×
Lys van isotope

Hierdie tabel bevat alle bekende isotope van die chemiese elemente. Die aantal neutrone loop op van bo na onder en atoomgetal loop op van links na regs, maar dit is in dele uitgevoer, omdat die tabel baie breed is.

Die stabiliteit en die halfleeftyd word deur die kleur aangegee.

n
1H
2He
N=0→
1
H
N=1→
1
n
β-
2
H
3
He
3Li
4Be
5B
6C
N=2→
3
H
β-
4
He
5
Li
ε
6
Be
ε
8
C
ε
N=3→
5
He
β-
6
Li
7
Be
ε
8
B
ε
9
C
ε
7N
N=4→
6
He
β-
7
Li
8
Be
α
9
B
ε
10
C
ε
11
N
ε
8O
N=5→
8
Li
β-
9
Be
10
B
11
C
ε
12
N
ε
13
O
ε
N=6→
8
He
β-
9
Li
β-
10
Be
β-
11
B
12
C
13
N
ε
14
O
ε
9F
10Ne
N=7→
11
Be
β-
12
B
β-
13
C
14
N
15
O
ε
16
F
ε
17
Ne
ε
11Na
12Mg
N=8→
11
Li
β-
12
Be
β-
13
B
β-
14
C
β-
15
N
16
O
17
F
ε
18
Ne
ε
19
Na
ε
20
Mg
ε
N=9→
14
B
β-
15
C
β-
16
N
β-
17
O
18
F
ε
19
Ne
ε
20
Na
ε
21
Mg
ε
13Al
N=10→
14
Be
β-
15
B
β-
16
C
β-
17
N
β-
18
O
19
F
20
Ne
21
Na
ε
22
Mg
ε
23
Al
ε
14Si
N=11→
17
C
β-
18
N
β-
19
O
β-
20
F
β-
21
Ne
22
Na
ε
23
Mg
ε
24
Al
ε
25
Si
ε
N=12→
17
B
β-
18
C
β-
19
N
β-
20
O
β-
21
F
β-
22
Ne
23
Na
24
Mg
25
Al
ε
26
Si
ε
N=13→
19
C
β-
20
N
β-
21
O
β-
22
F
β-
23
Ne
β-
24
Na
β-
25
Mg
26
Al
ε
27
Si
ε
15P
N=14→
21
N
β-
22
O
β-
23
F
β-
24
Ne
β-
25
Na
β-
26
Mg
27
Al
28
Si
N=12→
27
P
ε
16S
N=15→
23
O
β-
24
F
β-
25
Ne
β-
26
Na
β-
27
Mg
β-
28
Al
β-
29
Si
N=13→
28
P
ε
29
S
ε
17Cl
N=16→
24
O
β-
25
F
β-
26
Ne
β-
27
Na
β-
28
Mg
β-
29
Al
β-
30
Si
N=14→
29
P
ε
30
S
ε
31
Cl
ε
18Ar
N=17→
27
Ne
β-
28
Na
β-
29
Mg
β-
30
Al
β-
31
Si
β-
N=15→
30
P
ε
31
S
ε
32
Cl
ε
33
Ar
ε
19K
N=18→
29
Na
β-
30
Mg
β-
31
Al
β-
32
Si
β-
N=16→
31
P
32
S
33
Cl
ε
34
Ar
ε
35
K
ε
20Ca
N=19→
30
Na
β-
31
Mg
β-
32
Al
β-
33
Si
β-
N=17→
32
P
β-
33
S
34
Cl
ε
35
Ar
ε
36
K
ε
37
Ca
ε
N=20→
31
Na
β-
32
Mg
β-
33
Al
β-
34
Si
β-
N=18→
33
P
β-
34
S
35
Cl
36
Ar
37
K
ε
38
Ca
ε
21Sc
22Ti
N=21→
32
Na
β-
34
Al
β-
35
Si
β-
N=19→
34
P
β-
35
S
β-
36
Cl
β-
37
Ar
εβ-
38
K
ε
39
Ca
ε
40
Sc
ε
41
Ti
ε
N=22→
33
Na
β-
36
Si
β-
N=20→
35
P
β-
36
S
37
Cl
38
Ar
39
K
40
Ca
41
Sc
ε
42
Ti
ε
23V
24Cr
N=21→
36
P
β-
37
S
β-
38
Cl
β-
39
Ar
β-
40
K
εβ-
41
Ca
ε
42
Sc
ε
43
Ti
ε
44
V
ε
45
Cr
ε
N=22→
37
P
β-
38
S
β-
39
Cl
β-
40
Ar
41
K
42
Ca
43
Sc
ε
44
Ti
ε
46
Cr
ε
25Mn
26Fe
N=23→
38
P
β-
39
S
β-
40
Cl
β-
41
Ar
β-
42
K
β-
43
Ca
44
Sc
εβ-
45
Ti
ε
46
V
ε
47
Cr
ε
49
Fe
ε
N=24→
39
P
β-
40
S
β-
41
Cl
β-
42
Ar
β-
43
K
β-
44
Ca
45
Sc
46
Ti
47
V
ε
48
Cr
ε
49
Mn
ε
50
Fe
ε
27Co
28Ni
N=25→
42
Cl
β-
43
Ar
β-
44
K
β-
45
Ca
β-
46
Sc
β-
47
Ti
48
V
ε
49
Cr
ε
50
Mn
ε
51
Fe
ε
53
Ni
ε
N=26→
43
Cl
β-
44
Ar
β-
45
K
β-
46
Ca
47
Sc
β-
48
Ti
49
V
ε
50
Cr
ε
51
Mn
ε
52
Fe
ε
53
Co
ε
54
Ni
ε
29Cu
30Zn
N=27→
45
Ar
β-
46
K
β-
47
Ca
β-
48
Sc
εβ-
49
Ti
50
V
εβ-
51
Cr
ε
52
Mn
ε
53
Fe
ε
54
Co
ε
55
Ni
ε
N=27→
57
Zn
ε
N=28→
46
Ar
β-
47
K
β-
48
Ca
β-
49
Sc
β-
50
Ti
51
V
52
Cr
53
Mn
ε
54
Fe
55
Co
ε
56
Ni
ε
31Ga
32Ge
N=29→
48
K
β-
49
Ca
β-
50
Sc
β-
51
Ti
β-
52
V
β-
53
Cr
54
Mn
β-
55
Fe
ε
56
Co
ε
57
Ni
ε
58
Cu
ε
61
Ge
ε
N=30→
49
K
β-
50
Ca
β-
51
Sc
β-
52
Ti
β-
53
V
β-
54
Cr
55
Mn
56
Fe
57
Co
ε
58
Ni
59
Cu
ε
N=30→
60
Zn
ε
N=31→
50
K
β-
53
Ti
β-
54
V
β-
55
Cr
β-
56
Mn
β-
57
Fe
58
Co
ε
59
Ni
ε
60
Cu
ε
N=31→
61
Zn
ε
N=32→
55
V
β-
56
Cr
β-
57
Mn
β-
58
Fe
59
Co
60
Ni
61
Cu
ε
N=32→
62
Zn
ε
63
Ga
ε
64
Ge
ε
N=33→
57
Cr
β-
58
Mn
β-
59
Fe
β-
60
Co
β-
61
Ni
62
Cu
ε
N=33→
63
Zn
ε
64
Ga
ε
65
Ge
ε
33As
34Se
N=34→
59
Mn
β-
60
Fe
β-
61
Co
β-
62
Ni
63
Cu
N=34→
64
Zn
65
Ga
ε
66
Ge
ε
68
Se
ε
N=35→
61
Fe
β-
62
Co
β-
63
Ni
β-
64
Cu
εβ-
N=35→
65
Zn
ε
66
Ga
ε
67
Ge
ε
68
As
ε
69
Se
ε
35Br
36Kr
N=36→
62
Fe
β-
63
Co
β-
64
Ni
65
Cu
N=36→
66
Zn
67
Ga
ε
68
Ge
ε
69
As
ε
70
Se
ε
72
Kr
ε
37Rb
N=37→
64
Co
β-
65
Ni
β-
66
Cu
β-
N=37→
67
Zn
68
Ga
ε
69
Ge
ε
70
As
ε
71
Se
ε
72
Br
ε
73
Kr
ε
74
Rb
ε
N=38→
66
Ni
β-
67
Cu
β-
N=38→
68
Zn
69
Ga
70
Ge
71
As
εβ-
72
Se
εβ-
73
Br
ε
74
Kr
ε
75
Rb
ε
38Sr
N=39→
67
Ni
β-
68
Cu
β-
N=39→
69
Zn
β-
70
Ga
β-
71
Ge
ε
72
As
εβ-
73
Se
ε
74
Br
ε
75
Kr
ε
76
Rb
ε
77
Sr
ε
N=40→
68
Ni
β-
69
Cu
β-
N=40→
70
Zn
β-
71
Ga
72
Ge
