×
Grootteordes (lengte)

Die heelal bevat uiters groot en uiters klein voorwerpe, wat met grootteordes tussen 10-18 en 10+24 meters beskryf moet word. Hierdie artikel gee van die voorwerpe wat se grootte 'n bepaalde orde het. Die SI-stelsel is ontwerp om dit m.b.v. 'n stelsel van voorvoegsels te vermag.

Voorwerpe op verskillende grootteordes
Afdeling Reeks (m) SI-eenheid Voorbeeld
<
Subatomies 0 10−18 am elektron, kwark, string, Planck-lengte
Atoom na sellulêre 10−15 10−12 fm proton, neutron
10−12 10−9 pm golflengte van gammastrale en x-strale, waterstofatoom, kristalstrukture
10−9 10−6 nm DNS-dubbelspriaal, virus, golflengte van sigbare spektrum
Menslike skaal 10−6 10−3 µm bakterie, mis (water druppel), menslike haar
10−3 100 mm muskiet, gholfbal, voetbal (sokkerbal)
100 103 m mens, sokkerveld, Eiffel-toring
103 106 km Berg Everest, lengte van die Panamakanaal, groter asteroïde
Astronomies 106 109 Mm die Maan, Aarde, een ligsekonde
109 1012 Gm Son, een ligminuut, Aarde se wentelbaan
1012 1015 Tm wentelbane van buitenste planete, Sonnestelsel
1015 1018 Pm een ligjaar; afstand na Proxima Centauri
1018 1021 Em spiraalvormige sterrestelsel
1021 1024 Zm Melkweg, afstand na Andromeda-sterrestelsel
1024 Ym waarneembare heelal

Inhoud

Om te help om verskillende grootteordes te vergelyk, verduidelik die volgende lys die onderskeie lengtes tussen 1.6×10−35 m en 1.3×1026 m.

Subatomies

Faktor (m) Meervoudige Waarde Item
10−35 0.000000000016 ym (1.6×10−35 m) Planck-lengte; grootte van 'n hipotetiese snaar en van membrane; volgens die snaarteorie maak lengtes kleiner as dit geen wetenskaplike sin nie.

Daar word gedink dat kwantumskuim bestaan op hierdie vlak.

10−24 1 joktometer (ym) 20 ym (2 × 10−23 meter) effektiewe dwarsdeursnit van 1 MeV neutrinos
10−21 1 zeptometer (zm) Preons, hipotetiese deeltjies wat voorgestel word as onderafdelings van quarks en leptonen; die bogrens vir die breedte van 'n kosmiese string in snaarteorie.
7 zm (7 × 10−21 meter) effektiewe dwarsdeursnee van 'n hoogenergieke neutrinos
354 zm (3.54 × 10−19 meter) de Broglie-golflengte van protone in die Groot Hadron-versneller (3.5 TeV van 2011)
10−18 1 attometer (am) boonste limiet vir die grootte van kwarke en elektrone
sensitiwiteit van die LIGO-detektor vir swaartekraggolwe
bogrens van die tipiese grootte vir "fundamentele snaar"
10−17 10 am omvang van die swak kernkrag
10−16 100 am Volgens Craig Hogan, 'n wetenskaplike van Fermilab, die voorgespelde skaal van resolusie van ruimtetyd, as daar aanvaar word dat die heelal voldoen aan die holografiese beginsel, 'n voorspelling wat volgens voorlopige verslae in ooreenstemming is met waarnemings by die GEO 600 detektor.

Atoom na sellulêre

Faktor (m) Meervoudige Waarde Item
10−15 1 femtometer (fm) 1.5 fm grootte van 'n 11 MeV proton
2.81794 fm Klassieke elektronstraal
skaal van die atoomkern
10−14 10 fm
10−13 100 fm
10−12 1 pikometer (pm) langste golflengte van gammastrale
2.4 pm Compton-golflengte van elektron
5 pm golflengte van kortste X-strale
10−11 10 pm 25 pm straal van waterstofatoom
31 pm straal van heliumatoom
53 pm Bohr se straal
10−10 100 pm 100 pm (0.1 nm) 1 Ångström (kovalente radius van 'n swaelatoom)
154 pm (0.154 nm) lengte van 'n kovalente binding (C–C).
500 pm (0.50 nm) wydte van proteïen α-spiraal
10−9 1 nanometer (nm) 1 nm diameter van 'n koolstofnanobuis
2.5 nm Kleinste transistorhek
6–10 nm dikte van 'n selmembraan
10−8 10 nm 10 nm dikte van 'n selwand in gram-negatiewe bakterieë
40 nm ultraviolet golflengte
90 nm Menslike Immuniteitsgebreksvirus (MIV) (virusgroottes van 20 nm to 450 nm)
10−7 100 nm 121.6 nm golflengte van die lyman-alfalyn
380–435 nm golflengte van violetlig — sien kleur en sigbare spektrum
625–740 nm golflengte van rooi lig

