fbpx
Wikipedia

James Clerk Maxwell

James Clerk Maxwell FRS (Edinburg, 13 Junie 1831Cambridge, 5 November 1879) was 'n Skotse teoretiese fisikus. Sy belangrikste bydra was die formulering van die klassieke teorie van elektromagnetisme. Deur die ontwikkeling van Maxwell se vergelykings het hy 'n samevatting van al die teoretiese en eksperimentele kennis van elektrisiteit en magnetisme verskaf. Hy het bydraes tot byna al die afdelings van die fisika gelewer. Hy het die eerste permanente kleurfoto geneem en 'n verklaring vir Saturnus se ringe verskaf. Hy het die Maxwell-Boltzmann verspreiding afgelei, en daarmee gehelp om die basis van Statistiese Meganika te lê. In die millenium-peiling wat onder 100 van die voorste fisikuste gedoen is, is Maxwell as die derde grootste fisikus van al tye bestempel, voortgegaan deur slegs Newton en Einstein.[1]

James Clerk Maxwell
Gebore 13 Junie 1831
Edinburgh, Skotland
Oorlede 5 November 1879 (op 48)
Cambridge, Engeland
Burgerskap Brits
Nasionaliteit Skots
Vakgebied Fisika en Wiskunde
Instelling(s) Marischal-kollege, Aberdeen
King’s-kollege Londen
Universiteit van Cambridge
Alma mater Universiteit van Edinburgh
Universiteit van Cambridge
Ander akademiese adviseur(s) William Hopkins
Ander bekende student(e) George Chrystal
Bekend vir Maxwell se vergelykings
Maxwell se teorie
Toekennings Smith-prys (1854)
Adams-prys (1857)
Rumford-medalje (1860)
Keith-medalje (1869-1871)
Handtekening

Lewensloop

Jeug

Maxwell was die enigste kind van John Clerk Maxwell (1787-1856), 'n landeienaar, advokaat en uitvinder, en sy eggenoot Frances Cay (1792-1839). Sy vader was 'n lid van die Skotse kleinadel. Nadat hy sy vroeë skoling vanaf sy moeder ontvang het, gaan Maxwell in 1840 na Edinburgh Academy. Hier blink hy uit in wetenskappe en wiskunde, en ontvang al reeds 'n wiskundemedalje van die Academy in 1841. Op die ouderdom van veertien skryf hy sy eerste wetenskaplike artikel, Oval Curves, waarin hy 'n vereenvoudigde metode gegee het om krommes met meer as twee fokusse te teken. Die artikel word dan ook voorgelê aan die Royal Society of Edinburgh.[2]

Studentejare

 
Maxwell tydens sy studies aan Trinity College

In 1847 toe hy 16 jaar oud was het Maxwell aan die Universiteit van Edinburgh begin studeer. Aangesien hy sy lesse nie veeleisend gevind het, kon hy sy vrye tyd aan sy eie studies wy. Hy het hom veral toegespits op chemiese, elektriese en magnetiese toestelle, en hy het 'n besonderse belangstelling in die polarisasie van lig ontwikkel. Hierdeur het hy die konsep van fotoelastisieteit ontdek, toe hy deur polariserende prismas na blokke gelatine gekyk het terwyl hulle gerek of saamgepers word.[3] Op die ouderdom van 18 het Maxwell twee artikels aan die Royal Society of Edinburgh voorgelê. Een het oor die elastisiteit van vastestowwe gehandel, en die ander een het sy vorige werk in Oval Curves uitgebrei.

Maxwell het in Oktober 1850, toe hy al reeds 'n gekende wiskundige was, na die Universiteit van Cambridge toe gegaan. Hy het aan Trinity College gestudeer, en het hier al 'n groot deel van sy werk aan die elektromagnetiese vergelykings afgehandel. Hy het in 1854 met 'n graad in Wiskunde afgestudeer.

Die aard en persepsie van kleur het Maxwell altyd geïnteresseer. In sy lesing Eksperimente met kleur wat hy in Maart 1855 voor die Royal Society of Edinburgh gelewer het, het hy aangetoon dat wit lig geproduseer kan word deur 'n mengsel van die drie ligte, rooi, groen en blou te neem.

Professorskap

 
James en Katherine Maxwell, 1869.

