×
Chloor
swawelchloorargon
F
Cl
Br


Algemeen
Naam, Simbool, Getal Chloor, Cl, 17
Chemiese reeks halogene
Groep, Periode, Blok 17, 3 , p
Digtheid, Hardheid 3.214 kg/m3
Voorkoms gelerig groen
Atoomeienskappe
Atoomgewig 35.453 ame
Atoomradius (bereken) 100 (79) pm
Kovalente radius 99 pm
van-der-Waalsradius 175 pm
Elektronkonfigurasie [Ne]3s2 3p5
e e per energievlak 2, 8, 7
Oksidasietoestande (oksied) ±1,3,5,7 (sterk suur)
Kristalstruktuur ortorombies
Fisiese eienskappe
Toestand van materie gas (nie-magneties)
Smeltpunt 171.6 K (-101.55 °C)
Kookpunt 239.11 K (-34.04 °C)
Verdampingswarmte 10.2 kJ/mol
Smeltingswarmte 3.203 kJ/mol
Dampdruk 1300 Pa
Henry se konstante 8,2 x 10-2 [L/mol.atm] 2480 [K]
Spoed van klank Geen Data
Kritieke punt T= 143,75°C; P=7,977 MPa; ρ=573,0 kg/m3
Algemeen
Elektronegatiwiteit 3.16 (Pauling skaal)
Spesifieke warmtekapasiteit 480 J/(kg*K)
Elektriese geleidingsvermoë geen data
Termiese geleidingsvermoë 0.0089 W/(m*K)
1ste ionisasiepotensiaal 1251.2 kJ/mol
2de ionisasiepotensiaal 2298 kJ/mol
3de ionisasiepotensiaal 3822 kJ/mol
4de ionisasiepotensiaal 5158.6 kJ/mol
5de ionisasiepotensiaal 6542 kJ/mol
6de ionisasiepotensiaal 9362 kJ/mol
7de ionisasiepotensiaal 11018 kJ/mol
8ste ionisasiepotensiaal 33604 kJ/mol
9de ionisasiepotensiaal 38600 kJ/mol
10de ionisasiepotensiaal 43961 kJ/mol
Mees stabiele isotope
iso NV halfleeftyd VM VE MeV
[nie SI]
VP
35Cl 75.77% Cl is stabiel met 18 neutrone
36Cl sin. 301,000 y β-
ε
0.709
1.142
36Ar
36S
37Cl 24.23% Cl is stabiel met 20 neutrone
SI eenhede & STD word gebruik tensy anders vermeld.

Chloor (vanuit die Grieks Chloros, wat "bleekgroen" beteken), is die chemiese element in die periodieke tabel met die atoomgetal 17 en simbool Cl. Dit is 'n halogeen en word in groep 17 gevind. Chloorgas is 'n groenerige geel gas en is twee keer swaarder as lug, dit het 'n intense onwelriekende verstikkende reuk en is uiters giftig. Dit is 'n kragtige oksideer-, bleik- en ontsmettingsmiddel. In verbinding met tafelsout en baie ander stowwe, is dit oral in oorvloed in die natuur te vinde en is 'n lewensnoodsaaklike element.

Inhoud

Die suiwer chemiese element het die fisiese vorm van 'n diatomiese groen gas. Die naam chloor is afgelei vanuit die Griekse woord chloros wat groen beteken en verwys juis na die gas se kleur.

Die element is 'n lid van die soutvormende halogeenreeks en word verkry vanuit die chloriedsoute deur middel van oksidasie en meer algemeen met behulp van elektrolise. Chloor vorm geredelik verbindings met byna al die ander elemente. Teen 10 °C sal een liter water 3.10 liter chloor oplos maar teen 30 °C sal slegs 1.77 liter chloor in water oplos.

Chloor is 'n belangrike chemikalie in watersuiwering, in ontsmettingsmiddels asook bleikmiddels en kom ook voor in mosterdgas.

Chloor word ook gebruik in die vervaardiging van baie alledaagse artikels.

  • Dit word in die vorm van hipochloriet gebruik om bakterieë en ander mikrobe in drinkwater en swembaddens dood te maak.
  • Dit word algemeen gebruik tydens die vervaardiging van papier, ontsmettingsmiddels, kleurstowwe, voedsel, insekdoders, verwe, petroleumprodukte, plastieke, medisyne, tekstiel, oplosmiddels en vele ander verbruikersgoedere.

