×
Iers-Gaelies

Die Ierse taal (Iers: Gaeilge, [ˈɡeːlʲɟə], of Gaeilge na hÉireann, "Iers-Gaelies") vorm saam met Skots-Gaelies en Manx-Gaelies, die taal van die Eiland Man, die Gaeliese of Goideliese groep van die Keltiese tale. Die woord "Goidelies" is afgelei van die Oud-Ierse goídel "Ier".

Iers-Gaelies
Gaeilge na hÉireann
Uitspraak: [ˈɡeːlʲɟə]
Gepraat in: Ierland (538 283)
Noord-Ierland (165 000)
Verenigde Koninkryk (95 000)
Verenigde State (25 000)
Gebied: Wes-Europa
Totale sprekers: 355 000 moedertaal- of ander sprekers wat die taal vlot kan praat(1983)
538 283 gereelde sprekers (2006)
1 860 000 met kennis van die taal (2006)
Rang: 193
Taalfamilie: Indo-Europees
Kelties
Eiland-kelties
Goideliese
Iers-Gaelies
Skrifstelsel: Latynse alfabet (Ierse variant)
Amptelike status
Amptelike taal in: Ierland
Europese Unie
Permanente Noord-Amerikaanse Gaeltacht
Gereguleer deur: Foras na Gaeilge ("Ierse Instituut")
Taalkodes
ISO 639-1: ga
ISO 639-2: gle
ISO 639-3:
Nota: Hierdie bladsy kan IFA fonetiese simbole in Unicode bevat.
Persentasie verspreiding van Iers-Gaelies as eerste of tweede taal in Ierland.
Taalvaardigheid in Iers (of enige kennis daarvan) van Noord-Ierse sprekers ouer as drie jaar volgens die sensus van 2011

Iers is die oudste taal van die Goideliese groep en bestaan reeds in die vroeë Middeleeue as 'n literêre taal, terwyl Skots en Manx voor die sewentiende eeu nie as selfstandige skryftale beskou word nie.

Iers is vandag danksy sy historiese rol as nasionale taal die eerste ampstaal (an phríomhtheanga oifigiúil) van die Republiek Ierland, en sowat 1,6 miljoen van die 4,1 miljoen burgers kan tans Iers praat. Daar is ook enkele duisend Ierssprekers in Noord-Ierland, die Verenigde State, Kanada en Australië. Volgens 'n besluit, wat deur die Europese Ministers van Buitelandse Sake op 13 Junie 2005 geneem is, het Iers op 1 Januarie 2007 ook een van die amptelike tale van die Europese Unie geword.

Behalwe vir klein gebiede in die weste van die Ierse eiland (die sogenaamde Gaeltachtaí) – veral in Waterford, Wes-Kerry, Wes-Cork, Connemara, Mayo en Donegal (Ulster, Noord-Ierland) – word Iers nie meer as moedertaal gepraat nie en is grootliks deur Engels verdring. Iers is die daaglikse omgangstaal vir sowat 120 000 mense. 'n Bykomende 165 000 sprekers in Noord-Ierland en 25 000 in die Verenigde State besig Iers óf as hulle huistaal óf het 'n behoorlike kennis daarvan.

Inhoud

Tweetalige welkombord in Rostrevor, graafskap Down, Noord-Ierland
Verspreiding van Iers-Gaelies in 1871

Die oudste bekende inskripsies in die sogenaamde Ogham-skrif dateer uit die 4de eeu n.C., die tydperk van die argaïese Ierse taal. Tydens hierdie periode het drie belangrike verskynsels vir die eerste keer opgetree: die apokopee (woordverkorting), die sinkopee (die weglating van 'n beklemtoonde klinker binne 'n woord) en die palatalisering (die aanpassing van 'n medeklinker aan die opvolgende klinker).

Tussen 600 en 900 is in Ierland die Oud-Ierse vorm van die taal gepraat, wat in 'n hoë mate as eenheidstaal dwarsoor die eiland gestandaardiseer is en deur 'n hoogs ontwikkelde fleksie gekenmerk word. Ierse en Skotse monnike, wat as sendelinge vir 'n tyd lank op die Europese vasteland gebly het, het 'n aantal Latynse leenwoorde saamgebring.

Die Wiking-aanvalle vanaf die einde van die 8ste eeu en die stigting van Skandinawiese nedersettings in die kusgebiede (soos Dublin) het die oorgang na die Middelierse taal (900 tot 1200) begin inlui. Met die maatskaplike en politieke omwentelings het die taal sy eenvormigheid kwytgeraak. 'n Aantal afwykende spellings en grammatikale veranderings soos die verlies van die neutrum (onsydige geslag) en die vereenvoudiging van die fleksie word aan die onluste van die tyd toegeskryf.

