×
Bybel

Die Bybel is die heilige boek van Christendom, Judaïsme, Rastafarianisme en Samaritaïsme. Die Joodse Bybel of Tanag het 39 dele en vertel die verhaal van God se verhouding met die Joodse mense in antieke tye. Dié 39 dele is ook deel van die Christelike Bybel en word die Ou Testament genoem. Die Christelike Bybel het nog 27 dele, wat die Nuwe Testament genoem word. Daarin word die verhaal van Jesus vertel.

'n Bybel
Die Bybel van Christian III van Denemarke, die eerste Deense vertaling. Gedruk in Kopenhagen, 1550.
Die Afrikaanse Bybel (hier die 1933/1953-vertaling) kan ook op Java-georiënteerde selfone afgelaai word. m.bibles.co.za

Die woord 'Bybel' stam van die Griekse woord βιβλια biblia (boeke), wat 'n meervoud is van βιβλιον biblion (wat oorspronklik papirus beteken en later gebruik is as aanduiding van papier, geskrif, boek(rol)). Die Bybel bevat drie verskillende versamelings boeke:

 1. Die Ou Testament, ook die Hebreeuse Bybel genoem. Dit is geskryf gedurende die eeue heen en dit bestaan oorspronklik vir die grootste deel in Hebreeus met enkele Aramese paragrawe. (Die Tanag is anders georden)
 2. Die Apokriewe boeke, boeke buiten die kanon van Nicea.
 3. Die Nuwe Testament, geskryf gedurende die tweede helfte van die eerste eeu na Christus, in moderne Grieks (koinè-Grieks).

In breë trekke gaan die Bybel oor hoe God as skepper met die mens in tyd en ruimte omgegaan het, die plek van die mens in verhouding tot die skepping, die skepper en die heelal en inbreek van ewigheid (domein van God) in die tyd (domein van die mens).

Met 'n geraamde verkope van meer as 5 miljard kopieë word die Bybel algemeen as die topverkoper boek van alle tye beskou. Na raming word 100 miljoen Bybels jaarliks verkoop. Dit is uniek in baie opsigte, waarvan vertaling en skrywers net 'n paar is. Dit het ook 'n groot invloed op letterkunde en die geskiedenis, veral in die Weste, uitgeoefen.

Inhoud

Die meervoudsvorm biblia ("boekrolle, boeke") van die Griekse woord biblion is in die antieke tyd as die eenvoudsvorm van 'n Latynse vroulike term een ook as 'n sinoniem van die Griekse term hagia graphae ("Heilige Skrif") geïnterpreteer.

In sowel die Joodse asook die Christelike godsdiens word hierdie versameling van boeke as 'n openbaring van God beskou en het dus 'n normatiewe karakter vir die godsdiensbeoefening.

Die Hervormde en Gereformeerde opinie en geloof is steeds dat die Bybel die Heilige Skrif is wat deur die Heilige Gees inspireer is en alle kennis bevat vir die verlossing en saligmaking van die mens.

Vir die Joodse godsdiens is die Torah, en hier veral die verbond, wat God by die berg Sinaï met Israel gesluit het, die "woord van God". Christene beskou Jesus Christus as die sentrale figuur in die Heilige Skrif, wat ook hulle betekenis verlig. Met die kanonisering van die Nuwe Testament het die kerk ook besluit om die Hebreeuse Skrifte as die "woord van God" te erken.

Hier volg 'n paar feite oor die struktuur van die Bybel:

Beskrywing Ou Testament Nuwe Testament Totaal
Boeke 39 27 66
Hoofstukke 1189 929 260
Verse 23 200 7 950 31 150
Woorde 622 000 184 600 806 600
Letters - - 3 116 480

Let wel, die aantal verse, woorde en letters hierbo verskil van verskillende vertalings. Hierdie is om slegs 'n aanduiding te gee van die grootte van die Bybel.

