×
Dawid

Dawid (Hebreeus: דָּוִד, Davīd, Arabies: داود‎, Dāwūd; Grieks: Δαυίδ, Davíd; Latyn: Davidus, David; Ge'ez: ዳዊት, Dawit; Armeens: Դաւիթ, Dawitʿ; Kerkslawies: Давíдъ, Davidŭ; moontlike betekenis: "geliefde een") was die tweede koning van Israel en het vir 40 jaar regeer. Volgens die Bybel was hy 'n koning reg na God se hart. Hy het die grondslag van die Dawidiese dinastie gelê wat tot in die Nuwe Testament van die Bybel sy invloed sou uitoefen. Hy het ook die ark na Jerusalem teruggebring en die aanvoorwerk vir die bou van die Tempel gedoen.

Dawid
Koning van Israel
Koning Dawid, skildery deur Gottlieb Welté
Dinastie Huis van Dawid
Bewind ca. 1010–970 v.C.
Gebore ca. 1040 v.C.
Gesterf ca. 970 v.C.
Voorganger Isboset
Salomo
Opvolger Salomo
Gade Michal, Ahinoam, Abigail, Maachah, Haggith, Abital, Eglah, Bathsheba
Kinders Amnon, Chileab, Absalom, Adonijah, Shephatiah, Ithream, Shammua, Shobab, Nathan, Solomo, Ibhar, Elishua, Nepheg, Japhia, Elishama, Eliada, Eliphalet, Tamar
Vader Jesse
Moeder Nitzewet (Talmoed)

Inhoud

Dawid word deur Samuel gesalf tot koning

Soos Saul voor hom, ontvang Dawid geestelike krag saam met die salwing. God kies weereens sy man en berei hom voor lank voordat hy 'n nasionale figuur word.

Dawid vind 'n plek aan die hof

Wanneer die Gees van God Saul verlaat, neem bose magte van hom besit. Saul is oorgelewer aan sy eie onbeheersde temperament. Hy word oorval deur aanvalle van diepe neerslagtigheid en gewelddadigheid. Maar Dawid se musiek met die harp verdryf die donker skaduwees, en Saul se behoefte word Dawid se geleentheid.

Dawid en Goliat

Die Filistynse kampioen was sowat 3 meter lank, ten volle bewapen en gepantser. Maar gedurende sy tyd in die heuwels saam met die skape het Dawid geloof geleer en dodelike akkuraatheid met die slingervel. Dawid dood Goliat met die slingervel en kap sy kop af.

Dawid se vriendskap met Jonatan; Saul word Jaloers

Dawid sou later aan sy vriendskap met Jonatan terugdink as een van die kosbaarste dinge van sy lewe. Niks kon die wonderlike band verbreek die seun van die koning en die man wat hom, menslik gesproke, van die troon sou beroof nie.

Met Dawid se prestige groei ook Saul se agterdog en hy beplan Dawid se dood. Dawid se armoede gee Saul die geleentheid om van hom 'n bruidskat te eis wat hom waarskynlik sy lewe sal kos. So 'n prys kon net geëis word van die Filistyne, die Israeliete se aartsvyande; terwyl die ander volke besnydenis toegepas het. Dawid maak dubbel soveel mense dood as wat Saul vereis het, en keer ongedeerd terug om sy koninklike bruid op te eis.

Aanslae op sy lewe dwing Dawid om die hof van Saul te verlaat

Jonatan se eerste versoeningspoging slaag, maar Saul verval weer in 'n slegte bui en net Mikal se bedrog kan vir Dawid red. Dawid sluit 'n tyd lank by Samuel se profeteskool in Rama aan. Toe Jonatan 'n veilige terugkeer vir Dawid probeer bewerkstellig, draai sy vader teen hom. Die twee vriende word gedwing om te skei.

Agimelek help Dawid om te ontsnap

Die priester sou duur betaal vir Dawid se bedrog. Maar Dawid word gevoed en bewapen en ontsnap na die Filistynse stad Gat. Uit vrees dat hy herken sal word gee hy voor dat hy kranksinnig is en speel hy sy rol so goed dat Akis heeltemal oortuig word. Nobwas destyds die sentrale heiligdom van Israel. Gewyde brood: elke sabbat is 12 vars brode op die altaar geplaas en die 12 ou brode is verwyder. Net die priesters is toegelaat om hulle te eet.

Dawid die uitgewekende

Dawid het daarvandaan weggegaan en ontsnap na die Adullamgrot toe. Sy broers en hele familie het daarvan gehoor en na die grot gegaan.

Verder het elkeen wat in die moeilikheid was en elkeen wat 'n skuldeiser gehad het en elkeen wat verbitterd was, by hom aangesluit en hy het hulle leier geword. Daar was ongeveer 400 man by hom. Daarvandaan het Dawid na Mispa in Moab gegaan en vir die koning van Moab gevra:

"Laat my ouers tog uitkom na u toe totdat ek weet wat God aan my sal doen".

Dawid het hulle in die sorg van die koning van Moab gelaat. Hulle het by hom aangebly solank as wat Dawid in die bergskuiling was. Maar die profeet Gad het vir Dawid gesê:

"Jy mag nie in die skuiling bly nie. Trek weg en gaan na Juda toe".

Dawid het toe na die Geredbos gegaan.

Saul laat die priesters van Nob doodmaak

Saul het 85 priesters laat doodmaak, omdat Agimelek vir Dawid gehelp het.

Abjatar vlug na Dawid

Abjatar, 'n seun van Agimelek het ontkom en na Dawid gevlug en hy was veilig by Dawid.

Dawid bevry Keïla

Dawid vorm sy groep vlugtelinge tot 'n doeltreffende militêre mag. Maar Saul se voortgesette agtervolging dwing hulle om voortdurend op die vlug te bly. Dawid en sy manne bevry Keïla.

Abjatar raadpleeg die Here vir Dawid

Dawid het daarvan te wete gekom dat Saul hom wil aanval en hy het vir die priester Abjatar gesê:

"Bring die skouerkleed hier".