In elk geval was daar 'n noemenswaardige getal tweetaliges voordat Skandinawiese setlaars omstreeks 1200 as volledig geassimileer beskou kan word. Taalkontak tussen Oud-Noors en Iers word in 'n aantal Ierse terme weerspieël wat uit Noors ontleen is en hoofsaaklik met oorlogsvoering, handel en skeepvaart verbind word:

Ierse ontlenings uit Oud-Noors
Iers Oud-Noors Afrikaans
targa targa wapenskild
garrda garðr omheining, tuin
stiúir styri roer, stuur
trosc þorskr kabeljou
margad markaðr mark
beóir bjórr bier

Teen die einde van die 11de eeu het Anglo-Noormanne hulle in Skotland gevestig. Die Anglo-Normandiese inval in Ierland in 1169 was die beginpunt van 'n periode van meertaligheid in Ierland, maar Anglo-Normandiese setlaars is nogtans geassimileer en het geleidelik begin om Iers te praat. In die vroeë 16de eeu was die meerderheid van die Ierse bevolking weer Ierssprekend. Soos uit 'n aantal leenwoorde blyk, het Anglo-Normandiërs op taalkundige gebied spore in Ierland gelaat – enkele voorbeelde in 'n lang lys is bardas (korporasie), cúirt (hof; Engels: court), giúistís (geregtigheid; Engels: justice) en garsún (seun; vergelyk die Franse garçon).

Die tydperk tussen 1200 en 1600 word as die bloeitydperk van Klassieke Moderne Iers beskou – 'n beskaafde Ierse standaardskryftaal wat in lekeskole ontwikkel is en deur geleerdes en digters in sowel Ierland asook Skotland vir hul werke gebruik is. Na die gesproke Ierse omgangstaal in dié periode word verwys as Vroeë Moderne Iers, al het die volkstaal in hierdie vier eeue grootskaalse veranderinge ondergaan.

Die status van Iers is deur die politieke werklikheid bepaal – al was dit die meerderheidstaal vir die destydse Ierse bevolking, het Engels die rol van administratiewe en regstaal vervul. In dié twee sfere sou Iers nooit weer 'n oorheersende rol speel nie. Die magselites in groot stedelike sentra soos Dublin was steeds Engelssprekend.

Die verdrywing van die laaste Iers-Gaeliese adellikes in die 17de eeu het aan die beginpunt van die Nieu-Ierse taalontwikkeling gestaan. Met die industrialisering en verstedeliking vanaf die laat 18de eeu het groot dele van die oorspronklik Ierstalige plattelandse bevolking verengels, en tussen 1835 en 1891 het die aantal Ierssprekendes van sowat vier miljoen tot slegs 680 000 gedaal.

Vandag het sowat 1,2 miljoen mense kennis van die Ierse taal, en Iers is 'n verpligte skoolvak vir leerlinge, alhoewel dit buite die Gaeltachtaí nouliks as omgangstaal gepraat word. Straatborde en wetgewing is tweetalig. Daar is Ierstalige koerante, tydskrifte, radioprogramme en 'n televisieprogram. Die kulturele lewe verseker dat die betekenis van die Ierse taal steeds groter is as die aantal moedertaalsprekers sou laat vermoed.

Die amptelike Gaeltacht-gebiede in Ierland

Die Ierse taal word in twee groot dialekgroepe verdeel:

Suidelike groep:

  • East Munster (in die omgewing van Waterford),
  • West Munster (in die omgewing van Cork en Kerry).

Noordelike groep:

  • Connacht (in die omgewing van Galway en Mayo),
  • Ulster (in Donegal).

Hierdie hoofdialekte kan verder verdeel word in plaaslike variante. Almal vorm 'n kontinuüm sodat sprekers van dialekte in Noord-Mayo maklik met dialeksprekers in die aangrensende Suid-Donegal kan kommunikeer. Die dialek van West Munster word in fonetiese opsig as die maklikste beskou wat deur vreemdetaalsprekers aangeleer kan word. Dit is daarnaas ten nouste verwant met die taal wat 17de en 18de eeuse digters in Munster in hul werke gebruik het. Hul digkuns word as die laaste oorblyfsel van die ou Iers-Gaeliese literêre tradisie beskou.

So was Munster-Iers (Gaeilge na Mumhan) vroeër die gewildste variant van Iers waarop ook die meeste skool- en leerboeke gesteun het. Kenmerkend is die afwykende klemtoon wat hier soms nie op die eerste lettergreep val nie, maar op die sillabe met 'n lang klinker – iets wat aan Normandies-Franse invloed toegeskryf word aangesien Normandiese setlaars hulle in die middeleeue veral in die Suid-Ierse Munster gevestig het.

Twee faktore – die groot aantal moedertaalsprekers en die ryk kulturele lewe van Connemara – het daartoe bygedra dat Connacht-Iers (Gaeilge Connacht) tans die gunsteling-dialek van leerders is. Connacht-Iers, soos dit in die Mayo-Gaeltacht in en rondom die gelyknamige nedersetting gebesig word, toon sekere invloede van Donegal- of Ulster-Iers (Gaeilge Uladh) aangesien baie sprekers van die dialek hulle hier vroeër gevestig het, maar verkeer in 'n swakker posisie weens die kleiner aantal moedertaalsprekers.