73
As
ε
74
Se
75
Br
ε
76
Kr
ε
77
Rb
ε
78
Sr
ε
39Y
40Zr
N=41→
70
Cu
β-
N=41→
71
Zn
β-
72
Ga
β-
73
Ge
74
As
β-
75
Se
ε
76
Br
ε
77
Kr
ε
78
Rb
ε
79
Sr
ε
81
Zr
ε
N=42→
72
Zn
εβ-
73
Ga
β-
74
Ge
75
As
76
Se
77
Br
ε
78
Kr
ε
79
Rb
ε
80
Sr
ε
81
Y
ε
82
Zr
ε
41Nb
N=43→
73
Zn
β-
74
Ga
β-
75
Ge
β-
76
As
β-
77
Se
78
Br
ε
79
Kr
ε
80
Rb
ε
81
Sr
ε
82
Y
ε
83
Zr
ε
84
Nb
ε
N=44→
74
Zn
β-
75
Ga
β-
76
Ge
77
As
εβ-
78
Se
79
Br
80
Kr
81
Rb
ε
82
Sr
ε
83
Y
ε
84
Zr
ε
42Mo
N=45→
75
Zn
β-
76
Ga
β-
77
Ge
β-
78
As
β-
79
Se
β-
80
Br
εβ-
81
Kr
ε
82
Rb
ε
83
Sr
ε
84
Y
ε
85
Zr
ε
86
Nb
ε
87
Mo
ε
N=46→
76
Zn
β-
77
Ga
β-
78
Ge
β-
79
As
β-
80
Se
81
Br
82
Kr
83
Rb
ε
84
Sr
85
Y
ε
86
Zr
ε
87
Nb
ε
88
Mo
ε
43Tc
N=47→
77
Zn
β-
78
Ga
β-
79
Ge
β-
80
As
β-
81
Se
β-
82
Br
β-
83
Kr
84
Rb
εβ-
85
Sr
ε
86
Y
ε
87
Zr
ε
88
Nb
ε
89
Mo
ε
90
Tc
ε
44Ru
N=48→
79
Ga
β-
80
Ge
β-
81
As
β-
82
Se
β-
83
Br
β-
84
Kr
85
Rb
86
Sr
87
Y
ε
88
Zr
ε
89
Nb
ε
90
Mo
ε
91
Tc
ε
92
Ru
ε
N=49→
80
Ga
β-
81
Ge
β-
82
As
β-
83
Se
β-
84
Br
β-
85
Kr
β-
86
Rb
β-
87
Sr
88
Y
ε
89
Zr
ε
90
Nb
ε
91
Mo
ε
92
Tc
ε
93
Ru
ε
N=50→
81
Ga
β-
82
Ge
β-
83
As
β-
84
Se
β-
85
Br
β-
86
Kr
87
Rb
β-
88
Sr
89
Y
90
Zr
91
Nb
ε
92
Mo
93
Tc
ε
94
Ru
ε
N=51→
82
Ga
β-
83
Ge
β-
84
As
β-
85
Se
β-
86
Br
β-
87
Kr
β-
88
Rb
β-
89
Sr
β-
90
Y
ε
91
Zr
92
Nb
β-
93
Mo
ε
94
Tc
ε
95
Ru
ε
N=52→
83
Ga
β-
84
Ge
β-
85
As
β-
86
Se
β-
87
Br
β-
88
Kr
β-
89
Rb
β-
90
Sr
β-
91
Y
β-
92
Zr
93
Nb
94
Mo
95
Tc
ε
96
Ru
N=53→
86
As
β-
87
Se
β-
88
Br
β-
89
Kr
β-
90
Rb
β-
91
Sr
β-
92
Y
β-
93
Zr
β-
94
Nb
β-
95
Mo
96
Tc
ε
97
Ru
ε
N=54→
87
As
β-
88
Se
β-
89
Br
β-
90
Kr
β-
91
Rb
β-
92
Sr
β-
93
Y
β-
94
Zr
95
Nb
β-
96
Mo
97
Tc
ε
98
Ru
N=55→
89
Se
β-
90
Br
β-
91
Kr
β-
92
Rb
β-
93
Sr
β-
94
Y
β-
95
Zr
β-
96
Nb
β-
97
Mo
98
Tc
β-
99
Ru
N=56→
91
Br
β-
92
Kr
β-
93
Rb
β-
94
Sr
β-
95
Y
β-
96
Zr
β-
97
Nb
β-
98
Mo
99
Tc
β-
100
Ru
N=57→
91
Se
β-
92
Br
β-
93
Kr
β-
94
Rb
β-
95
Sr
β-
96
Y
β-
97
Zr
β-
98
Nb
β-
99
Mo
β-
100
Tc
β-
101
Ru
N=58→
94
Kr
β-
95
Rb
β-
96
Sr
β-
97
Y
β-
98
Zr
β-
99
Nb
β-
100
Mo
β-
101
Tc
β-
102
Ru
N=59→
95
Kr
β-
96
Rb
β-
97
Sr
β-
98
Y
β-
99
Zr
β-
100
Nb
β-
101
Mo
β-
102
Tc
β-
103
Ru
β-
45Rh
N=60→
97
Rb
β-
98
Sr
β-
99
Y
β-
100
Zr
β-
101
Nb
β-
102
Mo
β-
103
Tc
β-
104
Ru
N=50→
95
Rh
ε
46Pd
N=61→
97
Kr
β-
98
Rb
β-
99
Sr
β-
100
Y
β-
101
Zr
β-
102
Nb
β-
103
Mo
β-
104
Tc
β-
105
Ru
β-
N=51→
96
Rh
ε
97
Pd
ε
47Ag
48Cd
99
Rb
β-
N=62→
102
Zr
β-
103
Nb
β-
104
Mo
β-
105
Tc
β-
106
Ru
β-
N=52→
97
Rh
ε
98
Pd
ε
99
Ag
ε
100
Cd
ε
N=63→
102
Y
β-
104
Nb
β-
105
Mo
β-
106
Tc
β-
107
Ru
β-
N=53→
98
Rh
ε
99
Pd
ε
100
Ag
ε
101
Cd
ε
N=64→
105
Nb
β-
106
Mo
β-
107
Tc
β-
108
Ru
β-
N=54→
99
Rh
ε
100
Pd
ε
101
Ag
ε
102
Cd
ε
49In
50Sn
51Sb
52Te
N=65→
106
Nb
β-
107
Mo
β-
108
Tc
β-
109
Ru
β-
N=55→
100
Rh
ε
101
Pd
ε
102
Ag
ε
103
Cd
ε
104
In
ε
107
Te
ε
N=66→
108
Mo
β-
109
Tc
β-
110
Ru
β-
N=56→
101
Rh
ε
102
Pd
103
Ag
ε
104
Cd
ε
105
In
ε
108
Te
ε
N=67→
110
Tc
β-
111
Ru
β-
N=57→
102
Rh
β-
103
Pd
ε
104
Ag
ε
105
Cd
ε
106
In
ε
107
Sn
ε
109
Te
ε
N=68→
112
Ru
β-
N=58→
103
Rh
104
Pd
105
Ag
ε
106
Cd
107
In
ε
108
Sn
ε
53I
54Xe
N=69→
113
Ru
β-
N=59→
104
Rh
β-
105
Pd
106
Ag
ε
107
Cd
β-
108
In
ε
109
Sn
ε
110
Sb
ε
111
Te
ε
113
Xe
ε
N=60→
105
Rh
β-
106
Pd
107
Ag
108
Cd
109
In
ε
110
Sn
ε
111
Sb
ε
112
Te
ε
55Cs
N=61→
106
Rh
β-
107
Pd
β-
108
Ag
ε
109
Cd
ε
110
In
ε
111
Sn
ε
112
Sb
ε
113
Te
ε
115
Xe
ε
116
Cs
ε
N=62→
107
Rh
β-
108
Pd
109
Ag
110
Cd
111
In
ε
112
Sn
113
Sb
ε
114
Te
ε
115
I
ε
116
Xe
ε
117
Cs
ε
56Ba
N=63→
108
Rh
β-
109
Pd
β-
110
Ag
β-
111
Cd
112
In
ε
113
Sn
β-
114
Sb
ε
115
Te
ε
116
I
ε
117
Xe
ε
118
Cs
ε
119
Ba
ε
N=64→
109
Rh
β-
110
Pd
111
Ag
β-
112
Cd
113
In
114
Sn
115
Sb
ε
116
Te
ε
117
I
ε
118
Xe
ε
119
Cs
ε
N=65→
110
Rh
β-
111
Pd
β-
112
Ag
β-
113
Cd
β-
114
In
ε
115
Sn
116
Sb
ε
117
Te
ε
118
I
ε
119
Xe
ε
120
Cs
ε
121
Ba
ε
N=66→
111
Rh
β-
112
Pd
β-
113
Ag
β-
114
Cd
115
In
β-
116
Sn
117
Sb
ε
118
Te
ε
119
I
ε
120
Xe
ε
121
Cs
ε
122
Ba
ε
N=67→
112
Rh
β-
113
Pd
β-
114
Ag
β-
115
Cd
β-