Menslike skaal

Faktor (m) Meervoudige Waarde Item
10−6 1 mikrometer (µm) 1 µm word ook een mikron genoem
1–3 µm deeltjiegrootte wat 'n chirurgiese masker kan verwyder teen 80–95% doeltreffendheid
6-8 µm diameter van 'n rooibloedsel
10−5 10 µm 10 µm tipiese grootte van mis of waterdruppels in wolke.
12 µm wydte van akriliese vesel
10−4 100 µm 100 µm wydte van 'n menslike haar
200 µm tipiese lengte van Paramecium caudatum, 'n gewimperde protist
750 µm maksimum diameter van Thiomargarita namibiensis, grootste bakterie
10−3 1 millimeter (mm) 2.54 mm afstand tussen die bene van 'n DIP elektroniese komponent
5 mm lengte van 'n algemene rooimier
7.62 mm militêre ammunisiegrootte
10−2 1 sentimeter (cm) 1.5 cm lengte van 'n groot muskiet
2.54 cm 1 duim
4.267 cm diameter van 'n gholfbal
10−1 1 desimeter (dm) 10 cm golflengte van die hoogste UHF-radiofrekwensie, 3 GHz
30.48 cm 1 voet
91 cm 1 jaart
100 1 meter 1 m golflengte van die laagste UHF- en hoogste VHF-radiofrekwensie, 300 MHz
1.7 m algemene lengte van 'n mens
8.38 m Die lengte van 'n Londense bus
101 1 dekameter (dam) 10 m golflengte van die laagste VHF- en hoogste kortgolf-radiofrekwensie, 30 MHz
33 m lengte van die langste blouwalvis gemeet, die grootste dier
93.47 m hoogte van die Vryheidstandbeeld
102 1 hektometer (hm) 100 m golflengte van die laagste kortgolf- en die hoogste mediumgolfradiofrekwensie, 3 MHz
137 m (147 m) hoogte van die Piramide van Cheops
979 m hoogte van die Engelwaterval
103 1 kilometer (km) 1 km golflengte van die laagste mediumgolfradiofrekwensie, 300 kHz
1609 m 1 myl
8848 m hoogte van die hoogste berg, Mount Everest
104 10 km 10.911 km diepte van die diepste deel van die oseaan, Mariana-trog
13 km nouste wydte van die Straat van Gibraltar, skeiding tussen Europa en Afrika
90 km wydte van die Beringstraat
105 100 km 111 km afstand afgelê deur een graad van die breedtegraad op die aarde se oppervlakte
163 km lengte van die Suezkanaal
974.6 km grootste diameter van die dwergplaneet Ceres

Astronomies

'n Illustrasie van die grootte van planete en sterre.