Ulster-Iers word hoofsaaklik in Noord-Ierland aangeleer; historiese moedertaalgebiede, waar die variant oor die eeue heen gebesig is, is egter beperk tot Donegal, vandaar die alternatiewe benaming Donegal-Iers. Ulster-Iers toon invloede van Skots-Gaelies.

As moeder- of eerste taal word Iers slegs in dialekvorm gepraat, en daar bestaan geen gesproke Standaardiers wat natuurlik ontwikkel het nie. Die Ierse staat het egter die inisiatief geneem om 'n standaardvorm van Iers-Gaelies (An Caighdeán Oifigiúil) te skep wat sedert 1948 as eerste ampstaal dien. Dit is ook die variant wat deur leerders en ander persone aangeleer en gebesig word, dikwels vermeng met 'n dialek wat hulle daarnaas aangeleer het. Vir Standaardiers is 'n verskeidenheid neologismes geskep wat nie in die historiese dialekte bestaan nie en waarna moedertaalsprekers dus as "Boek-Iers" verwys. Moedertaal-/dialeksprekers sal hulle dikwels liefs vermy en eerder die Engelse term gebruik. Talle tegniese, ekonomiese en ander vakterme is ontleen uit Engels, soos aerfhórsa (van air force) "lugmag".

'n Ander uitdaging vir leerders is historiese spellings wat glad nie met die huidige uitspraak ooreenstem nie. In gevalle, waar uiteenlopende maniere van uitspraak in Ierse dialekte gevestig is, kon daar dikwels geen konsensus oor 'n gemeenskaplike spelling bereik word nie. Die spelling van leabhar (boek; vergelyk die Latynse liber) dui daarop dat dit oorspronklik uitgespreek is soos *lewwer. Die huidige uitspraak in Ierse dialekte verskil merkbaar hiervan: *ljaur in Munster en Connacht (en in Standaardiers), maar *ljoor in Ulster.

Naas die tradisionele Gaeltachtaí is daar sedert die 1950's nog twee baie klein Ierse taaleilande, Rath Cairne en Baile Ghib, in die graafskap Meath noordwes van Dublin wat as 'n soort taalkundige toetsgebied dien. Hier is Ierssprekers uit Connemara met finansiële steun van die regering gevestig om die lewensvatbaarheid van Ierse taaleilande naby 'n groter stad soos Dublin te toets.

Lenisie en eklips (aanvangsmutasie)

Lenisie

In Iers (en ander Keltiese tale) word die aanvang van 'n woord dikwels deur die voorafgaande woord verander. Na een van hierdie mutasies word verwys as lenisie, in Iers séimhiú genoem; na die ander as eklips (urú).

Die volgende medeklinkers kan geleniteer word:

b → bh
c → ch
d → dh
f → fh
g → gh
m → mh
p → ph
s → sh
t → th

Die vier oorblywende medeklinkers – h, l, n, r – word nie geleniteer nie.

Eklips

Sowel klinkers as medeklinkers word blootgestel aan die sogenaamde eklips. Die volgende medeklinkers word geëkspliseer:

b → mb
c → gc
d → nd
f → bhf
g → ng
p → bp
t → dt

Die ses oorblywende medeklinkers (h, l, m, n, r, s) word nie geëkspliseer nie.

Daarnaas kan 'n t voor 'n klinker of 'n s geplaas word; en 'n n of h voor klinkers. Spellingreëls vereis 'n koppelteken tussen die t en die klinker; en tussen die n en die klinker. Die koppelteken word weggelaat mits die klinker 'n hoofletter is; mits die eerste letter 'n s is; en tussen 'n h en 'n klinker.

Woordvolgorde

Die Ierse woordvolgorde is werkwoord – subjek – objek [- ander]:

Tá sí ina hailtire. Sy is 'n argitek.

'n Ierse drukskrif (Duibhlinn) met diakritiese tekens

Tans word die Latynse alfabet (Cló Rómhánach) as die algemene Ierse skryfstelsel gebruik. Maar nog tot die middel van die 20ste eeu is talle boeke en dokumente in die tradisionele Ierse unsiaalskrif gedruk wat oorspronklik uit die Latynse kapitale-alfabet ontwikkel is. Dit word tans nog vir dekoratiewe doeleindes gebruik.

Die Ierse unsiaalskrif was vanaf die 7de eeu n.C. in gebruik en is later aangepas om as drukskrif te dien. Kenmerkend is dat slegs vir r en s besondere hoofletters ontwikkel is. Lenisies (sogenaamde aanvangsmutasies van medeklinkers) word deur 'n diakritiese punt (buailte) aangedui, terwyl in die Latynse spelling 'n h as postposisie gebruik word. Die historiese name van unsiaalletters is van bome afgelei, maar word tans nie meer gebruik nie.