116
In
β-
117
Sn
118
Sb
ε
119
Te
ε
120
I
ε
121
Xe
ε
122
Cs
ε
123
Ba
ε
57La
N=68→
113
Rh
β-
114
Pd
β-
115
Ag
β-
116
Cd
117
In
β-
118
Sn
119
Sb
ε
120
Te
121
I
ε
122
Xe
ε
123
Cs
ε
124
Ba
ε
125
La
ε
N=69→
114
Rh
β-
115
Pd
β-
116
Ag
β-
117
Cd
β-
118
In
β-
119
Sn
120
Sb
ε
121
Te
ε
122
I
ε
123
Xe
ε
124
Cs
ε
125
Ba
ε
126
La
ε
N=70→
116
Pd
β-
117
Ag
β-
118
Cd
β-
119
In
β-
120
Sn
121
Sb
122
Te
123
I
ε
124
Xe
2EV
125
Cs
ε
126
Ba
ε
127
La
ε
58Ce
N=71→
117
Pd
β-
118
Ag
β-
119
Cd
β-
120
In
β-
121
Sn
β-
122
Sb
β-EV
123
Te
ε
124
I
ε
125
Xe
ε
126
Cs
ε
127
Ba
ε
128
La
ε
129
Ce
ε
N=72→
118
Pd
β-
119
Ag
β-
120
Cd
β-
121
In
β-
122
Sn
123
Sb
124
Te
125
I
ε
126
Xe
127
Cs
ε
128
Ba
ε
129
La
ε
130
Ce
ε
59Pr
N=73→
120
Ag
β-
121
Cd
β-
122
In
β-
123
Sn
β-
124
Sb
β-
125
Te
126
I
ε
127
Xe
ε
128
Cs
ε
129
Ba
ε
130
La
ε
131
Ce
ε
132
Pr
ε
N=74→
121
Ag
β-
122
Cd
β-
123
In
β-
124
Sn
125
Sb
β-
126
Te
127
I
128
Xe
129
Cs
ε
130
Ba
131
La
ε
132
Ce
ε
133
Pr
ε
N=75→
122
Ag
β-
124
In
β-
125
Sn
β-
126
Sb
β-
127
Te
β-
128
I
β-
129
Xe
β-
130
Cs
ε
131
Ba
ε
132
La
ε
133
Ce
ε
134
Pr
ε
N=76→
123
Ag
β-
124
Cd
β-
125
In
β-
126
Sn
β-
127
Sb
β-
128
Te
129
I
β-
130
Xe
131
Cs
ε
132
Ba
133
La
ε
134
Ce
ε
135
Pr
ε
N=77→
126
In
β-
127
Sn
β-
128
Sb
β-
129
Te
β-
130
I
β-
131
Xe
132
Cs
ε
133
Ba
ε
134
La
ε
135
Ce
ε
136
Pr
ε
N=78→
127
In
β-
128
Sn
β-
129
Sb
β-
130
Te
131
I
β-
132
Xe
133
Cs
134
Ba
135
La
ε
136
Ce
137
Pr
ε
N=79→
128
In
β-
129
Sn
β-
130
Sb
β-
131
Te
β-
132
I
β-
133
Xe
β-
134
Cs
β-
135
Ba
136
La
ε
137
Ce
ε
138
Pr
ε
N=80→
129
In
β-
130
Sn
β-
131
Sb
β-
132
Te
εβ-
133
I
β-
134
Xe
135
Cs
β-
136
Ba
137
La
ε
138
Ce
139
Pr
ε
N=81→
130
In
β-
131
Sn
β-
132
Sb
β-
133
Te
β-
134
I
β-
135
Xe
β-
136
Cs
β-
137
Ba
138
La
β-EV
139
Ce
ε
140
Pr
ε
N=82→
131
In
β-
132
Sn
β-
133
Sb
β-
134
Te
β-
135
I
β-
136
Xe
137
Cs
β-
138
Ba
139
La
140
Ce
141
Pr
N=83→
132
In
β-
133
Sn
β-
134
Sb
β-
135
Te
β-
136
I
β-
137
Xe
β-
138
Cs
β-
139
Ba
β-
140
La
ε
141
Ce
β-
142
Pr
β-
N=84→
134
Sn
β-
135
Sb
β-
136
Te
β-
137
I
β-
138
Xe
β-
139
Cs
β-
140
Ba
εβ-
141
La
β-
142
Ce
143
Pr
β-
N=85→
136
Sb
β-
137
Te
β-
138
I
β-
139
Xe
β-
140
Cs
β-
141
Ba
β-
142
La
β-
143
Ce
β-
144
Pr
β-
60Nd
N=86→
138
Te
β-
139
I
β-
140
Xe
β-
141
Cs
β-
142
Ba
β-
143
La
β-
144
Ce
β-
145
Pr
β-
N=74→
134
Nd
ε
61Pm
62Sm
N=87→
140
I
β-
141
Xe
β-
142
Cs
β-
143
Ba
β-
144
La
β-
145
Ce
β-
146
Pr
β-
N=75→
135
Nd
ε
137
Sm
ε
63Eu
N=88→
141
I
β-
142
Xe
β-
143
Cs
β-
144
Ba
β-
145
La
β-
146
Ce
β-
147
Pr
β-
N=76→
136
Nd
ε
137
Pm
ε
138
Sm
ε
139
Eu
ε
N=89→
142
I
β-
143
Xe
β-
144
Cs
β-
145
Ba
β-
146
La
β-
147
Ce
β-
148
Pr
β-
N=77→
137
Nd
ε
138
Pm
ε
139
Sm
ε
140
Eu
ε
64Gd
N=90→
144
Xe
β-
145
Cs
β-
146
Ba
β-
147
La
β-
148
Ce
β-
149
Pr
β-
N=78→
138
Nd
ε
139
Pm
ε
140
Sm
ε
141
Eu
ε
142
Gd
ε
N=91→
145
Xe
β-
146
Cs
β-
148
La
β-
149
Ce
β-
150
Pr
β-
N=79→
139
Nd
ε
140
Pm
ε
141
Sm
ε
142
Eu
ε
143
Gd
ε
N=92→
150
Ce
β-
151
Pr
β-
N=80→
140
Nd
εβ-
141
Pm
ε
142
Sm
ε
143
Eu
ε
144
Gd
ε
65Tb
66Dy
N=93→
151
Ce
β-
N=81→
141
Nd
ε
142
Pm
ε
143
Sm
ε
144
Eu
ε
145
Gd
ε
146
Tb
ε
147
Dy
ε
67Ho
68Er
69Tm
N=82→
142
Nd
143
Pm
ε
144
Sm
145
Eu
ε
146
Gd
ε
147
Tb
ε
148
Dy
ε
150
Er
ε
151
Tm
ε
N=83→
143
Nd
144
Pm
ε
145
Sm
εβ-
146
Eu
ε
147
Gd
ε
148
Tb
ε
149
Dy
ε
150
Ho
ε
151
Er
ε
70Yb
71Lu
N=84→
144
Nd
α
145
Pm
α
146
Sm
α
147
Eu
ε
148
Gd
α
149
Tb
ε
150
Dy
ε
151
Ho
ε
152
Er
ε
153
Tm
ε
154
Yb
ε
155
Lu
ε
72Hf
N=85→
145
Nd
146
Pm
β-
147
Sm
α
148
Eu
ε
149
Gd
α
150
Tb
ε
151
Dy
ε
152
Ho
ε
153
Er
ε
154
Tm
ε
155
Yb
ε
156
Lu
ε
157
Hf
ε
N=86→
146
Nd
147
Pm
β-
148
Sm
α
149
Eu
ε
150
Gd
α
151
Tb
ε
152
Dy
ε
153
Ho
ε
154
Er
ε
155
Tm
ε
156
Yb
ε
158
Hf
ε
N=87→
147
Nd
εβ-
148
Pm
β-
149
Sm
α
150
Eu
EV
151
Gd
α
152
Tb
ε
153
Dy
ε
154
Ho
ε
155
Er
ε
156
Tm
ε
157
Yb
ε
159
Hf
ε
73Ta
74W
N=88→
148
Nd
149
Pm
β-
150
Sm
151
Eu
152
Gd
α
153
Tb
ε
154
Dy
α2
155
Ho
ε
156
Er
ε
157
Tm
ε
158
Yb
ε
160
Hf
ε
162
W
ε
N=89→
149
Nd
β-
150
Pm
β-
151
Sm
εβ-
152
Eu
β-
153
Gd
εβ-
154
Tb
ε
155
Dy
ε
156
Ho
