×
Afrikaanse Wikipedia
Wikipedia
Tipe webblad Wiki
Taal(e) Afrikaans
Registrasie Opsioneel
Eienaar Wikimedia Stigting
Outeur Die gemeenskap
Opgerig 16 November 2001
Huidige status Aktief
URL af.wikipedia.org

Die Afrikaanse Wikipedia is die Afrikaanse weergawe van die webgebaseerde vrye-inhoud-ensiklopedie Wikipedia ("vrye" verwys in hierdie geval na die kopievrye lisensiëring van die projek). Die projek is op 16 November 2001 begin en dit was die 11de Wikipedia wat geskep is. Dit beskik tans oor ongeveer 100 256 artikels en is die 71ste grootste Wikipedia volgens die getal artikels. Die Afrikaanse Wikipedia was in 2020 die derde mees geslagsgelyke Wikipedia van alle taalweergawes in verband met die aantal biografiese artikels per geslag. Benewens Suid-Afrika en Namibië word die Afrikaanse Wikipedia gebruik en in stand gehou deur gebruikers in Europa, Noord-Amerika en Oseanië.

Die Afrikaanse Wikipedia het tans 365 896 bladsye, waarvan 100 256 artikels is. Dit het 140 279 geregistreerde gebruikers, waarvan 182 as aktief gereken word. Hierdie gebruikers het al 2 449 079 wysigings aangebring en 9 540 lêers opgelaai.

Die Wikipedia gebruik tans MediaWiki weergawe 1.38.0-wmf.1 (667d96c).

Beide die adresseaf.wikipedia.org en kan gebruik word om die Afrikaanse Wikipedia te besoek.

Inhoud

Op 1 Desember 2005 skryf die taalaktivis dr. Dan Roodt in die Afrikaner (getiteld "Afrikaners moet internet beset", wat ook later weer gepubliseer word op PRAAG, op 9 April 2007) die volgende

Dit is daarom van die uiterste belang dat Afrikaners vir hulle 'n gebied in die kuberruim moet afbaken. Ten dele is dié proses reeds aan die gang, maar dit moet versnel en verhewig word. Die totale Afrikanergeskiedenis, -kultuur, en -letterkunde behoort vrylik op die internet beskikbaar te wees.

Een manier om dit reg te kry, sou wees om die Afrikaanse weergawe van die sogenaamde Wikipedia uit te bou. Laasgenoemde is 'n gratis aanlyn-ensiklopedie wat deur vrywillige samewerking in elkeen van die vernaamste tale ter wêreld tot stand gekom het. Tans verkeer die Afrikaanse Wikipedia in die 46ste posisie wat die aantal gepubliseerde artikels daarin betref, dus nie baie hoog op die lys nie. Myns insiens behoort alle bestaande Afrikaanse kultuurorganisasies en akademici saam te werk om so 'n Afrikaanse ensiklopedie tot een van die grootstes op die internet uit te bou. Afrikaans kan maklik een van die top twintig Wikipediatale, naas Engels, Duits, Frans, Spaans, ens. word. Afrikaanse boeke waarop daar nie meer kopiereg bestaan nie, behoort ook stelselmatig op die internet opgelaai te word.

2006: Volgens die Duitser prof. Andreas Hepp, is dit opvallend hoe die top 15 Wikipedias, Japannees en Chinees uitgesluit, hoofsaaklik "Westerse tale" is. Die "digitale kloof" is wel duidelik sigbaar omrede Afrikaans 43ste op die aktiwiteitsranglys is, ongeag sy "koloniale tradisies", wat die eerste taal in Afrika is wat wel bietjie vordering toon. Hy skryf hierdie tekortkoming toe aan die algemene "verbindingskloof", 'n onderafdeling van die "digitale kloof" – soos ontoeganklikheid deur internetverbindings wat power is, te duur is of glad nie bestaan nie.

Jana Marais berig op 21 November 2007 die stigter van Wikipedia, Jimmy Wales, het spesiaal na Suid-Afrika toe gekom. Hy maak onder andere indirek melding van die Afrikaanse Wikipedia, wat op daardie stadium 8 600 artikels gehad het. Sy woorde word vertolk:

’n Mens se moedertaal bly jou moedertaal. Dit is eenvoudig makliker om ’n inskrywing oor byvoorbeeld kwantumfisika in Afrikaans of Zoeloe te verstaan, as om dit in Engels te probeer ontsyfer. Daarom wil ons al die kennis in alle tale probeer vaslê.”

1 November 2009 tot 1 Januarie 2010 om middernag (SAST): In navolging van die Nederlandse Wikipedia word die eerste skryfwedstryd gehou. Elke kandidaat (of spanne van twee) skep één nuwe artikel of brei 'n saadjie uit. Die beste drie artikels palm elkeen 'n kontantprys vir sy skrywer(s) in. Burgert Behr wen die eerste prys, vir sy artikel Siberië. Morné van Rooyen word die tweede prys toegeken vir sy artikel Zambië. Die derde prys word aan Voyageur toegeken vir sy artikel Barnsteen. Hansjoseph verdien eervolle vermelding vir sy artikel oor Pous Gregorius XIII. Die beoordelaars was Anrie Hoogendoorn en Arno Barnard. Daar was 14 deelnemers.

Volgens Greenman se webjoernaal in Mei 2013 was die Afrikaanse Wikipedia wel die derde grootste Afrikataal-Wikipedia, maar wat inhoud betref moontlik die beste. Daar is konstante aktiwiteit, groei en 'n gesonde gemeenskap.

2014: Professor Ana Deumert skryf 'n paragraaf of twee oor die Afrikaanse Wikipedia in haar artikel "Sites Of Struggle And Possibility In Cyberspace. Wikipedia And Facebook In Africa" wat in die bundel Mediatization and Sociolinguistic Change opgeneem is. Sy bespreek die Afrikaanse, Swahili en Malgassiese Wikipedia, maar doen veral moeite om die probleme by die Xhosa-Wikipedia uit te lig. Xhosa word selfs as 'n "probleemkind" beskou – te midde van sy agtmiljoen sprekers, sy gebruik in die onderwys, regeringspamflette, gedrukte media, televisie en radio en die standaardtaal wat sedert 1820 met die eerste Bybelvertaling sy beslag gekry het, en te midde van Douglas Scott wat ten minste drie werkswinkels aan die Universiteite van Kaapstad, Wes-Kaapland en by die provinsiale regering aangebied het, is die Xhosa-Wikipedia netsowel dood. Die oorsaak hiervan skryf sy toe aan die Engels wat gerieflikheidshalwe eerder gelees word. Die Wikipedia word hoofsaaklik geskryf deur buitelanders ('n Serwiër, Rus, Amerikaner, en Australiër) wat nie een Xhosa magtig is nie: van die Wikipedia word dus eenvoudig 'n prentewoordeboek gemaak. Van 'n Wiki-gemeenskap is daar dus geen sprake nie. Slegs een artikel is by 'n werkswinkel deur 'n Xhosasprekende geskep wat wel plaaslike inhoud bevat het, die res was vertalings uit die Engelse Wikipedia. Maar op Facebook is daar wel lewe – en hier kom nog 'n probleem na vore: terwyl by Wikipedia die neutrale uitkyk (NPOV) verpligtend is, is die skatskis van die Xhosakultuur en -kennis op Facebook weer spontaan. Die behoefte bestaan dus wel om volkskennis en -besit oor te dra en te deel deur 'n digitale medium, maar net nie soseer op Wikipedia nie.

Hierteenoor stel Deumert onder meer die Afrikaanse Wikipedia:

The language is closely related to Dutch and has over six million speakers in South Africa and Namibia. During apartheid, Afrikaans was heavily supported by the government and language-activism has a long history. A fair proportion of its speakers fall into the top income brackets in South Africa, and the language continues to be supported by cultural and political organizations. Access to the internet is not a serious problem, and most contributors are native speakers. There are several high-profile editors who have each contributed several hundred articles (between 200 and 1700). The work can be characterized as a collaborative project in the best tradition of Wikipedia: although the group of contributors is small (which is typical across Wikipedia, see Panciera et al. 2009), there exists a sense of a community among them. […] Successful African language Wikipedias require the involvement of native speakers. Yet, issues of access are a concern. Only the Afrikaans Wikipedia – which serves a socio-economically advantaged community – shows consistent and collaborative native speaker involvement.

In die jaar 2014 maak prof. Jaap Steyn in sy boek Ons gaan 'n taal maak ook kortliks melding van die Afrikaanse Wikipedia (bl. 479) deur na 'n Afriforum-nuusbrief (nr. 43) te verwys :

Jan-Carel Brand, 'n medewerker van die Afriforum-nuusbrief het in April 2012 berig dat die Afrikaanse Wikipedia sy 20 000ste artikel geplaas het. Die inhoud word volledig deur vrywilligers in hul vrye tyd geskep en die teks word onder 'n Creative Commons-lisensie versprei. Dit beteken dat die teks gekopieer, gedeel en versprei kan word sonder dat enige kopieregskendings plaasvind. Die Nederlandse Wikipedia het kort tevore sy miljoenste artikel gepubliseer.

21 Maart 2014: By die "Symposium Digitaal Afrikaans: Internet en de Afrikaanse literatuur" in die Afrika-studiesentrum, te Leiden, Nederland, bevind die huiswikipediaan Hans Muller daar is heelwat moontlikhede sover dit die Afrikaanse literatuur aangaan op die Afrikaanse Wikipedia. Die Afrikaanse Wikipedia beklee met 30 000 artikels nog die derde posisie van die Afrikatale wat artikeltal betref. Al is die aantal sprekers minder as dié van Swahili en Hausa, is die aantal Wikipedia-artikels laer by die laasgenoemde twee tale. Op hierdie stadium is daar nog baie Afrikaanse skrywers wat nog geen artikel het op die Afrikaanse Wikipedia nie; maar wel in Engels en Nederlands. Verder is daar min foto's en soortgelyke beeldmateriaal van die betrokke skrywers te vinde, of die gehalte daarvan (soos die foto van Antjie Krog) kan beter wees. Die artikel rondom die literatuur in Afrikaans het ook vasgesteek by die literatuurgeskiedenis van Rob Antonissen uit 1955.

3 Junie 2015: Unisa se Academy of African Languages and Science (AALS) hou 'n werkswinkel. Die sprekers is onder meer prof. Laurette Pretorius; die Russiesgebore Israeli van Wikimedia Amir Aharoni, en Nozibele Nomdebevana. Van die besprekingspunte is die uitbou van die verskillende Wikipedias in 'n veeltaligheidskonteks deur vertaling en opleiding. Ook die Afrikaanse Wikipedia word hierby betrek. Op 11 Junie 2015 word 'n kort oorsig op Unisa se webwerf geplaas. Prof. Pretorius skryf:

‘South African indigenous languages are orders of magnitude smaller than the others. Afrikaans is faring best with 35 491 articles, while there are no articles in Ndebele. If we say that we are living inside the digital space and people are looking for information more and more online, on Wikipedia, for example, then this tells us that they are not doing it in their own languages. We have this interesting disconnect that we all deal with; in our social/physical life we use a certain language, in our digital life another – in the case of South Africa, this is usually English. That creates some tension and is something we should be addressing. But all is not lost. We still have some of the big languages in the world, with all of our languages having more than one million speakers.’

2 Oktober 2015: Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns hou in samewerking met die Prisma Leeskring in Centurion 'n simposium. Hier lewer prof. Laurette Pretorius, professor in rekenaarwetenskap aan Unisa, 'n pleidooi dat meer inskrywings in die Afrikaanse Wikipedia gemaak moet word, omdat Afrikaans se voortbestaan in die digitale ruimte in 'n groot mate daarvan afhang.

Op 1 November 2015 praat prof. Laurette Pretorius op die RSG-program "Die tale wat ons praat" oor die Afrikaanse Wikipedia.

14 Januarie 2016: RSG-omroepers Martelize Brink en Johan Rademan voer 'n onderhoud met Deon Steyn, wat sedert 2015 op die raad van WikimediaZA dien.

Op 28 Januarie 2016 word onder die opskrif "Afrikaanse Wikipedia kry groot aftrek" in Die Burger die 15de verjaarsdag van die algehele Wikipediaprojek (wat ander tale omvat) gevier. Op daardie tydstip was daar sowat 38 400 artikels by die Afrikaanse Wikipedia. Die artikels wat die meeste gewysig is, is onder meer "Alfabetiese lys van visse", "Lys van Suider-Afrikaanse visse volgens wetenskaplike name" en "Jesus van Nasaret". In die berig word spesifiek gelet op Morné van Rooijen se belangstellings.

In 'n onderhoud geplaas op 6 en 13 Februarie 2016 in die Beeld en Volksblad onderskeidelik, sê prof. Gerhard van Huyssteen die navorsing wat in 2013 gedoen is dui dat byna 40% van Afrikaanse taalmense (vertalers, dosente, onderwysers) salig onbewus was van die Afrikaanse Wikipedia. Die Afrikaanse Wikipedia haal, wat artikeltal betref, die 86ste posisie uit 291 tale, met amper 40 000 artikels; gevolg, binne die Suid-Afrikaanse omgewing, deur Noord-Sotho met byna 3 000 artikels.

In Maart 2016 skuif Deon Steyn op die ontbytprogram, Dagbreek, op die KykNET-kanaal, agter die mikrofoon in.

20 April 2016: Maroela Media kondig aan hul sal voortaan saam met Unisa en ander liefhebbers van Afrikaans die Afrikaanse Wikipedia help uitbrei. Die fokus is skoolvakke gerig op graad vier tot twaalf, soos die kurrikulum stipuleer. Afrikaanse digters en skrywersprofiele word ook op gefokus. Die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK) sal weer op die Afrikaanse geskiedenis fokus. Gratis opleiding sal verskaf word aan iedereen wat bereid is om met die projek te help.

22 April 2016: Die redaktrise van Maroela Media, Susan Lombaard, skryf die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, Viva (Virtuele Instituut vir Afrikaans), die Dagbreek Trust en Unisa sal kragte saamspan om skrywers, vertalers en vrywilligers saam te roep en te organiseer. Opleidingsessies is gehou en skoolkurrikula is deurgesif watter onderwerpe eerste aangepak moet word. Ondertussen het die e-posse ingestroom van voornemende vrywilligers.

April/Mei 2016: Na aanleiding van die simposium op 2 Oktober 2015, beskryf Lilla Fourie in Plus 50 in die artikel getiteld "Die Afrikaanse Wikipedia: seniors kan 'n groot bydrae lewer" die belang van die uitbou van die Afrikaanse Wikipedia. Pretorius wys daarop terwyl Afrikaans al hoe meer onder druk staan by skole en op universiteit en by die werkplek (die fisiese ruimte), het Afrikaanssprekendes toenemend meer na die digitale ruimte beweeg; die Afrikaanssprekende moet die taal egter met hom saamneem. 49% van die Suid-Afrikaanse bevolking van 54 miljoen mense het internettoegang; en waar daar 'n vraag na Afrikaans mag wees, moet daar 'n aanbod wees. Sy noem die Hongaarse rekenaar-taalkundige, András Kornai, het reeds in 2013 sy bevindings publiseer: "Die fisiese dood van 'n taal kom voor wanneer dit geen gebruikers en geen funksie in die samelewing het nie […] terwyl die taal digitaal begin sterf wanneer hy nie digitale funksies verwerf teen die pas waarteen sy sprekers digitale vaardighede verwerf nie." Hier kan die Afrikaanse Wikipedia van groot waarde wees, omdat die Afrikaanse Wikipedia deur soekenjins onttrek en geberg word – hoe meer Afrikaans daar is, hoe meer is die Afrikaanse teenwoordigheid in die digitale ruimte. Ten tyde van die skrywe het die Engelse Wikipedia "meer as 5 miljoen artikels van goeie gehalte, terwyl die Afrikaanse Wikipedia, wat reeds in 2001 begin is, in totaal slegs 39 500 artikels het waarvan talle kort en van mindere gehalte is". Vergeleke met sy aantal sprekers, het Afrikaans 'n agterstand en meer mense sal van die Engelse Wikipedia gebruik maak, wat kan aanleiding gee tot taalverskuiwing. Volgens die artikel is daar 'n groot vraag na kundiges wat nuwe artikels kan skryf, wat goeie artikels uit anderstalige Wikipedias kan vertaal, vrywillige redigeerders en enigiemand wat jongmense kan aanspoor om mee te doen.