Nog ouer as die unsiaal- is die sogenaamde Ogham-skrif wat waarskynlik tussen die 3de en 6de eeu n.C. in gebruik was. Slegs inskripsies op stene het bewaar gebly, maar navorsers neem aan dat tekste ook in hout ingegraveer is.

Moderne Iers het vyf kort (a, e, i, o, u) en vyf lang klinkers (á, é, í, ó, ú). Daar is dertien medeklinkers (b, c, d, f, g, h, l, m, n, p, r, s, t), terwyl alle ander Latynse konsonante slegs in vreemde en ontleende woorde voorkom (soos byvoorbeeld in jíp "jeep"; x-ghathú "x-strale"; veain, afgelei van Engels van, "vragwa, lorrie"; vóta, afgelei van Engels vote, "stem").

Die letter h, wat selfstandig slegs in vreemde of leenwoorde (soos byvoorbeeld hata "hoed", van Engels hat; halla "saal", van Engels hall) voorkom, vervul 'n besondere funksie in Ierse spelling. Dit kom in bepaalde sinsboukonstruksies voor klinkers voor of word gebruik om die lenisie of aanvangsmutasie aan te dui.

In die spellingshervorming van 1948 is voorsiening vir 'n aantal aanpassings gemaak waarvolgens stom medeklinkers weggelaat word en 'n gemeenskaplike skryfwyse vir alle dialekte ingevoer is.

Ou spelling Nuwe spelling Uitspraak (IFA) Afrikaans
biadh bia biɘ voedsel, kos
Gaedhilge Gaeilge ɡeːliŋ die Ierse taal
Nodlaig Nollaig noliɡ Kersfees

Die hoofklem val in Iers gewoonlik op die eerste lettergreep, en dit is só sterk dat alle volgende onbeklemtoonde lettergrepe nog slegs as 'n schwa uitgespreek word. Daar is egter uitsonderings in die dialek van West Munster (ook Munster-Iers genoem en hoofsaaklik gebesig in Cork, Kerry en Waterford):

  • Indien die tweede lettergreep lank uitgespreek word (soos deur 'n diakritiese teken aangedui word), dra dit ook die hoofklem, soos in cailín, garsún; met uitsondering van 'n aantal werkwoorduitgange.
  • Indien die eerste twee lettergrepe kort en die derde lank uitgespreek word, val die hoofklem op die derde lettergreep, soos in amadán.
  • In gevalle waar die tweede lettergreep die -ach-lettergroep bevat en geen lettergreep lank uitgespreek word nie, dra die tweede lettergreep die hoofklem, soos in coileàch, beannàcht (die diakritiese teken word hier net ter verduideliking van die hoofklem gebruik en kom nie in geskrewe Iers voor nie).
Afrikaans Iers-Gaelies
melk bainne
boek leabhar
bottel buidéal
deur doras
dorp sráidbhaile
Dublin Baile Átha Cliath
Afrikaans Afracáinis
Engels (taal) Béarla
geld airgead
Ierland Éire
Suid-Afrika an Afraic Theas
kat cat
melk bainne
seun garsún
skip long
son grian
stad cathair
venster fuinneog
vis iasc
water uisce
woord focal
een a haon
twee a dó
drie a trí
vier a ceathair
vyf a cúig
ses a sé
sewe a seacht
agt a hocht
nege a naoi
tien a deich

Die bekroonde solosangeres, Enya, 'n Ierssprekende boorling van Gaoth Dobhair (Gweedore) in die Donegal-Gaeltacht-gebied, sing baie van haar liedere in die Ulster-dialek van Iers-Gaelies. Daarnaas het ook die Ierse musiekgroep Clannad internasionale bekendheid verwerf met liedjies in Iers.

  1. Ethnologue,
  2. Aidan Doyle: A History of the Irish Language. From the Norman Invasion to Independence. Oxford: Oxford University Press 2015, bl. 12
  3. Aidan Doyle: A History of the Irish Language. From the Norman Invasion to Independence. Oxford: Oxford University Press 2015, bl. 10
Sien gerus Wikipedia se uitgawe in Iers-Gaelies


Indo-Europese tale: Kentum-tale: Kelties
Eiland-Keltiese tale
Goidelies: Iers-Gaelies | Skots-Gaelies (Skotland • Kanada) | Manx-Gaelies | Galweegse-Gaelies †
Britonies: Wallies | Kornies | Bretons | Cumbries † | Piekties †
Vasteland-Keltiese tale
Vasteland-Keltiese tale: Gallies †: | Leponties † | Galaties
Keltiberies
Gemengde Tale
Gemengde Tale: Shelta | Bungee †
Uitgestorwe