ε
157
Er
ε
158
Tm
ε
161
Hf
ε
163
W
ε
N=90→
150
Nd
β-
151
Pm
β-
152
Sm
153
Eu
154
Gd
155
Tb
ε
156
Dy
157
Ho
ε
158
Er
ε
159
Tm
ε
160
Yb
ε
161
Lu
ε
164
W
ε
N=91→
151
Nd
β-
152
Pm
β-
153
Sm
εβ-
154
Eu
β-
155
Gd
156
Tb
β-
157
Dy
EV
158
Ho
ε
159
Er
ε
160
Tm
ε
161
Yb
ε
162
Lu
ε
165
W
ε
N=92→
152
Nd
β-
153
Pm
β-
154
Sm
155
Eu
β-
156
Gd
157
Tb
ε
158
Dy
159
Ho
ε
160
Er
εβ-
161
Tm
ε
162
Yb
ε
166
W
ε
N=93→
154
Pm
β-
155
Sm
β-
156
Eu
β-
157
Gd
158
Tb
β-
159
Dy
EV
160
Ho
β-
161
Er
β-
162
Tm
β-
163
Yb
ε
164
Lu
ε
166
Ta
ε
N=94→
154
Nd
β-
156
Sm
β-
157
Eu
β-
158
Gd
159
Tb
160
Dy
161
Ho
β-
162
Er
163
Tm
β-
164
Yb
ε
165
Lu
ε
166
Hf
ε
167
Ta
ε
N=95→
157
Sm
β-
158
Eu
β-
159
Gd
β-
160
Tb
εβ-
161
Dy
162
Ho
β-
163
Er
β-
164
Tm
β-
165
Yb
β-
166
Lu
ε
167
Hf
ε
168
Ta
ε
N=96→
159
Eu
β-
160
Gd
161
Tb
εβ-
162
Dy
163
Ho
ε
164
Er
165
Tm
εβ-
166
Yb
εβ-
167
Lu
ε
168
Hf
ε
169
Ta
ε
170
W
ε
N=97→
160
Eu
β-
161
Gd
β-
162
Tb
β-
163
Dy
ε
164
Ho
β-
165
Er
β-
166
Tm
β-
167
Yb
β-
168
Lu
ε
169
Hf
ε
170
Ta
ε
171
W
ε
75Re
76Os
N=98→
162
Gd
β-
163
Tb
β-
164
Dy
165
Ho
166
Er
167
Tm
εβ-
168
Yb
169
Lu
ε
170
Hf
ε
171
Ta
ε
172
W
ε
N=93→
169
Os
ε
77Ir
N=99→
164
Tb
β-
165
Dy
β-
166
Ho
εβ-
167
Er
168
Tm
β-
169
Yb
EV
170
Lu
εβ-
171
Hf
β-
172
Ta
ε
173
W
ε
N=94→
170
Os
ε
171
Ir
ε
78Pt
N=100→
166
Dy
β-
167
Ho
β-
168
Er
169
Tm
170
Yb
171
Lu
ε
172
Hf
EV
173
Ta
ε
174
W
ε
N=95→
170
Re
ε
171
Os
ε
172
Ir
ε
173
Pt
ε
79Au
N=101→
167
Dy
β-
168
Ho
β-
169
Er
β-
170
Tm
β-
171
Yb
172
Lu
ε
173
Hf
β-
174
Ta
ε
175
W
ε
N=96→
172
Os
ε
171
Ir
ε
174
Pt
ε
175
Au
ε
80Hg
N=102→
169
Ho
β-
170
Er
171
Tm
β-
172
Yb
173
Lu
ε
174
Hf
α
175
Ta
ε
176
W
ε
N=97→
172
Re
ε
173
Os
ε
174
Ir
ε
175
Pt
ε
176
Au
ε
177
Hg
ε
N=103→
170
Ho
β-
171
Er
β-
172
Tm
β-
173
Yb
174
Lu
ε
175
Hf
εβ-
176
Ta
β-
177
W
ε
N=98→
174
Os
ε
175
Ir
ε
176
Pt
ε
177
Au
ε
178
Hg
ε
N=104→
172
Er
β-
173
Tm
β-
174
Yb
175
Lu
176
Hf
177
Ta
εβ-
178
W
εβ-
N=99→
174
Re
ε
175
Os
ε
176
Ir
ε
177
Pt
ε
178
Au
ε
179
Hg
ε
N=105→
173
Er
β-
174
Tm
β-
175
Yb
β-
176
Lu
β-
177
Hf
β-
178
Ta
β-
179
W
ε
N=100→
175
Re
ε
176
Os
ε
177
Ir
ε
178
Pt
ε
179
Au
ε
180
Hg
ε
N=106→
175
Tm
β-
176
Yb
177
Lu
εβ-
178
Hf
β-
179
Ta
EV
180
W
α
N=101→
176
Re
ε
177
Os
ε
178
Ir
ε
179
Pt
ε
181
Hg
ε
N=107→
176
Tm
β-
177
Yb
β-
178
Lu
β-
179
Hf
β-
180
Ta
EV
181
W
EV
N=102→
177
Re
ε
178
Os
ε
179
Ir
ε
180
Pt
ε
181
Au
ε
182
Hg
ε
81Tl
82Pb
N=108→
178
Yb
β-
179
Lu
β-
180
Hf
β-
181
Ta
182
W
N=103→
178
Re
ε
179
Os
ε
180
Ir
ε
181
Pt
ε
182
Au
ε
183
Hg
ε
184
Tl
ε
185
Pb
α
N=109→
180
Lu
β-
181
Hf
εβ-
182
Ta
β-
183
W
N=104→
179
Re
ε
180
Os
ε
181
Ir
ε
182
Pt
ε
183
Au
ε
184
Hg
ε
185
Tl
α
186
Pb
α
N=110→
182
Hf
β-
183
Ta
β-
184
W
N=105→
180
Re
ε
181
Os
ε
182
Ir
ε
183
Pt
ε
184
Au
ε
185
Hg
α
186
Tl
α
187
Pb
α
83Bi
N=111→
183
Hf
β-
184
Ta
β-
185
W
β-
N=106→
181
Re
ε
182
Os
ε
183
Ir
ε
184
Pt
ε
185
Au
α
186
Hg
α
187
Tl
α
188
Pb
α
189
Bi
α
N=112→
184
Hf
β-
185
Ta
β-
186
W
N=107→
182
Re
ε
183
Os
ε
184
Ir
ε
185
Pt
α
186
Au
α
187
Hg
α
188
Tl
α
189
Pb
α
190
Bi
α
N=113→
185
Hf
β-
186
Ta
β-
187
W
β-
N=108→
183
Re
εβ-
184
Os
α
185
Ir
α
186
Pt
α
187
Au
α
188
Hg
α
189
Tl
α
190
Pb
α
191
Bi
α
84Po
85At
N=114→
188
W
αβ-
N=109→
184
Re
εβ-
185
Os
EV
186
Ir
α
187
Pt
α
188
Au
α
189
Hg
α
190
Tl
α
191
Pb
α
192
Bi
α
193
Po
α
194
At
α
N=115→
189
W
β-
N=110→
185
Re
186
Os
αβ-
187
Ir
α
188
Pt
α
189
Au
α
190
Hg
α
191
Tl
α
192
Pb
α
193
Bi
α
194
Po
α
195
At
α
N=116→
190
W
β-
N=111→
186
Re
α
187
Os
188
Ir
αβ-
189
Pt
α
190
Au
α
191
Hg
α
192
Tl
α
193
Pb
α
194
Bi
α
195
Po
α
196
At
α
N=112→
187
Re
α
188
Os
189
Ir
αβ-
190
Pt
α
191
Au
α
192
Hg
α
193
Tl
α
194
Pb
α
195
Bi
α
196
Po
α
197
At
α
N=113→
188
Re
β-
189
Os
190
Ir
α
191
Pt
EV
192
Au
α
193
Hg
α
194
Tl
α
195
Pb
α
196
Bi
α
197
Po
α
198
At
α
86Rn
N=114→
189
Re
β-
190
Os
191
Ir
192
Pt
193
Au
α
194
Hg
EV
195
Tl
α
196
Pb
α
197
Bi
α
198
Po
α
199
At
α
200
Rn
α
N=115→
190
Re
β-
191
Os
β-
192
Ir
β-
193
Pt
EV
194
Au
αβ-
195
Hg
EV
196
Tl
α
197
Pb
α
198
Bi
α
199
