×
Gereformeerde kerk Vryburg

Die Gereformeerde kerk Vryburg is die oudste van die 30 gemeentes in die GKSA se Klassis Noordwes. Einde 2015 het die gemeente 91 belydende en 19 dooplidmate gehad, vergeleke met 158 en 70 einde 2001, toe dit nog deel was van die veel kleiner Klassis Vryburg.

Gereformeerde Kerk
Goeie Hoop
Vorige naam Stellaland
Sluit in Bray
Louwna
Reivilo
Stella
Vryburg
Denominasie Gereformeerde Kerk
Klassis Noordwes
Huidige predikant(e) Reinhart Boersema
In kombinasie met Schweizer-Reneke
Belydende lidmate 85
Dooplidmate 21
Adres Stellastraat 41
Vryburg, Noordwes
Geskiedenis
Stigtingsdatum Mei 1886
Eerste predikant J.L. de Bruin (1935–'43)
Die nuwe Gereformeerde kerk Vryburg is op 20 Januarie 1963 in gebruik geneem toe ds. H.G. Kruger die hoeksteen onthul het. Die bouaannemers was Venter & Du Plessis.
Die tweede kerkgebou van die gemeente is ontwerp deur Wynand Louw en in gebruik geneem op 20 Februarie 1926. Dis omstreeks 1960 gesloop.
Dr. D.C.S. van der Merwe, leraar (in kombinasie) van 1944 tot 1950, sy tweede werkkring.
Ds. en mev. J.L. de Bruin, van 1935 tot 1943 die eerste leraarspaar.
Ds. H.G. Kruger, leraar van 1960 tot 1967.
Die sloping van die tweede kerk, 1961.

Inhoud

Op die Algemene Vergadering van die Oranje-Vrystaat in 1886 is ’n kommissie benoem met die oog op die stigting van ’n gemeente in die Republiek van Stellaland. Nog in Mei daardie jaar is die gemeente Stellaland op die plaas Goudplaas oos van Amalia afgestig. Aan die begin is eredienste gehou op die plase Goudplaas, Brussels en Grasplaas.

In 1887 is besluit om ’n gebou of ’n tentkerk op te rig. Erwe sou gevra word by verskillende regerings om ’n kerkgebou op te rus op Vryburg of Massoustad. In September 1888 het die Transvaalse regering vier erwe op die dorp Mamoesa (Schweizer-Reneke) aan die gemeente Stellaland geskenk en in Junie 1889 het die goewerneur van Brits-Betsjoeanaland twee erwe op Vryburg aan die gemeente gegee. Nadat die gemeente ’n jaar lank gewik en geweeg het, is besluit om die kerk op te bou. Dit sou van sink opgerig word en 24 by 50 voet groot wees. Die mure moes 12 voet hoog wees, met ’n middelmuur, ’n deur voor en agter, vyf vensters en ’n spitsdak met gewels voor en agter.

In Junie 1891 is die gemeente se naam na die Gereformeerde kerk Vryburg verander en ’n jaar later is die gebou in gebruik geneem. In Mei 1899 is die sinkmure deur steen vervang, maar tydens die daaropvolgende Tweede Vryheidsoorlog is hierdie gebou sodanig beskadig dat die kerk opnuut gebou moes word.

In 1905 is besluit om ’n steengebou op te rig, maar teen 1922 was die gebou so verswak dat oorweeg is om dit af te breek en ’n klipgebou op te rig. Die diens van ’n bekwame klipdresseerder moes verkry word. Wynand Louw, wat veral bekend is vir sy NG kerke, is as argitek aangestel. Eredienste is voorlopig in die Kongregasionalistiese kerk gehou. Die nuwe kerk is op 20 Februarie 1926 in gebruik geneem. In November 1948 het ’n brand in die gebou ontstaan en die orrel in puin gelê. Teen Maart 1960 het die gemeente besluit om ’n nuwe kerk op te rig. Die boukommissie het na kerke in Rustenburg, Pretoria, Johannesburg en Potchefstroom gaan kyk.

