×
Digtheid
Hierdie artikel bespreek die digtheid van 'n stof. Sien Bevolkingsdigtheid vir 'n artikel oor die digtheid van 'n bevolking.

Digtheid dui op die hoeveelheid stof per volume of op die aantal items per volume of oppervlakte. Die digtheid van 'n stof (simbool: ρ - Grieks: rho) is 'n mate van massa per eenheid volume. Hoe hoër 'n voorwerp se digtheid, hoe hoër is sy massa per volume. Die gemiddelde digtheid van 'n voorwerp is gelyk aan sy totale massa gedeel deur sy totale volume. 'n Meer digte voorwerp (soos yster) het minder volume as 'n gelyke massa van 'n minder digte stof (soos water).

Die SI eenheid van digtheid is kilogram per kubieke meter (kg/m3)

ρ = m V {\displaystyle \rho ={\frac {m}{V}}}

met

ρ die voorwerp se digtheid (gemeet in kilogram per kubieke meter)

m die voorwerp se totale massa (gemeet in kilogram)

V die voorwerp se totale volume (gemeet in kubieke meter)

Inhoud

Die verouderde g/cm³ (gram per kubieke sentimeter) of kg/L (kilogram per liter) mates kom steeds voor.

1 kg/dm3 = 1000 g/1000cm3 = 1 kg/l.

In Britse eenhede word digtheid gemeet in pond/kubieke voet.

Voorheen was massa en volume verbind deur die gram as die massa van een kubieke sentimeter water teen 3,98 °C te definieer, wat beteken het dat water 'n digtheid van 1 kg/liter gehad het. Dit het probleme geskep weens die kans van massaverlies as gevolg van verdamping, asook digtheidsveranderinge as gevolg van temperatuurveranderinge. Om hierdie rede is 'n alternatiewe definisie van die meter en kilogram ontwikkel wat meer getrou in 'n laboratorium herhaal kan word. Weens die nuwe definisies van meter en kilogram is die digtheid van water by 3.98 °C baie naby aan presies 1 kg/liter. 'n Kubieke meter water weeg dus een metrieke ton.

Die hoogste bekende digtheid is heel moontlik te vinde in neutronstermaterie. Die singulariteit in die middel van 'n swartkolk het geen volume volgens algemene relatiwiteitsteorie, so die digtheid daarvan is ongedefinieerd.

Die mees digte stof wat natuurlik op Aarde voorkom is Iridium, teen ongeveer 22,650 kg/m3;.

'n Tabel van digthede van verskeie stowwe:

Stof Digtheid in kg/m3;
Iridium 22,650
Osmium 22,610
Platinum 21,450
Goud 19,300
Uraan 19,050
Kwik 13,580
Palladium 12,023
Lood 11,340
Silwer 10,490
Koper 8,920
Yster 7,870
Tin 7,310
Diamant 3,500
Aluminium 2,700
Magnesium 1,740
Seewater 1,025
Water 1,000
Etielalkohol 790
Petrol 730
Aerogel 3
Lug 1,2

Let op die lae digtheid van aluminium in vergelyking met die meeste ander metale; juis om hierdie rede is vliegtuie in die verlede hiervan gemaak. Let ook daarop dat lug 'n nie-nul, alhoewel klein, digheid het. Aerogel is die wêreld se ligste vaste stof.

Tabel - digtheid van lug ρ, Spoed van klank in lug c, akoestiese impedansie Z teenoor temperatuur °C

Effek van temperatuur
°C c in m/s ρ in kg/m3 Z in N·s/m3
- 10 325,4 1,341 436,5
- 5 328,5 1,316 432,4
0 331,5 1,293 428,3
+ 5 334,5 1,269 424,5
+ 10 337,5 1,247 420,7
+ 15 340,5 1,225 417,0
+ 20 343,4 1,204 413,5
+ 25 346,3 1,184 410,0
+ 30 349,2 1,164 406,6

Die digtheid van gasse is 'n funksie van druk en temperatuur en kan met die idealegaswet bereken word:

In eenhede van kg/m3ː

ρ = P M R T {\displaystyle \rho ={\frac {PM}{RT}}} of ρ = P M z R T {\displaystyle \rho ={\frac {PM}{zRT}}} kg/m3

In eenhede van kmol/m3ː

ρ = P R T {\displaystyle \rho ={\frac {P}{RT}}} of ρ = P z R T {\displaystyle \rho ={\frac {P}{zRT}}} kmol/m3

Relatiewe digtheid, voorheen bekend as [spesifieke gewig] of [soortlike gewig], is 'n dimensielose hoeveelheid gedefinieer as die digtheid van 'n stof gedeel deur 'n verwysingsdigtheid.