Po
α
200
At
α
201
Rn
α
87Fr
N=116→
191
Re
β-
192
Os
193
Ir
194
Pt
195
Au
EV
196
Hg
197
Tl
α
198
Pb
α
199
Bi
α
200
Po
α
201
At
α
202
Rn
α
203
Fr
α
N=117→
192
Re
β-
193
Os
β-
194
Ir
β-
195
Pt
196
Au
β-
197
Hg
EV
198
Tl
α
199
Pb
α
200
Bi
α
201
Po
α
202
At
α
203
Rn
α
204
Fr
α
88Ra
N=118→
194
Os
β-
195
Ir
β-
196
Pt
197
Au
198
Hg
199
Tl
α
200
Pb
α
201
Bi
α
202
Po
α
203
At
α
204
Rn
α
205
Fr
α
206
Ra
α
N=119→
195
Os
β-
196
Ir
β-
197
Pt
β-
198
Au
αβ-
199
Hg
200
Tl
αβ-
201
Pb
α
202
Bi
α
203
Po
α
204
At
α
205
Rn
α
206
Fr
α
207
Ra
α
89Ac
N=120→
196
Os
β-
197
Ir
β-
198
Pt
199
Au
αβ-
200
Hg
201
Tl
αβ-
202
Pb
β-
203
Bi
α
204
Po
α
205
At
α
206
Rn
α
207
Fr
α
208
Ra
α
209
Ac
α
N=121→
198
Ir
β-
199

Publikasie datum: Augustus 08, 2021

isotope, hierdie, tabel, bevat, alle, bekende, isotope, chemiese, elemente, aantal, neutrone, loop, onder, atoomgetal, loop, links, regs, maar, dele, uitgevoer, omdat, tabel, baie, breed, stabiliteit, halfleeftyd, word, deur, kleur, aangegee, liε, beε, beε, be. Hierdie tabel bevat alle bekende isotope van die chemiese elemente Die aantal neutrone loop op van bo na onder en atoomgetal loop op van links na regs maar dit is in dele uitgevoer omdat die tabel baie breed is Die stabiliteit en die halfleeftyd word deur die kleur aangegee n 1H 2He N 0 1 H N 1 1 n b 2 H 3 He 3Li 4Be 5B 6C N 2 3 H b 4 He 5 Lie 6 Bee 8 Ce N 3 5 He b 6 Li 7 Bee 8 Be 9 Ce 7N N 4 6 He b 7 Li 8 Bea 9 Be 10 Ce 11 Ne 8O N 5 8 Li b 9 Be 10 B 11 Ce 12 Ne 13 Oe N 6 8 He b 9 Li b 10 Be b 11 B 12 C 13 Ne 14 Oe 9F 10Ne N 7 11 Be b 12 B b 13 C 14 N 15 Oe 16 Fe 17 Nee 11Na 12Mg N 8 11 Li b 12 Be b 13 B b 14 C b 15 N 16 O 17 Fe 18 Nee 19 Nae 20 Mge N 9 14 B b 15 C b 16 N b 17 O 18 Fe 19 Nee 20 Nae 21 Mge 13Al N 10 14 Be b 15 B b 16 C b 17 N b 18 O 19 F 20 Ne 21 Nae 22 Mge 23 Ale 14Si N 11 17 C b 18 N b 19 O b 20 F b 21 Ne 22 Nae 23 Mge 24 Ale 25 Sie N 12 17 B b 18 C b 19 N b 20 O b 21 F b 22 Ne 23 Na 24 Mg 25 Ale 26 Sie N 13 19 C b 20 N b 21 O b 22 F b 23 Ne b 24 Na b 25 Mg 26 Ale 27 Sie 15P N 14 21 N b 22 O b 23 F b 24 Ne b 25 Na b 26 Mg 27 Al 28 Si N 12 27 Pe 16S N 15 23 O b 24 F b 25 Ne b 26 Na b 27 Mg b 28 Al b 29 Si N 13 28 Pe 29 Se 17Cl N 16 24 O b 25 F b 26 Ne b 27 Na b 28 Mg b 29 Al b 30 Si N 14 29 Pe 30 Se 31 Cle 18Ar N 17 27 Ne b 28 Na b 29 Mg b 30 Al b 31 Si b N 15 30 Pe 31 Se 32 Cle 33 Are 19K N 18 29 Na b 30 Mg b 31 Al b 32 Si b N 16 31 P 32 S 33 Cle 34 Are 35 Ke 20Ca N 19 30 Na b 31 Mg b 32 Al b 33 Si b N 17 32 P b 33 S 34 Cle 35 Are 36 Ke 37 Cae N 20 31 Na b 32 Mg b 33 Al b 34 Si b N 18 33 P b 34 S 35 Cl 36 Ar 37 Ke 38 Cae 21Sc 22Ti N 21 32 Na b 34 Al b 35 Si b N 19 34 P b 35 S b 36 Cl b 37 Areb 38 Ke 39 Cae 40 Sce 41 Tie N 22 33 Na b 36 Si b N 20 35 P b 36 S 37 Cl 38 Ar 39 K 40 Ca 41 Sce 42 Tie 23V 24Cr N 21 36 P b 37 S b 38 Cl b 39 Ar b 40 Keb 41 Cae 42 Sce 43 Tie 44 Ve 45 Cre N 22 37 P b 38 S b 39 Cl b 40 Ar 41 K 42 Ca 43 Sce 44 Tie 46 Cre 25Mn 26Fe N 23 38 P b 39 S b 40 Cl b 41 Ar b 42 K b 43 Ca 44 Sceb 45 Tie 46 Ve 47 Cre 49 Fee N 24 39 P b 40 S b 41 Cl b 42 Ar b 43 K b 44 Ca 45 Sc 46 Ti 47 Ve 48 Cre 49 Mne 50 Fee 27Co 28Ni N 25 42 Cl b 43 Ar b 44 K b 45 Ca b 46 Sc b 47 Ti 48 Ve 49 Cre 50 Mne 51 Fee 53 Nie N 26 43 Cl b 44 Ar b 45 K b 46 Ca 47 Sc b 48 Ti 49 Ve 50 Cre 51 Mne 52 Fee 53 Coe 54 Nie 29Cu 30Zn N 27 45 Ar b 46 K b 47 Ca b 48 Sceb 49 Ti 50 Veb 51 Cre 52 Mne 53 Fee 54 Coe 55 Nie N 27 57 Zne N 28 46 Ar b 47 K b 48 Ca b 49 Sc b 50 Ti 51 V 52 Cr 53 Mne 54 Fe 55 Coe 56 Nie 31Ga 32Ge N 29 48 K b 49 Ca b 50 Sc b 51 Ti b 52 V b 53 Cr 54 Mn b 55 Fee 56 Coe 57 Nie 58 Cue 61 Gee N 30 49 K b 50 Ca b 51 Sc b 52 Ti b 53 V b 54 Cr 55 Mn 56 Fe 57 Coe 58 Ni 59 Cue N 30 60 Zne N 31 50 K b 53 Ti b 54 V b 55 Cr b 56 Mn b 57 Fe 58 Coe 59 Nie 60 Cue N 31 61 Zne N 32 55 V b 56 Cr b 57 Mn b 58 Fe 59 Co 60 Ni 61 Cue N 32 62 Zne 63 Gae 64 Gee N 33 57 Cr b 58 Mn b 59 Fe b 60 Co b 61 Ni 62 Cue N 33 63 Zne 64 