Dawid sê toe:

"Here God van Israel, ek is u dienaar. Ek het verneem dat Saul na Keïla toe wil kom om die stad te verwoes omdat ek hier is. Sal die regeerder van Keïla my aan hom uitlewer? Sal Saul optrek soos ek verneem het? Here God van Israel, lig my tog in".

En die Here antwoord:

"Ja hy sal optrek".

Toe vra Dawid:

"Sal die regeerder van Keïla my en my manne aan Saul uitlewer?"

Die Here antwoord hom toe:

"Ja".

Dawid en sy ongeveer 600 manne, het klaar gemaak, uit Keïla gegaan en heen en weer rondgetrek. Daar is ook aan Saul vertel dat Dawid uit Keïla onttrek het en Saul het sy agtervolging gestaak. Daarna het Dawid in die woestyn in 'n bergskuiling gaan woon. Hy het in die berge van die Sifwoestyn gewoon. Saul het hom die hele tyd gesoek, maar God het hom nie in Saul se mag oorgegee nie. Toe Dawid besef dat Saul steeds daarop uit is om hom dood te maak, is hy na Goressa in die Sifwoestyn.

Dawid en Jonatan vernuwe hul verbond

Jonatan, seun van Saul, het toe klaargemaak en na Dawid toe by Goresa gegaan en hom bemoedig in sy vertroue op God. Hy het vir hom gesê:

"Moenie bang wees nie, want my pa sal jou nie in die hande kry nie. Jy sal koning word oor Israel, en ek sal onder jou staan. Selfs my pa weet dat dit so is."

Hulle twee het toe 'n verbond voor die Here gesluit. Dawid het in Goresa aangebly en Jonatan het huistoe gegaan.

Siffiete verklap Dawid

Die Siffiete het vir Saul vertel dat Dawid in Goressa skuil. Dit is aan Dawid vertel en hy het na die kliprand in die Maonwoestyn gegaan. Saul het aan die een kant van die berg langs gegaan en Dawid en sy manne aan die ander kant.

Net toe Saul en sy manskappe Dawid-hulle omsingel, kry Saul 'n boodskap dat die Filistyne Israel aanval.

Saul het opgehou om Dawid te agtervolg en het die Filistyne tegemoet gegaan. Hulle noem hierdie plek skeidingsrand.

Dawid spaar Saul se lewe in die spelonk by En-Gedi

Saul is aan Dawid uitgelewer. Dawid se weiering om kortpad te kies na die troon bring Saul tot sy sinne.

Maar 'n mens kan nie op Saul se woord staat maak nie.

Dawid en Abigajil

Dawid se versoek aan Nabal is nie onredelik nie. Hy eis nie beskerminsgeld nie, maar vra iets in ruil in die verlede. Die man was ryk en dit was skeertyd, 'n tyd van feesviering.

Abigajil se vinnige optrede red die lewens van haar man en huishouding. Sy het klaarblyklik 'n goeie indruk op Dawid gemaak.

God sien toe dat Nabal gestraf word. Hy sterf aan 'n dubbele beroerte.

Dawid spaar weer Saul se lewe

Die Siffiete wat aan Saul se kant was, verskaf inligting oor waar Dawid hom bevind. Weereens bevind Saul homself oorgelewer aan die genade van Dawid. Maar Dawid weet dat God hom sonder enige hulp van sy kant op die troon sal plaas.

Abisai...seun van Seruja: Abisai, Joab en Asael, Dawid se militëre leiers van Dawid, was almal die seuns van Dawid se stiefsuster. Hoewel hulle dapper was, het hulle baie probleme veroorsaak toe hy koning was.

Dawid skaar hom by Akis

Akis word weereens om die bos gelei. Terwyl hy voorgee om 'n strooptog op Israel en sy bondgenote uit te voer, is Dawid in werklikheid besig om die vyandelike stede uit te wis, en hy laat geen oorlewendes na om die verhaal te vertel nie.

Wantroue teenoor Dawid

Die ander Filistynse opperhere is nie so liggelowig soos Akis nie. Dawid ontkom uit 'n moeilike situasie waarin hy sy landgenote sou moes aanval.

Hierdie hoofstuk verwys na gebeure vroeër as die in hoofstuk 28.

Die Amalakiete se aanval op Siklag; Dawid se suksesvolle teenaanval

Dawid keer op die regte tyd terug, en die slaaf se inligting is meer as net 'n gelukskoot. Alles word teruggevind. Juda en die Kalebiete wat ook slagoffers van die inval was, deel ook in die buit.

Die nuus van Saul se dood; Dawid se klaaglied

Die Amalekiet se verhaal verskil van die verslag van Saul se dood in 1 Sam. 31. As hy die feite verdraai het in die hoop om 'n beloning te otvang, het hy hom met Dawid misreken. Na die inval in Siklag het Dawid geen rede gehad om die Amalekiete lief te hê nie, maar hy was daarvan oortuig dat die lewe van 'n koning heilig is. Die Amalekiet het self sy doodsvonnis uitgespreek. Die klaaglied vir Saul en Jonatan is een van die ontroerendste van al Dawid se gedigte. Sy rou vir die koning lyk heeltemal opreg. Sy leed oor sy vriend Jonatan is diep en innig.

Burgeroorlog. Abner dood Asael

Net Juda (wat teen hierdie tyd waarskynlik Simeon ingesluit het), erken Dawid as koning. Die ander 10 stamme volg die leiding van Abner, Saul se leëraanvoerder, en hang Is-Boset, Saul se seun, aan. Die volk is vir twee jaar verdeeld. 'n Poging by Gibeon om die geskil deur verteenwoordigende tweegevegte te skik, misluk en 'n volskaalse burgeroorlog breek uit. Na agter toe: Abner het nie bedoel om Asael dood te maak nie. Maar die agterent was skerp sodat dit in die grond sou steek, en die stamp was noodlottig.

Dawid se koningskap word al hoe sterker

Daar was 'n langdurige oorlog tussen die nageslag van Saul en Dawid, maar Dawid word gaandeweg sterker en die nageslag van Saul al hoe swakker.

Dawid se seuns wat in Hebron gebore is

Daar is vir Dawid 6 seuns in Hebron gebore, onder andere Salomo.