Faktor (m) Meervoudige Waarde Item
106 1,000 km = 1 megameter (Mm) 2 390 km diameter van Pluto
3 480 km diameter van die Maan
5 200 km tipiese afstand afgelê deur die wenner van die "24 uur van Le Mans"-motoruithouren
6 400 km lengte van die Groot Muur van China
6 600 km ongeveer die lengte van die twee langste riviere, die Nyl en die Amesoneriviere
7 821 km lengte van die Trans-Kanadese Hoofweg
9 288 km lengte van die Trans-Siberiese Spoorlyn, langste in die wêreld
107 10,000 km 12 756 km ekwatoriale deursnee van die aarde
40 075 km lengte van die aarde se ewenaar
108 100,000 km 142 984 km diameter van Jupiter
299 792.458 km afstand wat lig aflê in een sekonde
384 000 km = 384 Mm Maan se orbitale afstand van die Aarde
109 1 million km = 1 gigameter (Gm) 1 390 000 km = 1.39 Gm diameter van die Son
4 200 000 km = 4.2 Gm meeste kilometers wat ooit aangeteken is deur 'n motor ('n 1966 Volvo P1800, ry nog steeds)
1010 10 miljoen km 18 miljoen km ongeveer een ligsekonde
1011 100 miljoen km 150 miljoen km = 150 Gm 1 astronomiese eenheid (AE); gemiddelde afstand tussen die aarde en die son
~ 900 Gm Die ster Betelgeuse se optiese deursnee (~600 × Son)
1012 1000 miljoen km = 1 terameter (Tm) 1.4 ×109 km Saturnus se orbitale afstand van die Son
~ 3 ×109 km beraamde optiese diameter van VY Canis Majoris, as die grootste bekende ster van 2007 (~2000 × Son)
5.9 ×109 km = 5.9 Tm Pluto se orbitale afstand van die Son
~ 7.5 ×109 km = 7.5 Tm buitenste grens van die Kuiper-gordel, binnegrens van die Oort-wolk (~ 50 AE)
1013 10 terameter diameter van ons Sonnestelsel as 'n geheel
16.25×109 km = 16.25 Tm afstand van die Voyager 1 ruimteskip van die Son af (Febr. 2009), verste mensgemaakte voorwerp
1014 100 Tm 1.8×1011 km = 180 Tm grootte van die Verstrooide skyf rondom die ster 51 Pegasi
1015 1 petameter (Pm) ~ 7.5 ×1012 km = 7.5 Pm veronderstelde buitenste grens van die Oort-wolk (~ 50,000 AU)
9.46×1012 km = 9.46 Pm
= 1 ligjaar
afstand afgelê deur lig in een jaar; teen sy huidige spoed het Voyager 1 17,500 jaar nodig om hierdie afstand te reis
1016 10 Pm 3.2616 ligjare
(3.08568×1016 m = 30.8568 Pm)
1 parsec
4.22 ligjare = 39.9 Pm afstand na die naaste ster (Proxima Centauri)
10.4 ligjare = 98.4 Pm van September 2007 afstand van die naaste ekstrasolêre planeet (Epsilon Eridani b) ontdek is
1017 100 Pm 20.4 ligjare = 193 Pm van Oktober 2010, afstand van die naaste ekstrasolêre planeet met die potensiaal om lewe te ondersteun (Gliese 581d)
65 ligjjare = 6.15×1017 m = 615 Pm geskatte radius van die mensdom se radio borrel, wat veroorsaak word deur 'n hoë-energie TV uitsendings wat uitlek deur die atmosfeer in die buitenste ruimte
1018 1 eksameter (Em) 200 ligjare = 1.9 Em afstand van die naaste sonnetweeling (HIP 56948), 'n ster wat amper dieselfde eienskappe as die son het
1019 10 Em 1 000 ligjare = 9.46 Em or 9.46 × 1015 km gemiddelde dikte van die Melkweg (1000 to 3000 ly by 21 cm observations)
1020 100 Em 12 000 ligjare = 113.5 Em of 1.135 × 1017 km dikte van die Melkweg se gasvormige skyf
1021 1 zettameter (Zm) 100 000 ligjare diameter van die Melkweg
50 kiloparsecs afstand tot SN 1987A, die meesonlangse supernova
52 kiloparsecs = 1.6×1021 m = 1.6 Zm afstand tot die Groot Magellaanse Wolk ('n dwergsterrestelsel wat 'n wentelbaan om die Melkweg beskryf)
54 kiloparsecs = 1.66 Zm afstand tot die Klein Magellaanse Wolk (die ander dwergsterrestelsel wat om die Melkweg wentel)
1022 10 Zm 22.3 Zm = 2.36 miljoen ligjare
= 725 kiloparsecs
afstand tot die Andromeda-sterrestelsel
50 Zm (1.6 Mpc) diameter van die Lokale Groep sterrestelsels
1023 100 Zm 300–600 Zm = 10–20 megaparsecs afstand tot die Virgo-superswerm
1024 1 jottameter (Ym) 200 miljoen ligjare