Ou testament

Die hoofartikel vir hierdie afdeling is: Ou Testament.


Apokriewe boeke

Die hoofartikel vir hierdie afdeling is: Apokriewe boeke.
 • Boek van Tobit (in die Rooms-Katolieke, Griekse en Slawiese Bybels)
 • Judit (in die Rooms-Katolieke, Griekse en Slawiese Bybels)
 • Toevoegings tot die boek van Ester (in die Rooms-Katolieke, Griekse en Slawiese Bybels)
 • Wysheid van Salomo (in die Rooms-Katolieke, Griekse en Slawiese Bybels)
 • Wysheid van Ben Sirag (in die Rooms-Katolieke, Griekse en Slawiese Bybels)
 • Barug (in die Rooms-Katolieke, Griekse en Slawiese Bybels)
 • Brief van Jeremia (Barug 6 in sommige Bybels) (in die Rooms-Katolieke, Griekse en Slawiese Bybels)
 • Susanna (in die Griekse en Slawiese Bybels, en Daniël 13 in die Rooms-Katolieke Bybel)
 • Asarja se gebed en Die Lied van die drie jong manne (in die Griekse en Slawiese Bybels) en tussen Daniël 3:23-24 in die Rooms-Katolieke Bybel)
 • Bel en die draak (in die Griekse en Slawiese Bybels, en Daniël 14 in die Rooms-Katolieke Bybel)
 • 1 Makkabeërs (in die Rooms-Katolieke, Griekse en Slawiese Bybels)
 • 2 Makkabeërs (in die Rooms-Katolieke, Griekse en Slawiese Bybels)
 • 1 Esdras (in die Griekse Bybel)
 • Gebed van Manasse (in die Griekse Bybel)
 • Psalm 151 (in die Griekse Bybel)
 • 3 Makkabeërs (in die Griekse Bybel)
 • 2 Esdras (in die Slawiese Bybel en 'n bylae tot die Latynse Vulgata)
 • 4 Makkabeërs (bylae tot die Griekse Bybel)

Nuwe testament

Die hoofartikel vir hierdie afdeling is: Nuwe Testament.


Die eindvertalers van die 1933-vertaling van die Bybel in Afrikaans: dr. J.D. du Toit (Totius), prof. E.E. van Rooyen, dr. J.D. Kestell, proff. H.C.M. Fourie en B.B. Keet.
Adviseurs van die Afrikaanse Bybelvertaling, 1933. Boonste ry: di. J.P.H. Steyn, C.F. Kies, G.D. Malan, W.J.W. Naudé, A.S.E. Yssel, W. de Vos. Middel: Di. C.W.M. du Toit (Totius se broer), H.J. Otto, proff. J.A. du Plessis, C.J.H. de Wet, dr. H.D. van Broekhuizen, di. Dirk Postma, P.J.J. Boshoff en H.J. Pienaar. Voor: prof. B.B. Keet, Totius, ds. J.D. Kestell, proff. E.E. van Rooyen en H.C.M. Fourie. Hulle het amptelik bekendgestaan as die Kommissie vir Afrikaanse Bybelvertalers. Dié foto is in Bloemfontein geneem.

Die eerste volledige bybelboek in Afrikaans was die Evangelie volgens Markus soos deur C.P. Hoogenhout vertaal. Hierdie vertaling is nooit gepubliseer nie, maar die manuskrip is in die Nasionale Biblioteek van Suid-Afrika in Kaapstad beskikbaar.

Die eerste Afrikaanse vertaling (bekend as die "ou" vertaling) van die Bybel het in 1933 verskyn. Die vertaalwerk is deur prof. J.D. du Toit, prof. E.E. van Rooyen, prof. J.D. Kestell, dr. S.P.E Boshoff, dr. H.C.M. Fourie en prof B.B. Keet behartig. 'n Hersiene uitgawe daarvan het in 1953 verskyn sodat die "ou vertaling" ook bekendstaan as die 1933/'53-vertaling.

