×
Bakterie

Bakterieë (enkelvoud: bakterie, uitspraak: baktérie) is 'n hoofgroep lewende organismes. Meeste is mikroskopies en eensellig, met 'n relatief eenvoudige selstruktuur sonder 'n selkern, en organelle soos mitochondrië en bladgroenkorrels. Bakterië is prokariote, in teenstelling met organismes met meer komplekse selle wat bekend staan as eukariote. Die term "bakterië" word soms vir alle prokariote gebruik of vir 'n hoofgroep daarvan, andersins bekend as eubacteria, afhangend van idees oor hulle verwantskap.

Bakterie
Tydperk:Argeïkum–0
'n Fotomikrograaf van Clostridium botulinum bakterieë
Wetenskaplike klassifikasie
Domein:
Bacteria

Bakterieë is die volopste van alle organismes. Hulle is alomteenwoordig in grond, water en as simbionte van ander organismes. Baie patogene is bakterië. Meeste is piepklein, gewoonlik slegs 0.5-5.0 μm in hulle langste dimensie, alhoewel reuse bakterië soos Thiomargarita namibiensis en Epulopiscium fishelsoni groter as 0.5 mm kan word. Hulle het normaalweg selwande, soos plant- en swamselle, maar met 'n heeltemal ander samestelling (peptidoglycane). Vele beweeg deur flagella te gebruik, wat struktureel van die flagella van ander groepe verskil.

Inhoud

Die eerste bakterieë is deur Antonie van Leeuwenhoek in 1683 waargeneem met behulp van 'n enkellens mikroskoop wat hy self ontwerp het. Die naam bakterie (bacterium) is eers baie later in 1828 deur Ehrenberg voorgestel, afgelei van die Griekse woord βακτηριον wat "klein stok" beteken. Louis Pasteur (1822–1895) en Robert Koch (1843–1910) het die rol van bakterieë as draers en oorsake van siektes of patogene beskryf.

Bakterieë plant slegs geslagloos en nie seksueel voort nie. Meer spesifiek plant hulle voort deur binêre deling, of eenvoudige seldeling. In die proses verdeel een sel in twee dogterselle met die ontwikkeling van 'n transversale selwand.

Bakterieë vertoon 'n wye verskeidenheid metabolismes en kan vervolgens geklassifiseer word in primêre voedselgroepe. Heterotrofe bakterieë is afhanklik van 'n organiese koolstofbron terwyl outotrofe bakterië organiese verbindings uit koolstofdioksied en water kan sintetiseer. Outotrofe bakterieë wat energie verkry deur oksidasie van chemiese verbindings word chemotroof genoem, en die wat energie verkry uit lig, deur fotosintese, word fototroof genoem. Daar is baie verskillende variasies op hierdie terminologie soos chemo-outotroof en fotosinteties outotroof en so aan. Verder word bakterieë onderskei gegrond op die bron van reduksie ekwivalente wat hulle gebruik. Die wat anorganiese verbindings (b.v. Water, waterstof, sulfiede of ammoniak) vir die doel gebruik word litotroof genoem en ander wat organiese verbindings (b.v. suikers of organiese sure) gebruik word organotroof genoem. Die metaboliese wyses vir energie metabolisme (fototrofie of chemotrofie), reduksie ekwivalente bronne (lithotrofie of organotrofie) en koolstofbronne (outotrofie of heterotrofie) kan op verskillende maniere gekombineer word in 'n enkele mikro-organisme, en kan in vele spesies selfs tussen verskillende modusse wissel.

Ander voedingsvereistes sluit in stikstof, swael, fosfor, vitamiene en metaalelemente soos natrium, kalium, kalsium, magnesium, mangaan, yster, sink, kobalt, koper en nikkel vir normale groei. Vir sommige spesies word bykomende spoorelemente soos seleen, wolfram, vanadium of boor benodig.

Gegrond op hulle reaksie teenoor suurstof kan meeste bakterieë in een van drie groepe geplaas word: Sommige bakterieë kan slegs in die teenwoordigheid van suurstof groei en word aëroob genoem; ander kan sonder suurstof groei en word anaëroob genoem; en sommige kan met of sonder die teenwoordigheid van suurstof groei en word fakultatief anaëroob genoem.