B. De Wet Hartman is as argitek aangestel en het die opdrag gekry om ’n kruiskerk te ontwerp. Weens die kalkgrondformasie is pilare gesink waarop die kerkgebou se vloer rus. In hierdie tyd is die ou kerkgebou gesloop om plek te maak vir die nuwe. Eredienste is toe vir eers in die Metodistekerk gehou tot die nuwe kerk voltooi is. ’n Kerkklok is uit Duitsland bestel en die woorde Gereformeerde kerk Vryburg AD 1962' is ingegiet. Hierdie kerk is op 20 Januarie 1963 in gebruik geneem.

 1. De Bruin, Johannes Lodewicus, 1935 – 1943 (in kombinasie)
 2. Van der Merwe, dr. Daniël Charl Stephanus, 1944 – 1950 (in kombinasie)
 3. Pelser, dr. Hendrik Stephanus, 1950 – 1955
 4. Opperman, Paul Jacobus, 1955 – 1959
 5. Kruger, Hendrik Gerhardus, 1960 – 1967
 6. Venter, Jacob, 1967 – 1969
 7. Van der Walt, Benoni, 1969 – 1977
 8. Erasmus, Jan Carel, 1978 – 1984
 9. Venter, Jacobus Daniël, 1984 – 2007 (aanvaar sy emeritaat)
 10. Erasmus, Gert Jacobus, 2009 – 2012
 11. Venter, Maarten Petrus Albertus, 2013 – 10 Maart 2015 (oorlede in die amp)
 12. Meijer, Gerben Paul, 2015 – 2020 (in kombinasie met Schweizer-Reneke)
 13. Boersema, Reinhart, 2020 – hede
 • Harris, C.T., Noëth, J.G., Sarkady, N.G., Schutte, F.M. en Van Tonder, J.M. 2010. Van seringboom tot kerkgebou: die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • Schalekamp, ds. M.E. (voorsitter: redaksiekommissie). 2001. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2002. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • Van der Walt, dr. S.J. (voorsitter: deputate almanak). 1997. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1998. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • Venter, ds. A.A. (hoofred.) 1960. Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vir die jaar 1961. Potchefstroom: Administratiewe Buro.
 • Vogel, Willem (red.). 2015. Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 2016. Potchefstroom: Administratiewe Buro.

