fbpx Jode
Wikipedia

Jode

Die woord Jood (Hebreeus: יְהוּדִים Jehudim, [jehuˈdim]) word op verskillende maniere gebruik, maar verwys mees algemeen na 'n navolger van die Joodse geloof, 'n kind van 'n Joodse moeder, of 'n lid van die Joodse kultuur of etnisiteit en gereeld 'n kombinasie van hierdie kenmerke. Hierdie artikel bespreek die etniese groep; vir 'n oorweging van die geloof, kyk gerus na Judaïsme.

Jode

Totale bevolking: ca. 14–14,5 miljoen
Belangrike bevolkings in: Israel ~6,3 miljoen

Verenigde State 5,3–6,8 miljoen
Frankryk 475 000
Kanada 385 300
Verenigde Koninkryk 290 000
Rusland 186 000
Argentinië 181 300
Duitsland 118 000
Australië 112 500
Brasilië 95 000
Suid-Afrika 70 000
Oekraïne 63 000
Hongarye 47 900
Meksiko 40 000
België 30 000
Nederland 29 900
Italië 28 000
Switserland 19 000

Taal: Oorwegend gesproke tale:

HebreeusEngelsRussiesFrans • omgangstale van ander lande in die Joodse diaspora
Historiese tale:
JiddisjLadino • Judeo-Arabies • ander
Liturgiese tale:
Bybelse Hebreeus • Bybelse Aramees

Geloofsoortuiging: Judaïsme
Verwante etniese groepe: Asjkenasiese Jode, Bergjode, Bene Israel, Beta Israel, Boerejode, Mizrachi-Jode en Sefardiese Jode; Samaritane, Droese, ander Levantyne, Arabiere, Assiriërs
Jode op Jom Kippoer in die sinagoge, skildery deur Maurycy Gottlieb, 1878

Die meeste Jode beskou hulleself as 'n volk, lede van 'n nasie, en die voorvaders van Joodse nasionale identiteit word deurgetrek vanaf die Bybelse patriarg Abraham (Avraham), sy seun Isaak en veral Jakob (Ja'akov), Isak (Jitshak) se seun, asook deur die persone wat mettertyd by hulle aangesluit het as bekeerdes (sien ook Israeliete). Die term Jood ("Jahudi") se oorsprong begin by die verdeling van die Koninkryk van Israel (Jisra'el) in die noordelike Koninkryk van Israel en die suidelike Koninkryk van Juda (Jahuda). Daarom is die Israeliete (wat later deur die Assiriërs verwoes is) afkomstig vanuit die noordelike koninkryk, en die Jode (Jahudim) – wat oorleef het – van die suidelike koninkryk. Algaande het die woord Jood begin verwys na dié van die Joodse geloof eerder as dié wat van Juda afkomstig is. Etniese Jode sluit sogenaamde "gelowige Jahudim" (die wat Judaïsme beoefen) asook "sekulêre Jahudim" (dié wat nie Judaïsme as 'n geloof beoefen nie), maar nog steeds hulleself as Jode in 'n kulturele of etniese sin identifiseer) in.

Inhoud

Abram het saam met sy vader Tera en sy twee broers in Ur aan die monding van die Eufraat gewoon. Hiervandaan het die familie na Harran, oos van die Eufraat getrek, en 'n tyd lank daar gewoon. Maar dit was nie die eindbestemming van Abram nie. Hy moes verder.

God het ʼn plan met Abram gehad. Volgens die Bybel het God op 'n dag met hom gespreek: “Gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys. En Ek sal jou 'n groot nasie maar en jou seën en jou naam so groot maak. dat jy 'n seën sal wees." Abram het Mesopotamië verlaat en met sy gesin en volgelinge na die land Kanaän getrek. Hierdie tog het sowat 2000 v.C. plaasgevind.

God self het hier Abram se naam na Abraham verander, wat Vader van ʼn menigte nasies beteken. Ook Abraham se seun Isak (Hebreeus: Lagger, Spotter) was 'n aartsvader. Sy twee seuns was Jakob en Esau. Jakob het. volgens die Bybel, een nag 'n ontmoeting met 'n Engel gehad, wat aan hom gesê het dat hy voortaan as Israel bekend sou staan.