Op 25 jarige ouderdom word Maxwell 'n professor aan die Universiteit van Aberdeen. Hy het sy aandag op 'n belangrike probleem gefokus wat fisikuste al vir 200 jaar ontwyk het: die aard van Saturnus se ringe. Maxwell het die probleem twee jaar lank bestudeer. Hy was die eerste persoon wat die korrekte afleiding gemaak het, naamlik dat die ringe uit klein stukkies vastestof bestaan wat onafhanklik van mekaar om die planeet wentel.

Op 2 Junie 1858 trou Maxwell met Katherine Mary Dewar, die dogter van een van sy vriende, die predikant Daniel Dewar. In 1860, nadat Maxwell net-net 'n pokke aanval oorleef het, trek hulle Londen toe, waar hy 'n professor by King's College word.

Hierdie was waarskynlik die produktiefste tyd van sy loopbaan. Hy word tot die Royal Society verkies in 1861, nadat hulle hom die Rumford medalje in 1860 toegeken het vir sy werk oor kleur. Dit is gedurende hierdie tydperk dat hy die wêreld se eerste permanente kleurfoto ontwikkel het. Hy het sy idees oor die viskositeit van gasse verder ontwikkel en 'n stelsel om fisiese eenhede te definieer, nou bekend as dimensionele analise, voorgestel. Hy het ook baie werk oor elektrisiteit en magnetisme gedoen. Hy het sy bekende vergelykings in 1861 gepubliseer in die artikel On physical lines of force.[4]

Later Jare

In 1865 trek hy weer terug Skotland toe, maar aanvaar wel die eerbetoon van die Cavendish Professoraat aan Cambridge in 1871. Hier is die beroemde Cavendish Laboratorium onder sy leiding gestig.

Maxwell was sy hele lewe 'n Presbiteriaan, en het later 'n ouderling in die Kerk van Skotland geword.

Hy is op 5 November 1879 in Cambridge aan buikkanker oorlede.

Wetenskaplike bydraes

Maxwell het belangrike bydraes tot byna elke afdeling van fisika gemaak.

Elektromagnetisme

Maxwell word deesdae veral onthou vir sy deurslaggewende werk in elektromagnetisme en elektromagnetiese straling, 'n verskynsel wat hy teoreties voorspel het. Maxwell se eerste werk was die artikel On Faraday's lines of force, wat in 1855 aan die Cambridge Philosophical Society voorgelê is. Hierin het hy 'n vereenvoudiging van Michael Faraday se werk gelewer. Faraday het elektriese induksie eksperimenteel ontdek, maar Maxwell was die eerste een wat die wiskundige basis daarvan blootgelê het. In die daaropvolgende artikel van Maart 1861, On physical lines of force het hy sy beroemde vergelykings uiteengesit. Hulle is oorspronklik in 'n ingewikkelde vorm geskryf, wat vir die moderne leser redelik obskuur en ontoeganklik voorkom. Die rede hiervoor is dat Maxwell van die kwaternioon formaat gebruikgemaak het, wat daartoe gelei het dat daar 20 vergelykings en 20 veranderlikes was. In die moderne notasie word daar van vektore gebruikgemaak, en is daar slegs vier vergelykings.

Een van die gevolge van sy vergelykings, was dat hulle na die bestaan van elektromagnetiese golwe toe gelei het. Toe Maxwell die spoed van hierdie golwe bereken het, was hy stomgeslaan, want dit was feitelik dieselfde as die spoed van lig. Hy het dit as meer as net blote toeval beskou, en het gesê: "Dit is moeilik om nie tot die gevolgtrekking te kom, dat lig uit 'n golwing bestaan wat in dieselfde medium trek as die elektriese en magnetiese verskynsels nie".[5] Die elektromagnetiese golwe se spoed kon van eenvoudige elektriese eksperimente af bereken word, wat op die oog af heeltemal niks met lig te doen gehad het nie. Met hierdie beskikbare data het Maxwell 'n spoed van 310 740 000 m/s uitgewerk, terwyl die spoed van lig in 'n vakuum destyds op sowat 300 000 000 m/s gereken was.