Die nuwe vertaling van die Bybel het in 1983 verskyn en word deur die Bybelgenootskap van Suid-Afrika gepubliseer. Die eindredaksie van hierdie vertaling was prof. E.P. Groenewald, J.P. Oberholzer, A.H. Van Zyl, P. A. Verhoef, J.L. Helberg en W. Kempen.

Die eerste Afrikaanse Bybel vir Dowes is in 2008 deur die Bybelgenootskap van Suid-Afrika gepubliseer.

 1. HAT Taal-en-feitegids, Pearson, Desember 2013, ISBN 978-1-77578-243-8
 2. (in Engels). Guinness World Records. vanaf die oorspronklike op 8 Mei 2020. Besoek op9 Desember 2015.
 3. Ryken, Leland. (in Engels). The Wall Street Journal. Geargiveer vanaf op 8 Mei 2020. Besoek op9 Desember 2015.
 4. . The Economist (in Engels). 22 Desember 2007. vanaf die oorspronklike op 20 Januarie 2013.
 5. Ash, Russell (2001). Top 10 of Everything 2002. Dorling Kindersley. ISBN 0-7894-8043-3.
 6. , Universiteit van Pretoria, besoek op 27 Mei 20017
 7. Kyk
 8. 4 November 2012 op Wayback Machine, besoek op 30 Mei 2010.