= 2 Ym = 60 megaparsecs
diameter van die Lokale superkluster en die grootste holtes en filamente.
550 miljoen ligjare
~170 megaparsecs ~5 Ym
diameter van die ontsaglike Horologium-superswerm
1025 10 Ym 1.37 biljoen ligjare
= 1.3×1025 m = 13 Ym
Lengte van die Groot Muur van Sloan, 'n reusagtige muur van sterrestelsels (galaktiese filament).
1026 100 Ym 1×1010 ligjare
= 1026 m = 100 Ym
beraamde pad wat die lig aflê vanaf bepaalde kwasars
92×109 ligjare
= 9.2×1026 m = 920 Ym
ongeveer die diameter (comoving distance) van die sigbare heelal
1027 1000 Ym ~250 biljoen ligjare
= 2.4×1027 m = 2400 Ym
Volgens een skatting wat die WMAP gegewens gebruik, kan met 95% sekerheid gesê word dat daar 'n onderdrempel is van 21 particle horizon size patches in die heelal.
10 10 10 122 {\displaystyle 10^{10^{10^{122}}}} 10 10 10 122 {\displaystyle 10^{10^{10^{122}}}} Ym 10 10 10 122 {\displaystyle 10^{10^{10^{122}}}} megaparsecs
= 10 10 10 122 {\displaystyle 10^{10^{10^{122}}}} m
= 10 10 10 122 {\displaystyle 10^{10^{10^{122}}}} Ym
grootte van die heelal ná kosmologiese inflasie, soos weergegee deur een oplossing van die No-Boundary Proposal
 1. Volgens The Physics Factbook is die diameter van 'n menslike haar tussen 17 en 181 µm. Ley, Brian (1999). . The Physics Factbook (in Engels). vanaf die oorspronklike op 17 Oktober 2019.
 2. Burgess, C; Quevedo, F (November 2007). "The Great Cosmic Roller-Coaster Ride". Scientific American. Scientific American, Inc. p. 55.
 3. Carl R. Nave. . Besoek op2008-12-04. (6.3 × 10−44 cm2, wat 'n efektiewe straal van ongeveer 2 × 10−23 m)
 4. Carl R. Nave. . Besoek op2008-12-04. (oppervlak vir 20 GeV is ongeveer 10 × 10−42 m2 lewer 'n effetiewe straal op van ongeveer 2 × 10−21 m; vit 250 GeV ongeveer 150 × 10−42 m2 gee effektiewe straal 7 × 10−21 m)
 5. Carl R. Nave. . Besoek op2009-02-10. (diameter of the scattering cross section of an 11 MeV proton with a target proton)
 6. NIST. . Besoek 2009-02-10
 7. H. E. Smith. (in Engels). University of California, San Diego. vanaf die oorspronklike op 16 Junie 2010. Besoek op10 Februarie 2009. ~10-13cm
 8. Mark Winter (2008). (in Engels). vanaf die oorspronklike op 8 Mei 2020. Besoek op6 Desember 2008.
 9. Flahaut, E. (2003). . Chemical Communications. 12 (12): 1442–1443. doi:. PMID . Besoek op2008-11-14.Onbekende parameter |coauthors= geïgnoreer (help)
 10. .
 11. Cohn, J. University of California, Berkeley . Besoek 2009-02-21
 12. (in Engels). Wadsworth Center, New York State Department of Health. Geargiveer vanaf op 29 Januarie 2016. Besoek op13 September 2011.
 13. (in Engels). Smithsonian National Zoological Park. Geargiveer vanaf op 1 Augustus 2016. Besoek op29 Mei 2007.
 14. Thomas, P. C. (2005). "Differentiation of the asteroid Ceres as revealed by its shape". Nature. 437 (7056): 224–226. Bibcode:. doi:. PMID .Onbekende parameter |coauthors= geïgnoreer (help)
 15. Shiga, David. . New Scientist. Besoek op2007-10-03.
 16. Christian, Eric; Samar, Safi-Harb. (in Engels). vanaf die oorspronklike op 16 November 2014. Besoek op14 November 2008.
 17. Duncan, Martin (2008). (PDF). Besoek op2008-11-14.|chapter= ignored (help)
 18. . The Sydney Morning Herald. Australian Associated Press. 2008-02-20. Besoek op2008-11-14.
 19. The Horologium Supercluster
 20. Figure 8 – "Logarithmic Maps of the Universe" – is beskikbaar as 'n poster van
 21. How Many Universes Do There Need To Be?
 22. "Susskind's Challenge to the Hartle-Hawking No-Boundary Proposal and Possible Resolutions "
 • toon grootteordes deur 'n reeks groter kamers.
 • Reis deur die heelal. Wysig blik deur die grootteorde met 'n paar faktore van tien te verander (interaktief)
 • – van Digital Nature Agency