Hierdie naam het oorgegaan op Jakob se twaalf seuns en al die Hebreërs, en hulle het daarna as die Israeliete of die Kinders van Israel bekend gestaan. Jakob se seuns was die stamvaders van die twaalf stamme van Israel. Toe daar 'n hongersnood in Palestina uitbreek, het die Israeliete na Egipte getrek, en daar in die vrugbare Nylvallei gaan woon (sowat 1700 v.C.).

Die terugkeer na Palestina

Omstreeks 1600 v.C. het die Egiptenare die Israeliete begin vervolg. Toe het God Moses geroep, wat na 'n reeks wonderwerke die kinders van Israel uit Egipteland gelei het. Op hul reis na die land Kanaän ('n land wat oorloop van melk en heuning), het God gebooie en wette in verband met hul geloof en die algemene samelewing aan die volk gegee.

Die belangrikste hiervan was die Tien Gebooie, wat Moses op die berg Sinai van God ontvang het. Moses het egter gesterf voordat die Israeliete die Beloofde Land bereik het. Die taak om die kinders van Israel Kanaän binne te lei, het op die skouers van Josua geval. Voordat die Israeliete egter die land Kanaän in besit kon neem, moes hulle oorlog maak teen talle volke wat in Kanaän gewoon het. Hierdie volke was onder andere die Kanaäniete, die Hetiete en die Amoriete. Na die dood van Josua, die opvolger van Moses, het die tydperk van die Rigters aangebreek.

In daardie tyd het Israel nog nie 'n koning gehad nie en het hierdie manne die volk gelei. Onder hulle was manne soos Barak, Gideon, Jefta, Simson en Samuel, asook een vrou, Debora. Hierdie Rigters is in bepaalde noodsituasies in die geskiedenis van Israel geroep om op te tree en was regeerders wat die dwalende volk weer op koers moes bring. Hul rigtersamp was net tydelik en nie oorerflik nie.

Tempel van Salamo

Die tempel van Salomo was een van die wonderlikste geboue van die antieke tyd. Die bouwerk aan die mure, wat onder die toesig van Feniciese boumeesters geskied het, het sewe jaar geduur. Die mure is van klipblokke gebou en daarna bedek met ryklik versierde sederhout. Die indeling van die tempel was net soos die van die tabernakel, die heiligdom wat in die woestyn, onderweg na Kanaän, gebou is. Dit het bestaan uit 'n hoofvertrek (die Heilige) en 'n binneste vertrek (die Allerheiligste).

Die ineenstorting van die ryk Israel

Na die dood van Salomo het hewige twiste tussen die stamme van Israel uitgebreek. Die land is in twee dele verdeel: die noordelike deel is Israel genoem en die suidelike deel, wat baie kleiner was, maar Jerusalem ingesluit het, Juda. Hierdie twee koninkryke het selfs teen mekaar oorlog gevoer en as gevolg van hulle sondige afvalligheid van die Here is hul mag gestadig verswak.

Toe vreemde volke die Israeliete se gebied binnedring, kon hulle dus geen doeltreffende weerstand bied nie. In 722 v.C. het Sargon II, die koning van Assirië, Israel binnegeval. Die Israeliete is verslaan en hulle is in ballingskap na Assirië weggevoer. Sowat honderd jaar later het die koninkryk van Juda ook ondergegaan: Nebukadnésar, die koning van Babilonië, het Jerusalem beleër en die inwoners van Juda in ballingskap na Babilonië weggevoer (587 v.C.).

Al die Jode het egter nie na Babilonië gegaan nie. Baie van hulle, insluitende die profeet Jeremia, het na Egipte gevlug. Maar hulle het Jerusalem nie vergeet nie. In een van die aangrypendste Psalms uit hierdie tyd word dit so gestel: “As ek jou vergeet, o Jerusalem, laat my regterhand dan homself vergeet! Laat my tong kleef aan my verhemelte as ek nie aan jou dink nie, as ek Jerusalem nie verhef bo my hoogste vreugde nie." (Psalm 137, 5).