Steun vir Maxwell se vermoede het in 1875 gekom, toe Hendrik Lorentz gewys het dat Maxwell se vergelykings die korrekte beskrywing van ligbreking gee. Eksperimentele ondersteuning het uit die werk van Heinrich Hertz gekom, toe hy in 1886 die eerste radiosender gebou het en aangetoon het dat elektromagnetiese golwe dieselfde gedrag as lig vertoon.

Maxwell en sy tydsgenote het geglo dat die elektromagnetiese golwe in 'n werklike fisiese medium getrek het, wat hulle die eter genoem het. Einstein het op Maxwell se werk voortgebou, en sy relatiwiteitsteorie was in beginsel 'n poging om Maxwell se vergelykings met die onverwagte eksperimentele waarneming, dat lig altyd teen dieselfde spoed trek, te vereenselwig. Hierdeur is die konsep van eter dan ook verwerp.[6]

 
Die eerste permanente kleurfoto, geneem deur James Clerk Maxwell in 1861

Kleur

Maxwell het verskeie bydraes tot die studie van lig en kleur gelewer, en het onder andere die basis van praktiese kleurfotografie gelê. Van 1855 tot 1872 het hy gereeld artikels oor die menslike waarneming van kleur, kleurblindheid en die teorie van kleur gelewer, en hy het hiervoor die Rumsford medalje ontvang.

In 1855 het hy voorgestel hoe om 'n kleur weergawe van 'n foto te bekom. Op hierdie stadium was dit al goed bekend hoe om swart en wit fotos te maak, maar niemand het al suksesvolle kleurfoto's gemaak nie. Maxwell het voorgestel dat daar drie fotos van 'n voorwerp geneem word: een deur 'n rooi filter, een deur 'n blou filter en een deur 'n groen filter. Daar word dan transparante van hierdie fotos gemaak. Die transparante word almal saam op een skerm geprojekteer, maar met drie afsonderlike projektors waarvan die ligkleure met die fotos se filterkleure ooreenstem. Op die manier verkry mens 'n kleurprojeksie van die oorspronklike voorwerp.

Gedurende 'n sitting van die Royal Institution in 1861, het Maxwell die wêreld se eerste kleurfoto vertoon. Hierdie foto, van 'n stuk geruite Skotse tartan, het te veel blou gehad, en nie genoeg rooi nie. Dit was die gevolg van die feit dat die destydse fotochemiese prosesse nie sensitief genoeg vir rooi lig was nie. Sy metode het die basis vir byna al die toekomstige fotochemiese en elektroniese vorms van kleurfotografie gevorm.

Kinetiese gasteorie en termodinamika

Maxwell het ook die kinetiese gasteorie ondersoek. Volgens hierdie teorie, wat teen Maxwell se tyd nog betwis was, bestaan gasse uit klein deeltjies wat rondbeweeg en elasties teen mekaar bots. Hy het eksperimentele en teoretiese bydraes tot die veld gemaak, en die status van die teorie aansienlik versterk.

In 1866 het hy, onafhanklik van Ludwig Boltzmann, die Maxwell-Boltzmann verspreiding bereken. Hierdie verspreiding dui aan hoeveel partikels in 'n gas teen 'n sekere spoed beweeg. Sy benadering het na 'n veralgemening van die bestaande wette van termodinamika toe gelei, en het sommige eksperimente en waarnemings beter beskryf as die bestaande teorie. Hy het ook die gedagte-eksperiment ontwikkel wat as Maxwell se demoon bekend staan.

In 1871 het hy die termodinamiese uitdrukkings wat bekend staan as Maxwell se verhoudings beskryf. Dit is die stelling dat die tweede afgeleidenes van die termodinamiese potensiale (interne energie, entalpie, vrye energie, Gibbs-energie) ten opsigte van die termodinamiese veranderlikes (temperatuur, druk, volume, entropie) gelyk is aan mekaar.

Saturnus se ringe

 
Die volle ringstelsel, soos afgeneem deur die Cassini–ruimtetuig op 15 September 2006 (foto verhelder).