In hul nuusbrief van April 2016 word die Akademie se Afrikaanse Wikipediaprojek kortliks bekendgestel. Dit is 'n afdruk van Fourie se artikel wat in Plus50 verskyn het.

Junie 2016: Prof. Laurette Pretorius se vaktydskrifartikel, Die rol van die Afrikaanse Wikipedia in die uitbou van Afrikaans word in Tydskrif vir Geesteswetenskappe gepubliseer.

In dieselfde uitgawe, publiseer professor Gerhard van Huyssteen, Alex Antonites en Melodi Botha 'n ondersoek oor die leefbaarheid van die Virtuele Instituut vir Afrikaans, en hoe die Afrikaanse Wikipedia daarby betrek word

3 Junie 2016: Maroela Media stel drie opleidingsvideo's beskikbaar hoe Afrikaanse artikels vir Wikipedia vertaal en geskryf kan word; omrede baie vrywilligers nie werkswinkels in die stede kan bywoon nie.

6 Junie 2016: 'n Insetsel op eNuus (Dstv) verskyn (te danke aan Maroela Media) waarin die bewusmaking van die Afrikaanse Wikipedia voortgesit word. Die video-insetsel toon die opleidingskursus te Centurion op 4 Junie 2016

16 Augustus 2016: 'n Artikel word spesiaal toegewy aan Sören Pfauder (Gebruiker:SpesBona), 'n Duitser van Brandenburg wat Afrikaans self baasgeraak het deur sy betrokkenheid by die Afrikaanse Wikipedia. Onder meer is dit die taalverwantskap en -geskiedenis wat hom die meeste omtrent die taal boei. Hoewel hy sedert 2006 op die Duitse Wikipedia betrokke was, is hy sedert 2010 doenig op die Afrikaanse Wikipedia. Ook sy belangstellings word in die artikel genoem.

14 September 2016: Maroela Media berig oor 'n buitengewone Wikipedia-artikel geskep deur Jeanne-Marie Lombard, getiteld Larry (kat).

11 Oktober 2016: Die Afrikaanse Wikipedia het reeds 41 916 artikels, luidens Maroela Media. Een bydraer wat uitgelig word is dr. Estelle Kruger, ouddosent aan die Universiteit van Stellenbosch. Kruger het besef haar ou akademiese artikels kan onder die stof uitgehaal word, meer toeganklik gemaak word vir die algemene publiek, en opnuut waarde verkry.

10 November 2016: Hoewel dit 10 jaar geduur het om 20 000 artikels op Wikipedia te bereik, het die getal artikels binne slegs vyf jaar verdubbel tot bykans 43 000. Wikipedia (die hele organisasie) se 15de verjaarsdag is ook op 12 November om 18:00 gevier by die Twankey Bar, Taj Hotel, Waalstraat, Kaapstad.

22 November 2016: Binne slegs twee maande het die hoeveelheid Afrikaanse artikels vanaf 41 000 artikels gebokspring na 42 000 – iets wat tot op daardie datum vir die betrokke Wikipedia nog ongehoord was.

16 Februarie 2017: 'n Nypende tekort aan artikels rakende tegnologie, sportsterre, die wetenskap en finansies word gevoel. Volgens Deon Steyn word daar ook nie meer feitegidse oor skepe of naaldwerk in Afrikaans uitgegee nie – die onus rus dus alleen op die Afrikaanse Wikipedia om die verskil te maak.

April 2017: In die nuusbrief van die Akademie nooi prof. Laurette Pretorius Akademielede en liefhebbers van Afrikaans uit om die Afrikaanse Wikipedia te help uitbou (werkswinkels is in Junie, Julie en Augustus in die vooruitsig). Die ensiklopedie het met die skryf van die nuusbriefartikel 44 462 artikels bereik en is die 84ste grootste. Sy stel dit duidelik wat die Afrikaanse Wikipedia is, en nié is nie, juis omdat daar misverstande ontstaan het:

Ek wil ook graag 'n oomblik stilstaan by wat Wikipedia NIE is nie omdat daar steeds misverstande hieroor bestaan wat op die lange duur die Afrikaanse Wikipedia heelwat skade kan berokken. Wikipedia is nie 'n argief nie, dit is nie 'n reklamebladsy nie, dit is nie 'n korporatiewe of persoonlike webblad nie en bowenal is dit nie 'n stortingsterrein vir enige soort Afrikaanse tekste wat instansies of persone ook al beskikbaar stel nie. Al sou hierdie soort stof nuttig en selfs uniek wees, moet dit steeds eers tot bona fide-ensiklopediese artikels verwerk word voordat dit in Wikipedia gepubliseer kan word. Dus is daar geen kortpaaie of kitsoplossings nie. Kundige Afrikaanssprekendes moet gewoon skouer aan die wiel sit en ensiklopediese artikels van hoë gehalte in Afrikaans skryf, vertaal en redigeer.

20 Julie 2017 (14:00 SAST). Professor Laurette Pretorius bied by die Vrystaat Kunstefees die program "Afrikaanse Wikipedia – maak die kuber jou erns" aan vir belangstellendes wat die projek wil ondersteun. Die toegang is gratis.

Op 21 Augustus 2017 word die Afrikaanse Wikipedia (onder leiding van Maroela Media) as die tweede Afrikaanse digitaliseringsprojek in Afriforum se nuusblad op die agenda gelys:

'n Tweede Afrikaanse digitaliseringsprojek is Maroela Media se Afrikaanse Wikipedia-blad. Daar is tans 46 443 artikels op dié blad gelaai, maar volgens Keren van den Berg, projekkoördineerder van die Afrikaanse Wikipedia-blad, is dit maar min vergeleke met blaaie van tale soos Engels, Duits, Frans, Hollands, Pools en Russies. “Enige persoon wat deel van hierdie projek wil vorm, kan na die instruksievideo op Youtube gaan kyk onder Afrikaanse Wikipedia-opleidingskursus.”

4 Maart 2018: Marlinée Fouché voer 'n onderhoud met Deon Steyn. Die Afrikaanse Wikipedia is 86ste op die artikelranglys, met meer as 48 000 artikels; in Suid-Afrika staan Noord-Sotho as Afrikataal tweede, met meer as 7 000 artikels (grootliks te danke aan 'n Afrikaanssprekende self wat daar betrokke is, Aliwal2012). Steyn benadruk dat die buitelanders wat bydra tot die Afrikaanse Wikipedia vir sowel die Afrikaanse as Wikigemeenskap baie werd is, aangesien Suid-Afrikaners nie altyd toegang tot buitelandse bronne het nie.

21 Mei 2018, 27 Junie 2018 en 5 November 2018: Maroela Media doen weer 'n beroep op sy lesers om by Wikipedia aan te sluit: "Dit is elke Afrikaanssprekende se plig om kennis na te laat sodat die volgende generasie daarop kan voortbou".

6 Junie 2018: Die Katalaanse navorsers Marc Miquel-Ribé en David Laniado bevind die Afrikaanse Wikipedia se intertaalskakels kom, net soos dié van die Swahili-, Estiese en Yslandse Wikipedia, 7 tot 11 keer minder in kultuurgebonde artikels (Cultural Context Content) voor. Dit toon dat tale soos Engels, Frans, Koreaans, Duits en Italiaans (wat byna net soveel intertaalskakels met kultuurgebonde artikels toon) 'n groter kulturele uitoefening op ander tale waarskynlik het. Dit beteken taalstatus en ontwikkeling van 'n Wikipedia kan 'n groot invloed uitoefen of hierdie artikels in ander tale geskep sal word, aldan nie. Op hierdie stadium staan die persentasie kultuurgebonde artikels in die Afrikaanse Wikipedia op 19,2%, op gelyke skaal met Italiaans, maar heelwat hoër as die tale met aansienlik baie bot-geskepte artikels, soos Nederlands (7,8%) en Sweeds (11,4%), laat staan nog Cebuano (0,1%).

Desember 2018: Prof. Jako Olivier ondersoek in sy vaktydskrifartikel verdere moontlikhede wat die Afrikaanse Wikipedia bied. Hy bevind die Afrikaanse Wikipedia groei nie noodwendig so vinnig nie, bloot omdat die Afrikaanstalige leser ewe maklik homself met die Engels kan help, maar bly positief: "Daar moet dus voortgebou word op bestaande goeie praktyke waaronder die gebruik van wiki-inisiatiewe soos die Afrikaanse Wikipedia tel."

2019: In die huldigingsbundel opgedra aan Jaap Steyn, vra prof. Wannie Carstens hom af in sy bydrae 'Geskiedskrywing en beskrywing van Afrikaans: Wat is daar nog te sê?':

Hoe word die voordele van tegnologie benut om Afrikaans uit te bou? Wat hou die werk van die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) in (vergelyk Van Huyssteen & andere 2016) en hoe kan dit ten beste benut word? Hoe kan VivA uitgebou word? Hoe kan die Afrikaanse Wikipedia ingespan word in die belang van Afrikaans (kyk Pretorius 2016)?

28 Februarie 2019: Die Afrikaanse Wikipedia het om en by 70 000 artikels bereik. Maroela Media voer 'n onderhoud met Deon Steyn. Volgens hom groei die aantal artikels vinnig, maar nie vinnig genoeg na sy sin nie. Daar is ook 'n behoefte aan diegene wat bereid is om (deeglik literêre) navorsing te doen. Gegewe die koste van gedrukte media wat wêreldwyd sy tol eis, wat Afrikaans ook beslis nie oor die hoof sien nie, kan die Afrikaanse Wikipedia help om inligting goedkoop, vinnig en gerieflik beskikbaar te stel (nie juis asof daar enige ander alternatief is nie); foute kan onmiddellik reggestel word. Selfs ou volksname in die diere- en planteryk kan vir die nageslag so bewaar word.

Steyn vertel hoe hy self in sy ledige uurtjies (in die jaar 2009) by die Afrikaanse Wikipedia betrokke geraak het: dit het hom (bo en behalwe sy vyftien jaar ondervinding) vooraf drie maande geduur om die korrekte terminologie te versamel vir sy heel eerste artikel, optiese vesel. Die artikel is baie gunstig deur die Wikipediagemeenskap ontvang. Dit het hom aangemoedig om nog meer artikels te plaas. So ongemerk is daar altyd 'n tydjie wat afgeknyp en produktief benut kan word.

16 Mei 2019: Volgens 'n Katalaanse navorser, Marc Miquel-Ribé, toon die Afrikaanse Wikipedia 'n "Europese karakter" in die sin dat hy, net soos die Europese tale, self plaaslike inhoud skep en gebruik. Terwyl die Engelse en Japannese Wikipedia se plaaslike inhoud meer as 50% beslaan, en die Duitse, Franse en Italiaanse en Katalaanse Wikipedias se plaaslike inhoud ongeveer 33,7%, 26,9%, 18,8% en 17,9% onderskeidelik uitmaak, staan die Afrikaanse Wikipedia ook op 'n heel gesonde 23,9%:

Even though I have not yet verified whether this higher reader interest in CCC (“Cultural Context Content”) articles applies to all language editions, the hypothesis “context-encyclopedia-key-ingredient-to-success” is very plausible. In smaller Wikipedias with little traffic, we see the inverse trend. For instance, in some African vernacular languages, the proportion of articles dedicated to their context is very low. Considering 39 Wikipedia language editions in Africa, the average proportion of articles dedicated to each cultural context is 11.1% (median 13.8%). Why is that so? Because these languages are often relegated to a private use while English or French is used for education and official matters. Only Afrikaans — a language with a social situation similar to European languages — has 23.9% of content dedicated to its context. Hence, we can say that cultural context content creation and consumption is a good indicator of a healthy Wikipedia in a society.

Van hierdie tale word getabelleerd in 'n ander vaktydskrifartikel aangegee:

ISO-kode van Wikipedia Artikels CCC%
ca (Katalaans) 584 760 17,1
de (Duits) 2 195 308 33,7
en (Engels) 5 676 573 44,2
fa (Persies) 629 125 21,9
gn (Guaraní) 715 19,9
ja (Japannees) 1 110 617 51,0
ms (Maleisies) 306 055 22,1
ru (Russies) 1 481 560 32,2
sw (Swahili) 42 422 19,0
zu (Zoeloe) 1 111 14,22

Toe die Afrikaanse Wikipedia egter 79 525 artikels bereik, word slegs 13 235 daarvan as plaaslike inhoud gemerk – die plaaslike inhoud daal daar en dan tot 16,64%.

Augustus 2019: 'n Simposium is op 29 Julie 2019 deur die Akademie aangebied. Die Afrikaanse Wikipedia het sowat 83 700 artikels bereik. Die doel van die simposium was om verskeie belangegroepe uit die Afrikaanse taalgemeenskap byeen te bring "om te besin oor die aangewese weg na 'n stewig bevolkte Afrikaanse Wikipedia." Teenwoordig was die verteenwoordigers van WikimediaZA, Maroela Media, die SA Vertalersinstituut (SAVI), die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV), die Afrikaanse Taalraad (ATR), South African Centre for Digital Language Resources (SADiLaR) en die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA). Een probleem wat veral uitgesonder is, wat voortgespruit het uit die aard van die vertaling van bestaande inhoud, is die gebrek aan sekere geskikte vakterminologie. Daar is op verdere opvolgbyeenkomste besluit, die Akademie bied sy steun aan die Afrikaanse Wikipedia, geen ander spesifieke besluite is nog geneem nie, met die uitsondering van die rol van die Afrikaanse taalgemeenskap as geheel wat benadruk is. Prof. Laurette Pretorius (die Akademie se Wikipedia-koördineerder) beplan nog 'n werkswinkel, terwyl prof. Gerhard van Huyssteen (vak)terminologieontwikkeling deur 'n terminologienavraagdiens (wat deur VivA as projekvoorstel nog verwerk moet word) as plan geopper het.

14 Augustus 2019: Ter viering van sy 10-jarige betrokkenheid by die Afrikaanse Wikipedia, skryf Suidpunt op PRAAG 'n artikel wat 'n paar probleme en geleenthede uiteensit, maar ook sy algemene belewenis van die organisasie die afgelope dekade.

3 Oktober 2019: In die Solidariteitbeweging se oorsig "Bou om te bly: Op pad na 2030" is een toekomsdoelwit: "Afrikaanse inligting in digitaal naslaanbare formaat, soos die Afrikaanse Wikipedia, moet algemeen beskikbaar wees, veral wat inligting verwant aan skoolkurrikulums betref."

23 Oktober 2019: Die ou Afrikaanse feitegidsstel, Wêreldspektrum, is volledig by die Afrikaanse Wikipedia bygewerk en geïntegreer.

18 November 2019: Die Afrikaanse Wikipedia sit nou wel met meer as 85 000 artikels, maar 23 265 daarvan is saadjies. Om hierdie rede word die tweede Ontkiemingskompetisie vanaf 15 Desember 2019 tot 15 Januarie 2020 gehou. Die prys is Amazon.com-geskenkbewyse vir die eerste tot derde posisie. Rossouw van Rooyen, 'n Namibiër, het die heel eerste ontkiemingskompetisie (15 Desember 2018 tot 15 Januarie 2019) gewen, gevolg deur Sobaka en Burgert Behr in die tweede en derde plek onderskeidelik. Daar was in die 2018/2019-kompetisie slegs ses deelnemers betrokke. By die 2019/2020-kompetisie was daar 10 deelnemers; die wenners is Sobaka (1ste plek), Burgert (2de plek) en Wyatt Tyrone Smith (3de plek).