Publikasie datum: Augustus 23, 2021

gereformeerde, kerk, vryburg, oudste, gemeentes, gksa, klassis, noordwes, einde, 2015, gemeente, belydende, dooplidmate, gehad, vergeleke, einde, 2001, deel, veel, kleiner, klassis, vryburg, gereformeerde, kerk, goeie, hoopvorige, naam, stellalandsluit, bray, . Die Gereformeerde kerk Vryburg is die oudste van die 30 gemeentes in die GKSA se Klassis Noordwes Einde 2015 het die gemeente 91 belydende en 19 dooplidmate gehad vergeleke met 158 en 70 einde 2001 toe dit nog deel was van die veel kleiner Klassis Vryburg Gereformeerde Kerk Goeie HoopVorige naam StellalandSluit in Bray Louwna Reivilo Stella VryburgDenominasie Gereformeerde KerkKlassis NoordwesHuidige predikant e Reinhart BoersemaIn kombinasie met Schweizer RenekeBelydende lidmate 85Dooplidmate 21Adres Stellastraat 41 Vryburg NoordwesGeskiedenisStigtingsdatum Mei 1886Eerste predikant J L de Bruin 1935 43 Die nuwe Gereformeerde kerk Vryburg is op 20 Januarie 1963 in gebruik geneem toe ds H G Kruger die hoeksteen onthul het Die bouaannemers was Venter amp Du Plessis Die tweede kerkgebou van die gemeente is ontwerp deur Wynand Louw en in gebruik geneem op 20 Februarie 1926 Dis omstreeks 1960 gesloop Dr D C S van der Merwe leraar in kombinasie van 1944 tot 1950 sy tweede werkkring Ds en mev J L de Bruin van 1935 tot 1943 die eerste leraarspaar Ds H G Kruger leraar van 1960 tot 1967 Die sloping van die tweede kerk 1961 Inhoud 1 Stigting 2 Geboue 3 Predikante 4 BronneStigting WysigOp die Algemene Vergadering van die Oranje Vrystaat in 1886 is n kommissie benoem met die oog op die stigting van n gemeente in die Republiek van Stellaland Nog in Mei daardie jaar is die gemeente Stellaland op die plaas Goudplaas oos van Amalia afgestig Aan die begin is eredienste gehou op die plase Goudplaas Brussels en Grasplaas In 1887 is besluit om n gebou of n tentkerk op te rig Erwe sou gevra word by verskillende regerings om n kerkgebou op te rus op Vryburg of Massoustad In September 1888 het die Transvaalse regering vier erwe op die dorp Mamoesa Schweizer Reneke aan die gemeente Stellaland geskenk en in Junie 1889 het die goewerneur van Brits Betsjoeanaland twee erwe op Vryburg aan die gemeente gegee Nadat die gemeente n jaar lank gewik en geweeg het is besluit om die kerk op te bou Dit sou van sink opgerig word en 24 by 50 voet groot wees Die mure moes 12 voet hoog wees met n middelmuur n deur voor en agter vyf vensters en n spitsdak met gewels voor en agter In Junie 1891 is die gemeente se naam na die Gereformeerde kerk Vryburg verander en n jaar later is die gebou in gebruik geneem In Mei 1899 is die sinkmure deur steen vervang maar tydens die daaropvolgende Tweede Vryheidsoorlog is hierdie gebou sodanig beskadig dat die kerk opnuut gebou moes word Geboue WysigIn 1905 is besluit om n steengebou op te rig maar teen 1922 was die gebou so verswak dat oorweeg is om dit af te breek en n klipgebou op te rig Die diens van n bekwame klipdresseerder moes verkry word Wynand Louw wat veral bekend is vir sy NG kerke is as argitek aangestel Eredienste is voorlopig in die Kongregasionalistiese kerk gehou Die nuwe kerk is op 20 Februarie 1926 in gebruik geneem In November 1948 het n brand in die gebou ontstaan en die orrel in puin gele Teen Maart 1960 het die gemeente besluit om n nuwe kerk op te rig Die boukommissie het na kerke in Rustenburg Pretoria Johannesburg en Potchefstroom gaan kyk B De Wet Hartman is as argitek aangestel en het die opdrag gekry om n kruiskerk te ontwerp Weens die kalkgrondformasie is pilare gesink waarop die kerkgebou se vloer rus In hierdie tyd is die ou kerkgebou gesloop om plek te maak vir die nuwe Eredienste is toe vir eers in die Metodistekerk gehou tot die nuwe kerk voltooi is n Kerkklok is uit Duitsland bestel en die woorde Gereformeerde kerk Vryburg AD 1962 is ingegiet Hierdie kerk is op 20 Januarie 1963 in gebruik geneem Predikante WysigDe Bruin Johannes Lodewicus 1935 1943 in kombinasie Van der Merwe dr Daniel Charl Stephanus 1944 1950 in kombinasie Pelser dr Hendrik Stephanus 1950 1955 Opperman Paul Jacobus 1955 1959 Kruger Hendrik Gerhardus 1960 1967 Venter Jacob 1967 1969 Van der Walt Benoni 1969 1977 Erasmus Jan Carel 1978 1984 Venter Jacobus Daniel 1984 2007 aanvaar sy emeritaat Erasmus Gert Jacobus 2009 2012 Venter Maarten Petrus Albertus 2013 10 Maart 2015 oorlede in die amp Meijer Gerben Paul 2015 2020 in kombinasie met Schweizer Reneke Boersema Reinhart 2020 hedeBronne WysigHarris C T Noeth J G Sarkady N G Schutte F M en Van Tonder J M 2010 Van seringboom tot kerkgebou die argitektoniese erfenis van die Gereformeerde Kerke Potchefstroom Administratiewe Buro Schalekamp ds M E voorsitter redaksiekommissie 2001 Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika vir die jaar 2002 Potchefstroom Administratiewe Buro Van der Walt dr S J voorsitter deputate almanak 1997 Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika vir die jaar 1998 Potchefstroom Administratiewe Buro Venter ds A A hoofred 1960 Almanak van die Gereformeerde Kerk in Suid Afrika vir die jaar 1961 Potchefstroom Administratiewe Buro Vogel Willem red 2015 Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika vir die jaar 2016 Potchefstroom Administratiewe Buro Ontsluit van https af wikipedia org w index php title Gereformeerde kerk Vryburg amp ol,