Sedert hulle ontdekking deur Galileo Galilei in 1610 was daar groot belangstelling in Saturnus se ringe. Daar was onsekerheid oor die materiaal waaruit hulle gemaak is, en dit was 'n raaisel hoe hulle stabiel kon bly sonder om op te breek, en dan weg te dryf of na die planeet toe terug te val. Maxwell het bewys dat 'n soliede ring nie stabiel kan wees nie, en dat 'n ring wat uit vloeistof gemaak word deur golwe se aksie opgebreek sal word. 'n Derde opsie, wat Maxwell toe voorgestaan het, was dat die ringe uit kleinerige voorwerpe bestaan wat almal onafhanklik rondom Saturnus wentel. Hierdie werk was so gedetailleerd en noukeurig, dat dit die meeste mense oortuig het sonder om werklik 'n bewys te lewer. Maxwell se teorie is 1895 gerugsteun deur die spektroskopiese waarnemings van die ringe deur James Keeler van die Allegheny-sterrewag by die Universiteit van Pittsburgh. Die finale antwoord op die vraag moes egter tot in 1981 gewag het, toe waarnemings deur die Voyager 1 ruimtetuig gedurende sy verbyvlug van Saturnus gewys het dat Maxwell werklik reg was.

Deur op hierdie werk voort te bou, het Maxwell die slegs-gas weergawe van die Newel-hipotese verkeerd bewys. Volgens die Newel-hipotese het die sonnestelsel gevorm toe 'n groot gaswolk onder sy eie swaartekrag ineengestort het om die son en die planete te vorm. Maxwell het aangetoon dat so 'n wolk nie slegs uit 'n gas sou kon bestaan nie, maar dat hy ook klein stukkies vastestof moes bevat het.

Beheerstelsels

Maxwell het in 1867 'n belangrike artikel On governors aan die Royal Society voorgelê. Dit word gereeld as een van die klassieke werke in die beginsdae van beheerteorie gesien.

Nalatenskap

 
Standbeeld van Maxwell in Edinburg

Verskeie goed is na hom vernoem:

 • Die maxwell (Mx) is 'n afgeleide eenheid in die CGS-stelsel vir magnetiese vloed
 • Maxwell Montes, 'n bergreeks op Venus, een van slegs drie plekke op die planeet wat nie vroulike name het nie
 • Die James Clerk Maxwell Teleskoop, die grootste onder-millimeter golflengte teleskoop in die wêreld
 • Die Maxwell brug, 'n elektriese brug

Lys van Publikasies

 • "On the description of oval curves, and those having a plurality of foci". Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 2 (1846).
 • "Are There Real Analogies in Nature?" (February 1856)
 • Illustrations of the Dynamical Theory of Gases. 1860.
 • On the Theory of Compound Colours, and the Relations of the Colours of the Spectrum. 1860.
 • "On physical lines of force". 1861.
 • "A dynamical theory of the electromagnetic field". 1865.
 • "On governors". Proceedings of the Royal Society, 16 (1867–1868) pp. 270–283.
 • Theory of Heat. 1871.
 • "On the Focal Lines of a Refracted Pencil". Proceedings of the London Mathematical Society s1-4(1):337–343, 1871.
 • A Treatise on Electricity and Magnetism. Clarendon Press, Oxford. 1873.
 • "Molecules". Nature, 8(204) (25 September 1873) pp. 437–41.
 • "On Hamilton's characteristic function for a narrow beam of light". Proceedings of the London Mathematical Society s1-6(1):182–190, 1874.
 • Matter and Motion, 1876.
 • "On Stresses in Rarefied Gases Arising from Inequalities of Temperature". Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 170 (1879), pp. 231–256
 • On the Results of Bernoulli's Theory of Gases as Applied to their Internal Friction, their Diffusion, and their Conductivity for Heat.
 • "Encyclopædia Britannica, Ninth Edition/Ether", Encyclopædia Britannica, Ninth Edition (1875–89).
 • An Elementary Treatise on Electricity Clarendon Press, Oxford. 1881, 1888.

Verwysings

 1. [1] Einstein the greatest
 2. Giulio Peruzzi, Maxwell - Ontdekker van de samenhang van elektriciteit, magnetisme en licht,2009, Bladsy 15
 3. Remigio Russo, Mathematical Problems in Elasticity, 1996, World Scientific, bladsy 73
 4. James Clerk Maxwell, "On physical lines of force", Philosophical Magazine, 1861
 5. J J O'Connor en E F Robertson, James Clerk Maxwell, School of Mathematics and Statistics, University of St Andrews, Scotland, November 1997
 6. Joanne Baker, "50 inzichten natuurkunde", 2010, Veen Magazines ISBN = 978-90-857-1202-2

Bronne

 • Hierdie artikel steun op 'n vertaling van die Engelse en Nederlandse Wikipedia.