Abner breek met Is-Boset

Abner het probeer om sy posisie in Saul se huis te verstewig deur 'n byvrou van Saul, naamlik Rispa dogter van Aja, te trou. Toe Is-Boset vir Abner daaroor aanspreek besluit Abner om sy kragte by Dawid in te gooi.

Abner onderhandel met Dawid

Abner sluit 'n verdrag met Dawid dat Abner, in ruil vir sy lewe, sal sorg dat die hele Israel vir Dawid sal volg. Abner vertrek onverhinderd.

Joab vermoor Abner

Joab en sy broer Abisai het Abner doodgemaak omdat hy sy broer Asael tydens die oorlog in Gibeon doodgemaak het. Dawid gaan die volk voor in rou oor Abner. Ten spyte van 'n openbare verklaring van onskuld het die klad van die moord Dawid lewenslank bygebly.

Die sluipmoord op Is-Boset

'n Tweede voorval vind plaas wat toon hoe Dawid se ondersteuners glad nie sy houding teenoor Saul en die koninklike gesin verstaan het nie. Is-Boset word eervol begrawe en die 2 moordenaars word in die openbaar tereggestel.

Dawid koning van die hele Jerusalem; Jerusalem word die nuwe hoofstad

Die skrywer stel dit duidelik dat Dawid nie 'n indringer was nie. Sy aanspraak op die troon was van God. 'n Feit wat erken is deur Saul, Abner en ook deur die hele volk .

Hoewel Jerusalem gedeeltelik tydens die inname van Kanaän deur Juda verower is, is die vesting self nooit verower nie. Die Jebusiete het rede gehad om te spog dat 'n garnisoen van blindes en kreupeles Jerusalem kon verdedig, maar hulle het Dawid onderskat. Juda het Jerusalem beheer totdat Nebukadnesar dit 400 jaar later verwoes het.

Koning Hiram van Tirus, 'n Tydgenoot van Dawid en Salomo, het vanaf ongeveer 979 vC regeer. Die hawestad Tirus was die hoofstad van die Fenisiese koninkryk. Hiram se regeringstyd was 'n goue era van politieke uitbreiding en handelswelvaart. Die ambagte en die kunste het floreer. Hiram se vakmanne het gehelp met die bou van die tempel. Die ark word na Jerusalem gebring nadat die Filistyne dit teruggegee het.. Dawid maak Jerusalemsy nuwe hoofstad. Die geleentheid word gekenmerk deur al die uitbundigheid van die Joodse godsdiensfeeste. Selfs die koning dans van vreugde. Net Mikal staan eenkant, koud en onaangeraak. Ussa gaan na die ark , selfs die Leviete mag nie die ark aanraak nie. Dawid blameer homself dat hy nie die voorgeskrifte uitgevoer het wat Moses neergelê het nie. Met die volgende poging het die Leviete die ark op drastokke gedra. Die huis van God en die troon van Dawid.Dawid is nie die man om die tempel van God te bou - dit is die werk van sy seun, 'n man van vrede, nie 'n krygsman nie. Maar God vergoed vir die teleurstelling deur aan Dawid 'n huis te belowe, 'n dinastie wat altyd sal bly voortbestaan. Op hierdie belofte berus die hoop wat deur die hele Ou Testament loop, die hoop op die Messias. En toe hy gekom het is die belofte vervul.

Christus is gebore in Dawid se geboorteplek Bethlem en uit die huis en geslag van Dawid. Die engel het aan Maria gesê: "Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid." "Jou eie seun sal 'n huis bou, en Salomo het gebou. Dawid het wel andersins baie bygedra deur die planne op te trek en materiaal te voorsien.

Dawid se oorwinnings. Moab: Dawid het voorheen op goeie voet met hulle verkeer. Soutvlakte: waarskynlik in die onvrugbare deel in die groot skiereiland suid van die Dooie See.

Dawid se seuns was priesters hoewel nie uit 'n priesterlike familie nie. Dawid was in 'n sekere sin 'n priesterkoning soos Melgisedek, 'n vroeëre koning van Jerusalem.

Dawid en Mefiboset; Jonatan se seun

Die feit dat die koning Dawid hom ontbied het moes Mefiboset ongetwyfeld met vrees vervul het, maar Dawid het net goeie motiewe ter wille van Jonatan gehad. Hy herstel die familiegrond en behandel die jongman soos sy eie seun.

Lo-Dabar is in die noorde van Gilead, nie ver van Jabes nie.

Die Ammoniete en die Arameërs word verslaan

Ganin het die oorlog ontketen deur sy beledigende behandeling van die gesante, maar die buurvolke en die magtige koning van Israel is ongetwyfeld met agterdog en vrees bejeën.

Dawid se owerspel met Batseba

Dawid se leërs veg teen die Amalekiete, maar in die lente bly die koning tuis. Na sy middagrus loop hy in die aandkoelte op die dak van die paleis rond vanwaar hy kan neerkyk in die oop binnehof van 'n naburige huis waar Batseba besig is om te bad. Wat daarop volg, owerspel en moord, word 'n waterskeiding in Dawid se lewe. Hy sou die wrang vrugte van sy sonde pluk.

Rabba die huidige Amman, hoofstad van Jordanië.

Urija die Hetiet: om sake te vererger, was Urija een van Dawid se spesiale magte wat weg was om die koning se geveg se oorlog te veg.

Vers 11: die leer is op 'n veldtog en die reël is dat die manne nie geslagsomgang met vroue mag hê nie. As 'n Urija nie so beginselvas was nie, sou hy huis toe gegaan het na sy vrou. Die kind kon dan as syne deurgegaan het en hy sou nie gesneuwel het nie. Maar miskien het hy reeds die waarheid vermoed.

Jerbeser: maw Jerubaäl/Gideeon aangesien Baäl 'n heidense naam is, het die skrywers dit later vervang deur die woorde "biset/beset, "skande". Egbaäl het Is-Boset geword.