Desember 2019: Paleontoloog François Durand is veral bekommerd oor Afrikaanse bronne (by name vaklektuur) wat nie so geredelik beskikbaar is op die internet (om gemaklik by die Afrikaanse Wikipedia in te weef nie):

Daar is projekte, ook van Akademielede se kant, om Afrikaans op byvoorbeeld Wikipedia te vestig en daardie projekte moet heelhartig deur ons almal ondersteun word, maar daar is baie meer om te doen. As daar niks oor paleontologie op die internet in Afrikaans is nie, is dit duidelik omdat ek nog niks daaroor daar geplaas het nie. Dieselfde geld vir elke ander vakgebied. Niemand anders as onsself kan vir hierdie afwesigheid van Afrikaans op die internet geblameer word nie.

26 Januarie 2020: Prof. Laurette Pretorius gesels op Radio Sonder Grense se program: Taaldinge.

Ses punte word uitgelig.
Ten eerste: Op grond van die Commons-lisensie-ooreenkoms is die publiek verplig om Wikipedia as bron te erken, indien van die inligting gebruik is.
Ten tweede: Die gehalte het te make met hoe lank die artikel is, hoeveel verwysings gegee word, hoe gebalanseerd die artikel geskryf is en hoe gereeld die artikel op datum gehou word. Die dekking van onderwerpe moet ook so wyd moontlik wees. Maar vergeleke met 'n groot internasionale taal soos Engels sou dit onbillik wees om Afrikaans met Engels te vergelyk. Pretorius fokus daarom op Katalaans, Moderne Hebreeus en Afrikaans.
Sy bevind Katalaans het, te midde van 4 miljoen moedertaalsprekers meer as 630 000 Wikipedia-artikels, waarvan die artikelgehalte, net soos die Duitse Wikipedia, oor die algemeen baie goed is. Sy beskou die Katalaanssprekendes as taalpatriotte in murg en been.
Moderne Hebreeus (Iwriet) het weer 5 miljoen moedertaalsprekers en het min of meer 254 000 Wikipedia-artikels; Iwriet se ontstaansgeskiedenis loop, net soos Afrikaans s'n, deur die 19de en 20ste eeu. Die Moderne Hebreeuse Wikipedia het weer strenger verwerpingsreëls as die Engelse Wikipedia s'n – nie enige artikel kan dus, net soos by die Engelse Wikipedia, sommer net geskep en aanvaar word nie. Die Hebreeussprekende akademie is wel ten nouste betrokke by hul Wikipedia, en van tyd tot tyd word skryfprojekte geloods waarby van die hoogste deskundiges en navorsers uit die Hebreeuse taalgemeenskap betrek word: 'n dure les vir die Afrikaanse Wikipedia.
Afrikaans het 7,2 miljoen moedertaalsprekers. Dus, heelwat meer as die Katalaans- en Hebreeussprekendes wat getalle betref, maar die aantal Wikipedia-artikels dobber tussen 86 000 en 87 000 rond. Die artikels is oor die algemeen bitter baie kort. Gevolgtrekking: die Katalaanse en Hebreeuse Wikipedia dien as rolmodelle.
Ten derde: Die belang van 'n goeie Afrikaanse Wikipedia is drieledig: die aanvraag is daar, dit beïnvloed die soekenjinalgoritmes (wat beter soekresultate in Afrikaans meebring) en einde ten laaste sal beter en uitgebreide taalgebruik noodwendig lei tot beter taaltegnologie (soos masjienvertalings, speltoetsers, ens.)
Ten vierde: Omrede die leefwêreld van elke taal en sy sprekers (en hul taalvaardigheid en -diversiteit) verskil, sal die bronne en verwysings van elke afsonderlike Wikipedia ook verskil; daarom word nie elke bron ter wêreld ongelukkig gelys nie. Maar Pretorius vind dit ironies hoe die mensdom gou Wikipedia.org kan afkraak oor onakkuraatheid, maar tog te gewillig antwoorde google – antwoorde wat tog uit die lug gegryp word, vernaamlik dié van die Engelse Wikipedia.
Ten vyfde: Pretorius identifiseer die verskillende rolle en funksies waarby vrywilligers op die Afrikaanse Wikipedia betrokke kan raak. Sy bedank in die besonder die 14 administrateurs by die Afrikaanse Wikipedia vir hul onbaatsugtige diens. Die Hebreeuse Wikipedia het 37 sulke vrywilligers en die Katalaanse Wikipedia 21.
Laastens bespreek sy kortliks die eerskomende werkswinkel (30 Januarie 2020) en die betrokkenheid van die Akademie. 'n Handleiding wat by die Akademie se webwerf beskikbaar sal wees, is in die vooruitsig gestel.

30 Januarie 2020: Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns hou 'n werkswinkel waar die uitbreiding van die Afrikaanse Wikipedia bespreek word.

2020 Peter Dirix, Liesbeth Augustinus en Frank Van Eynde jukstaponeer die ganse Afrikaanse Wikipedia tekskorpus van Julie 2016, toe nog met 40 820 artikels en 13,2 miljoen woorde, met die Taalkommissie se tekskorpus in hul artikel, rakende die infinitivus pro participio. Hierdie gedeelde taaleienskap is te vinde in Duits, Afrikaans en Nederlands waar mens die ge- kan of soms moet weglaat: "Ek het Johan 'n roman (ge)sien skryf" of "wat ek wou vra:" (i.p.v. "wat ek wou gevra het:"). Dit is afwesig in die Engels, Fries en Jiddisj. Afrikaans het minder IPP's as in Nederlands, maar wel meer as in die Duits. Pseudo-koördinasies soos byvoorbeeld "sit en lees", "lê en lees", "staan en praat", "loop en dink", "gesit en wag" kom aansienlik minder by die Afrikaanse Wikipedia voor. Ook is IPP's gevind in die Taalkommissie se korpus m.b.t. "kom", "bly", "ophou", "probeer", "durf", "laat" en "leer", wat weer by die Afrikaanse Wikipedia afwesig is. Die rede vir hierdie verskil is heel moontlik toe te skryf aan die Taalkommissie se korpus wat niestandaardvorme opgeneem het.

September 2020ː Die Afrikaanse Wikipedia het die Malgassiese Wikipedia verbygesteek wat hoeveelheid artikels betref en sodoende, die grootste Afrika-wiki volgens artikels geword, besuide die Sahara.

November 2020: Luidens 'n verslag van Greenman verkeer die Afrikaanse Wikipedia, wat Afrikataal en artikeltal betref, in die tweede posisie omrede die Egipties-Arabiese Wikipedia hom verbygesteek het (hoofsaaklik weens botgeskepte artikels). Afrikaans het nog nie 100 000 artikels bereik nie, terwyl die Egipties-Arabies in Junie 2020 alleen 257 000 byna oornag geskep het. Daar is egter slegs 29 aktiewe bydraers en die gehalte van die artikels van laasgenoemde Wikipedia laat veel te wense oor. Die Afrikaanse Wikipedia lyk wel belowend. By die Afrikaanse Wikipedia was daar 50 aktiewe bydraers, waaronder Gebruiker:Oesjaar en Gebruiker:Aliwal2012 elkeen 1 000 wysigings in Oktober alleen aangebring het. Die Swahili Wikipedia toon ook 50 aktiewe bydraers in dieselfde maand, maar die hardwerkendstes onder hulle is nie moedertaalsprekers nie – dit besorg allerlei moeilikhede vir die groei van hierdie projek.

Desember 2020: Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns gee 'n Wikipedia-handleiding uit, Die Afrikaanse Wikipedia en hoe om by te dra, saamgestel deur Gideon Kotzé en Laurette Pretorius.

22 Desember 2020 tot 15 Januarie 2021: Vir die derde agtereenvolgende Desember word die jaar oudergewoonte afgesluit en die nuwe tegemoet geloop met die jaarlikse Ontkiemingskompetisie, wat 'n maand lank duur. Geskenkbewyse ter waarde van R2000, R1500, R1000 en R500 vir die 1ste, 2de, 3de en 4de plek onderskeidelik is op die spel. Die sommetjie wengeld is deur Wikimedia ZA beslis. Sobaka (1ste), Burgert Behr (2de), Wyatt Tyrone Smith (3de), Aliwal2012 (4de) is die wenners van die 2020/2021-kompetisie. Daar was 8 deelnemers.

16 Januarie 2021, 15:15. Op Pretoria FM voer Elsje van Jaarsveld 'n onderhoud met Deon Steyn, laasgenoemde op 6 deser reeds 12 jaar betrokke by die projek. By die Afrikaanse Wikipedia self het hy min of meer al 128 000 wysigings aangebring. Sy grootste wens is dat 100 000 artikels teen 15 November op die Afrikaanse Wikipedia bereik word, en meer gebruikers, of proeflesers sal aansluit.

Ten tyde van die onderhoud is die artikelstand van die Afrikaanse Wikipedia om en by 95 650; tydens die vorige onderhoud 3 jaar tevore was dit 34 000; toe Steyn in 2009 aangesluit het was dit ongeveer 17 000. Die projek is tans die 71ste grootste Wikipedia uit oor die 300 tale, en, wat inhoud ten minste betref, die grootste Wikipedia in 'n Afrikataal.

Die doelstelling om 100 000 artikels voor 16 November te bereik is bloot 'n nuwe mylpaal voor oë; om in 'n nuwe (medium)groot kategorie ingedeel te word. Dit kan byna digterlik beskou word as die aanbreek van 'n stralende nuwe hoofstuk vir Afrikaanse Wikipedia; of 'n motor wat 100 000 km agter die blad het. Gewis sal die Afrikaanse Wikipedia egter dan ook 'n nuwe blaadjie moet omslaan wat die organisering betref: want nou is dit 100 000+ artikels wat in stand gehou, op datum gebring en voortdurend bygewerk moet word. Die las raak nie minder nie.

Van Jaarsveld stel voor die aanbreek van die 100 000-kerf moet met 'n reuse partytjie luisterryk gevier word. Steyn sê 'n datum is reeds vasgemaak met die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns vir die 20-jarige viering; die reëlings is reeds uitgeklaar met prof. Anne-Marie Beukes. Daar sal op hierdie dag kennis en ondervinding uitgeruil word, asook potensiële nuwe gebruikers gewerf word.

Die Afrikaanse Wikipedia self word 20 jaar oud op die 16de November 2021; al is die Afrikaanse Wikipedia die dertiende oudste weergawe, het ander jongeres hom verbygesteek – alleen maar toe te skryf aan die tekort aan mannekrag. In Europa is veral die studente veel meer betrokke en rekenaarbedrewe; Suid-Afrika het nog 'n agterstand hiermee en die leeslus (vir die opdoen van agtergrondkennis om te kan bydra) is ook maar nie altyd daar nie.

Afgesien van 'n bydrae tot die samelewing en naastediens, is daar steeds 'n geweldige tekort aan gedrukte vakliteratuur in Afrikaans (met, in ag genome, dat die digitale medium veral op die huidige oomblik sake vergemaklik), is die antwoord op die vraag waarom dit belangrik is om tot die Afrikaanse Wikipedia by te dra. Die Afrikaanse gedrukte bronne is trouens al so uitgeput dat daar toenemend na Engelstalige bronne gegryp word.

Nuwelinge wat wil aansluit word gevra om as gebruikers te registreer; dit vergemaklik kommunikasie waar 'n gewone IP-adres nie kan nie. Daarmee klaar, kan die individu oor enige onderwerp skryf. Hulp kan verleen word op die betrokke artikel se besprekingsblad, die Geselshoekie en op die Facebookblad (). Daar is veral 'n tekort aan vakkundige proeflesers (spesiale vermelding word gemaak van 'n “goeie gebruiker wat eksjoernalis is; 'n pensioenaris” as voorbeeld); soms moet die hulp van die Taalkommissie ingeroep word.

Op die vraag of Jimmy Wales munt geslaan het uit Wikipedia, sê Steyn die stigtings self samel heel goed geld van donateurs in om ander projekte te befonds. Wikipedia op sigself is egter maar een been van die Wikimedia-stigting; daar is hoeveel ander susterprojekte (Wikispecies, Wikidata, Wikitravel, e.a.) asook die duur reserwe-apparatuur wat op hierdie geldjies teer.

Ná afloop van 'n vorige onderhoud, volg Van Jaarsveld op, en verneem graag na die welstand van die Duitser Sören Pfauder, en of hy nog gereeld bydra, veral omdat hy, net soos die res van die Afrikaanse radioluisteraars, 'n gewone werksdag tussen 8 tot 5 het met al sy uitdagings. En te midde hiervan het hy hom geen moeite ontsien om sy tyd aan die projek af te staan nie. Ja, is die antwoord, Pfauder gaan steeds sy gang gedurende die week en doen steeds getrou die voorbladvoorbereiding elke Sondagaand, na gelang hoeveel beskikbare tyd hy het (en dit wissel maar).

Wat die bladtrekke betref: van die artikels wat die meeste besoek is in Desember is Geloftedag, Die Gelofte en die Slag van Bloedrivier. Opvallend het die (covid-19-verwante) afsterwe van Elsa Joubert 'n skielike toename in lesers van haar artikel teweeggebring (400 bladtrekke oornag). Covid-19, en die skielike inperking op die vryheid van beweging, asook die sluiting van skole (en ander staatsinstellings), het ook sy deeltjie bygedra om die bladtrekke van skoolverwante artikels in veral April/Mei-maand 2020 te verhoog.

Artikels uniek aan die Afrikaanse Wikipedia (met inbegrip die uitvoerige artikel oor Elsa Joubert met inligting wat in ander Wikipedias geheel en al ontbreek), sluit onder meer selfs Proteaspesies in, wat maar toegeskryf kan word aan die Suid-Afrikaanse milieu, met wetenskaplike inligting wat bygewerk word om aan die behoeftes van sowel onderwysers as leerlinge te voorsien.

Op die vraag of mens statistiek kan bekom rakende mense in ander lande wat die Afrikaanse Wikipedia besigtig, verwys Steyn na hierdie blad

18 Januarie 2021: Ter viering van Wikipedia se 20ste verjaarsdag neem Greenman die Suid-Afrikaanse Wikipedias in oënskou (buiten Engels). Die Afrikaanse Wikipedia staan eerste, met 95 700 artikels, 210 aktiewe bydraers die afgelope 30 dae (wat vandaalbestryders uit ander lande insluit), 40 bydraers wat ten minste 5 wysigings die afgelope maand aangebring het, 18 administrateurs, en 33 040 587 woorde.

Die dieptepunt wat toegeken word, betreffende die voortdurende uitbou en wysigings teenoor die hoeveelheid bladsye wat reeds bestaan, is 46, vergeleke met Engels se 1 045 (die hoogste trouens wêreldwyd), Frans se 240, Chinees se 201, Duits se 93 en Nederlands se 16. Die volgende top tien bydraers het almal meer as 150 wysigings oor 'n maandtydperk aangebring (in dalende volgorde): Oesjaar, Aliwal2012, Sobaka, K175, Burgert Behr, Charliev55, Rooiratel, SpesBona, Wyatt Tyrone Smith en Odriskelmac11. Greenman is oor die algemeen tevrede met die stand van sake en het volle vertroue dat die 100 000-kerf bereik sal word.

Die ander Afrikatale se grootste hindernis is, net soos die Afrikaanse Wikipedia, die uitbou van uitvoerige lang artikels, met die uitsondering van die Tsonga Wikipedia waar die een enkele bydraer Thuvack gehalte bo hoeveelheid verkies. Sy ywer word ook beloon met die diepte van die 703 artikels wat die hoogte inskiet: op 178.