Publikasie datum: September 03, 2021

iers, gaelies, ierse, taal, iers, gaeilge, ˈɡeːlʲɟə, gaeilge, hÉireann, vorm, saam, skots, gaelies, manx, gaelies, taal, eiland, gaeliese, goideliese, groep, keltiese, tale, woord, goidelies, afgelei, ierse, goídel, gaeilge, hÉireann, uitspraak, ˈɡeːlʲɟə, gepr. Die Ierse taal Iers Gaeilge ˈɡeːlʲɟe of Gaeilge na hEireann Iers Gaelies vorm saam met Skots Gaelies en Manx Gaelies die taal van die Eiland Man die Gaeliese of Goideliese groep van die Keltiese tale Die woord Goidelies is afgelei van die Oud Ierse goidel Ier Iers Gaelies Gaeilge na hEireann Uitspraak ˈɡeːlʲɟe Gepraat in Ierland 538 283 Noord Ierland 165 000 Verenigde Koninkryk 95 000 Verenigde State 25 000 Gebied Wes EuropaTotale sprekers 355 000 moedertaal of ander sprekers wat die taal vlot kan praat 1983 1 538 283 gereelde sprekers 2006 1 860 000 met kennis van die taal 2006 Rang 193Taalfamilie Indo Europees Kelties Eiland kelties Goideliese Iers Gaelies Skrifstelsel Latynse alfabet Ierse variant Amptelike statusAmptelike taal in Ierland Europese Unie Permanente Noord Amerikaanse GaeltachtGereguleer deur Foras na Gaeilge Ierse Instituut TaalkodesISO 639 1 gaISO 639 2 gleISO 639 3 gle Nota Hierdie bladsy kan IFA fonetiese simbole in Unicode bevat Persentasie verspreiding van Iers Gaelies as eerste of tweede taal in Ierland Taalvaardigheid in Iers of enige kennis daarvan van Noord Ierse sprekers ouer as drie jaar volgens die sensus van 2011 Iers is die oudste taal van die Goideliese groep en bestaan reeds in die vroee Middeleeue as n literere taal terwyl Skots en Manx voor die sewentiende eeu nie as selfstandige skryftale beskou word nie Iers is vandag danksy sy historiese rol as nasionale taal die eerste ampstaal an phriomhtheanga oifigiuil van die Republiek Ierland en sowat 1 6 miljoen van die 4 1 miljoen burgers kan tans Iers praat Daar is ook enkele duisend Ierssprekers in Noord Ierland die Verenigde State Kanada en Australie Volgens n besluit wat deur die Europese Ministers van Buitelandse Sake op 13 Junie 2005 geneem is het Iers op 1 Januarie 2007 ook een van die amptelike tale van die Europese Unie geword Behalwe vir klein gebiede in die weste van die Ierse eiland die sogenaamde Gaeltachtai veral in Waterford Wes Kerry Wes Cork Connemara Mayo en Donegal Ulster Noord Ierland word Iers nie meer as moedertaal gepraat nie en is grootliks deur Engels verdring Iers is die daaglikse omgangstaal vir sowat 120 000 mense n Bykomende 165 000 sprekers in Noord Ierland en 25 000 in die Verenigde State besig Iers of as hulle huistaal of het n behoorlike kennis daarvan Inhoud 1 Taalgeskiedenis 2 Dialekte 3 Enkele kenmerke 3 1 Lenisie en eklips aanvangsmutasie 3 2 Woordvolgorde 4 Alfabet en spelling 5 Klemtoon 6 Woordelys Afrikaans Iers 7 Gaelies in popkultuur 8 Sien ook 9 Verwysings 10 Eksterne skakelsTaalgeskiedenis Wysig Tweetalige welkombord in Rostrevor graafskap Down Noord Ierland Verspreiding van Iers Gaelies in 1871 Die oudste bekende inskripsies in die sogenaamde Ogham skrif dateer uit die 4de eeu n C die tydperk van die argaiese Ierse taal Tydens hierdie periode het drie belangrike verskynsels vir die eerste keer opgetree die apokopee woordverkorting die sinkopee die weglating van n beklemtoonde klinker binne n woord en die palatalisering die aanpassing van n medeklinker aan die opvolgende klinker Tussen 600 en 900 is in Ierland die Oud Ierse vorm van die taal gepraat wat in n hoe mate as eenheidstaal dwarsoor die eiland gestandaardiseer is en deur n hoogs ontwikkelde fleksie gekenmerk word Ierse en Skotse monnike wat as sendelinge vir n tyd lank op die Europese vasteland gebly het het n aantal Latynse leenwoorde saamgebring Die Wiking aanvalle vanaf die einde van die 8ste eeu en die stigting van Skandinawiese nedersettings in die kusgebiede soos Dublin het die oorgang na die Middelierse taal 900 tot 1200 begin inlui Met die maatskaplike en politieke omwentelings het die taal sy eenvormigheid kwytgeraak n Aantal afwykende spellings en grammatikale veranderings soos die verlies van die neutrum onsydige geslag en die vereenvoudiging van die fleksie word aan die onluste van die tyd toegeskryf In elk geval was