Natan se besoek; die dood van die kind

Urija dood, die bruilof is verby en die kind is gebore. Alles het skynbaar baie mooi oorgewaai - totdat Natan daar aankom. Dan kom die hele skandelike episode aan die lig. Dawid leer om homself te sien soos God hom sien - 'n vernederende ondervinding vir 'n koning. God vergewe hom maar hy word gestraf, die kind sterf.

vers 10-11: Die voorspelling is vervul. Drie van Dawid se seuns is vermoor, twee van hulle deur hulle eie broers. En Absalom het in sy rebellie sy vader se harem oorgeneem

 • Lys van konings van Israel
 • Lys van persone in die Bybel
 • Geskiedenis van Israel in die Bybelse Tyd
 • Geslagsregister van Adam tot Jesus
 • Bybelse Gids - Genesis
 • Bybelse Gids - Eksodus tot Deuteronomium
 • Bybelse Gids - Josua
 • Bybelse Gids - Rigters
 • Bybelse Gids - Boas en Rut
 • Bybelse Gids - Samuel
 • Bybelse Gids - Koning Saul
 1. (en) G. Johannes Botterweck; Helmer Ringgren (1977). . Wm. B. Eerdmans Publishing. p. 158. ISBN 978-0-8028-2327-4.
 2. 1 Sam. 16-31.
 3. 1 Sam. 16:1-13.
 4. 1 Sam. 16:14-23.
 5. 1 Sam. 17.
 6. 1 Sam. 18.
 7. 2 Sam. 1:26.
 8. 1 Sam. 19-20.
 9. 1 Sam. 19:1-7.
 10. 1 Sam. 19:8-17.
 11. 1 Kon. 19:18-24.
 12. 1 Sam. 20:30-33.
 13. 1 Sam. 20:35-42.
 14. 1 Sam. 21.
 15. 1 Sam. 22:11-19.
 16. Kyk ook 1 Sam. 27:5-12.
 17. 1 Sam. 21:1.
 18. 1 Sam. 21:4.
 19. 1 Sam. 22:1-5.
 20. 1 Sam. 22:6-18.
 21. 1 Sam. 22:19-23.
 22. 1 Sam. 23:1-5.
 23. 1 Sam. 23: 6-15.
 24. 1 Sam. 23:16-18.
 25. 1 Sam. 23:19-28.
 26. 1 Sam. 24.
 27. 1 Sam. 25:1b.
 28. 1 Sam. 26.
 29. 1 Sam.26:6.
 30. 2 Sam. 3:39; 18:14; 20:10.
 31. 1 Sam. 27: 1-77.
 32. 1 Sam. 29.
 33. 1 Sam. 30.
 34. 2 Sam. 1-4.
 35. 2 Sam. 1.
 36. 1 Sam. 30.
 37. 2 Sam. 2.
 38. 2 Sam. 2:14.
 39. 2 Sam. 2:23.
 40. 2 Sam. 3:1.
 41. 2 Sam. 3:2-5; vgl. 1 Kron. 3:1-4.
 42. 2 Sam. 3:6-11.
 43. 2 Sam. 12-21.
 44. 2 Sam. 3:22-4:1.
 45. Sien 1 Kon.2:5.
 46. 2 Sam. 4:2-12.
 47. 2 Sam. 5-12.
 48. 2 Sam. 5:1-8.
 49. 1 Sam. 24:18-23.
 50. 1 Sam 3:9-10.
 51. 2 Sam. 5:2.
 52. Rig. 1:8.
 53. Jos. 15:15-63; Rigt. 1:21.
 54. 2 Sam. 6. Sien ook 1 Kron. 13, 15-16.
 55. 1 Sam. 4-6.
 56. 2 Sam. 8:6.
 57. 2 Sam. 7.
 58. 1 Kron. 22:7.
 59. Luk. 1:32-33.
 60. 1 Kon. 5-7.
 61. 1 Kon. 5-7.
 62. 1 Kron. 28:11ev; 22:2ev.
 63. 2 Sam. 8.
 64. 2 Sam. 8:2.
 65. 1 Sam.22:3-4.
 66. 2 Sam. 8:13.
 67. Kyk Gen. 4:18..
 68. 2 Sam. 9.
 69. 2 Sam. 9:4.
 70. 2 Sam. 10.
 71. 2 Sam. 11.
 72. 2 Sam. 11:1.
 73. 2 Sam. 10:3.
 74. 2 SAM. 11:21.
 75. Rigt. 9.
 76. 2 Sam 12.
 77. Psalm 51.
 78. 2 Sam. 16:22.
 • Die Bybel (1953-Vertaling)
 • Reinecker, Fritz: Lexikon zur Bibel. R. Brockhaus Verlag, Wuppertal 1981. ISBN 3-417-24528-1
 • Bybel (1983 vertaling) Bybelgenootskap van SA
 • Handboek by die Bybel David en Pat Alexander Lux Verbi
Hierdie artikel is ’n saadjie. Voel vry om Wikipedia te help deur dit uit te brei.
Profete van Islam, soos in die Koran genoem.
ʾĀdam Iederies Nūḥ Hüd Salih Ibrāhīm Loet Ismāʿīl Iṣḥāq Yāqub Yūsuf Ajjoeb
آدم ادريس نوح هود صالح إبراهيم لوط اسمعيل اسحاق يعقوب يوسف أيوب
Adam Henog Noag Eber Selag Abraham Lot Ismael Isak Jakob Josef Job

Suayb Mūsa Haroen Dhoelkifl Dawud Süleyman Iljas Al-Yasa Yunus Zakarija Jahja ʿĪsā Mohammed
شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى
Jetro Moses Aäron Esegiël Dawid Salomo Elija Elisa Jona Sagaria Johannes Jesus