Publikasie datum: September 25, 2021

bybel, heilige, boek, christendom, judaïsme, rastafarianisme, samaritaïsme, joodse, tanag, dele, vertel, verhaal, verhouding, joodse, mense, antieke, dié, dele, deel, christelike, word, testament, genoem, christelike, dele, nuwe, testament, genoem, word, daari. Die Bybel is die heilige boek van Christendom Judaisme Rastafarianisme en Samaritaisme Die Joodse Bybel of Tanag het 39 dele en vertel die verhaal van God se verhouding met die Joodse mense in antieke tye Die 39 dele is ook deel van die Christelike Bybel en word die Ou Testament genoem Die Christelike Bybel het nog 27 dele wat die Nuwe Testament genoem word Daarin word die verhaal van Jesus vertel 1 n Bybel Die Bybel van Christian III van Denemarke die eerste Deense vertaling Gedruk in Kopenhagen 1550 Die Afrikaanse Bybel hier die 1933 1953 vertaling kan ook op Java georienteerde selfone afgelaai word m bibles co za Die woord Bybel stam van die Griekse woord biblia biblia boeke wat n meervoud is van biblion biblion wat oorspronklik papirus beteken en later gebruik is as aanduiding van papier geskrif boek rol Die Bybel bevat drie verskillende versamelings boeke Die Ou Testament ook die Hebreeuse Bybel genoem Dit is geskryf gedurende die eeue heen en dit bestaan oorspronklik vir die grootste deel in Hebreeus met enkele Aramese paragrawe Die Tanag is anders georden Die Apokriewe boeke boeke buiten die kanon van Nicea Die Nuwe Testament geskryf gedurende die tweede helfte van die eerste eeu na Christus in moderne Grieks koine Grieks In bree trekke gaan die Bybel oor hoe God as skepper met die mens in tyd en ruimte omgegaan het die plek van die mens in verhouding tot die skepping die skepper en die heelal en inbreek van ewigheid domein van God in die tyd domein van die mens Met n geraamde verkope van meer as 5 miljard kopiee word die Bybel algemeen as die topverkoper boek van alle tye beskou 2 3 Na raming word 100 miljoen Bybels jaarliks verkoop 4 5 Dit is uniek in baie opsigte waarvan vertaling en skrywers net n paar is Dit het ook n groot invloed op letterkunde en die geskiedenis veral in die Weste uitgeoefen 6 Inhoud 1 Terme Bybel en Heilige Skrif 2 Inhoud van die Bybel 2 1 Ou testament 2 2 Apokriewe boeke 2 3 Nuwe testament 3 Afrikaanse vertaling 4 Sien ook 5 Verwysings 6 Eksterne skakelsTerme Bybel en Heilige Skrif WysigDie meervoudsvorm biblia boekrolle boeke van die Griekse woord biblion is in die antieke tyd as die eenvoudsvorm van n Latynse vroulike term een ook as n sinoniem van die Griekse term hagia graphae Heilige Skrif geinterpreteer In sowel die Joodse asook die Christelike godsdiens word hierdie versameling van boeke as n openbaring van God beskou en het dus n normatiewe karakter vir die godsdiensbeoefening Die Hervormde en Gereformeerde opinie en geloof is steeds dat die Bybel die Heilige Skrif is wat deur die Heilige Gees inspireer is en alle kennis bevat vir die verlossing en saligmaking van die mens Vir die Joodse godsdiens is die Torah en hier veral die verbond wat God by die berg Sinai met Israel gesluit het die woord van God Christene beskou Jesus Christus as die sentrale figuur in die Heilige Skrif wat ook hulle betekenis verlig Met die kanonisering van die Nuwe Testament het die kerk ook besluit om die Hebreeuse Skrifte as die woord van God te erken Inhoud van die Bybel WysigHier volg n paar feite oor die struktuur van die Bybel 7 Beskrywing Ou Testament Nuwe Testament TotaalBoeke 39 27 66Hoofstukke 1189 929 260Verse 23 200 7 950 31 150Woorde 622 000 184 600 806 600Letters 3 116 480 Let wel die aantal verse woorde en letters hierbo verskil van verskillende vertalings Hierdie is om slegs n aanduiding te gee van die grootte van die Bybel Ou testament Wysig Die hoofartikel vir hierdie afdeling is Ou Testament Genesis Eksodus Levitikus Numeri Deuteronomium Josua Rigters Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Konings 2 Konings 1 Kronieke 2 Kronieke Esra Nehemia Ester Job Psalms Spreuke van Salomo Prediker Hooglied van Salomo Jesaja Jeremia Klaagliedere van Jeremia Esegiel Daniel Hosea Joel Amos Obadja Jona Miga Nahum Habakuk Sefanja Haggai Sagaria Maleagi Apokriewe boeke Wysig Die hoofartikel vir hierdie afdeling is Apokriewe boeke Boek van Tobit in die Rooms Katolieke Griekse en Slawiese