Die leser word in dieselfde asem egter ook daaraan herinner dat 'n klein Wikipedia, wat gebuk gaan onder vandalisme, baie aktiwiteit toon, al is dit nie noodwendig opbouend nie. 'n Ander maatstaf wat gebruik kan word is die gemiddelde hoeveel woorde per artikel te bereken (wat ook probleme van sy eie besorg, veral as 'n vergelyking tussen oorwegend analitiese en oorwegend sintetiese tale getref word, of omskrywende taal pleks van bondige pront woorde gebruik word):

Tswana – 405 (woorde per artikel)
Afrikaans – 345
Xhosa – 208
Tsonga – 220
Swati – 127
Sotho – 127
Venda – 93
Zoeloe – 53
Noord-Sotho – 32

18 Januarie 2021, 07:45: Op die program Monitor (Radio Sonder Grense), tree die nuusanker Gustav Greyling in gesprek met Deon Steyn, verkose Direkteur van Wikimedia ZA, met die aanbreek van Wikipedia (met 317 tale) se 20ste bestaanjaar die afgelope naweek. Die vrae handel rondom die ontstaan, die groei, die neutraliteit, die besoekstatistiek van die afgelope jaar, asook die mylpale van die Afrikaanse Wikipedia. By laasgenoemde word die 100 000-kerf weer herhaal, asook die doelwit om op meer plaaslike onderwerpe te fokus, om 'n meer lokale kleurtjie te gee, sodat die Afrikaanse Wikipedia nie bloot in 'n slaafse naprater van Europa sal ontaard nie, maar sal groei tot 'n selfstandige Wikipedia in eie reg. Die Afrikaanse Wikipedia het kort voor die onderhoud 95 703 artikels bereik.

Wat die handhawing van akkuraatheid betref, is die 18 administrateurs as hekwagters gelukkig daar om 'n ogie te hou oor die wysigings. Hul selfopgelegde Sisufostaak is om te sorg dat die bronne geldig is, en dat daar geen politiek, bemarking of eensydigheid by betrokke is wat die waarheid kan vertroebel nie. Artikels wat deur vandale geteiken word, draai gewoonlik om die ou twispunt dwarsdeur die eeue heen – die Midde-Ooste in die besonder. Sulke blaaie kan beskerming geniet sodra die nood begin druk. Algaande leer mens 'n muishond aan sy reuk ken: 'n anonieme IP-adres voorspel dikwels moeilikheid. Die ywerige en ernstige gebruiker sal registreer, 'n gebruikersblad skep en meer oor homself uitwei, om hulp vra en betrokke raak.

Die meeste bydraers is vernaamlik Suid-Afrikaners; een gebruiker bevind hom in Engeland, twee in Duitsland en een of twee in die VSA. Die probleem is ook nie soseer om afgetrede mense te werf nie; dit is eerder 'n gesukkel om die jongmense betrokke te kry. Daar is altyd nuwe gebruikers en proeflesers nodig gegewe die geweldige werksomvang. Belangstellendes kan die Facebookgroep kontak.

10 September 2021: Op die middagnuusprogram, Spektrum, Radio Sonder Grense, word die onderhoud tussen Marlinée Fouché en Deon Steyn uitgesaai, ter viering van die 100 000ste artikel. Die sukses is deels toe te skryf aan die Wikipediane se verbintenis daartoe en toewyding om altesaam 15 artikels per dag te skep, verkieslik met 'n Suid-Afrikaansheid. Die rol van die burokrate en administrateurs word net vlugtig weer aan die leke verduidelik. Ook die wenslikheid van registrasie word aangeroer. Die Afrikaanse Wikipediane wat 'n geruime tyd al bydra word oor die algemeen as 'n hegte gemeenskap beskou; elkeen het sy eie spesialiteit. Tot dusver is daar geen ander Afrikaanse digitale ensiklopedieplatform wat 'n verskeidenheid onderwerpe aanraak nie, en vakliteratuur (in boekvorm) is vir die publiek oor die algemeen byna onbekostigbaar en lomp ('n skoolkind kan gemakliker inligting op sy selfoon bekom en "ronddra"). Maar, deur die kennis te verwerk en die bronne te lys, kan daar altyd iemand wees wat die feite gaan naspoor. Skoolverwante onderwerpe (sedert die Covid-inperkingstydperk) kry die meeste aftrek. Steyn bedank ook die ondersteuning en goedgesindheid van die Afrikaanse Akademie, in die verkryging van die nodige vakterminologie om die artikels te skryf.

13 September 2021, 11:29-11:34. Omroepster Susan Botha gesels op Pretoria FM met Deon Steyn, direkteur van die WikimediaZA Stigting, ook oor die 100 000-kerf wat bereik is voor die 20ste verjaarsdag wat op 16 November 2021 gevier sal word. Die Afrikaanse Wikipedia is 71ste op die ranglys van die Wikipedias wat grootte aanbetref, uit 353 tale. Dit vergelyk goed, sou mens in ag neem dat Afrikaans die 140ste grootste taal uit die 7 000 tale dwarsoor die wêreld is. Van die inhoud wat die besoekers kan verwag is "iets vir almal". Hy beskou veral die sterrekundeportaal as wêreldklas en op datum. Meer as 1 300 visartikels is beskikbaar, meer as 3 000 fynbosspesies, meer as 700 boomspesies, en die artikels van die Suid-Afrikaanse Vloot vorder fluks. Die Wiskundeportaal kort wel aandag sodat leerlinge, onderwysers en ouers die artikels bruikbaar genoeg kan vind. Op die vraag hoe iemand betrokke kan raak is die registrasie en I.P-adresopsie beskikbaar, hoewel laasgenoemde nie daarin slaag om die gebruiker by die gemeenskap in te skakel nie. 'n Artikel wat veral nogal moeite geverg het om te vertaal is die Manhattan-projek - die hulp van die Taalkommissie moes telkens ingeroep word vir die kernfisikabegrippe.

Grafiek van die aantal artikels op die Afrikaanse Wikipedia tot Januarie 2021

Die Afrikaanse Wikipedia was een van die eerste Wikipedias, maar het aan die begin stadig gegroei. Dit het eers in 2004 spoed opgetel, weereens in 2011, en het skerp gegroei in 2018 en 2019 veral te danke aan veelvuldige botbydraes.

Logo wat vir die 5000ste artikel geskep is.

Volgens statistieke is die volgende mylpale deur die Afrikaanse Wikipedia behaal:

Aantal artikels Datum Artikel
Eerste artikel 17 November 2001 Hindoeïsme deur Clasqm
100 artikels April 2003
500 artikels November 2003
1 000 artikels Januarie 2004
5 000 artikels Maart 2006 Pylsterteend deur Faresh
9 000 artikels 29 Desember 2007 Fleur-de-lis deur Laurens
10 000 artikels Junie 2008 Homeros deur RAM
15 000 artikels 7 Mei 2010 Oplossing (chemie) deur Atoom
16 000 artikels Augustus 2010
17 000 artikels 10 Februarie 2011 Die Lunikoff Verschwörung deur Targovishtenec bg
18 000 artikels 7 Junie 2011 Aymara deur Africa South
19 000 artikels 3 September 2011 Kaapstad-Tuine (kiesafdeling) deur Morne
20 000 artikels 11 November 2011 Protestantse Hervorming deur Voyageur
21 000 artikels 27 Januarie 2012 Denis Diderot deur Voyageur
22 000 artikels 3 April 2012 Daniël Francois du Toit deur Morne
23 000 artikels 20 Junie 2012 Spier, Nederland deur IP 41.240.218.48 (naudefj)
24 000 artikels 4 September 2012 Israelse kurper deur Oesjaar
25 000 artikels 27 November 2012 Exel, Nederland deur Puvircho
26 000 artikels 23 Februarie 2013 NG gemeente Griekwastad deur Morne
27 000 artikels 29 Mei 2013 Witooievaar deur Oesjaar
28 000 artikels 7 Augustus 2013 Grootrietsanger deur Oesjaar
29 000 artikels 14 November 2013 Satoshi Miyauchi deur FootballLibrary
30 000 artikels 21 Januarie 2014 NG gemeente Vanderbijlpark-Suid deur Morne
31 000 artikels 14 April 2014 Rynhesse deur Voyageur
32 000 artikels 5 Julie 2014 Lukas deur Oesjaar
33 000 artikels 14 September 2014 Platysteiridae deur Naudefj
34 000 artikels 4 Januarie 2015 Eersterangse krieket deur Aliwal2012
35 000 artikels 5 April 2015 Isambard Kingdom Brunel deur Voyageur
36 000 artikels 16 Julie 2015 Louisiana (Nieu-Frankryk) deur Voyageur
37 000 artikels 13 September 2015 Rooigrysmuskusskeerbek deur Oesjaar
38 000 artikels 17 Desember 2015 Jamie Oliver deur Voyageur
39 000 artikels 28 Februarie 2016 Johannes Nicolaas de Beer deur Morne
40 000 artikels 5 Mei 2016 Henry Barber deur Morne
41 000 artikels 8 Augustus 2016 Hoërskool Eunice deur Morne
42 000 artikels 14 Oktober 2016 Sophie Coetzee deur Petronell Vorster
43 000 artikels 14 Desember 2016 Dirk du Plessis deur Morne
44 000 artikels 5 Maart 2017 Justin Basson deur Aliwal2012
45 000 artikels 28 Mei 2017 R. Walter Cunningham deur Oesjaar
46 000 artikels 17 Julie 2017 Olimpiese Winterspele 2026 deur IP 85.212.147.105
47 000 artikels 20 September 2017 Wryfkras deur FFouche
48 000 artikels 18 Desember 2017 Lissonotus flavocinctus deur Rooiratel
49 000 artikels 28 Februarie 2018 Sandoy deur Rooiratel
50 000 artikels 15 Junie 2018 Rio Iguazú deur SpesBona
51 000 artikels Julie 2018 ?
52 000 artikels Augustus 2018 ? KabouterBot was druk aan die werk
53 000 artikels 23 Augustus 2018 Namibiese nasionale krieketspan deur Aliwal2012
54 000 artikels 28 Augustus 2018 Clathria arbuscula deur KabouterBot
55 000 artikels 30 Augustus 2018 Uitgestorwe oerisotoop deur Jcwf
56 000 artikels 4 September 2018 Brian Kernighan deur K175
57 000 artikels 14 September 2018 Bergjode deur SpesBona
58 000 artikels 16 September 2018 Boeresport deur Dumbassman
59 000 artikels 17 September 2018 Nicol Stassen deur K175
60 000 artikels 24 September 2018 Olifantsrivier, Namibië deur Aliwal2012
61 000 artikels 26 September 2018 Magnus Carlsen deur Dumbassman
62 000 artikels 27 September 2018 Janspruit deur Aliwal2012
63 000 artikels 14 Oktober 2018 Naruhito, Kroonprins van Japan deur SpesBona
64 000 artikels 27 Oktober 2018 Doringrivier (Oos-Kaap) deur Aliwal2012
65 000 artikels 5 November 2018 Deodoro da Fonseca deur K175
66 000 artikels 18 November 2018 Dieprivier (Limpopo) deur Aliwal2012
67 000 artikels 26 November 2018 Sjalot deur Aliwal2012
68 000 artikels 31 Desember 2018 Slymvorme deur Jpeda
69 000 artikels 29 Januarie 2019 Kromspruit (Vrystaat) deur Aliwal2012
70 000 artikels 6 Februarie 2019 Janneman Malan deur Aliwal2012
71 000 artikels ?? Februarie 2019 ?
72 000 artikels 25 Februarie 2019 Limfvatstelsel deur Elana Barker
73 000 artikels 3 Maart 2019 Alkoholisme deur Dumbassman
74 000 artikels 4 Maart 2019 Carol Brewster deur KabouterBot
75 000 artikels 10 Maart 2019 Slaughterhouse-Five deur Dumbassman
76 000 artikels 14 Maart 2019 Dingaan se fontein deur AFM
77 000 artikels 4 April 2019 Lucinda Backwell deur Wyatt Tyrone Smith
78 000 artikels 26 April 2019 Winterhoekkloofspruit deur Aliwal2012
79 000 artikels 12 Mei 2019 Cliff Saunders deur Oesjaar
80 000 artikels 1 Junie 2019 NG gemeente Clanwilliam deur Morne
81 000 artikels 24 Junie 2019 Pierre Klossowski deur Sobaka
82 000 artikels 9 Julie 2019 Mag (sosiale wetenskappe) deur Sobaka
83 000 artikels 3 Augustus 2019 Waterkloof (spruit, Oos-Kaap) deur Aliwal2012
84 000 artikels 2 September 2019 Gijsbert V van Bronckhorst deur K175
85 000 artikels 11 Oktober 2019 Wals (tegnies) deur Elana Barker
86 000 artikels 24 Oktober 2019 Sajjid deur Burgert Behr
87 000 artikels 16 Desember 2019 Duvha-kragstasie deur Aliwal2012
88 000 artikels 21 Januarie 2020 Zoltán Kocsis deur Charlielv55
89 000 artikels 26 Februarie 2020 Kwelerarivier deur Aliwal2012
90 000 artikels 21 April 2020 Boorpunt deur Rooiratel
91 000 artikels 27 Mei 2020 Tenement House deur Voyageur
92 000 artikels 25 Julie 2020 Rotsaalwyn deur Oesjaar
93 000 artikels 28 Augustus 2020 Doringaalwyn deur Oesjaar
94 000 artikels 5 Oktober 2020 Tinanarivier deur Aliwal2012
95 000 artikels 27 November 2020 Knersvlakte aalwyn deur Oesjaar
96 000 artikels 28 Januarie 2021 Canon EOS R deur Aliwal2012
97 000 artikels 3 Maart 2021 Erica taylorii deur Rooiratel
98 000 artikels 14 Mei 2021 EssilorLuxottica deur IP 2a01:cb00:b51:3e00:6478:1f41:f382:6d51 (anoniem)
99 000 artikels 3 Julie 2021 Sandrivier (Kliprivier) deur Aliwal2012
100 000 artikels 8 September 2021 Oos-Afrikaanse Gemeenskap deur SpesBona


 1. Wikipedia:2001, English-language Wikipedia (16 Desember 2006)
 2. Meta-Wiki's list of language Wikipedias ordered by size
 3. . Denelezh. vanaf die oorspronklike op 8 Mei 2019. Besoek op19 April 2020.
 4. Huidige weergawe aangedui
 5. :
 6. (de)
 7. . Geargiveer vanaf op 19 April 2020. Besoek op17 Desember 2019.
 8. Van Huyssteen, G.B. 2016. Begin deel jóú kennis in jóú taal. Beeld, 6 Feb. 2016, bl. 21.
 9. Van Huyssteen, G.B. 2016. Begin deel jóú kennis in jóú taal. Volksblad, 13 Feb. 2016
 10. Fourie, L. 2016. Die Afrikaanse Wikipedia: seniors kan 'n groot bydrae lewer. Plus50 11(2): 22-23
 11. .
 12. Ontkiemingskompetisie 2020/2021
 13. Statistiek vir die Afrikaanse Wikipedia, deur Erik Zachte