Publikasie datum: September 27, 2021

dawid, hebreeus, davīd, arabies, داود, dāwūd, grieks, Δαυίδ, davíd, latyn, davidus, david, ዳዊት, dawit, armeens, Դաւիթ, dawitʿ, kerkslawies, Давíдъ, davidŭ, moontlike, betekenis, geliefde, tweede, koning, israel, jaar, regeer, volgens, bybel, koning, hart, gron. Dawid Hebreeus ד ו ד David Arabies داود Dawud Grieks Dayid David Latyn Davidus David Ge ez ዳዊት Dawit Armeens Դաւիթ Dawitʿ Kerkslawies David Davidŭ moontlike betekenis geliefde een 1 was die tweede koning van Israel en het vir 40 jaar regeer Volgens die Bybel was hy n koning reg na God se hart Hy het die grondslag van die Dawidiese dinastie gele wat tot in die Nuwe Testament van die Bybel sy invloed sou uitoefen Hy het ook die ark na Jerusalem teruggebring en die aanvoorwerk vir die bou van die Tempel gedoen DawidKoning van IsraelKoning Dawid skildery deur Gottlieb WelteDinastie Huis van DawidBewind ca 1010 970 v C Gebore ca 1040 v C Gesterf ca 970 v C Voorganger IsbosetSalomoOpvolger SalomoGade Michal Ahinoam Abigail Maachah Haggith Abital Eglah BathshebaKinders Amnon Chileab Absalom Adonijah Shephatiah Ithream Shammua Shobab Nathan Solomo Ibhar Elishua Nepheg Japhia Elishama Eliada Eliphalet TamarVader JesseMoeder Nitzewet Talmoed Inhoud 1 Dawid en Saul 2 1 1 Dawid word deur Samuel gesalf tot koning 3 1 2 Dawid vind n plek aan die hof 4 1 3 Dawid en Goliat 5 1 4 Dawid se vriendskap met Jonatan Saul word Jaloers 6 1 5 Aanslae op sy lewe dwing Dawid om die hof van Saul te verlaat 8 1 6 Agimelek help Dawid om te ontsnap 14 1 7 Dawid die uitgewekende 19 1 8 Saul laat die priesters van Nob doodmaak 20 1 9 Abjatar vlug na Dawid 21 1 10 Dawid bevry Keila 22 1 11 Abjatar raadpleeg die Here vir Dawid 23 1 12 Dawid en Jonatan vernuwe hul verbond 24 1 13 Siffiete verklap Dawid 25 1 14 Dawid spaar Saul se lewe in die spelonk by En Gedi 26 1 15 Dawid en Abigajil 27 1 16 Dawid spaar weer Saul se lewe 28 1 17 Dawid skaar hom by Akis 31 1 18 Wantroue teenoor Dawid 32 1 19 Die Amalakiete se aanval op Siklag Dawid se suksesvolle teenaanval 33 2 Dawid se eerste bewindjare 34 2 1 Die nuus van Saul se dood Dawid se klaaglied 35 2 2 Burgeroorlog Abner dood Asael 37 2 3 Dawid se koningskap word al hoe sterker 40 2 4 Dawid se seuns wat in Hebron gebore is 41 2 5 Abner breek met Is Boset 42 2 6 Abner onderhandel met Dawid 43 2 7 Joab vermoor Abner 44 2 8 Die sluipmoord op Is Boset 46 3 Dawid se koninkryk word bevestig 47 3 1 Dawid koning van die hele Jerusalem Jerusalem word die nuwe hoofstad 48 3 1 1 Dawid se oorwinnings 63 Moab 64 Dawid het voorheen op goeie voet met hulle verkeer 65 Soutvlakte 66 waarskynlik in die onvrugbare deel in die groot skiereiland suid van die Dooie See 3 1 2 Dawid en Mefiboset Jonatan se seun 68 3 1 3 Die Ammoniete en die Arameers word verslaan 70 3 1 4 Dawid se owerspel met Batseba 71 3 1 4 1 Natan se besoek die dood van die kind 76 4 Sien ook 5 Verwysings 6 Literatuur 7 Eksterne skakelsDawid en Saul 2 WysigDawid word deur Samuel gesalf tot koning 3 Wysig Soos Saul voor hom ontvang Dawid geestelike krag saam met die salwing God kies weereens sy man en berei hom voor lank voordat hy n nasionale figuur word Dawid vind n plek aan die hof 4 Wysig Wanneer die Gees van God Saul verlaat neem bose magte van hom besit Saul is oorgelewer aan sy eie onbeheersde temperament Hy word oorval deur aanvalle van diepe neerslagtigheid en gewelddadigheid Maar Dawid se musiek met die harp verdryf die donker skaduwees en Saul se behoefte word Dawid se geleentheid Dawid en Goliat 5 Wysig Die Filistynse kampioen was sowat 3 meter lank ten volle bewapen en gepantser Maar gedurende sy tyd in die heuwels saam met die skape het Dawid geloof geleer en dodelike akkuraatheid met die slingervel Dawid dood Goliat met die slingervel en kap sy kop af Dawid se vriendskap met Jonatan Saul word Jaloers 6 Wysig Dawid sou later aan sy vriendskap met Jonatan terugdink as een van die kosbaarste dinge van sy lewe 7 Niks kon die wonderlike band verbreek die seun van die koning en die man wat hom menslik gesproke van die troon sou beroof nie Met Dawid se prestige groei ook Saul se agterdog en hy beplan Dawid se dood Dawid se armoede gee Saul die geleentheid om van hom n bruidskat te eis wat hom waarskynlik sy lewe sal kos So n prys kon net geeis word van die Filistyne die Israeliete se aartsvyande terwyl die ander volke besnydenis toegepas het Dawid maak dubbel soveel mense dood as wat Saul vereis het en keer ongedeerd terug om sy koninklike bruid op te eis Aanslae op sy lewe dwing Dawid om die hof van Saul te verlaat 8 Wysig Jonatan se eerste versoeningspoging slaag 9 maar Saul verval weer in n slegte bui en net Mikal se bedrog kan vir Dawid red 10 Dawid sluit n tyd lank by Samuel se profeteskool in Rama aan 11 Toe Jonatan n veilige terugkeer vir Dawid probeer bewerkstellig draai sy vader teen hom 12 Die twee vriende word gedwing om te skei 13 Agimelek help Dawid om te ontsnap 14 Wysig Die priester sou duur betaal vir Dawid se bedrog 15 Maar Dawid word