Motiele bakterieë kan beweeg deur of hulle flagella, bakteriese sweef, of veranderings in dryfvermoë te gebruik. 'n Unieke groep bakterieë, die spirochaete, het strukture soortgelyk aan flagella, genaamd aksiale filamente, tussen twee membrane in die periplasmiese ruimte. Hulle het 'n eiesoortige heliese liggaam wat spin soos dit beweeg.

Bakteriese flagella word op baie verskillende maniere rangskik. Bakterieë kan 'n enkelpolêre flagellum op een punt van 'n sel hê, bondels van baie flagella by een punt of flagella versprei oral oor die sel, soos by Peritrichous. Baie bakterieë (soos E.coli) het twee verskillende bewegingswyses: voorwaartse beweging (swem) en tuimel. Tuimelbeweging laat hulle toe om hulleself te heroriënteer en bring 'n belangrike element van willekeurigheid in hulle voorwaartse beweging mee. (Kyk eksterne skakels hier onder vir skakels na video-opnames).

Motiele bakterieë word aangetrek of afgestoot deur bepaalde stimuli, optredes genaamd taksis – byvoorbeeld, chemotaksis, fototaksis, meganotaksis en magnetotaksis (it:Batteri magnetotattici). In een buitengewone groep, die miksobakterieë, trek individuele bakterieë mekaar aan om swerms te vorm en kan hulle differensieer om vrugliggame te vorm. Die miksobakterieë beweeg slegs as hulle op soliede oppervlaktes is, anders as E. coli wat meer beweeglik is in vloeistof of in soliede media.

Bakterië kom voor in 'n wye verskeidenheid vorme:
A. Staafvormig
B. Rond of sferies.
C. Rond in bondels.
D. Rond in pare.
E. Spiraalvormig.
F. Kommavormig.
Bakterieë se posisie in die filogenetiese boom van alle lewensvorme

Bakterieë besit 'n verskeidenheid bouvorme. Meeste is spiesvormig, sferies of helies; dié staan onderskeidelik as bacilli, cocci, en spirilla bekend. 'n Verdere groep, vibrios, is komma-vormig. Vorm word nie meer as 'n bepalende faktor in die klassifikasie van bakterieë beskou nie, maar vele genera word na hulle vorm vernoem (b.v. Bacillus, Streptococcus, Staphylococcus) en dit speel 'n belangrike rol in hulle identifikasie.

'n Ander belangrike stuk gereedskap is Gramkleuring, vernoem na Hans Christian Gram wat die tegniek ontwikkel het. Dit verdeel bakterieë in twee groepe gegrond op die samestelling van hulle selwande. Die eerste formele groepering van bakterieë in stamme (filums) was grootliks op die volgende toets gegrond:

  • Gracilicutes – bakterieë met 'n tweede selmembraan wat vette bevat, wat aan hulle Gram-negatiewe vlekke verleen
  • Firmicutes – bakterieë met 'n enkele membraan en dik peptidoglycan wand, wat aan hulle Gram-positiewe vlekke verleen
  • Mollicutes – bakterieë met geen tweede membraan of wand nie, wat aan hulle Gram-negatiewe vlekke verleen.

Die archeabakterieë is oorspronklik onder Mendosicutes ingesluit. Hierdie stam word nie meer as verteenwoordigend van monofiletiese groepe beskou nie. Die Gracilicutes word in vele verskillende stamme onderverdeel. Meeste gram-positiewe bakterieë word in die stamme Firmicutes en Actinobacteria, wat nouverwant is, geplaas. Die Firmicutes is egter hergedefinieer om mikoplasma (Mollicutes) en sekere Gram-negatiewe bakterieë in te sluit.

Let daarop dat bakterieë gaandeweg in verskillende ryke geklassifiseer is soos uit die onderstaande tabel sal blyk. Bakterieë is aanvanklik in plant- en dierryke onderverdeel afhangende van hulle geaardheid. In die vyfryk-klassifikasie van 1959 is hulle as Monere geklassifiseer, in die sesryk-klassifikasie van 1977 as Eubakterieë en Archeae, en tans meestal as 'n afsonderlike ryk (Woese 1990).