Gae 65 Gee 33As 34Se N 34 59 Mn b 60 Fe b 61 Co b 62 Ni 63 Cu N 34 64 Zn 65 Gae 66 Gee 68 See N 35 61 Fe b 62 Co b 63 Ni b 64 Cueb N 35 65 Zne 66 Gae 67 Gee 68 Ase 69 See 35Br 36Kr N 36 62 Fe b 63 Co b 64 Ni 65 Cu N 36 66 Zn 67 Gae 68 Gee 69 Ase 70 See 72 Kre 37Rb N 37 64 Co b 65 Ni b 66 Cu b N 37 67 Zn 68 Gae 69 Gee 70 Ase 71 See 72 Bre 73 Kre 74 Rbe N 38 66 Ni b 67 Cu b N 38 68 Zn 69 Ga 70 Ge 71 Aseb 72 Seeb 73 Bre 74 Kre 75 Rbe 38Sr N 39 67 Ni b 68 Cu b N 39 69 Zn b 70 Ga b 71 Gee 72 Aseb 73 See 74 Bre 75 Kre 76 Rbe 77 Sre N 40 68 Ni b 69 Cu b N 40 70 Zn b 71 Ga 72 Ge 73 Ase 74 Se 75 Bre 76 Kre 77 Rbe 78 Sre 39Y 40Zr N 41 70 Cu b N 41 71 Zn b 72 Ga b 73 Ge 74 As b 75 See 76 Bre 77 Kre 78 Rbe 79 Sre 81 Zre N 42 72 Zneb 73 Ga b 74 Ge 75 As 76 Se 77 Bre 78 Kre 79 Rbe 80 Sre 81 Ye 82 Zre 41Nb N 43 73 Zn b 74 Ga b 75 Ge b 76 As b 77 Se 78 Bre 79 Kre 80 Rbe 81 Sre 82 Ye 83 Zre 84 Nbe N 44 74 Zn b 75 Ga b 76 Ge 77 Aseb 78 Se 79 Br 80 Kr 81 Rbe 82 Sre 83 Ye 84 Zre 42Mo N 45 75 Zn b 76 Ga b 77 Ge b 78 As b 79 Se b 80 Breb 81 Kre 82 Rbe 83 Sre 84 Ye 85 Zre 86 Nbe 87 Moe N 46 76 Zn b 77 Ga b 78 Ge b 79 As b 80 Se 81 Br 82 Kr 83 Rbe 84 Sr 85 Ye 86 Zre 87 Nbe 88 Moe 43Tc N 47 77 Zn b 78 Ga b 79 Ge b 80 As b 81 Se b 82 Br b 83 Kr 84 Rbeb 85 Sre 86 Ye 87 Zre 88 Nbe 89 Moe 90 Tce 44Ru N 48 79 Ga b 80 Ge b 81 As b 82 Se b 83 Br b 84 Kr 85 Rb 86 Sr 87 Ye 88 Zre 89 Nbe 90 Moe 91 Tce 92 Rue N 49 80 Ga b 81 Ge b 82 As b 83 Se b 84 Br b 85 Kr b 86 Rb b 87 Sr 88 Ye 89 Zre 90 Nbe 91 Moe 92 Tce 93 Rue N 50 81 Ga b 82 Ge b 83 As b 84 Se b 85 Br b 86 Kr 87 Rb b 88 Sr 89 Y 90 Zr 91 Nbe 92 Mo 93 Tce 94 Rue N 51 82 Ga b 83 Ge b 84 As b 85 Se b 86 Br b 87 Kr b 88 Rb b 89 Sr b 90 Ye 91 Zr 92 Nb b 93 Moe 94 Tce 95 Rue N 52 83 Ga b 84 Ge b 85 As b 86 Se b 87 Br b 88 Kr b 89 Rb b 90 Sr b 91 Y b 92 Zr 93 Nb 94 Mo 95 Tce 96 Ru N 53 86 As b 87 Se b 88 Br b 89 Kr b 90 Rb b 91 Sr b 92 Y b 93 Zr b 94 Nb b 95 Mo 96 Tce 97 Rue N 54 87 As b 88 Se b 89 Br b 90 Kr b 91 Rb b 92 Sr b 93 Y b 94 Zr 95 Nb b 96 Mo 97 Tce 98 Ru N 55 89 Se b 90 Br b 91 Kr b 92 Rb b 93 Sr b 94 Y b 95 Zr b 96 Nb b 97 Mo 98 Tc b 99 Ru N 56 91 Br b 92 Kr b 93 Rb b 94 Sr b 95 Y b 96 Zr b 97 Nb b 98 Mo 99 Tc b 100 Ru N 57 91 Se b 92 Br b 93 Kr b 94 Rb b 95 Sr b 96 Y b 97 Zr b 98 Nb b 99 Mo b 100 Tc b 101 Ru N 58 94 Kr b 95 Rb b 96 Sr b 97 Y b 98 Zr b 99 Nb b 100 Mo b 101 Tc b 102 Ru N 59 95 Kr b 96 Rb b 97 Sr b 98 Y b 99 Zr b 100 Nb b 101 Mo b 102 Tc b 103 Ru b 45Rh N 60 97 Rb b 98 Sr b 99 Y b 100 Zr b 101 Nb b 102 Mo b 103 Tc b 104 Ru N 50 95 Rhe 46Pd N 61 97 Kr b 98 Rb b 99 Sr b 100 Y b 101 Zr b 102 Nb b 103 Mo b 104 Tc b 105 Ru b N 51 96 Rhe 97 Pde 47Ag 48Cd 99 Rb b N 62 102 Zr b 103 Nb b 104 Mo b 105 Tc b 106 Ru b N 52 97 Rhe 98 Pde 99 Age 100 Cde N 63 102 Y b 104 Nb b 105 Mo b 106 Tc b 107 Ru b N 53 98 Rhe 99 Pde 100 Age 101 Cde N 64 105 Nb b 106 Mo b 107 Tc b 108 Ru b N 54 99 Rhe 100 Pde 101 Age 102 Cde 49In 50Sn 51Sb 52Te N 65 106 Nb b 107 Mo b 108 Tc b 109 Ru b N 55 100 Rhe 101 Pde 102 Age 103 Cde 104 Ine 107 Tee N 66 108 Mo b 109 Tc b 110 Ru b N 56 101 Rhe 102 Pd 103 Age 104 Cde 105 Ine 108 Tee N 67 110 Tc b 111 Ru b N 57 102 Rh b 103 Pde 104 Age 105 Cde 106 Ine 107 Sne 109 Tee N 68 112 Ru b N 58 103 Rh 104 Pd 105 Age 106 Cd 107 Ine 108 Sne 53I 54Xe N 69 113 Ru b N 59 104 Rh b 105 Pd 106 Age 107 Cd b 108 Ine 109 Sne 110 Sbe 111 Tee 113 Xee N 60 105 Rh b 106 Pd 107 Ag 108 Cd 109 Ine 110 Sne 111 Sbe 112 Tee 55Cs N 61 106 Rh b 107 Pd b 108 Age 109 Cde 110 Ine 111 Sne 112 Sbe 113 Tee 115 Xee 116 Cse N 62 107 Rh b 108 Pd 109 Ag 110 Cd 111 Ine 112 Sn 113 Sbe 114 Tee 115 Ie 116 Xee 117 Cse 56Ba N 63 108 Rh b 109 Pd b 110 Ag b 111 Cd 112 Ine 113 Sn b 114 Sbe 115 Tee 116 Ie 117 Xee 118 Cse 119 Bae N 64 109 Rh b 110 Pd 111 Ag b 112 Cd 113 In 114 Sn 115 Sbe 116 Tee 117 Ie 118 Xee 119 Cse N 65 110 Rh b 111 Pd b 112 Ag b 113 Cd b 114 Ine 115 Sn 116 Sbe 117 