gevoed en bewapen en ontsnap na die Filistynse stad Gat Uit vrees dat hy herken sal word gee hy voor dat hy kranksinnig is en speel hy sy rol so goed dat Akis heeltemal oortuig word 16 Nob 17 was destyds die sentrale heiligdom van Israel Gewyde brood 18 elke sabbat is 12 vars brode op die altaar geplaas en die 12 ou brode is verwyder Net die priesters is toegelaat om hulle te eet Dawid die uitgewekende 19 Wysig Dawid het daarvandaan weggegaan en ontsnap na die Adullamgrot toe Sy broers en hele familie het daarvan gehoor en na die grot gegaan Verder het elkeen wat in die moeilikheid was en elkeen wat n skuldeiser gehad het en elkeen wat verbitterd was by hom aangesluit en hy het hulle leier geword Daar was ongeveer 400 man by hom Daarvandaan het Dawid na Mispa in Moab gegaan en vir die koning van Moab gevra Laat my ouers tog uitkom na u toe totdat ek weet wat God aan my sal doen Dawid het hulle in die sorg van die koning van Moab gelaat Hulle het by hom aangebly solank as wat Dawid in die bergskuiling was Maar die profeet Gad het vir Dawid gese Jy mag nie in die skuiling bly nie Trek weg en gaan na Juda toe Dawid het toe na die Geredbos gegaan Saul laat die priesters van Nob doodmaak 20 Wysig Saul het 85 priesters laat doodmaak omdat Agimelek vir Dawid gehelp het Abjatar vlug na Dawid 21 Wysig Abjatar n seun van Agimelek het ontkom en na Dawid gevlug en hy was veilig by Dawid Dawid bevry Keila 22 Wysig Dawid vorm sy groep vlugtelinge tot n doeltreffende militere mag Maar Saul se voortgesette agtervolging dwing hulle om voortdurend op die vlug te bly Dawid en sy manne bevry Keila Abjatar raadpleeg die Here vir Dawid 23 Wysig Dawid het daarvan te wete gekom dat Saul hom wil aanval en hy het vir die priester Abjatar gese Bring die skouerkleed hier Dawid se toe Here God van Israel ek is u dienaar Ek het verneem dat Saul na Keila toe wil kom om die stad te verwoes omdat ek hier is Sal die regeerder van Keila my aan hom uitlewer Sal Saul optrek soos ek verneem het Here God van Israel lig my tog in En die Here antwoord Ja hy sal optrek Toe vra Dawid Sal die regeerder van Keila my en my manne aan Saul uitlewer Die Here antwoord hom toe Ja Dawid en sy ongeveer 600 manne het klaar gemaak uit Keila gegaan en heen en weer rondgetrek Daar is ook aan Saul vertel dat Dawid uit Keila onttrek het en Saul het sy agtervolging gestaak Daarna het Dawid in die woestyn in n bergskuiling gaan woon Hy het in die berge van die Sifwoestyn gewoon Saul het hom die hele tyd gesoek maar God het hom nie in Saul se mag oorgegee nie Toe Dawid besef dat Saul steeds daarop uit is om hom dood te maak is hy na Goressa in die Sifwoestyn Dawid en Jonatan vernuwe hul verbond 24 Wysig Jonatan seun van Saul het toe klaargemaak en na Dawid toe by Goresa gegaan en hom bemoedig in sy vertroue op God Hy het vir hom gese Moenie bang wees nie want my pa sal jou nie in die hande kry nie Jy sal koning word oor Israel en ek sal onder jou staan Selfs my pa weet dat dit so is Hulle twee het toe n verbond voor die Here gesluit Dawid het in Goresa aangebly en Jonatan het huistoe gegaan Siffiete verklap Dawid 25 Wysig Die Siffiete het vir Saul vertel dat Dawid in Goressa skuil Dit is aan Dawid vertel en hy het na die kliprand in die Maonwoestyn gegaan Saul het aan die een kant van die berg langs gegaan en Dawid en sy manne aan die ander kant Net toe Saul en sy manskappe Dawid hulle omsingel kry Saul n boodskap dat die Filistyne Israel aanval Saul het opgehou om Dawid te agtervolg en het die Filistyne tegemoet gegaan Hulle noem hierdie plek skeidingsrand Dawid spaar Saul se lewe in die spelonk by En Gedi 26 Wysig Saul is aan Dawid uitgelewer Dawid se weiering om kortpad te kies na die troon bring Saul tot sy sinne Maar n mens kan nie op Saul se woord staat maak nie Dawid en Abigajil 27 Wysig Dawid se versoek aan Nabal is nie onredelik nie Hy eis nie beskerminsgeld nie maar vra iets in ruil in die verlede Die man was ryk en dit was skeertyd n tyd van feesviering Abigajil se vinnige optrede red die lewens van haar man en huishouding Sy het klaarblyklik n goeie indruk op Dawid gemaak God sien toe dat Nabal gestraf word Hy sterf aan n dubbele beroerte Dawid spaar weer Saul se lewe 28 Wysig Die Siffiete wat aan Saul se kant was verskaf inligting oor waar Dawid hom bevind Weereens bevind Saul homself oorgelewer aan die genade van Dawid Maar Dawid weet dat God hom sonder enige hulp van sy kant op die troon sal plaas Abisai seun van Seruja 29 Abisai Joab en Asael Dawid se militere leiers van Dawid was almal die seuns van Dawid se stiefsuster Hoewel hulle dapper was het hulle baie probleme veroorsaak toe hy koning was 30 Dawid skaar hom by Akis 31 Wysig Akis word weereens om die bos gelei Terwyl hy voorgee om n strooptog op Israel en sy bondgenote uit te voer is Dawid in werklikheid besig om die vyandelike stede uit te wis en hy laat geen oorlewendes na om die verhaal te vertel nie Wantroue teenoor Dawid 32 Wysig Die ander Filistynse opperhere is nie so liggelowig soos Akis