Publikasie datum: Augustus 13, 2021

grootteordes, lengte, heelal, bevat, uiters, groot, uiters, klein, voorwerpe, grootteordes, tussen, meters, beskryf, moet, word, hierdie, artikel, voorwerpe, grootte, bepaalde, orde, stelsel, ontwerp, stelsel, voorvoegsels, vermag, voorwerpe, verskillende, gro. Die heelal bevat uiters groot en uiters klein voorwerpe wat met grootteordes tussen 10 18 en 10 24 meters beskryf moet word Hierdie artikel gee van die voorwerpe wat se grootte n bepaalde orde het Die SI stelsel is ontwerp om dit m b v n stelsel van voorvoegsels te vermag Voorwerpe op verskillende grootteordes Afdeling Reeks m SI eenheid Voorbeeld lt Subatomies 0 10 18 am elektron kwark string Planck lengteAtoom na sellulere 10 15 10 12 fm proton neutron10 12 10 9 pm golflengte van gammastrale en x strale waterstofatoom kristalstrukture10 9 10 6 nm DNS dubbelspriaal virus golflengte van sigbare spektrumMenslike skaal 10 6 10 3 µm bakterie mis water druppel menslike haar 1 10 3 100 mm muskiet gholfbal voetbal sokkerbal 100 103 m mens sokkerveld Eiffel toring103 106 km Berg Everest lengte van die Panamakanaal groter asteroideAstronomies 106 109 Mm die Maan Aarde een ligsekonde109 1012 Gm Son een ligminuut Aarde se wentelbaan1012 1015 Tm wentelbane van buitenste planete Sonnestelsel1015 1018 Pm een ligjaar afstand na Proxima Centauri1018 1021 Em spiraalvormige sterrestelsel1021 1024 Zm Melkweg afstand na Andromeda sterrestelsel1024 Ym waarneembare heelalInhoud 1 Gedetailleerde lys 1 1 Subatomies 1 2 Atoom na sellulere 1 3 Menslike skaal 1 4 Astronomies 2 Verwysings 3 Eksterne skakelsGedetailleerde lys WysigOm te help om verskillende grootteordes te vergelyk verduidelik die volgende lys die onderskeie lengtes tussen 1 6 10 35 m en 1 3 1026 m Subatomies Wysig Faktor m Meervoudige Waarde Item10 35 0 000000000016 ym 1 6 10 35 m Planck lengte grootte van n hipotetiese snaar en van membrane volgens die snaarteorie maak lengtes kleiner as dit geen wetenskaplike sin nie 2 Daar word gedink dat kwantumskuim bestaan op hierdie vlak 10 24 1 joktometer ym 20 ym 2 10 23 meter effektiewe dwarsdeursnit van 1 MeV neutrinos 3 10 21 1 zeptometer zm Preons hipotetiese deeltjies wat voorgestel word as onderafdelings van quarks en leptonen die bogrens vir die breedte van n kosmiese string in snaarteorie 7 zm 7 10 21 meter effektiewe dwarsdeursnee van n hoogenergieke neutrinos 4 354 zm 3 54 10 19 meter de Broglie golflengte van protone in die Groot Hadron versneller 3 5 TeV van 2011 10 18 1 attometer am boonste limiet vir die grootte van kwarke en elektronesensitiwiteit van die LIGO detektor vir swaartekraggolwebogrens van die tipiese grootte vir fundamentele snaar 2 10 17 10 am omvang van die swak kernkrag10 16 100 am Volgens Craig Hogan n wetenskaplike van Fermilab die voorgespelde skaal van resolusie van ruimtetyd as daar aanvaar word dat die heelal voldoen aan die holografiese beginsel n voorspelling wat volgens voorlopige verslae in ooreenstemming is met waarnemings by die GEO 600 detektor 5 Atoom na sellulere Wysig Faktor m Meervoudige Waarde Item10 15 1 femtometer fm 1 5 fm grootte van n 11 MeV proton 6 2 81794 fm Klassieke elektronstraal 7 skaal van die atoomkern 2 8 10 14 10 fm10 13 100 fm10 12 1 pikometer pm langste golflengte van gammastrale2 4 pm Compton golflengte van elektron5 pm golflengte van kortste X strale10 11 10 pm 25 pm straal van waterstofatoom31 pm straal van heliumatoom53 pm Bohr se straal10 10 100 pm 100 pm 0 1 nm 1 Angstrom kovalente radius van n swaelatoom 9 154 pm 0 154 nm lengte van n kovalente binding C C 500 pm 0 50 nm wydte van proteien