James Clerk Maxwell
james, clerk, maxwell, edinburg, junie, 1831, cambridge, november, 1879, skotse, teoretiese, fisikus, belangrikste, bydra, formulering, klassieke, teorie, elektromagnetisme, deur, ontwikkeling, maxwell, vergelykings, samevatting, teoretiese, eksperimentele, ke. James Clerk Maxwell FRS Edinburg 13 Junie 1831 Cambridge 5 November 1879 was n Skotse teoretiese fisikus Sy belangrikste bydra was die formulering van die klassieke teorie van elektromagnetisme Deur die ontwikkeling van Maxwell se vergelykings het hy n samevatting van al die teoretiese en eksperimentele kennis van elektrisiteit en magnetisme verskaf Hy het bydraes tot byna al die afdelings van die fisika gelewer Hy het die eerste permanente kleurfoto geneem en n verklaring vir Saturnus se ringe verskaf Hy het die Maxwell Boltzmann verspreiding afgelei en daarmee gehelp om die basis van Statistiese Meganika te le In die millenium peiling wat onder 100 van die voorste fisikuste gedoen is is Maxwell as die derde grootste fisikus van al tye bestempel voortgegaan deur slegs Newton en Einstein 1 James Clerk MaxwellGebore 13 Junie 1831Edinburgh SkotlandOorlede 5 November 1879 op 48 Cambridge EngelandBurgerskap BritsNasionaliteit SkotsVakgebied Fisika en WiskundeInstelling s Marischal kollege AberdeenKing s kollege LondenUniversiteit van CambridgeAlma mater Universiteit van EdinburghUniversiteit van CambridgeAnder akademiese adviseur s William HopkinsAnder bekende student e George ChrystalBekend vir Maxwell se vergelykingsMaxwell se teorieToekennings Smith prys 1854 Adams prys 1857 Rumford medalje 1860 Keith medalje 1869 1871 Handtekening Inhoud 1 Lewensloop 1 1 Jeug 1 2 Studentejare 1 3 Professorskap 1 4 Later Jare 2 Wetenskaplike bydraes 2 1 Elektromagnetisme 2 2 Kleur 2 3 Kinetiese gasteorie en termodinamika 2 4 Saturnus se ringe 2 5 Beheerstelsels 3 Nalatenskap 4 Lys van Publikasies 5 Verwysings 6 BronneLewensloop WysigJeug Wysig Maxwell was die enigste kind van John Clerk Maxwell 1787 1856 n landeienaar advokaat en uitvinder en sy eggenoot Frances Cay 1792 1839 Sy vader was n lid van die Skotse kleinadel Nadat hy sy vroee skoling vanaf sy moeder ontvang het gaan Maxwell in 1840 na Edinburgh Academy Hier blink hy uit in wetenskappe en wiskunde en ontvang al reeds n wiskundemedalje van die Academy in 1841 Op die ouderdom van veertien skryf hy sy eerste wetenskaplike artikel Oval Curves waarin hy n vereenvoudigde metode gegee het om krommes met meer as twee fokusse te teken Die artikel word dan ook voorgele aan die Royal Society of Edinburgh 2 Studentejare Wysig Maxwell tydens sy studies aan Trinity College In 1847 toe hy 16 jaar oud was het Maxwell aan die Universiteit van Edinburgh begin studeer Aangesien hy sy lesse nie veeleisend gevind het kon hy sy vrye tyd aan sy eie studies wy Hy het hom veral toegespits op chemiese elektriese en magnetiese toestelle en hy het n besonderse belangstelling in die polarisasie van lig ontwikkel Hierdeur het hy die konsep van fotoelastisieteit ontdek toe hy deur polariserende prismas na blokke gelatine gekyk het terwyl hulle gerek of saamgepers word 3 Op die ouderdom van 18 het Maxwell twee artikels aan die Royal Society of Edinburgh voorgele Een het oor die elastisiteit van vastestowwe gehandel en die ander een het sy vorige werk in Oval Curves uitgebrei Maxwell het in Oktober 1850 toe hy al reeds n gekende wiskundige was na die Universiteit van Cambridge toe gegaan Hy het aan Trinity College gestudeer en het hier al n groot deel van sy werk aan die elektromagnetiese vergelykings afgehandel Hy het in 1854 met n graad in Wiskunde afgestudeer Die aard en persepsie van kleur het Maxwell altyd geinteresseer In sy lesing Eksperimente met kleur wat hy in Maart 1855 voor