Tee 118 Ie 119 Xee 120 Cse 121 Bae N 66 111 Rh b 112 Pd b 113 Ag b 114 Cd 115 In b 116 Sn 117 Sbe 118 Tee 119 Ie 120 Xee 121 Cse 122 Bae N 67 112 Rh b 113 Pd b 114 Ag b 115 Cd b 116 In b 117 Sn 118 Sbe 119 Tee 120 Ie 121 Xee 122 Cse 123 Bae 57La N 68 113 Rh b 114 Pd b 115 Ag b 116 Cd 117 In b 118 Sn 119 Sbe 120 Te 121 Ie 122 Xee 123 Cse 124 Bae 125 Lae N 69 114 Rh b 115 Pd b 116 Ag b 117 Cd b 118 In b 119 Sn 120 Sbe 121 Tee 122 Ie 123 Xee 124 Cse 125 Bae 126 Lae N 70 116 Pd b 117 Ag b 118 Cd b 119 In b 120 Sn 121 Sb 122 Te 123 Ie 124 Xe2EV 125 Cse 126 Bae 127 Lae 58Ce N 71 117 Pd b 118 Ag b 119 Cd b 120 In b 121 Sn b 122 Sbb EV 123 Tee 124 Ie 125 Xee 126 Cse 127 Bae 128 Lae 129 Cee N 72 118 Pd b 119 Ag b 120 Cd b 121 In b 122 Sn 123 Sb 124 Te 125 Ie 126 Xe 127 Cse 128 Bae 129 Lae 130 Cee 59Pr N 73 120 Ag b 121 Cd b 122 In b 123 Sn b 124 Sb b 125 Te 126 Ie 127 Xee 128 Cse 129 Bae 130 Lae 131 Cee 132 Pre N 74 121 Ag b 122 Cd b 123 In b 124 Sn 125 Sb b 126 Te 127 I 128 Xe 129 Cse 130 Ba 131 Lae 132 Cee 133 Pre N 75 122 Ag b 124 In b 125 Sn b 126 Sb b 127 Te b 128 I b 129 Xe b 130 Cse 131 Bae 132 Lae 133 Cee 134 Pre N 76 123 Ag b 124 Cd b 125 In b 126 Sn b 127 Sb b 128 Te2b 129 I b 130 Xe 131 Cse 132 Ba 133 Lae 134 Cee 135 Pre N 77 126 In b 127 Sn b 128 Sb b 129 Te b 130 I b 131 Xe 132 Cse 133 Bae 134 Lae 135 Cee 136 Pre N 78 127 In b 128 Sn b 129 Sb b 130 Te2b 131 I b 132 Xe 133 Cs 134 Ba 135 Lae 136 Ce 137 Pre N 79 128 In b 129 Sn b 130 Sb b 131 Te b 132 I b 133 Xe b 134 Cs b 135 Ba 136 Lae 137 Cee 138 Pre N 80 129 In b 130 Sn b 131 Sb b 132 Teeb 133 I b 134 Xe 135 Cs b 136 Ba 137 Lae 138 Ce 139 Pre N 81 130 In b 131 Sn b 132 Sb b 133 Te b 134 I b 135 Xe b 136 Cs b 137 Ba 138 Lab EV 139 Cee 140 Pre N 82 131 In b 132 Sn b 133 Sb b 134 Te b 135 I b 136 Xe2b 137 Cs b 138 Ba 139 La 140 Ce 141 Pr N 83 132 In b 133 Sn b 134 Sb b 135 Te b 136 I b 137 Xe b 138 Cs b 139 Ba b 140 Lae 141 Ce b 142 Pr b N 84 134 Sn b 135 Sb b 136 Te b 137 I b 138 Xe b 139 Cs b 140 Baeb 141 La b 142 Ce2b 143 Pr b N 85 136 Sb b 137 Te b 138 I b 139 Xe b 140 Cs b 141 Ba b 142 La b 143 Ce b 144 Pr b 60Nd N 86 138 Te b 139 I b 140 Xe b 141 Cs b 142 Ba b 143 La b 144 Ce b 145 Pr b N 74 134 Nde 61Pm 62Sm N 87 140 I b 141 Xe b 142 Cs b 143 Ba b 144 La b 145 Ce b 146 Pr b N 75 135 Nde 137 Sme 63Eu N 88 141 I b 142 Xe b 143 Cs b 144 Ba b 145 La b 146 Ce b 147 Pr b N 76 136 Nde 137 Pme 138 Sme 139 Eue N 89 142 I b 143 Xe b 144 Cs b 145 Ba b 146 La b 147 Ce b 148 Pr b N 77 137 Nde 138 Pme 139 Sme 140 Eue 64Gd N 90 144 Xe b 145 Cs b 146 Ba b 147 La b 148 Ce b 149 Pr b N 78 138 Nde 139 Pme 140 Sme 141 Eue 142 Gde N 91 145 Xe b 146 Cs b 148 La b 149 Ce b 150 Pr b N 79 139 Nde 140 Pme 141 Sme 142 Eue 143 Gde N 92 150 Ce b 151 Pr b N 80 140 Ndeb 141 Pme 142 Sme 143 Eue 144 Gde 65Tb 66Dy N 93 151 Ce b N 81 141 Nde 142 Pme 143 Sme 144 Eue 145 Gde 146 Tbe 147 Dye 67Ho 68Er 69Tm N 82 142 Nd 143 Pme 144 Sm 145 Eue 146 Gde 147 Tbe 148 Dye 150 Ere 151 Tme N 83 143 Nd 144 Pme 145 Smeb 146 Eue 147 Gde 148 Tbe 149 Dye 150 Hoe 151 Ere 70Yb 71Lu N 84 144 Nda 145 Pma 146 Sma 147 Eue 148 Gda 149 Tbe 150 Dye 151 Hoe 152 Ere 153 Tme 154 Ybe 155 Lue 72Hf N 85 145 Nd 146 Pm b 147 Sma 148 Eue 149 Gda 150 Tbe 151 Dye 152 Hoe 153 Ere 154 Tme 155 Ybe 156 Lue 157 Hfe N 86 146 Nd 147 Pm b 148 Sma 149 Eue 150 Gda 151 Tbe 152 Dye 153 Hoe 154 Ere 155 Tme 156 Ybe 158 Hfe N 87 147 Ndeb 148 Pm b 149 Sma 150 EuEV 151 Gda 152 Tbe 153 Dye 154 Hoe 155 Ere 156 Tme 157 Ybe 159 Hfe 73Ta 74W N 88 148 Nd 149 Pm b 150 Sm 151 Eu 152 Gda 153 Tbe 154 Dya2 155 Hoe 156 Ere 157 Tme 158 Ybe 160 Hfe 162 We N 89 149 Nd b 150 Pm b 151 Smeb 152 Eu b 153 Gdeb 154 Tbe 155 Dye 156 Hoe 157 Ere 158 Tme 161 Hfe 163 We N 90 150 Nd b 151 Pm b 152 Sm 153 Eu 154 Gd 155 Tbe 156 Dy 157 Hoe 158 Ere 159 Tme 160 Ybe 161 Lue 164 We N 91 151 Nd b 152 Pm b 153 Smeb 154 Eu b 155 Gd 156 Tb b 157 