daar n noemenswaardige getal tweetaliges voordat Skandinawiese setlaars omstreeks 1200 as volledig geassimileer beskou kan word Taalkontak tussen Oud Noors en Iers word in n aantal Ierse terme weerspieel wat uit Noors ontleen is en hoofsaaklik met oorlogsvoering handel en skeepvaart verbind word Ierse ontlenings uit Oud Noors 2 Iers Oud Noors Afrikaanstarga targa wapenskildgarrda gardr omheining tuinstiuir styri roer stuurtrosc thorskr kabeljoumargad markadr markbeoir bjorr bier Teen die einde van die 11de eeu het Anglo Noormanne hulle in Skotland gevestig Die Anglo Normandiese inval in Ierland in 1169 was die beginpunt van n periode van meertaligheid in Ierland maar Anglo Normandiese setlaars is nogtans geassimileer en het geleidelik begin om Iers te praat In die vroee 16de eeu was die meerderheid van die Ierse bevolking weer Ierssprekend Soos uit n aantal leenwoorde blyk het Anglo Normandiers op taalkundige gebied spore in Ierland gelaat enkele voorbeelde in n lang lys is bardas korporasie cuirt hof Engels court giuistis geregtigheid Engels justice en garsun seun vergelyk die Franse garcon 3 Die tydperk tussen 1200 en 1600 word as die bloeitydperk van Klassieke Moderne Iers beskou n beskaafde Ierse standaardskryftaal wat in lekeskole ontwikkel is en deur geleerdes en digters in sowel Ierland asook Skotland vir hul werke gebruik is Na die gesproke Ierse omgangstaal in die periode word verwys as Vroee Moderne Iers al het die volkstaal in hierdie vier eeue grootskaalse veranderinge ondergaan Die status van Iers is deur die politieke werklikheid bepaal al was dit die meerderheidstaal vir die destydse Ierse bevolking het Engels die rol van administratiewe en regstaal vervul In die twee sfere sou Iers nooit weer n oorheersende rol speel nie Die magselites in groot stedelike sentra soos Dublin was steeds Engelssprekend 4 Die verdrywing van die laaste Iers Gaeliese adellikes in die 17de eeu het aan die beginpunt van die Nieu Ierse taalontwikkeling gestaan Met die industrialisering en verstedeliking vanaf die laat 18de eeu het groot dele van die oorspronklik Ierstalige plattelandse bevolking verengels en tussen 1835 en 1891 het die aantal Ierssprekendes van sowat vier miljoen tot slegs 680 000 gedaal Vandag het sowat 1 2 miljoen mense kennis van die Ierse taal en Iers is n verpligte skoolvak vir leerlinge alhoewel dit buite die Gaeltachtai nouliks as omgangstaal gepraat word Straatborde en wetgewing is tweetalig Daar is Ierstalige koerante tydskrifte radioprogramme en n televisieprogram Die kulturele lewe verseker dat die betekenis van die Ierse taal steeds groter is as die aantal moedertaalsprekers sou laat vermoed Dialekte Wysig Die amptelike Gaeltacht gebiede in Ierland Die Ierse taal word in twee groot dialekgroepe verdeel Suidelike groep East Munster in die omgewing van Waterford West Munster in die omgewing van Cork en Kerry Noordelike groep Connacht in die omgewing van Galway en Mayo Ulster in Donegal Hierdie hoofdialekte kan verder verdeel word in plaaslike variante Almal vorm n kontinuum sodat sprekers van dialekte in Noord Mayo maklik met dialeksprekers in die aangrensende Suid Donegal kan kommunikeer Die dialek van West Munster word in fonetiese opsig as die maklikste beskou wat deur vreemdetaalsprekers aangeleer kan word Dit is daarnaas ten nouste verwant met die taal wat 17de en 18de eeuse digters in Munster in hul werke gebruik het Hul digkuns word as die laaste oorblyfsel van die ou Iers Gaeliese literere tradisie beskou So was Munster Iers Gaeilge na Mumhan vroeer die gewildste variant van Iers waarop ook die meeste skool en leerboeke gesteun het Kenmerkend is die afwykende klemtoon wat hier soms nie op die eerste lettergreep val nie maar op die sillabe met n lang klinker iets wat aan Normandies Franse invloed toegeskryf word aangesien Normandiese setlaars hulle in die middeleeue veral in die Suid Ierse Munster gevestig het Twee faktore die groot aantal moedertaalsprekers en die ryk kulturele lewe van Connemara het daartoe bygedra dat Connacht Iers Gaeilge Connacht tans die gunsteling dialek van leerders is Connacht Iers soos dit in die Mayo Gaeltacht in en rondom die gelyknamige nedersetting