Haeckel (1894)
Drie ryke
Whittaker (1959)
Vyf ryke
Woese (1977)
Ses ryke
Woese (1990)
Drie superryke
Protiste Monere Eubakterieë Bakterieë
Archaea Archaea
Protiste Protiste Eukariote
Plante Swamme Swamme
Plante Plante
Diere Diere Diere
Elektronmikroskoop beeld van Vibrio cholerae bakterieë wat die verteringstelsel aanval

Bakterieë is beide skadelik en nuttig vir die omgewing en diere, insluitend die mens. Die rol van bakterieë by siektes en infeksie is belangrik. Sommige bakterieë tree op as patogene en veroorsaak tetanus, ingewandskoors, longontsteking, sifilis, cholera, voedsel-verspreide siektes en tuberkulose. Sepsis, 'n sistemiese aansteeklike sindroom gekenmerk deur skok en massiewe vasodilasie, of gelokaliseerde infeksie kan deur bakterieë soos streptococcus, staphylococcus, of baie gram-negatiewe bakterieë veroorsaak word. Sommige bakteriese infeksies kan deur die gasheer se hele liggaam versprei en sistemies word. In plante, veroorsaak bakterieë roeskolle, vuurroes en verwelking van blare. Die wyse van infeksie sluit in kontak, lug, voedsel, water en insek-oordraaglike mikro-organismes. Die gasheer wat deur die patogeen besmet is kan behandel word met antibiotika, wat as bakteriosidies en bakteriostaties geklassifiseer kan word, wat in die konsentrasies wat in die liggaamsvloeistof bereik word, bakterieë onderskeidelik dood of hulle groei belemmer. Antiseptiese maatstawwe kan geneem word om infeksie deur bakterieë te verhoed, deur byvoorbeeld die vel met alkohol te reinig voor die vel gesny word in 'n operasie, of wanneer die vel deur 'n naald of inspuitnaald deurdring gaan word. Sterilisasie van sjirurgiese en tandheelkundige instrumente word gedoen om dit steriel of patogeenvry te maak en besmetting deur bakterieë te voorkom. Steriliseer- en ontsmettingsmiddels word gebruik om bakterieë of ander patogene te vernietig om kontaminasie of die risiko van infeksie te verhoed.

In die grond help mikro-organismes in die omskepping van stikstof na ammoniak met ensieme wat deur mikrobes, wat in die rhizosfeer leef, afgeskei word. Sommige bakterieë kan molekulêre stikstof gebruik as hulle stikstofbron deur dit na stikstofverbindings te omskep, 'n proses wat bekend staan as stikstof-fiksasie. Baie ander bakterieë word as simbionte in die mens en ander organismes aangetref. Hulle teenwoordigheid in die dikderm kan byvoorbeeld help om die groei van sekere skadelike mikrobes te verhinder.

Bakterieë het 'n merkwaardige vermoë om 'n verskeidenheid van organiese verbindings af te breek. Hoogs gespesialiseerde groepe mikro-organismes vervul belangrike rolle in die mineralisering van spesifieke klasse organiese samestellings. Byvoorbeeld, die afbraak van sellulose, wat een van die mees algemene bestanddele van plantweefsel is, word hoofsaaklik teweeggebring deur aerobiese bakterieë wat tot die genus Cytophaga behoort. Hierdie vermoë word ook deur die mens benut in industrie, afvalprosessering, en bioremediasie. Bakterieë met die vermoë om koolwaterstowwe in petroleum te verteer word gereeld gebruik om oliestortings op te ruim. Sommige strande in Prince Williamsont is bemes in 'n poging om die groei van sulke bakterieë te bewerkstellig na die berugte Exxon Valdez-olieramp van 1989. Hierdie pogings was egter oneffektief op strande wat nie te dik met olie bedek was nie.

Bakterieë, gereeld in kombinasie met gisse en swamme, word gebruik in die bereiding van gefermenteerde voedsel soos kaas, gepekelde voedsel, sojasous, suurkool, asyn, wyn en jogurt. Met behulp van biotegnologiese tegnieke, kan bakterieë gemanipuleer word vir die produksie van terapeutiese middels soos insulien, of vir die bioafbraak van giftige afval.

Twee organelle, mitochondrië en bladgroenkorrels, word algemeen beskou as afstammelinge van endosimbiotiese bakterieë.

Mikro-organismes is wydverspreid en is die volopste waar hulle kos, vogtigheid en die regte temperatuur vir vermenigvuldiging en groei het. Hulle kan deur lugstrome van een plek na 'n ander vervoer word. Die menslike liggaam bied 'n tuiste aan triljoene mikro-organismes wat op die vel, in die verteringskanaal, in die mond, neus en ander liggaamsopeninge gevind word. Hulle is in die lug wat mens inasem, die water wat mens drink en die kos wat mens eet.