DyEV 158 Hoe 159 Ere 160 Tme 161 Ybe 162 Lue 165 We N 92 152 Nd b 153 Pm b 154 Sm 155 Eu b 156 Gd 157 Tbe 158 Dy 159 Hoe 160 Ereb 161 Tme 162 Ybe 166 We N 93 154 Pm b 155 Sm b 156 Eu b 157 Gd 158 Tb b 159 DyEV 160 Ho b 161 Er b 162 Tm b 163 Ybe 164 Lue 166 Tae N 94 154 Nd b 156 Sm b 157 Eu b 158 Gd 159 Tb 160 Dy 161 Ho b 162 Er 163 Tm b 164 Ybe 165 Lue 166 Hfe 167 Tae N 95 157 Sm b 158 Eu b 159 Gd b 160 Tbeb 161 Dy 162 Ho b 163 Er b 164 Tm b 165 Yb b 166 Lue 167 Hfe 168 Tae N 96 159 Eu b 160 Gd 161 Tbeb 162 Dy 163 Hoe 164 Er 165 Tmeb 166 Ybeb 167 Lue 168 Hfe 169 Tae 170 We N 97 160 Eu b 161 Gd b 162 Tb b 163 Dye 164 Ho b 165 Er b 166 Tm b 167 Yb b 168 Lue 169 Hfe 170 Tae 171 We 75Re 76Os N 98 162 Gd b 163 Tb b 164 Dy 165 Ho 166 Er 167 Tmeb 168 Yb 169 Lue 170 Hfe 171 Tae 172 We N 93 169 Ose 77Ir N 99 164 Tb b 165 Dy b 166 Hoeb 167 Er 168 Tm b 169 YbEV 170 Lueb 171 Hf b 172 Tae 173 We N 94 170 Ose 171 Ire 78Pt N 100 166 Dy b 167 Ho b 168 Er 169 Tm 170 Yb 171 Lue 172 HfEV 173 Tae 174 We N 95 170 Ree 171 Ose 172 Ire 173 Pte 79Au N 101 167 Dy b 168 Ho b 169 Er b 170 Tm b 171 Yb 172 Lue 173 Hf b 174 Tae 175 We N 96 172 Ose 171 Ire 174 Pte 175 Aue 80Hg N 102 169 Ho b 170 Er 171 Tm b 172 Yb 173 Lue 174 Hfa 175 Tae 176 We N 97 172 Ree 173 Ose 174 Ire 175 Pte 176 Aue 177 Hge N 103 170 Ho b 171 Er b 172 Tm b 173 Yb 174 Lue 175 Hfeb 176 Ta b 177 We N 98 174 Ose 175 Ire 176 Pte 177 Aue 178 Hge N 104 172 Er b 173 Tm b 174 Yb 175 Lu 176 Hf 177 Taeb 178 Web N 99 174 Ree 175 Ose 176 Ire 177 Pte 178 Aue 179 Hge N 105 173 Er b 174 Tm b 175 Yb b 176 Lu b 177 Hf b 178 Ta b 179 We N 100 175 Ree 176 Ose 177 Ire 178 Pte 179 Aue 180 Hge N 106 175 Tm b 176 Yb 177 Lueb 178 Hf b 179 TaEV 180 WaN 101 176 Ree 177 Ose 178 Ire 179 Pte 181 Hge N 107 176 Tm b 177 Yb b 178 Lu b 179 Hf b 180 TaEV 181 WEVN 102 177 Ree 178 Ose 179 Ire 180 Pte 181 Aue 182 Hge 81Tl 82Pb N 108 178 Yb b 179 Lu b 180 Hf b 181 Ta 182 W N 103 178 Ree 179 Ose 180 Ire 181 Pte 182 Aue 183 Hge 184 Tle 185 Pba N 109 180 Lu b 181 Hfeb 182 Ta b 183 W N 104 179 Ree 180 Ose 181 Ire 182 Pte 183 Aue 184 Hge 185 Tla 186 Pba N 110 182 Hf b 183 Ta b 184 W N 105 180 Ree 181 Ose 182 Ire 183 Pte 184 Aue 185 Hga 186 Tla 187 Pba 83Bi N 111 183 Hf b 184 Ta b 185 W b N 106 181 Ree 182 Ose 183 Ire 184 Pte 185 Aua 186 Hga 187 Tla 188 Pba 189 Bia N 112 184 Hf b 185 Ta b 186 W N 107 182 Ree 183 Ose 184 Ire 185 Pta 186 Aua 187 Hga 188 Tla 189 Pba 190 Bia N 113 185 Hf b 186 Ta b 187 W b N 108 183 Reeb 184 Osa 185 Ira 186 Pta 187 Aua 188 Hga 189 Tla 190 Pba 191 Bia 84Po 85At N 114 188 Wab N 109 184 Reeb 185 OsEV 186 Ira 187 Pta 188 Aua 189 Hga 190 Tla 191 Pba 192 Bia 193 Poa 194 Ata N 115 189 W b N 110 185 Re 186 Osab 187 Ira 188 Pta 189 Aua 190 Hga 191 Tla 192 Pba 193 Bia 194 Poa 195 Ata N 116 190 W b N 111 186 Rea 187 Os 188 Irab 189 Pta 190 Aua 191 Hga 192 Tla 193 Pba 194 Bia 195 Poa 196 Ata N 112 187 Rea 188 Os 189 Irab 190 Pta 191 Aua 192 Hga 193 Tla 194 Pba 195 Bia 196 Poa 197 Ata N 113 188 Re b 189 Os 190 Ira 191 PtEV 192 Aua 193 Hga 194 Tla 195 Pba 196 Bia 197 Poa 198 Ata 86Rn N 114 189 Re b 190 Os 191 Ir 192 Pt 193 Aua 194 HgEV 195 Tla 196 Pba 197 Bia 198 Poa 199 Ata 200 Rna N 115 190 Re b 191 Os b 192 Ir b 193 PtEV 194 Auab 195 HgEV 196 Tla 197 Pba 198 Bia 199 Poa 200 Ata 201 Rna 87Fr N 116 191 Re b 192 Os 193 Ir 194 Pt 195 AuEV 196 Hg 197 Tla 198 Pba 199 Bia 200 Poa 201 Ata 202 Rna 203 Fra N 117 192 Re b 193 Os b 194 Ir b 195 Pt 196 Au b 197 HgEV 198 Tla 199 Pba 200 Bia 201 Poa 202 Ata 203 Rna 204 Fra 88Ra N 118 194 Os b 195 Ir b 196 Pt 197 Au 198 Hg 199 Tla 200 Pba 201 Bia 202 Poa 203 Ata 204 Rna 205 Fra 206 Raa N 119 195 Os b 196 Ir b 197 Pt b 198 Auab 199 Hg 200 Tlab 201 Pba 202 Bia 203 Poa 204 Ata 205 Rna 206 Fra 207 Raa 89Ac N 120 196 Os b 197 Ir b 198 Pt 199 Auab 200 Hg 201 Tlab 202 Pb b 203 Bia 204 Poa 205 Ata 206 Rna 207 Fra 208 Raa 209 Aca N 121 198,