gebesig word toon sekere invloede van Donegal of Ulster Iers Gaeilge Uladh aangesien baie sprekers van die dialek hulle hier vroeer gevestig het maar verkeer in n swakker posisie weens die kleiner aantal moedertaalsprekers Ulster Iers word hoofsaaklik in Noord Ierland aangeleer historiese moedertaalgebiede waar die variant oor die eeue heen gebesig is is egter beperk tot Donegal vandaar die alternatiewe benaming Donegal Iers Ulster Iers toon invloede van Skots Gaelies As moeder of eerste taal word Iers slegs in dialekvorm gepraat en daar bestaan geen gesproke Standaardiers wat natuurlik ontwikkel het nie Die Ierse staat het egter die inisiatief geneem om n standaardvorm van Iers Gaelies An Caighdean Oifigiuil te skep wat sedert 1948 as eerste ampstaal dien Dit is ook die variant wat deur leerders en ander persone aangeleer en gebesig word dikwels vermeng met n dialek wat hulle daarnaas aangeleer het Vir Standaardiers is n verskeidenheid neologismes geskep wat nie in die historiese dialekte bestaan nie en waarna moedertaalsprekers dus as Boek Iers verwys Moedertaal dialeksprekers sal hulle dikwels liefs vermy en eerder die Engelse term gebruik Talle tegniese ekonomiese en ander vakterme is ontleen uit Engels soos aerfhorsa van air force lugmag n Ander uitdaging vir leerders is historiese spellings wat glad nie met die huidige uitspraak ooreenstem nie In gevalle waar uiteenlopende maniere van uitspraak in Ierse dialekte gevestig is kon daar dikwels geen konsensus oor n gemeenskaplike spelling bereik word nie Die spelling van leabhar boek vergelyk die Latynse liber dui daarop dat dit oorspronklik uitgespreek is soos lewwer Die huidige uitspraak in Ierse dialekte verskil merkbaar hiervan ljaur in Munster en Connacht en in Standaardiers maar ljoor in Ulster Naas die tradisionele Gaeltachtai is daar sedert die 1950 s nog twee baie klein Ierse taaleilande Rath Cairne en Baile Ghib in die graafskap Meath noordwes van Dublin wat as n soort taalkundige toetsgebied dien Hier is Ierssprekers uit Connemara met finansiele steun van die regering gevestig om die lewensvatbaarheid van Ierse taaleilande naby n groter stad soos Dublin te toets Enkele kenmerke WysigLenisie en eklips aanvangsmutasie Wysig Lenisie In Iers en ander Keltiese tale word die aanvang van n woord dikwels deur die voorafgaande woord verander Na een van hierdie mutasies word verwys as lenisie in Iers seimhiu genoem na die ander as eklips uru Die volgende medeklinkers kan geleniteer word b bh c ch d dh f fh g gh m mh p ph s sh t th Die vier oorblywende medeklinkers h l n r word nie geleniteer nie Eklips Sowel klinkers as medeklinkers word blootgestel aan die sogenaamde eklips Die volgende medeklinkers word geekspliseer b mb c gc d nd f bhf g ng p bp t dt Die ses oorblywende medeklinkers h l m n r s word nie geekspliseer nie Daarnaas kan n t voor n klinker of n s geplaas word en n n of h voor klinkers Spellingreels vereis n koppelteken tussen die t en die klinker en tussen die n en die klinker Die koppelteken word weggelaat mits die klinker n hoofletter is mits die eerste letter n s is en tussen n h en n klinker Woordvolgorde Wysig Die Ierse woordvolgorde is werkwoord subjek objek ander Ta si ina hailtire Sy is n argitek Alfabet en spelling Wysig n Ierse drukskrif Duibhlinn met diakritiese tekens Tans word die Latynse alfabet Clo Romhanach as die algemene Ierse skryfstelsel gebruik Maar nog tot die middel van die 20ste eeu is talle boeke en dokumente in die tradisionele Ierse unsiaalskrif gedruk wat oorspronklik uit die Latynse kapitale alfabet ontwikkel is Dit word tans nog vir dekoratiewe doeleindes gebruik Die Ierse unsiaalskrif was vanaf die 7de eeu n C in gebruik en is later aangepas om as drukskrif te dien Kenmerkend is dat slegs vir r en s besondere hoofletters ontwikkel is Lenisies sogenaamde aanvangsmutasies van medeklinkers word deur n diakritiese punt buailte aangedui terwyl in die Latynse spelling n h as postposisie gebruik word Die historiese name van unsiaalletters is van bome afgelei maar word tans nie meer gebruik nie Nog ouer as die unsiaal is die sogenaamde Ogham skrif wat waarskynlik tussen die 3de en 6de eeu n C in gebruik was Slegs