Bybels Judit in die Rooms Katolieke Griekse en Slawiese Bybels Toevoegings tot die boek van Ester in die Rooms Katolieke Griekse en Slawiese Bybels Wysheid van Salomo in die Rooms Katolieke Griekse en Slawiese Bybels Wysheid van Ben Sirag in die Rooms Katolieke Griekse en Slawiese Bybels Barug in die Rooms Katolieke Griekse en Slawiese Bybels Brief van Jeremia Barug 6 in sommige Bybels in die Rooms Katolieke Griekse en Slawiese Bybels Susanna in die Griekse en Slawiese Bybels en Daniel 13 in die Rooms Katolieke Bybel Asarja se gebed en Die Lied van die drie jong manne in die Griekse en Slawiese Bybels en tussen Daniel 3 23 24 in die Rooms Katolieke Bybel Bel en die draak in die Griekse en Slawiese Bybels en Daniel 14 in die Rooms Katolieke Bybel 1 Makkabeers in die Rooms Katolieke Griekse en Slawiese Bybels 2 Makkabeers in die Rooms Katolieke Griekse en Slawiese Bybels 1 Esdras in die Griekse Bybel Gebed van Manasse in die Griekse Bybel Psalm 151 in die Griekse Bybel 3 Makkabeers in die Griekse Bybel 2 Esdras in die Slawiese Bybel en n bylae tot die Latynse Vulgata 4 Makkabeers bylae tot die Griekse Bybel Nuwe testament Wysig Die hoofartikel vir hierdie afdeling is Nuwe Testament Evangelies Matteus Markus Lukas Johannes Handelinge van die apostels Briewe Romeine 1 Korintiers 2 Korintiers Galasiers Efesiers Filippense Kolossense 1 Tessalonisense Briewe vervolg 2 Tessalonisense 1 Timoteus 2 Timoteus Titus Filemon Hebreers Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring Die openbaring aan Johannes Afrikaanse vertaling Wysig Die eindvertalers van die 1933 vertaling van die Bybel in Afrikaans dr J D du Toit Totius prof E E van Rooyen dr J D Kestell proff H C M Fourie en B B Keet Adviseurs van die Afrikaanse Bybelvertaling 1933 Boonste ry di J P H Steyn C F Kies G D Malan W J W Naude A S E Yssel W de Vos Middel Di C W M du Toit Totius se broer H J Otto proff J A du Plessis C J H de Wet dr H D van Broekhuizen di Dirk Postma P J J Boshoff en H J Pienaar Voor prof B B Keet Totius ds J D Kestell proff E E van Rooyen en H C M Fourie Hulle het amptelik bekendgestaan as die Kommissie vir Afrikaanse Bybelvertalers Die foto is in Bloemfontein geneem Die eerste volledige bybelboek in Afrikaans was die Evangelie volgens Markus soos deur C P Hoogenhout vertaal Hierdie vertaling is nooit gepubliseer nie maar die manuskrip is in die Nasionale Biblioteek van Suid Afrika in Kaapstad beskikbaar Die eerste Afrikaanse vertaling bekend as die ou vertaling van die Bybel het in 1933 verskyn Die vertaalwerk is deur prof J D du Toit prof E E van Rooyen prof J D Kestell dr S P E Boshoff dr H C M Fourie en prof B B Keet behartig n Hersiene uitgawe daarvan het in 1953 verskyn sodat die ou vertaling ook bekendstaan as die 1933 53 vertaling Die nuwe vertaling van die Bybel het in 1983 verskyn en word deur die Bybelgenootskap van Suid Afrika gepubliseer Die eindredaksie van hierdie vertaling was prof E P Groenewald J P Oberholzer A H Van Zyl P A Verhoef J L Helberg en W Kempen Die eerste Afrikaanse Bybel vir Dowes is in 2008 deur die Bybelgenootskap van Suid Afrika gepubliseer 8 Sien ook WysigBybelvertaling Chronologie van die BybelVerwysings Wysig HAT Taal en feitegids Pearson Desember 2013 ISBN 978 1 77578 243 8 Best selling book of non fiction in Engels Guinness World Records Geargiveer vanaf die oorspronklike op 8 Mei 2020 Besoek op 9 Desember 2015 Ryken Leland How We Got the Best Selling Book of All Time in Engels The Wall Street Journal Geargiveer vanaf die oorspronklike op 8 Mei 2020 Besoek op 9 Desember 2015 The battle of the books The Economist in Engels 22 Desember 2007 Geargiveer vanaf die oorspronklike op 20 Januarie 2013 Ash Russell 2001 Top 10 of Everything 2002 Dorling Kindersley ISBN 0 7894 8043 3 Die finansiele onderbou van die Bybelgenootskap van Suid Afrika Universiteit van Pretoria besoek op 27 Mei 20017 Kyk How many chapters verses and words are in the Bible Afrikaanse bybelvertaling Geargiveer 4 November 2012 op Wayback Machine besoek op 30 Mei 2010 Eksterne skakels WysigBybel n Afrikaanse webwerf oor die Bybel Die Bybelgenootskap van Suid Afrika Wikimedia Commons het meer media in die kategorie Bybel Wikiwoordeboek het n inskrywing vir Bybel Ontsluit van https af wikipedia org w index php title Bybel amp ol,