Verstrooiing en terugkeer van die Jode

In 538 v.C. het Kores (Cyrus), die koning van die Perse, al die lande van die Ooste verower, insluitende die Babiloniese Ryk. In teenstelling met die Assiriërs en die Babiloniërs, het die Persiese koning nie sy eie geloof op sy vreemde onderdane probeer afdwing nie. Nie alleen het hy die Jode toegelaat om hul God te aanbid nie, maar hy het hulle later ook verlof gegee om na Palestina terug te keer en die tempel in Jerusalem te herbou. Hier is 'n deel van die edik wat koning Kores uitgevaardig het en waarvolgens die Jode in ballingskap hul vryheid teruggekry het:

“AI die koninkryke van die aarde het die Here, die God van die hemel, aan my gegee; en Hy het my opgedra om vir Hom 'n huis te bou in Jerusalem wat in Juda is. Enigeen onder hulle wat aan Sy volk behoort - mag sy God met hom wees, en laat hom optrek na Jerusalem wat in Juda is, en die huis van die Here, die God van Israel, bou."

Baie Jode het na die Heilige Land teruggekeer, maar hulle het nie werklike vryheid geniet nie, aangesien hulle nog steeds onderhorig was aan die Persiese Ryk. Sedert daardie tyd tot die stigting van die moderne staat Israel was die Joodse volk feitlik nooit weer ten voile onafhanklik nie. In 332 v.C. het die Jode onder die heerskappy gekom van Alexander die Grote, koning van Macedonië, en na sy dood het eers die Egiptenare en daarna die Siriërs die beheer oor die land gekry.

In 107 v.C. het die Jode daarin geslaag om 'n onafhanklike staat te stig, maar 44 jaar later, in 63 v.C., het die Romeine Palestina verower. Gedurende die tydperk van die Romeinse oorheersing is Jesus Christus gebore en het Hy in Palestina geleef en gewerk. In 65 n.C. het die Jode teen die Romeine in opstand gekom, eers onder keiser Nero, en later onder keiser Vespasianus, maar die opstande is wreed onderdruk. In 70 n.C. het Vespasianus se seun Titus Jerusalem verwoes, en daarmee saam ook die Tempel.

Daarna is die Jode oor die hele wêreld verstrooi. Eers na die Eerste Wêreldoorlog in 1918 het Jode van oor die hele wêreld in groot getalle na Palestina begin terugkeer en daarin geslaag om die onafhanklike staat Israel in 1948 te stig.

 1. DellaPergola, Sergio (2015). Dashefsky, Arnold; Sheskin, Ira (reds.). (in Engels). North American Jewish Data Bank. vanaf die oorspronklike op 28 Junie 2018. Besoek op16 Mei 2019.
 2. (in Engels). Ynet. vanaf die oorspronklike op 18 Mei 2020. Besoek op16 Mei 2019.
 3. . Judaism101 (in Engels). vanaf die oorspronklike op 18 Mei 2020. Besoek op16 Mei 2019.
 4. Daniel J. Elazar. . Jerusalem Center for Public Affairs (in Engels). vanaf die oorspronklike op 18 Mei 2020. Besoek op16 Mei 2019.
 5. . Pew Research Center (in Engels). 18 Desember 2012. vanaf die oorspronklike op 18 Mei 2020. Besoek op16 Mei 2019.
 6. Verwysingfout: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named DB2014
 7. (en) (PDF). Brandeis University – Steinhardt Social Research Institute: 7. Besoek op16 Mei 2019.
 8. . JVL (in Engels). vanaf die oorspronklike op 21 Januarie 2017. Besoek op16 Mei 2019.
 9. Naomi Zeveloff (17 Januarie 2012). (in Engels). Forward. vanaf die oorspronklike op 18 Mei 2020. Besoek op16 Mei 2019.
 10. (en) Arnold Dashefsky, Ira M. Sheskin. .
 11. (en) . 18 Februarie 2013. Besoek op16 Mei 2019.
 12. (in Engels). Pew Research Center. 1 Oktober 2013. vanaf die oorspronklike op 18 Mei 2020. Besoek op16 Mei 2019.
 13. DellaPergola, Sergio (6 Oktober 2013). . The Jewish Daily Forward (in Engels). vanaf die oorspronklike op 18 Mei 2020. Besoek op16 Mei 2019.
 14. (en) . Beth Hatefutsoth. Geargiveer vanaf op 26 Maart 2009. Besoek op16 Mei 2019.
 15. (en) Shen, P; Lavi, T; Kivisild, T; Chou, V; Sengun, D; Gefel, D; Shpirer, I; Woolf, E; Hillel, J (2004). (PDF). Human Mutation. 24 (3): 248–60. doi:. PMID . Besoek op16 Mei 2019.
 16. Wade, Nicholas (9 Junie 2010). (in Engels). The New York Times. vanaf die oorspronklike op 17 Augustus 2017. Besoek op16 Mei 2019.
 17. (en) Nebel, Almut; Filon, Dvora; Weiss, Deborah A.; Weale, Michael; Faerman, Marina; Oppenheim, Ariella; Thomas, Mark G. (2000). (PDF). Human Genetics. 107 (6): 630–41. doi:. PMID . Besoek op16 Mei 2019.
 18. (en) . Sciencedaily.com. 9 Mei 2000. Besoek op16 Mei 2019.
 19. (en) Atzmon, G; Hao, L; Pe'Er, I; Velez, C; Pearlman, A; Palamara, PF; Morrow, B; Friedman, E; Oddoux, C (2010). . American Journal of Human Genetics. 86 (6): 850–859. doi:. PMC. PMID .
 20. (in Engels). Encyclopædia Britannica. vanaf die oorspronklike op 7 Mei 2020. Besoek op16 Mei 2019.