inskripsies op stene het bewaar gebly maar navorsers neem aan dat tekste ook in hout ingegraveer is Moderne Iers het vyf kort a e i o u en vyf lang klinkers a e i o u Daar is dertien medeklinkers b c d f g h l m n p r s t terwyl alle ander Latynse konsonante slegs in vreemde en ontleende woorde voorkom soos byvoorbeeld in jip jeep x ghathu x strale veain afgelei van Engels van vragwa lorrie vota afgelei van Engels vote stem Die letter h wat selfstandig slegs in vreemde of leenwoorde soos byvoorbeeld hata hoed van Engels hat halla saal van Engels hall voorkom vervul n besondere funksie in Ierse spelling Dit kom in bepaalde sinsboukonstruksies voor klinkers voor of word gebruik om die lenisie of aanvangsmutasie aan te dui In die spellingshervorming van 1948 is voorsiening vir n aantal aanpassings gemaak waarvolgens stom medeklinkers weggelaat word en n gemeenskaplike skryfwyse vir alle dialekte ingevoer is Ou spelling Nuwe spelling Uitspraak IFA Afrikaansbiadh bia biɘ voedsel kosGaedhilge Gaeilge ɡeːliŋ die Ierse taalNodlaig Nollaig noliɡ KersfeesKlemtoon WysigDie hoofklem val in Iers gewoonlik op die eerste lettergreep en dit is so sterk dat alle volgende onbeklemtoonde lettergrepe nog slegs as n schwa uitgespreek word Daar is egter uitsonderings in die dialek van West Munster ook Munster Iers genoem en hoofsaaklik gebesig in Cork Kerry en Waterford Indien die tweede lettergreep lank uitgespreek word soos deur n diakritiese teken aangedui word dra dit ook die hoofklem soos in cailin garsun met uitsondering van n aantal werkwoorduitgange Indien die eerste twee lettergrepe kort en die derde lank uitgespreek word val die hoofklem op die derde lettergreep soos in amadan In gevalle waar die tweede lettergreep die ach lettergroep bevat en geen lettergreep lank uitgespreek word nie dra die tweede lettergreep die hoofklem soos in coileach beannacht die diakritiese teken word hier net ter verduideliking van die hoofklem gebruik en kom nie in geskrewe Iers voor nie Woordelys Afrikaans Iers WysigAfrikaans Iers Gaeliesmelk bainneboek leabharbottel buidealdeur dorasdorp sraidbhaileDublin Baile Atha CliathAfrikaans AfracainisEngels taal Bearlageld airgeadIerland EireSuid Afrika an Afraic Theaskat catmelk bainneseun garsunskip longson grianstad cathairvenster fuinneogvis iascwater uiscewoord focaleen a haontwee a dodrie a trivier a ceathairvyf a cuigses a sesewe a seachtagt a hochtnege a naoitien a deichGaelies in popkultuur WysigDie bekroonde solosangeres Enya n Ierssprekende boorling van Gaoth Dobhair Gweedore in die Donegal Gaeltacht gebied sing baie van haar liedere in die Ulster dialek van Iers Gaelies Daarnaas het ook die Ierse musiekgroep Clannad internasionale bekendheid verwerf met liedjies in Iers Sien ook WysigIers Gaeliese WikipediaVerwysings Wysig Ethnologue Gaelic Irish a language of Ireland Aidan Doyle A History of the Irish Language From the Norman Invasion to Independence Oxford Oxford University Press 2015 bl 12 Udaras na Gaeltachta Background on the Irish Language Besoek op 22 September 2016 Aidan Doyle A History of the Irish Language From the Norman Invasion to Independence Oxford Oxford University Press 2015 bl 10Eksterne skakels Wysig Sien gerus Wikipedia se uitgawe in Iers Gaelies Wikimedia Commons bevat media in verband met Iers Gaelies Sien Iers Gaelies in Wiktionary die vrye woordeboek en Irish language Encyclopaedia Britannica Besoek op 7 April 2020 Gaeilge ar an ghreasan Ierse aanlynhulpbronne Foras na Gaeilge Geargiveer 20 Oktober 2008 op Wayback Machine Daltai na Gaeilge Ierse Taalinligting en Hulpbronne ethnologue verslag oor Iers Gaelies Iers Engels Woordeboek Gaeliese Woordeboeke Braesicke s Gramadach na Gaeilge Engelse vertaling Kids net au Artikel Geargiveer 14 Mei 2005 op Wayback Machine Indo Europese tale Kentum tale KeltiesEiland Keltiese taleGoidelies Iers Gaelies Skots Gaelies Skotland Kanada Manx Gaelies Galweegse Gaelies Britonies Wallies Kornies Bretons Cumbries Piekties Vasteland Keltiese taleVasteland Keltiese tale Gallies Leponties Galaties Keltiberies Gemengde TaleGemengde Tale Shelta Bungee UitgestorweOntsluit van https af wikipedia org w index php title Iers Gaelies amp ol,