Publikasie datum: September 26, 2021

afrikaanse, wikipedia, wikipediatipe, webblad, wikitaal, afrikaansregistrasie, opsioneeleienaar, wikimedia, stigtingouteur, gemeenskapopgerig, november, 2001huidige, status, aktiefurl, wikipedia, afrikaanse, weergawe, webgebaseerde, vrye, inhoud, ensiklopedie,. WikipediaTipe webblad WikiTaal e AfrikaansRegistrasie OpsioneelEienaar Wikimedia StigtingOuteur Die gemeenskapOpgerig 16 November 2001Huidige status AktiefURL af wbr wikipedia wbr org Die Afrikaanse Wikipedia is die Afrikaanse weergawe van die webgebaseerde vrye inhoud ensiklopedie Wikipedia vrye verwys in hierdie geval na die kopievrye lisensiering van die projek Die projek is op 16 November 2001 begin en dit was die 11de Wikipedia wat geskep is 1 Dit beskik tans oor ongeveer 100 256 artikels en is die 71ste grootste Wikipedia volgens die getal artikels 2 Die Afrikaanse Wikipedia was in 2020 die derde mees geslagsgelyke Wikipedia van alle taalweergawes in verband met die aantal biografiese artikels per geslag 3 Benewens Suid Afrika en Namibie word die Afrikaanse Wikipedia gebruik en in stand gehou deur gebruikers in Europa Noord Amerika en Oseanie Die Afrikaanse Wikipedia het tans 365 896 bladsye waarvan 100 256 artikels is Dit het 140 279 geregistreerde gebruikers waarvan 182 as aktief gereken word Hierdie gebruikers het al 2 449 079 wysigings aangebring en 9 540 leers opgelaai Die Wikipedia gebruik tans MediaWiki weergawe 1 38 0 wmf 1 667d96c 4 Beide die adresse af wbr wikipedia wbr org en wikipedia wbr co wbr za kan gebruik word om die Afrikaanse Wikipedia te besoek Inhoud 1 Die Afrikaanse Wikipedia in die media 2 Groei 3 Mylpale 4 Afrika susterwiki s 5 Sien ook 6 Verwysings 7 Eksterne skakelsDie Afrikaanse Wikipedia in die mediaOp 1 Desember 2005 skryf die taalaktivis dr Dan Roodt in die Afrikaner getiteld Afrikaners moet internet beset wat ook later weer gepubliseer word op PRAAG op 9 April 2007 die volgende 5 Dit is daarom van die uiterste belang dat Afrikaners vir hulle n gebied in die kuberruim moet afbaken Ten dele is die proses reeds aan die gang maar dit moet versnel en verhewig word Die totale Afrikanergeskiedenis kultuur en letterkunde behoort vrylik op die internet beskikbaar te wees Een manier om dit reg te kry sou wees om die Afrikaanse weergawe van die sogenaamde Wikipedia uit te bou Laasgenoemde is n gratis aanlyn ensiklopedie wat deur vrywillige samewerking in elkeen van die vernaamste tale ter wereld tot stand gekom het Tans verkeer die Afrikaanse Wikipedia in die 46ste posisie wat die aantal gepubliseerde artikels daarin betref dus nie baie hoog op die lys nie Myns insiens behoort alle bestaande Afrikaanse kultuurorganisasies en akademici saam te werk om so n Afrikaanse ensiklopedie tot een van die grootstes op die internet uit te bou Afrikaans kan maklik een van die top twintig Wikipediatale naas Engels Duits Frans Spaans ens word Afrikaanse boeke waarop daar nie meer kopiereg bestaan nie behoort ook stelselmatig op die internet opgelaai te word 2006 Volgens die Duitser prof Andreas Hepp is dit opvallend hoe die top 15 Wikipedias Japannees en Chinees uitgesluit hoofsaaklik Westerse tale is Die digitale kloof is wel duidelik sigbaar omrede Afrikaans 43ste op die aktiwiteitsranglys is ongeag sy koloniale tradisies wat die eerste taal in Afrika is wat wel bietjie vordering toon Hy skryf hierdie tekortkoming toe aan die algemene verbindingskloof n onderafdeling van die digitale kloof soos ontoeganklikheid deur internetverbindings wat power is te duur is of glad nie bestaan nie 6 Jana Marais berig op 21 November 2007 die stigter van Wikipedia Jimmy Wales het spesiaal na Suid Afrika toe gekom Hy maak onder andere indirek melding van die Afrikaanse Wikipedia wat op daardie stadium 8 600 artikels gehad het 7 Sy woorde word vertolk n Mens se moedertaal bly jou moedertaal Dit is eenvoudig makliker om n inskrywing oor byvoorbeeld kwantumfisika in Afrikaans of Zoeloe te verstaan as om dit in Engels te probeer ontsyfer Daarom wil ons al die kennis in alle tale probeer vasle 1 November 2009 tot 1 Januarie 2010 om middernag SAST In navolging van die Nederlandse Wikipedia word die eerste skryfwedstryd gehou Elke kandidaat of spanne van twee skep een nuwe artikel of brei n saadjie uit Die beste drie artikels palm elkeen n kontantprys vir sy skrywer s in Burgert Behr wen die eerste prys vir sy artikel Siberie Morne van Rooyen word die tweede prys toegeken vir sy artikel Zambie Die derde prys word aan Voyageur toegeken vir sy artikel Barnsteen Hansjoseph verdien eervolle vermelding vir sy artikel oor Pous Gregorius XIII Die beoordelaars was Anrie Hoogendoorn en Arno Barnard Daar was 14 deelnemers 8 Volgens Greenman se webjoernaal in Mei 2013 was die Afrikaanse Wikipedia wel die derde grootste Afrikataal Wikipedia maar wat inhoud betref moontlik die beste Daar is konstante aktiwiteit groei en n gesonde gemeenskap 9 2014 Professor Ana Deumert skryf n paragraaf of twee oor die Afrikaanse Wikipedia in haar artikel Sites Of Struggle And Possibility In Cyberspace Wikipedia And Facebook In Africa wat in die bundel Mediatization and Sociolinguistic Change opgeneem is 10 Sy bespreek die Afrikaanse Swahili en Malgassiese Wikipedia maar doen veral moeite om die probleme by die Xhosa Wikipedia uit te lig Xhosa word selfs as n probleemkind beskou te midde van sy agtmiljoen sprekers sy gebruik in die onderwys regeringspamflette gedrukte media televisie en radio en die standaardtaal wat sedert 1820 met die eerste Bybelvertaling sy beslag gekry het en te midde van Douglas Scott wat ten minste drie werkswinkels aan die Universiteite van Kaapstad Wes Kaapland en by die provinsiale regering aangebied het is die Xhosa Wikipedia netsowel dood Die oorsaak hiervan skryf sy toe aan die Engels wat gerieflikheidshalwe eerder gelees word Die Wikipedia word hoofsaaklik geskryf deur buitelanders n Serwier Rus Amerikaner en Australier wat nie een Xhosa magtig is nie van die Wikipedia word dus eenvoudig n prentewoordeboek gemaak Van n Wiki gemeenskap is daar dus geen sprake nie Slegs een artikel is by n werkswinkel deur n Xhosasprekende geskep wat wel plaaslike inhoud bevat het die res was vertalings uit die Engelse Wikipedia Maar op Facebook is daar wel lewe en hier kom nog n probleem na vore terwyl by Wikipedia die neutrale uitkyk NPOV verpligtend is is die skatskis van die Xhosakultuur en kennis op Facebook weer spontaan Die behoefte bestaan dus wel om volkskennis en besit oor te dra en te deel deur n digitale medium maar net nie soseer op Wikipedia nie Hierteenoor stel Deumert onder meer die Afrikaanse Wikipedia The language is closely related to Dutch and has over six million speakers in South Africa and Namibia During apartheid Afrikaans was heavily supported by the government and language activism has a long history A fair proportion of its speakers fall into the top income brackets in South Africa and the language continues to be supported by cultural and political organizations Access to the internet is not a serious problem and most contributors are native speakers There are several high profile editors who have each contributed several hundred articles between 200 and 1700 The work can be characterized as a collaborative project in the best tradition of Wikipedia although the group of contributors is small which is typical across Wikipedia see Panciera et al 2009 there exists a sense of a community among them Successful African language Wikipedias require the involvement of native speakers Yet issues of access are a concern Only the Afrikaans Wikipedia which serves a socio economically advantaged community shows consistent and collaborative native speaker involvement In die jaar 2014 maak prof Jaap Steyn in sy boek Ons gaan n taal maak ook kortliks melding van die Afrikaanse Wikipedia bl 479 deur na n Afriforum nuusbrief nr 43 te verwys Jan Carel Brand n medewerker van die Afriforum nuusbrief het in April 2012 berig dat die Afrikaanse Wikipedia sy 20 000ste artikel geplaas het Die inhoud word volledig deur vrywilligers in hul vrye tyd geskep en die teks word onder n Creative Commons lisensie versprei Dit beteken dat die teks gekopieer gedeel en versprei kan word sonder dat enige kopieregskendings plaasvind Die Nederlandse Wikipedia het kort tevore sy miljoenste artikel gepubliseer 21 Maart 2014 By die Symposium Digitaal Afrikaans Internet en de Afrikaanse literatuur in die Afrika studiesentrum te Leiden Nederland bevind die huiswikipediaan Hans Muller daar is heelwat moontlikhede sover dit die Afrikaanse literatuur aangaan op die Afrikaanse Wikipedia Die Afrikaanse Wikipedia beklee met 30 000 artikels nog die derde posisie van die Afrikatale wat artikeltal betref Al is die aantal sprekers minder as die van Swahili en Hausa is die aantal Wikipedia artikels laer by die laasgenoemde twee tale Op hierdie stadium is daar nog baie Afrikaanse skrywers wat nog geen artikel het op die Afrikaanse Wikipedia nie maar wel in Engels en Nederlands Verder is daar min foto s en soortgelyke beeldmateriaal van die betrokke skrywers te vinde of die gehalte daarvan soos die foto van Antjie Krog kan beter wees Die artikel rondom die literatuur in Afrikaans het ook vasgesteek by die literatuurgeskiedenis van Rob Antonissen uit 1955 11 3 Junie 2015 Unisa se Academy of African Languages and Science AALS hou n werkswinkel Die sprekers is onder meer prof Laurette Pretorius die Russiesgebore Israeli van Wikimedia Amir Aharoni en Nozibele Nomdebevana Van die besprekingspunte is die uitbou van die verskillende Wikipedias in n veeltaligheidskonteks deur vertaling en opleiding Ook die Afrikaanse Wikipedia word hierby betrek Op 11 Junie 2015 word n kort oorsig op Unisa se webwerf geplaas 12 Prof Pretorius skryf South African indigenous languages are orders of magnitude smaller than the others Afrikaans is faring best with 35 491 articles while there are no articles in Ndebele If we say that we are living inside the digital space and people are looking for information more and more online on Wikipedia for example then this tells us that they are not doing it in their own languages We have this interesting disconnect that we all deal with in our social physical life we use a certain language in our digital life another in the case of South Africa this is usually English That creates some tension and is something we should be addressing But all is not lost We still have some of the big languages in the world with all of our languages having more than one million speakers 2 Oktober 2015 Die Suid Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns hou in samewerking met die Prisma Leeskring in Centurion n simposium Hier lewer prof Laurette Pretorius professor in rekenaarwetenskap aan Unisa n pleidooi dat meer inskrywings in die Afrikaanse Wikipedia gemaak moet word omdat Afrikaans se voortbestaan in die digitale ruimte in n groot mate daarvan afhang 13 Op 1 November 2015 praat prof Laurette Pretorius op die RSG program Die tale wat ons praat oor die Afrikaanse Wikipedia 14 14 Januarie 2016 RSG omroepers Martelize Brink en Johan Rademan voer n onderhoud met Deon Steyn wat sedert 2015 op die raad van WikimediaZA dien 15 Op 28 Januarie 2016 word onder die opskrif Afrikaanse Wikipedia kry groot aftrek in Die Burger die 15de verjaarsdag van die algehele Wikipediaprojek wat ander tale omvat gevier Op daardie tydstip was daar sowat 38 400 artikels by die Afrikaanse Wikipedia Die artikels wat die meeste gewysig is is onder meer Alfabetiese lys van visse Lys van Suider Afrikaanse visse volgens wetenskaplike name en Jesus van Nasaret In die berig word spesifiek gelet op Morne van Rooijen se belangstellings 16 In n onderhoud geplaas op 6 en 13 Februarie 2016 in die Beeld en Volksblad onderskeidelik se prof Gerhard van Huyssteen die navorsing wat in 2013 gedoen is dui dat byna 40 van Afrikaanse taalmense vertalers dosente onderwysers salig onbewus was van die Afrikaanse Wikipedia Die Afrikaanse Wikipedia haal wat artikeltal betref die 86ste posisie uit 291 tale met amper 40 000 artikels gevolg binne die Suid Afrikaanse omgewing deur Noord Sotho met byna 3 000 artikels 17 18 In Maart 2016 skuif Deon Steyn op die ontbytprogram Dagbreek op die KykNET kanaal agter die mikrofoon in 20 April 2016 Maroela Media kondig aan hul sal voortaan saam met Unisa en ander liefhebbers van Afrikaans die Afrikaanse Wikipedia help uitbrei Die fokus is skoolvakke gerig op graad vier tot twaalf soos die kurrikulum stipuleer Afrikaanse digters en skrywersprofiele word ook op gefokus Die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge FAK sal weer op die Afrikaanse geskiedenis fokus Gratis opleiding sal verskaf word aan iedereen wat bereid is om met die projek te help 19 22 April 2016 Die redaktrise van Maroela Media Susan Lombaard skryf die Suid Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns Viva Virtuele Instituut vir Afrikaans die Dagbreek Trust en Unisa sal kragte saamspan om skrywers vertalers en vrywilligers saam te roep en te organiseer Opleidingsessies is gehou en skoolkurrikula is deurgesif watter onderwerpe eerste aangepak moet word Ondertussen het die e posse ingestroom van voornemende vrywilligers 20 April Mei 2016 Na aanleiding van die simposium op 2 Oktober 2015 beskryf Lilla Fourie in Plus 50 in die artikel getiteld Die Afrikaanse Wikipedia seniors kan n groot bydrae lewer die belang van die uitbou van die Afrikaanse Wikipedia 21 Pretorius wys daarop terwyl Afrikaans al hoe meer onder druk staan by skole en op universiteit en by die werkplek die fisiese ruimte het Afrikaanssprekendes toenemend meer na die digitale ruimte beweeg die Afrikaanssprekende moet die taal egter met hom saamneem 49 van die Suid Afrikaanse bevolking van 54 miljoen mense het internettoegang en waar daar n vraag na Afrikaans mag wees moet daar n aanbod wees Sy noem die Hongaarse rekenaar taalkundige Andras Kornai het reeds in 2013 sy bevindings publiseer Die fisiese dood van n taal kom voor wanneer dit geen gebruikers en geen funksie in die samelewing het nie terwyl die taal digitaal begin sterf wanneer hy nie digitale funksies verwerf teen die pas waarteen sy sprekers digitale vaardighede verwerf nie Hier kan die Afrikaanse Wikipedia van groot waarde wees omdat die Afrikaanse Wikipedia deur soekenjins onttrek en geberg word hoe meer Afrikaans daar is hoe meer is die Afrikaanse teenwoordigheid in die digitale ruimte Ten tyde van die skrywe het die Engelse Wikipedia meer as 5 miljoen