Die aansienlike ouderdom van bakterieë het hulle in staat gestel om deur ewolusie tot 'n groot genetiese verskeidenheid te ontwikkel. Hulle is baie meer divers as die ryk soogdiere of insekte. Die genetiese afstand tussen E. coli en Thermus aquaticus is byvoorbeeld groter as die verskil tussen mense en eikebome.

Nota: In die Engelse wikiartikel waaruit hierdie teks vertaal is, is sommige teks saamgesmelt met die Nupedia artikel genaamd Bacteria, geskryf deur Nagina Parmar; hersien en goedgekeur deur die Biologiegroep (redakteur: Gaytha Langlois, hoofnasiener: Gaytha Langlois, hoofkopieskrywers: Ruth Ifcher en Jan Hogle)
  • Alcamo, I. Edward. Fundamentals of Microbiology. 5de uitgawe. Menlo Park, Kalifornië: Benjamin Cumming, 1997.
  • Atlas, Ronald M. Principles of Microbiology. St. Louis, Missouri: Mosby, 1995.
  • Holt, John. G. Bergey's Manual of Determinative Bacteriology. 9de uitgawe. Baltimore, Maryland: Williams and Wilkins, 1994.
  • Stanier, R.Y., J.L. Ingraham, M.L. Wheelis, en P.R. Painter. General Microbiology. 5de uitgawe. Upper Saddle River, Nieu Jersey: Prentice Hall, 1986.
  • Hugenholtz P, Goebel BM en Pace NR. Impact of Culture-Independent Studies on the Emerging Phylogenetic View of Bacterial Diversity. J Bacteriol 1998;180:4765-4774. / .
  • Witzany G. "Bio-Communication of Bacteria and their Evolutionary Roots in Natural Genome Editing Competences of Viruses." Open Evolution Journal 2: 44-54, 2008.
  • van bakterië wat swem en tuimel, gebruik van optiese tweezers ens.