Jode
jode, woord, jood, hebreeus, הו, ים, jehudim, jehuˈdim, word, verskillende, maniere, gebruik, maar, verwys, mees, algemeen, navolger, joodse, geloof, kind, joodse, moeder, joodse, kultuur, etnisiteit, gereeld, kombinasie, hierdie, kenmerke, hierdie, artikel, b. Die woord Jood Hebreeus י הו ד ים Jehudim jehuˈdim word op verskillende maniere gebruik maar verwys mees algemeen na n navolger van die Joodse geloof n kind van n Joodse moeder of n lid van die Joodse kultuur of etnisiteit en gereeld n kombinasie van hierdie kenmerke 20 Hierdie artikel bespreek die etniese groep vir n oorweging van die geloof kyk gerus na Judaisme JodeTotale bevolking ca 14 14 5 miljoen 1 2 3 4 5 Belangrike bevolkings in Israel 6 3 miljoen 1 Verenigde State 5 3 6 8 miljoen 6 7 8 9 10 11 12 13 Frankryk 475 000 6 Kanada 385 300 6 Verenigde Koninkryk 290 000 6 Rusland 186 000 6 Argentinie 181 300 6 Duitsland 118 000 6 Australie 112 500 6 Brasilie 95 000 6 Suid Afrika 70 000 6 Oekraine 63 000 6 Hongarye 47 900 6 Meksiko 40 000 6 Belgie 30 000 6 Nederland 29 900 6 Italie 28 000 6 Switserland 19 000 6 Taal Oorwegend gesproke tale 14 Hebreeus Engels Russies Frans omgangstale van ander lande in die Joodse diaspora Historiese tale Jiddisj Ladino Judeo Arabies ander Liturgiese tale Bybelse Hebreeus Bybelse ArameesGeloofsoortuiging JudaismeVerwante etniese groepe Asjkenasiese Jode Bergjode Bene Israel Beta Israel Boerejode Mizrachi Jode en Sefardiese Jode Samaritane 15 Droese ander Levantyne 15 16 17 18 Arabiere 15 19 Assiriers 15 18 Jode op Jom Kippoer in die sinagoge skildery deur Maurycy Gottlieb 1878 Die meeste Jode beskou hulleself as n volk lede van n nasie en die voorvaders van Joodse nasionale identiteit word deurgetrek vanaf die Bybelse patriarg Abraham Avraham sy seun Isaak en veral Jakob Ja akov Isak Jitshak se seun asook deur die persone wat mettertyd by hulle aangesluit het as bekeerdes sien ook Israeliete Die term Jood Jahudi se oorsprong begin by die verdeling van die Koninkryk van Israel Jisra el in die noordelike Koninkryk van Israel en die suidelike Koninkryk van Juda Jahuda Daarom is die Israeliete wat later deur die Assiriers verwoes is afkomstig vanuit die noordelike koninkryk en die Jode Jahudim wat oorleef het van die suidelike koninkryk Algaande het die woord Jood begin verwys na die van die Joodse geloof eerder as die wat van Juda afkomstig is Etniese Jode sluit sogenaamde gelowige Jahudim die wat Judaisme beoefen asook sekulere Jahudim die wat nie Judaisme as n geloof beoefen nie maar nog steeds hulleself as Jode in n kulturele of etniese sin identifiseer in Inhoud 1 Geskiedenis 1 1 Die terugkeer na Palestina 1 2 Tempel van Salamo 1 3 Die ineenstorting van die ryk Israel 1 4 Verstrooiing en terugkeer van die Jode 2 Sien ook 3 Bronne 4 Verwysings 5 Eksterne skakelsGeskiedenis WysigAbram het saam met sy vader Tera en sy twee broers in Ur aan die monding van die Eufraat gewoon Hiervandaan het die familie na Harran oos van die Eufraat getrek en n tyd lank daar gewoon Maar dit was nie die eindbestemming van Abram nie Hy moes verder God het ʼn plan met Abram gehad Volgens die Bybel het God op n dag met hom gespreek Gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat Ek jou sal wys En Ek sal jou n groot nasie maar en jou seen en jou naam so groot maak dat jy n seen sal wees Abram het