nie Dawid ontkom uit n moeilike situasie waarin hy sy landgenote sou moes aanval Hierdie hoofstuk verwys na gebeure vroeer as die in hoofstuk 28 Die Amalakiete se aanval op Siklag Dawid se suksesvolle teenaanval 33 Wysig Dawid keer op die regte tyd terug en die slaaf se inligting is meer as net n gelukskoot Alles word teruggevind Juda en die Kalebiete wat ook slagoffers van die inval was deel ook in die buit Dawid se eerste bewindjare 34 WysigDie nuus van Saul se dood Dawid se klaaglied 35 Wysig Die Amalekiet se verhaal verskil van die verslag van Saul se dood in 1 Sam 31 As hy die feite verdraai het in die hoop om n beloning te otvang het hy hom met Dawid misreken Na die inval in Siklag 36 het Dawid geen rede gehad om die Amalekiete lief te he nie maar hy was daarvan oortuig dat die lewe van n koning heilig is Die Amalekiet het self sy doodsvonnis uitgespreek Die klaaglied vir Saul en Jonatan is een van die ontroerendste van al Dawid se gedigte Sy rou vir die koning lyk heeltemal opreg Sy leed oor sy vriend Jonatan is diep en innig Burgeroorlog Abner dood Asael 37 Wysig Net Juda wat teen hierdie tyd waarskynlik Simeon ingesluit het erken Dawid as koning Die ander 10 stamme volg die leiding van Abner Saul se leeraanvoerder en hang Is Boset Saul se seun aan Die volk is vir twee jaar verdeeld n Poging by Gibeon om die geskil deur verteenwoordigende tweegevegte te skik 38 misluk en n volskaalse burgeroorlog breek uit Na agter toe 39 Abner het nie bedoel om Asael dood te maak nie Maar die agterent was skerp sodat dit in die grond sou steek en die stamp was noodlottig Dawid se koningskap word al hoe sterker 40 Wysig Daar was n langdurige oorlog tussen die nageslag van Saul en Dawid maar Dawid word gaandeweg sterker en die nageslag van Saul al hoe swakker Dawid se seuns wat in Hebron gebore is 41 Wysig Daar is vir Dawid 6 seuns in Hebron gebore onder andere Salomo Abner breek met Is Boset 42 Wysig Abner het probeer om sy posisie in Saul se huis te verstewig deur n byvrou van Saul naamlik Rispa dogter van Aja te trou Toe Is Boset vir Abner daaroor aanspreek besluit Abner om sy kragte by Dawid in te gooi Abner onderhandel met Dawid 43 Wysig Abner sluit n verdrag met Dawid dat Abner in ruil vir sy lewe sal sorg dat die hele Israel vir Dawid sal volg Abner vertrek onverhinderd Joab vermoor Abner 44 Wysig Joab en sy broer Abisai het Abner doodgemaak omdat hy sy broer Asael tydens die oorlog in Gibeon doodgemaak het Dawid gaan die volk voor in rou oor Abner Ten spyte van n openbare verklaring van onskuld het die klad van die moord Dawid lewenslank bygebly 45 Die sluipmoord op Is Boset 46 Wysig n Tweede voorval vind plaas wat toon hoe Dawid se ondersteuners glad nie sy houding teenoor Saul en die koninklike gesin verstaan het nie Is Boset word eervol begrawe en die 2 moordenaars word in die openbaar tereggestel Dawid se koninkryk word bevestig 47 WysigDawid koning van die hele Jerusalem Jerusalem word die nuwe hoofstad 48 Wysig Die skrywer stel dit duidelik dat Dawid nie n indringer was nie Sy aanspraak op die troon was van God n Feit wat erken is deur Saul 49 Abner 50 en ook deur die hele volk 51 Hoewel Jerusalem gedeeltelik tydens die inname van Kanaan deur Juda verower is 52 is die vesting self nooit verower nie 53 Die Jebusiete het rede gehad om te spog dat n garnisoen van blindes en kreupeles Jerusalem kon verdedig maar hulle het Dawid onderskat Juda het Jerusalem beheer totdat Nebukadnesar dit 400 jaar later verwoes het Koning Hiram van Tirus n Tydgenoot van Dawid en Salomo het vanaf ongeveer 979 vC regeer Die hawestad Tirus was die hoofstad van die Fenisiese koninkryk Hiram se regeringstyd was n goue era van politieke uitbreiding en handelswelvaart Die ambagte en die kunste het floreer Hiram se vakmanne het gehelp met die bou van die tempel Die ark word na Jerusalem gebring 54 nadat die Filistyne dit teruggegee het 55 Dawid maak Jerusalemsy nuwe hoofstad Die geleentheid word gekenmerk deur al die uitbundigheid van die Joodse godsdiensfeeste Selfs die koning dans van vreugde Net Mikal staan eenkant koud en onaangeraak Ussa gaan na die ark 56 selfs die Leviete mag nie die ark aanraak nie Dawid blameer homself dat hy nie die voorgeskrifte uitgevoer het wat Moses neergele het nie Met die volgende poging het die Leviete die ark op drastokke gedra Die huis van God en die troon van Dawid 57 Dawid is nie die man om die tempel van God te bou dit is die werk van sy seun n man van vrede nie n krygsman nie 58 Maar God vergoed vir die teleurstelling deur aan Dawid n huis te belowe n dinastie wat altyd sal bly voortbestaan Op hierdie belofte berus die hoop wat deur die hele Ou Testament loop die hoop op die Messias En toe hy gekom het is die belofte vervul Christus is gebore in Dawid se geboorteplek Bethlem en uit die huis en geslag van Dawid Die engel het aan Maria gese Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid 59 Jou eie seun sal n huis bou 60 en Salomo het gebou 61 Dawid het wel andersins baie bygedra deur die planne