artikels van goeie gehalte terwyl die Afrikaanse Wikipedia wat reeds in 2001 begin is in totaal slegs 39 500 artikels het waarvan talle kort en van mindere gehalte is Vergeleke met sy aantal sprekers het Afrikaans n agterstand en meer mense sal van die Engelse Wikipedia gebruik maak wat kan aanleiding gee tot taalverskuiwing Volgens die artikel is daar n groot vraag na kundiges wat nuwe artikels kan skryf wat goeie artikels uit anderstalige Wikipedias kan vertaal vrywillige redigeerders en enigiemand wat jongmense kan aanspoor om mee te doen In hul nuusbrief van April 2016 word die Akademie se Afrikaanse Wikipediaprojek kortliks bekendgestel Dit is n afdruk van Fourie se artikel wat in Plus50 verskyn het 22 Junie 2016 Prof Laurette Pretorius se vaktydskrifartikel Die rol van die Afrikaanse Wikipedia in die uitbou van Afrikaans word in Tydskrif vir Geesteswetenskappe gepubliseer 23 In dieselfde uitgawe publiseer professor Gerhard van Huyssteen Alex Antonites en Melodi Botha n ondersoek oor die leefbaarheid van die Virtuele Instituut vir Afrikaans en hoe die Afrikaanse Wikipedia daarby betrek word 24 3 Junie 2016 Maroela Media stel drie opleidingsvideo s beskikbaar hoe Afrikaanse artikels vir Wikipedia vertaal en geskryf kan word omrede baie vrywilligers nie werkswinkels in die stede kan bywoon nie 25 6 Junie 2016 n Insetsel op eNuus Dstv verskyn te danke aan Maroela Media waarin die bewusmaking van die Afrikaanse Wikipedia voortgesit word Die video insetsel toon die opleidingskursus te Centurion op 4 Junie 2016 26 16 Augustus 2016 n Artikel word spesiaal toegewy aan Soren Pfauder Gebruiker SpesBona n Duitser van Brandenburg wat Afrikaans self baasgeraak het deur sy betrokkenheid by die Afrikaanse Wikipedia Onder meer is dit die taalverwantskap en geskiedenis wat hom die meeste omtrent die taal boei Hoewel hy sedert 2006 op die Duitse Wikipedia betrokke was is hy sedert 2010 doenig op die Afrikaanse Wikipedia Ook sy belangstellings word in die artikel genoem 27 14 September 2016 Maroela Media berig oor n buitengewone Wikipedia artikel geskep deur Jeanne Marie Lombard getiteld Larry kat 28 11 Oktober 2016 Die Afrikaanse Wikipedia het reeds 41 916 artikels luidens Maroela Media Een bydraer wat uitgelig word is dr Estelle Kruger ouddosent aan die Universiteit van Stellenbosch Kruger het besef haar ou akademiese artikels kan onder die stof uitgehaal word meer toeganklik gemaak word vir die algemene publiek en opnuut waarde verkry 29 10 November 2016 Hoewel dit 10 jaar geduur het om 20 000 artikels op Wikipedia te bereik het die getal artikels binne slegs vyf jaar verdubbel tot bykans 43 000 Wikipedia die hele organisasie se 15de verjaarsdag is ook op 12 November om 18 00 gevier by die Twankey Bar Taj Hotel Waalstraat Kaapstad 30 22 November 2016 Binne slegs twee maande het die hoeveelheid Afrikaanse artikels vanaf 41 000 artikels gebokspring na 42 000 iets wat tot op daardie datum vir die betrokke Wikipedia nog ongehoord was 31 16 Februarie 2017 n Nypende tekort aan artikels rakende tegnologie sportsterre die wetenskap en finansies word gevoel Volgens Deon Steyn word daar ook nie meer feitegidse oor skepe of naaldwerk in Afrikaans uitgegee nie die onus rus dus alleen op die Afrikaanse Wikipedia om die verskil te maak 32 April 2017 In die nuusbrief van die Akademie nooi prof Laurette Pretorius Akademielede en liefhebbers van Afrikaans uit om die Afrikaanse Wikipedia te help uitbou werkswinkels is in Junie Julie en Augustus in die vooruitsig Die ensiklopedie het met die skryf van die nuusbriefartikel 44 462 artikels bereik en is die 84ste grootste Sy stel dit duidelik wat die Afrikaanse Wikipedia is en nie is nie juis omdat daar misverstande ontstaan het 33 Ek wil ook graag n oomblik stilstaan by wat Wikipedia NIE is nie omdat daar steeds misverstande hieroor bestaan wat op die lange duur die Afrikaanse Wikipedia heelwat skade kan berokken Wikipedia is nie n argief nie dit is nie n reklamebladsy nie dit is nie n korporatiewe of persoonlike webblad nie en bowenal is dit nie n stortingsterrein vir enige soort Afrikaanse tekste wat instansies of persone ook al beskikbaar stel nie Al sou hierdie soort stof nuttig en selfs uniek wees moet dit steeds eers tot bona fide ensiklopediese artikels verwerk word voordat dit in Wikipedia gepubliseer kan word Dus is daar geen kortpaaie of kitsoplossings nie Kundige Afrikaanssprekendes moet gewoon skouer aan die wiel sit en ensiklopediese artikels van hoe gehalte in Afrikaans skryf vertaal en redigeer 20 Julie 2017 14 00 SAST Professor Laurette Pretorius bied by die Vrystaat Kunstefees die program Afrikaanse Wikipedia maak die kuber jou erns aan vir belangstellendes wat die projek wil ondersteun Die toegang is gratis 34 Op 21 Augustus 2017 word die Afrikaanse Wikipedia onder leiding van Maroela Media as die tweede Afrikaanse digitaliseringsprojek in Afriforum se nuusblad op die agenda gelys 35 n Tweede Afrikaanse digitaliseringsprojek is Maroela Media se Afrikaanse Wikipedia blad Daar is tans 46 443 artikels op die blad gelaai maar volgens Keren van den Berg projekkoordineerder van die Afrikaanse Wikipedia blad is dit maar min vergeleke met blaaie van tale soos Engels Duits Frans Hollands Pools en Russies Enige persoon wat deel van hierdie projek wil vorm kan na die instruksievideo op Youtube gaan kyk onder Afrikaanse Wikipedia opleidingskursus 4 Maart 2018 Marlinee Fouche voer n onderhoud met Deon Steyn Die Afrikaanse Wikipedia is 86ste op die artikelranglys met meer as 48 000 artikels in Suid Afrika staan Noord Sotho as Afrikataal tweede met meer as 7 000 artikels grootliks te danke aan n Afrikaanssprekende self wat daar betrokke is Aliwal2012 Steyn benadruk dat die buitelanders wat bydra tot die Afrikaanse Wikipedia vir sowel die Afrikaanse as Wikigemeenskap baie werd is aangesien Suid Afrikaners nie altyd toegang tot buitelandse bronne het nie 36 21 Mei 2018 27 Junie 2018 en 5 November 2018 Maroela Media doen weer n beroep op sy lesers om by Wikipedia aan te sluit Dit is elke Afrikaanssprekende se plig om kennis na te laat sodat die volgende generasie daarop kan voortbou 37 38 39 6 Junie 2018 Die Katalaanse navorsers Marc Miquel Ribe en David Laniado bevind die Afrikaanse Wikipedia se intertaalskakels kom net soos die van die Swahili Estiese en Yslandse Wikipedia 7 tot 11 keer minder in kultuurgebonde artikels Cultural Context Content voor Dit toon dat tale soos Engels Frans Koreaans Duits en Italiaans wat byna net soveel intertaalskakels met kultuurgebonde artikels toon n groter kulturele uitoefening op ander tale waarskynlik het Dit beteken taalstatus en ontwikkeling van n Wikipedia kan n groot invloed uitoefen of hierdie artikels in ander tale geskep sal word aldan nie Op hierdie stadium staan die persentasie kultuurgebonde artikels in die Afrikaanse Wikipedia op 19 2 op gelyke skaal met Italiaans maar heelwat hoer as die tale met aansienlik baie bot geskepte artikels soos Nederlands 7 8 en Sweeds 11 4 laat staan nog Cebuano 0 1 40 Desember 2018 Prof Jako Olivier ondersoek in sy vaktydskrifartikel verdere moontlikhede wat die Afrikaanse Wikipedia bied Hy bevind die Afrikaanse Wikipedia groei nie noodwendig so vinnig nie bloot omdat die Afrikaanstalige leser ewe maklik homself met die Engels kan help maar bly positief Daar moet dus voortgebou word op bestaande goeie praktyke waaronder die gebruik van wiki inisiatiewe soos die Afrikaanse Wikipedia tel 41 2019 In die huldigingsbundel opgedra aan Jaap Steyn vra prof Wannie Carstens hom af in sy bydrae Geskiedskrywing en beskrywing van Afrikaans Wat is daar nog te se 42 Hoe word die voordele van tegnologie benut om Afrikaans uit te bou Wat hou die werk van die Virtuele Instituut vir Afrikaans VivA in vergelyk Van Huyssteen amp andere 2016 en hoe kan dit ten beste benut word Hoe kan VivA uitgebou word Hoe kan die Afrikaanse Wikipedia ingespan word in die belang van Afrikaans kyk Pretorius 2016 28 Februarie 2019 Die Afrikaanse Wikipedia het om en by 70 000 artikels bereik Maroela Media voer n onderhoud met Deon Steyn Volgens hom groei die aantal artikels vinnig maar nie vinnig genoeg na sy sin nie Daar is ook n behoefte aan diegene wat bereid is om deeglik literere navorsing te doen Gegewe die koste van gedrukte media wat wereldwyd sy tol eis wat Afrikaans ook beslis nie oor die hoof sien nie kan die Afrikaanse Wikipedia help om inligting goedkoop vinnig en gerieflik beskikbaar te stel nie juis asof daar enige ander alternatief is nie foute kan onmiddellik reggestel word Selfs ou volksname in die diere en planteryk kan vir die nageslag so bewaar word Steyn vertel hoe hy self in sy ledige uurtjies in die jaar 2009 by die Afrikaanse Wikipedia betrokke geraak het dit het hom bo en behalwe sy vyftien jaar ondervinding vooraf drie maande geduur om die korrekte terminologie te versamel vir sy heel eerste artikel optiese vesel Die artikel is baie gunstig deur die Wikipediagemeenskap ontvang Dit het hom aangemoedig om nog meer artikels te plaas So ongemerk is daar altyd n tydjie wat afgeknyp en produktief benut kan word 43 44 16 Mei 2019 Volgens n Katalaanse navorser Marc Miquel Ribe toon die Afrikaanse Wikipedia n Europese karakter in die sin dat hy net soos die Europese tale self plaaslike inhoud skep en gebruik Terwyl die Engelse en Japannese Wikipedia se plaaslike inhoud meer as 50 beslaan en die Duitse Franse en Italiaanse en Katalaanse Wikipedias se plaaslike inhoud ongeveer 33 7 26 9 18 8 en 17 9 onderskeidelik uitmaak staan die Afrikaanse Wikipedia ook op n heel gesonde 23 9 45 Even though I have not yet verified whether this higher reader interest in CCC Cultural Context Content articles applies to all language editions the hypothesis context encyclopedia key ingredient to success is very plausible In smaller Wikipedias with little traffic we see the inverse trend For instance in some African vernacular languages the proportion of articles dedicated to their context is very low Considering 39 Wikipedia language editions in Africa the average proportion of articles dedicated to each cultural context is 11 1 median 13 8 Why is that so Because these languages are often relegated to a private use while English or French is used for education and official matters Only Afrikaans a language with a social situation similar to European languages has 23 9 of content dedicated to its context Hence we can say that cultural context content creation and consumption is a good indicator of a healthy Wikipedia in a society Van hierdie tale word getabelleerd in n ander vaktydskrifartikel aangegee 46 ISO kode van Wikipedia Artikels CCC ca Katalaans 584 760 17 1de Duits 2 195 308 33 7en Engels 5 676 573 44 2fa Persies 629 125 21 9gn Guarani 715 19 9ja Japannees 1 110 617 51 0ms Maleisies 306 055 22 1ru Russies 1 481 560 32 2sw Swahili 42 422 19 0zu Zoeloe 1 111 14 22 Toe die Afrikaanse Wikipedia egter 79 525 artikels bereik word slegs 13 235 daarvan as plaaslike inhoud gemerk die plaaslike inhoud daal daar en dan tot 16 64 47 Augustus 2019 n Simposium is op 29 Julie 2019 deur die Akademie aangebied Die Afrikaanse Wikipedia het sowat 83 700 artikels bereik Die doel van die simposium was om verskeie belangegroepe uit die Afrikaanse taalgemeenskap byeen te bring om te besin oor die aangewese weg na n stewig bevolkte Afrikaanse Wikipedia Teenwoordig was die verteenwoordigers van WikimediaZA Maroela Media die SA Vertalersinstituut SAVI die Afrikaanse Taal en Kultuurvereniging ATKV die Afrikaanse Taalraad ATR South African Centre for Digital Language Resources SADiLaR en die Virtuele Instituut vir Afrikaans VivA Een probleem wat veral uitgesonder is wat voortgespruit het uit die aard van die vertaling van bestaande inhoud is die gebrek aan sekere geskikte vakterminologie Daar is op verdere opvolgbyeenkomste besluit die Akademie bied sy steun aan die Afrikaanse Wikipedia geen ander spesifieke besluite is nog geneem nie met die uitsondering van die rol van die Afrikaanse taalgemeenskap as geheel wat benadruk is Prof Laurette Pretorius die Akademie se Wikipedia koordineerder beplan nog n werkswinkel terwyl prof Gerhard van Huyssteen vak terminologieontwikkeling deur n terminologienavraagdiens wat deur VivA as projekvoorstel nog verwerk moet word as plan geopper het 48 14 Augustus 2019 Ter viering van sy 10 jarige betrokkenheid by die Afrikaanse Wikipedia skryf Suidpunt op PRAAG n artikel wat n paar probleme en geleenthede uiteensit maar ook sy algemene belewenis van die organisasie die afgelope dekade 49 3 Oktober 2019 In die Solidariteitbeweging se oorsig Bou om te bly Op pad na 2030 is een toekomsdoelwit Afrikaanse inligting in digitaal naslaanbare formaat soos die Afrikaanse Wikipedia moet algemeen beskikbaar wees veral wat inligting verwant aan skoolkurrikulums betref 50 23 Oktober 2019 Die ou Afrikaanse feitegidsstel Wereldspektrum is volledig by die Afrikaanse Wikipedia bygewerk en geintegreer 51 18 November 2019 Die Afrikaanse Wikipedia sit nou wel met meer as 85 000 artikels maar 23 265 daarvan is saadjies Om hierdie rede word die tweede Ontkiemingskompetisie vanaf 15 Desember 2019 tot 15 Januarie 2020 gehou Die prys is Amazon com geskenkbewyse vir die eerste tot derde posisie Rossouw van Rooyen n Namibier het die heel eerste ontkiemingskompetisie 15 Desember 2018 tot 15 Januarie 2019 gewen 52 gevolg deur Sobaka en Burgert Behr in die tweede en derde plek onderskeidelik Daar was in die 2018 2019 kompetisie slegs ses deelnemers betrokke 53 By die 2019 2020 kompetisie was daar 10 deelnemers die wenners is Sobaka 1ste plek Burgert 2de plek en Wyatt Tyrone Smith 3de plek Desember 2019 Paleontoloog Francois Durand is veral bekommerd oor Afrikaanse bronne by name vaklektuur wat nie so geredelik beskikbaar is op die internet om gemaklik by die Afrikaanse Wikipedia in te weef nie 54 Daar is projekte ook van Akademielede se kant om Afrikaans op byvoorbeeld Wikipedia te vestig en daardie projekte moet heelhartig deur ons almal ondersteun word maar daar is baie meer om te doen As daar niks oor paleontologie op die internet in Afrikaans is nie is dit duidelik omdat ek nog niks daaroor daar geplaas het nie Dieselfde geld vir elke ander vakgebied Niemand anders as onsself kan vir hierdie afwesigheid van Afrikaans op die internet geblameer word nie 26 Januarie 2020 Prof Laurette Pretorius gesels op Radio Sonder Grense se program Taaldinge Ses punte word uitgelig Ten eerste Op grond van die Commons lisensie ooreenkoms is die publiek verplig om Wikipedia