Mesopotamie verlaat en met sy gesin en volgelinge na die land Kanaan getrek Hierdie tog het sowat 2000 v C plaasgevind God self het hier Abram se naam na Abraham verander wat Vader van ʼn menigte nasies beteken Ook Abraham se seun Isak Hebreeus Lagger Spotter was n aartsvader Sy twee seuns was Jakob en Esau Jakob het volgens die Bybel een nag n ontmoeting met n Engel gehad wat aan hom gese het dat hy voortaan as Israel bekend sou staan Hierdie naam het oorgegaan op Jakob se twaalf seuns en al die Hebreers en hulle het daarna as die Israeliete of die Kinders van Israel bekend gestaan Jakob se seuns was die stamvaders van die twaalf stamme van Israel Toe daar n hongersnood in Palestina uitbreek het die Israeliete na Egipte getrek en daar in die vrugbare Nylvallei gaan woon sowat 1700 v C Die terugkeer na Palestina Wysig Omstreeks 1600 v C het die Egiptenare die Israeliete begin vervolg Toe het God Moses geroep wat na n reeks wonderwerke die kinders van Israel uit Egipteland gelei het Op hul reis na die land Kanaan n land wat oorloop van melk en heuning het God gebooie en wette in verband met hul geloof en die algemene samelewing aan die volk gegee Die belangrikste hiervan was die Tien Gebooie wat Moses op die berg Sinai van God ontvang het Moses het egter gesterf voordat die Israeliete die Beloofde Land bereik het Die taak om die kinders van Israel Kanaan binne te lei het op die skouers van Josua geval Voordat die Israeliete egter die land Kanaan in besit kon neem moes hulle oorlog maak teen talle volke wat in Kanaan gewoon het Hierdie volke was onder andere die Kanaaniete die Hetiete en die Amoriete Na die dood van Josua die opvolger van Moses het die tydperk van die Rigters aangebreek In daardie tyd het Israel nog nie n koning gehad nie en het hierdie manne die volk gelei Onder hulle was manne soos Barak Gideon Jefta Simson en Samuel asook een vrou Debora Hierdie Rigters is in bepaalde noodsituasies in die geskiedenis van Israel geroep om op te tree en was regeerders wat die dwalende volk weer op koers moes bring Hul rigtersamp was net tydelik en nie oorerflik nie Tempel van Salamo Wysig Die tempel van Salomo was een van die wonderlikste geboue van die antieke tyd Die bouwerk aan die mure wat onder die toesig van Feniciese boumeesters geskied het het sewe jaar geduur Die mure is van klipblokke gebou en daarna bedek met ryklik versierde sederhout Die indeling van die tempel was net soos die van die tabernakel die heiligdom wat in die woestyn onderweg na Kanaan gebou is Dit het bestaan uit n hoofvertrek die Heilige en n binneste vertrek die Allerheiligste Die ineenstorting van die ryk Israel Wysig Na die dood van Salomo het hewige twiste tussen die stamme van Israel uitgebreek Die land is in twee dele verdeel die noordelike deel is Israel genoem en die suidelike deel wat baie kleiner was maar Jerusalem ingesluit het Juda Hierdie twee koninkryke het selfs teen mekaar oorlog gevoer en as gevolg van hulle sondige afvalligheid van die Here is hul mag gestadig verswak Toe vreemde volke die Israeliete se gebied binnedring kon hulle dus geen doeltreffende weerstand bied nie In 722 v C het Sargon II die koning van Assirie Israel binnegeval Die Israeliete is verslaan en hulle is in ballingskap na Assirie weggevoer Sowat honderd jaar later het die koninkryk van Juda ook ondergegaan Nebukadnesar die