×
Kennisekonomie

Die term kennisekonomie verwys na die feit dat die samelewing van die laat 20ste en vroeë 21ste eeu wegbeweeg het van die voorafgaande industriële ekonomie na 'n ekonomiese stelsel wat sterk op dienstelewering steun. Produksie in die nywerhede word nou aangevul deur 'n kennisintensiewe dienstesektor wat onder meer navorsing en ontwikkeling, ontwerp, bemarking, logistiek, bedryfsorganisasie en bestuur insluit.

Die term het gewild geraak ná die publikasie van die bestuursteoretikus Peter Drucker se boek The Age of Discontinuity in 1969 waar dit as die titel van die twaalfde hoofstuk gebruik word. Drucker skryf dit toe aan die Oostenryks-Amerikaanse ekonoom Fritz Machlup (1902–1983). Dit het sy oorsprong in Frederick Winslow Taylor se konsep van "wetenskaplike bestuur" (scientific management).

BInne die vakgebied van sosiologie gebruik Robert Lane die term "kennisgebaseerde samelewings" ("knowledgeable societies") vir die eerste keer in sy artikel "The Decline of Politics and Ideology in a Knowledgeable Society" wat in 1966 gepubliseer is. Hy beskryf 'n moderne samelewing waarin mense kennis deur opvoeding en wetenskap verwerf en hierdie kennis aanwend om probleme op te los of om eie waardes en oogmerke te bevorder.

Ondanks die huidige gewildheid van die term is kennis al lank 'n noodsaaklike bestanddeel en voorwaarde van 'n moderne nywerheidsamelewing. Industriële sektore soos masjienbou is heeltemal ondenkbaar sonder kennis. Baie deskundiges bevraagteken dan ook die akkuraatheid van terme soos "kennisekonomie" en "kennisgebaseerde samelewing" en beskou die gebruik daarvan as 'n moderverskynsel.

Die voortgaande prosesse van strukturele verandering in moderne ekonomieë lei egter tot 'n aantal verskynsels wat duidelik maak dat kennis 'n groter rol in die samelewing begin speel:

  • Die aandeel mense, wat in die vervaardigingsbedryf werksaam is, het in die nywerheidslande sterk begin daal. Die swaartepunt van ekonomiese aktiwiteite lê nou in die tersiêre sektor met sy kennisintensiewe dienste.
  • Produktiewe aktiwiteite word steeds meer afhanklik van moderne wetenskap en tegnologie.
  • Die maatskaplike aansien van "kenniswerkers" is hoër as die van ambagsmanne of ander beroepsmense. Groot waarde word geheg aan akademiese grade en lewenslange leergierigheid.

Op Europese vlak het die konsep van 'n kennisekonomie ingang gevind tot die Europese Unie (EU) se sogenaamde Lissabon-strategie van lewenslange leer waarvolgens die verhoging van mededingendheid sentraal sal staan in die EU se ekonomiese en maatskaplike beleid. Ekonomieë word volgens hul prestasie op dié gebied geranglys, waarby 'n onderskeiding gemaak word tussen "navorsingsintensiewe vervaardiging" en "kennisintensiewe dienste". Die kwalifikasies van werknemers speel 'n sleutelrol in die konsep van 'n kennisekonomie - met ingrypende gevolge vir minder goed opgeleides. Volgens die Amerikaanse ekonoom Jeremy Rifkin sal werk in die toekoms "iets vir elites wees".

Gedurende sy vergadering op 29 Maart 2017 het die Suid-Afrikaanse Kabinet goedkeuring verleen vir die publikasie van die Nasionale E-strategie vir openbare kommentaar. Die Kabinet se E-strategie behels die visie vir

die ontwikkeling van 'n inklusiewe inligtingsamelewing en kennis-ekonomie vir die land, wat gegrond is op die behoeftes van die mense, sakeondernemings en die openbare sektor. Dit bied 'n platform vir Suid-Afrikaners om tegnologie in hul lewens te integreer op 'n wyse wat bevorderlik is vir die samelewing as 'n geheel. Die doel is om 'n mensgesentreerde, kennisgebaseerde samelewing te ontwikkel, wat die Suid-Afrikaanse samelewing en die ekonomie transformeer op grond van toegang tot en benutting van moderne inligtingskommunikasietegnologieë.