a spiraal10 9 1 nanometer nm 1 nm diameter van n koolstofnanobuis 10 2 5 nm Kleinste transistorhek6 10 nm dikte van n selmembraan10 8 10 nm 10 nm dikte van n selwand in gram negatiewe bakteriee 11 40 nm ultraviolet golflengte90 nm Menslike Immuniteitsgebreksvirus MIV virusgroottes van 20 nm to 450 nm 10 7 100 nm 121 6 nm golflengte van die lyman alfalyn 12 380 435 nm golflengte van violetlig sien kleur en sigbare spektrum 13 625 740 nm golflengte van rooi lig 13 Menslike skaal Wysig Faktor m Meervoudige Waarde Item10 6 1 mikrometer µm 1 µm word ook een mikron genoem1 3 µm deeltjiegrootte wat n chirurgiese masker kan verwyder teen 80 95 doeltreffendheid6 8 µm diameter van n rooibloedsel 14 10 5 10 µm 10 µm tipiese grootte van mis of waterdruppels in wolke 12 µm wydte van akriliese vesel10 4 100 µm 100 µm wydte van n menslike haar 15 200 µm tipiese lengte van Paramecium caudatum n gewimperde protist750 µm maksimum diameter van Thiomargarita namibiensis grootste bakterie10 3 1 millimeter mm 2 54 mm afstand tussen die bene van n DIP elektroniese komponent5 mm lengte van n algemene rooimier7 62 mm militere ammunisiegrootte10 2 1 sentimeter cm 1 5 cm lengte van n groot muskiet2 54 cm 1 duim4 267 cm diameter van n gholfbal10 1 1 desimeter dm 10 cm golflengte van die hoogste UHF radiofrekwensie 3 GHz30 48 cm 1 voet91 cm 1 jaart100 1 meter 1 m golflengte van die laagste UHF en hoogste VHF radiofrekwensie 300 MHz1 7 m algemene lengte van n mens8 38 m Die lengte van n Londense bus101 1 dekameter dam 10 m golflengte van die laagste VHF en hoogste kortgolf radiofrekwensie 30 MHz33 m lengte van die langste blouwalvis gemeet die grootste dier 16 93 47 m hoogte van die Vryheidstandbeeld102 1 hektometer hm 100 m golflengte van die laagste kortgolf en die hoogste mediumgolfradiofrekwensie 3 MHz137 m 147 m hoogte van die Piramide van Cheops979 m hoogte van die Engelwaterval103 1 kilometer km 1 km golflengte van die laagste mediumgolfradiofrekwensie 300 kHz1609 m 1 myl8848 m hoogte van die hoogste berg Mount Everest104 10 km 10 911 km diepte van die diepste deel van die oseaan Mariana trog13 km nouste wydte van die Straat van Gibraltar skeiding tussen Europa en Afrika90 km wydte van die Beringstraat105 100 km 111 km afstand afgele deur een graad van die breedtegraad op die aarde se oppervlakte163 km lengte van die Suezkanaal974 6 km grootste diameter 17 van die dwergplaneet CeresAstronomies Wysig n Illustrasie van die grootte van planete en sterre Faktor m Meervoudige Waarde Item106 1 000 km 1 megameter Mm 2 390 km diameter van Pluto3 480 km diameter van die Maan5 200 km tipiese afstand afgele deur die wenner van die 24 uur van Le Mans motoruithouren6 400 km lengte van die Groot Muur van China6 600 km ongeveer die lengte van die twee langste riviere die Nyl en die Amesoneriviere7 821 km lengte van die Trans Kanadese Hoofweg9 288 km lengte van die Trans Siberiese Spoorlyn langste in die wereld107 10 000 km 12 756 km ekwatoriale deursnee van die aarde40 075 km lengte van die aarde se ewenaar108 100 000 km 142 984 km diameter van Jupiter299 792 458 km afstand wat lig afle in een sekonde384 000 km 384 Mm Maan se orbitale afstand van die Aarde109 1 million km 1 gigameter Gm 1 390 000 km 1 39 Gm diameter van die Son4 200 000 km 4 2 Gm meeste kilometers wat ooit aangeteken is deur n motor n 1966 Volvo P1800 ry nog steeds 1010 10 miljoen km 18 miljoen km ongeveer een ligsekonde1011 100 miljoen km 150 miljoen km 150 Gm 1 astronomiese eenheid AE gemiddelde afstand tussen die aarde en die son 900 Gm Die ster Betelgeuse se optiese deursnee 600 Son 1012 1000 miljoen