koning van Babilonie het Jerusalem beleer en die inwoners van Juda in ballingskap na Babilonie weggevoer 587 v C Al die Jode het egter nie na Babilonie gegaan nie Baie van hulle insluitende die profeet Jeremia het na Egipte gevlug Maar hulle het Jerusalem nie vergeet nie In een van die aangrypendste Psalms uit hierdie tyd word dit so gestel As ek jou vergeet o Jerusalem laat my regterhand dan homself vergeet Laat my tong kleef aan my verhemelte as ek nie aan jou dink nie as ek Jerusalem nie verhef bo my hoogste vreugde nie Psalm 137 5 Verstrooiing en terugkeer van die Jode Wysig In 538 v C het Kores Cyrus die koning van die Perse al die lande van die Ooste verower insluitende die Babiloniese Ryk In teenstelling met die Assiriers en die Babiloniers het die Persiese koning nie sy eie geloof op sy vreemde onderdane probeer afdwing nie Nie alleen het hy die Jode toegelaat om hul God te aanbid nie maar hy het hulle later ook verlof gegee om na Palestina terug te keer en die tempel in Jerusalem te herbou Hier is n deel van die edik wat koning Kores uitgevaardig het en waarvolgens die Jode in ballingskap hul vryheid teruggekry het AI die koninkryke van die aarde het die Here die God van die hemel aan my gegee en Hy het my opgedra om vir Hom n huis te bou in Jerusalem wat in Juda is Enigeen onder hulle wat aan Sy volk behoort mag sy God met hom wees en laat hom optrek na Jerusalem wat in Juda is en die huis van die Here die God van Israel bou Baie Jode het na die Heilige Land teruggekeer maar hulle het nie werklike vryheid geniet nie aangesien hulle nog steeds onderhorig was aan die Persiese Ryk Sedert daardie tyd tot die stigting van die moderne staat Israel was die Joodse volk feitlik nooit weer ten voile onafhanklik nie In 332 v C het die Jode onder die heerskappy gekom van Alexander die Grote koning van Macedonie en na sy dood het eers die Egiptenare en daarna die Siriers die beheer oor die land gekry In 107 v C het die Jode daarin geslaag om n onafhanklike staat te stig maar 44 jaar later in 63 v C het die Romeine Palestina verower Gedurende die tydperk van die Romeinse oorheersing is Jesus Christus gebore en het Hy in Palestina geleef en gewerk In 65 n C het die Jode teen die Romeine in opstand gekom eers onder keiser Nero en later onder keiser Vespasianus maar die opstande is wreed onderdruk In 70 n C het Vespasianus se seun Titus Jerusalem verwoes en daarmee saam ook die Tempel Daarna is die Jode oor die hele wereld verstrooi Eers na die Eerste Wereldoorlog in 1918 het Jode van oor die hele wereld in groot getalle na Palestina begin terugkeer en daarin geslaag om die onafhanklike staat Israel in 1948 te stig Sien ook WysigAntisemitisme haat vir of vooroordeel teenoor Jode B nai B rith organisasie wat Antisemitisme bestry en Jode help Boerejode Jode in Suid Afrika Jode in ZambieBronne WysigKENNIS 1980 ISBN 0798108274 volume 5 bl 852 853Verwysings Wysig 1 0 1 1 DellaPergola Sergio 2015 Dashefsky Arnold Sheskin Ira reds World Jewish Population 2014 in Engels North American Jewish Data Bank Geargiveer vanaf die oorspronklike op 28 Junie 2018 Besoek op 16 Mei 2019 Worldwide Jewry numbers 14 million in Engels Ynet Geargiveer vanaf die oorspronklike op 18 Mei 2020 Besoek op 16 Mei 2019 Jewish Population Judaism101 in Engels Geargiveer vanaf die oorspronklike op 18 Mei 2020 Besoek op 16 