Publikasie datum: Augustus 12, 2021

bakterie, enkelvoud, bakterie, uitspraak, baktérie, hoofgroep, lewende, organismes, meeste, mikroskopies, eensellig, relatief, eenvoudige, selstruktuur, sonder, selkern, organelle, soos, mitochondrië, bladgroenkorrels, bakterië, prokariote, teenstelling, organ. Bakteriee enkelvoud bakterie uitspraak bakterie 1 is n hoofgroep lewende organismes Meeste is mikroskopies en eensellig met n relatief eenvoudige selstruktuur sonder n selkern en organelle soos mitochondrie en bladgroenkorrels Bakterie is prokariote in teenstelling met organismes met meer komplekse selle wat bekend staan as eukariote Die term bakterie word soms vir alle prokariote gebruik of vir n hoofgroep daarvan andersins bekend as eubacteria afhangend van idees oor hulle verwantskap Bakterie Tydperk Argeikum 0 Had Arch Proter Fan n Fotomikrograaf van Clostridium botulinum bakterieeWetenskaplike klassifikasieDomein Bacteria Bakteriee is die volopste van alle organismes Hulle is alomteenwoordig in grond water en as simbionte van ander organismes Baie patogene is bakterie Meeste is piepklein gewoonlik slegs 0 5 5 0 mm in hulle langste dimensie alhoewel reuse bakterie soos Thiomargarita namibiensis en Epulopiscium fishelsoni groter as 0 5 mm kan word Hulle het normaalweg selwande soos plant en swamselle maar met n heeltemal ander samestelling peptidoglycane Vele beweeg deur flagella te gebruik wat struktureel van die flagella van ander groepe verskil Inhoud 1 Geskiedenis en taksonomie 2 Voortplanting 3 Metabolisme 4 Beweging 5 Groepe en identifikasie 6 Voordele en gevare 7 Allerlei 8 Sien ook 9 Verwysings 10 Verdere leesstof 11 Eksterne skakelsGeskiedenis en taksonomie WysigDie eerste bakteriee is deur Antonie van Leeuwenhoek in 1683 waargeneem met behulp van n enkellens mikroskoop wat hy self ontwerp het Die naam bakterie bacterium is eers baie later in 1828 deur Ehrenberg voorgestel afgelei van die Griekse woord bakthrion wat klein stok beteken Louis Pasteur 1822 1895 en Robert Koch 1843 1910 het die rol van bakteriee as draers en oorsake van siektes of patogene beskryf Voortplanting WysigBakteriee plant slegs geslagloos en nie seksueel voort nie Meer spesifiek plant hulle voort deur binere deling of eenvoudige seldeling In die proses verdeel een sel in twee dogterselle met die ontwikkeling van n transversale selwand Metabolisme WysigBakteriee vertoon n wye verskeidenheid metabolismes en kan vervolgens geklassifiseer word in primere voedselgroepe Heterotrofe bakteriee is afhanklik van n organiese koolstofbron terwyl outotrofe bakterie organiese verbindings uit koolstofdioksied en water kan sintetiseer Outotrofe bakteriee wat energie verkry deur oksidasie van chemiese verbindings word chemotroof genoem en die wat energie verkry uit lig deur fotosintese word fototroof genoem Daar is baie verskillende variasies op hierdie terminologie soos chemo outotroof en fotosinteties outotroof en so aan Verder word bakteriee onderskei gegrond op die bron van reduksie ekwivalente wat hulle gebruik Die wat anorganiese verbindings b v Water waterstof sulfiede of ammoniak vir die doel gebruik word litotroof genoem en ander wat organiese verbindings b v suikers of organiese sure gebruik word organotroof genoem Die metaboliese wyses vir energie metabolisme fototrofie of chemotrofie reduksie ekwivalente bronne lithotrofie of organotrofie en koolstofbronne outotrofie of heterotrofie kan op verskillende maniere gekombineer word in n enkele mikro organisme en kan in vele spesies selfs tussen verskillende modusse wissel Ander voedingsvereistes sluit in stikstof swael fosfor vitamiene en metaalelemente soos natrium kalium kalsium magnesium mangaan yster sink kobalt koper en nikkel vir normale groei Vir sommige spesies word bykomende spoorelemente soos seleen wolfram vanadium of boor benodig Gegrond op hulle reaksie teenoor suurstof kan meeste bakteriee in een van drie groepe geplaas word Sommige bakteriee kan slegs in die teenwoordigheid van suurstof groei en word aeroob genoem ander kan sonder suurstof groei en word anaeroob genoem en sommige kan met of sonder die teenwoordigheid van suurstof groei en word fakultatief anaeroob genoem Beweging WysigMotiele bakteriee kan beweeg deur of hulle flagella bakteriese sweef of veranderings in dryfvermoe te gebruik n Unieke groep bakteriee die spirochaete het strukture soortgelyk aan flagella genaamd aksiale filamente tussen twee membrane in die periplasmiese ruimte Hulle het n eiesoortige heliese liggaam wat spin soos dit beweeg