1276 Pous Innocentius V 1276 Pous Adrianus V 1276 Pous Johannes XXI 1276 1277 Pous Johannes XX het nooit bestaan nie Pous Nicolaas III 1277 1280 Pous Martinus IV 1281 1285 Pous Honorius IV 1285 1287 Pous Nicolaas IV 1288 1292 Pous Celestinus V 1294 Pous Bonifatius VIII 1294 1303 Pous Benedictus XI 1303 1304 Pous Clemens V 1305 1314 Pous Johannes XXII 1316 1334 Pous Benedictus XII 1334 1342 Pous Clemens VI 1342 1352 Pous Innocentius VI 1352 1362 Pous Urbanus V 1362 1370 Pous Gregorius XI 1370 1378 Pous Urbanus VI 1378 1389 Pous Bonifatius IX 1389 1404 Pous Innocentius VII 1404 1406 Pous Gregorius XII 1406 1415 Pous Martinus V 1417 1431 Pous Eugenius IV 1431 1447 Pous Nicolaas V 1447 1455 Pous Callixtus III 1455 1458 Pous Pius II 1458 1464 Pous Paulus II 1464 1471 Pous Sixtus IV 1471 1484 Pous Innocentius VIII 1484 1492 Pous Alexander VI 1492 1503 Pous Pius III 1503 Pous Julius II 1503 1513 Pous Leo X 1513 1521 Pous Adrianus VI 1522 1523 Pous Clemens VII 1523 1534 Pous Paulus III 1534 1549 Pous Julius III 1550 1555 Pous Marcellus II 1555 Pous Paulus IV 1555 1559 Pous Pius IV 1559 1565 Pous Pius V 1566 1572 Pous Gregorius XIII 1572 1585 Pous Sixtus V 1585 1590 Pous Urbanus VII 1590 Pous Gregorius XIV 1590 1591 Pous Innocentius IX 1591 Pous Clemens VIII 1592 1605 Pous Leo XI 1605 Pous Paulus V 1605 1621 Pous Gregorius XV 1621 1623 Pous Urbanus VIII 1623 1644 Pous Innocentius X 1644 1655 Pous Alexander VII 1655 1667 Pous Clemens IX 1667 1669 Pous Clemens X 1670 1676 Pous Innocentius XI 1676 1689 Pous Alexander VIII 1689 1691 Pous Innocentius XII 1691 1700 Pous Clemens XI 1700 1721 Pous Innocentius XIII 1721 1724 Pous Benedictus XIII 1724 1730 Pous Clemens XII 1730 1740 Pous Benedictus XIV 1740 1758 Pous Clemens XIII 1758 1769 Pous Clemens XIV 1769 1774 Pous Pius VI 1775 1799 Pous Pius VII 1800 1823 Pous Leo XII 1823 1829 Pous Pius VIII 1829 1830 Pous Gregorius XVI 1831 1846 Pous Pius IX 1846 1878 Pous Leo XIII 1878 1903 Pous Pius X 1903 1914 Pous Benedictus XV 1914 1922 Pous Pius XI 1922 1939 Pous Pius XII 1939 1958 Pous Johannes XXIII 1958 1963 Pous Paulus VI 1963 1978 Pous Johannes Paulus I 1978 Pous Johannes Paulus II 1978 2005 Pous Benedictus XVI 2005 2013 Pous Franciscus 2013 Verwysings Wysig The Cardinals of the Holy Roman Church http www fiu edu mirandas bios1273 htm besoek op 17 Februarie 2009Bronne WysigVertaal uit die Nederlandse Wikipedia Maxwell Stuart P G 1997 Chronicle of the Popes Thames Hudson Ltd London ISBN 0 500 01798 0Ontsluit van https af wikipedia org w index php title Lys van pouse amp oldid 2289946,