Mei 2019 Daniel J Elazar How Strong is Orthodox Judaism Really The Demographics of Jewish Religious Identification Jerusalem Center for Public Affairs in Engels Geargiveer vanaf die oorspronklike op 18 Mei 2020 Besoek op 16 Mei 2019 The Global Religious Landscape Jews Pew Research Center in Engels 18 Desember 2012 Geargiveer vanaf die oorspronklike op 18 Mei 2020 Besoek op 16 Mei 2019 6 00 6 01 6 02 6 03 6 04 6 05 6 06 6 07 6 08 6 09 6 10 6 11 6 12 6 13 6 14 6 15 6 16 Verwysingfout Invalid lt ref gt tag no text was provided for refs named DB2014 en American Jewish Population Estimates 2012 PDF Brandeis University Steinhardt Social Research Institute 7 Besoek op 16 Mei 2019 Jewish Population in the United States by State JVL in Engels Geargiveer vanaf die oorspronklike op 21 Januarie 2017 Besoek op 16 Mei 2019 Naomi Zeveloff 17 Januarie 2012 U S Jewish Population Pegged at 6 Million in Engels Forward Geargiveer vanaf die oorspronklike op 18 Mei 2020 Besoek op 16 Mei 2019 en Arnold Dashefsky Ira M Sheskin American Jewish Year Book 2012 en US Jewish Population is Anywhere Between 5 425 Million and 6 722 Million 18 Februarie 2013 Besoek op 16 Mei 2019 A portrait of Jewish Americans Chapter 1 Population Estimates in Engels Pew Research Center 1 Oktober 2013 Geargiveer vanaf die oorspronklike op 18 Mei 2020 Besoek op 16 Mei 2019 DellaPergola Sergio 6 Oktober 2013 Bigger Population Estimate Means Wider Definition of Jewishness The Jewish Daily Forward in Engels Geargiveer vanaf die oorspronklike op 18 Mei 2020 Besoek op 16 Mei 2019 en Links Beth Hatefutsoth Geargiveer vanaf die oorspronklike op 26 Maart 2009 Besoek op 16 Mei 2019 15 0 15 1 15 2 15 3 en Shen P Lavi T Kivisild T Chou V Sengun D Gefel D Shpirer I Woolf E Hillel J 2004 Reconstruction of patrilineages and matrilineages of Samaritans and other Israeli populations from Y chromosome and mitochondrial DNA sequence variation PDF Human Mutation 24 3 248 60 doi 10 1002 humu 20077 PMID 15300852 Besoek op 16 Mei 2019 Wade Nicholas 9 Junie 2010 Studies Show Jews Genetic Similarity in Engels The New York Times Geargiveer vanaf die oorspronklike op 17 Augustus 2017 Besoek op 16 Mei 2019 en Nebel Almut Filon Dvora Weiss Deborah A Weale Michael Faerman Marina Oppenheim Ariella Thomas Mark G 2000 High resolution Y chromosome haplotypes of Israeli and Palestinian Arabs reveal geographic substructure and substantial overlap with haplotypes of Jews PDF Human Genetics 107 6 630 41 doi 10 1007 s004390000426 PMID 11153918 Besoek op 16 Mei 2019 18 0 18 1 en Jews Are The Genetic Brothers Of Palestinians Syrians And Lebanese Sciencedaily com 9 Mei 2000 Besoek op 16 Mei 2019 en Atzmon G Hao L Pe Er I Velez C Pearlman A Palamara PF Morrow B Friedman E Oddoux C 2010 Abraham s Children in the Genome Era Major Jewish Diaspora Populations Comprise Distinct Genetic Clusters with Shared Middle Eastern Ancestry American Journal of Human Genetics 86 6 850 859 doi 10 1016 j ajhg 2010 04 015 PMC 3032072 PMID 20560205 Jew in Engels Encyclopaedia Britannica Geargiveer vanaf die oorspronklike op 7 Mei 2020 Besoek op 16 Mei 2019 Eksterne skakels WysigWikimedia Commons bevat media in verband met Jode en Jew Jewish Encyclopedia Besoek op 16 Mei 2019 en Jew Encyclopaedia Britannica Besoek op 16 Mei 2019 Ontsluit van https af wikipedia org w index php title Jode amp ol,