Organiese chemie maak op groot skaal van hierdie element gebruik as 'n oksideermiddel en in substitusie-reaksies omdat chloor dikwels baie verlangde eienskappe aan 'n organiese verbinding verleen wanneer dit 'n waterstofatoom in die verbinding vervang (soos in sintetiese rubbervervaardiging).

Ander gebruike is die vervaardiging van chlorate, chloroform, koolstoftetrachloried en broomekstraksie.

Chloor is in 1774 deur Carl Wilhelm Scheele ontdek, wat verkeerdelik gedink het dit bevat suurstof. Chloor is in 1810 deur Humphry Davy benoem, wat daarop aangedring het dat die stof inderwaarheid 'n element is.

In die natuur word chloor slegs in die vorm van die chloriedioon teëgekom. Chloriede maak baie van die soute uit wat in die Aarde se oseane opgelos is — 1.9% van die massa van seewater is chloriedione. Selfs hoër konsentrasies chloriede kan in die Dooie See en in ondergrondse brakwaterbronne gevind word.

Die meeste chloriede is oplosbaar in water, dus word chloriede in vastestofvorm slegs in oorvloed in droë klimate gevind of dan diep ondergronds. Algemene chloriedminerale sluit haliet (natriumchloried), silwiet (kaliumchloried), en karnaliet (kaliummagnesiumchloriedheksahidraat) in.

In die nywerheid word elementêre chloor gewoonlik deur die elektrolise van natriumchloried wat in water opgelos is vervaardig. Saam met chloor, lewer hierdie chloralkaliproses, waterstofgas en natriumhidroksied volgens onderstaande chemiese vergelyking

2 NaCl + 2 H2O → Cl2 + H2 + 2 NaOH

Verbindings van chloor sluit chloriede, chloriete, chlorate, perchlorate, chloramiene in.

Daar bestaan twee stabiele isotope van chloor, met massa's 35 en 37 respektiewelik en word in 'n 3:1 relatiewe verhouding aangetref, wat aan chloor atome 'n skynbare atoommassa van 35,5 gee. Chloor het altesaam 9 isotope met massagetalle wat wissel vanaf 32 tot 40. Slegs drie van hierdie isotope kom natuurlik voor: die stabiele Cl-35 (75,77%) en Cl-37 (24,23%) en dan die radio-aktiewe Cl-36. Die verhouding van Cl-36 tot stabiele Cl in die omgewing is ongeveer 700 E-15:1. Cl-36 ontstaan deur splytsing van Ar-36 in die atmosfeer as gevolg van neutronvangs deur Cl-35 of muonvangs deur Ca-40. Cl-36 ontbind na S-36 en Ar-36 met 'n gekombineerde halfleeftyd van 308 000 jaar. Die halfleeftyd van die hidrofiliese onreaktiewe isotope maak dit geskik vir die doeleindes van geologiese datering in die omtrek van 60 000 tot 1 miljoen jaar. Groot hoeveelhede Cl-36 het ontstaan tydens die atmosferiese kernwapenontploffings tussen 1952 en 1958. Die residensietyd van Cl-36 in die atmosfeer is ongeveer 1 week. Dus vir die doeleindes van nasporing van veranderinge in grond en grondwater is Cl-36 ook 'n nuttige tydmerker om water se oorsprong van 50 jaar tot die hede vas te stel. Cl-36 is ook al in geologiese studies gebruik om ys en sedimente te dateer.

Chloor veroorsaak irritasie in die asemhalingstelsels van veral kinders en oumense. In sy gasvorm irriteer dit die neusmembrane en in vloeistofvorm brand dit die vel. Dit neem so min as 3,5 dpm om die reuk van chloor te onderskei maar dit verg meer as 1000 dpm vir 'n noodlottige dosis. Dis om hierdie rede dat chloor tydens die Eerste Wêreldoorlog gebruik is vir chemiese oorlogvoering

Blootstelling aan hierdie gas behoort nie 0,5 dpm (8-uur geweegde gemiddelde – 40 uur week) te oorskry nie.

Akute blootstelling aan hoë (dog nie-noodlottige) konsentrasies chloor kan pulmonêre edeem, of dan vloeistof in die longe ('n uiters onaangename toestand), veroorsaak. Kroniese lae-vlakblootstelling verswak die longe wat die vatbaarheid van ander longsiektes verhoog.

Toksiese dampe kan vrygestel word wanneer bleikmiddels met urine, ammoniak en ander skoonmaakmiddels gemeng word. Hierdie dampe bestaan uit 'n mengsel van chloorgas en stikstoftrichloried; en vermenging van hierdie stowwe moet vermy word.