die Royal Society of Edinburgh gelewer het het hy aangetoon dat wit lig geproduseer kan word deur n mengsel van die drie ligte rooi groen en blou te neem Professorskap Wysig James en Katherine Maxwell 1869 Op 25 jarige ouderdom word Maxwell n professor aan die Universiteit van Aberdeen Hy het sy aandag op n belangrike probleem gefokus wat fisikuste al vir 200 jaar ontwyk het die aard van Saturnus se ringe Maxwell het die probleem twee jaar lank bestudeer Hy was die eerste persoon wat die korrekte afleiding gemaak het naamlik dat die ringe uit klein stukkies vastestof bestaan wat onafhanklik van mekaar om die planeet wentel Op 2 Junie 1858 trou Maxwell met Katherine Mary Dewar die dogter van een van sy vriende die predikant Daniel Dewar In 1860 nadat Maxwell net net n pokke aanval oorleef het trek hulle Londen toe waar hy n professor by King s College word Hierdie was waarskynlik die produktiefste tyd van sy loopbaan Hy word tot die Royal Society verkies in 1861 nadat hulle hom die Rumford medalje in 1860 toegeken het vir sy werk oor kleur Dit is gedurende hierdie tydperk dat hy die wereld se eerste permanente kleurfoto ontwikkel het Hy het sy idees oor die viskositeit van gasse verder ontwikkel en n stelsel om fisiese eenhede te definieer nou bekend as dimensionele analise voorgestel Hy het ook baie werk oor elektrisiteit en magnetisme gedoen Hy het sy bekende vergelykings in 1861 gepubliseer in die artikel On physical lines of force 4 Later Jare Wysig In 1865 trek hy weer terug Skotland toe maar aanvaar wel die eerbetoon van die Cavendish Professoraat aan Cambridge in 1871 Hier is die beroemde Cavendish Laboratorium onder sy leiding gestig Maxwell was sy hele lewe n Presbiteriaan en het later n ouderling in die Kerk van Skotland geword Hy is op 5 November 1879 in Cambridge aan buikkanker oorlede Wetenskaplike bydraes WysigMaxwell het belangrike bydraes tot byna elke afdeling van fisika gemaak Elektromagnetisme Wysig Maxwell se vergelykings Maxwell word deesdae veral onthou vir sy deurslaggewende werk in elektromagnetisme en elektromagnetiese straling n verskynsel wat hy teoreties voorspel het Maxwell se eerste werk was die artikel On Faraday s lines of force wat in 1855 aan die Cambridge Philosophical Society voorgele is Hierin het hy n vereenvoudiging van Michael Faraday se werk gelewer Faraday het elektriese induksie eksperimenteel ontdek maar Maxwell was die eerste een wat die wiskundige basis daarvan blootgele het In die daaropvolgende artikel van Maart 1861 On physical lines of force het hy sy beroemde vergelykings uiteengesit Hulle is oorspronklik in n ingewikkelde vorm geskryf wat vir die moderne leser redelik obskuur en ontoeganklik voorkom Die rede hiervoor is dat Maxwell van die kwaternioon formaat gebruikgemaak het wat daartoe gelei het dat daar 20 vergelykings en 20 veranderlikes was In die moderne notasie word daar van vektore gebruikgemaak en is daar slegs vier vergelykings Een van die gevolge van sy vergelykings was dat hulle na die bestaan van elektromagnetiese golwe toe gelei het Toe Maxwell die spoed van hierdie golwe bereken het was hy stomgeslaan want dit was feitelik dieselfde as die spoed van lig Hy het dit as meer as net blote toeval beskou en het gese Dit is moeilik om nie tot die gevolgtrekking te kom dat lig uit n golwing bestaan wat in dieselfde medium trek as die elektriese en magnetiese verskynsels nie 5 Die elektromagnetiese golwe se spoed kon van eenvoudige elektriese eksperimente af bereken word wat op die oog af heeltemal niks met lig te doen gehad het nie Met hierdie beskikbare data het Maxwell n spoed van 310 740 000 m s uitgewerk terwyl die spoed van lig in n vakuum destyds op sowat 300 000 000 m s gereken was Steun vir Maxwell se vermoede