km 1 terameter Tm 1 4 109 km Saturnus se orbitale afstand van die Son 3 109 km beraamde optiese diameter van VY Canis Majoris as die grootste bekende ster van 2007 2000 Son 5 9 109 km 5 9 Tm Pluto se orbitale afstand van die Son 7 5 109 km 7 5 Tm buitenste grens van die Kuiper gordel binnegrens van die Oort wolk 50 AE 1013 10 terameter diameter van ons Sonnestelsel as n geheel 2 16 25 109 km 16 25 Tm afstand van die Voyager 1 ruimteskip van die Son af Febr 2009 verste mensgemaakte voorwerp 18 1014 100 Tm 1 8 1011 km 180 Tm grootte van die Verstrooide skyf rondom die ster 51 Pegasi 19 1015 1 petameter Pm 7 5 1012 km 7 5 Pm veronderstelde buitenste grens van die Oort wolk 50 000 AU 9 46 1012 km 9 46 Pm 1 ligjaar afstand afgele deur lig in een jaar teen sy huidige spoed het Voyager 1 17 500 jaar nodig om hierdie afstand te reis1016 10 Pm 3 2616 ligjare 3 08568 1016 m 30 8568 Pm 1 parsec4 22 ligjare 39 9 Pm afstand na die naaste ster Proxima Centauri 10 4 ligjare 98 4 Pm van September 2007 afstand van die naaste ekstrasolere planeet Epsilon Eridani b ontdek is1017 100 Pm 20 4 ligjare 193 Pm van Oktober 2010 afstand van die naaste ekstrasolere planeet met die potensiaal om lewe te ondersteun Gliese 581d 65 ligjjare 6 15 1017 m 615 Pm geskatte radius van die mensdom se radio borrel wat veroorsaak word deur n hoe energie TV uitsendings wat uitlek deur die atmosfeer in die buitenste ruimte1018 1 eksameter Em 200 ligjare 1 9 Em afstand van die naaste sonnetweeling HIP 56948 n ster wat amper dieselfde eienskappe as die son het 20 1019 10 Em 1 000 ligjare 9 46 Em or 9 46 1015 km gemiddelde dikte van die Melkweg 21 1000 to 3000 ly by 21 cm observations 22 1020 100 Em 12 000 ligjare 113 5 Em of 1 135 1017 km dikte van die Melkweg se gasvormige skyf 23 1021 1 zettameter Zm 100 000 ligjare diameter van die Melkweg 2 50 kiloparsecs afstand tot SN 1987A die meesonlangse supernova52 kiloparsecs 1 6 1021 m 1 6 Zm afstand tot die Groot Magellaanse Wolk n dwergsterrestelsel wat n wentelbaan om die Melkweg beskryf 54 kiloparsecs 1 66 Zm afstand tot die Klein Magellaanse Wolk die ander dwergsterrestelsel wat om die Melkweg wentel 1022 10 Zm 22 3 Zm 2 36 miljoen ligjare 725 kiloparsecs afstand tot die Andromeda sterrestelsel50 Zm 1 6 Mpc diameter van die Lokale Groep sterrestelsels1023 100 Zm 300 600 Zm 10 20 megaparsecs afstand tot die Virgo superswerm1024 1 jottameter Ym 200 miljoen ligjare 2 Ym 60 megaparsecs diameter van die Lokale superkluster en die grootste holtes en filamente 550 miljoen ligjare 170 megaparsecs 5 Ym diameter van die ontsaglike Horologium superswerm 24 1025 10 Ym 1 37 biljoen ligjare 1 3 1025 m 13 Ym Lengte van die Groot Muur van Sloan n reusagtige muur van sterrestelsels galaktiese filament 25 1026 100 Ym 1 1010 ligjare 1026 m 100 Ym beraamde pad wat die lig afle vanaf bepaalde kwasars92 109 ligjare 9 2 1026 m 920 Ym ongeveer die diameter comoving distance van die sigbare heelal 2 1027 1000 Ym 250 biljoen ligjare 2 4 1027 m 2400 Ym Volgens een skatting wat die WMAP gegewens gebruik 26 kan met 95 sekerheid gese word dat daar n onderdrempel is van 21 particle horizon size patches in die heelal 10 10 10 122 displaystyle 10 10 10 122 10 10 10 122 displaystyle 10 10 10 122 Ym 10 10 10 122 displaystyle 10 10 10 122 megaparsecs 10 10 10 122 displaystyle 10 10 10 122 m 10 10 10 122 displaystyle 10 10 10 122 Ym grootte van die heelal na kosmologiese inflasie soos weergegee deur een oplossing van die No Boundary Proposal 27 Verwysings Wysig Volgens The Physics Factbook is die diameter van n menslike haar tussen 17 en 181 µm Ley Brian 1999 Width