Chloor kan deur die elektrolise van 'n natriumchloriedoplossing vervaardig word. Daar bestaan drie industriële metodes vir die onttrekking van chloor deur middel van elektrolise:

Kwiksel-elektrolise

Kwiksel-elektrolise is die eerste metode wat gebruik is om chloor op industriële skaal te vervaardig. Titaan-anodes word bo 'n vloeibare kwikkatode gemonteer en 'n oplossing van natriumchloried word dan tussen die elektrodes ingepomp. Wanneer 'n elektriese stroom tussen die elektrodes begin vloei, word chloor by die titaananodes vrygestel, terwyl die natrium in die kwik-katode oplos om 'n amalgaam te vorm.

Die amalgaam kan hergenereer word deur die kwik met water te laat reageer wat dan waterstof en natriumhidroksied vrystel. Albei is baie nuttige byprodukte.

Die metode vereis groot hoeveelhede energie en daar is ook ernstige bedenkinge oor kwik in uitvloeisels.

Diafragmaselelektrolise

'n Asbesdiafragma word op 'n roosterkatode van yster neergeslaan wat voorkom dat chloor wat by die anode vorm en die natriumhidroksied wat by die katode vorm, weer meng.

Hierdie metode gebruik minder energie maar die natriumhidroksied word nie so maklik gekonsentreer en neergeslaan as 'n bruikbare produk nie.

Membraanselelektrolise

Die elektrolitiese sel word in twee verdeel deur 'n membraan wat as 'n ioonuitruiler optree. 'n Versadigde natriumchloried oplossing word in die anode kompartement geplaas terwyl die katode kompartement gedistilleerde water bevat.

Die metode is byna net so effektief soos die diafragmasel maar produseer suiwer natriumhidroksied.