het in 1875 gekom toe Hendrik Lorentz gewys het dat Maxwell se vergelykings die korrekte beskrywing van ligbreking gee Eksperimentele ondersteuning het uit die werk van Heinrich Hertz gekom toe hy in 1886 die eerste radiosender gebou het en aangetoon het dat elektromagnetiese golwe dieselfde gedrag as lig vertoon Maxwell en sy tydsgenote het geglo dat die elektromagnetiese golwe in n werklike fisiese medium getrek het wat hulle die eter genoem het Einstein het op Maxwell se werk voortgebou en sy relatiwiteitsteorie was in beginsel n poging om Maxwell se vergelykings met die onverwagte eksperimentele waarneming dat lig altyd teen dieselfde spoed trek te vereenselwig Hierdeur is die konsep van eter dan ook verwerp 6 Die eerste permanente kleurfoto geneem deur James Clerk Maxwell in 1861 Kleur Wysig Maxwell het verskeie bydraes tot die studie van lig en kleur gelewer en het onder andere die basis van praktiese kleurfotografie gele Van 1855 tot 1872 het hy gereeld artikels oor die menslike waarneming van kleur kleurblindheid en die teorie van kleur gelewer en hy het hiervoor die Rumsford medalje ontvang In 1855 het hy voorgestel hoe om n kleur weergawe van n foto te bekom Op hierdie stadium was dit al goed bekend hoe om swart en wit fotos te maak maar niemand het al suksesvolle kleurfoto s gemaak nie Maxwell het voorgestel dat daar drie fotos van n voorwerp geneem word een deur n rooi filter een deur n blou filter en een deur n groen filter Daar word dan transparante van hierdie fotos gemaak Die transparante word almal saam op een skerm geprojekteer maar met drie afsonderlike projektors waarvan die ligkleure met die fotos se filterkleure ooreenstem Op die manier verkry mens n kleurprojeksie van die oorspronklike voorwerp Gedurende n sitting van die Royal Institution in 1861 het Maxwell die wereld se eerste kleurfoto vertoon Hierdie foto van n stuk geruite Skotse tartan het te veel blou gehad en nie genoeg rooi nie Dit was die gevolg van die feit dat die destydse fotochemiese prosesse nie sensitief genoeg vir rooi lig was nie Sy metode het die basis vir byna al die toekomstige fotochemiese en elektroniese vorms van kleurfotografie gevorm Kinetiese gasteorie en termodinamika Wysig Maxwell het ook die kinetiese gasteorie ondersoek Volgens hierdie teorie wat teen Maxwell se tyd nog betwis was bestaan gasse uit klein deeltjies wat rondbeweeg en elasties teen mekaar bots Hy het eksperimentele en teoretiese bydraes tot die veld gemaak en die status van die teorie aansienlik versterk In 1866 het hy onafhanklik van Ludwig Boltzmann die Maxwell Boltzmann verspreiding bereken Hierdie verspreiding dui aan hoeveel partikels in n gas teen n sekere spoed beweeg Sy benadering het na n veralgemening van die bestaande wette van termodinamika toe gelei en het sommige eksperimente en waarnemings beter beskryf as die bestaande teorie Hy het ook die gedagte eksperiment ontwikkel wat as Maxwell se demoon bekend staan In 1871 het hy die termodinamiese uitdrukkings wat bekend staan as Maxwell se verhoudings beskryf Dit is die stelling dat die tweede afgeleidenes van die termodinamiese potensiale interne energie entalpie vrye energie Gibbs energie ten opsigte van die termodinamiese veranderlikes temperatuur druk volume entropie gelyk is aan mekaar Saturnus se ringe Wysig Die volle ringstelsel soos afgeneem deur die Cassini ruimtetuig op 15 September 2006 foto verhelder Sedert hulle ontdekking deur Galileo Galilei in 1610 was daar groot belangstelling in Saturnus se ringe Daar was onsekerheid oor die materiaal waaruit hulle gemaak is en dit was n raaisel hoe hulle stabiel kon bly sonder om op te breek en dan weg te dryf of na die planeet toe terug te val Maxwell het bewys dat n soliede ring nie stabiel