as bron te erken indien van die inligting gebruik is Ten tweede Die gehalte het te make met hoe lank die artikel is hoeveel verwysings gegee word hoe gebalanseerd die artikel geskryf is en hoe gereeld die artikel op datum gehou word Die dekking van onderwerpe moet ook so wyd moontlik wees Maar vergeleke met n groot internasionale taal soos Engels sou dit onbillik wees om Afrikaans met Engels te vergelyk Pretorius fokus daarom op Katalaans Moderne Hebreeus en Afrikaans Sy bevind Katalaans het te midde van 4 miljoen moedertaalsprekers meer as 630 000 Wikipedia artikels waarvan die artikelgehalte net soos die Duitse Wikipedia oor die algemeen baie goed is Sy beskou die Katalaanssprekendes as taalpatriotte in murg en been Moderne Hebreeus Iwriet het weer 5 miljoen moedertaalsprekers en het min of meer 254 000 Wikipedia artikels Iwriet se ontstaansgeskiedenis loop net soos Afrikaans s n deur die 19de en 20ste eeu Die Moderne Hebreeuse Wikipedia het weer strenger verwerpingsreels as die Engelse Wikipedia s n nie enige artikel kan dus net soos by die Engelse Wikipedia sommer net geskep en aanvaar word nie Die Hebreeussprekende akademie is wel ten nouste betrokke by hul Wikipedia en van tyd tot tyd word skryfprojekte geloods waarby van die hoogste deskundiges en navorsers uit die Hebreeuse taalgemeenskap betrek word n dure les vir die Afrikaanse Wikipedia Afrikaans het 7 2 miljoen moedertaalsprekers Dus heelwat meer as die Katalaans en Hebreeussprekendes wat getalle betref maar die aantal Wikipedia artikels dobber tussen 86 000 en 87 000 rond Die artikels is oor die algemeen bitter baie kort Gevolgtrekking die Katalaanse en Hebreeuse Wikipedia dien as rolmodelle Ten derde Die belang van n goeie Afrikaanse Wikipedia is drieledig die aanvraag is daar dit beinvloed die soekenjinalgoritmes wat beter soekresultate in Afrikaans meebring en einde ten laaste sal beter en uitgebreide taalgebruik noodwendig lei tot beter taaltegnologie soos masjienvertalings speltoetsers ens Ten vierde Omrede die leefwereld van elke taal en sy sprekers en hul taalvaardigheid en diversiteit verskil sal die bronne en verwysings van elke afsonderlike Wikipedia ook verskil daarom word nie elke bron ter wereld ongelukkig gelys nie Maar Pretorius vind dit ironies hoe die mensdom gou Wikipedia org kan afkraak oor onakkuraatheid maar tog te gewillig antwoorde google antwoorde wat tog uit die lug gegryp word vernaamlik die van die Engelse Wikipedia Ten vyfde Pretorius identifiseer die verskillende rolle en funksies waarby vrywilligers op die Afrikaanse Wikipedia betrokke kan raak Sy bedank in die besonder die 14 administrateurs by die Afrikaanse Wikipedia vir hul onbaatsugtige diens Die Hebreeuse Wikipedia het 37 sulke vrywilligers en die Katalaanse Wikipedia 21 Laastens bespreek sy kortliks die eerskomende werkswinkel 30 Januarie 2020 en die betrokkenheid van die Akademie n Handleiding wat by die Akademie se webwerf beskikbaar sal wees is in die vooruitsig gestel 55 30 Januarie 2020 Die Suid Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns hou n werkswinkel waar die uitbreiding van die Afrikaanse Wikipedia bespreek word 56 57 2020 Peter Dirix Liesbeth Augustinus en Frank Van Eynde jukstaponeer die ganse Afrikaanse Wikipedia tekskorpus van Julie 2016 toe nog met 40 820 artikels en 13 2 miljoen woorde met die Taalkommissie se tekskorpus in hul artikel IPP in Afrikaans a corpus based investigation and a comparison with Dutch and German rakende die infinitivus pro participio Hierdie gedeelde taaleienskap is te vinde in Duits Afrikaans en Nederlands waar mens die ge kan of soms moet weglaat Ek het Johan n roman ge sien skryf of wat ek wou vra i p v wat ek wou gevra het Dit is afwesig in die Engels Fries en Jiddisj Afrikaans het minder IPP s as in Nederlands maar wel meer as in die Duits Pseudo koordinasies soos byvoorbeeld sit en lees le en lees staan en praat loop en dink gesit en wag kom aansienlik minder by die Afrikaanse Wikipedia voor Ook is IPP s gevind in die Taalkommissie se korpus m b t kom bly ophou probeer durf laat en leer wat weer by die Afrikaanse Wikipedia afwesig is Die rede vir hierdie verskil is heel moontlik toe te skryf aan die Taalkommissie se korpus wat niestandaardvorme opgeneem het September 2020ː Die Afrikaanse Wikipedia het die Malgassiese Wikipedia verbygesteek wat hoeveelheid artikels betref en sodoende die grootste Afrika wiki volgens artikels geword besuide die Sahara November 2020 Luidens n verslag van Greenman verkeer die Afrikaanse Wikipedia wat Afrikataal en artikeltal betref in die tweede posisie omrede die Egipties Arabiese Wikipedia hom verbygesteek het hoofsaaklik weens botgeskepte artikels Afrikaans het nog nie 100 000 artikels bereik nie terwyl die Egipties Arabies in Junie 2020 alleen 257 000 byna oornag geskep het Daar is egter slegs 29 aktiewe bydraers en die gehalte van die artikels van laasgenoemde Wikipedia laat veel te wense oor Die Afrikaanse Wikipedia lyk wel belowend By die Afrikaanse Wikipedia was daar 50 aktiewe bydraers waaronder Gebruiker Oesjaar en Gebruiker Aliwal2012 elkeen 1 000 wysigings in Oktober alleen aangebring het Die Swahili Wikipedia toon ook 50 aktiewe bydraers in dieselfde maand maar die hardwerkendstes onder hulle is nie moedertaalsprekers nie dit besorg allerlei moeilikhede vir die groei van hierdie projek 58 Desember 2020 Die Suid Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns gee n Wikipedia handleiding uit Die Afrikaanse Wikipedia en hoe om by te dra saamgestel deur Gideon Kotze en Laurette Pretorius 22 Desember 2020 tot 15 Januarie 2021 Vir die derde agtereenvolgende Desember word die jaar oudergewoonte afgesluit en die nuwe tegemoet geloop met die jaarlikse Ontkiemingskompetisie wat n maand lank duur Geskenkbewyse ter waarde van R2000 R1500 R1000 en R500 vir die 1ste 2de 3de en 4de plek onderskeidelik is op die spel Die sommetjie wengeld is deur Wikimedia ZA beslis Sobaka 1ste Burgert Behr 2de Wyatt Tyrone Smith 3de Aliwal2012 4de is die wenners van die 2020 2021 kompetisie Daar was 8 deelnemers 59 16 Januarie 2021 15 15 Op Pretoria FM voer Elsje van Jaarsveld n onderhoud met Deon Steyn laasgenoemde op 6 deser reeds 12 jaar betrokke by die projek By die Afrikaanse Wikipedia self het hy min of meer al 128 000 wysigings aangebring Sy grootste wens is dat 100 000 artikels teen 15 November op die Afrikaanse Wikipedia bereik word en meer gebruikers of proeflesers sal aansluit Ten tyde van die onderhoud is die artikelstand van die Afrikaanse Wikipedia om en by 95 650 tydens die vorige onderhoud 3 jaar tevore was dit 34 000 toe Steyn in 2009 aangesluit het was dit ongeveer 17 000 Die projek is tans die 71ste grootste Wikipedia uit oor die 300 tale en wat inhoud ten minste betref die grootste Wikipedia in n Afrikataal Die doelstelling om 100 000 artikels voor 16 November te bereik is bloot n nuwe mylpaal voor oe om in n nuwe medium groot kategorie ingedeel te word Dit kan byna digterlik beskou word as die aanbreek van n stralende nuwe hoofstuk vir Afrikaanse Wikipedia of n motor wat 100 000 km agter die blad het Gewis sal die Afrikaanse Wikipedia egter dan ook n nuwe blaadjie moet omslaan wat die organisering betref want nou is dit 100 000 artikels wat in stand gehou op datum gebring en voortdurend bygewerk moet word Die las raak nie minder nie Van Jaarsveld stel voor die aanbreek van die 100 000 kerf moet met n reuse partytjie luisterryk gevier word Steyn se n datum is reeds vasgemaak met die Suid Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns vir die 20 jarige viering die reelings is reeds uitgeklaar met prof Anne Marie Beukes Daar sal op hierdie dag kennis en ondervinding uitgeruil word asook potensiele nuwe gebruikers gewerf word Die Afrikaanse Wikipedia self word 20 jaar oud op die 16de November 2021 al is die Afrikaanse Wikipedia die dertiende oudste weergawe het ander jongeres hom verbygesteek alleen maar toe te skryf aan die tekort aan mannekrag In Europa is veral die studente veel meer betrokke en rekenaarbedrewe Suid Afrika het nog n agterstand hiermee en die leeslus vir die opdoen van agtergrondkennis om te kan bydra is ook maar nie altyd daar nie Afgesien van n bydrae tot die samelewing en naastediens is daar steeds n geweldige tekort aan gedrukte vakliteratuur in Afrikaans met in ag genome dat die digitale medium veral op die huidige oomblik sake vergemaklik is die antwoord op die vraag waarom dit belangrik is om tot die Afrikaanse Wikipedia by te dra Die Afrikaanse gedrukte bronne is trouens al so uitgeput dat daar toenemend na Engelstalige bronne gegryp word Nuwelinge wat wil aansluit word gevra om as gebruikers te registreer dit vergemaklik kommunikasie waar n gewone IP adres nie kan nie Daarmee klaar kan die individu oor enige onderwerp skryf Hulp kan verleen word op die betrokke artikel se besprekingsblad die Geselshoekie en op die Facebookblad Afrikaanse Wikipedia Daar is veral n tekort aan vakkundige proeflesers spesiale vermelding word gemaak van n goeie gebruiker wat eksjoernalis is n pensioenaris as voorbeeld soms moet die hulp van die Taalkommissie ingeroep word Op die vraag of Jimmy Wales munt geslaan het uit Wikipedia se Steyn die stigtings self samel heel goed geld van donateurs in om ander projekte te befonds Wikipedia op sigself is egter maar een been van die Wikimedia stigting daar is hoeveel ander susterprojekte Wikispecies Wikidata Wikitravel e a asook die duur reserwe apparatuur wat op hierdie geldjies teer Na afloop van n vorige onderhoud volg Van Jaarsveld op en verneem graag na die welstand van die Duitser Soren Pfauder en of hy nog gereeld bydra veral omdat hy net soos die res van die Afrikaanse radioluisteraars n gewone werksdag tussen 8 tot 5 het met al sy uitdagings En te midde hiervan het hy hom geen moeite ontsien om sy tyd aan die projek af te staan nie Ja is die antwoord Pfauder gaan steeds sy gang gedurende die week en doen steeds getrou die voorbladvoorbereiding elke Sondagaand na gelang hoeveel beskikbare tyd hy het en dit wissel maar Wat die bladtrekke betref van die artikels wat die meeste besoek is in Desember is Geloftedag Die Gelofte en die Slag van Bloedrivier Opvallend het die covid 19 verwante afsterwe van Elsa Joubert n skielike toename in lesers van haar artikel teweeggebring 400 bladtrekke oornag Covid 19 en die skielike inperking op die vryheid van beweging asook die sluiting van skole en ander staatsinstellings het ook sy deeltjie bygedra om die bladtrekke van skoolverwante artikels in veral April Mei maand 2020 te verhoog Artikels uniek aan die Afrikaanse Wikipedia met inbegrip die uitvoerige artikel oor Elsa Joubert met inligting wat in ander Wikipedias geheel en al ontbreek sluit onder meer selfs Proteaspesies in wat maar toegeskryf kan word aan die Suid Afrikaanse milieu met wetenskaplike inligting wat bygewerk word om aan die behoeftes van sowel onderwysers as leerlinge te voorsien Op die vraag of mens statistiek kan bekom rakende mense in ander lande wat die Afrikaanse Wikipedia besigtig verwys Steyn na hierdie blad 18 Januarie 2021 Ter viering van Wikipedia se 20ste verjaarsdag neem Greenman die Suid Afrikaanse Wikipedias in oenskou buiten Engels Die Afrikaanse Wikipedia staan eerste met 95 700 artikels 210 aktiewe bydraers die afgelope 30 dae wat vandaalbestryders uit ander lande insluit 40 bydraers wat ten minste 5 wysigings die afgelope maand aangebring het 18 administrateurs en 33 040 587 woorde Die dieptepunt wat toegeken word betreffende die voortdurende uitbou en wysigings teenoor die hoeveelheid bladsye wat reeds bestaan is 46 vergeleke met Engels se 1 045 die hoogste trouens wereldwyd Frans se 240 Chinees se 201 Duits se 93 en Nederlands se 16 Die volgende top tien bydraers het almal meer as 150 wysigings oor n maandtydperk aangebring in dalende volgorde Oesjaar Aliwal2012 Sobaka K175 Burgert Behr Charliev55 Rooiratel SpesBona Wyatt Tyrone Smith en Odriskelmac11 Greenman is oor die algemeen tevrede met die stand van sake en het volle vertroue dat die 100 000 kerf bereik sal word Die ander Afrikatale se grootste hindernis is net soos die Afrikaanse Wikipedia die uitbou van uitvoerige lang artikels met die uitsondering van die Tsonga Wikipedia waar die een enkele bydraer Thuvack gehalte bo hoeveelheid verkies Sy ywer word ook beloon met die diepte van die 703 artikels wat die hoogte inskiet op 178 60 Die leser word in dieselfde asem egter ook daaraan herinner dat n klein Wikipedia wat gebuk gaan onder vandalisme baie aktiwiteit toon al is dit nie noodwendig opbouend nie n Ander maatstaf wat gebruik kan word is die gemiddelde hoeveel woorde per artikel te bereken wat ook probleme van sy eie besorg veral as n vergelyking tussen oorwegend analitiese en oorwegend sintetiese tale getref word of omskrywende taal pleks van bondige pront woorde gebruik word Tswana 405 woorde per artikel Afrikaans 345 Xhosa 208 Tsonga 220 Swati 127 Sotho 127 Venda 93 Zoeloe 53 Noord Sotho 32 18 Januarie 2021 07 45 Op die program Monitor Radio Sonder Grense tree die nuusanker Gustav Greyling in gesprek met Deon Steyn verkose Direkteur van Wikimedia ZA met die aanbreek van Wikipedia met 317 tale se 20ste bestaanjaar die afgelope naweek Die vrae handel rondom die ontstaan die groei die neutraliteit die besoekstatistiek van die afgelope jaar asook die mylpale van die Afrikaanse Wikipedia By laasgenoemde word die 100 000 kerf weer herhaal asook die doelwit om op meer plaaslike onderwerpe te fokus om n meer lokale kleurtjie te gee sodat die Afrikaanse Wikipedia nie bloot in n slaafse naprater van Europa sal ontaard nie maar sal groei tot n selfstandige Wikipedia in eie reg Die Afrikaanse Wikipedia het kort voor die onderhoud 95 703 artikels bereik Wat die handhawing van akkuraatheid betref is die 18 administrateurs as hekwagters gelukkig daar om n ogie te hou oor die wysigings Hul selfopgelegde Sisufostaak is om te sorg dat die bronne geldig is en dat daar geen politiek bemarking of eensydigheid by betrokke is wat die waarheid kan vertroebel nie Artikels wat deur vandale geteiken word draai gewoonlik om die ou twispunt dwarsdeur die eeue heen die Midde Ooste in die besonder Sulke blaaie kan beskerming geniet sodra die nood begin druk Algaande leer mens n muishond aan sy reuk ken n anonieme IP adres voorspel dikwels moeilikheid Die ywerige en ernstige gebruiker sal registreer n gebruikersblad skep en meer oor homself uitwei om hulp vra en betrokke raak Die meeste bydraers is vernaamlik Suid Afrikaners een