    1. .    Publikasie datum: Augustus 16, 2021

    chloor, swawel, chloor, argonf, volledige, tabelalgemeennaam, simbool, getal, 17chemiese, reeks, halogenegroep, periode, blok, pdigtheid, hardheid, m3voorkoms, gelerig, groenatoomeienskappeatoomgewig, ameatoomradius, bereken, pmkovalente, radius, pmvan, waalsr. swawel chloor argonF Cl Br Volledige tabelAlgemeenNaam Simbool Getal Chloor Cl 17Chemiese reeks halogeneGroep Periode Blok 17 3 pDigtheid Hardheid 3 214 kg m3Voorkoms gelerig groenAtoomeienskappeAtoomgewig 35 453 ameAtoomradius bereken 100 79 pmKovalente radius 99 pmvan der Waalsradius 175 pmElektronkonfigurasie Ne 3s2 3p5e e per energievlak 2 8 7Oksidasietoestande oksied 1 3 5 7 sterk suur Kristalstruktuur ortorombiesFisiese eienskappeToestand van materie gas nie magneties Smeltpunt 171 6 K 101 55 C Kookpunt 239 11 K 34 04 C Verdampingswarmte 10 2 kJ molSmeltingswarmte 3 203 kJ molDampdruk 1300 PaHenry se konstante 8 2 x 10 2 L mol atm 2480 K 1 Spoed van klank Geen DataKritieke punt T 143 75 C P 7 977 MPa r 573 0 kg m3 2 AlgemeenElektronegatiwiteit 3 16 Pauling skaal Spesifieke warmtekapasiteit 480 J kg K Elektriese geleidingsvermoe geen dataTermiese geleidingsvermoe 0 0089 W m K 1ste ionisasiepotensiaal 1251 2 kJ mol2de ionisasiepotensiaal 2298 kJ mol3de ionisasiepotensiaal 3822 kJ mol4de ionisasiepotensiaal 5158 6 kJ mol5de ionisasiepotensiaal 6542 kJ mol6de ionisasiepotensiaal 9362 kJ mol7de ionisasiepotensiaal 11018 kJ mol8ste ionisasiepotensiaal 33604 kJ mol9de ionisasiepotensiaal 38600 kJ mol10de ionisasiepotensiaal 43961 kJ molMees stabiele isotopeiso NV halfleeftyd VM VE MeV nie SI VP35Cl 75 77 Cl is stabiel met 18 neutrone36Cl sin 301 000 y b e 0 709 1 142 36Ar 36S37Cl 24 23 Cl is stabiel met 20 neutroneSI eenhede amp STD word gebruik tensy anders vermeld Chloor vanuit die Grieks Chloros wat bleekgroen beteken is die chemiese element in die periodieke tabel met die atoomgetal 17 en simbool Cl Dit is n halogeen en word in groep 17 gevind Chloorgas is n groenerige geel gas en is twee keer swaarder as lug dit het n intense onwelriekende verstikkende reuk en is uiters giftig Dit is n kragtige oksideer bleik en ontsmettingsmiddel In verbinding met tafelsout en baie ander stowwe is dit oral in oorvloed in die natuur te vinde en is n lewensnoodsaaklike element Inhoud 1 Kenmerkende eienskappe 2 Aanwendings 3 Geskiedenis 4 Verspreiding 5 Verbindings 6 Isotope 7 Voorsorgmaatreels 8 Vervaardiging 8 1 Kwiksel elektrolise 8 2 Diafragmaselelektrolise 8 3 Membraanselelektrolise 9 Verwysings 10 Eksterne skakelsKenmerkende eienskappe WysigDie suiwer chemiese element het die fisiese vorm van n diatomiese groen gas Die naam chloor is afgelei vanuit die Griekse woord chloros wat groen beteken en verwys juis na die gas se kleur Die element is n lid van die soutvormende halogeenreeks en word verkry vanuit die chloriedsoute deur middel van oksidasie en meer algemeen met behulp van elektrolise Chloor vorm geredelik verbindings met byna al die ander elemente Teen 10 C sal een liter water 3 10 liter chloor oplos maar teen 30 C sal slegs 1 77 liter chloor in water oplos Aanwendings WysigChloor is n belangrike chemikalie in watersuiwering in ontsmettingsmiddels asook bleikmiddels en kom ook voor in mosterdgas Chloor word ook gebruik in die vervaardiging van baie alledaagse artikels Dit word in die vorm van hipochloriet gebruik om bakteriee en ander mikrobe in drinkwater en swembaddens dood te maak Dit word algemeen gebruik tydens die vervaardiging van papier ontsmettingsmiddels kleurstowwe voedsel insekdoders verwe petroleumprodukte plastieke medisyne tekstiel oplosmiddels en vele ander verbruikersgoedere Organiese chemie maak op groot skaal van hierdie element gebruik as n oksideermiddel en in substitusie reaksies omdat chloor dikwels baie verlangde eienskappe aan n organiese verbinding verleen wanneer dit n waterstofatoom in die verbinding vervang soos in sintetiese rubbervervaardiging Ander gebruike is die vervaardiging van chlorate chloroform koolstoftetrachloried en broomekstraksie Geskiedenis WysigChloor is in 1774 deur Carl Wilhelm Scheele ontdek wat verkeerdelik gedink het dit bevat suurstof Chloor is in 1810 deur Humphry Davy benoem wat daarop aangedring het dat die stof inderwaarheid n element is Verspreiding WysigIn die natuur word chloor slegs in die vorm van die chloriedioon teegekom Chloriede maak baie van die soute uit wat in die Aarde se oseane opgelos is 1 9 van die massa van seewater is chloriedione Selfs hoer konsentrasies chloriede kan in die Dooie See en in ondergrondse brakwaterbronne gevind word Die meeste chloriede is oplosbaar in water dus word chloriede in vastestofvorm slegs in oorvloed in droe klimate gevind of dan diep ondergronds Algemene chloriedminerale sluit haliet natriumchloried silwiet kaliumchloried en karnaliet kaliummagnesiumchloriedheksahidraat in In die nywerheid word elementere chloor