kan wees nie en dat n ring wat uit vloeistof gemaak word deur golwe se aksie opgebreek sal word n Derde opsie wat Maxwell toe voorgestaan het was dat die ringe uit kleinerige voorwerpe bestaan wat almal onafhanklik rondom Saturnus wentel Hierdie werk was so gedetailleerd en noukeurig dat dit die meeste mense oortuig het sonder om werklik n bewys te lewer Maxwell se teorie is 1895 gerugsteun deur die spektroskopiese waarnemings van die ringe deur James Keeler van die Allegheny sterrewag by die Universiteit van Pittsburgh Die finale antwoord op die vraag moes egter tot in 1981 gewag het toe waarnemings deur die Voyager 1 ruimtetuig gedurende sy verbyvlug van Saturnus gewys het dat Maxwell werklik reg was Deur op hierdie werk voort te bou het Maxwell die slegs gas weergawe van die Newel hipotese verkeerd bewys Volgens die Newel hipotese het die sonnestelsel gevorm toe n groot gaswolk onder sy eie swaartekrag ineengestort het om die son en die planete te vorm Maxwell het aangetoon dat so n wolk nie slegs uit n gas sou kon bestaan nie maar dat hy ook klein stukkies vastestof moes bevat het Beheerstelsels Wysig Maxwell het in 1867 n belangrike artikel On governors aan die Royal Society voorgele Dit word gereeld as een van die klassieke werke in die beginsdae van beheerteorie gesien Nalatenskap Wysig Standbeeld van Maxwell in Edinburg Verskeie goed is na hom vernoem Die maxwell Mx is n afgeleide eenheid in die CGS stelsel vir magnetiese vloed Maxwell Montes n bergreeks op Venus een van slegs drie plekke op die planeet wat nie vroulike name het nie Die James Clerk Maxwell Teleskoop die grootste onder millimeter golflengte teleskoop in die wereld Die Maxwell brug n elektriese brugLys van Publikasies Wysig On the description of oval curves and those having a plurality of foci Proceedings of the Royal Society of Edinburgh 2 1846 Are There Real Analogies in Nature February 1856 Illustrations of the Dynamical Theory of Gases 1860 On the Theory of Compound Colours and the Relations of the Colours of the Spectrum 1860 On physical lines of force 1861 A dynamical theory of the electromagnetic field 1865 On governors Proceedings of the Royal Society 16 1867 1868 pp 270 283 Theory of Heat 1871 On the Focal Lines of a Refracted Pencil Proceedings of the London Mathematical Society s1 4 1 337 343 1871 A Treatise on Electricity and Magnetism Clarendon Press Oxford 1873 Molecules Nature 8 204 25 September 1873 pp 437 41 On Hamilton s characteristic function for a narrow beam of light Proceedings of the London Mathematical Society s1 6 1 182 190 1874 Matter and Motion 1876 On Stresses in Rarefied Gases Arising from Inequalities of Temperature Philosophical Transactions of the Royal Society of London 170 1879 pp 231 256 On the Results of Bernoulli s Theory of Gases as Applied to their Internal Friction their Diffusion and their Conductivity for Heat Encyclopaedia Britannica Ninth Edition Ether Encyclopaedia Britannica Ninth Edition 1875 89 An Elementary Treatise on Electricity Clarendon Press Oxford 1881 1888 Verwysings Wysig 1 Einstein the greatest Giulio Peruzzi Maxwell Ontdekker van de samenhang van elektriciteit magnetisme en licht 2009 Bladsy 15 Remigio Russo Mathematical Problems in Elasticity 1996 World Scientific bladsy 73 James Clerk Maxwell On physical lines of force Philosophical Magazine 1861 J J O Connor en E F Robertson James Clerk Maxwell School of Mathematics and Statistics University of St Andrews Scotland November 1997 Joanne Baker 50 inzichten natuurkunde 2010 Veen Magazines ISBN 978 90 857 1202 2Bronne WysigHierdie artikel steun op n vertaling van die Engelse en Nederlandse Wikipedia Ontsluit van https af wikipedia org w index php title James Clerk Maxwell amp oldid 2064991,