op te trek en materiaal te voorsien 62 Dawid se oorwinnings 63 Moab 64 Dawid het voorheen op goeie voet met hulle verkeer 65 Soutvlakte 66 waarskynlik in die onvrugbare deel in die groot skiereiland suid van die Dooie See Wysig Dawid se seuns was priesters hoewel nie uit n priesterlike familie nie Dawid was in n sekere sin n priesterkoning soos Melgisedek n vroeere koning van Jerusalem 67 Dawid en Mefiboset Jonatan se seun 68 Wysig Die feit dat die koning Dawid hom ontbied het moes Mefiboset ongetwyfeld met vrees vervul het maar Dawid het net goeie motiewe ter wille van Jonatan gehad Hy herstel die familiegrond en behandel die jongman soos sy eie seun Lo Dabar 69 is in die noorde van Gilead nie ver van Jabes nie Die Ammoniete en die Arameers word verslaan 70 Wysig Ganin het die oorlog ontketen deur sy beledigende behandeling van die gesante maar die buurvolke en die magtige koning van Israel is ongetwyfeld met agterdog en vrees bejeen Dawid se owerspel met Batseba 71 Wysig Dawid se leers veg teen die Amalekiete maar in die lente bly die koning tuis Na sy middagrus loop hy in die aandkoelte op die dak van die paleis rond vanwaar hy kan neerkyk in die oop binnehof van n naburige huis waar Batseba besig is om te bad Wat daarop volg owerspel en moord word n waterskeiding in Dawid se lewe Hy sou die wrang vrugte van sy sonde pluk Rabba 72 die huidige Amman hoofstad van Jordanie Urija die Hetiet 73 om sake te vererger was Urija een van Dawid se spesiale magte wat weg was om die koning se geveg se oorlog te veg Vers 11 die leer is op n veldtog en die reel is dat die manne nie geslagsomgang met vroue mag he nie As n Urija nie so beginselvas was nie sou hy huis toe gegaan het na sy vrou Die kind kon dan as syne deurgegaan het en hy sou nie gesneuwel het nie Maar miskien het hy reeds die waarheid vermoed Jerbeser 74 maw Jerubaal Gideeon 75 aangesien Baal n heidense naam is het die skrywers dit later vervang deur die woorde biset beset skande Egbaal het Is Boset geword Natan se besoek die dood van die kind 76 Wysig Urija dood die bruilof is verby en die kind is gebore Alles het skynbaar baie mooi oorgewaai totdat Natan daar aankom Dan kom die hele skandelike episode aan die lig Dawid leer om homself te sien soos God hom sien n vernederende ondervinding vir n koning 77 God vergewe hom maar hy word gestraf die kind sterf vers 10 11 Die voorspelling is vervul Drie van Dawid se seuns is vermoor twee van hulle deur hulle eie broers En Absalom het in sy rebellie sy vader se harem oorgeneem 78 Sien ook WysigLys van konings van Israel Lys van persone in die Bybel Geskiedenis van Israel in die Bybelse Tyd Geslagsregister van Adam tot Jesus Bybelse Gids Genesis Bybelse Gids Eksodus tot Deuteronomium Bybelse Gids Josua Bybelse Gids Rigters Bybelse Gids Boas en Rut Bybelse Gids Samuel Bybelse Gids Koning SaulVerwysings Wysig en G Johannes Botterweck Helmer Ringgren 1977 Theological Dictionary of the Old Testament Wm B Eerdmans Publishing p 158 ISBN 978 0 8028 2327 4 1 Sam 16 31 1 Sam 16 1 13 1 Sam 16 14 23 1 Sam 17 1 Sam 18 2 Sam 1 26 1 Sam 19 20 1 Sam 19 1 7 1 Sam 19 8 17 1 Kon 19 18 24 1 Sam 20 30 33 1 Sam 20 35 42 1 Sam 21 1 Sam 22 11 19 Kyk ook 1 Sam 27 5 12 1 Sam 21 1 1 Sam 21 4 1 Sam 22 1 5 1 Sam 22 6 18 1 Sam 22 19 23 1 Sam 23 1 5 1 Sam 23 6 15 1 Sam 23 16 18 1 Sam 23 19 28 1 Sam 24 1 Sam 25 1b 1 Sam 26 1 Sam 26 6 2 Sam 3 39 18 14 20 10 1 Sam 27 1 77 1 Sam 29 1 Sam 30 2 Sam 1 4 2 Sam 1 1 Sam 30 2 Sam 2 2 Sam 2 14 2 Sam 2 23 2 Sam 3 1 2 Sam 3 2 5 vgl 1 Kron 3 1 4 2 Sam 3 6 11 2 Sam 12 21 2 Sam 3 22 4 1 Sien 1 Kon 2 5 2 Sam 4 2 12 2 Sam 5 12 2 Sam 5 1 8 1 Sam 24 18 23 1 Sam 3 9 10 2 Sam 5 2 Rig 1 8 Jos 15 15 63 Rigt 1 21 2 Sam 6 Sien ook 1 Kron 13 15 16 1 Sam 4 6 2 Sam 8 6 2 Sam 7 1 Kron 22 7 Luk 1 32 33 1 Kon 5 7 1 Kon 5 7 1 Kron 28 11ev 22 2ev 2 Sam 8 2 Sam 8 2 1 Sam 22 3 4 2 Sam 8 13 Kyk Gen 4 18 2 Sam 9 2 Sam 9 4 2 Sam 10 2 Sam 11 2 Sam 11 1 2 Sam 10 3 2 SAM 11 21 Rigt 9 2 Sam 12 Psalm 51 2 Sam 16 22 Literatuur WysigDie Bybel 1953 Vertaling Reinecker Fritz Lexikon zur Bibel R Brockhaus Verlag Wuppertal 1981 ISBN 3 417 24528 1 Bybel 1983 vertaling Bybelgenootskap van SA Handboek by die Bybel David en Pat Alexander Lux VerbiEksterne skakels Wysig Wikimedia Commons het meer media in die kategorie Dawid en David Jewish Encyclopedia Besoek op 23 Augustus 2019 en David Encyclopaedia Britannica Besoek op 23 Augustus 2019 Hierdie artikel is n saadjie Voel vry om Wikipedia te help deur dit uit te brei Profete van Islam soos in die Koran genoem ʾAdam Iederies Nuḥ Hud Salih Ibrahim Loet Ismaʿil Iṣḥaq Yaqub Yusuf Ajjoebآدم ادريس نوح هود صالح إبراهيم لوط اسمعيل اسحاق يعقوب يوسف أيوبAdam Henog Noag Eber Selag Abraham Lot Ismael Isak Jakob Josef JobSuayb Musa Haroen Dhoelkifl Dawud Suleyman Iljas Al Yasa Yunus Zakarija Jahja ʿisa Mohammedشعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى Jetro Moses Aaron Esegiel Dawid Salomo Elija Elisa Jona Sagaria Johannes JesusOntsluit van https af wikipedia org w index php title Dawid amp ol,