gewoonlik deur die elektrolise van natriumchloried wat in water opgelos is vervaardig Saam met chloor lewer hierdie chloralkaliproses waterstofgas en natriumhidroksied volgens onderstaande chemiese vergelyking 2 NaCl 2 H2O Cl2 H2 2 NaOHVerbindings WysigVerbindings van chloor sluit chloriede chloriete chlorate perchlorate chloramiene in Isotope WysigDaar bestaan twee stabiele isotope van chloor met massa s 35 en 37 respektiewelik en word in n 3 1 relatiewe verhouding aangetref wat aan chloor atome n skynbare atoommassa van 35 5 gee Chloor het altesaam 9 isotope met massagetalle wat wissel vanaf 32 tot 40 Slegs drie van hierdie isotope kom natuurlik voor die stabiele Cl 35 75 77 en Cl 37 24 23 en dan die radio aktiewe Cl 36 Die verhouding van Cl 36 tot stabiele Cl in die omgewing is ongeveer 700 E 15 1 Cl 36 ontstaan deur splytsing van Ar 36 in die atmosfeer as gevolg van neutronvangs deur Cl 35 of muonvangs deur Ca 40 Cl 36 ontbind na S 36 en Ar 36 met n gekombineerde halfleeftyd van 308 000 jaar Die halfleeftyd van die hidrofiliese onreaktiewe isotope maak dit geskik vir die doeleindes van geologiese datering in die omtrek van 60 000 tot 1 miljoen jaar Groot hoeveelhede Cl 36 het ontstaan tydens die atmosferiese kernwapenontploffings tussen 1952 en 1958 Die residensietyd van Cl 36 in die atmosfeer is ongeveer 1 week Dus vir die doeleindes van nasporing van veranderinge in grond en grondwater is Cl 36 ook n nuttige tydmerker om water se oorsprong van 50 jaar tot die hede vas te stel Cl 36 is ook al in geologiese studies gebruik om ys en sedimente te dateer Voorsorgmaatreels WysigChloor veroorsaak irritasie in die asemhalingstelsels van veral kinders en oumense In sy gasvorm irriteer dit die neusmembrane en in vloeistofvorm brand dit die vel Dit neem so min as 3 5 dpm om die reuk van chloor te onderskei maar dit verg meer as 1000 dpm vir n noodlottige dosis Dis om hierdie rede dat chloor tydens die Eerste Wereldoorlog gebruik is vir chemiese oorlogvoering Blootstelling aan hierdie gas behoort nie 0 5 dpm 8 uur geweegde gemiddelde 40 uur week te oorskry nie Akute blootstelling aan hoe dog nie noodlottige konsentrasies chloor kan pulmonere edeem of dan vloeistof in die longe n uiters onaangename toestand veroorsaak Kroniese lae vlakblootstelling verswak die longe wat die vatbaarheid van ander longsiektes verhoog Toksiese dampe kan vrygestel word wanneer bleikmiddels met urine ammoniak en ander skoonmaakmiddels gemeng word Hierdie dampe bestaan uit n mengsel van chloorgas en stikstoftrichloried en vermenging van hierdie stowwe moet vermy word Vervaardiging WysigChloor kan deur die elektrolise van n natriumchloriedoplossing vervaardig word Daar bestaan drie industriele metodes vir die onttrekking van chloor deur middel van elektrolise Kwiksel elektrolise Wysig Kwiksel elektrolise is die eerste metode wat gebruik is om chloor op industriele skaal te vervaardig Titaan anodes word bo n vloeibare kwikkatode gemonteer en n oplossing van natriumchloried word dan tussen die elektrodes ingepomp Wanneer n elektriese stroom tussen die elektrodes begin vloei word chloor by die titaananodes vrygestel terwyl die natrium in die kwik katode oplos om n amalgaam te vorm Die amalgaam kan hergenereer word deur die kwik met water te laat reageer wat dan waterstof en natriumhidroksied vrystel Albei is baie nuttige byprodukte Die metode vereis groot hoeveelhede energie en daar is ook ernstige bedenkinge oor kwik in uitvloeisels Diafragmaselelektrolise Wysig n Asbesdiafragma word op n roosterkatode van yster neergeslaan wat voorkom dat chloor wat by die anode vorm en die natriumhidroksied wat by die katode vorm weer meng Hierdie metode gebruik minder energie maar die natriumhidroksied word nie so maklik gekonsentreer en neergeslaan as n bruikbare produk nie Membraanselelektrolise Wysig Die elektrolitiese sel word in twee verdeel deur n membraan wat as n ioonuitruiler optree n Versadigde natriumchloried oplossing word in die anode kompartement geplaas terwyl die katode kompartement gedistilleerde water bevat Die metode is byna net so effektief soos die diafragmasel maar produseer suiwer natriumhidroksied Verwysings WysigLos Alamos National Laboratory Chlorine NIST Sander The chlorine instituteEksterne skakels WysigWikimedia Commons bevat media in verband met Chlorine Sien chloor in Wiktionary die vrye woordeboek WebElements com Chlorine EnvironmentalChemistry com Chlorine H HeLi Be B C N O F NeNa Mg Al Si P S Cl ArK Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br KrRb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I XeCs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At RnFr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts OgAlkalimetale Aardalkalimetale Lantaniede Aktiniede Oorgangsmetale Hoofgroepmetale Metalloide Niemetale Halogene Edelgasse Chemie onbekendOntsluit van https af wikipedia org w index php title Chloor amp ol,