Bakteriese flagella word op baie verskillende maniere rangskik Bakteriee kan n enkelpolere flagellum op een punt van n sel he bondels van baie flagella by een punt of flagella versprei oral oor die sel soos by Peritrichous Baie bakteriee soos E coli het twee verskillende bewegingswyses voorwaartse beweging swem en tuimel Tuimelbeweging laat hulle toe om hulleself te herorienteer en bring n belangrike element van willekeurigheid in hulle voorwaartse beweging mee Kyk eksterne skakels hier onder vir skakels na video opnames Motiele bakteriee word aangetrek of afgestoot deur bepaalde stimuli optredes genaamd taksis byvoorbeeld chemotaksis fototaksis meganotaksis en magnetotaksis it Batteri magnetotattici In een buitengewone groep die miksobakteriee trek individuele bakteriee mekaar aan om swerms te vorm en kan hulle differensieer om vrugliggame te vorm Die miksobakteriee beweeg slegs as hulle op soliede oppervlaktes is anders as E coli wat meer beweeglik is in vloeistof of in soliede media Groepe en identifikasie Wysig Bakterie kom voor in n wye verskeidenheid vorme A Staafvormig B Rond of sferies C Rond in bondels D Rond in pare E Spiraalvormig F Kommavormig Bakteriee se posisie in die filogenetiese boom van alle lewensvorme Bakteriee besit n verskeidenheid bouvorme Meeste is spiesvormig sferies of helies die staan onderskeidelik as bacilli cocci en spirilla bekend n Verdere groep vibrios is komma vormig Vorm word nie meer as n bepalende faktor in die klassifikasie van bakteriee beskou nie maar vele genera word na hulle vorm vernoem b v Bacillus Streptococcus Staphylococcus en dit speel n belangrike rol in hulle identifikasie n Ander belangrike stuk gereedskap is Gramkleuring vernoem na Hans Christian Gram wat die tegniek ontwikkel het Dit verdeel bakteriee in twee groepe gegrond op die samestelling van hulle selwande Die eerste formele groepering van bakteriee in stamme filums was grootliks op die volgende toets gegrond Gracilicutes bakteriee met n tweede selmembraan wat vette bevat wat aan hulle Gram negatiewe vlekke verleen Firmicutes bakteriee met n enkele membraan en dik peptidoglycan wand wat aan hulle Gram positiewe vlekke verleen Mollicutes bakteriee met geen tweede membraan of wand nie wat aan hulle Gram negatiewe vlekke verleen Die archeabakteriee is oorspronklik onder Mendosicutes ingesluit Hierdie stam word nie meer as verteenwoordigend van monofiletiese groepe beskou nie Die Gracilicutes word in vele verskillende stamme onderverdeel Meeste gram positiewe bakteriee word in die stamme Firmicutes en Actinobacteria wat nouverwant is geplaas Die Firmicutes is egter hergedefinieer om mikoplasma Mollicutes en sekere Gram negatiewe bakteriee in te sluit Let daarop dat bakteriee gaandeweg in verskillende ryke geklassifiseer is soos uit die onderstaande tabel sal blyk Bakteriee is aanvanklik in plant en dierryke onderverdeel afhangende van hulle geaardheid In die vyfryk klassifikasie van 1959 is hulle as Monere geklassifiseer in die sesryk klassifikasie van 1977 as Eubakteriee en Archeae en tans meestal as n afsonderlike ryk Woese 1990 Haeckel 1894 Drie ryke Whittaker 1959 Vyf ryke Woese 1977 Ses ryke Woese 1990 Drie superrykeProtiste Monere Eubakteriee BakterieeArchaea ArchaeaProtiste Protiste EukariotePlante Swamme SwammePlante PlanteDiere Diere DiereVoordele en gevare Wysig Elektronmikroskoop beeld van Vibrio cholerae bakteriee wat die verteringstelsel aanval Bakteriee is beide skadelik en nuttig vir die omgewing en diere insluitend die mens Die rol van bakteriee by siektes en infeksie is belangrik Sommige bakteriee tree op as patogene en veroorsaak tetanus ingewandskoors longontsteking sifilis cholera voedsel verspreide siektes en tuberkulose Sepsis n sistemiese aansteeklike sindroom gekenmerk deur skok en massiewe vasodilasie of gelokaliseerde infeksie kan deur bakteriee soos streptococcus staphylococcus of baie gram negatiewe bakteriee veroorsaak word Sommige bakteriese infeksies kan deur die gasheer se hele liggaam versprei en sistemies word In plante veroorsaak bakteriee roeskolle vuurroes en verwelking van blare Die wyse van infeksie sluit in kontak lug voedsel water en insek oordraaglike mikro organismes Die gasheer wat deur die patogeen besmet is kan behandel word met antibiotika wat as bakteriosidies en bakteriostaties geklassifiseer kan word wat in die konsentrasies wat in die liggaamsvloeistof bereik word bakteriee onderskeidelik dood of hulle groei belemmer Antiseptiese maatstawwe kan geneem word om infeksie deur bakteriee te