gebruiker bevind hom in Engeland twee in Duitsland en een of twee in die VSA Die probleem is ook nie soseer om afgetrede mense te werf nie dit is eerder n gesukkel om die jongmense betrokke te kry Daar is altyd nuwe gebruikers en proeflesers nodig gegewe die geweldige werksomvang Belangstellendes kan die Facebookgroep kontak 10 September 2021 Op die middagnuusprogram Spektrum Radio Sonder Grense word die onderhoud tussen Marlinee Fouche en Deon Steyn uitgesaai ter viering van die 100 000ste artikel Die sukses is deels toe te skryf aan die Wikipediane se verbintenis daartoe en toewyding om altesaam 15 artikels per dag te skep verkieslik met n Suid Afrikaansheid Die rol van die burokrate en administrateurs word net vlugtig weer aan die leke verduidelik Ook die wenslikheid van registrasie word aangeroer Die Afrikaanse Wikipediane wat n geruime tyd al bydra word oor die algemeen as n hegte gemeenskap beskou elkeen het sy eie spesialiteit Tot dusver is daar geen ander Afrikaanse digitale ensiklopedieplatform wat n verskeidenheid onderwerpe aanraak nie en vakliteratuur in boekvorm is vir die publiek oor die algemeen byna onbekostigbaar en lomp n skoolkind kan gemakliker inligting op sy selfoon bekom en ronddra Maar deur die kennis te verwerk en die bronne te lys kan daar altyd iemand wees wat die feite gaan naspoor Skoolverwante onderwerpe sedert die Covid inperkingstydperk kry die meeste aftrek Steyn bedank ook die ondersteuning en goedgesindheid van die Afrikaanse Akademie in die verkryging van die nodige vakterminologie om die artikels te skryf 13 September 2021 11 29 11 34 Omroepster Susan Botha gesels op Pretoria FM met Deon Steyn direkteur van die WikimediaZA Stigting ook oor die 100 000 kerf wat bereik is voor die 20ste verjaarsdag wat op 16 November 2021 gevier sal word Die Afrikaanse Wikipedia is 71ste op die ranglys van die Wikipedias wat grootte aanbetref uit 353 tale Dit vergelyk goed sou mens in ag neem dat Afrikaans die 140ste grootste taal uit die 7 000 tale dwarsoor die wereld is Van die inhoud wat die besoekers kan verwag is iets vir almal Hy beskou veral die sterrekundeportaal as wereldklas en op datum Meer as 1 300 visartikels is beskikbaar meer as 3 000 fynbosspesies meer as 700 boomspesies en die artikels van die Suid Afrikaanse Vloot vorder fluks Die Wiskundeportaal kort wel aandag sodat leerlinge onderwysers en ouers die artikels bruikbaar genoeg kan vind Op die vraag hoe iemand betrokke kan raak is die registrasie en I P adresopsie beskikbaar hoewel laasgenoemde nie daarin slaag om die gebruiker by die gemeenskap in te skakel nie n Artikel wat veral nogal moeite geverg het om te vertaal is die Manhattan projek die hulp van die Taalkommissie moes telkens ingeroep word vir die kernfisikabegrippe Groei Grafiek van die aantal artikels op die Afrikaanse Wikipedia tot Januarie 2021 Die Afrikaanse Wikipedia was een van die eerste Wikipedias maar het aan die begin stadig gegroei Dit het eers in 2004 spoed opgetel weereens in 2011 en het skerp gegroei in 2018 en 2019 veral te danke aan veelvuldige botbydraes Mylpale Logo wat vir die 5000ste artikel geskep is Volgens statistieke 61 is die volgende mylpale deur die Afrikaanse Wikipedia behaal Aantal artikels Datum ArtikelEerste artikel 17 November 2001 Hindoeisme deur Clasqm100 artikels April 2003500 artikels November 20031 000 artikels Januarie 20045 000 artikels Maart 2006 Pylsterteend deur Faresh9 000 artikels 29 Desember 2007 Fleur de lis deur Laurens10 000 artikels Junie 2008 Homeros deur RAM15 000 artikels 7 Mei 2010 Oplossing chemie deur Atoom16 000 artikels Augustus 201017 000 artikels 10 Februarie 2011 Die Lunikoff Verschworung deur Targovishtenec bg18 000 artikels 7 Junie 2011 Aymara deur Africa South19 000 artikels 3 September 2011 Kaapstad Tuine kiesafdeling deur Morne20 000 artikels 11 November 2011 Protestantse Hervorming deur Voyageur21 000 artikels 27 Januarie 2012 Denis Diderot deur Voyageur22 000 artikels 3 April 2012 Daniel Francois du Toit deur Morne23 000 artikels 20 Junie 2012 Spier Nederland deur IP 41 240 218 48 naudefj 24 000 artikels 4 September 2012 Israelse kurper deur Oesjaar25 000 artikels 27 November 2012 Exel Nederland deur Puvircho26 000 artikels 23 Februarie 2013 NG gemeente Griekwastad deur Morne27 000 artikels 29 Mei 2013 Witooievaar deur Oesjaar28 000 artikels 7 Augustus 2013 Grootrietsanger deur Oesjaar29 000 artikels 14 November 2013 Satoshi Miyauchi deur FootballLibrary30 000 artikels 21 Januarie 2014 NG gemeente Vanderbijlpark Suid deur Morne31 000 artikels 14 April 2014 Rynhesse deur Voyageur32 000 artikels 5 Julie 2014 Lukas deur Oesjaar33 000 artikels 14 September 2014 Platysteiridae deur Naudefj34 000 artikels 4 Januarie 2015 Eersterangse krieket deur Aliwal201235 000 artikels 5 April 2015 Isambard Kingdom Brunel deur Voyageur36 000 artikels 16 Julie 2015 Louisiana Nieu Frankryk deur Voyageur37 000 artikels 13 September 2015 Rooigrysmuskusskeerbek deur Oesjaar38 000 artikels 17 Desember 2015 Jamie Oliver deur Voyageur39 000 artikels 28 Februarie 2016 Johannes Nicolaas de Beer deur Morne40 000 artikels 5 Mei 2016 Henry Barber deur Morne41 000 artikels 8 Augustus 2016 Hoerskool Eunice deur Morne42 000 artikels 14 Oktober 2016 Sophie Coetzee deur Petronell Vorster43 000 artikels 14 Desember 2016 Dirk du Plessis deur Morne44 000 artikels 5 Maart 2017 Justin Basson deur Aliwal201245 000 artikels 28 Mei 2017 R Walter Cunningham deur Oesjaar46 000 artikels 17 Julie 2017 Olimpiese Winterspele 2026 deur IP 85 212 147 10547 000 artikels 20 September 2017 Wryfkras deur FFouche48 000 artikels 18 Desember 2017 Lissonotus flavocinctus deur Rooiratel49 000 artikels 28 Februarie 2018 Sandoy deur Rooiratel50 000 artikels 15 Junie 2018 Rio Iguazu deur SpesBona51 000 artikels Julie 2018 52 000 artikels Augustus 2018 KabouterBot was druk aan die werk53 000 artikels 23 Augustus 2018 Namibiese nasionale krieketspan deur Aliwal201254 000 artikels 28 Augustus 2018 Clathria arbuscula deur KabouterBot55 000 artikels 30 Augustus 2018 Uitgestorwe oerisotoop deur Jcwf56 000 artikels 4 September 2018 Brian Kernighan deur K17557 000 artikels 14 September 2018 Bergjode deur SpesBona58 000 artikels 16 September 2018 Boeresport deur Dumbassman59 000 artikels 17 September 2018 Nicol Stassen deur K17560 000 artikels 24 September 2018 Olifantsrivier Namibie deur Aliwal201261 000 artikels 26 September 2018 Magnus Carlsen deur Dumbassman62 000 artikels 27 September 2018 Janspruit deur Aliwal201263 000 artikels 14 Oktober 2018 Naruhito Kroonprins van Japan deur SpesBona64 000 artikels 27 Oktober 2018 Doringrivier Oos Kaap deur Aliwal201265 000 artikels 5 November 2018 Deodoro da Fonseca deur K17566 000 artikels 18 November 2018 Dieprivier Limpopo deur Aliwal201267 000 artikels 26 November 2018 Sjalot deur Aliwal201268 000 artikels 31 Desember 2018 Slymvorme deur Jpeda69 000 artikels 29 Januarie 2019 Kromspruit Vrystaat deur Aliwal201270 000 artikels 6 Februarie 2019 Janneman Malan deur Aliwal201271 000 artikels Februarie 2019 72 000 artikels 25 Februarie 2019 Limfvatstelsel deur Elana Barker73 000 artikels 3 Maart 2019 Alkoholisme deur Dumbassman74 000 artikels 4 Maart 2019 Carol Brewster deur KabouterBot75 000 artikels 10 Maart 2019 Slaughterhouse Five deur Dumbassman76 000 artikels 14 Maart 2019 Dingaan se fontein deur AFM77 000 artikels 4 April 2019 Lucinda Backwell deur Wyatt Tyrone Smith78 000 artikels 26 April 2019 Winterhoekkloofspruit deur Aliwal201279 000 artikels 12 Mei 2019 Cliff Saunders deur Oesjaar80 000 artikels 1 Junie 2019 NG gemeente Clanwilliam deur Morne81 000 artikels 24 Junie 2019 Pierre Klossowski deur Sobaka82 000 artikels 9 Julie 2019 Mag sosiale wetenskappe deur Sobaka83 000 artikels 3 Augustus 2019 Waterkloof spruit Oos Kaap deur Aliwal201284 000 artikels 2 September 2019 Gijsbert V van Bronckhorst deur K17585 000 artikels 11 Oktober 2019 Wals tegnies deur Elana Barker86 000 artikels 24 Oktober 2019 Sajjid deur Burgert Behr87 000 artikels 16 Desember 2019 Duvha kragstasie deur Aliwal201288 000 artikels 21 Januarie 2020 Zoltan Kocsis deur Charlielv5589 000 artikels 26 Februarie 2020 Kwelerarivier deur Aliwal201290 000 artikels 21 April 2020 Boorpunt deur Rooiratel91 000 artikels 27 Mei 2020 Tenement House deur Voyageur92 000 artikels 25 Julie 2020 Rotsaalwyn deur Oesjaar93 000 artikels 28 Augustus 2020 Doringaalwyn deur Oesjaar94 000 artikels 5 Oktober 2020 Tinanarivier deur Aliwal201295 000 artikels 27 November 2020 Knersvlakte aalwyn deur Oesjaar96 000 artikels 28 Januarie 2021 Canon EOS R deur Aliwal201297 000 artikels 3 Maart 2021 Erica taylorii deur Rooiratel98 000 artikels 14 Mei 2021 EssilorLuxottica deur IP 2a01 cb00 b51 3e00 6478 1f41 f382 6d51 anoniem 99 000 artikels 3 Julie 2021 Sandrivier Kliprivier deur Aliwal2012100 000 artikels 8 September 2021 Oos Afrikaanse Gemeenskap deur SpesBonaAfrika susterwiki sJoroeba Wikipedia Malgassiese Wikipedia Noord Sotho Wikipedia Somaliese Wikipedia Suid Sotho Wikipedia Swahili Wikipedia Swazi Wikipedia Tsonga Wikipedia Tswana Wikipedia Venda Wikipedia Xhosa Wikipedia Zoeloe WikipediaSien ookWikipedia Afrikaans Nederlandse samewerking Wikipedia Hoe kan ek help Verwysings Wikipedia 2001 English language Wikipedia 16 Desember 2006 Meta Wiki s list of language Wikipedias ordered by size Gender Gap in Wikidata Denelezh Geargiveer vanaf die oorspronklike op 8 Mei 2019 Besoek op 19 April 2020 Huidige weergawe aangedui Roodt D 2007 Afrikaners moet internet beset PRAAG 9 April de Hepp A 2006 Wissenspraktiken im Alltag Wikipedia und Podcasting zwischen Konnektivitat und Mobilitat In Puhringer Karin Zielmann Sarah eds Vom Wissen und Nicht Wissen einer Wissenschaft Kommunikationswissenschaftliche Domanen Darstellungen und Defizite Munster LIT p 179 Marais J 2007 Wikipedia Rapport 21 November Wikipedia Skryfwedstryd 2010 Greenman 2013 African language Wikipedia update May Deumert A 2014 Sites Of Struggle And Possibility In Cyberspace Wikipedia And Facebook In Africa In Mediatization and Sociolinguistic Change De Wit H J 2014 Digitaal Afrikaans Internet en de Afrikaanse literatuur Litnet 26 Maart Unisa Threat of Digitale Language Death an African Reality Algemene simposium 1 en 2 Oktober 2015 RSG Die tale wat ons praat Wikipedia 1 November 2015 RSG Oggend op RSG Onderhoud met Deon Steyn Geargiveer vanaf die oorspronklike op 19 April 2020 Besoek op 17 Desember 2019 Els R 2016 Vyftiende verjaardag Afrikaanse Wikipedia kry groot aftrek Die Burger 28 Januarie Van Huyssteen G B 2016 Begin deel jou kennis in jou taal Beeld 6 Feb 2016 bl 21 Van Huyssteen G B 2016 Begin deel jou kennis in jou taal Volksblad 13 Feb 2016 Changuion A 2016 Help bou aan n Afrikaanse Wikipedia Maroela Media 20 April Lombaard S 2016 Redakteursbrief Afrikaanse Wikipedia te danke aan die oom op Koekenaap Maroela Media 22 April Fourie L 2016 Die Afrikaanse Wikipedia seniors kan n groot bydrae lewer Plus50 11 2 22 23 Suid Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns Nuusbrief April 2016 pp 20 21 Pretorius L 2016 Die rol van die Afrikaanse Wikipedia in die uitbou van Afrikaans Tydskrif vir Geesteswetenskappe 56 2 1 371 390 Van Huyssteen G B Botha M amp Antonites A 2016 Die Virtuele Instituut vir Afrikaans VivA en markbehoeftes in die Afrikaanse gemeenskap Tydskrif vir Geesteswetenskappe 56 2 1 410 437 Maroela Media 2016 Afrikaanse Wikipedia So maak mens 3 Junie eNuus Meer Afrikaans op Wikipedia Maroela Media 2016 Afrikaanse Wikipedia Duitser leer homself Afrikaans 16 Augustus Maroela Media 2016 Downingstraat 10 Ongewone pligte vir n ongewone werknemer 14 September Maroela Media 2016 Afrikaanse Wiki maak inligting meer toeganklik 11 Oktober Maroela Media 2016 Afrikaanse Wikipedia word 15 jaar oud 10 November Maroela Media 2016 Wikipedia Doen jou deel vir Afrikaans 22 November Maroela Media 2017 Afrikaanse Wikipedia Geloofwaardig en betroubaar 16 Februarie Akademie Nuusbrief April 2017 p 21 Vrystaat Kunstefeesfeesprogram 18 22 Julie 2017 Afriforum Sleutel om tale te behou le in Kuberruim Fouche M 2018 Geweet Afrikaans is die grootste Afrika taal op Wikipedia Eensgesind com 4 Maart Maroela Media 2018 Afrikaans op Wikipedia Almal moet hul kant bring 21 Mei Maroela Media 2018 Wiki wat 27 Junie Maroela Media 2018 Video Jy kan n verskil maak en dit kos jou niks 5 November Miquel Ribe M amp Laniado D 2018 Wikipedia Culture Gap Quantifying Content Imbalances Across 40 Language Editions Olivier J 2018 Die stand van aanlyn oop opvoedkundige hulpbronne in Afrikaans Afrikaansonderrig as n gevallestudie Tydskrif vir Geesteswetenskappe 58 4 2 905 924 Van Niekerk A red 2019 J C Steyn en Afrikaans n viering Bloemfontein SUN PReSS Potgooi Maroela Media Al meer as 70 000 artikels in Afrikaans op Wikipedia Maroela Media Al meer as 70 000 artikels in Afrikaans op Wikipedia 28 Februarie 2019 Miquel Ribe M 2019 The Sum of Human Knowledge Not in One Wikipedia Language Edition Wikipedia 20 May 16 2019 Miquel Ribe M amp Laniado D 2019 Wikipedia Cultural Diversity Dataset A Complete Cartography for 300 Language Editions Lists of Wikipedias by Cultural Context Content besoek op 27 Desember 2019 Akademie Nuusbrief Augustus 2019 Wikipedia in Afrikaans Simposium aangebied deur die SA Akademie 29 Julie 2019 p 27 Suidpunt 2019 My 10 jaar by die Afrikaanse Wikipedia PRAAG 14 Augustus Solidariteitbeweging Bou om te bly Op pad na 2030 Steyn C 2019 Digitale baadjie vir Wereldspektrum aangetrek Maroela Media 23 Oktober Maroela Media 2019 Ontkiem n Wiki saadjie en wen 18 November Wikipedia Ontkiemingskompetisie 2018 Durand F 2019 Verskuif die klaskamer ter wille van die oorlewing van Afrikaans as wetenskapstaal Tydskrif vir Geesteswetenskappe 59 4 599 610 Radio Sonder Grense Taaldinge 26 Januarie Afrikaanse Wikipedia SAAWK Aankondiging op Facebook Werkwinkel Hoe brei ons die Afrikaanse Wikipedia uit Greenman November 2020 African language Wikipedia update Ontkiemingskompetisie 2020 2021 Greenman South African language Wikipedias 20th birthday review January 18 2021 Statistiek vir die Afrikaanse Wikipedia deur Erik ZachteEksterne skakelsWikimedia Commons bevat media in verband met Afrikaanse Wikipedia Wikitrends Daaglikse weeklikse en maandelikse besoekstatistiek van die Afrikaanse Wikipedia Geargiveer 2 Mei 2015 op Wayback Machine Statistiek vir die Afrikaanse Wikipedia deur Erik Zachte Statistiek Afrikaanse Wikipedia statistieke vir die Afrikaanse WikipediaOntsluit van https af wikipedia org w index php title Afrikaanse Wikipedia amp ol,