Publikasie datum: September 26, 2021

kennisekonomie, term, kennisekonomie, verwys, feit, samelewing, laat, 20ste, vroeë, 21ste, wegbeweeg, voorafgaande, industriële, ekonomie, ekonomiese, stelsel, sterk, dienstelewering, steun, produksie, nywerhede, word, aangevul, deur, kennisintensiewe, dienste. Die term kennisekonomie verwys na die feit dat die samelewing van die laat 20ste en vroee 21ste eeu wegbeweeg het van die voorafgaande industriele ekonomie na n ekonomiese stelsel wat sterk op dienstelewering steun Produksie in die nywerhede word nou aangevul deur n kennisintensiewe dienstesektor wat onder meer navorsing en ontwikkeling ontwerp bemarking logistiek bedryfsorganisasie en bestuur insluit Die term het gewild geraak na die publikasie van die bestuursteoretikus Peter Drucker se boek The Age of Discontinuity in 1969 waar dit as die titel van die twaalfde hoofstuk gebruik word Drucker skryf dit toe aan die Oostenryks Amerikaanse ekonoom Fritz Machlup 1902 1983 1 Dit het sy oorsprong in Frederick Winslow Taylor se konsep van wetenskaplike bestuur scientific management BInne die vakgebied van sosiologie gebruik Robert Lane die term kennisgebaseerde samelewings knowledgeable societies vir die eerste keer in sy artikel The Decline of Politics and Ideology in a Knowledgeable Society wat in 1966 gepubliseer is Hy beskryf n moderne samelewing waarin mense kennis deur opvoeding en wetenskap verwerf en hierdie kennis aanwend om probleme op te los of om eie waardes en oogmerke te bevorder Ondanks die huidige gewildheid van die term is kennis al lank n noodsaaklike bestanddeel en voorwaarde van n moderne nywerheidsamelewing Industriele sektore soos masjienbou is heeltemal ondenkbaar sonder kennis Baie deskundiges bevraagteken dan ook die akkuraatheid van terme soos kennisekonomie en kennisgebaseerde samelewing en beskou die gebruik daarvan as n moderverskynsel Die voortgaande prosesse van strukturele verandering in moderne ekonomiee lei egter tot n aantal verskynsels wat duidelik maak dat kennis n groter rol in die samelewing begin speel Die aandeel mense wat in die vervaardigingsbedryf werksaam is het in die nywerheidslande sterk begin daal Die swaartepunt van ekonomiese aktiwiteite le nou in die tersiere sektor met sy kennisintensiewe dienste Produktiewe aktiwiteite word steeds meer afhanklik van moderne wetenskap en tegnologie Die maatskaplike aansien van kenniswerkers is hoer as die van ambagsmanne of ander beroepsmense Groot waarde word geheg aan akademiese grade en lewenslange leergierigheid Kennisekonomie en die formulering van regeringsbeleide WysigOp Europese vlak het die konsep van n kennisekonomie ingang gevind tot die Europese Unie EU se sogenaamde Lissabon strategie van lewenslange leer waarvolgens die verhoging van mededingendheid sentraal sal staan in die EU se ekonomiese en maatskaplike beleid Ekonomiee word volgens hul prestasie op die gebied geranglys waarby n onderskeiding gemaak word tussen navorsingsintensiewe vervaardiging en kennisintensiewe dienste Die kwalifikasies van werknemers speel n sleutelrol in die konsep van n kennisekonomie met ingrypende gevolge vir minder goed opgeleides Volgens die Amerikaanse ekonoom Jeremy Rifkin sal werk in die toekoms iets vir elites wees 2 Gedurende sy vergadering op 29 Maart 2017 het die Suid Afrikaanse Kabinet goedkeuring verleen vir die publikasie van die Nasionale E strategie vir openbare kommentaar Die Kabinet se E strategie behels die visie vir die ontwikkeling van n inklusiewe inligtingsamelewing en kennis ekonomie vir die land wat gegrond is op die behoeftes van die mense sakeondernemings en die openbare sektor Dit bied n platform vir Suid Afrikaners om tegnologie in hul lewens te integreer op n wyse wat bevorderlik is vir die samelewing as n geheel Die doel is om n mensgesentreerde kennisgebaseerde samelewing te ontwikkel wat die Suid Afrikaanse samelewing en die ekonomie transformeer op grond van toegang tot en benutting van moderne inligtingskommunikasietegnologiee 3 Verwysings Wysig Patrick Barkham The question What is the knowledge economy In The Guardian 17 Julie 2008 Besoek op 16 Mei 2017 Stuttgarter Zeitung 3 Mei 2005 Onderhoud met Jeremy Rifkin Langfristig wird die Arbeit verschwinden Besoek op 17 Mei 2017 Suid Afrikaanse Regering 30 Maart 2017 Verklaring oor die Kabinetsvergadering van 29 Maart 2017 Besoek op 17 Mei 2017Ontsluit van https af wikipedia org w index php title Kennisekonomie amp ol,