Vir vloeistowwe is word die digtheid van water by standaard temperatuur en druk (STP) gewoonlik gebruik. Dus is die verwysingsdigtheid 1000 kg/m3. Dus:

S G v l o e i s t o w w e = ρ 1000 {\displaystyle SG_{vloeistowwe}={\frac {\rho }{1000}}}

Vir gasse word die digtheid van die gas by STP gewoonlik gebruik en word dit gewoonlik gedeel deur die digtheid van lug by STP (ongeveer 1.292 kg/m3). Dus:

S G = ρ S T P ρ l u g , S T P = P M R T P M l u g R T = M M l u g M 28.96 {\displaystyle SG={\frac {\rho _{STP}}{\rho _{lug,STP}}}={\frac {\frac {PM}{RT}}{\frac {PM_{lug}}{RT}}}={\frac {M}{M_{lug}}}\approx {\frac {M}{28.96}}}

Publikasie datum: September 09, 2021

digtheid, hierdie, artikel, bespreek, digtheid, stof, sien, bevolkingsdigtheid, artikel, digtheid, bevolking, hoeveelheid, stof, volume, aantal, items, volume, oppervlakte, digtheid, stof, simbool, grieks, mate, massa, eenheid, volume, hoër, voorwerp, digtheid. Hierdie artikel bespreek die digtheid van n stof Sien Bevolkingsdigtheid vir n artikel oor die digtheid van n bevolking Digtheid dui op die hoeveelheid stof per volume of op die aantal items per volume of oppervlakte Die digtheid van n stof simbool r Grieks rho is n mate van massa per eenheid volume Hoe hoer n voorwerp se digtheid hoe hoer is sy massa per volume Die gemiddelde digtheid van n voorwerp is gelyk aan sy totale massa gedeel deur sy totale volume n Meer digte voorwerp soos yster het minder volume as n gelyke massa van n minder digte stof soos water Die SI eenheid van digtheid is kilogram per kubieke meter kg m3 r m V displaystyle rho frac m V met r die voorwerp se digtheid gemeet in kilogram per kubieke meter m die voorwerp se totale massa gemeet in kilogram V die voorwerp se totale volume gemeet in kubieke meter Inhoud 1 Ander eenhede 2 Digthede van stowwe 3 Digtheid van gasse 4 Relatiewe digtheid 5 Sien ookAnder eenhede WysigDie verouderde g cm gram per kubieke sentimeter of kg L kilogram per liter mates kom steeds voor 1 kg dm3 1000 g 1000cm3 1 kg l In Britse eenhede word digtheid gemeet in pond kubieke voet Voorheen was massa en volume verbind deur die gram as die massa van een kubieke sentimeter water teen 3 98 C te definieer wat beteken het dat water n digtheid van 1 kg liter gehad het Dit het probleme geskep weens die kans van massaverlies as gevolg van verdamping asook digtheidsveranderinge as gevolg van temperatuurveranderinge Om hierdie rede is n alternatiewe definisie van die meter en kilogram ontwikkel wat meer getrou in n laboratorium herhaal kan word Weens die nuwe definisies van meter en kilogram is die digtheid van water by 3 98 C baie naby aan presies 1 kg liter n Kubieke meter water weeg dus een metrieke ton Digthede van stowwe WysigDie hoogste bekende digtheid is heel moontlik te vinde in neutronstermaterie Die singulariteit in die middel van n swartkolk het geen volume volgens algemene relatiwiteitsteorie so die digtheid daarvan is ongedefinieerd Die mees digte stof wat natuurlik op Aarde voorkom is Iridium teen ongeveer 22 650 kg m3 n Tabel van digthede van verskeie stowwe Stof Digtheid in kg m3 Iridium 22 650Osmium 22 610Platinum 21 450Goud 19 300Uraan 19 050Kwik 13 580Palladium 12 023Lood 11 340Silwer 10 490Koper 8 920Yster 7 870Tin 7 310Diamant 3 500Aluminium 2 700Magnesium 1 740Seewater 1 025Water 1 000Etielalkohol 790Petrol 730Aerogel 3Lug 1 2 Let op die lae digtheid van aluminium in vergelyking met die meeste ander metale juis om hierdie rede is vliegtuie in die verlede hiervan gemaak Let ook daarop dat lug n nie nul alhoewel klein digheid het Aerogel is die wereld se ligste vaste stof Tabel digtheid van lug r Spoed van klank in lug c akoestiese impedansie Z teenoor temperatuur C Effek van temperatuur C c in m s r in kg m3 Z in N s m3 10 325 4 1 341 436 5 5 328 5 1 316 432 40 331 5 1 293 428 3 5 334 5 1 269 424 5 10 337 5 1 247 420 7 15 340 5 1 225 417 0 20 343 4 1 204 413 5 25 346 3 1 184 410 0 30 349 2 1 164 406 6Digtheid van gasse WysigDie digtheid van gasse is n funksie van druk en temperatuur en kan met die idealegaswet bereken word In eenhede van kg m3ː r P M R T displaystyle rho frac PM RT of r P M z R T displaystyle rho frac PM zRT kg m3 dd In eenhede van kmol m3ː r P R T displaystyle rho frac P RT of r P z R T displaystyle rho frac P zRT kmol m3 dd Relatiewe digtheid WysigRelatiewe digtheid voorheen bekend as spesifieke gewig of soortlike gewig is n dimensielose hoeveelheid gedefinieer as die digtheid van n stof gedeel deur n verwysingsdigtheid Vir vloeistowwe is word die digtheid van water by standaard temperatuur en druk STP gewoonlik gebruik Dus is die verwysingsdigtheid 1000 kg m3 Dus S G v l o e i s t o w w e r 1000 displaystyle SG vloeistowwe frac rho 1000 Vir gasse word die digtheid van die gas by STP gewoonlik gebruik en word dit gewoonlik gedeel deur die digtheid van lug by STP ongeveer 1 292 kg m3 Dus S G r S T P r l u g S T P P M R T P M l u g R T M M l u g M 28 96 displaystyle SG frac rho STP rho lug STP frac frac PM RT frac PM lug RT frac M M lug approx frac M 28 96 Sien ook WysigStandaard temperatuur en druk Relatiewe digtheidOntsluit van https af wikipedia org w index php title Digtheid amp ol,