of a Human Hair The Physics Factbook in Engels Geargiveer vanaf die oorspronklike op 17 Oktober 2019 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 Burgess C Quevedo F November 2007 The Great Cosmic Roller Coaster Ride Scientific American Scientific American Inc p 55 Carl R Nave Cowan and Reines Neutrino Experiment Besoek op 2008 12 04 6 3 10 44 cm2 wat n efektiewe straal van ongeveer 2 10 23 m Carl R Nave Neutron Absorption Cross sections Besoek op 2008 12 04 oppervlak vir 20 GeV is ongeveer 10 10 42 m2 lewer n effetiewe straal op van ongeveer 2 10 21 m vit 250 GeV ongeveer 150 10 42 m2 gee effektiewe straal 7 10 21 m New Scientist Our world may be a giant hologram Carl R Nave Scattering Cross Section Besoek op 2009 02 10 diameter of the scattering cross section of an 11 MeV proton with a target proton NIST CODATA Value classical electron radius Besoek 2009 02 10 H E Smith The Scale of the Universe in Engels University of California San Diego Geargiveer vanaf die oorspronklike op 16 Junie 2010 Besoek op 10 Februarie 2009 10 13cm Mark Winter 2008 WebElements Periodic Table of the Elements Sulfur Radii in Engels Geargiveer vanaf die oorspronklike op 8 Mei 2020 Besoek op 6 Desember 2008 Flahaut E 2003 Gram Scale CCVD Synthesis of Double Walled Carbon Nanotubes Chemical Communications 12 12 1442 1443 doi 10 1039 b301514a PMID 12841282 Besoek op 2008 11 14 Onbekende parameter coauthors geignoreer help PNAS 2008 Cohn J University of California Berkeley Lyman alpha systems and cosmology Besoek 2009 02 21 13 0 13 1 Color Through the Microscope Blood Cells Life s Blood in Engels Wadsworth Center New York State Department of Health Geargiveer vanaf die oorspronklike op 29 Januarie 2016 Besoek op 13 September 2011 DNA From The Beginning Classical Genetics section 6 Genes are real things Animation section final slide Animal Records in Engels Smithsonian National Zoological Park Geargiveer vanaf die oorspronklike op 1 Augustus 2016 Besoek op 29 Mei 2007 Thomas P C 2005 Differentiation of the asteroid Ceres as revealed by its shape Nature 437 7056 224 226 Bibcode 2005Natur 437 224T doi 10 1038 nature03938 PMID 16148926 Onbekende parameter coauthors geignoreer help Spacecraft escaping the Solar System http esciencenews com articles 2009 09 24 twin keck telescopes probe dual dust disks Shiga David Sun s twin an ideal hunting ground for alien life New Scientist Besoek op 2007 10 03 Christian Eric Samar Safi Harb How large is the Milky Way in Engels Geargiveer vanaf die oorspronklike op 16 November 2014 Besoek op 14 November 2008 Duncan Martin 2008 Physics 216 Introduction to Astrophysics PDF Besoek op 2008 11 14 chapter ignored help Milky Way fatter than first thought The Sydney Morning Herald Australian Associated Press 2008 02 20 Besoek op 2008 11 14 http www atlasoftheuniverse com superc hor html The Horologium Supercluster J R Gott III et al Astrophys J 624 463 2005 Figure 8 Logarithmic Maps of the Universe is beskikbaar as n poster van the homepage of Mario Juric http arxiv org abs astro ph 0605709v2 How Many Universes Do There Need To Be http arxiv org abs hep th 0610199 Susskind s Challenge to the Hartle Hawking No Boundary Proposal and Possible Resolutions Eksterne skakels WysigHow Big Are Things toon grootteordes deur n reeks groter kamers Powers of Ten Reis deur die heelal Wysig blik deur die grootteorde met n paar faktore van tien te verander interaktief Cosmos an Illustrated Dimensional Journey from microcosmos to macrocosmos van Digital Nature AgencyOntsluit van https af wikipedia org w index php title Grootteordes lengte amp ol,