verhoed deur byvoorbeeld die vel met alkohol te reinig voor die vel gesny word in n operasie of wanneer die vel deur n naald of inspuitnaald deurdring gaan word Sterilisasie van sjirurgiese en tandheelkundige instrumente word gedoen om dit steriel of patogeenvry te maak en besmetting deur bakteriee te voorkom Steriliseer en ontsmettingsmiddels word gebruik om bakteriee of ander patogene te vernietig om kontaminasie of die risiko van infeksie te verhoed In die grond help mikro organismes in die omskepping van stikstof na ammoniak met ensieme wat deur mikrobes wat in die rhizosfeer leef afgeskei word Sommige bakteriee kan molekulere stikstof gebruik as hulle stikstofbron deur dit na stikstofverbindings te omskep n proses wat bekend staan as stikstof fiksasie Baie ander bakteriee word as simbionte in die mens en ander organismes aangetref Hulle teenwoordigheid in die dikderm kan byvoorbeeld help om die groei van sekere skadelike mikrobes te verhinder Bakteriee het n merkwaardige vermoe om n verskeidenheid van organiese verbindings af te breek Hoogs gespesialiseerde groepe mikro organismes vervul belangrike rolle in die mineralisering van spesifieke klasse organiese samestellings Byvoorbeeld die afbraak van sellulose wat een van die mees algemene bestanddele van plantweefsel is word hoofsaaklik teweeggebring deur aerobiese bakteriee wat tot die genus Cytophaga behoort Hierdie vermoe word ook deur die mens benut in industrie afvalprosessering en bioremediasie Bakteriee met die vermoe om koolwaterstowwe in petroleum te verteer word gereeld gebruik om oliestortings op te ruim Sommige strande in Prince Williamsont is bemes in n poging om die groei van sulke bakteriee te bewerkstellig na die berugte Exxon Valdez olieramp van 1989 Hierdie pogings was egter oneffektief op strande wat nie te dik met olie bedek was nie Bakteriee gereeld in kombinasie met gisse en swamme word gebruik in die bereiding van gefermenteerde voedsel soos kaas gepekelde voedsel sojasous suurkool asyn wyn en jogurt Met behulp van biotegnologiese tegnieke kan bakteriee gemanipuleer word vir die produksie van terapeutiese middels soos insulien of vir die bioafbraak van giftige afval Allerlei WysigTwee organelle mitochondrie en bladgroenkorrels word algemeen beskou as afstammelinge van endosimbiotiese bakteriee Mikro organismes is wydverspreid en is die volopste waar hulle kos vogtigheid en die regte temperatuur vir vermenigvuldiging en groei het Hulle kan deur lugstrome van een plek na n ander vervoer word Die menslike liggaam bied n tuiste aan triljoene mikro organismes wat op die vel in die verteringskanaal in die mond neus en ander liggaamsopeninge gevind word Hulle is in die lug wat mens inasem die water wat mens drink en die kos wat mens eet Die aansienlike ouderdom van bakteriee het hulle in staat gestel om deur ewolusie tot n groot genetiese verskeidenheid te ontwikkel Hulle is baie meer divers as die ryk soogdiere of insekte Die genetiese afstand tussen E coli en Thermus aquaticus is byvoorbeeld groter as die verskil tussen mense en eikebome Sien ook WysigMikroorganismeVerwysings Wysig Taalgesprek Bakterie bakteriee Nota In die Engelse wikiartikel waaruit hierdie teks vertaal is is sommige teks saamgesmelt met die Nupedia artikel genaamd Bacteria geskryf deur Nagina Parmar hersien en goedgekeur deur die Biologiegroep redakteur Gaytha Langlois hoofnasiener Gaytha Langlois hoofkopieskrywers Ruth Ifcher en Jan Hogle Verdere leesstof WysigAlcamo I Edward Fundamentals of Microbiology 5de uitgawe Menlo Park Kalifornie Benjamin Cumming 1997 Atlas Ronald M Principles of Microbiology St Louis Missouri Mosby 1995 Holt John G Bergey s Manual of Determinative Bacteriology 9de uitgawe Baltimore Maryland Williams and Wilkins 1994 Stanier R Y J L Ingraham M L Wheelis en P R Painter General Microbiology 5de uitgawe Upper Saddle River Nieu Jersey Prentice Hall 1986 Hugenholtz P Goebel BM en Pace NR Impact of Culture Independent Studies on the Emerging Phylogenetic View of Bacterial Diversity J Bacteriol 1998 180 4765 4774 Fulltext PMID 9733676 Witzany G Bio Communication of Bacteria and their Evolutionary Roots in Natural Genome Editing Competences of Viruses Open Evolution Journal 2 44 54 2008 Eksterne skakels WysigWikimedia Commons bevat media in verband met Bacteria Bakteriale nomenklatuur Up To Date from DSMZ Die grootste bakterie Boom van Lewe Video s van bakterie wat swem en tuimel gebruik van optiese tweezers ens Ontsluit van https af wikipedia org w index php title Bakterie amp ol,